find.vodka - Shorten URLs and EARN MONEYResults of analysis for www.tvnmeteo.pl/informacje-pogoda/nauka,2191/fale-upalow-choroby-ukladu-krazenia-ginace-gatunki-tak-polska-odczuje-zmiany-klimatu,275699,1,0.html

HTML Content

Title:

Fale upałów, choroby układu krążenia, ginące gatunki. Tak Polska odczuje zmiany klimatu

Description:

Przeciągające się fale upałów, coraz dłuższe okresy bez opadów, przerywane ulewami i nawałnicami, większe ryzyko pożarów. To i znacznie więcej grozi Polsce w na...

Keywords:

Here you find basic information about your page. Title of your page is very important for better visibility in search engines like Google, Bing or Yahoo. Meta tag description is also very important tag for search visibility. Meta keywords is used by some web catalogues.

SEO Content

URL:

www.tvnmeteo.pl/informacje-pogoda/nauka,2191/fale-upalow-choroby-ukladu-krazenia-ginace-gatunki-tak-polska-odczuje-zmiany-klimatu,275699,1,0.html

Status Code:

200

Content Type:

text/html; charset=utf-8

Language:

pl

Here you find information from server response headers. This information is important for header analysis. Check, if your answer code is 200 - correct request. Answer code for error (no-existing) page is 400.

Ranking:

2.88 score from seowykop.pl for:www.tvnmeteo.pl/informacje-pogoda/nauka,2191/fale-upalow-choroby-ukladu-krazenia-ginace-gatunki-tak-polska-odczuje-zmiany-klimatu,275699,1,0.html

Text on your page:

