find.vodka - Shorten URLs and EARN MONEYResults of analysis for www.tvn24.pl/raporty/sad-najwyzszy-i-krs-zmiany-w-sadownictwie-wedlug-pis-i-prezydenta,1198

HTML Content

Title:

Sąd Najwyższy i KRS. Zmiany w sądownictwie według PiS i prezydenta - raport specjalny TVN24

Description:

Prezydent zapowiedział, że podpisze przygotowane przez siebie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Mają one wejść w życie odpowiednio:...

Keywords:

Here you find basic information about your page. Title of your page is very important for better visibility in search engines like Google, Bing or Yahoo. Meta tag description is also very important tag for search visibility. Meta keywords is used by some web catalogues.

SEO Content

URL:

www.tvn24.pl/raporty/sad-najwyzszy-i-krs-zmiany-w-sadownictwie-wedlug-pis-i-prezydenta,1198

Status Code:

200

Content Type:

text/html; charset=UTF-8

Language:

pl

Here you find information from server response headers. This information is important for header analysis. Check, if your answer code is 200 - correct request. Answer code for error (no-existing) page is 400.

Ranking:

4.06 score from seowykop.pl for:www.tvn24.pl/raporty/sad-najwyzszy-i-krs-zmiany-w-sadownictwie-wedlug-pis-i-prezydenta,1198

Text on your page:

tvn24 biskontakt24tvn meteotvn warszawafaktytvn24 sporttvnzaloguj sięzarejestruj sięustawienia konta tvnzmiana hasławyloguj sięwiadomości z kraju i ze świata - najnowsze informacje w tvn24oglądaj onlineoglądaj onlinetvn24 na żywo »raportystartnajnowszemundialfaktywideopolskałódźłódźkatowicekrakówwarszawapomorzepoznańwrocławświatbiznessportmeteociekawostkikultura i stylwięcejtechprogramyraportymagazyn tvn24fotofakty po faktach kropka nad i jeden na jedenszkło kontaktowersstvn meteokontakt24tvn24 bistvn warszawawydarzenia roku 2017    śledź nas na:obserwuj @tvn24powrót do góryprezydent zmienia sądownictwoprezydent zmienia sądownictwo foto: shutterstock | wideo: tvn24 pis zmienia sąd najwyższy prezydent zapowiedział, że podpisze przygotowane przez siebie ustawy o krajowej radzie sądownictwa i sądzie najwyższym. mają one wejść w życie odpowiednio: 30 dni po ogłoszeniu w dzienniku ustaw (ustawa o krs) i trzy miesiące po ogłoszeniu (ustawa o sn). ustawy o sądzie najwyższym i krajowej radzie sądownictwa. co zmieniają?wokół sądów od ponad roku toczy się spór. rządzące prawo i sprawiedliwość - zapewniając, że chodzi o większą kontrolę społeczną nad sądami i usprawnienie ich działania - forsuje projekty, które zwiększają nad sądami kontrolę ministra sprawiedliwości, prezydenta oraz sejmowej większości.opozycja alarmuje, że dążenia ekipy rządzącej wprowadzą nie społeczny, a polityczny nadzór nad sądami, a to oznacza koniec niezależnego sądownictwa w polsce.w lipcu weszła już w życie jedna ustawa zmieniająca ustrój sądownictwa w polsce. daje ona ministrowi sprawiedliwości prawo do swobodnego powoływania i odwoływania prezesów sądów powszechnych (rejonowych, okręgowych i apelacyjnych) bez zasięgania opinii zgromadzeń sędziów w zainteresowanych sądach. ze wspomnianego prawa minister korzysta w ostatnich miesiącach. wymienił już kilkudziesięciu prezesów i wiceprezesów sądów w różnych miastach polski. oglądaj wideo: tvn24 odwołanie prezesów sądów prezydent: podpiszę ustawy20 grudnia prezydent zapowiedział zaś podpisanie przygotowanych przez siebie ustaw o krajowej radzie sądownictwa - konstytucyjnym organie państwa stojącym na straży niezależności sądów oraz o sądzie najwyższym - sądzie, który rozpatruje wnioski o kasacje prawomocnych orzeczeń, wydaje uchwały wskazujące sądom powszechnym, jak należy interpretować wątpliwe przepisy oraz między innymi orzeka o ważności wyborów parlamentarnych i prezydenckich oraz referendów ogólnokrajowych.andrzej duda przekonywał, że wprowadzone rozwiązania będą służyły usprawnieniu wymiaru sprawiedliwości.- chyba nikt nie miał wątpliwości, że te prezydenckie projekty ustaw, to nie były te same ustawy, z którymi mieliśmy do czynienia w lipcu. dziwi mnie stawianie tak nieprzyzwoitej bym powiedział tezy, o tym, że tamte ustawy i te ustawy to, to samo - podkreślał. prezydent zaznaczył, że w zawetowanych przez niego ustawach o krajowej radzie sądownictwa i sądzie najwyższym, a tych podpisanych jego autorstwa, są bardzo istotne różnice.wśród tych różnic prezydent wymienił te dotyczące kompetencji ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego i jego możliwości oddziaływania na sąd najwyższy, kwestię obsady sędziowskiej sn oraz sprawy administracyjne związane z samą konstrukcją ustrojową sn.oglądaj wideo: tvn24 prezydent: podpiszę ustawy o sądzie najwyższym i krszmiany w krsobecnie krajowa rada sądownictwa jest mieszanym ciałem, w którym zasiadają sędziowie wybrani przez zgromadzenia sędziów poszczególnych szczebli sądów, parlamentarzyści wskazani przez parlament, minister sprawiedliwości, przedstawiciel prezydenta rp oraz prezesi sądu najwyższego i naczelnego sądu administracyjnego.ustawa zmienia ten stan rzeczy. parlament ma decydować nie tylko o tym, którzy posłowie i senatorowie zasiądą w krs, ale również wybierać piętnastu sędziów do składu rady.w projekcie jest poprawka, wedle której część kandydatów na sędziów do krs mają wskazywać kluby opozycyjne. nie zmienia to jednak faktu, że sędziów do krajowej rady będą delegować politycy.i - jak wiele na to wskazuje - będą to sędziowie wskazani głównie przez rządzące prawo i sprawiedliwość. opozycja zapowiada bowiem, że nie przyłoży ręki do politycznej organizacji krs.jednym z kluczowych zadań krs jest opiniowanie i wskazywanie kandydatów na sędziów, których ostatecznie powołuje prezydent. logika wydarzeń pokazuje, że jedną z pierwszych wielkich prac nowej krajowej rady sądownictwa (w 92 procentach obsadzonej przez polityków) będzie wskazanie około tysiąca nowych sędziów. skąd ta liczba? obecnie w sądach powszechnych jest - według różnych szacunków - 800-900 nieobsadzonych etatów sędziów. od ponad roku minister sprawiedliwości nie ogłasza naboru na wolne stanowiska sędziowskie. do tego ustawa o sądzie najwyższym zakłada, że wszyscy sędziowie tego sądu, którzy mają 65 lat i więcej (w tym obecna pierwsza prezes sn) przechodzą w stan spoczynku. skład nowego sądu najwyższego również będzie musiała uzupełnić nowa krajowa rada sądownictwa.najpierw zostanie wybrana nowa krajowa rada sądownictwa tak, aby to ona mogła uzupełnić skład sędziowski sądu najwyższego. ustawa o krs ma bowiem wejść w życie dwa miesiące wcześniej niż ustawa o sn. o tym, kto wkrótce otrzyma sędziowskie godności, zdecyduje krs, w której na 25 członków 23 będzie pochodzić z politycznego wyboru (15 sędziów, czterech posłów, dwóch senatorów, minister sprawiedliwości i urzędnik prezydenta). zanim dojdzie do ostatecznego wskazania przez radę kandydata na sędziego, poszczególne kandydatury zaopiniuje specjalny zespół krs.jedna z poprawek przyjętych w ostatniej chwili stanowi, że zespół ten za każdym razem ma mieć mieszany charakter. ma składać się z sędziów i parlamentarzystów. nie może składać się tylko z sędziów lub tylko z parlamentarzystów. sędziów kandydujących do krajowej rady sądownictwa będą mogli zgłaszać do sejmu obywatele i sami sędziowie. nie będą zaś mogli - co proponowała część pis wcześniej - zgłaszać kandydatów do krs prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni i notariusze. zgłoszenie te - przypomnijmy - dotyczą jedynie kandydatów do krs. ostateczną decyzję zawsze ma podejmować większość posłów.oglądaj wideo: tvn24 duda: moje projekty ustaw są inne od tych zawetowanychrewizja wyroków z dwudziestu latnowy sąd najwyższy - według nowej ustawy - stanie w obliczu konieczności rewizji części prawomocnych wyroków, jakie zapadły w ciągu minionych dwudziestu lat w polsce. przewiduje to instytucja skargi nadzwyczajnej - zaprojektowana przez prezydenta.w trybie nadzwyczajnym będzie można zaskarżyć każdy wyrok (bez wykroczeń i wykroczeń skarbowych), który "narusza zasady lub wolności i prawa człowieka", "rażąco narusza prawo" bądź jest "oczywiście sprzeczny" z treścią materiału dowodowego.skargę nadzwyczajną mają móc wnosić: prokurator generalny, rzecznik praw obywatelskich oraz w sprawach, którymi się zajmują: prezes prokuratorii generalnej, rzecznik praw dziecka, rzecznik finansowy, przewodniczący komisji nadzoru finansowego, prezes urzędu ochrony konkurencji i konsumentów.nie będą mogły wnosić zaś skargi nadzwyczajnej grupy posłów i senatorów. tę propozycję prezydenta posłowie skreślili między pierwszym a drugim czytaniem.sąd najwyższy ma orzekać w sprawach skarg nadzwyczajnych w obecności ławników. to nowość, bo do tej pory w sądzie najwyższym - rozstrzygającym najpoważniejsze i najbardziej skomplikowane kwestie - orzekali tylko zawodowi sędziowie. ławnicy mają otrzymywać rekompensatę za utracone dochody z tytułu zasiadania w sądzie najwyższym. gdyby zasiedli w nim dziś, dostawaliby 202 zł i 50 gr za każdy dzień zasiadania za stołem sędziowskim (5 procent przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzednim). orzekając w sprawach skarg nadzwyczajnych, sąd najwyższy ma móc uchylić wyrok w całości lub w części. obecnie skargi nadzwyczajnej w polskim prawie nie ma. sąd najwyższy może wprawdzie zrewidować prawomocne wyroki - ale tylko niektóre - te wobec których przysługuje tak zwana skarga kasacyjna i tylko pod warunkiem, że wniosek o kasację wpłynie w przewidzianym prawem terminie, a nie po kilkunastu latach. po wejściu w życie nowych ustaw skarga nadzwyczajna i skarga kasacyjna będą funkcjonować równolegle. w ciągu ostatnich 20 lat - jak szacuje część prawników - w polskich sądach zapadło około 60 milionów orzeczeń. jeżeli w trybie skargi nadzwyczajnej zostanie zaskarżony tylko promil z nich, izba kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych nowego sądu najwyższego będzie miała do rozpoznania 60 tysięcy spraw.oglądaj wideo: tvn24 skarga nadzwyczajna "ma służyć wyeliminowaniu ewidentnych niesprawiedliwości"superizbaustawa o sądzie najwyższym, której podpisanie zapowiedział prezydent, powołuje nową superinstytucję. ma być ona formalnie jedną z izb sądu najwyższego o nazwie izba dyscyplinarna. w praktyce jednak jej umocowanie prawne przewiduje dużą autonomię, by nie powiedzieć - daleko idącą niezależność od pierwszego prezesa sądu najwyższego.izba dyscyplinarna - jak sama nazwa wskazuje - ma prowadzić sprawy dyscyplinarne sędziów, którzy dopuścili się przewinień w służbie oraz uchylać immunitety sędziom podejrzanym o popełnienie pospolitych przestępstw.sędziowie izby dyscyplinarnej mają otrzymywać pensje o 40 procent wyższe niż sędziowie pozostałych izb sądu najwyższego. prezes izby dyscyplinarnej ma mieć osobną kancelarię, osobny wydzielony budżet. prezydent ma powoływać prezesa izby dyscyplinarnej bez zasięgania opinii pierwszego prezesa sądu najwyższego. poselska poprawka dodana między pierwszym a drugim czytaniem wręcz tego prezydentowi zabrania. w pierwszym rzucie do izby dyscyplinarnej mają trafić wyłącznie sędziowie, którzy wcześniej nie orzekali w sądzie najwyższym.w postępowanie dyscyplinarne sędziów przed sądem najwyższym w każdej chwili ma móc włączać się minister sprawiedliwości (obecnie zbigniew ziobro, członek klubu pis), za pośrednictwem swojego rzecznika dyscyplinarnego. w składach orzekających izby dyscyplinarnej - osądzającej przewinienia sędziów - również mają zasiadać ławnicy. do tej superizby mają trafić też sprawy dyscyplinarne innych zawodów prawniczych. adwokaci, radcowie prawni, notariusze mają wprowadzić swoje samorządy zawodowe i swoje procedury dyscyplinarne. ostatecznie jednak osądzeni przez kolegów prawnicy