find.vodka - Shorten URLs and EARN MONEYResults of analysis for www.tvn24.pl/raporty/sad-najwyzszy-i-krs-zmiany-w-sadownictwie-wedlug-pis-i-prezydenta,1198

HTML Content

Title:

Sąd Najwyższy i KRS. Zmiany w sądownictwie według PiS i prezydenta - raport specjalny TVN24

Description:

Prezydent zapowiedział, że podpisze przygotowane przez siebie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Mają one wejść w życie odpowiednio:...

Keywords:

Here you find basic information about your page. Title of your page is very important for better visibility in search engines like Google, Bing or Yahoo. Meta tag description is also very important tag for search visibility. Meta keywords is used by some web catalogues.

SEO Content

URL:

www.tvn24.pl/raporty/sad-najwyzszy-i-krs-zmiany-w-sadownictwie-wedlug-pis-i-prezydenta,1198

Status Code:

200

Content Type:

text/html; charset=UTF-8

Language:

pl

Here you find information from server response headers. This information is important for header analysis. Check, if your answer code is 200 - correct request. Answer code for error (no-existing) page is 400.

Ranking:

4.04 score from seowykop.pl for:www.tvn24.pl/raporty/sad-najwyzszy-i-krs-zmiany-w-sadownictwie-wedlug-pis-i-prezydenta,1198

Text on your page:

tvn24tvn24 bistvn warszawatvn meteofaktyeurosportkontakt24konkret24tvnto terazzaloguj sięzarejestruj sięustawienia konta tvnzmiana hasławyloguj sięwiadomości z kraju i ze świata - najnowsze informacje w tvn24oglądaj onlineoglądaj onlinetvn24 na żywo »raportystartnajnowszefaktywideopolskałódźłódźkatowicekrakówwarszawapomorzepoznańwrocławświatbiznessportmeteociekawostkikultura i stylwięcejtechprogramyraportymagazyn tvn24fotofakty po faktach kropka nad i jeden na jedenszkło kontaktowersstvn meteokontakt24tvn24 bistvn warszawawydarzenia roku 2017    śledź nas na:obserwuj @tvn24powrót do góryprezydent zmienia sądownictwoprezydent zmienia sądownictwo foto: shutterstock | wideo: tvn24 pis zmienia sąd najwyższy prezydent zapowiedział, że podpisze przygotowane przez siebie ustawy o krajowej radzie sądownictwa i sądzie najwyższym. mają one wejść w życie odpowiednio: 30 dni po ogłoszeniu w dzienniku ustaw (ustawa o krs) i trzy miesiące po ogłoszeniu (ustawa o sn). ustawy o sądzie najwyższym i krajowej radzie sądownictwa. co zmieniają?wokół sądów od ponad roku toczy się spór. rządzące prawo i sprawiedliwość - zapewniając, że chodzi o większą kontrolę społeczną nad sądami i usprawnienie ich działania - forsuje projekty, które zwiększają nad sądami kontrolę ministra sprawiedliwości, prezydenta oraz sejmowej większości.opozycja alarmuje, że dążenia ekipy rządzącej wprowadzą nie społeczny, a polityczny nadzór nad sądami, a to oznacza koniec niezależnego sądownictwa w polsce.w lipcu weszła już w życie jedna ustawa zmieniająca ustrój sądownictwa w polsce. daje ona ministrowi sprawiedliwości prawo do swobodnego powoływania i odwoływania prezesów sądów powszechnych (rejonowych, okręgowych i apelacyjnych) bez zasięgania opinii zgromadzeń sędziów w zainteresowanych sądach. ze wspomnianego prawa minister korzysta w ostatnich miesiącach. wymienił już kilkudziesięciu prezesów i wiceprezesów sądów w różnych miastach polski. oglądaj wideo: tvn24 odwołanie prezesów sądów prezydent: podpiszę ustawy20 grudnia prezydent zapowiedział zaś podpisanie przygotowanych przez siebie ustaw o krajowej radzie sądownictwa - konstytucyjnym organie państwa stojącym na straży niezależności sądów oraz o sądzie najwyższym - sądzie, który rozpatruje wnioski o kasacje prawomocnych orzeczeń, wydaje uchwały wskazujące sądom powszechnym, jak należy interpretować wątpliwe przepisy oraz między innymi orzeka o ważności wyborów parlamentarnych i prezydenckich oraz referendów ogólnokrajowych.andrzej duda przekonywał, że wprowadzone rozwiązania będą służyły usprawnieniu wymiaru sprawiedliwości.- chyba nikt nie miał wątpliwości, że te prezydenckie projekty ustaw, to nie były te same ustawy, z którymi mieliśmy do czynienia w lipcu. dziwi mnie stawianie tak nieprzyzwoitej bym powiedział tezy, o tym, że tamte ustawy i te ustawy to, to samo - podkreślał. prezydent zaznaczył, że w zawetowanych przez niego ustawach o krajowej radzie sądownictwa i sądzie najwyższym, a tych podpisanych jego autorstwa, są bardzo istotne różnice.wśród tych różnic prezydent wymienił te dotyczące kompetencji ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego i jego możliwości oddziaływania na sąd najwyższy, kwestię obsady sędziowskiej sn oraz sprawy administracyjne związane z samą konstrukcją ustrojową sn.oglądaj wideo: tvn24 prezydent: podpiszę ustawy o sądzie najwyższym i krszmiany w krsobecnie krajowa rada sądownictwa jest mieszanym ciałem, w którym zasiadają sędziowie wybrani przez zgromadzenia sędziów poszczególnych szczebli sądów, parlamentarzyści wskazani przez parlament, minister sprawiedliwości, przedstawiciel prezydenta rp oraz prezesi sądu najwyższego i naczelnego sądu administracyjnego.ustawa zmienia ten stan rzeczy. parlament ma decydować nie tylko o tym, którzy posłowie i senatorowie zasiądą w krs, ale również wybierać piętnastu sędziów do składu rady.w projekcie jest poprawka, wedle której część kandydatów na sędziów do krs mają wskazywać kluby opozycyjne. nie zmienia to jednak faktu, że sędziów do krajowej rady będą delegować politycy.i - jak wiele na to wskazuje - będą to sędziowie wskazani głównie przez rządzące prawo i sprawiedliwość. opozycja zapowiada bowiem, że nie przyłoży ręki do politycznej organizacji krs.jednym z kluczowych zadań krs jest opiniowanie i wskazywanie kandydatów na sędziów, których ostatecznie powołuje prezydent. logika wydarzeń pokazuje, że jedną z pierwszych wielkich prac nowej krajowej rady sądownictwa (w 92 procentach obsadzonej przez polityków) będzie wskazanie około tysiąca nowych sędziów. skąd ta liczba? obecnie w sądach powszechnych jest - według różnych szacunków - 800-900 nieobsadzonych etatów sędziów. od ponad roku minister sprawiedliwości nie ogłasza naboru na wolne stanowiska sędziowskie. do tego ustawa o sądzie najwyższym zakłada, że wszyscy sędziowie tego sądu, którzy mają 65 lat i więcej (w tym obecna pierwsza prezes sn) przechodzą w stan spoczynku. skład nowego sądu najwyższego również będzie musiała uzupełnić nowa krajowa rada sądownictwa.najpierw zostanie wybrana nowa krajowa rada sądownictwa tak, aby to ona mogła uzupełnić skład sędziowski sądu najwyższego. ustawa o krs ma bowiem wejść w życie dwa miesiące wcześniej niż ustawa o sn. o tym, kto wkrótce otrzyma sędziowskie godności, zdecyduje krs, w której na 25 członków 23 będzie pochodzić z politycznego wyboru (15 sędziów, czterech posłów, dwóch senatorów, minister sprawiedliwości i urzędnik prezydenta). zanim dojdzie do ostatecznego wskazania przez radę kandydata na sędziego, poszczególne kandydatury zaopiniuje specjalny zespół krs.jedna z poprawek przyjętych w ostatniej chwili stanowi, że zespół ten za każdym razem ma mieć mieszany charakter. ma składać się z sędziów i parlamentarzystów. nie może składać się tylko z sędziów lub tylko z parlamentarzystów. sędziów kandydujących do krajowej rady sądownictwa będą mogli zgłaszać do sejmu obywatele i sami sędziowie. nie będą zaś mogli - co proponowała część pis wcześniej - zgłaszać kandydatów do krs prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni i notariusze. zgłoszenie te - przypomnijmy - dotyczą jedynie kandydatów do krs. ostateczną decyzję zawsze ma podejmować większość posłów.oglądaj wideo: tvn24 duda: moje projekty ustaw są inne od tych zawetowanychrewizja wyroków z dwudziestu latnowy sąd najwyższy - według nowej ustawy - stanie w obliczu konieczności rewizji części prawomocnych wyroków, jakie zapadły w ciągu minionych dwudziestu lat w polsce. przewiduje to instytucja skargi nadzwyczajnej - zaprojektowana przez prezydenta.w trybie nadzwyczajnym będzie można zaskarżyć każdy wyrok (bez wykroczeń i wykroczeń skarbowych), który "narusza zasady lub wolności i prawa człowieka", "rażąco narusza prawo" bądź jest "oczywiście sprzeczny" z treścią materiału dowodowego.skargę nadzwyczajną mają móc wnosić: prokurator generalny, rzecznik praw obywatelskich oraz w sprawach, którymi się zajmują: prezes prokuratorii generalnej, rzecznik praw dziecka, rzecznik finansowy, przewodniczący komisji nadzoru finansowego, prezes urzędu ochrony konkurencji i konsumentów.nie będą mogły wnosić zaś skargi nadzwyczajnej grupy posłów i senatorów. tę propozycję prezydenta posłowie skreślili między pierwszym a drugim czytaniem.sąd najwyższy ma orzekać w sprawach skarg nadzwyczajnych w obecności ławników. to nowość, bo do tej pory w sądzie najwyższym - rozstrzygającym najpoważniejsze i najbardziej skomplikowane kwestie - orzekali tylko zawodowi sędziowie. ławnicy mają otrzymywać rekompensatę za utracone dochody z tytułu zasiadania w sądzie najwyższym. gdyby zasiedli w nim dziś, dostawaliby 202 zł i 50 gr za każdy dzień zasiadania za stołem sędziowskim (5 procent przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzednim). orzekając w sprawach skarg nadzwyczajnych, sąd najwyższy ma móc uchylić wyrok w całości lub w części. obecnie skargi nadzwyczajnej w polskim prawie nie ma. sąd najwyższy może wprawdzie zrewidować prawomocne wyroki - ale tylko niektóre - te wobec których przysługuje tak zwana skarga kasacyjna i tylko pod warunkiem, że wniosek o kasację wpłynie w przewidzianym prawem terminie, a nie po kilkunastu latach. po wejściu w życie nowych ustaw skarga nadzwyczajna i skarga kasacyjna będą funkcjonować równolegle. w ciągu ostatnich 20 lat - jak szacuje część prawników - w polskich sądach zapadło około 60 milionów orzeczeń. jeżeli w trybie skargi nadzwyczajnej zostanie zaskarżony tylko promil z nich, izba kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych nowego sądu najwyższego będzie miała do rozpoznania 60 tysięcy spraw.oglądaj wideo: tvn24 skarga nadzwyczajna "ma służyć wyeliminowaniu ewidentnych niesprawiedliwości"superizbaustawa o sądzie najwyższym, której podpisanie zapowiedział prezydent, powołuje nową superinstytucję. ma być ona formalnie jedną z izb sądu najwyższego o nazwie izba dyscyplinarna. w praktyce jednak jej umocowanie prawne przewiduje dużą autonomię, by nie powiedzieć - daleko idącą niezależność od pierwszego prezesa sądu najwyższego.izba dyscyplinarna - jak sama nazwa wskazuje - ma prowadzić sprawy dyscyplinarne sędziów, którzy dopuścili się przewinień w służbie oraz uchylać immunitety sędziom podejrzanym o popełnienie pospolitych przestępstw.sędziowie izby dyscyplinarnej mają otrzymywać pensje o 40 procent wyższe niż sędziowie pozostałych izb sądu najwyższego. prezes izby dyscyplinarnej ma mieć osobną kancelarię, osobny wydzielony budżet. prezydent ma powoływać prezesa izby dyscyplinarnej bez zasięgania opinii pierwszego prezesa sądu najwyższego. poselska poprawka dodana między pierwszym a drugim czytaniem wręcz tego prezydentowi zabrania. w pierwszym rzucie do izby dyscyplinarnej mają trafić wyłącznie sędziowie, którzy wcześniej nie orzekali w sądzie najwyższym.w postępowanie dyscyplinarne sędziów przed sądem najwyższym w każdej chwili ma móc włączać się minister sprawiedliwości (obecnie zbigniew ziobro, członek klubu pis), za pośrednictwem swojego rzecznika dyscyplinarnego. w składach orzekających izby dyscyplinarnej - osądzającej przewinienia sędziów - również mają zasiadać ławnicy. do tej superizby mają trafić też sprawy dyscyplinarne innych zawodów prawniczych. adwokaci, radcowie prawni, notariusze mają wprowadzić swoje samorządy zawodowe i swoje procedury dyscyplinarne. ostatecznie jednak osądzeni przez kolegów prawnicy mają prawo (również dziś) odwołać się do sądu najwyższego.posłowie doprecyzowali