wiadomości z kraju i ze świata - najnowsze informacje w tvn24 tvn24 tvn meteo tvn warszawa fakty tvn24 bis kontakt 24 tvn obserwuj poniedziałek, 10.12.2018 szukaj cały serwis informacje wideo foto szukaj pogoda oglądaj mapy informacje najważniejsze najnowsze prognoza polska świat nauka ciekawostki active raporty specjalne wideo foto active alergia kontakt 24 smog pogoda w tvn meteo»informacje pogodowe»nauka»fale upałów, choroby układu krążenia, ginące gatunki. tak polska odczuje zmiany klimatu powrót do góry informacje fale upałów, choroby układu krążenia, ginące gatunki. tak polska odczuje zmiany klimatu 08-10-2018 16:47 projekt rządowej polityki ekologicznej rok 2017 drugim najcieplejszym rokiem foto: shutterstock | video: nasa.gov rok 2017 drugim najcieplejszym rokiem rok 2017 drugim najcieplejszym rokiem foto: shutterstock | video: nasa.gov spot ministerstwa spraw zagranicznych z okazji cop24 spot ministerstwa spraw zagranicznych z okazji cop24 msz tak ma się zmieniać klimat do końca wieku tak ma się zmieniać klimat do końca wieku nasa center for climate simulation/nasa goddard svs smog zabija - raport nfz (materiał tvn24 bis) smog zabija - raport nfz (materiał tvn24 bis) tvn24 biś najgorsze powietrze w europie. "sytuacja poprawi się w przyszłym tygodniu" (materiał faktów tvn) najgorsze powietrze w europie. "sytuacja poprawi się w przyszłym tygodniu" (materiał faktów tvn) jak wzrosła temperatura przez ostatnie 20 lat? jak wzrosła temperatura przez ostatnie 20 lat? nasa raport noaa o ociepleniu arktyki raport noaa o ociepleniu arktyki noaa kinga kulesza opowiada o fali upałów i zmianach klimatycznych kinga kulesza opowiada o fali upałów i zmianach klimatycznych tvn24 ciepło zimno ciepło zimno temperatura bije kolejne rekordy temperatura bije kolejne rekordy tvn24 biś zmiany temperatury na przestrzeni lat zmiany temperatury na przestrzeni lat konsekwencje zmian klimatu konsekwencje zmian klimatu tvn 24 komentarzy 5 a a a przeciągające się fale upałów, coraz dłuższe okresy bez opadów, przerywane ulewami i nawałnicami, większe ryzyko pożarów. to i znacznie więcej grozi polsce w najbliższych latach w związku z ociepleniem klimatu. rządowi eksperci przygotowali projekt dokumentu "polityka ekologiczna państwa 2030", w którym stawiają diagnozę zagrożeń. "polska ledwie dyszy z gorąca". 15-dniowa fala upałów - 01-08-2018 objęła nas zewsząd fala upałów. "polska ledwie dyszy z gorąca, panują warunki atmosferyczne rodem z tropikalnej afryki. coraz częściej tak właśnie wygląda lato w polsce" - przekonuje synoptyk tvn meteo arleta unton-pyziołek. i sprawdza, na jak długo pozostanie z nami taka aura. czytaj dalejna związane z ociepleniem klimatu zagrożenia zwraca uwagę opublikowany kilka dni temu raport oenzetowskiego międzyrządowego panelu ds. zmian klimatu (ipcc). należy dążyć do ograniczenia globalnego wzrostu temperatury do 1,5 stopnia do końca wieku - podkreślają eksperci. czytaj więcej: "ostatni bezpieczny próg globalnego ocieplenia". w listopadzie komisja europejska przedstawi długoterminową strategię dotyczącą redukcji gazów cieplarnianych, w której uwzględni wnioski ipcc. ma to być kompleksowa wizja modernizacji gospodarki, przemysłu i sektora finansowego - zapewnili w poniedziałek komisarze do spraw zmian klimatycznych i nauki co grozi polsce? konsekwencje, jakie w wyniku zmian klimatycznych mogą czekać polskę, wyliczają autorzy projektu "polityka ekologiczna państwa 2030" (pep), przygotowanego we wrześniu w ministerstwie środowiska. dokument określający politykę ekologiczną ma zostać przyjęty przez radę ministrów prawdopodobnie w 2019 roku. zobacz projekt pep. w skali globalnej zmiany klimatyczne - zdaniem polskich ekspertów - "będą ograniczały dostępność żywności, wody pitnej oraz energii, zwiększając tym samym konkurencję o zasoby i migrację ludności z terenów zagrożonych (na przykład państwa wyspiarskie) w rejony bezpieczniejsze". zmiany te - dodają autorzy pep - także w polsce "w najbliższych latach (...) mogą stać się coraz bardziej odczuwalne". wśród najważniejszych zagrożeń dla naszego rejonu europy wyliczają: częstsze ekstremalne wartości temperatury, zwiększoną intensywność opadów, wzrost częstotliwości i intensywności wichur, a także częstsze występowanie susz i zwiększone ryzyko pożarów lasów. poniższe tabele przedstawiają ocenione przez marszałków poszczególnych województw narażenie na dane czynniki środowiskowe w skali 1-5 ocena występowania zagrożeń według marszałków województw (ministerstwo środowiska) ocena występowania zagrożeń według marszałków województw (ministerstwo środowiska) zmiany hydrologiczne i susze wraz ze zmianami klimatycznymi, w polsce będą występować coraz dłuższe okresy bez opadów, przerywane gwałtownymi i nawalnymi opadami. zasoby wodne w polsce są ubogie i nie cechują się stałością - zmieniają się w czasie i są różne na różnych terenach. "na 3/4 powierzchni kraju występują okresowo deficyty wody. najczęściej i w największym stopniu dotykają one terenów wielkopolski, mazowsza i kujaw" - zaznaczono w pep. może obniżyć się poziom wód gruntowych, co wpłynie negatywnie na tereny podmokłe, zbiorniki wodne i różnorodność biologiczną. zmiany będzie widać również zimą, kiedy to skróci się czas zalegania i zmniejszy grubość pokrywy śnieżnej oraz nasili się parowanie. według pep województwo łódzkie stanie się zagrożone silnym pustynnieniem, ale równocześnie powodziami w dolinach największych rzek regionu. poważne narażone na suszę jest województwo kujawsko-pomorskie, a zwłaszcza kujawy, pojezierze dobrzyńskie i pojezierze chełmińskie. susza w polsce (maciej zieliński/pap/imgw) częstsze ekstremalne zjawiska - ulewy i wichury czy można było przewidzieć nieszczęście w suszku? klimatolog odpowiada na pytanie - 13-08-2017 klimatolog opowiedział o sytuacji pogodowej, która miała miejsce w suszku w piątek wieczorem. czy można było przewidzieć to, że zjawiska będą tak potężne? czytaj dalej"coraz częściej będzie można zaobserwować silne wiatry, a nawet towarzyszące im incydentalne trąby powietrzne i wyładowania atmosferyczne, które mogą znacząco wpłynąć m.in. na rolnictwo, budownictwo oraz infrastrukturę energetyczną i transportową" - podkreślono w pep. ryzyko występowania porywistych wiatrów i ulew określono dla województw lubuskiego i pomorskiego, szczególnie na obszarach zurbanizowanych. konsekwencje ekstremalnych zjawisk są długoterminowe. wpływają między innymi na turystykę, przemysł drzewny czy gospodarkę leśną. "przywrócenie tych obszarów do stanu sprzed nawałnicy zajmie wiele lat" - podkreślono. jako przykład można wymienić noc z 11 na 12 sierpnia ubiegłego roku, kiedy wiatr osiągał porywy do 150 kilometrów na godzinę. jednego dnia zginęło sześć osób. do tragedii doszło w suszku, gdzie w wyniku wichury setki drzew spadły na obóz harcerski. wzrost ryzyka występowania silnego wiatru ma dotyczyć również województwa podkarpackiego. nawalne deszcze zagrażają również środkowej polsce. zwłaszcza aglomeracjom i średnim miastom województwa mazowieckiego. wideo miejscowość suszek wyjątkowo ucierpiała z powodu burzy powodzie