mają prawo (również dziś) odwołać się do sądu najwyższego.posłowie doprecyzowali w prezydenckim projekcie, że to właśnie izba dyscyplinarna ma zajmować się również sprawami innych prawników, a nie tylko sędziów. obecnie sądami dyscyplinarnymi dla sędziów są sądy apelacyjne (i instancja) i sąd najwyższy (ii instancja). w sądzie najwyższym nie ma osobnej, wydzielonej, niezależnej od pierwszego prezesa izby dyscyplinarnej. sprawy dyscyplinarne sędziów rozpatruje jeden z wydziałów izby karnej.główne zarzutyopozycja, organizacje sędziowskie, krajowa rada sądownictwa, rzecznik praw obywatelskich, organizacje społeczne oraz międzynarodowe (komisja wenecka przy radzie europy, organizacja bezpieczeństwa i współpracy w europie, europejska sieć rad sądownictwa) alarmują, że przygotowane przez pis zmiany w sądownictwie godzą w podstawowe standardy demokratycznego państwa prawnego.wśród głównych zarzutów wymieniane są:- wybór sędziów do krajowej rady sądownictwa przez polityków, a nie przez samych sędziów, jako mechanizm godzący w niezależność wymiaru sprawiedliwości;- wygaszenie kadencji obecnej krajowej rady sądownictwa, której długość trwania określa konstytucja, nie może być więc ona skrócona mocą zwykłej ustawy;- przerwanie kadencji obecnej pierwszej prezes sądu najwyższego, z powodów jak wyżej, czas trwania tej kadencji również określony jest w konstytucji;- wprowadzenie skargi nadzwyczajnej jako instrumentu godzącego w stabilność prawa i orzeczeń sądów. prezydenckie ustawy o krs i sn »oglądaj"kolejny krok wyprowadzania polski z rodziny demokratycznych... video: tvn24 "kolejny krok wyprowadzania polski z rodziny demokratycznych...17.09.| były minister sprawiedliwości, poseł po borys budka ocenił, że jest to "smutny dzień dla polski". - dziwię się, że przedstawiciel ministra sprawiedliwości, pan rzecznik, w ten sposób bagatelizuje - powiedział budka. - to jest kolejny krok wyprowadzania polski z rodziny demokratycznych państw, z rodziny państw, w których politycy nie mają wpływu na wyroki sądowe - dodał.zobacz więcej wideo » girzyński: nie dziwię się, że ministerstwo sprawiedliwości... video: tvn24 girzyński: nie dziwię się, że ministerstwo sprawiedliwości...15.09.| należy chuchać i dmuchać na tę niezależność sędziowską, ale także na odwagę. dlatego, że z przysięgą wiążą się obowiązki, odwaga, żeby stanąć w obronie tej swojej niezależności. mnie to niesłychanie imponuje, bardzo dziękuję tym sędziom, którzy mimo szykan potrafią się postawić i potrafią działać niezależnie - podkreślił w "faktach po faktach" zbigniew janas, opozycjonista z czasów prl. zobacz więcej wideo »"podziwiam to środowisko, bo naprawdę trzeba mieć odwagę, żeby... video: tvn24 "podziwiam to środowisko, bo naprawdę trzeba mieć odwagę,...15.09.| należy chuchać i dmuchać na tę niezależność sędziowską, ale także na odwagę. dlatego, że z przysięgą wiążą się obowiązki, odwaga, żeby stanąć w obronie tej swojej niezależności. mnie to niesłychanie imponuje, bardzo dziękuję tym sędziom, którzy mimo szykan potrafią się postawić i potrafią działać niezależnie - podkreślił w "faktach po faktach" zbigniew janas, opozycjonista z czasów prl. zobacz więcej wideo »"to jest tworzenie urzędu bezpieczeństwa w ministerstwie""to jest tworzenie urzędu bezpieczeństwa w ministerstwie"15.09 | "to jest tworzenie urzędu bezpieczeństwa w ministerstwie"zobacz więcej wideo »"jeżeli chodzi o kompetencje związane z zasada zero tolerancji... video: tvn24 "jeżeli chodzi o kompetencje związane z zasada zero...15.09 | paweł mucha o powołaniu przez ministra ziobrę zespołu ds. przewinień dyscyplinarnych sędziówzobacz więcej wideo »"te rozwiązania są kagańcem na sądy" video: tvn24 "te rozwiązania są kagańcem na sądy"15.09 | patryk rabiej i marcin kierwiński o powołaniu przez ministra ziobrę zespołu ds. przewinień dyscyplinarnych sędziówzobacz więcej wideo »"prezydent nie jest związany żadnym terminem" video: tvn24 "prezydent nie jest związany żadnym terminem"- pan prezydent nie ma tutaj żadnego terminu. nie jest związany żadnym terminem, ale prezydent jest zdeterminowany, by sąd najwyższy działał sprawnie - zapewnił paweł mucha.zobacz więcej wideo »mucha: za dużo rozmawiamy na temat okoliczności personalnych video: tvn24 mucha: za dużo rozmawiamy na temat okoliczności personalnych- za dużo rozmawiamy na temat okoliczności personalnych, a za mało o skardze nadzwyczajnej, ławnikach w sądzie najwyższym czy o tym, że w sprawach dyscyplinarnych ten udział czynnika społecznego jest niezwykle ważmy - powiedział paweł mucha.zobacz więcej wideo »mucha o przykładach "ciemiężycieli" video: tvn24 mucha o przykładach "ciemiężycieli"- to są rzeczy znane publicznie, że jedna z osób na potrzeby kc pzpr składała informacje na temat ustawodawstwa stanu wojennego. o innym prominentnym sędzim pozyskaliśmy taką wiedzę, że szczycąc się działaniami na rzecz "solidarności", a w rzeczywistości skazywał działaczy "solidarności" na kary pozbawienia wolności - powiedział mucha.zobacz więcej wideo »mucha o przykładach "ciemiężycieli" video: tvn24 mucha o przykładach "ciemiężycieli"- to są rzeczy znane publicznie, że jedna z osób na potrzeby kc pzpr składała informacje na temat ustawodawstwa stanu wojennego. o innym prominentnym sędzim pozyskaliśmy taką wiedzę, że szczycąc się działaniami na rzecz „solidarności” a w rzeczywistości skazywał działaczy „solidarności” na kary pozbawienia wolności - powiedział mucha. zdaniem muchy kryterium wieku „jest kryterium obiektywnym”. chociaż w sądzie najwyższym w 1990 roku przeprowadzono weryfikację komunistycznych sędziów mucha zwrócił uwagę, że „po 1990 roku ci sędziowie do sądów wrócili”.zobacz więcej wideo »msz odpowiedziało komisji europejskiej w sprawie zmian w... video: fakty tvn msz odpowiedziało komisji europejskiej w sprawie zmian w...kilka godzin przed upływem terminu polski rząd odpowiedział komisji europejskiej na prośbę o wyjaśnienia co do zgodności ustawy o sądzie najwyższym z prawem unijnym. w piśmie można przeczytać o całkowitej bezzasadności zastrzeżeń brukseli. zobacz więcej wideo »prof. małgorzata gersdorf komentuje skargę nadzwyczajną... video: tvn24 prof. małgorzata gersdorf komentuje skargę nadzwyczajną...14.09.| prokurator generalny zbigniew ziobro skierował do sądu najwyższego pierwszą skargę nadzwyczajną. skarga dotyczy sprawy spadkowej. możliwość składania takich skarg dała nowa ustawa o sądzie najwyższym, która weszła w życie 3 kwietnia. prof. małgorzata gersdorf, komentując tę skargę, przyznaje, że powołana do tego izba sądu najwyższego nie ma na razie "ani jednego sędziego, ani prezesa". zobacz więcej wideo »gersdorf: odwołano 10 spraw rozpatrywanych przez sąd najwyższy video: tvn24 gersdorf: odwołano 10 spraw rozpatrywanych przez sąd najwyższy14.09 | odwołanych zostało 10 spraw rozpatrywanych przez izbę cywilną - poinformowała piątek i prezes sądu najwyższego małgorzata gersdorf. odwołanie to jest efektem wstrzymania się dzień wcześniej od orzekania siedmiu sędziów sn, którzy otrzymali od prezydenta andrzeja dudy listy z informacją o przeniesieniu ich w stan spoczynku. zobacz więcej wideo »wawrykiewicz: to gra konfrontacyjna i na czas video: tvn24 wawrykiewicz: to gra konfrontacyjna i na czas14.09 | mamy do czynienia z sytuacją, z punktu widzenia prawnego, bezprecedensową w historii iii rp, ponieważ narusza ona zaufanie do organów państwa - powiedział michał wawrykiewicz, komentując ostatnie wydarzenia w sądzie najwyższym. działania prezydenta i krajowej rady sądownictwa określił dodatkowo "grą konfrontacyjną i grą na czas"zobacz więcej wideo »"wrócimy do sytuacji, w którym każdy z nas zostanie poddany... video: tvn24 "wrócimy do sytuacji, w którym każdy z nas zostanie poddany...14.09 | sytuacja, w której władza wykonawcza i ustawodawcza drastycznie naruszają trójpodział władzy, a także podważają istotę odrębności władzy sądowniczej, kiedy celowo i ostentacyjnie naruszają zobowiązania międzynarodowe polski, doprowadzi do sytuacji, w której polska zostanie wykluczona z grona państw praworządnych - mówiła danula przywara z helsińskiej fundacji praw człowieka.zobacz więcej wideo »"w moim głębokim przekonaniu nadal jestem sędzią w stanie... video: tvn24 "w moim głębokim przekonaniu nadal jestem sędzią w stanie...13.09 | to okoliczność przekraczająca moją wyobraźnię - stwierdził w "kropce nad i" w tvn24 stanisław zabłocki, sędzia sądu najwyższego. skomentował tak wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec prokuratora w stanie spoczynku wojciecha sadrakuły za prowadzenie zajęć z młodzieżą na temat konstytucji. stwierdził też, że, pomimo decyzji prezydenta o przeniesieniu go w stan spoczynku, "według prawa nadal jest sędzią w stanie czynnym".zobacz więcej wideo »sprawy zawieszone, sędziowie wstrzymują się od pracy. paraliż... video: fakty tvn sprawy zawieszone, sędziowie wstrzymują się od pracy....były podziękowania, pożegnania i łzy wzruszenia. sędziowie sądu najwyższego, których w stan spoczynku chce odesłać andrzej duda, nie zgadzają się z decyzją, ale wstrzymają się od pracy. krajobraz w trakcie bitwy o sąd najwyższy wygląda dziś tak, że blisko sto spraw jest zawieszonych. pracuje tylko 51 ze 120 sędziów. to faktyczny paraliż. zobacz więcej wideo »szulc: jestem ciekawa, czemu oceniono mnie negatywnie video: tvn24 szulc: jestem ciekawa, czemu oceniono mnie negatywnie13.09 | - to nie była żadna merytoryczna ocena sędziów. nie wiemy, co brano pod uwagę - przyznała maria szulc, jedna z siódemki sędziów przeniesionych przez prezydenta w stan spoczynku. przypomniała, że w 2010 roku dostała od krajowej rady sądownictwa medal "zasłużony dla wymiaru sprawiedliwości". zobacz więcej wideo »gersdorf o pożegnaniach z sędziami: popłakaliśmy się video: tvn24 gersdorf o pożegnaniach z sędziami: popłakaliśmy się13.09 | wszystkich siedmioro sędziów sądu najwyższego, którzy otrzymali listy od prezydenta andrzeja dudy o przeniesieniu ich w stan spoczynku, podjęli decyzję o wstrzymaniu się od orzekania - poinformowała i prezes sn małgorzata gersdorf. oznacza to co najmniej dwumiesięczne opóźnienia w rozpatrywanych przez nich 99 sprawach i "prawdopodobnie kilkudziesięciu innych".zobacz więcej wideo »"będę zmuszona uznać to za pewne naciski na sędziego". sędzia... video: tvn24 "będę zmuszona uznać to za pewne naciski na sędziego"....13.09 | kontrola akt i wyników prac do trzech i pół roku wstecz - takie działania podjął wobec sędzi olimpii barańskiej-małuszek z gorzowa wielkopolskiego, członkini stowarzysznia "iustitia", zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów rejonowych, przemysław radzik. - jeżeli ktoś chce zaglądać do wszystkich akt, to są tysiące akt z trzech i pół roku, tak żeby coś znaleźć, będę zmuszona uznać to za pewne naciski na sędziego - tłumaczy sędzia w rozmowie z tvn24zobacz więcej wideo » wideo: tvn24 "kolejny krok wyprowadzania polski z rodziny demokratycznych państw"ustawy o krs i sądzie najwyższym autorstwa piswcześniej, w lipcu prezydent andrzej duda zawetował ustawy o sądzie najwyższym i krajowej radzie sądownictwa autorstwa pis. opozycja przyjęła tę decyzję z zadowoleniem, zaskoczeniem zareagował obóz pis. wówczas prezydent zapowiedział przygotowanie własnych ustaw.ustawa o sądzie najwyższym autorstwa pis zakładała między innymi, że - sędziowie sądu najwyższego przechodzą w stan spoczynku, z wyjątkiem sędziów wskazanych przez ministra sprawiedliwości. minister miał wskazać także sędziego, który będzie wykonywał zadania i kompetencje pierwszego prezesa sądu najwyższego, jeśli prezes zostanie przeniesiony w stan spoczynku.