w prezydenckim projekcie, że to właśnie izba dyscyplinarna ma zajmować się również sprawami innych prawników, a nie tylko sędziów. obecnie sądami dyscyplinarnymi dla sędziów są sądy apelacyjne (i instancja) i sąd najwyższy (ii instancja). w sądzie najwyższym nie ma osobnej, wydzielonej, niezależnej od pierwszego prezesa izby dyscyplinarnej. sprawy dyscyplinarne sędziów rozpatruje jeden z wydziałów izby karnej.główne zarzutyopozycja, organizacje sędziowskie, krajowa rada sądownictwa, rzecznik praw obywatelskich, organizacje społeczne oraz międzynarodowe (komisja wenecka przy radzie europy, organizacja bezpieczeństwa i współpracy w europie, europejska sieć rad sądownictwa) alarmują, że przygotowane przez pis zmiany w sądownictwie godzą w podstawowe standardy demokratycznego państwa prawnego.wśród głównych zarzutów wymieniane są:- wybór sędziów do krajowej rady sądownictwa przez polityków, a nie przez samych sędziów, jako mechanizm godzący w niezależność wymiaru sprawiedliwości;- wygaszenie kadencji obecnej krajowej rady sądownictwa, której długość trwania określa konstytucja, nie może być więc ona skrócona mocą zwykłej ustawy;- przerwanie kadencji obecnej pierwszej prezes sądu najwyższego, z powodów jak wyżej, czas trwania tej kadencji również określony jest w konstytucji;- wprowadzenie skargi nadzwyczajnej jako instrumentu godzącego w stabilność prawa i orzeczeń sądów. prezydenckie ustawy o krs i sn »oglądajrzepliński: rząd "przyjął do wątpiącej wiadomości" decyzję tsue video: tvn24 rzepliński: rząd "przyjął do wątpiącej wiadomości" decyzję tsue16.11 | to co jest, nie jest ustawą, bo było przyjęte poza wszelkim trybem konstytucyjnym - ocenił w "tak jest" w tvn24 andrzej rzepliński, były prezes trybunału konstytucyjnego, odnosząc się do ustawy o sądzie najwyższym. dodał też, że po zastosowaniu środków tymczasowych przez trybunał sprawiedliwości unii europejskiej "nie było żadnego stanowczego oświadczenia prezydenta, czy przedstawicieli władzy ustawodawczej"zobacz więcej wideo »"ciężko mi oceniać, czy przekonaliśmy sędziów trybunału" video: tvn24 "ciężko mi oceniać, czy przekonaliśmy sędziów trybunału"16. 11 | - ciężko mi oceniać, czy przekonaliśmy sędziów trybunału - bogusław majczyna powiedział dziennikarzom po zakończeniu wysłuchania. podkreślał, że piątkowe wysłuchanie nie dotyczyło kwestii wykonania przez polskę postanowienia tsue, ale "tego, czy środki tymczasowe należy zastosować, czy nie". zobacz więcej wideo »wymiana zdań pełnomocnika polski z prezesem tsue video: tvn24 wymiana zdań pełnomocnika polski z prezesem tsue16.11 | korespondent tvn24 maciej sokołowski przytoczył także wymianę zdań pomiędzy polskim pełnomocnikiem a prezesem trybunału dotyczącą sposobu, w jaki należy wykonać decyzję tsue. według prezesa tsue jeżeli trybunał podejmie ostateczną decyzję o zawieszeniu obowiązywania nowelizacji przepisów ustawy o sn, to nie będzie potrzebna zmiana prawa w polsce - wystarczy automatyczne przywrócenie poprzedniego stanu prawnego.zobacz więcej wideo »zakończyła się rozprawa w tsue na temat polski video: tvn24 zakończyła się rozprawa w tsue na temat polski16.11 | w trybunale sprawiedliwości w luksemburgu rozpoczęła się rozprawa w sprawie środków tymczasowych dotyczących ustawy o sądzie najwyższym. sędziowie wysłuchają argumentów zarówno przedstawicieli polskiego rządu jak i komisji europejskiej, która w skardze do tsue wniosła o zawieszenie stosowania przepisów ustawy. zobacz więcej wideo »gerdorf: mam nadzieję, że tsue podtrzyma zabezpieczenie w... video: tvn24 gerdorf: mam nadzieję, że tsue podtrzyma zabezpieczenie w...16.11 | w trybunale sprawiedliwości unii europejskiej w luksemburgu odbędzie się w piątek posiedzenie dotyczące zastosowania środków tymczasowych w sprawie ustawy o sądzie najwyższym. sędziowie wysłuchają argumentów zarówno przedstawicieli polskiego rządu jak i komisji europejskiej, która w skardze do tsue wniosła o zawieszenie stosowania przepisów ustawy. pierwsza prezes sądu najwyższego małgorzata gersdorf w czwartek w rozmowie z dziennikarzami wyraziła nadzieję, że trybunał podtrzyma zabezpieczenie, które - jak zauważyła - sąd najwyższy już realizuje.zobacz więcej wideo »dera: rząd analizuje postanowienie zabezpieczające tsue video: tvn24 dera: rząd analizuje postanowienie zabezpieczające tsue12.11 | prezydencki minister andrzej dera, pytany w dogrywce „rozmowy piaseckiego” z których postanowień reformy sądownictwa może wycofać się polski rząd ze względu na orzeczenie trybunały sprawiedliwości unii europejskiej - nakazujące polskiemu rządowi zawieszenie przepisów ustawy o sądzie najwyższym o przechodzeniu w stan spoczynku sędziów sn - odpowiedział: - ja nie wiem tego. - w tej chwili trwają prace, jest analizowane to postanowienie zabezpieczające, 16 będziemy mieli rozprawę - mówił i dodał, że wtedy „będziemy wiedzieli więcej”.zobacz więcej wideo »gersdorf wezwana przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego video: tvn24 gersdorf wezwana przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego06.11 | pierwsza prezes sądu najwyższego małgorzata gersdorf została wezwana we wtorek przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych na przesłuchanie w charakterze świadka - poinformował rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych piotr schab.zobacz więcej wideo »sąd najwyższy przesłał pismo do komisji europejskiej o... video: tvn24 sąd najwyższy przesłał pismo do komisji europejskiej o...06.11 | małgorzata gersdorf jako pierwszy prezes sądu najwyższego przesłała do komisji europejskiej informację o środkach podjętych w sądzie najwyższym w celu pełnego zastosowania się do postanowienia trybunału sprawiedliwości unii europejskiej - poinformował we wtorek zespół prasowy sn.zobacz więcej wideo »msz: zajmowanie się wnioskiem ziobry przez tk - bezzasadne video: tvn24 msz: zajmowanie się wnioskiem ziobry przez tk - bezzasadne31.10 | z pisma ministra spraw zagranicznych jacka czaputowicza do prezes tk julii przyłębskiej, o którym jako pierwszy napisał portal oko.press, wynika, że resort spraw zagranicznych uważa zajmowanie się wnioskiem ziobry przez tk za bezzasadne.zobacz więcej wideo »"podtrzymujemy swoje stanowisko" video: tvn2431 "podtrzymujemy swoje stanowisko"31.10 | w środę rzecznik prasowy ministerstwa sprawiedliwości jan kanthak zapewniał, że "podtrzymujemy swoje stanowisko, które jest zgodne ze stanowiskiem rządu, a także ze stanowiskiem premiera mateusza morawieckiego, który 17 października podkreślił, że wiedział o tym wniosku, że je popierał". odniósł się tym do wniosku prokuratora generalnego zbigniewa ziobry do trybunału konstytucyjnego o zbadanie zgodności z polską konstytucją artykułu 267 traktatu o funkcjonowaniu unii europejskiej.zobacz więcej wideo »sędzia rączka: dobrze się stało, że głos msz pokrywa się ze... video: tvn24 sędzia rączka: dobrze się stało, że głos msz pokrywa się ze...31.10 | dobrze się stało, że głos rządu w osobie szefa ministerstwa spraw zagranicznych jacka czaputowicza pokrywa się ze stanowiskiem sądu najwyższego w sprawie wniosku zbigniewa ziobry do trybunału konstytucyjnego - powiedział w środę sędzia sądu najwyższego krzysztof rączka.zobacz więcej wideo »wawrykiewicz: treść opinii szefa msz w ewidentny sposób... video: tvn24 wawrykiewicz: treść opinii szefa msz w ewidentny sposób...31.10 | wawrykiewicz: treść opinii szefa msz w ewidentny sposób polemizuje z wnioskiem ziobryzobacz więcej wideo »wawrykiewicz: opinia szefa msz w dość jednoznaczny i rzetelny... video: tvn24 wawrykiewicz: opinia szefa msz w dość jednoznaczny i...31.10 | do stanowiska jacka czaputowicza odniósł się także w rozmowie z tvn24 michał wawrykiewicz z inicjatywy "wolne sądy". jego zdaniem, opinia szefa msz "w dość jednoznaczny i dość rzetelny sposób ocenia wniosek ministra sprawiedliwości".zobacz więcej wideo »gasiuk-pihowicz: oczekuję jasnej decyzji w sprawie orzeczenia... video: tvn24 gasiuk-pihowicz: oczekuję jasnej decyzji w sprawie...28.10 | - postanowienie trybunału sprawiedliwości unii europejskiej to jest jasny sygnał, że pis łamie niezależność wymiaru sprawiedliwości - oceniła w niedzielę w "kawie na ławę" w tvn24 posłanka kamila gasiuk-pihowicz (nowoczesna). dodała, że oczekuje od władz prawa i sprawiedliwości, w tym jarosława kaczyńskiego i premiera mateusza morawieckiego, jasnej deklaracji, że będą przestrzegali orzeczenia tsue. - oczekuję, że taka decyzja będzie klarowna i jasna - domagała się gasiuk-pihowicz.zobacz więcej wideo »"dla mnie kolejna ustawa pis-u to jest próba oszukania,... video: tvn24 "dla mnie kolejna ustawa pis-u to jest próba oszukania,...28.10 | - dla mnie kolejna ustawa pis-u to jest próba oszukania i manipulowania, zarówno obywatelami i unią europejską - argumentowała kamila gasiuk-pihowicz w niedzielę w "kawie na ławę" w tvn24 i wskazała, że według prezesa tsue "niewypełnienie postanowień orzeczenia będzie oznaczało, że jest to krok podobny do brexitu".zobacz więcej wideo »wójcik: polska wykona postanowienie tsue video: tvn24 wójcik: polska wykona postanowienie tsue28.10 | - postanowienie trybunału sprawiedliwości unii europejskiej to jest jasny sygnał, że pis łamie niezależność wymiaru sprawiedliwości - mówiła w niedzielę w 'kawie na ławę" poseł kamila gasiuk-pihowicz. wiceminister sprawiedliwości michał wójcik pytany, czy polski rząd zastosuje się do postanowień wynikających z orzeczenia odpowiedział, że "w tym programie mogę powiedzieć, że wykonamy". zgodnie z orzeczeniem tsue w polsce ma zostać przywrócony stan prawny sprzed wejścia w życie ustawy o sądzie najwyższym.zobacz więcej wideo »bugaj i ujazdowski o decyzji tsue w sprawie sn video: tvn24 bugaj i ujazdowski o decyzji tsue w sprawie sn26.10 | trybunał sprawiedliwości unii europejskiej broni polskiej konstytucji, kiedy jej stosowanie jest wyłączone - stwierdził w "faktach po faktach" w tvn24 profesor kazimierz michał ujazdowski, niezależny europoseł, były polityk pis. komentował decyzję tsue o zastosowaniu tak zwanych środków tymczasowych, które nakazują polsce zawieszenie przepisów nowej ustawy o sądzie najwyższym.zobacz więcej wideo »tsue wysłucha stron w sprawie sądu najwyższego 16 listopada video: tvn24 tsue wysłucha stron w sprawie sądu najwyższego 16 listopada26.10 | trybunał sprawiedliwości unii europejskiej wysłucha stronę polską i komisję europejską w sprawie decyzji o zastosowaniu tak zwanych środków tymczasowych - poinformował michał tracz, reporter tvn24 international. termin przesłuchania został wyznaczony na 16 listopada. w zeszły piątek tsue nakazał polsce zawieszenie przepisów nowej ustawy o sądzie najwyższym, które regulują wiek przechodzenia sędziów w stan spoczynku.zobacz więcej wideo »sędziowie wrócili do sądu najwyższego. wiceminister: cały czas... video: tvn24 sędziowie wrócili do sądu najwyższego. wiceminister: cały...25.10 | sędziowie automatycznie nie zostali przywróceni na poprzednie stanowiska - powiedział w "kropce nad i" wiceminister sprawiedliwości michał wójcik. po decyzji trybunału sprawiedliwości unii europejskiej w sprawie sądu najwyższego pierwsza prezes małgorzata gersdorf wezwała do podjęcia służby sędziów, którzy musieli przejść w stan spoczynku. zostali przywróceni do orzekania. zobacz więcej wideo »mucha: postanowienie tsue nie jest samowykonalne video: tvn24 mucha: postanowienie tsue nie jest samowykonalne25.10 | gdyby mieli wrócić do stanu czynnego sędziowie, którzy są w stanie spoczynku, to trzeba znaleźć odpowiednią ścieżkę. tu nie ma żadnego automatyzmu - powiedział w "tak jest" w tvn24 wiceszef kancelarii prezydenta paweł mucha. odniósł się w ten sposób do postanowienia trybunału sprawiedliwości unii europejskiej w sprawie sądu najwyższego oraz decyzji podjętych przez pierwszą prezes sn, profesor małgorzatę gersdorf.zobacz więcej wideo » wideo: tvn24 rzepliński: rząd "przyjął do wątpiącej wiadomości" decyzję tsueustawy o krs i sądzie najwyższym autorstwa piswcześniej, w lipcu prezydent andrzej duda zawetował ustawy o sądzie najwyższym i krajowej radzie sądownictwa autorstwa pis. opozycja przyjęła tę decyzję z zadowoleniem, zaskoczeniem zareagował obóz pis. wówczas prezydent zapowiedział przygotowanie własnych ustaw.ustawa o sądzie najwyższym autorstwa pis zakładała między innymi, że - sędziowie sądu najwyższego przechodzą w stan spoczynku, z wyjątkiem sędziów wskazanych przez ministra sprawiedliwości. minister miał wskazać także sędziego, który będzie wykonywał zadania i kompetencje pierwszego prezesa sądu najwyższego, jeśli prezes zostanie przeniesiony w stan spoczynku.- przeniesienie w stan spoczynku sędziów, którzy osiągną 65. rok życia- wyodrębnienie trzech nowych izb - prawa prywatnego, prawa publicznego i dyscyplinarnej. to minister sprawiedliwości miał przyporządkować sędziów do konkretnych izb."kluczowym rozwiązaniem, niemającym swojego odpowiednika w obecnie obowiązującym stanie prawnym, jest utworzenie izby dyscyplinarnej, do której właściwości (...) należeć będzie rozpoznawanie spraw dyscyplinarnych sędziów sn, sędziów sądów powszechnych, sędziów sądów wojskowych, prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, prokuratorów ipn, adwokatów, radców prawnych, notariuszy i komorników sądowych" - wyjaśniono w uzasadnieniu projektu ustawy. źródło: tvn24 zmiany w sądzie najwyższym, które chce wprowadzić pis ośrodek badań, studiów i legislacji krajowej rady radców prawnych przeanalizował wówczas najważniejsze zmiany zapisane w ustawie i porównał z obowiązującą ustawą.po lewej stronie tabeli zapisy ustawy o sądzie najwyższym z dnia 23 listopada 2002 roku. po prawej projekt ustawy o sądzie najwyższym (druk sejmowy nr 1727). struktura sądu najwyższego (1/3) fot. ośrodek badań studiów i legislacji struktura sądu najwyższego (2/3) fot. ośrodek badań studiów i legislacji struktura sądu najwyższego (3/3) fot. ośrodek badań studiów i legislacji wybór i prezesa sn i skrócenie kadencji dotychczasowego i prezesa fot. ośrodek badań studiów i legislacji status obecnych sędziów sn (1/2) fot. ośrodek badań studiów i legislacji status obecnych sędziów sn (2/2) fot. ośrodek badań studiów i legislacji delegacja sędziów innych sądów do sn fot. ośrodek badań studiów i legislacji kwalifikcacje do pełnienia funkcji sędziego sn fot. ośrodek badań studiów i legislacji nowe określenie stanu spoczynku fot. ośrodek badań studiów i legislacji zobacz cały dokument ośrodka badań, studiów i legislacji krajowej rady radców prawnychustawa o krajowej radzie sądownictwa autorstwa pis zakładała między innymi:- wygaszenie kadencji 15 członków krajowej rady sądownictwa będących sędziami- członków- sędziów do krs mieli wybierać posłowie zwykłą większością głosów- wprowadzała dwa zgromadzenia w krajowej radzie sądownictwa. przy podejmowaniu decyzji głosy pierwszego miały mieć większe znaczenie niż drugiegoustawy o krs i sądzie najwyższym autorstwa pis"to jest groźne dla ustroju"sąd najwyższy staje się sądem przy ministrze sprawiedliwości i to najbardziej nas niepokoi - mówiła pierwsza prezes sądu najwyższego, oceniając projekt zmian w ustawie o sn autorstwa pis. - niepokoi nas bardzo duża władza ministra sprawiedliwości nad sędziami. to jest groźne dla ustroju - dodała małgorzata gersdorf.oglądaj wideo: tvn24 gersdorf: średnia rozpatrywania spraw to 7 miesięcy, nie można mówić o opieszałościprzeciwko reformie wymiaru sprawiedliwości odbywały się liczne protesty. protestujący apelowali do prezydenta o weta.oglądaj wideo: tvn24 protest przed pałacem prezydenckim. "chcemy weta"podziel się:bądź na bieżąco: pozostałe informacjepiątek, 16 listopadarzepliński: rząd przyjął do wątpiącej wiadomości decyzję tsueodtwórz: rzepliński: rząd przyjął do wątpiącej wiadomości decyzję tsue20 to co jest, nie jest ustawą, bo było przyjęte poza wszelkim trybem konstytucyjnym - ocenił w "tak jest" w tvn24 andrzej... czytaj dalej »piątek, 16 listopadarzecznik dyscyplinarny "nie ma podstawy prawnej" do wezwania sędziego na świadkaodtwórz: rzecznik dyscyplinarny "nie ma podstawy prawnej" do wezwania sędziego na świadka3 sędzia nie może być przez rzecznika wzywany jako świadek, a jeśli rzecznik dyscyplinarny wzywa sędziego do złożenia zeznań,... czytaj dalej »piątek, 16 listopada"wykonanie postanowienia to jest rzecz niełatwa". tsue wysłuchał argumentów w sprawie polskiodtwórz: "wykonanie postanowienia to jest rzecz niełatwa". tsue wysłuchał argumentów w sprawie polski210 w trybunale sprawiedliwości unii europejskiej w luksemburgu zakończyła się rozprawa w sprawie środków tymczasowych dotyczących... czytaj dalej »środa, 14 listopadaodtwórz: sędzia zawistowski pisze do komisji europejskiej o "groźbie" w uchwale krssędzia zawistowski pisze do komisji europejskiej o "groźbie" w uchwale krs prezes sądu najwyższego kierujący izbą cywilną sędzia dariusz zawistowski przekazał w środę komisji europejskiej uchwałę... czytaj dalej »środa, 14 listopadalaskowski: w sądzie najwyższym nie ma "sędziów dublerów"odtwórz: laskowski: w sądzie najwyższym nie ma "sędziów dublerów" wśród sędziów sądu najwyższego nie ma obecnie sędziów powołanych na miejsce tych, którzy zostali objęci postanowieniem... czytaj dalej »wtorek, 13 listopadanaczelny sąd administracyjny poinformował tsue o wykonaniu postanowieniaodtwórz: naczelny sąd administracyjny poinformował tsue o wykonaniu postanowienia naczelny sąd administracyjny przesłał do trybunału sprawiedliwości unii europejskiej informację o realizacji wymogów... czytaj dalej »wtorek, 13 listopadanowi prezesi sądów dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnychodtwórz: nowi prezesi sądów dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnych1 sędzia izby dyscyplinarnej sądu najwyższego jan majchrowski, kierujący pracami tej izby, powołał 11 nowych prezesów sądów... czytaj dalej »poniedziałek, 12 listopadakwadrans rozmowy o polsce. dwie kwestie martwią timmermansaodtwórz: kwadrans rozmowy o polsce. dwie kwestie martwią timmermansa33 poniedziałkowa dyskusja na temat polskiej praworządności w czasie unijnej rady do spraw ogólnych zakończyła się już po 15... czytaj dalej »piątek, 9 listopadasprawy sędziego sycha zdjęto z wokandy. sąd najwyższy odpowiada krsodtwórz: sprawy sędziego sycha zdjęto z wokandy. sąd najwyższy odpowiada krs brakuje podstaw do twierdzenia, że powołani w październiku przez prezydenta sędziowie sądu najwyższego nie mogą orzekać;... czytaj dalej »środa, 7 listopadaszef msz: będzie jakieś wyjście naprzeciw oczekiwaniom tsueodtwórz: szef msz: będzie jakieś wyjście naprzeciw oczekiwaniom tsue5 trwają konsultacje w sprawie ostatecznego kształtu stanowiska, które polska zaprezentuje na posiedzeniu trybunału... czytaj dalej »środa, 7 listopadakomisja europejska otrzymała list od gersdorfodtwórz: komisja europejska otrzymała list od gersdorf komisja europejska otrzymała list od pierwszej prezes małgorzaty gersdorf o środkach podjętych w sądzie najwyższym -... czytaj dalej »wtorek, 6 listopadaodtwórz: "dyskusja w czwartek lub w piątek". krs zajmie się postanowieniem unijnego trybunału"dyskusja w czwartek lub w piątek". krs zajmie się postanowieniem unijnego trybunału przewodniczący nowej krajowej rady sądownictwa sędzia leszek mazur przedstawił jej członkom stanowisko prezydium w sprawie... czytaj dalej »wtorek, 6 listopada"financial times": tusk porównał spór pis z brukselą do historii brexituodtwórz: "financial times": tusk porównał spór pis z brukselą do historii brexitu3 "polska ryzykuje wypadnięcie z unii europejskiej przez przypadek, ostrzega donald tusk", tytułuje we wtorek jeden ze swoich... czytaj dalej »wtorek, 6 listopadasąd najwyższy przesłał pismo do komisji europejskiej o zastosowaniu się do decyzji tsueodtwórz: sąd najwyższy przesłał pismo do komisji europejskiej o zastosowaniu się do decyzji tsue prezes sądu najwyższego małgorzata gersdorf przesłała do komisji europejskiej informację o środkach podjętych w sądzie... czytaj dalej »wtorek, 6 listopadamałgorzata gersdorf wezwana przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnegoodtwórz: małgorzata gersdorf wezwana przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego20 pierwsza prezes sądu najwyższego małgorzata gersdorf została wezwana we wtorek przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego sędziów... czytaj dalej »poniedziałek, 5 listopadasąd najwyższy wstrzymał orzekanie sędziego powołanego przez prezydentaodtwórz: sąd najwyższy wstrzymał orzekanie sędziego powołanego przez prezydenta14 prezes sądu najwyższego kierujący izbą karną zdjął z wokandy sprawy powołanego na sędziego sądu najwyższego wojciecha sycha i... czytaj dalej »piątek, 2 listopadaodtwórz: wnioski polaków odrzucone. "nie ma podstawy do odmowy ekstradycji do polski"wnioski polaków odrzucone. "nie ma podstawy do odmowy ekstradycji do polski"25 brytyjski wysoki trybunał odrzucił wnioski polaków, którzy apelowali o odstą

Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

Words density analysis:

Numbers of all words: 4044

One word
nie - 4.75% (192)
- 3.68% (149)
sąd - 3.56% (144)
praw - 3.02% (122)
spraw - 1.85% (75)
stan - 1.38% (56)
że - 1.36% (55)
prawie - 1.36% (55)
sprawie - 1.34% (54)
ustaw - 1.31% (53)
czy - 1.24% (50)
najwyższy - 1.16% (47)
się - 1.14% (46)
tvn24 - 1.11% (45)
pis - 1.06% (43)
sędziów - 1.06% (43)
prezes - 0.96% (39)
tsue - 0.96% (39)
ale - 0.94% (38)
sądu - 0.91% (37)
wyższe - 0.89% (36)
nowi - 0.89% (36)
sprawiedliwości - 0.87% (35)
najwyższego - 0.87% (35)
pod - 0.82% (33)
rad - 0.79% (32)
sądzie - 0.77% (31)
przez - 0.77% (31)
jest - 0.74% (30)
najwyższym - 0.74% (30)
rzecz - 0.74% (30)
przy - 0.74% (30)
wideo - 0.72% (29)
ustawy - 0.64% (26)
europejskiej - 0.62% (25)
prezydent - 0.62% (25)
nad - 0.62% (25)
więc - 0.59% (24)
list - 0.59% (24)
ona - 0.57% (23)
trybunał - 0.57% (23)
więcej - 0.57% (23)
krs - 0.54% (22)
izb - 0.54% (22)
listopada - 0.52% (21)
zobacz - 0.52% (21)
dyscyplinarne - 0.52% (21)
sądownictwa - 0.52% (21)
rok - 0.49% (20)
dni - 0.49% (20)
rząd - 0.49% (20)
video: - 0.49% (20)
polski - 0.47% (19)
rzecznik - 0.42% (17)
jak - 0.42% (17)
tak - 0.4% (16)
sędziowie - 0.4% (16)
trybunału - 0.4% (16)
czytaj - 0.4% (16)
dalej - 0.4% (16)
tym - 0.4% (16)
trzy - 0.4% (16)
krajowej - 0.4% (16)
gersdorf - 0.4% (16)
ich - 0.37% (15)
będzie - 0.37% (15)
sądów - 0.37% (15)
prawa - 0.37% (15)
minister - 0.35% (14)
ustawa - 0.35% (14)
unii - 0.35% (14)
które - 0.32% (13)
czas - 0.32% (13)
rady - 0.32% (13)
roku - 0.32% (13)
bez - 0.32% (13)
komisji - 0.3% (12)
- 0.3% (12)
skarg - 0.3% (12)
postanowienie - 0.3% (12)
mają - 0.3% (12)
wiedział - 0.3% (12)
msz - 0.3% (12)
izby - 0.27% (11)
studiów - 0.27% (11)
wykona - 0.27% (11)
powiedział - 0.27% (11)
sędziego - 0.27% (11)
przed - 0.27% (11)
badań - 0.27% (11)
legislacji - 0.27% (11)
tych - 0.27% (11)
ministra - 0.27% (11)
prezydenta - 0.27% (11)
sędzia - 0.27% (11)
szef - 0.27% (11)
który - 0.27% (11)
ośrodek - 0.25% (10)
oraz - 0.25% (10)
decyzję - 0.25% (10)
- 0.25% (10)
decyzji - 0.25% (10)
wtorek - 0.25% (10)
orzeka - 0.25% (10)
piątek - 0.22% (9)
którzy - 0.22% (9)
prezesa - 0.22% (9)
małgorzata - 0.22% (9)
polsce - 0.22% (9)
oglądaj - 0.22% (9)
dyscyplinarnej - 0.22% (9)
prawo - 0.22% (9)
fot. - 0.22% (9)
nowe - 0.22% (9)
wysłucha - 0.22% (9)
będą - 0.22% (9)
spoczynku - 0.22% (9)
one - 0.22% (9)
wnioski - 0.2% (8)
wideo: - 0.2% (8)
dyscyplinarny - 0.2% (8)
prawni - 0.2% (8)
radzie - 0.2% (8)
najwyższym. - 0.2% (8)
szefa - 0.2% (8)
głos - 0.2% (8)
tylko - 0.2% (8)
rzecznika - 0.2% (8)
obecnie - 0.17% (7)
projekt - 0.17% (7)
dyscyplinarnego - 0.17% (7)
zwana - 0.17% (7)
zmian - 0.17% (7)
postanowienia - 0.17% (7)
przesłał - 0.17% (7)
najwyższego. - 0.17% (7)
zmienia - 0.17% (7)
sprawy - 0.17% (7)
prokurator - 0.17% (7)
autorstwa - 0.17% (7)
lub - 0.17% (7)
swoje - 0.17% (7)
między - 0.17% (7)
nadzwyczajnej - 0.15% (6)
skład - 0.15% (6)
tymczasowych - 0.15% (6)
przepisów - 0.15% (6)
wawrykiewicz - 0.15% (6)
"nie - 0.15% (6)
ziobry - 0.15% (6)
tej - 0.15% (6)
gasiuk-pihowicz - 0.15% (6)
nowa - 0.15% (6)
środków - 0.15% (6)
»wtorek, - 0.15% (6)
podstaw - 0.15% (6)
sędziowski - 0.15% (6)
pierwsza - 0.15% (6)
parlament - 0.15% (6)
wiadomości - 0.15% (6)
sędziów, - 0.15% (6)
prezydencki - 0.15% (6)
również - 0.15% (6)
dotyczą - 0.15% (6)
stanie - 0.15% (6)
powszechnych - 0.15% (6)
zastępcę - 0.15% (6)
wezwana - 0.15% (6)
pierwszy - 0.15% (6)
dla - 0.15% (6)
w... - 0.12% (5)
prawny - 0.12% (5)
michał - 0.12% (5)
ocenia - 0.12% (5)
nas - 0.12% (5)
wawrykiewicz: - 0.12% (5)
sposób - 0.12% (5)
zawieszenie - 0.12% (5)
przyjął - 0.12% (5)
może - 0.12% (5)
polska - 0.12% (5)
skargi - 0.12% (5)
nowej - 0.12% (5)
życie - 0.12% (5)
jedna - 0.12% (5)
wymiaru - 0.12% (5)
miał - 0.12% (5)
wyrok - 0.12% (5)
jego - 0.12% (5)
zastosowaniu - 0.12% (5)
pierwszego - 0.12% (5)
opinii - 0.12% (5)
prawne - 0.12% (5)
prezesów - 0.12% (5)
andrzej - 0.12% (5)
izba - 0.12% (5)
polsce. - 0.12% (5)
ten - 0.12% (5)
poinformował - 0.12% (5)
kadencji - 0.12% (5)
rzepliński: - 0.12% (5)
został - 0.12% (5)
lat - 0.12% (5)
tego - 0.12% (5)
sądach - 0.12% (5)
nowych - 0.12% (5)
jako - 0.12% (5)
której - 0.12% (5)
wątpiącej - 0.12% (5)
stron - 0.1% (4)
skarga - 0.1% (4)
zmiany - 0.1% (4)
zakończyła - 0.1% (4)
konta - 0.1% (4)
niezależność - 0.1% (4)
dodał - 0.1% (4)
także - 0.1% (4)
rozprawa - 0.1% (4)
europejska - 0.1% (4)
pis. - 0.1% (4)
jaki - 0.1% (4)
sędziów. - 0.1% (4)
argumentów - 0.1% (4)
najwyższym, - 0.1% (4)
prac - 0.1% (4)
opozycja - 0.1% (4)
kandydatów - 0.1% (4)
posłowie - 0.1% (4)
pismo - 0.1% (4)
przedstawiciel - 0.1% (4)
wskazani - 0.1% (4)
»piątek, - 0.1% (4)
rada - 0.1% (4)
krajowa - 0.1% (4)
podjętych - 0.1% (4)
orzeczenia - 0.1% (4)
samo - 0.1% (4)
stanowiska - 0.1% (4)
wnioskiem - 0.1% (4)
mnie - 0.1% (4)
msz: - 0.1% (4)
zapowiedział - 0.1% (4)
komisja - 0.1% (4)
stanowisko - 0.1% (4)
już - 0.1% (4)
sprawiedliwości, - 0.1% (4)
sądami - 0.1% (4)
ewidentny - 0.1% (4)
dość - 0.1% (4)
jeden - 0.1% (4)
według - 0.1% (4)
którym - 0.1% (4)
mieli - 0.1% (4)
stosowania - 0.1% (4)
wójcik - 0.1% (4)
otrzyma - 0.1% (4)
rządu - 0.1% (4)
wiceminister - 0.1% (4)
wcześniej - 0.1% (4)
»środa, - 0.1% (4)
spoczynku. - 0.1% (4)
podstawy - 0.1% (4)
sędziowskie - 0.1% (4)
stanowiskiem - 0.07% (3)
wniosku - 0.07% (3)
ławę" - 0.07% (3)
niedzielę - 0.07% (3)
odniósł - 0.07% (3)
trybunale - 0.07% (3)
kamila - 0.07% (3)
jest" - 0.07% (3)
środę - 0.07% (3)
"tak - 0.07% (3)
konstytucyjnego - 0.07% (3)
dobrze - 0.07% (3)
władz - 0.07% (3)
ocenił - 0.07% (3)
ujazdowski - 0.07% (3)
stało, - 0.07% (3)
pokrywa - 0.07% (3)
treść - 0.07% (3)
luksemburgu - 0.07% (3)
było - 0.07% (3)
jasnej - 0.07% (3)
opinia - 0.07% (3)
zarówno - 0.07% (3)
jednoznaczny - 0.07% (3)
"podtrzymujemy - 0.07% (3)
temat - 0.07% (3)
czaputowicza - 0.07% (3)
pis-u - 0.07% (3)
wiem - 0.07% (3)
zdań - 0.07% (3)
mówił - 0.07% (3)
próba - 0.07% (3)
oszukania - 0.07% (3)
postanowień - 0.07% (3)
świadka - 0.07% (3)
ciężko - 0.07% (3)
trybunału" - 0.07% (3)
zabezpieczające - 0.07% (3)
polityk - 0.07% (3)
przekonaliśmy - 0.07% (3)
oceniać, - 0.07% (3)
czwartek - 0.07% (3)
jacka - 0.07% (3)
zabezpieczenie - 0.07% (3)
kolejna - 0.07% (3)
informację - 0.07% (3)
przedstawicieli - 0.07% (3)
środkach - 0.07% (3)
sn, - 0.07% (3)
podtrzyma - 0.07% (3)
nadzieję, - 0.07% (3)
zajmowanie - 0.07% (3)
stanu - 0.07% (3)
ustawy. - 0.07% (3)
bezzasadne - 0.07% (3)
prezesem - 0.07% (3)
zagranicznych - 0.07% (3)
"przyjął - 0.07% (3)
oczekuję - 0.07% (3)
wiadomości" - 0.07% (3)
kto - 0.07% (3)
których - 0.07% (3)
naczelny - 0.07% (3)
administracyjny - 0.07% (3)
około - 0.07% (3)
wśród - 0.07% (3)
zostanie - 0.07% (3)
kierujący - 0.07% (3)
niż - 0.07% (3)
sn. - 0.07% (3)
orzeczeń - 0.07% (3)
część - 0.07% (3)
zespół - 0.07% (3)
chwili - 0.07% (3)
mieć - 0.07% (3)
pisze - 0.07% (3)
zawistowski - 0.07% (3)
listopadaodtwórz: - 0.07% (3)
krs. - 0.07% (3)
jakie - 0.07% (3)
każdy - 0.07% (3)
tsueodtwórz: - 0.07% (3)
jednak - 0.07% (3)
rozmowy - 0.07% (3)
protest - 0.07% (3)
postanowieniem - 0.07% (3)
faktach - 0.07% (3)
polaków - 0.07% (3)
wokandy - 0.07% (3)
powołanego - 0.07% (3)
sądownictwa. - 0.07% (3)
rządzące - 0.07% (3)
spór - 0.07% (3)
tusk - 0.07% (3)
lipcu - 0.07% (3)
zaś - 0.07% (3)
prezesi - 0.07% (3)
konstytucyjnym - 0.07% (3)
otrzymała - 0.07% (3)
należy - 0.07% (3)
innymi - 0.07% (3)
duda - 0.07% (3)
projekty - 0.07% (3)
były - 0.07% (3)
tym, - 0.07% (3)
sycha - 0.07% (3)
dyskusja - 0.07% (3)
móc - 0.07% (3)
członków - 0.07% (3)
radców - 0.07% (3)
prowadzić - 0.07% (3)
porównał - 0.07% (3)
dnia - 0.07% (3)
struktura - 0.07% (3)
dyscyplinarnych - 0.07% (3)
procent - 0.07% (3)
prawnych - 0.07% (3)
być - 0.07% (3)
przywróceni - 0.07% (3)
nim - 0.07% (3)
godzą - 0.07% (3)
jej - 0.07% (3)
zostali - 0.07% (3)
dyscyplinarna - 0.07% (3)
kwestie - 0.07% (3)
ustawie - 0.07% (3)
cały - 0.07% (3)
posłów - 0.07% (3)
pierwszym - 0.07% (3)
innych - 0.07% (3)
najwyższego, - 0.07% (3)
zbigniew - 0.07% (3)
sprawach - 0.07% (3)
zakładała - 0.05% (2)
sprawiedliwości. - 0.05% (2)
naprzeciw - 0.05% (2)
wówczas - 0.05% (2)
"dyskusja - 0.05% (2)
jeśli - 0.05% (2)