i zalania "podstawowe znaczenie będą miały ulewne deszcze niosące ryzyko powodzi i podtopień lub osuwisk - głównie na obszarach górskich i wyżynnych, ale także na zboczach dolin rzecznych i na klifach wzdłuż brzegu morskiego" - wskazali autorzy pep. głęboki niż znad morza śródziemnego może być groźny i dla nas. przykład? powódź z 1997 roku - 29-09-2018 jeżeli w rejonie morza śródziemnego dzieje się coś bardzo intensywnego, to skutki możemy odczuć także na obszarze naszego kraju, jak mówiła we "wstajesz i weekend" w tvn24 fizyk atmosfery joanna remiszewska-michalak. czytaj dalejna powodzie narażone są zwłaszcza województwa opolskie i podkarpackie. w pierwszym wymienia się szczególnie tereny inwestycyjne i duże miasta w dolinach rzecznych odry i nysy kłodzkiej. w podkarpackiem wskazuje się obszary w dolinach rzek takich jak: wisła, wisłok, wisłoka, san, łęg, trześniówka, jasiołka i ropa, a także w dolinach mniejszych rzek. w związku z przewidywanym wzrostem intensywności oraz częstszym występowaniem sztormów na bałtyku, na wybrzeżu zwiększy się erozja, co może "spowodować zwiększenie zagrożenia powodziowego od strony morza". fale upałów i wyspy ciepła "scenariusze klimatyczne dla polski pokazują, że najpowszechniejszymi zjawiskami pogodowymi w kolejnym dziesięcioleciu będą fale upałów z tendencją do wydłużania czasu ich występowania" - wskazano w pep. jako najbardziej narażone na fale upałów wskazano województwa: mazowieckie (zwłaszcza aglomeracje), opolskie, dolnośląskie (szczególnie obszary nizinne) i śląskie. inne zagrożenia bezpośrednio związane ze zmianami klimatycznymi to także "zwiększenie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi w wyniku stresu termicznego i zanieczyszczeń powietrza, większe zapotrzebowanie na energię elektryczną w porze letniej, zmniejszenie możliwości chłodzenia elektrowni cieplnych, czego skutkiem będzie przykładowo spadek ich mocy produkcyjnej i przeciążenie sieci energetycznej" - czytamy w raporcie. związane z upałami są również tak zwane wyspy ciepła. są to obszary, które charakteryzują się różnicą temperatury powietrza między samą wyspą a jej otoczeniem, czyli zazwyczaj terenem niezabudowanym. wskazuje się tutaj aglomeracje województw: mazowieckiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego i śląskiego. wideo zegar tyka - materiał czarno na białym z 4 września ruchy masowe ruchami masowymi (czyli np. osuwiskami) zagrożone jest zwłaszcza województwo małopolskie. wpływają na to: budowa geologiczna, ukształtowanie terenu, warunki hydrologiczne i hydrogeologiczne, nadmierne opady deszczu oraz działalność człowieka. jak wskazano w pep, większość osuwisk występuje na południu województwa, na obszarach górskich i podgórskich (w obrębie karpat zewnętrznych). zwiększenie intensywności między innymi opadów może wpływać na zwiększenie częstości występowania tych zjawisk. różnorodność biologiczna niedźwiedzie polarne i pingwiny mogą wyginąć przed końcem stulecia - 18-05-2018 temperatura oceanów rośnie w zastraszającym tempie. nie pozostaje to bez wpływu na żyjące w nich i w ich pobliżu stworzenia. naukowcy zaalarmowali: do końca xxi wieku z powierzchni ziemi mogą zniknąć niedźwiedzie polarne i pingwiny. czytaj dalejzmiany klimatu wpływają negatywnie na rośliny i zwierzęta, które nie nadążają z adaptacją do zachodzących przekształceń środowiska i warunków klimatycznych. wiele z gatunków decyduje się na migracje: na północ - w ucieczce przed wysoką temperaturą i na zachód - w poszukiwaniu bardziej wilgotnego środowiska. zmiany mogą osłabić również kondycję drzewostanu, co według pep ma dotyczyć głównie województw śląskiego i pomorskiego. "zmiany klimatu znacząco będą wpływały na stan różnorodności biologicznej, ponieważ wpływają one na zasięg występowania gatunków, w tym obcych gatunków inwazyjnych, ich cykle rozrodcze, okresy wegetacji i interakcje ze środowiskiem. różnorodność biologiczna pod wpływem tych zmian ulega stopniowym przekształceniom" - wskazano w pep. według autorów strategii, najbardziej narażone na zmiany klimatu będą ekosystemy górskie. "szacuje się, że na tych obszarach w polsce, w związku ze zmianami klimatu, wyginięciem zagrożone jest 60 procent gatunków" - podkreślono. "zagrożone degradacją cennych zasobów przyrodniczych są w szczególności tereny województwa opolskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego oraz poddawane presji ze strony przemysłu wydobywczego, infrastruktury i urbanizacji tereny województwa dolnośląskiego" - wymieniono w pep. eutrofizacja wód do niepokojących konsekwencji zmian klimatycznych zalicza się również eutrofizację (przenawożenie) wód śródlądowych, przejściowych i przybrzeżnych. dotyczy to także tych zasobów, z których pozyskuje się wodę pitną. "bardzo wysokie zagrożenie ryzykiem eutrofizacji wód śródlądowych zidentyfikowano w województwie pomorskim i zachodniopomorskim. poważne zagrożenie eutrofizacją występuje również na terenach województwa warmińsko-mazurskiego" - wymieniono w pep. szkodliwy wpływ na zdrowie powrót smogu. w krakowie powietrze było niezdrowe - 05-10-2018 po kilku miesiącach, kiedy smog dokuczał mało lub nie dokuczał wcale, trzeba się przygotować na powrót zagrożeń i uciążliwości związanych z poziomem zanieczyszczeń w powietrzu. czytaj dalej"najlepiej znane czynniki mające wpływ na zdrowie są związane z zanieczyszczeniem powietrza, niską jakością wody i niedostatecznymi warunkami sanitarnymi. relatywnie nowym problemem z zakresu ochrony środowiska i zdrowia jest hałas i oddziaływanie pól elektromagnetycznych. zmiany klimatu, zmniejszanie się stratosferycznej powłoki ozonowej oraz degradacja gleb mogą również mieć wpływ na zdrowie człowieka" - zaznaczyli autorzy pep. światowa organizacja zdrowia (who) oszacowała, że 15-20 procent zgonów w 53 państwach europejskich spowodowały czynniki stresogenne związane ze środowiskiem. "w 41 miastach uznano, że zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców są najbardziej narażone na negatywne skutki ekstremalnych zjawisk klimatycznych, m.in. ze względu na wzrost ryzyka nasilenia się chorób układu krążenia czy układu oddechowego. w 36 miastach uznano, że wzrost intensywności zagrożeń - opadów deszczu, ekstremalnych temperatur, nawałnic czy powodzi - może zakłócić funkcjonowanie transportu" - podkreślili autorzy pep. niebezpieczne zanieczyszczenie powietrza jednym z ważniejszych aspektów mających wpływ na zdrowie człowieka jest zanieczyszczenie powietrza. statystyki dotyczące polski są co najmniej niepokojące. w 2015 roku w 87 procentach stref, w których dokonuje się pomiarów jakości powietrza, jej normy były przekroczone. w 2016 roku dotyczyło to 76 procent stref. według cytowanych w pep danych organizacji współpracy gospodarczej i rozwoju (oecd) "do 2050 r. poziom zanieczyszczenia powietrza w miastach ma stać się główną środowiskową przyczyną umieralności na świecie". jednym z najistotniejszych sposobów poprawy jakości powietrza jest edukowanie społeczeństwa w zakresie m. in. wymiany pieców grzewczych, czy palenia w nich węglem dobrej jakości. wymieniono również: wzrost