- przeniesienie w stan spoczynku sędziów, którzy osiągną 65. rok życia- wyodrębnienie trzech nowych izb - prawa prywatnego, prawa publicznego i dyscyplinarnej. to minister sprawiedliwości miał przyporządkować sędziów do konkretnych izb."kluczowym rozwiązaniem, niemającym swojego odpowiednika w obecnie obowiązującym stanie prawnym, jest utworzenie izby dyscyplinarnej, do której właściwości (...) należeć będzie rozpoznawanie spraw dyscyplinarnych sędziów sn, sędziów sądów powszechnych, sędziów sądów wojskowych, prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, prokuratorów ipn, adwokatów, radców prawnych, notariuszy i komorników sądowych" - wyjaśniono w uzasadnieniu projektu ustawy. źródło: tvn24 zmiany w sądzie najwyższym, które chce wprowadzić pis ośrodek badań, studiów i legislacji krajowej rady radców prawnych przeanalizował wówczas najważniejsze zmiany zapisane w ustawie i porównał z obowiązującą ustawą.po lewej stronie tabeli zapisy ustawy o sądzie najwyższym z dnia 23 listopada 2002 roku. po prawej projekt ustawy o sądzie najwyższym (druk sejmowy nr 1727). struktura sądu najwyższego (1/3) fot. ośrodek badań studiów i legislacji struktura sądu najwyższego (2/3) fot. ośrodek badań studiów i legislacji struktura sądu najwyższego (3/3) fot. ośrodek badań studiów i legislacji wybór i prezesa sn i skrócenie kadencji dotychczasowego i prezesa fot. ośrodek badań studiów i legislacji status obecnych sędziów sn (1/2) fot. ośrodek badań studiów i legislacji status obecnych sędziów sn (2/2) fot. ośrodek badań studiów i legislacji delegacja sędziów innych sądów do sn fot. ośrodek badań studiów i legislacji kwalifikcacje do pełnienia funkcji sędziego sn fot. ośrodek badań studiów i legislacji nowe określenie stanu spoczynku fot. ośrodek badań studiów i legislacji zobacz cały dokument ośrodka badań, studiów i legislacji krajowej rady radców prawnychustawa o krajowej radzie sądownictwa autorstwa pis zakładała między innymi:- wygaszenie kadencji 15 członków krajowej rady sądownictwa będących sędziami- członków- sędziów do krs mieli wybierać posłowie zwykłą większością głosów- wprowadzała dwa zgromadzenia w krajowej radzie sądownictwa. przy podejmowaniu decyzji głosy pierwszego miały mieć większe znaczenie niż drugiegoustawy o krs i sądzie najwyższym autorstwa pis"to jest groźne dla ustroju"sąd najwyższy staje się sądem przy ministrze sprawiedliwości i to najbardziej nas niepokoi - mówiła pierwsza prezes sądu najwyższego, oceniając projekt zmian w ustawie o sn autorstwa pis. - niepokoi nas bardzo duża władza ministra sprawiedliwości nad sędziami. to jest groźne dla ustroju - dodała małgorzata gersdorf.oglądaj wideo: tvn24 gersdorf: średnia rozpatrywania spraw to 7 miesięcy, nie można mówić o opieszałościprzeciwko reformie wymiaru sprawiedliwości odbywały się liczne protesty. protestujący apelowali do prezydenta o weta.oglądaj wideo: tvn24 protest przed pałacem prezydenckim. "chcemy weta"podziel się:bądź na bieżąco: pozostałe informacje17:00gersdorf apeluje o ogólnoeuropejską debatę. "potrzeba głosu w obronie wartości"odtwórz: gersdorf apeluje o ogólnoeuropejską debatę. "potrzeba głosu w obronie wartości"24 "same protesty i apele, jakkolwiek ważne, nie wpłyną na opinie znacznej części polskiego społeczeństwa" - napisała pierwsza... czytaj dalej »14:43zapomniani kandydaci do sądu najwyższegoodtwórz: zapomniani kandydaci do sądu najwyższego 39 kandydatów do sądu najwyższego, wyłonionych pod koniec sierpnia przez nową krajową radę sądownictwa czeka na decyzję... czytaj dalej »08:38"doprowadziliście do sytuacji, za którą my, polacy, musimy się wstydzić"odtwórz: "doprowadziliście do sytuacji, za którą my, polacy, musimy się wstydzić" nie jest tak, że to jest organizacja, która ma decydujący czy wiążący głos w sprawach sądownictwa - ocenił w "faktach po... czytaj dalej »sobota, 15 wrześniaodtwórz: "bardzo dziękuję tym sędziom, którzy mimo szykan potrafią się postawić""bardzo dziękuję tym sędziom, którzy mimo szykan potrafią się postawić"8 należy chuchać i dmuchać na tę niezależność sędziowską, ale także na odwagę. dlatego, że z przysięgą wiążą się obowiązki,... czytaj dalej »sobota, 15 wrześniaodtwórz: ziobro powołał zespół do spraw postępowań dyscyplinarnych sędziówziobro powołał zespół do spraw postępowań dyscyplinarnych sędziów w ministerstwie sprawiedliwości powstał zespół doradczy do spraw etyki i postępowań dyscyplinarnych sędziów. będzie nim... czytaj dalej »piątek, 14 wrześniaodtwórz: sędzia chce zabezpieczenia postępowania w sprawie wyboru nowych sędziów sądu najwyższegosędzia chce zabezpieczenia postępowania w sprawie wyboru nowych sędziów sądu najwyższego jeden z sędziów, który nie dostał rekomendacji nowej krajowej rady sądownictwa do sądu najwyższego złożył wniosek do naczelnego... czytaj dalej »piątek, 14 wrześniaodtwórz: "rażące naruszenie prawa". prokurator generalny składa pierwszą skargę nadzwyczajną"rażące naruszenie prawa". prokurator generalny składa pierwszą skargę nadzwyczajną5 prokurator generalny zbigniew ziobro skierował do sądu najwyższego swoją pierwszą skargę nadzwyczajną. dotyczy ona sprawy... czytaj dalej »piątek, 14 wrześniagersdorf: odwołano 10 kolejnych spraw rozpatrywanych przez sąd najwyższyodtwórz: gersdorf: odwołano 10 kolejnych spraw rozpatrywanych przez sąd najwyższy 10 spraw spadło z wokandy, bo nie będą ich rozstrzygać sędziowie, którzy otrzymali wczoraj zawiadomienie o tym, że przeszli w... czytaj dalej »piątek, 14 września"polska zostanie wykluczona z grona państw praworządnych"odtwórz: "polska zostanie wykluczona z grona państw praworządnych"7 zmiany w prawie i zachowanie władz wobec sędziów sądu najwyższego to droga ku wykluczeniu polski z grona państw praworządnych -... czytaj dalej »piątek, 14 wrześniawszyscy ludzie ziobry w nowej krsodtwórz: wszyscy ludzie ziobry w nowej krs26 jedenastu z siedemnastu sędziów nowej krajowej rady sądownictwa to ludzie zawdzięczający awans ministrowi sprawiedliwości... czytaj dalej »piątek, 14 wrześniasędzia uzgadniała głos z ministrem? nagranie z tajnego głosowaniaodtwórz: sędzia uzgadniała głos z ministrem? nagranie z tajnego głosowania62 kulisy pracy powołanej przez polityków krajowej rady sądownictwa, która wybierała kandydatów do sądu najwyższego. jest nagranie... czytaj dalej »piątek, 14 wrześniaterlecki: sędziowie sądu najwyższego demonstracyjnie łamią prawoodtwórz: terlecki: sędziowie sądu najwyższego demonstracyjnie łamią prawo14 sędziowie sądu najwyższego uparli się, że utrzymają swoje przywileje. ich protesty to próba demonstracyjnego łamania prawa,... czytaj dalej »czwartek, 13 wrześniaodtwórz: "w moim głębokim przekonaniu nadal jestem sędzią w stanie czynnym""w moim głębokim przekonaniu nadal jestem sędzią w stanie czynnym" to okoliczność przekraczająca moją wyobraźnię - mówił w "kropce nad i" w tvn24 stanisław zabłocki, sędzia sądu najwyższego.... czytaj dalej »czwartek, 13 wrześniagersdorf o pożegnaniach z sędziami: popłakaliśmy sięodtwórz: gersdorf o pożegnaniach z sędziami: popłakaliśmy się13 sędziowie sądu najwyższego, którzy otrzymali od prezydenta pisma stwierdzające ich przejście w stan spoczynku - mimo iż nie... czytaj dalej »czwartek, 13 wrześniasędzia katner: uważam się za osobę skrzywdzoną postanowieniem prezydentaodtwórz: sędzia katner: uważam się za osobę skrzywdzoną postanowieniem prezydenta26 jestem sędzią w stanie czynnym. natomiast zawieszam sprawy, nie mogę orzekać w sytuacji, kiedy nie wiemy, czy te orzeczenia nie... czytaj dalej »czwartek, 13 wrześniaolsztyńscy sędziowie o słowach członka krs: przekroczył zasady rzeczowej krytykiodtwórz: olsztyńscy sędziowie o słowach członka krs: przekroczył zasady rzeczowej krytyki kolegium sądu okręgowego w olsztynie podjęło uchwałę, w której stwierdzono, że członek krs maciej nawacki, wypowiadając się o... czytaj dalej »czwartek, 13 wrześniaodtwórz: sędziowie w obronie sędziów. zamierzają dołączyć kolejnisędziowie w obronie sędziów. zamierzają dołączyć kolejni sędziowie z łodzi, gorzowa wielkopolskiego, rzeszowa i słupska piszą specjalną uchwałę, a w niej stają w obronie sędziów,... czytaj dalej »czwartek, 13 września"mrożący efekt" zapowiedzi prokuratora krajowego w sprawie sądu najwyższegoodtwórz: "mrożący efekt" zapowiedzi prokuratora krajowego w sprawie sądu najwyższego4 jeśli prokurator mówi, że się zajmie jakąś sprawą, powstaje podświadomie wrażenie, że będzie badał, czy zostało popełnione... czytaj dalej »środa, 12 wrześniaodtwórz: "mam wrażenie, jakby to była zorganizowana akcja, która szkodzi""mam wrażenie, jakby to była zorganizowana akcja, która szkodzi"8 w ostatnich tygodniach - przynajmniej takie mam wrażenie - jest zorganizowana akcja pytań prejudycjalnych do trybunału... czytaj dalej »środa, 12 września"poddaję się rygorowi wskazanemu w piśmie". sędzia zabłocki odpowiada prezydentowiodtwórz: "poddaję się rygorowi wskazanemu w piśmie". sędzia zabłocki odpowiada prezydentowi12 jest mi niezmiernie smutno, że prezydent nie poczekał z podjęciem decyzji o przejściu w stan spoczynku sędziów sądu najwyższego... czytaj dalej »informacje dnianajnowszenajważniejsze21:

Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

Words density analysis:

Numbers of all words: 4064

One word
nie - 5.49% (223)
- 3.64% (148)
sąd - 3.42% (139)
sędzi - 3% (122)
praw - 2.85% (116)
ani - 2.81% (114)
że - 1.72% (70)
czy - 1.67% (68)
spraw - 1.57% (64)
się - 1.35% (55)
sędziów - 1.25% (51)
ale - 1.13% (46)
tvn - 1.08% (44)
stan - 1.06% (43)
ustaw - 1.03% (42)
sądu - 1.03% (42)
wyższe - 0.98% (40)
najwyższego - 0.96% (39)
najwyższy - 0.94% (38)
rok - 0.89% (36)
jest - 0.89% (36)
tvn24 - 0.89% (36)
rad - 0.89% (36)
prezydent - 0.86% (35)
nad - 0.86% (35)
prawie - 0.79% (32)
pod - 0.79% (32)
sprawie - 0.74% (30)
wideo - 0.71% (29)
ona - 0.66% (27)
przy - 0.66% (27)
sądownictwa - 0.64% (26)
przez - 0.62% (25)
roku - 0.62% (25)
sądzie - 0.59% (24)
najwyższym - 0.59% (24)
pis - 0.59% (24)
sędziowie - 0.57% (23)
więc - 0.57% (23)
sprawiedliwości - 0.54% (22)
więcej - 0.54% (22)
prezes - 0.54% (22)
rzecz - 0.54% (22)
krs - 0.52% (21)
skarg - 0.52% (21)
akt - 0.52% (21)
zobacz - 0.52% (21)
dalej - 0.49% (20)
krajowej - 0.49% (20)
izb - 0.49% (20)
tak - 0.49% (20)
czytaj - 0.49% (20)
ich - 0.49% (20)
video: - 0.47% (19)
- 0.47% (19)
sędzia - 0.44% (18)
stanie - 0.42% (17)
ustawy - 0.42% (17)
gersdorf - 0.42% (17)
prawa - 0.39% (16)
trzy - 0.39% (16)
dyscyplinarne - 0.39% (16)
mają - 0.37% (15)
mucha - 0.37% (15)
dni - 0.37% (15)
prokurator - 0.34% (14)
polski - 0.34% (14)
rady - 0.34% (14)
prezydenta - 0.34% (14)
minister - 0.34% (14)
- 0.34% (14)
prawo - 0.34% (14)
którzy - 0.32% (13)
który - 0.32% (13)
spoczynku - 0.32% (13)
powiedział - 0.32% (13)
jak - 0.3% (12)
ustawa - 0.3% (12)
głos - 0.3% (12)
sądów - 0.3% (12)
niej - 0.3% (12)
bez - 0.27% (11)
które - 0.27% (11)
sto - 0.27% (11)
tym - 0.27% (11)
legislacji - 0.27% (11)
skład - 0.27% (11)
badań - 0.27% (11)
nas - 0.27% (11)
studiów - 0.27% (11)
one - 0.25% (10)
rząd - 0.25% (10)
dwa - 0.25% (10)
państw - 0.25% (10)
ośrodek - 0.25% (10)
życie - 0.22% (9)
ten - 0.22% (9)
tylko - 0.22% (9)
izby - 0.22% (9)
czas - 0.22% (9)
ministra - 0.22% (9)
zmian - 0.22% (9)
oraz - 0.22% (9)
orzeka - 0.22% (9)
najwyższego. - 0.22% (9)
prawni - 0.22% (9)
nowe - 0.22% (9)
fot. - 0.22% (9)
oglądaj - 0.22% (9)
sprawy - 0.22% (9)
będzie - 0.22% (9)
będą - 0.22% (9)
prezesa - 0.2% (8)
skargę - 0.2% (8)
sędziów. - 0.2% (8)
dyscyplinarnej - 0.2% (8)
zostanie - 0.2% (8)
dla - 0.2% (8)
pół - 0.2% (8)
której - 0.2% (8)
prac - 0.2% (8)
piątek - 0.2% (8)
lat - 0.2% (8)
wideo: - 0.2% (8)
jedna - 0.2% (8)
radzie - 0.2% (8)
składa - 0.2% (8)
tej - 0.17% (7)
wrześniaodtwórz: - 0.17% (7)
jestem - 0.17% (7)
dyscyplinarnych - 0.17% (7)
sędziów, - 0.17% (7)
nowa - 0.17% (7)
obronie - 0.17% (7)
tego - 0.17% (7)
swoje - 0.17% (7)
projekt - 0.17% (7)
nowych - 0.17% (7)
między - 0.17% (7)
dnia - 0.17% (7)
zmienia - 0.17% (7)
najwyższego, - 0.17% (7)
nadzwyczajną - 0.17% (7)
mnie - 0.17% (7)
sędziego - 0.17% (7)
autorstwa - 0.17% (7)
rzecznik - 0.17% (7)
nadzwyczajnej - 0.17% (7)
»piątek, - 0.17% (7)
izba - 0.15% (6)
małgorzata - 0.15% (6)
chce - 0.15% (6)
fakty - 0.15% (6)
»czwartek, - 0.15% (6)
sprawach - 0.15% (6)
przed - 0.15% (6)
dała - 0.15% (6)
sytuacji, - 0.15% (6)
wyrok - 0.15% (6)
sędzią - 0.15% (6)
rozpatrywanych - 0.15% (6)
zapowiedzi - 0.15% (6)
temat - 0.15% (6)
o... - 0.15% (6)
rzeczy - 0.15% (6)
gra - 0.15% (6)
- 0.15% (6)
kolejny - 0.15% (6)
sędziowski - 0.15% (6)
kandydatów - 0.15% (6)
bardzo - 0.15% (6)
potrafią - 0.15% (6)
również - 0.15% (6)
dziwi - 0.15% (6)
parlament - 0.15% (6)
nowej - 0.15% (6)
tych - 0.15% (6)
faktach - 0.15% (6)
mimo - 0.15% (6)
obecnie - 0.15% (6)
generalny - 0.12% (5)
gersdorf: - 0.12% (5)
niezależność - 0.12% (5)
lub - 0.12% (5)
nie... - 0.12% (5)
pracy - 0.12% (5)
którym - 0.12% (5)
tym, - 0.12% (5)
innym - 0.12% (5)
skarga - 0.12% (5)
sprawiedliwości. - 0.12% (5)
informacje - 0.12% (5)
skargi - 0.12% (5)
każdy - 0.12% (5)
która - 0.12% (5)
także - 0.12% (5)
narusza - 0.12% (5)
działania - 0.12% (5)
rodziny - 0.12% (5)
władz - 0.12% (5)
sprawiedliwości, - 0.12% (5)
andrzej - 0.12% (5)
jeden - 0.12% (5)
pierwszego - 0.12% (5)
nich - 0.12% (5)
pożegnania - 0.12% (5)
protest - 0.12% (5)
zbigniew - 0.12% (5)
mieć - 0.12% (5)
wcześniej - 0.12% (5)
zmiany - 0.12% (5)
otrzyma - 0.12% (5)
sędziom - 0.12% (5)
ziobro - 0.12% (5)
zespół - 0.12% (5)
miał - 0.12% (5)
kadencji - 0.12% (5)
nadal - 0.12% (5)
"ciemiężycieli" - 0.1% (4)
się, - 0.1% (4)
postawić - 0.1% (4)
szykan - 0.1% (4)
zabłocki - 0.1% (4)
wrażenie - 0.1% (4)
nim - 0.1% (4)
sędziom, - 0.1% (4)
mam - 0.1% (4)
konta - 0.1% (4)
trzeba - 0.1% (4)
innych - 0.1% (4)
dziękuję - 0.1% (4)
tworzenie - 0.1% (4)
chodzi - 0.1% (4)
mucha. - 0.1% (4)
"to - 0.1% (4)
wiążą - 0.1% (4)
wyprowadzania - 0.1% (4)
przykładach - 0.1% (4)
sądami - 0.1% (4)
wobec - 0.1% (4)
bezpieczeństwa - 0.1% (4)
najwyższym. - 0.1% (4)
krok - 0.1% (4)
jeżeli - 0.1% (4)
żeby - 0.1% (4)
demokratycznych - 0.1% (4)
my, - 0.1% (4)
opozycja - 0.1% (4)
spoczynku. - 0.1% (4)
grona - 0.1% (4)
praworządnych - 0.1% (4)
moim - 0.1% (4)
głębokim - 0.1% (4)
przekonaniu - 0.1% (4)
sędziowskie - 0.1% (4)
kto - 0.1% (4)
otrzymali - 0.1% (4)
których - 0.1% (4)
popłakaliśmy - 0.1% (4)
sędziami: - 0.1% (4)
pożegnaniach - 0.1% (4)
wymiaru - 0.1% (4)
duda - 0.1% (4)
należy - 0.1% (4)
zapowiedział - 0.1% (4)
decyzję - 0.1% (4)
polska - 0.1% (4)
posłowie - 0.1% (4)
odwołano - 0.1% (4)
rada - 0.1% (4)
prokuratora - 0.1% (4)
wskazani - 0.1% (4)
urzędu - 0.1% (4)
komisji - 0.1% (4)
krajowa - 0.1% (4)
pierwszą - 0.1% (4)
jego - 0.1% (4)
prezesów - 0.1% (4)
nadzwyczajną. - 0.1% (4)
powszechnych - 0.1% (4)
ministerstwie - 0.1% (4)
najwyższym, - 0.1% (4)
pracy. - 0.07% (3)
sędziowską, - 0.07% (3)
naciski - 0.07% (3)
dziś - 0.07% (3)
sprawiedliwości... - 0.07% (3)
była - 0.07% (3)
ustawie - 0.07% (3)
chuchać - 0.07% (3)
pewne - 0.07% (3)
uznać - 0.07% (3)
radców - 0.07% (3)
akcja - 0.07% (3)
odwagę. - 0.07% (3)
prawnych - 0.07% (3)
obowiązki, - 0.07% (3)
pis. - 0.07% (3)
zmuszona - 0.07% (3)
dlatego, - 0.07% (3)
przysięgą - 0.07% (3)
trzech - 0.07% (3)
"faktach - 0.07% (3)
nagranie - 0.07% (3)
struktura - 0.07% (3)
stanu - 0.07% (3)
»mucha - 0.07% (3)
doprowadzi - 0.07% (3)
mówił - 0.07% (3)
postępowań - 0.07% (3)
przeniesieniu - 0.07% (3)
osób - 0.07% (3)
gersdorf. - 0.07% (3)
personalnych - 0.07% (3)
czynnym" - 0.07% (3)
europejskiej - 0.07% (3)
w... - 0.07% (3)
prof. - 0.07% (3)
polityków - 0.07% (3)
ludzie - 0.07% (3)
piśmie - 0.07% (3)
wykluczona - 0.07% (3)
okoliczności - 0.07% (3)
spoczynku, - 0.07% (3)
postępowania - 0.07% (3)
decyzji - 0.07% (3)
protesty - 0.07% (3)
kompetencje - 0.07% (3)
paweł - 0.07% (3)
dyscyplinarnego - 0.07% (3)
polskiego - 0.07% (3)
odpowiedział - 0.07% (3)
rozmawiamy - 0.07% (3)
związany - 0.07% (3)
żadnym - 0.07% (3)
sprawnie - 0.07% (3)
mucha.zobacz - 0.07% (3)
zorganizowana - 0.07% (3)
wrażenie, - 0.07% (3)
dużo - 0.07% (3)
będę - 0.07% (3)
dmuchać - 0.07% (3)
zaś - 0.07% (3)
"ma - 0.07% (3)
część - 0.07% (3)
rządzące - 0.07% (3)