oczekiwaniom - 0.05% (2)
spoczynku, - 0.05% (2)
zajmie - 0.05% (2)
piątek". - 0.05% (2)
"kawie - 0.05% (2)
mucha: - 0.05% (2)
sprawie... - 0.05% (2)
samowykonalne - 0.05% (2)
listopadasąd - 0.05% (2)
odmowy - 0.05% (2)
odrzucone. - 0.05% (2)
wiceminister: - 0.05% (2)
i... - 0.05% (2)
wrócili - 0.05% (2)
wiek - 0.05% (2)
orzekanie - 0.05% (2)
wstrzymał - 0.05% (2)
"financial - 0.05% (2)
unijnego - 0.05% (2)
historii - 0.05% (2)
gasiuk-pihowicz: - 0.05% (2)
brukselą - 0.05% (2)
termin - 0.05% (2)
times": - 0.05% (2)
jasny - 0.05% (2)
sygnał, - 0.05% (2)
łamie - 0.05% (2)
poprzednie - 0.05% (2)
wyjście - 0.05% (2)
apelowali - 0.05% (2)
jakieś - 0.05% (2)
wysłuchał - 0.05% (2)
mówiła - 0.05% (2)
poseł - 0.05% (2)
status - 0.05% (2)
obecnych - 0.05% (2)
groźne - 0.05% (2)
gasiuk-pihowicz. - 0.05% (2)
niepokoi - 0.05% (2)
"wykonanie - 0.05% (2)
niełatwa". - 0.05% (2)
uchwale - 0.05% (2)
wzywa - 0.05% (2)
najwyższym.zobacz - 0.05% (2)
wezwania - 0.05% (2)
prawnej" - 0.05% (2)
profesor - 0.05% (2)
dodała - 0.05% (2)
bugaj - 0.05% (2)
polskiej - 0.05% (2)
"groźbie" - 0.05% (2)
wójcik: - 0.05% (2)
odpowiada - 0.05% (2)
»poniedziałek, - 0.05% (2)
wokandy. - 0.05% (2)
zdjęto - 0.05% (2)
prokuratorów - 0.05% (2)
kwadrans - 0.05% (2)
martwią - 0.05% (2)
liczne - 0.05% (2)
dwie - 0.05% (2)
chce - 0.05% (2)
badań, - 0.05% (2)
zwanych - 0.05% (2)
wykonaniu - 0.05% (2)
nakazują - 0.05% (2)
oszukania,... - 0.05% (2)
"dla - 0.05% (2)
dublerów" - 0.05% (2)
laskowski: - 0.05% (2)
"sędziów - 0.05% (2)
europejską - 0.05% (2)
izbą - 0.05% (2)
ustroju - 0.05% (2)
bistvn - 0.05% (2)
rzetelny - 0.05% (2)
uzupełnić - 0.05% (2)
parlamentarzystów. - 0.05% (2)
składać - 0.05% (2)
mieszany - 0.05% (2)
sędziego, - 0.05% (2)
ostatecznego - 0.05% (2)
dwa - 0.05% (2)
bowiem - 0.05% (2)
nowego - 0.05% (2)
zgłaszać - 0.05% (2)
przechodzą - 0.05% (2)
sn) - 0.05% (2)
wolne - 0.05% (2)
jedną - 0.05% (2)
powołuje - 0.05% (2)
ostatecznie - 0.05% (2)
wskazuje - 0.05% (2)
mogli - 0.05% (2)
sędziowie. - 0.05% (2)
wybierać - 0.05% (2)
wykroczeń - 0.05% (2)
orzekać - 0.05% (2)
drugim - 0.05% (2)
wnosić - 0.05% (2)
przewodniczący - 0.05% (2)
obywatelskich - 0.05% (2)
bądź - 0.05% (2)
narusza - 0.05% (2)
można - 0.05% (2)
adwokaci, - 0.05% (2)
trybie - 0.05% (2)
przewiduje - 0.05% (2)
ciągu - 0.05% (2)
części - 0.05% (2)
dwudziestu - 0.05% (2)
wyroków - 0.05% (2)
ostateczną - 0.05% (2)
projekcie - 0.05% (2)
krs, - 0.05% (2)
najbardziej - 0.05% (2)
miesiące - 0.05% (2)
koniec - 0.05% (2)
oznacza - 0.05% (2)
kontrolę - 0.05% (2)
chodzi - 0.05% (2)
sprawiedliwość - 0.05% (2)
toczy - 0.05% (2)
ponad - 0.05% (2)
(ustawa - 0.05% (2)
zasięgania - 0.05% (2)
ogłoszeniu - 0.05% (2)
wejść - 0.05% (2)
siebie - 0.05% (2)
przygotowane - 0.05% (2)
sądownictwo - 0.05% (2)
informacje - 0.05% (2)
najnowsze - 0.05% (2)
daje - 0.05% (2)
ostatnich - 0.05% (2)
zgromadzenia - 0.05% (2)
zawetowanych - 0.05% (2)
administracyjne - 0.05% (2)
generalnego - 0.05% (2)
prokuratora - 0.05% (2)
dotyczące - 0.05% (2)
różnic - 0.05% (2)
bardzo - 0.05% (2)
niego - 0.05% (2)
którymi - 0.05% (2)
wymienił - 0.05% (2)
prezydenckie - 0.05% (2)
prawomocnych - 0.05% (2)
rozpatruje - 0.05% (2)
państwa - 0.05% (2)
podpisanie - 0.05% (2)
podpiszę - 0.05% (2)
prezydent: - 0.05% (2)
różnych - 0.05% (2)
nadzwyczajnych - 0.05% (2)
orzekali - 0.05% (2)
sposób... - 0.05% (2)
która - 0.05% (2)
analizuje - 0.05% (2)
rozmowie - 0.05% (2)
zastosowania - 0.05% (2)
gerdorf: - 0.05% (2)
mam - 0.05% (2)
wniosła - 0.05% (2)
skardze - 0.05% (2)
europejskiej, - 0.05% (2)
pytany - 0.05% (2)
polskiego - 0.05% (2)
wysłuchają - 0.05% (2)
dotyczących - 0.05% (2)
zmiana - 0.05% (2)
tsue. - 0.05% (2)
wymiana - 0.05% (2)
pełnomocnika - 0.05% (2)
dera: - 0.05% (2)
orzeczenie - 0.05% (2)
żadnego - 0.05% (2)
premiera - 0.05% (2)
»wawrykiewicz: - 0.05% (2)
ze... - 0.05% (2)
rączka: - 0.05% (2)
polską - 0.05% (2)
zbigniewa - 0.05% (2)
morawieckiego, - 0.05% (2)
mateusza - 0.05% (2)
jan - 0.05% (2)
trwają - 0.05% (2)
ministerstwa - 0.05% (2)
stanowisko" - 0.05% (2)
prasowy - 0.05% (2)
przesłała - 0.05% (2)
o... - 0.05% (2)
została - 0.05% (2)
będziemy - 0.05% (2)
"ciężko - 0.05% (2)
trybem - 0.05% (2)
ławnicy - 0.05% (2)
nadzwyczajna - 0.05% (2)
sędziowie, - 0.05% (2)
trafić - 0.05% (2)
czytaniem - 0.05% (2)
poprawka - 0.05% (2)
powiedzieć - 0.05% (2)
jeżeli - 0.05% (2)
prawników - 0.05% (2)
wniosek - 0.05% (2)
swojego - 0.05% (2)
kasacyjna - 0.05% (2)
polskim - 0.05% (2)
orzekając - 0.05% (2)
gdyby - 0.05% (2)
zasiadania - 0.05% (2)
tytułu - 0.05% (2)
otrzymywać - 0.05% (2)
sądem - 0.05% (2)
też - 0.05% (2)
wszelkim - 0.05% (2)
obecnej - 0.05% (2)
poza - 0.05% (2)
przyjęte - 0.05% (2)
ustawą, - 0.05% (2)
jest, - 0.05% (2)
tsue16.11 - 0.05% (2)
pierwszej - 0.05% (2)
trwania - 0.05% (2)
wygaszenie - 0.05% (2)
notariusze - 0.05% (2)
wybór - 0.05% (2)
sądownictwa, - 0.05% (2)
organizacje - 0.05% (2)
dyscyplinarnej. - 0.05% (2)
instancja) - 0.05% (2)
sądy - 0.05% (2)
prezydenckim - 0.05% (2)
wprowadzić - 0.05% (2)
ekstradycji - 0.05% (2)
Two words phrases
sądu najwyższego - 0.87% (35)
sądzie najwyższym - 0.72% (29)
zobacz więcej - 0.49% (20)
wideo » - 0.49% (20)
video: tvn24 - 0.49% (20)
więcej wideo - 0.49% (20)
w sprawie - 0.42% (17)
ustawy o - 0.42% (17)
sąd najwyższy - 0.42% (17)
czytaj dalej - 0.4% (16)
o sądzie - 0.4% (16)
unii europejskiej - 0.35% (14)
sprawiedliwości unii - 0.3% (12)
komisji europejskiej - 0.27% (11)
i legislacji - 0.27% (11)
studiów i - 0.27% (11)
ośrodek badań - 0.25% (10)
w sądzie - 0.25% (10)
nie ma - 0.25% (10)
badań studiów - 0.22% (9)
to jest - 0.22% (9)
fot. ośrodek - 0.22% (9)
małgorzata gersdorf - 0.22% (9)
prezes sądu - 0.22% (9)
tsue w - 0.22% (9)
krajowej rady - 0.22% (9)
do komisji - 0.2% (8)
ustawa o - 0.2% (8)
sądzie najwyższym. - 0.2% (8)
izby dyscyplinarnej - 0.2% (8)
wideo: tvn24 - 0.2% (8)
w stan - 0.2% (8)
o krajowej - 0.17% (7)
stan spoczynku - 0.17% (7)
krajowej radzie - 0.17% (7)
radzie sądownictwa - 0.17% (7)
w tvn24 - 0.17% (7)
decyzję tsue - 0.17% (7)
sądu najwyższego. - 0.17% (7)
rzecznika dyscyplinarnego - 0.17% (7)
się do - 0.15% (6)
zastępcę rzecznika - 0.15% (6)
środków tymczasowych - 0.15% (6)
przez zastępcę - 0.15% (6)
pierwsza prezes - 0.15% (6)
dalej »wtorek, - 0.15% (6)
sędziów do - 0.15% (6)
autorstwa pis - 0.15% (6)
europejskiej o - 0.15% (6)
trybunału sprawiedliwości - 0.15% (6)
szefa msz - 0.15% (6)
o zastosowaniu - 0.12% (5)
europejskiej w - 0.12% (5)
w życie - 0.12% (5)
prawa w - 0.12% (5)
się w - 0.12% (5)
do wątpiącej - 0.12% (5)
o decyzji - 0.12% (5)
skargi nadzwyczajnej - 0.12% (5)
nie jest - 0.12% (5)
w polsce - 0.12% (5)
wymiaru sprawiedliwości - 0.12% (5)
rzepliński: rząd - 0.12% (5)
i spraw - 0.12% (5)
tsue video: - 0.1% (4)
sprawie sądu - 0.1% (4)
zakończyła się - 0.1% (4)
rozprawa w - 0.1% (4)
ma podstawy - 0.1% (4)
dalej »środa, - 0.1% (4)
postanowienie tsue - 0.1% (4)
decyzji tsue - 0.1% (4)
przepisów ustawy - 0.1% (4)
sędziów sn - 0.1% (4)
wezwana przez - 0.1% (4)
"nie ma - 0.1% (4)
we wtorek - 0.1% (4)
sędziów sądów - 0.1% (4)
rzecznik dyscyplinarny - 0.1% (4)
najwyższy przesłał - 0.1% (4)
wnioskiem ziobry - 0.1% (4)
pismo do - 0.1% (4)
się rozprawa - 0.1% (4)
dalej »piątek, - 0.1% (4)
stan spoczynku. - 0.1% (4)
najwyższego małgorzata - 0.1% (4)
do krs - 0.1% (4)
gersdorf wezwana - 0.1% (4)
rada sądownictwa - 0.1% (4)
sądów powszechnych - 0.1% (4)
przesłał pismo - 0.1% (4)
i sądzie - 0.1% (4)
pierwszego prezesa - 0.1% (4)
»wtorek, 6 - 0.1% (4)
dobrze się - 0.07% (3)
do trybunału - 0.07% (3)
spraw zagranicznych - 0.07% (3)
stało, że - 0.07% (3)
pokrywa się - 0.07% (3)
że je - 0.07% (3)
ze stanowiskiem - 0.07% (3)
się stało, - 0.07% (3)
jacka czaputowicza - 0.07% (3)
ziobry przez - 0.07% (3)
przez tk - 0.07% (3)
zajmowanie się - 0.07% (3)
się ze - 0.07% (3)
się wnioskiem - 0.07% (3)
podjętych w - 0.07% (3)
o środkach - 0.07% (3)
europejskiej informację - 0.07% (3)
- poinformował - 0.07% (3)
nie może - 0.07% (3)
tylko z - 0.07% (3)
- mówił - 0.07% (3)
postanowienie zabezpieczające - 0.07% (3)
w czwartek - 0.07% (3)
środkach podjętych - 0.07% (3)
że głos - 0.07% (3)
treść opinii - 0.07% (3)
powiedział w - 0.07% (3)
ustawa pis-u - 0.07% (3)
zawieszenie przepisów - 0.07% (3)