innowacyjności, promocję transportu szynowego i wodnego, rozbudowę sieci ciepłowniczych, zwiększenie efektywności energetycznej budynków, rozwój źródeł odnawialnych. smog na co dzień. sondaż cbos (małgorzata latos/pap) historyczne porozumienie ws. ochrony klimatu zawarte. "ocieplenie poniżej 2 stopni" - 13-12-2015 blisko 200 państw uczestniczących w konwencji klimatycznej onz w paryżu przyjęło w sobotę porozumienie, które ma zatrzymać globalne ocieplenie na poziomie "znacznie poniżej 2 stopni celsjusza". to pierwsza w historii umowa klimatyczna o takim zasięgu. czytaj dalejwśród celów pep wymieniono: rozwój potencjału środowiska na rzecz obywateli i przedsiębiorców (isor), poprawę jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska, łagodzenie zmian klimatu i adaptację do nich, zapobieganie ryzyku klęsk żywiołowych, rozwijanie kompetencji ekologicznych społeczeństwa, poprawę efektywności funkcjonowania instrumentów ochrony środowiska. "nie można chować głowy w piasek" - świat się gotuje, a wywołany przez człowieka kryzys klimatyczny dotyka nas również w polsce - podkreśla marek józefiak, koordynator kampanii greenpeace ds. klimatu i energii. - liderzy państw i biznesu nie mogą dłużej chować głowy w piasek. dla polskiego rządu raport (międzyrządowego panelu ds. zmian klimatu - red.) to ostatni dzwonek do zmiany obecnej polityki energetycznej, która zahamowała rozwój odnawialnych źródeł energii i promuje węgiel - stwierdził. józefiak jako przykład podał plan budowy elektrowni węglowej w ostrołęce. - takie działanie to jawne pchanie nas ku katastrofie. a przecież już w grudniu w katowicach odbędzie się szczyt klimatyczny onz. jako gospodarze konferencji musimy pokazać światu, że nie tylko mówimy o ochronie klimatu, ale również robimy w tej sprawie wystarczająco wiele. dzięki inwestycjom w odnawialne źródła energii zyskamy między innymi zdrowe powietrze i tysiące przyszłościowych miejsc pracy w całej polsce - podsumował józefiak. "czystsza europa jest możliwa" po opublikowaniu raportu ipcc, wielu naukowców i ekologów wzywa do przyspieszenia transformacji w kierunku 100-procentowej energetyki odnawialnej i całkowitego wyeliminowania paliw kopalnych. - wszystkie oczy są teraz zwrócone na ministrów środowiska państw unii europejskiej, którzy powinni podjąć działania w wyniku ostrzeżeń z raportu ipcc i zobowiązać się do zwiększenia unijnego celu (redukcji co2 - red.) sporo poza 45 procent - podkreślił wendel trio, szef climate action network, która skupia 150 organizacji zajmujących się zmianami klimatycznymi. wypracowany z trudem w 2014 roku unijny cel dotyczący ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na 2030 rok przewiduje redukcje o co najmniej 40 proc. w porównaniu z poziomami z 1990 roku. zdaniem działających na rzecz ochrony klimatu to jednak za mało. - nowy raport ipcc jasno pokazuje, że jeśli mamy pozostać poniżej 1,5 stopnia celsjusza (globalnego wzrostu temperatury - red.), potrzebujemy bezprecedensowego przyspieszenia w kierunku niskowęglowej gospodarki - oświadczyła sandrine dixson-decleve ze zrzeszającego naukowców, polityków i biznesmenów klubu rzymskiego. dyrektor organizacji friends of the earth europe jagoda munić podkreśliła, że raport ipcc pokazuje, iż uzależnienie państw europejskich od paliw kopalnych musi się skończyć. - bezpieczniejsza, sprawiedliwsza i czystsza europa bez paliw kopalnych jest możliwa - oświadczyła. wideo doktor joanna remiszewska-michalak o globalnym ociepleniu (wideo archiwalne) źródło: tvnmeteo.pl, pap autor: ao//rzw podziel się: prognoza pogody na facebooku: waszym zdaniem zobacz wszystkie komentarze dodaj komentarz @wacel bzdura, ocieplenie to fakt chodzi o ochronę środowiska i tyle ale to typowe polskie myślenie. chcą nas okraść... ~nick /2018-10-11 18:42 klimatolodzy klimatolodzy wiedzą wszystko najlepiej .posłuchajcie ekspertki w wywiadzie .to ja potrafię lepiej przewidzieć ,co będzie na podstawie tego ,co mnie otacza .bardzo często w tv zapowiadają różności ,a jest zupełnie na odwrót .ja się pytam kto doradza pogodnym prezenterom za szkiełkiem ??? ~total12 /2018-10-10 19:56 klimat ciągle się zmienia i nie ma w tym nic niezwykłego. raz jes cieplej raz chłodniej i oby tylko psudonaukowcy nie chcieli nam coś rozpylać nad głowami przez samoloty bo chyba już to jest robione. świat jest pełen nieuków i ludzi nawiedzonych ,ktorzy ciągle sieją propagandę o globalnym ociepleniu klimatu. to bzdura a motywy działania tych ludzi są niejasne i podejrzane. dużo propagandy i mało pracy aby np. ropę i benzynę zastąpić wodorem a takie rozwiązania i do tego bardzo tanie opracowali już polscy naukowcy z lublina. samochód na wodór z lublina. ~smart /2018-10-09 12:24 gorączki z pewnością nasi uczeni skonstruują i wyślą na orbitę wielki parasol który w upalne dni przycieni polskę przed upałami :d com /2018-10-08 18:38 ciepelko? nie siejmy propagandy,ogarnijcie sie troche to tylko chodzi o pieniadze wiadomo. ~wacel /2018-10-08 18:00 temperatura aktualna - polska 3 3 2 3 4 3 3 2 prognoza na kolejne dwa dni prognoza na kolejne cztery dni europa - fronty atmosferyczne byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia? zostań reporterem 24 - wyślij nam swój materiał przez kontakt24 lub kontakt24@tvn.pl! filmy zdjęcia informacje wideo 1 2 3 poprzednia następna prognoza pogody na wtorek warunki drogowe we wtorek warunki biometeorologiczne we wtorek magazyny maja popielarska zaprasza blogi arleta unton-pyziołek nad polską toczy się walka między północą i południem. polem tej walki, strefą ś... tomasz wasilewski na kilka dni do polski napłynie arktyczne powietrze i zrobi się zimno, a w niekt... wojciech raczyński polska znajduje się pod wpływem niżu edeltraud znad niziny węgierskiej.... start pogoda mapa pogody polska europa informacje pogodowe najważniejsze najnowsze prognoza polska świat nauka ciekawostki active wideo najnowsze prognoza polska świat ciekawostki magazyny foto najnowsze polska świat nauka ciekawostki wasze foto kontakt 24 napisz do nas informacje o nadawcy informacje konsumenkcie formularz odstąpienia magazyny smog maja w ogrodzie szpilki i kalosze mai popielarskiej encyklopedia pogody biuro reklamy investor relations biuro prasowe distribution tvn s.a. ul. wiertnicza 166 02-952 warszawa tel. 22 856 61 61 widzowie@tvn.pl tvn tvn siedem tvn style tvn turbo tvn fabuła itvn itvn extra tvn24 tvn warszawa tvn24 bis tvn meteo toteraz hgtv ttv nc+ player kulinarni.pl kontakt24 tvn news & services agency zdrowie.tvn.pl copyrights © 2018 tvn s.a informacje o nadawcy polityka prywatności regulamin zarządzaj plikami "cookies" polityka prywatności --> copyright (c) 1997-2018 korzystanie z materiałów redakcyjnych tvn s.a. / tvn media sp. z o.o. wymaga wcześniejszej zgody tvn s.a./ tvn media sp. z o.o. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej. na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych tvn s.a. / tvn media sp. z o.o. wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych w programach oraz na stronach internetowych tvn s.a. / tvn media sp. z o.o. jest zabronione

Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

Words density analysis:

Numbers of all words: 2875

One word
nie - 4.8% (138)
że - 1.67% (48)
czy - 1.5% (43)
tvn - 1.5% (43)
klimat - 1.46% (42)
się - 1.46% (42)
pod - 1.11% (32)
zmian - 1.01% (29)
tak - 0.87% (25)
wód - 0.8% (23)
ale - 0.77% (22)
dni - 0.7% (20)
nic - 0.7% (20)
one - 0.66% (19)
ich - 0.66% (19)
raz - 0.66% (19)
klimatu - 0.66% (19)
województw - 0.63% (18)
nas - 0.59% (17)
pep - 0.59% (17)
jak - 0.56% (16)
oraz - 0.49% (14)
rok - 0.49% (14)
jes - 0.49% (14)
zmiany - 0.49% (14)
for - 0.45% (13)
- 0.45% (13)
wpływ - 0.45% (13)
2018 - 0.45% (13)
lat - 0.42% (12)
jest - 0.42% (12)
środowiska - 0.42% (12)
klimatyczny - 0.42% (12)
bez - 0.42% (12)
polsce - 0.38% (11)
tvn24 - 0.38% (11)
raport - 0.38% (11)
- 0.38% (11)
polski - 0.38% (11)
polska - 0.38% (11)
również - 0.38% (11)
pep. - 0.35% (10)
upałów - 0.35% (10)
informacje - 0.35% (10)
świat - 0.31% (9)
jako - 0.31% (9)
sie - 0.31% (9)
powietrza - 0.28% (8)
susz - 0.28% (8)
wzrost - 0.28% (8)
województwa - 0.28% (8)
lub - 0.28% (8)
mogą - 0.28% (8)
państw - 0.28% (8)
większe - 0.28% (8)
przed - 0.28% (8)
wideo - 0.28% (8)
nad - 0.28% (8)
tyka - 0.24% (7)
nam - 0.24% (7)
przez - 0.24% (7)
czytaj - 0.24% (7)
oby - 0.24% (7)
cel - 0.24% (7)
roku - 0.24% (7)
materiał - 0.24% (7)
rzek - 0.24% (7)
występowania - 0.24% (7)
klimatycznych - 0.24% (7)
prognoza - 0.24% (7)
tych - 0.24% (7)
między - 0.24% (7)
niż - 0.24% (7)
smog - 0.24% (7)
mnie - 0.24% (7)
będą - 0.24% (7)
także - 0.24% (7)
stopni - 0.21% (6)
fale - 0.21% (6)
procent - 0.21% (6)
temperatury - 0.21% (6)
stan - 0.21% (6)
foto - 0.21% (6)
zdrowie - 0.21% (6)
kontakt - 0.21% (6)
s.a - 0.21% (6)
zagrożeń - 0.21% (6)
ipcc - 0.21% (6)
polskie - 0.21% (6)
według - 0.21% (6)
zjawisk - 0.21% (6)
spraw - 0.21% (6)
dla - 0.21% (6)
może - 0.21% (6)
temperatura - 0.21% (6)
meteo - 0.21% (6)
powodzi - 0.21% (6)
autorzy - 0.17% (5)
nami - 0.17% (5)
związane - 0.17% (5)
zwiększenie - 0.17% (5)
można - 0.17% (5)
narażone - 0.17% (5)
jakości - 0.17% (5)
opadów - 0.17% (5)
zwłaszcza - 0.17% (5)
nasa - 0.17% (5)
będzie - 0.17% (5)
europe - 0.17% (5)
najnowsze - 0.17% (5)
powietrze - 0.17% (5)
kto - 0.17% (5)
tanie - 0.17% (5)
poziom - 0.17% (5)
bardziej - 0.17% (5)
dolin - 0.17% (5)
globalne - 0.17% (5)
ocieplenie - 0.17% (5)
coraz - 0.17% (5)
które - 0.17% (5)
przykład - 0.17% (5)
s.a. - 0.17% (5)
atmosfery - 0.14% (4)
zmianami - 0.14% (4)
zagrożone - 0.14% (4)
noc - 0.14% (4)
wiatr - 0.14% (4)
intensywności - 0.14% (4)
obszarach - 0.14% (4)
opolskie - 0.14% (4)
dolinach - 0.14% (4)
miasta - 0.14% (4)
wyniku - 0.14% (4)
tereny - 0.14% (4)
stać - 0.14% (4)
wskazano - 0.14% (4)
wpływają - 0.14% (4)
bardzo - 0.14% (4)
ulew - 0.14% (4)
ostatni - 0.14% (4)
który - 0.14% (4)
europa - 0.14% (4)
człowieka - 0.14% (4)
zagrożenia - 0.14% (4)
pogody - 0.14% (4)
ociepleniu - 0.14% (4)
projekt - 0.14% (4)
ryzyko - 0.14% (4)
2017 - 0.14% (4)
energii - 0.14% (4)
wieku - 0.14% (4)
cieplej - 0.14% (4)
konsekwencje - 0.14% (4)
kolejne - 0.14% (4)
rzecz - 0.14% (4)
zmienia - 0.14% (4)
końca - 0.14% (4)
układu - 0.14% (4)
ochrony - 0.14% (4)
mało - 0.14% (4)
państwa - 0.14% (4)
gatunków - 0.14% (4)
fakt - 0.14% (4)
śląskiego - 0.14% (4)
o.o. - 0.14% (4)
bis - 0.14% (4)
sp. - 0.14% (4)
(materiał - 0.14% (4)
media - 0.14% (4)
polityka - 0.14% (4)
nauka - 0.14% (4)
warunki - 0.14% (4)
ciekawostki - 0.14% (4)
wymieniono - 0.14% (4)
dotyczy - 0.14% (4)
tego - 0.1% (3)
lepiej - 0.1% (3)
innymi - 0.1% (3)
przemysł - 0.1% (3)
nich - 0.1% (3)
kontakt24 - 0.1% (3)
często - 0.1% (3)
ekstremalnych - 0.1% (3)
nasi - 0.1% (3)
szczególnie - 0.1% (3)
wtorek - 0.1% (3)
magazyny - 0.1% (3)
podkreślono - 0.1% (3)
pogodowe - 0.1% (3)
suszku - 0.1% (3)
która - 0.1% (3)
przewidzieć - 0.1% (3)
było - 0.1% (3)
komentarz - 0.1% (3)
miejsc - 0.1% (3)
pap - 0.1% (3)
dolnośląskie - 0.1% (3)
nawałnic - 0.1% (3)
krążenia - 0.1% (3)
obszary - 0.1% (3)
klimatu, - 0.1% (3)
najbardziej - 0.1% (3)
mazowieckie - 0.1% (3)
klimatycznymi - 0.1% (3)
skutki - 0.1% (3)
zdrowia - 0.1% (3)
ludzi - 0.1% (3)
powietrza, - 0.1% (3)
czyli - 0.1% (3)
naukowcy - 0.1% (3)
to: - 0.1% (3)
zanieczyszczenie - 0.1% (3)
organizacji - 0.1% (3)
wiele - 0.1% (3)
już - 0.1% (3)
kopalnych - 0.1% (3)