związane - 0.07% (3)
koniec - 0.07% (3)
lipcu - 0.07% (3)
prezydentowi - 0.07% (3)
części - 0.07% (3)
polsce. - 0.07% (3)
przewinień - 0.07% (3)
prowadzić - 0.07% (3)
dyscyplinarna - 0.07% (3)
prawne - 0.07% (3)
jej - 0.07% (3)
można - 0.07% (3)
może - 0.07% (3)
były - 0.07% (3)
projekty - 0.07% (3)
zasady - 0.07% (3)
wolności - 0.07% (3)
rozwiązania - 0.07% (3)
ostatnich - 0.07% (3)
móc - 0.07% (3)
innymi - 0.07% (3)
posłów - 0.07% (3)
niezależności - 0.07% (3)
pierwszym - 0.07% (3)
państwa - 0.07% (3)
dzień - 0.07% (3)
procent - 0.07% (3)
jednak - 0.07% (3)
krs. - 0.07% (3)
niż - 0.07% (3)
sądach - 0.07% (3)
sędziego, - 0.07% (3)
orzeczeń - 0.07% (3)
według - 0.07% (3)
"kolejny - 0.07% (3)
tak, - 0.07% (3)
najnowsze - 0.07% (3)
wszyscy - 0.07% (3)
sądy - 0.07% (3)
sądownictwa, - 0.07% (3)
wyboru - 0.07% (3)
godzą - 0.07% (3)
członków - 0.07% (3)
dziwię - 0.07% (3)
sądownictwa. - 0.07% (3)
pierwsza - 0.07% (3)
czemu - 0.05% (2)
ciekawa, - 0.05% (2)
oceniono - 0.05% (2)
negatywnie - 0.05% (2)
badań, - 0.05% (2)
prezydenckie - 0.05% (2)
paraliż. - 0.05% (2)
najmniej - 0.05% (2)
rozpatruje - 0.05% (2)
najważniejsze - 0.05% (2)
prawomocnych - 0.05% (2)
którymi - 0.05% (2)
status - 0.05% (2)
obecnych - 0.05% (2)
podpisanie - 0.05% (2)
mieli - 0.05% (2)
groźne - 0.05% (2)
staje - 0.05% (2)
niepokoi - 0.05% (2)
ustroju - 0.05% (2)
liczne - 0.05% (2)
same - 0.05% (2)
uwagę - 0.05% (2)
szulc: - 0.05% (2)
powołuje - 0.05% (2)
wszystkich - 0.05% (2)
ostatecznie - 0.05% (2)
projekcie - 0.05% (2)
wybierać - 0.05% (2)
sędziego". - 0.05% (2)
"będę - 0.05% (2)
krs, - 0.05% (2)
naczelnego - 0.05% (2)
przedstawiciel - 0.05% (2)
takie - 0.05% (2)
zgromadzenia - 0.05% (2)
gorzowa - 0.05% (2)
wielkopolskiego, - 0.05% (2)
rejonowych, - 0.05% (2)
administracyjne - 0.05% (2)
około - 0.05% (2)
apeluje - 0.05% (2)
różnic - 0.05% (2)
jedną - 0.05% (2)
zawetowanych - 0.05% (2)
wówczas - 0.05% (2)
zakładała - 0.05% (2)
samo - 0.05% (2)
jeśli - 0.05% (2)
przeniesiony - 0.05% (2)
»gersdorf - 0.05% (2)
czynienia - 0.05% (2)
prokuratorów - 0.05% (2)
wskazuje - 0.05% (2)
wiemy, - 0.05% (2)
pan - 0.05% (2)
zapomniani - 0.05% (2)
ogólnoeuropejską - 0.05% (2)
słowach - 0.05% (2)
uchwałę, - 0.05% (2)
krytyki - 0.05% (2)
olsztyńscy - 0.05% (2)
rzeczowej - 0.05% (2)
przekroczył - 0.05% (2)
krs: - 0.05% (2)
członka - 0.05% (2)
postanowieniem - 0.05% (2)
dołączyć - 0.05% (2)
skrzywdzoną - 0.05% (2)
osobę - 0.05% (2)
uważam - 0.05% (2)
katner: - 0.05% (2)
ponad - 0.05% (2)
się13 - 0.05% (2)
wrześniagersdorf - 0.05% (2)
sprawiedliwość - 0.05% (2)
zamierzają - 0.05% (2)
kolejni - 0.05% (2)
oznacza - 0.05% (2)
akcja, - 0.05% (2)
"poddaję - 0.05% (2)
odpowiada - 0.05% (2)
piśmie". - 0.05% (2)
wskazanemu - 0.05% (2)
rygorowi - 0.05% (2)
sądownictwo - 0.05% (2)
przygotowane - 0.05% (2)
siebie - 0.05% (2)
wejść - 0.05% (2)
miesiące - 0.05% (2)
jakby - 0.05% (2)
"mam - 0.05% (2)
»środa, - 0.05% (2)
ogłoszeniu - 0.05% (2)
"mrożący - 0.05% (2)
krajowego - 0.05% (2)
(ustawa - 0.05% (2)
efekt" - 0.05% (2)
kontrolę - 0.05% (2)
terlecki: - 0.05% (2)
debatę. - 0.05% (2)
czeka - 0.05% (2)
ocenił - 0.05% (2)
wymienił - 0.05% (2)
wstydzić" - 0.05% (2)
"doprowadziliście - 0.05% (2)
musimy - 0.05% (2)
polacy, - 0.05% (2)
kilkudziesięciu - 0.05% (2)
którą - 0.05% (2)
przechodzą - 0.05% (2)
"bardzo - 0.05% (2)
najwyższegoodtwórz: - 0.05% (2)
kandydaci - 0.05% (2)
różnych - 0.05% (2)
odwołanie - 0.05% (2)
prezydent: - 0.05% (2)
podpiszę - 0.05% (2)
głosu - 0.05% (2)
"potrzeba - 0.05% (2)
»sobota, - 0.05% (2)
powołał - 0.05% (2)
łamią - 0.05% (2)
"polska - 0.05% (2)
demonstracyjnie - 0.05% (2)
tajnego - 0.05% (2)
weszła - 0.05% (2)
ministrem? - 0.05% (2)
uzgadniała - 0.05% (2)
wrześniasędzia - 0.05% (2)
ziobry - 0.05% (2)
już - 0.05% (2)
kolejnych - 0.05% (2)
opinii - 0.05% (2)
daje - 0.05% (2)
prawa". - 0.05% (2)
naruszenie - 0.05% (2)
"rażące - 0.05% (2)
dostał - 0.05% (2)
zabezpieczenia - 0.05% (2)
ministrowi - 0.05% (2)
zasięgania - 0.05% (2)
sn) - 0.05% (2)
przekraczająca - 0.05% (2)
wstrzymują - 0.05% (2)
sędziówzobacz - 0.05% (2)
czytaniem - 0.05% (2)
"prezydent - 0.05% (2)
terminem" - 0.05% (2)
trafić - 0.05% (2)
"te - 0.05% (2)
sądy" - 0.05% (2)
kagańcem - 0.05% (2)
sędziowie, - 0.05% (2)
mucha: - 0.05% (2)
ds. - 0.05% (2)
zespołu - 0.05% (2)
ziobrę - 0.05% (2)
powołaniu - 0.05% (2)
sądem - 0.05% (2)
członek - 0.05% (2)
"jeżeli - 0.05% (2)
poprawka - 0.05% (2)
być - 0.05% (2)
zasada - 0.05% (2)
ustawodawstwa - 0.05% (2)
taką - 0.05% (2)
pozyskaliśmy - 0.05% (2)
sędzim - 0.05% (2)
prominentnym - 0.05% (2)
kasacyjna - 0.05% (2)
wojennego. - 0.05% (2)
wniosek - 0.05% (2)
składała - 0.05% (2)
nową - 0.05% (2)
pzpr - 0.05% (2)
potrzeby - 0.05% (2)
prawem - 0.05% (2)
publicznie, - 0.05% (2)
znane - 0.05% (2)
nadzwyczajna - 0.05% (2)
"ciemiężycieli"- - 0.05% (2)
prawników - 0.05% (2)
zero - 0.05% (2)
swojego - 0.05% (2)
szczycąc - 0.05% (2)
wybór - 0.05% (2)
niesłychanie - 0.05% (2)
niezależności. - 0.05% (2)
swojej - 0.05% (2)
międzynarodowe - 0.05% (2)
stanąć - 0.05% (2)
organizacja - 0.05% (2)
odwaga, - 0.05% (2)
jako - 0.05% (2)
społeczne - 0.05% (2)
wygaszenie - 0.05% (2)
obecnej - 0.05% (2)
trwania - 0.05% (2)
demokratycznych... - 0.05% (2)
budka - 0.05% (2)
ministerstwo - 0.05% (2)
girzyński: - 0.05% (2)
politycy - 0.05% (2)
imponuje, - 0.05% (2)
organizacje - 0.05% (2)
rzecznika - 0.05% (2)
prl. - 0.05% (2)
też - 0.05% (2)
"podziwiam - 0.05% (2)
odwagę, - 0.05% (2)
notariusze - 0.05% (2)
naprawdę - 0.05% (2)
środowisko, - 0.05% (2)
wprowadzić - 0.05% (2)
czasów - 0.05% (2)
dyscyplinarnej. - 0.05% (2)
opozycjonista - 0.05% (2)
janas, - 0.05% (2)
faktach" - 0.05% (2)
prezydenckim - 0.05% (2)
podkreślił - 0.05% (2)
niezależnie - 0.05% (2)
działać - 0.05% (2)
instancja) - 0.05% (2)
wiedzę, - 0.05% (2)
działaniami - 0.05% (2)
zawieszone, - 0.05% (2)
"wrócimy - 0.05% (2)
mogli - 0.05% (2)
zgłaszać - 0.05% (2)
sędziowie. - 0.05% (2)
kiedy - 0.05% (2)
władzy - 0.05% (2)
naruszają - 0.05% (2)
władza - 0.05% (2)
poddany... - 0.05% (2)
składać - 0.05% (2)
adwokaci, - 0.05% (2)
grą - 0.05% (2)
wydarzenia - 0.05% (2)
ostatnie - 0.05% (2)
wawrykiewicz: - 0.05% (2)
konfrontacyjna - 0.05% (2)
dotyczą - 0.05% (2)
parlamentarzystów. - 0.05% (2)
mówiła - 0.05% (2)
dudy - 0.05% (2)
"kropce - 0.05% (2)
nowego - 0.05% (2)
uzupełnić - 0.05% (2)
prowadzenie - 0.05% (2)
bowiem - 0.05% (2)
sn. - 0.05% (2)
zabłocki, - 0.05% (2)
stanisław - 0.05% (2)
stwierdził - 0.05% (2)
»"w - 0.05% (2)
wyobraźnię - 0.05% (2)
moją - 0.05% (2)
państw, - 0.05% (2)
okoliczność - 0.05% (2)
stanie... - 0.05% (2)
radę - 0.05% (2)
chwili - 0.05% (2)
mieszany - 0.05% (2)
listy - 0.05% (2)
andrzeja - 0.05% (2)
wyroki - 0.05% (2)
1990 - 0.05% (2)
terminu - 0.05% (2)
msz - 0.05% (2)
orzekali - 0.05% (2)
ławnicy - 0.05% (2)
otrzymywać - 0.05% (2)
zasiadania - 0.05% (2)
odpowiedziało - 0.05% (2)
kryterium - 0.05% (2)
nadzwyczajnych - 0.05% (2)
orzekając - 0.05% (2)
„solidarności” - 0.05% (2)
pozbawienia - 0.05% (2)
kary - 0.05% (2)
"solidarności" - 0.05% (2)