wysłucha stron - 0.07% (3)
najwyższym i - 0.07% (3)
- powiedział - 0.07% (3)
odniósł się - 0.07% (3)
nad sądami - 0.07% (3)
najwyższym autorstwa - 0.07% (3)
prezydent zapowiedział - 0.07% (3)
niedzielę w - 0.07% (3)
radców prawnych - 0.07% (3)
sędziów w - 0.07% (3)
kamila gasiuk-pihowicz - 0.07% (3)
dla mnie - 0.07% (3)
mnie kolejna - 0.07% (3)
opinii szefa - 0.07% (3)
jest próba - 0.07% (3)
pis-u to - 0.07% (3)
kolejna ustawa - 0.07% (3)
na ławę" - 0.07% (3)
w niedzielę - 0.07% (3)
między innymi - 0.07% (3)
w dość - 0.07% (3)
dość jednoznaczny - 0.07% (3)
opinia szefa - 0.07% (3)
w ewidentny - 0.07% (3)
o tym, - 0.07% (3)
komisja europejska - 0.07% (3)
wawrykiewicz: treść - 0.07% (3)
najwyższym - - 0.07% (3)
nowej ustawy - 0.07% (3)
w sprawach - 0.07% (3)
trybunał sprawiedliwości - 0.07% (3)
trybunale sprawiedliwości - 0.07% (3)
temat polski - 0.07% (3)
tsue na - 0.07% (3)
dyscyplinarnej ma - 0.07% (3)
tsue o - 0.07% (3)
naczelny sąd - 0.07% (3)
otrzymała list - 0.07% (3)
czy przekonaliśmy - 0.07% (3)
mi oceniać, - 0.07% (3)
przekonaliśmy sędziów - 0.07% (3)
oceniać, czy - 0.07% (3)
prezesa sądu - 0.07% (3)
że po - 0.07% (3)
najwyższym, które - 0.07% (3)
jest" w - 0.07% (3)
w "tak - 0.07% (3)
- ocenił - 0.07% (3)
sprawy dyscyplinarne - 0.07% (3)
do sądu - 0.07% (3)
izba dyscyplinarna - 0.07% (3)
najwyższym nie - 0.07% (3)
wątpiącej wiadomości" - 0.07% (3)
"przyjął do - 0.07% (3)
sądu najwyższego, - 0.07% (3)
niezależność wymiaru - 0.07% (3)
rzecznik praw - 0.07% (3)
dyscyplinarne sędziów - 0.07% (3)
w luksemburgu - 0.07% (3)
sędziów trybunału - 0.07% (3)
podtrzyma zabezpieczenie - 0.07% (3)
w trybunale - 0.07% (3)
prezesi sądów - 0.05% (2)
badań, studiów - 0.05% (2)
dyscyplinarny "nie - 0.05% (2)
sędziego na - 0.05% (2)
może być - 0.05% (2)
sądów dyscyplinarnych - 0.05% (2)
legislacji struktura - 0.05% (2)
do wezwania - 0.05% (2)
nowi prezesi - 0.05% (2)
dyscyplinarnych przy - 0.05% (2)
spór pis - 0.05% (2)
gersdorf została - 0.05% (2)
sędziego sycha - 0.05% (2)
zajmie się - 0.05% (2)
postanowieniem unijnego - 0.05% (2)
i prezesa - 0.05% (2)
czwartek lub - 0.05% (2)
wykonaniu postanowienia - 0.05% (2)
legislacji status - 0.05% (2)
zdjęto z - 0.05% (2)
do decyzji - 0.05% (2)
zakładała między - 0.05% (2)
prawnej" do - 0.05% (2)
piątek". krs - 0.05% (2)
sędziego powołanego - 0.05% (2)
od gersdorf - 0.05% (2)
podstawy do - 0.05% (2)
wrócili do - 0.05% (2)
polsce. dwie - 0.05% (2)
wiceminister: cały - 0.05% (2)
zostali przywróceni - 0.05% (2)
sprawiedliwości michał - 0.05% (2)
polaków odrzucone. - 0.05% (2)
najwyższego kierujący - 0.05% (2)
rozmowy o - 0.05% (2)
wokandy. sąd - 0.05% (2)
dalej »poniedziałek, - 0.05% (2)
wstrzymał orzekanie - 0.05% (2)
wtorek przez - 0.05% (2)
wezwania sędziego - 0.05% (2)
przy sądach - 0.05% (2)
andrzej duda - 0.05% (2)
wezwana we - 0.05% (2)
sądownictwa autorstwa - 0.05% (2)
decyzję z - 0.05% (2)
obecnych sędziów - 0.05% (2)
zastosowaniu się - 0.05% (2)
tusk porównał - 0.05% (2)
kwestie martwią - 0.05% (2)
"sędziów dublerów" - 0.05% (2)
prezydenta o - 0.05% (2)
msz: będzie - 0.05% (2)
brukselą do - 0.05% (2)
"financial times": - 0.05% (2)
rząd przyjął - 0.05% (2)
jakieś wyjście - 0.05% (2)
"wykonanie postanowienia - 0.05% (2)
wiadomości decyzję - 0.05% (2)
laskowski: w - 0.05% (2)
»wtorek, 13 - 0.05% (2)
»środa, 14 - 0.05% (2)
kierujący izbą - 0.05% (2)
do historii - 0.05% (2)
w uchwale - 0.05% (2)
o "groźbie" - 0.05% (2)
pisze do - 0.05% (2)
z brukselą - 0.05% (2)
sędzia zawistowski - 0.05% (2)
naprzeciw oczekiwaniom - 0.05% (2)
listopadasąd najwyższy - 0.05% (2)
administracyjny poinformował - 0.05% (2)
»środa, 7 - 0.05% (2)
wygaszenie kadencji - 0.05% (2)
w piątek". - 0.05% (2)
status obecnych - 0.05% (2)
sn fot. - 0.05% (2)
legislacji krajowej - 0.05% (2)
rady radców - 0.05% (2)
najwyższy odpowiada - 0.05% (2)
pis zakładała - 0.05% (2)
krs zajmie - 0.05% (2)
podstawy prawnej" - 0.05% (2)
się postanowieniem - 0.05% (2)
dla ustroju - 0.05% (2)
rzecz niełatwa". - 0.05% (2)
tsue wysłuchał - 0.05% (2)
unijnego trybunału - 0.05% (2)
w krajowej - 0.05% (2)
times": tusk - 0.05% (2)
argumentów w - 0.05% (2)
radzie sądownictwa. - 0.05% (2)
porównał spór - 0.05% (2)
jest groźne - 0.05% (2)
- mówiła - 0.05% (2)
»piątek, 16 - 0.05% (2)
rączka: dobrze - 0.05% (2)
| trybunał - 0.05% (2)
nie przez - 0.05% (2)
sprawach skarg - 0.05% (2)
mają otrzymywać - 0.05% (2)
ma móc - 0.05% (2)
skarga kasacyjna - 0.05% (2)
izb sądu - 0.05% (2)
najwyższego o - 0.05% (2)
dyscyplinarnej mają - 0.05% (2)
między pierwszym - 0.05% (2)
a drugim - 0.05% (2)
sędziowie, którzy - 0.05% (2)
do tej - 0.05% (2)
od pierwszego - 0.05% (2)
prezesa izby - 0.05% (2)
kadencji obecnej - 0.05% (2)
pierwszym a - 0.05% (2)
pierwszej prezes - 0.05% (2)
jest w - 0.05% (2)
co jest, - 0.05% (2)
ustawą, bo - 0.05% (2)
było przyjęte - 0.05% (2)
poza wszelkim - 0.05% (2)
trybem konstytucyjnym - 0.05% (2)
tvn24 andrzej - 0.05% (2)
pełnomocnika polski - 0.05% (2)
z prezesem - 0.05% (2)
zdań pełnomocnika - 0.05% (2)
polski z - 0.05% (2)
prezesa tsue - 0.05% (2)
najwyższy ma - 0.05% (2)
praw obywatelskich - 0.05% (2)
tymczasowych dotyczących - 0.05% (2)
nie tylko - 0.05% (2)
przygotowane przez - 0.05% (2)
(ustawa o - 0.05% (2)
po ogłoszeniu - 0.05% (2)
od ponad - 0.05% (2)
rządzące prawo - 0.05% (2)
i sprawiedliwość - 0.05% (2)
ministra sprawiedliwości, - 0.05% (2)
sądownictwa w - 0.05% (2)
bez zasięgania - 0.05% (2)
sądów w - 0.05% (2)
przez siebie - 0.05% (2)
to nie - 0.05% (2)
podpiszę ustawy - 0.05% (2)
na sędziów - 0.05% (2)
w ciągu - 0.05% (2)
wskazuje - - 0.05% (2)
jedną z - 0.05% (2)
i więcej - 0.05% (2)
przechodzą w - 0.05% (2)
nowa krajowa - 0.05% (2)
krs ma - 0.05% (2)
sprawiedliwości i - 0.05% (2)
składać się - 0.05% (2)
z sędziów - 0.05% (2)
sądownictwa będą - 0.05% (2)
nie będą - 0.05% (2)
kandydatów do - 0.05% (2)
projekty ustaw - 0.05% (2)
stanie w - 0.05% (2)
sprawie środków - 0.05% (2)
sędziowie wysłuchają - 0.05% (2)
najwyższego 16 - 0.05% (2)
pis łamie - 0.05% (2)
decyzji w - 0.05% (2)
- postanowienie - 0.05% (2)
jasny sygnał, - 0.05% (2)
że pis - 0.05% (2)
łamie niezależność - 0.05% (2)
w "kawie - 0.05% (2)
mateusza morawieckiego, - 0.05% (2)
wykona postanowienie - 0.05% (2)
polska wykona - 0.05% (2)
postanowienie trybunału - 0.05% (2)
europejskiej to - 0.05% (2)
jest jasny - 0.05% (2)
sygnał, że - 0.05% (2)
sprawiedliwości - - 0.05% (2)
jasnej decyzji - 0.05% (2)
wiceminister sprawiedliwości - 0.05% (2)
michał wójcik - 0.05% (2)
polski rząd - 0.05% (2)
najwyższym.zobacz więcej - 0.05% (2)
i ujazdowski - 0.05% (2)
sprawie sn - 0.05% (2)
bugaj i - 0.05% (2)
ujazdowski o - 0.05% (2)
tak zwanych - 0.05% (2)
polsce zawieszenie - 0.05% (2)
przepisów nowej - 0.05% (2)
sądzie najwyższym.zobacz - 0.05% (2)
stron w - 0.05% (2)
oczekuję jasnej - 0.05% (2)
wawrykiewicz: opinia - 0.05% (2)
argumentów zarówno - 0.05% (2)
- sąd - 0.05% (2)
przedstawicieli polskiego - 0.05% (2)
rządu jak - 0.05% (2)
i komisji - 0.05% (2)
europejskiej, która - 0.05% (2)
w skardze - 0.05% (2)
do tsue - 0.05% (2)
wniosła o - 0.05% (2)
zawieszenie stosowania - 0.05% (2)
przepisów ustawy. - 0.05% (2)
mam nadzieję, - 0.05% (2)
że tsue - 0.05% (2)
w rozmowie - 0.05% (2)
które - - 0.05% (2)
rząd analizuje - 0.05% (2)
wideo »wawrykiewicz: - 0.05% (2)
europejskiej - - 0.05% (2)
tvn24 gersdorf - 0.05% (2)
została wezwana - 0.05% (2)
jako pierwszy - 0.05% (2)
postanowienia trybunału - 0.05% (2)
premiera mateusza - 0.05% (2)
prokuratora generalnego - 0.05% (2)
zbigniewa ziobry - 0.05% (2)
głos msz - 0.05% (2)
msz pokrywa - 0.05% (2)
ministerstwa spraw - 0.05% (2)
zagranicznych jacka - 0.05% (2)
najwyższego w - 0.05% (2)
ewidentny sposób... - 0.05% (2)
odmowy ekstradycji - 0.05% (2)
Three words phrases
zobacz więcej wideo - 0.49% (20)
o sądzie najwyższym - 0.4% (16)
ustawy o sądzie - 0.3% (12)
sprawiedliwości unii europejskiej - 0.3% (12)
studiów i legislacji - 0.27% (11)
w sądzie najwyższym - 0.22% (9)
fot. ośrodek badań - 0.22% (9)
badań studiów i - 0.22% (9)
ośrodek badań studiów - 0.22% (9)
prezes sądu najwyższego - 0.22% (9)
do komisji europejskiej - 0.2% (8)
krajowej radzie sądownictwa - 0.17% (7)
czytaj dalej »wtorek, - 0.15% (6)
trybunału sprawiedliwości unii - 0.15% (6)