2030 - 0.1% (3)
paliw - 0.1% (3)
pracy - 0.1% (3)
drzew - 0.1% (3)
tylko - 0.1% (3)
józefiak - 0.1% (3)
in. - 0.1% (3)
osuwisk - 0.1% (3)
red.) - 0.1% (3)
poniżej - 0.1% (3)
górskich - 0.1% (3)
rozwój - 0.1% (3)
energetycznej - 0.1% (3)
morza - 0.1% (3)
miastach - 0.1% (3)
kraju - 0.1% (3)
prawie - 0.1% (3)
środowiska. - 0.1% (3)
powrót - 0.1% (3)
drugim - 0.1% (3)
najcieplejszym - 0.1% (3)
częstsze - 0.1% (3)
rokiem - 0.1% (3)
tym - 0.1% (3)
wody - 0.1% (3)
zdaniem - 0.1% (3)
klimatyczne - 0.1% (3)
globalnego - 0.1% (3)
czynniki - 0.1% (3)
ds. - 0.1% (3)
długo - 0.1% (3)
noaa - 0.1% (3)
częściej - 0.1% (3)
atmosferyczne - 0.1% (3)
ciepło - 0.1% (3)
zimno - 0.1% (3)
związku - 0.1% (3)
zjawiska - 0.1% (3)
okresy - 0.1% (3)
marszałków - 0.1% (3)
opadów, - 0.1% (3)
czas - 0.1% (3)
wodne - 0.1% (3)
stanie - 0.1% (3)
pogoda - 0.1% (3)
różnorodność - 0.1% (3)
upałów, - 0.1% (3)
active - 0.1% (3)
warszawa - 0.1% (3)
kiedy - 0.1% (3)
województwo - 0.1% (3)
odnawialne - 0.07% (2)
zdrowe - 0.07% (2)
prywatności - 0.07% (2)
najważniejsze - 0.07% (2)
lat? - 0.07% (2)
ostatnie - 0.07% (2)
gatunki. - 0.07% (2)
przyspieszenia - 0.07% (2)
raportu - 0.07% (2)
naukowców - 0.07% (2)
tej - 0.07% (2)
kierunku - 0.07% (2)
wzrosła - 0.07% (2)
wszystkie - 0.07% (2)
oczy - 0.07% (2)
teraz - 0.07% (2)
działania - 0.07% (2)
tvn) - 0.07% (2)
podkreślił - 0.07% (2)
faktów - 0.07% (2)
sprawie - 0.07% (2)
węglowej - 0.07% (2)
arktyki - 0.07% (2)
chować - 0.07% (2)
źródeł - 0.07% (2)
porozumienie - 0.07% (2)
dłuższe - 0.07% (2)
onz - 0.07% (2)
przestrzeni - 0.07% (2)
rekordy - 0.07% (2)
bije - 0.07% (2)
szukaj - 0.07% (2)
umowa - 0.07% (2)
poprawę - 0.07% (2)
głowy - 0.07% (2)
kinga - 0.07% (2)
copyright - 0.07% (2)
dotyka - 0.07% (2)
podkreśla - 0.07% (2)
polskiego - 0.07% (2)
zmianach - 0.07% (2)
fali - 0.07% (2)
odnawialnych - 0.07% (2)
opowiada - 0.07% (2)
kulesza - 0.07% (2)
takie - 0.07% (2)
cieplarnianych - 0.07% (2)
nowy - 0.07% (2)
tygodniu" - 0.07% (2)
foto: - 0.07% (2)
okazji - 0.07% (2)
ciągle - 0.07% (2)
itvn - 0.07% (2)
zagranicznych - 0.07% (2)
ministerstwa - 0.07% (2)
choroby - 0.07% (2)
spot - 0.07% (2)
nasa.gov - 0.07% (2)
video: - 0.07% (2)
shutterstock - 0.07% (2)
biuro - 0.07% (2)
zmieniać - 0.07% (2)
bzdura - 0.07% (2)
nadawcy - 0.07% (2)
propagandy - 0.07% (2)
krążenia, - 0.07% (2)
lublina. - 0.07% (2)
unton-pyziołek - 0.07% (2)
polityki - 0.07% (2)
polskę - 0.07% (2)
/2018-10-08 - 0.07% (2)
maja - 0.07% (2)
odczuje - 0.07% (2)
cop24 - 0.07% (2)
climate - 0.07% (2)
ginące - 0.07% (2)
globalnym - 0.07% (2)
pokazuje, - 0.07% (2)
celsjusza - 0.07% (2)
gospodarki - 0.07% (2)
oświadczyła - 0.07% (2)
przyszłym - 0.07% (2)
poprawi - 0.07% (2)
"sytuacja - 0.07% (2)
musi - 0.07% (2)
czystsza - 0.07% (2)
możliwa - 0.07% (2)
remiszewska-michalak - 0.07% (2)
przerywane - 0.07% (2)
podstawie - 0.07% (2)
najgorsze - 0.07% (2)
dodaj - 0.07% (2)
biś - 0.07% (2)
bis) - 0.07% (2)
chodzi - 0.07% (2)
tyle - 0.07% (2)
nfz - 0.07% (2)
klimatolodzy - 0.07% (2)
najlepiej - 0.07% (2)
zabija - 0.07% (2)
,co - 0.07% (2)
europie. - 0.07% (2)
wichury - 0.07% (2)
efektywności - 0.07% (2)
wskazuje - 0.07% (2)
zasoby - 0.07% (2)
rzecznych - 0.07% (2)
znad - 0.07% (2)
śródziemnego - 0.07% (2)
1997 - 0.07% (2)
coś - 0.07% (2)
skali - 0.07% (2)
zobacz - 0.07% (2)
joanna - 0.07% (2)
roku. - 0.07% (2)
ministrów - 0.07% (2)
zostać - 0.07% (2)
głównie - 0.07% (2)
dokument - 0.07% (2)
strony - 0.07% (2)
wyspy - 0.07% (2)
ciepła - 0.07% (2)
2030" - 0.07% (2)
wyliczają - 0.07% (2)
poniedziałek - 0.07% (2)
przemysłu - 0.07% (2)
być - 0.07% (2)
inne - 0.07% (2)
gazów - 0.07% (2)
redukcji - 0.07% (2)
terenów - 0.07% (2)
wśród - 0.07% (2)
zanieczyszczeń - 0.07% (2)
środowiska) - 0.07% (2)
klimatolog - 0.07% (2)
pojezierze - 0.07% (2)
poważne - 0.07% (2)
silne - 0.07% (2)
znacząco - 0.07% (2)
m.in. - 0.07% (2)
pomorskiego, - 0.07% (2)
negatywnie - 0.07% (2)
powierzchni - 0.07% (2)
"na - 0.07% (2)
susze - 0.07% (2)
hydrologiczne - 0.07% (2)
(ministerstwo - 0.07% (2)
naszego - 0.07% (2)
stanu - 0.07% (2)
ocena - 0.07% (2)
podkreślono. - 0.07% (2)
pożarów - 0.07% (2)
150 - 0.07% (2)
dnia - 0.07% (2)
występowanie - 0.07% (2)
ryzyka - 0.07% (2)
dotyczyć - 0.07% (2)
ekstremalne - 0.07% (2)
deszcze - 0.07% (2)
powodzie - 0.07% (2)