działaczy - 0.05% (2)
skazywał - 0.05% (2)
rzeczywistości - 0.05% (2)
najbardziej - 0.05% (2)
orzekać - 0.05% (2)
wyroków - 0.05% (2)
trybie - 0.05% (2)
sn, - 0.05% (2)
orzekania - 0.05% (2)
dwudziestu - 0.05% (2)
poinformowała - 0.05% (2)
zostało - 0.05% (2)
ciągu - 0.05% (2)
przewiduje - 0.05% (2)
komentując - 0.05% (2)
drugim - 0.05% (2)
wykroczeń - 0.05% (2)
dotyczy - 0.05% (2)
bądź - 0.05% (2)
skierował - 0.05% (2)
obywatelskich - 0.05% (2)
wnosić - 0.05% (2)
nadzwyczajną... - 0.05% (2)
komentuje - 0.05% (2)
najwyższego... - 0.05% (2)
Two words phrases
sądu najwyższego - 0.96% (39)
o sąd - 0.64% (26)
sądzie najwyższym - 0.57% (23)
zobacz więcej - 0.49% (20)
więcej wideo - 0.49% (20)
czytaj dalej - 0.49% (20)
w stan - 0.44% (18)
video: tvn24 - 0.42% (17)
sąd najwyższy - 0.34% (14)
krajowej rady - 0.32% (13)
i legislacji - 0.27% (11)
o sądzie - 0.27% (11)
stan spoczynku - 0.27% (11)
studiów i - 0.27% (11)
rady sądownictwa - 0.25% (10)
ośrodek badań - 0.25% (10)
ustawy o - 0.25% (10)
sądu najwyższego. - 0.22% (9)
ustawa o - 0.22% (9)
badań studiów - 0.22% (9)
fot. ośrodek - 0.22% (9)
to jest - 0.2% (8)
w sądzie - 0.2% (8)
do sądu - 0.2% (8)
wideo: tvn24 - 0.2% (8)
w stanie - 0.17% (7)
w obronie - 0.17% (7)
izby dyscyplinarnej - 0.17% (7)
sądu najwyższego, - 0.17% (7)
o krajowej - 0.17% (7)
radzie sądownictwa - 0.17% (7)
»piątek, 14 - 0.17% (7)
dalej »piątek, - 0.17% (7)
krajowej radzie - 0.17% (7)
sędziowie sądu - 0.15% (6)
się z - 0.15% (6)
»czwartek, 13 - 0.15% (6)
sędzią w - 0.15% (6)
w rozpatrywanych - 0.15% (6)
w sprawie - 0.15% (6)
sędziów do - 0.15% (6)
na temat - 0.15% (6)
małgorzata gersdorf - 0.15% (6)
minister sprawiedliwości - 0.15% (6)
dyscyplinarnych sędziów - 0.15% (6)
autorstwa pis - 0.15% (6)
i prezes - 0.15% (6)
rozpatrywanych przez - 0.15% (6)
mucha o - 0.12% (5)
w sprawach - 0.12% (5)
i spraw - 0.12% (5)
i krajowej - 0.12% (5)
ministra sprawiedliwości - 0.12% (5)
polski z - 0.12% (5)
z rodziny - 0.12% (5)
do sytuacji, - 0.12% (5)
- powiedział - 0.12% (5)
sędziów sądu - 0.12% (5)
spraw rozpatrywanych - 0.12% (5)
jestem sędzią - 0.12% (5)
nie ma - 0.12% (5)
nadal jest - 0.12% (5)
o tym, - 0.12% (5)
stanie w - 0.12% (5)
w życie - 0.12% (5)
skargi nadzwyczajnej - 0.12% (5)
prezydent nie - 0.1% (4)
przez sąd - 0.1% (4)
odwołano 10 - 0.1% (4)
sędziami: popłakaliśmy - 0.1% (4)
wymiaru sprawiedliwości - 0.1% (4)
pożegnaniach z - 0.1% (4)
rodziny demokratycznych - 0.1% (4)
gersdorf o - 0.1% (4)
kolejny krok - 0.1% (4)
popłakaliśmy się - 0.1% (4)
stan spoczynku. - 0.1% (4)
o pożegnaniach - 0.1% (4)
się, że - 0.1% (4)
jedna z - 0.1% (4)
w której - 0.1% (4)
pierwszą skargę - 0.1% (4)
krok wyprowadzania - 0.1% (4)
bardzo dziękuję - 0.1% (4)
tym sędziom, - 0.1% (4)
którzy mimo - 0.1% (4)
szykan potrafią - 0.1% (4)
się postawić - 0.1% (4)
przykładach "ciemiężycieli" - 0.1% (4)
o przykładach - 0.1% (4)
to nie - 0.1% (4)
zmiany w - 0.1% (4)
sędziów sn - 0.1% (4)
w ministerstwie - 0.1% (4)
skargę nadzwyczajną. - 0.1% (4)
z sędziami: - 0.1% (4)
grona państw - 0.1% (4)
sądzie najwyższym, - 0.1% (4)
się od - 0.1% (4)
nadal jestem - 0.1% (4)
głębokim przekonaniu - 0.1% (4)
"w moim - 0.1% (4)
sądzie najwyższym. - 0.1% (4)
się za - 0.1% (4)
i sądzie - 0.1% (4)
przekonaniu nadal - 0.1% (4)
pierwszego prezesa - 0.1% (4)
moim głębokim - 0.1% (4)
państw praworządnych - 0.1% (4)
z grona - 0.1% (4)
"to jest - 0.1% (4)
potrafią się - 0.1% (4)
rada sądownictwa - 0.1% (4)
gersdorf: odwołano - 0.1% (4)
wyprowadzania polski - 0.1% (4)
mimo szykan - 0.1% (4)
nie jest - 0.1% (4)
do krs - 0.1% (4)
sędziom, którzy - 0.1% (4)
10 spraw - 0.1% (4)
kandydatów do - 0.1% (4)
dziękuję tym - 0.1% (4)
okoliczności personalnych - 0.07% (3)
i prezesa - 0.07% (3)
tvn24 mucha - 0.07% (3)
związany żadnym - 0.07% (3)
prezes sądu - 0.07% (3)
chodzi o - 0.07% (3)
związane z - 0.07% (3)
za dużo - 0.07% (3)
wideo »mucha - 0.07% (3)
mucha.zobacz więcej - 0.07% (3)
bezpieczeństwa w - 0.07% (3)
na sędziów - 0.07% (3)
dużo rozmawiamy - 0.07% (3)
rozmawiamy na - 0.07% (3)
temat okoliczności - 0.07% (3)
naciski na - 0.07% (3)
struktura sądu - 0.07% (3)
komisji europejskiej - 0.07% (3)
zostanie wykluczona - 0.07% (3)
sytuacji, w - 0.07% (3)
od pracy. - 0.07% (3)
w którym - 0.07% (3)
najwyższym i - 0.07% (3)
na czas - 0.07% (3)
o przeniesieniu - 0.07% (3)
małgorzata gersdorf. - 0.07% (3)
nad sądami - 0.07% (3)
ministra sprawiedliwości, - 0.07% (3)
prof. małgorzata - 0.07% (3)
sędziów w - 0.07% (3)
najwyższym z - 0.07% (3)
od prezydenta - 0.07% (3)
sądów w - 0.07% (3)
uznać to - 0.07% (3)
za pewne - 0.07% (3)
"faktach po - 0.07% (3)
sędziów sądów - 0.07% (3)
będę zmuszona - 0.07% (3)
w lipcu - 0.07% (3)
to są - 0.07% (3)
najwyższym autorstwa - 0.07% (3)
między innymi - 0.07% (3)
tym, że - 0.07% (3)
tworzenie urzędu - 0.07% (3)
wiążą się - 0.07% (3)
się obowiązki, - 0.07% (3)
rzecznik praw - 0.07% (3)
niezależność sędziowską, - 0.07% (3)
na tę - 0.07% (3)
i dmuchać - 0.07% (3)
należy chuchać - 0.07% (3)
izba dyscyplinarna - 0.07% (3)
do spraw - 0.07% (3)
tę niezależność - 0.07% (3)
postępowań dyscyplinarnych - 0.07% (3)
zespół do - 0.07% (3)
krs ma - 0.07% (3)
dyscyplinarne sędziów - 0.07% (3)
nie będą - 0.07% (3)
na odwagę. - 0.07% (3)
w "faktach - 0.07% (3)
tylko z - 0.07% (3)
dziwię się, - 0.07% (3)
nowej krajowej - 0.07% (3)
z sędziów - 0.07% (3)
wykluczona z - 0.07% (3)
przysięgą wiążą - 0.07% (3)
chuchać i - 0.07% (3)
dmuchać na - 0.07% (3)
odwagę. dlatego, - 0.07% (3)
także na - 0.07% (3)
ale także - 0.07% (3)
sędziowską, ale - 0.07% (3)
dlatego, że - 0.07% (3)
prezesa sądu - 0.07% (3)
z przysięgą - 0.07% (3)
stan spoczynku, - 0.07% (3)
sprawy dyscyplinarne - 0.07% (3)
dyscyplinarnej ma - 0.07% (3)
stanie czynnym" - 0.07% (3)
o słowach - 0.05% (2)
katner: uważam - 0.05% (2)
była zorganizowana - 0.05% (2)
jakby to - 0.05% (2)
"mam wrażenie, - 0.05% (2)
członka krs: - 0.05% (2)
skrzywdzoną postanowieniem - 0.05% (2)
przekroczył zasady - 0.05% (2)
kolejnych spraw - 0.05% (2)
najwyższego demonstracyjnie - 0.05% (2)
spoczynku sędziów - 0.05% (2)
zawieszone, sędziowie - 0.05% (2)
najwyższego, którzy - 0.05% (2)
video: fakty - 0.05% (2)
andrzeja dudy - 0.05% (2)
prezes sn - 0.05% (2)
popłakaliśmy się13 - 0.05% (2)
sędziowie wstrzymują - 0.05% (2)
wstrzymują się - 0.05% (2)
ziobry w - 0.05% (2)
nie wiemy, - 0.05% (2)
przez prezydenta - 0.05% (2)
ciekawa, czemu - 0.05% (2)
z tajnego - 0.05% (2)
piśmie". sędzia - 0.05% (2)
jestem ciekawa, - 0.05% (2)
uzgadniała głos - 0.05% (2)
z ministrem? - 0.05% (2)
ministrem? nagranie - 0.05% (2)
nagranie z - 0.05% (2)
wskazanemu w - 0.05% (2)
demonstracyjnie łamią - 0.05% (2)
wideo »gersdorf - 0.05% (2)
głos z - 0.05% (2)
się rygorowi - 0.05% (2)
osobę skrzywdzoną - 0.05% (2)
akcja, która - 0.05% (2)
zabłocki odpowiada - 0.05% (2)
wszyscy ludzie - 0.05% (2)
oceniono mnie - 0.05% (2)
rady sądownictwa, - 0.05% (2)
czemu oceniono - 0.05% (2)
sytuacji, za - 0.05% (2)
"będę zmuszona - 0.05% (2)
uważam się - 0.05% (2)