komisji europejskiej o - 0.15% (6)
krajowej rady sądownictwa - 0.15% (6)
przez zastępcę rzecznika - 0.15% (6)
zastępcę rzecznika dyscyplinarnego - 0.15% (6)
unii europejskiej w - 0.12% (5)
szefa msz w - 0.12% (5)
przyjął do wątpiącej - 0.12% (5)
gersdorf wezwana przez - 0.1% (4)
najwyższego małgorzata gersdorf - 0.1% (4)
pierwsza prezes sądu - 0.1% (4)
sądu najwyższego małgorzata - 0.1% (4)
tsue video: tvn24 - 0.1% (4)
najwyższy przesłał pismo - 0.1% (4)
czytaj dalej »środa, - 0.1% (4)
"nie ma podstawy - 0.1% (4)
czytaj dalej »piątek, - 0.1% (4)
o decyzji tsue - 0.1% (4)
sprawie sądu najwyższego - 0.1% (4)
w sprawie sądu - 0.1% (4)
się rozprawa w - 0.1% (4)
przesłał pismo do - 0.1% (4)
pismo do komisji - 0.1% (4)
sąd najwyższy przesłał - 0.1% (4)
dalej »wtorek, 6 - 0.1% (4)
sędziów sądów powszechnych - 0.07% (3)
najwyższym nie ma - 0.07% (3)
europejskiej informację o - 0.07% (3)
środkach podjętych w - 0.07% (3)
się wnioskiem ziobry - 0.07% (3)
wnioskiem ziobry przez - 0.07% (3)
stało, że głos - 0.07% (3)
podjętych w sądzie - 0.07% (3)
dobrze się stało, - 0.07% (3)
opinii szefa msz - 0.07% (3)
w ewidentny sposób - 0.07% (3)
opinia szefa msz - 0.07% (3)
w dość jednoznaczny - 0.07% (3)
jest" w tvn24 - 0.07% (3)
do wątpiącej wiadomości" - 0.07% (3)
niezależność wymiaru sprawiedliwości - 0.07% (3)
kolejna ustawa pis-u - 0.07% (3)
to jest próba - 0.07% (3)
ustawa pis-u to - 0.07% (3)
mnie kolejna ustawa - 0.07% (3)
pis-u to jest - 0.07% (3)
w niedzielę w - 0.07% (3)
struktura sądu najwyższego - 0.07% (3)
sądzie najwyższym i - 0.07% (3)
sądzie najwyższym autorstwa - 0.07% (3)
do sądu najwyższego. - 0.07% (3)
w "tak jest" - 0.07% (3)
do krajowej rady - 0.07% (3)
się stało, że - 0.07% (3)
- powiedział w - 0.07% (3)
przekonaliśmy sędziów trybunału - 0.07% (3)
zakończyła się rozprawa - 0.07% (3)
otrzymała list od - 0.07% (3)
w trybunale sprawiedliwości - 0.07% (3)
"przyjął do wątpiącej - 0.07% (3)
mi oceniać, czy - 0.07% (3)
trybunał sprawiedliwości unii - 0.07% (3)
oceniać, czy przekonaliśmy - 0.07% (3)
sędziowie sądu najwyższego - 0.05% (2)
konstytucyjnym - ocenił - 0.05% (2)
legislacji krajowej rady - 0.05% (2)
nie jest ustawą, - 0.05% (2)
będzie jakieś wyjście - 0.05% (2)
poza wszelkim trybem - 0.05% (2)
bo było przyjęte - 0.05% (2)
szef msz: będzie - 0.05% (2)
to co jest, - 0.05% (2)
europejskiej o zastosowaniu - 0.05% (2)
wątpiącej wiadomości decyzję - 0.05% (2)
rząd przyjął do - 0.05% (2)
się do decyzji - 0.05% (2)
to jest groźne - 0.05% (2)
jakieś wyjście naprzeciw - 0.05% (2)
badań, studiów i - 0.05% (2)
wstrzymał orzekanie sędziego - 0.05% (2)
do postanowienia trybunału - 0.05% (2)
odmowy ekstradycji do - 0.05% (2)
autorstwa pis zakładała - 0.05% (2)
ma podstawy do - 0.05% (2)
polaków odrzucone. "nie - 0.05% (2)
krajowej rady radców - 0.05% (2)
sędziego powołanego przez - 0.05% (2)
sn fot. ośrodek - 0.05% (2)
legislacji struktura sądu - 0.05% (2)
najwyższy wstrzymał orzekanie - 0.05% (2)
małgorzata gersdorf wezwana - 0.05% (2)
status obecnych sędziów - 0.05% (2)
i legislacji status - 0.05% (2)
sycha zdjęto z - 0.05% (2)
obecnych sędziów sn - 0.05% (2)
wokandy. sąd najwyższy - 0.05% (2)
sądu najwyższego nie - 0.05% (2)
lub w piątek". - 0.05% (2)
tusk porównał spór - 0.05% (2)
"financial times": tusk - 0.05% (2)
"groźbie" w uchwale - 0.05% (2)
tsue o wykonaniu - 0.05% (2)
pis z brukselą - 0.05% (2)
piątek". krs zajmie - 0.05% (2)
się postanowieniem unijnego - 0.05% (2)
o "groźbie" w - 0.05% (2)
postanowieniem unijnego trybunału - 0.05% (2)
zawistowski pisze do - 0.05% (2)
sądu najwyższego kierujący - 0.05% (2)
postanowienie tsue nie - 0.05% (2)
sąd administracyjny poinformował - 0.05% (2)
poinformował tsue o - 0.05% (2)
dalej »środa, 14 - 0.05% (2)
nie ma "sędziów - 0.05% (2)
krs zajmie się - 0.05% (2)
dalej »wtorek, 13 - 0.05% (2)
dyscyplinarnych przy sądach - 0.05% (2)
porównał spór pis - 0.05% (2)
prawnej" do wezwania - 0.05% (2)
kwadrans rozmowy o - 0.05% (2)
rzecznik dyscyplinarny "nie - 0.05% (2)
ma podstawy prawnej" - 0.05% (2)
do wezwania sędziego - 0.05% (2)
zdjęto z wokandy. - 0.05% (2)
polsce. dwie kwestie - 0.05% (2)
nie może być - 0.05% (2)
dalej »piątek, 16 - 0.05% (2)
o polsce. dwie - 0.05% (2)
sądów dyscyplinarnych przy - 0.05% (2)
o zastosowaniu się - 0.05% (2)
jest rzecz niełatwa". - 0.05% (2)
tsue wysłuchał argumentów - 0.05% (2)
czytaj dalej »poniedziałek, - 0.05% (2)
"wykonanie postanowienia to - 0.05% (2)
czwartek lub w - 0.05% (2)
z brukselą do - 0.05% (2)
rozprawa w sprawie - 0.05% (2)
sąd najwyższy odpowiada - 0.05% (2)
radzie sądownictwa i - 0.05% (2)
nie jest samowykonalne - 0.05% (2)
jak i komisji - 0.05% (2)
ocenił w "tak - 0.05% (2)
zdań pełnomocnika polski - 0.05% (2)
z prezesem tsue - 0.05% (2)
tsue na temat - 0.05% (2)
w tsue na - 0.05% (2)
sprawie środków tymczasowych - 0.05% (2)
sądzie najwyższym. sędziowie - 0.05% (2)
wysłuchają argumentów zarówno - 0.05% (2)
przedstawicieli polskiego rządu - 0.05% (2)
europejskiej, która w - 0.05% (2)
przyjęte poza wszelkim - 0.05% (2)
skardze do tsue - 0.05% (2)
wniosła o zawieszenie - 0.05% (2)
stosowania przepisów ustawy. - 0.05% (2)
że tsue podtrzyma - 0.05% (2)
nadzieję, że tsue - 0.05% (2)
| w trybunale - 0.05% (2)
rząd analizuje postanowienie - 0.05% (2)
analizuje postanowienie zabezpieczające - 0.05% (2)
unii europejskiej - - 0.05% (2)
trybem konstytucyjnym - - 0.05% (2)
ustawą, bo było - 0.05% (2)
gersdorf została wezwana - 0.05% (2)
kandydatów do krs - 0.05% (2)
i krajowej radzie - 0.05% (2)
sądownictwa w polsce. - 0.05% (2)
prezydent: podpiszę ustawy - 0.05% (2)
sędziów do krs - 0.05% (2)
rządzące prawo i - 0.05% (2)
nowej krajowej rady - 0.05% (2)
od ponad roku - 0.05% (2)
przechodzą w stan - 0.05% (2)
nowa krajowa rada - 0.05% (2)
rzecznik praw obywatelskich - 0.05% (2)
jest, nie jest - 0.05% (2)
między pierwszym a - 0.05% (2)
sprawach skarg nadzwyczajnych - 0.05% (2)
w sprawach skarg - 0.05% (2)
nowego sądu najwyższego - 0.05% (2)
sądu najwyższego o - 0.05% (2)
izby dyscyplinarnej mają - 0.05% (2)
pierwszym a drugim - 0.05% (2)
od pierwszego prezesa - 0.05% (2)
prezes sądu najwyższego, - 0.05% (2)
tvn24 rzepliński: rząd - 0.05% (2)
stan spoczynku sędziów - 0.05% (2)
we wtorek przez - 0.05% (2)
europejskiej w sprawie - 0.05% (2)
i ujazdowski o - 0.05% (2)
polska wykona postanowienie - 0.05% (2)
wójcik: polska wykona - 0.05% (2)
- postanowienie trybunału - 0.05% (2)
to jest jasny - 0.05% (2)
sygnał, że pis - 0.05% (2)
łamie niezależność wymiaru - 0.05% (2)
wiceminister sprawiedliwości michał - 0.05% (2)
najwyższym.zobacz więcej wideo - 0.05% (2)
w sprawie sn - 0.05% (2)
decyzji tsue w - 0.05% (2)
ławę" w tvn24 - 0.05% (2)
zastosowaniu tak zwanych - 0.05% (2)
przepisów nowej ustawy - 0.05% (2)
o sądzie najwyższym.zobacz - 0.05% (2)
wysłucha stron w - 0.05% (2)
stron w sprawie - 0.05% (2)
sądu najwyższego 16 - 0.05% (2)
o zastosowaniu tak - 0.05% (2)
zwanych środków tymczasowych - 0.05% (2)
o sądzie najwyższym, - 0.05% (2)
wrócili do sądu - 0.05% (2)
według prezesa tsue - 0.05% (2)
w "kawie na - 0.05% (2)
komisji europejskiej o... - 0.05% (2)
ziobry do trybunału - 0.05% (2)
przesłała do komisji - 0.05% (2)
przez tk - - 0.05% (2)
msz: zajmowanie się - 0.05% (2)
zbigniewa ziobry do - 0.05% (2)
rączka: dobrze się - 0.05% (2)
msz pokrywa się - 0.05% (2)
sędzia rączka: dobrze - 0.05% (2)
głos msz pokrywa - 0.05% (2)
sądu najwyższego w - 0.05% (2)
msz w dość - 0.05% (2)
"dla mnie kolejna - 0.05% (2)
video: tvn24 wawrykiewicz: - 0.05% (2)
w rozmowie z - 0.05% (2)
jasnej decyzji w - 0.05% (2)
postanowienie trybunału sprawiedliwości - 0.05% (2)
unii europejskiej to - 0.05% (2)
jest jasny sygnał, - 0.05% (2)
że pis łamie - 0.05% (2)
niedzielę w "kawie - 0.05% (2)
na ławę" w - 0.05% (2)
premiera mateusza morawieckiego, - 0.05% (2)
do odmowy ekstradycji - 0.05% (2)

Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

© 2015-2017 Website review of www.tvn24.pl/raporty/sad-najwyzszy-i-krs-zmiany-w-sadownictwie-wedlug-pis-i-prezydenta,1198 by SEOWYKOP - to darmowe narzędzie online do szybkiego wykonania audytu twojej strony www. Przeanalizujemy strukturę twojej strony www i podamy co jest do poprawienia. | 2.71843 | SEOWYKOP.PL - Wyszukiwarka stron