przedstawi - 0.07% (2)
stopnia - 0.07% (2)
transportu - 0.07% (2)
eksperci - 0.07% (2)
ledwie - 0.07% (2)
"polska - 0.07% (2)
których - 0.07% (2)
zagrożenie - 0.07% (2)
śródlądowych - 0.07% (2)
pomorskim - 0.07% (2)
terenach - 0.07% (2)
stawiają - 0.07% (2)
ekologiczna - 0.07% (2)
dokuczał - 0.07% (2)
"polityka - 0.07% (2)
europejskich - 0.07% (2)
dyszy - 0.07% (2)
klimatu. - 0.07% (2)
uznano, - 0.07% (2)
ociepleniem - 0.07% (2)
jednym - 0.07% (2)
ważniejszych - 0.07% (2)
najbliższych - 0.07% (2)
najmniej - 0.07% (2)
2015 - 0.07% (2)
grozi - 0.07% (2)
więcej - 0.07% (2)
społeczeństwa - 0.07% (2)
znacznie - 0.07% (2)
zasobów - 0.07% (2)
fala - 0.07% (2)
elektrowni - 0.07% (2)
występuje - 0.07% (2)
czego - 0.07% (2)
sieci - 0.07% (2)
upałami - 0.07% (2)
1,5 - 0.07% (2)
jej - 0.07% (2)
wzrostu - 0.07% (2)
aglomeracje - 0.07% (2)
świętokrzyskiego - 0.07% (2)
ograniczenia - 0.07% (2)
np. - 0.07% (2)
budowa - 0.07% (2)
deszczu - 0.07% (2)
panelu - 0.07% (2)
wpływem - 0.07% (2)
biologiczna - 0.07% (2)
niedźwiedzie - 0.07% (2)
polarne - 0.07% (2)
pingwiny - 0.07% (2)
międzyrządowego - 0.07% (2)
kilka - 0.07% (2)
dalejna - 0.07% (2)
arleta - 0.07% (2)
północ - 0.07% (2)
lato - 0.07% (2)
zasięg - 0.07% (2)
środowiskiem. - 0.07% (2)
latach - 0.07% (2)
Two words phrases
w polsce - 0.24% (7)
tvn s.a - 0.21% (6)
fale upałów - 0.21% (6)
w pep. - 0.21% (6)
zmian klimatu - 0.17% (5)
24 tvn - 0.17% (5)
związane z - 0.17% (5)
tvn s.a. - 0.17% (5)
się w - 0.17% (5)
wskazano w - 0.14% (4)
do końca - 0.14% (4)
tvn meteo - 0.14% (4)
autorzy pep - 0.14% (4)
narażone na - 0.14% (4)
w wyniku - 0.14% (4)
z o.o. - 0.14% (4)
środowiska i - 0.14% (4)
media sp. - 0.14% (4)
że na - 0.14% (4)
tvn media - 0.14% (4)
tvn24 bis - 0.14% (4)
wpływ na - 0.14% (4)
na zdrowie - 0.14% (4)
zmian klimatycznych - 0.1% (3)
fale upałów, - 0.1% (3)
związku z - 0.1% (3)
s.a. / - 0.1% (3)
końca wieku - 0.1% (3)
paliw kopalnych - 0.1% (3)
zmiany te - 0.1% (3)
najbardziej narażone - 0.1% (3)
w suszku - 0.1% (3)
- podkreślono - 0.1% (3)
między innymi - 0.1% (3)
autorzy pep. - 0.1% (3)
w związku - 0.1% (3)
ze zmianami - 0.1% (3)
upałów i - 0.1% (3)
informacje w - 0.1% (3)
2017 drugim - 0.1% (3)
rok 2017 - 0.1% (3)
kontakt 24 - 0.1% (3)
drugim najcieplejszym - 0.1% (3)
prognoza polska - 0.1% (3)
świat nauka - 0.1% (3)
najcieplejszym rokiem - 0.1% (3)
tak polska - 0.07% (2)
ginące gatunki. - 0.07% (2)
układu krążenia, - 0.07% (2)
zagrożone jest - 0.07% (2)
wód śródlądowych - 0.07% (2)
tereny województwa - 0.07% (2)
wymieniono w - 0.07% (2)
różnorodność biologiczna - 0.07% (2)
upałów, choroby - 0.07% (2)
ochrony środowiska - 0.07% (2)
i zdrowia - 0.07% (2)
pod wpływem - 0.07% (2)
najgorsze powietrze - 0.07% (2)
ze środowiskiem. - 0.07% (2)
odczuje zmiany - 0.07% (2)
polarne i - 0.07% (2)
zanieczyszczenie powietrza - 0.07% (2)
hydrologiczne i - 0.07% (2)
foto: shutterstock - 0.07% (2)
| video: - 0.07% (2)
- wskazano - 0.07% (2)
dla polski - 0.07% (2)
wyspy ciepła - 0.07% (2)
także w - 0.07% (2)
wskazuje się - 0.07% (2)
także na - 0.07% (2)
obszarach górskich - 0.07% (2)
miastach uznano, - 0.07% (2)
co najmniej - 0.07% (2)
jednym z - 0.07% (2)
o globalnym - 0.07% (2)
tvn warszawa - 0.07% (2)
na podstawie - 0.07% (2)
informacje wideo - 0.07% (2)
najważniejsze najnowsze - 0.07% (2)
ciekawostki active - 0.07% (2)
informacje o - 0.07% (2)
informacje pogodowe - 0.07% (2)
we wtorek - 0.07% (2)
prognoza na - 0.07% (2)
na kolejne - 0.07% (2)
z lublina. - 0.07% (2)
globalnym ociepleniu - 0.07% (2)
chodzi o - 0.07% (2)
prognoza pogody - 0.07% (2)
joanna remiszewska-michalak - 0.07% (2)
rokiem foto: - 0.07% (2)
ds. zmian - 0.07% (2)
jakości powietrza - 0.07% (2)
w nich - 0.07% (2)
poniżej 2 - 0.07% (2)
chować głowy - 0.07% (2)
również w - 0.07% (2)
polsce - - 0.07% (2)
powietrze i - 0.07% (2)
jest możliwa - 0.07% (2)
w kierunku - 0.07% (2)
raportu ipcc - 0.07% (2)
gazów cieplarnianych - 0.07% (2)
1,5 stopnia - 0.07% (2)
raport ipcc - 0.07% (2)
wideo foto - 0.07% (2)
wzrost ryzyka - 0.07% (2)
shutterstock | - 0.07% (2)
w europie. - 0.07% (2)
kulesza opowiada - 0.07% (2)
raport noaa - 0.07% (2)
o ociepleniu - 0.07% (2)
kinga kulesza - 0.07% (2)
opowiada o - 0.07% (2)
fali upałów - 0.07% (2)
i zmianach - 0.07% (2)
o fali - 0.07% (2)
noaa o - 0.07% (2)
tvn24 bis) - 0.07% (2)
zmianach klimatycznych - 0.07% (2)
bije kolejne - 0.07% (2)
temperatury na - 0.07% (2)
przestrzeni lat - 0.07% (2)
zmiany temperatury - 0.07% (2)
ociepleniu arktyki - 0.07% (2)
20 lat? - 0.07% (2)
nfz (materiał - 0.07% (2)
poprawi się - 0.07% (2)
"sytuacja poprawi - 0.07% (2)
tvn24 biś - 0.07% (2)
przyszłym tygodniu" - 0.07% (2)
(materiał faktów - 0.07% (2)
powietrze w - 0.07% (2)
europie. "sytuacja - 0.07% (2)
w przyszłym - 0.07% (2)
przez ostatnie - 0.07% (2)
tygodniu" (materiał - 0.07% (2)
faktów tvn) - 0.07% (2)
jak wzrosła - 0.07% (2)
temperatura przez - 0.07% (2)
ostatnie 20 - 0.07% (2)
wzrosła temperatura - 0.07% (2)
na przestrzeni - 0.07% (2)
konsekwencje zmian - 0.07% (2)
video: nasa.gov - 0.07% (2)
a także - 0.07% (2)
zagranicznych z - 0.07% (2)
pep. w - 0.07% (2)
ministerstwa spraw - 0.07% (2)
z okazji - 0.07% (2)
spraw zagranicznych - 0.07% (2)
częstsze ekstremalne - 0.07% (2)
ocena występowania - 0.07% (2)
wzrostu temperatury - 0.07% (2)
zagrożeń według - 0.07% (2)
marszałków województw - 0.07% (2)
(ministerstwo środowiska) - 0.07% (2)
spot ministerstwa - 0.07% (2)
negatywnie na - 0.07% (2)
można było - 0.07% (2)
okazji cop24 - 0.07% (2)
panelu ds. - 0.07% (2)
- raport - 0.07% (2)
ekologiczna państwa - 0.07% (2)
coraz dłuższe - 0.07% (2)
okresy bez - 0.07% (2)
opadów, przerywane - 0.07% (2)
grozi polsce - 0.07% (2)
w najbliższych - 0.07% (2)
smog zabija - 0.07% (2)
"polska ledwie - 0.07% (2)
kilka dni - 0.07% (2)
dyszy z - 0.07% (2)
fala upałów - 0.07% (2)
ledwie dyszy - 0.07% (2)
czytaj dalejna - 0.07% (2)
zmieniać klimat - 0.07% (2)
ma się - 0.07% (2)
ociepleniem klimatu - 0.07% (2)
Three words phrases
sp. z o.o. - 0.14% (4)
tvn media sp. - 0.14% (4)
wpływ na zdrowie - 0.14% (4)
drugim najcieplejszym rokiem - 0.1% (3)
do końca wieku - 0.1% (3)
w związku z - 0.1% (3)
najbardziej narażone na - 0.1% (3)
2017 drugim najcieplejszym - 0.1% (3)
polska świat nauka - 0.1% (3)
najnowsze prognoza polska - 0.1% (3)
świat nauka ciekawostki - 0.1% (3)
tvn s.a. / - 0.1% (3)
bije kolejne rekordy - 0.07% (2)
temperatury na przestrzeni - 0.07% (2)
ekologiczna państwa 2030" - 0.07% (2)
na przestrzeni lat - 0.07% (2)
konsekwencje zmian klimatu - 0.07% (2)
dłuższe okresy bez - 0.07% (2)
"polityka ekologiczna państwa - 0.07% (2)
"polska ledwie dyszy - 0.07% (2)
ds. zmian klimatu - 0.07% (2)
czy można było - 0.07% (2)
zagrożeń według marszałków - 0.07% (2)
województw (ministerstwo środowiska) - 0.07% (2)
ocena występowania zagrożeń - 0.07% (2)
według marszałków województw - 0.07% (2)
kulesza opowiada o - 0.07% (2)
wskazano w pep. - 0.07% (2)
na obszarach górskich - 0.07% (2)
niedźwiedzie polarne i - 0.07% (2)
miastach uznano, że - 0.07% (2)
poniżej 2 stopni - 0.07% (2)
chować głowy w - 0.07% (2)
fali upałów i - 0.07% (2)
najważniejsze najnowsze prognoza - 0.07% (2)
noaa o ociepleniu - 0.07% (2)
klimat do końca - 0.07% (2)
układu krążenia, ginące - 0.07% (2)
gatunki. tak polska - 0.07% (2)
odczuje zmiany klimatu - 0.07% (2)
choroby układu krążenia, - 0.07% (2)
ginące gatunki. tak - 0.07% (2)
polska odczuje zmiany - 0.07% (2)
foto: shutterstock | - 0.07% (2)
ministerstwa spraw zagranicznych - 0.07% (2)
z okazji cop24 - 0.07% (2)
spot ministerstwa spraw - 0.07% (2)
zagranicznych z okazji - 0.07% (2)
ma się zmieniać - 0.07% (2)
się zmieniać klimat - 0.07% (2)
raport noaa o - 0.07% (2)
- raport nfz - 0.07% (2)
(materiał tvn24 bis) - 0.07% (2)
smog zabija - - 0.07% (2)
raport nfz (materiał - 0.07% (2)
w europie. "sytuacja - 0.07% (2)
poprawi się w - 0.07% (2)
przyszłym tygodniu" (materiał - 0.07% (2)
powietrze w europie. - 0.07% (2)
"sytuacja poprawi się - 0.07% (2)
w przyszłym tygodniu" - 0.07% (2)
(materiał faktów tvn) - 0.07% (2)
jak wzrosła temperatura - 0.07% (2)
przez ostatnie 20 - 0.07% (2)
temperatura przez ostatnie - 0.07% (2)

Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

© 2015-2017 Website review of www.tvnmeteo.pl/informacje-pogoda/nauka,2191/fale-upalow-choroby-ukladu-krazenia-ginace-gatunki-tak-polska-odczuje-zmiany-klimatu,275699,1,0.html by SEOWYKOP - to darmowe narzędzie online do szybkiego wykonania audytu twojej strony www. Przeanalizujemy strukturę twojej strony www i podamy co jest do poprawienia. | 2.09403 | SEOWYKOP.PL - Wyszukiwarka stron