powołał zespół - 0.05% (2)
badań, studiów - 0.05% (2)
»sobota, 15 - 0.05% (2)
"bardzo dziękuję - 0.05% (2)
rzeczowej krytyki - 0.05% (2)
zakładała między - 0.05% (2)
15 wrześniaodtwórz: - 0.05% (2)
groźne dla - 0.05% (2)
dalej »sobota, - 0.05% (2)
zapowiedzi prokuratora - 0.05% (2)
tvn24 gersdorf: - 0.05% (2)
dołączyć kolejni - 0.05% (2)
legislacji status - 0.05% (2)
tak, że - 0.05% (2)
o ogólnoeuropejską - 0.05% (2)
debatę. "potrzeba - 0.05% (2)
głosu w - 0.05% (2)
gersdorf apeluje - 0.05% (2)
się wstydzić" - 0.05% (2)
"doprowadziliście do - 0.05% (2)
polacy, musimy - 0.05% (2)
którą my, - 0.05% (2)
kandydaci do - 0.05% (2)
sądu najwyższegoodtwórz: - 0.05% (2)
zapomniani kandydaci - 0.05% (2)
obecnych sędziów - 0.05% (2)
krajowego w - 0.05% (2)
trzech i - 0.05% (2)
wyboru nowych - 0.05% (2)
pół roku - 0.05% (2)
gorzowa wielkopolskiego, - 0.05% (2)
rzecznika dyscyplinarnego - 0.05% (2)
sędziów. zamierzają - 0.05% (2)
10 kolejnych - 0.05% (2)
dalej »środa, - 0.05% (2)
generalny składa - 0.05% (2)
prawa". prokurator - 0.05% (2)
prokuratora krajowego - 0.05% (2)
"rażące naruszenie - 0.05% (2)
autorstwa pis. - 0.05% (2)
pis zakładała - 0.05% (2)
status obecnych - 0.05% (2)
zabezpieczenia postępowania - 0.05% (2)
sędziów, którzy - 0.05% (2)
sędziów sn, - 0.05% (2)
sędzia chce - 0.05% (2)
14 wrześniaodtwórz: - 0.05% (2)
legislacji krajowej - 0.05% (2)
rady radców - 0.05% (2)
w ustawie - 0.05% (2)
olsztyńscy sędziowie - 0.05% (2)
efekt" zapowiedzi - 0.05% (2)
spraw postępowań - 0.05% (2)
sprawie sądu - 0.05% (2)
za osobę - 0.05% (2)
osób na - 0.05% (2)
zabłocki, sędzia - 0.05% (2)
odwaga, żeby - 0.05% (2)
działać niezależnie - 0.05% (2)
i potrafią - 0.05% (2)
niesłychanie imponuje, - 0.05% (2)
mnie to - 0.05% (2)
swojej niezależności. - 0.05% (2)
obronie tej - 0.05% (2)
stanąć w - 0.05% (2)
że ministerstwo - 0.05% (2)
po faktach" - 0.05% (2)
girzyński: nie - 0.05% (2)
ministerstwo sprawiedliwości... - 0.05% (2)
nie dziwię - 0.05% (2)
tvn24 "kolejny - 0.05% (2)
kadencji obecnej - 0.05% (2)
nie przez - 0.05% (2)
prezesa izby - 0.05% (2)
- podkreślił - 0.05% (2)
zbigniew janas, - 0.05% (2)
do tej - 0.05% (2)
żeby stanąć - 0.05% (2)
niezależnie - - 0.05% (2)
potrafią działać - 0.05% (2)
postawić i - 0.05% (2)
imponuje, bardzo - 0.05% (2)
to niesłychanie - 0.05% (2)
niezależności. mnie - 0.05% (2)
tej swojej - 0.05% (2)
obowiązki, odwaga, - 0.05% (2)
opozycjonista z - 0.05% (2)
naprawdę trzeba - 0.05% (2)
środowisko, bo - 0.05% (2)
"podziwiam to - 0.05% (2)
trzeba mieć - 0.05% (2)
bo naprawdę - 0.05% (2)
to środowisko, - 0.05% (2)
czasów prl. - 0.05% (2)
od pierwszego - 0.05% (2)
sędziowie, którzy - 0.05% (2)
faktach" zbigniew - 0.05% (2)
bez zasięgania - 0.05% (2)
jedną z - 0.05% (2)
wskazuje - - 0.05% (2)
nie tylko - 0.05% (2)
minister sprawiedliwości, - 0.05% (2)
podpiszę ustawy - 0.05% (2)
sądownictwa - - 0.05% (2)
przez siebie - 0.05% (2)
sądów powszechnych - 0.05% (2)
przechodzą w - 0.05% (2)
sądownictwa w - 0.05% (2)
i sprawiedliwość - 0.05% (2)
rządzące prawo - 0.05% (2)
od ponad - 0.05% (2)
po ogłoszeniu - 0.05% (2)
(ustawa o - 0.05% (2)
przygotowane przez - 0.05% (2)
do tego - 0.05% (2)
nowa krajowa - 0.05% (2)
a drugim - 0.05% (2)
sprawach skarg - 0.05% (2)
między pierwszym - 0.05% (2)
dyscyplinarnej mają - 0.05% (2)
izb sądu - 0.05% (2)
skarga kasacyjna - 0.05% (2)
ma móc - 0.05% (2)
mają otrzymywać - 0.05% (2)
najwyższym - - 0.05% (2)
orzekać w - 0.05% (2)
sprawiedliwości i - 0.05% (2)
najwyższy ma - 0.05% (2)
pierwszym a - 0.05% (2)
praw obywatelskich - 0.05% (2)
w ciągu - 0.05% (2)
projekty ustaw - 0.05% (2)
sądownictwa będą - 0.05% (2)
nie może - 0.05% (2)
składać się - 0.05% (2)
podkreślił w - 0.05% (2)
janas, opozycjonista - 0.05% (2)
tvn24 stanisław - 0.05% (2)
działaniami na - 0.05% (2)
sprawie zmian - 0.05% (2)
europejskiej w - 0.05% (2)
odpowiedziało komisji - 0.05% (2)
1990 roku - 0.05% (2)
pozbawienia wolności - 0.05% (2)
na kary - 0.05% (2)
rzeczywistości skazywał - 0.05% (2)
szczycąc się - 0.05% (2)
msz odpowiedziało - 0.05% (2)
wiedzę, że - 0.05% (2)
pozyskaliśmy taką - 0.05% (2)
prominentnym sędzim - 0.05% (2)
o innym - 0.05% (2)
stanu wojennego. - 0.05% (2)
temat ustawodawstwa - 0.05% (2)
informacje na - 0.05% (2)
fakty tvn - 0.05% (2)
komentuje skargę - 0.05% (2)
potrzeby kc - 0.05% (2)
nas zostanie - 0.05% (2)
"kropce nad - 0.05% (2)
wyobraźnię - - 0.05% (2)
przekraczająca moją - 0.05% (2)
to okoliczność - 0.05% (2)
w stanie... - 0.05% (2)
wideo »"w - 0.05% (2)
- mówiła - 0.05% (2)
każdy z - 0.05% (2)
generalny zbigniew - 0.05% (2)
gra konfrontacyjna - 0.05% (2)
wawrykiewicz: to - 0.05% (2)
konfrontacyjna i - 0.05% (2)
to gra - 0.05% (2)
prezydenta andrzeja - 0.05% (2)
otrzymali od - 0.05% (2)
od orzekania - 0.05% (2)
ziobro skierował - 0.05% (2)
pzpr składała - 0.05% (2)
publicznie, że - 0.05% (2)
z czasów - 0.05% (2)
przewinień dyscyplinarnych - 0.05% (2)
"ciemiężycieli"- to - 0.05% (2)
"ciemiężycieli" video: - 0.05% (2)
mucha: za - 0.05% (2)
paweł mucha.zobacz - 0.05% (2)
kagańcem na - 0.05% (2)
rozwiązania są - 0.05% (2)
sędziówzobacz więcej - 0.05% (2)
zespołu ds. - 0.05% (2)
znane publicznie, - 0.05% (2)
ministra ziobrę - 0.05% (2)
powołaniu przez - 0.05% (2)
o kompetencje - 0.05% (2)
"jeżeli chodzi - 0.05% (2)
z zasada - 0.05% (2)
kompetencje związane - 0.05% (2)
prl. zobacz - 0.05% (2)
są rzeczy - 0.05% (2)
że jedna - 0.05% (2)
rzeczy znane - 0.05% (2)
się działaniami - 0.05% (2)
przykładach "ciemiężycieli"- - 0.05% (2)
»mucha o - 0.05% (2)
wolności - - 0.05% (2)
kary pozbawienia - 0.05% (2)
skazywał działaczy - 0.05% (2)
w rzeczywistości - 0.05% (2)
na rzecz - 0.05% (2)
że szczycąc - 0.05% (2)
z osób - 0.05% (2)
taką wiedzę, - 0.05% (2)
sędzim pozyskaliśmy - 0.05% (2)
innym prominentnym - 0.05% (2)
wojennego. o - 0.05% (2)
ustawodawstwa stanu - 0.05% (2)
składała informacje - 0.05% (2)
kc pzpr - 0.05% (2)
na potrzeby - 0.05% (2)
sądu najwyższego... - 0.05% (2)
Three words phrases
zobacz więcej wideo - 0.49% (20)
więcej wideo » - 0.49% (20)
studiów i legislacji - 0.27% (11)
o sądzie najwyższym - 0.27% (11)
w stan spoczynku - 0.27% (11)
krajowej rady sądownictwa - 0.25% (10)
badań studiów i - 0.22% (9)
ośrodek badań studiów - 0.22% (9)
fot. ośrodek badań - 0.22% (9)
w sądzie najwyższym - 0.2% (8)
do sądu najwyższego - 0.2% (8)
krajowej radzie sądownictwa - 0.17% (7)
dalej »piątek, 14 - 0.17% (7)
czytaj dalej »piątek, - 0.17% (7)
sędziowie sądu najwyższego - 0.15% (6)
ustawy o sądzie - 0.15% (6)
sędzią w stanie - 0.15% (6)
sędziów sądu najwyższego - 0.12% (5)
grona państw praworządnych - 0.1% (4)
mimo szykan potrafią - 0.1% (4)
nadal jestem sędzią - 0.1% (4)
"w moim głębokim - 0.1% (4)
potrafią się postawić - 0.1% (4)
którzy mimo szykan - 0.1% (4)
dziękuję tym sędziom, - 0.1% (4)
o krajowej radzie - 0.1% (4)
szykan potrafią się - 0.1% (4)
o pożegnaniach z - 0.1% (4)
mucha o przykładach - 0.1% (4)
sędziom, którzy mimo - 0.1% (4)
tym sędziom, którzy - 0.1% (4)
moim głębokim przekonaniu - 0.1% (4)
bardzo dziękuję tym - 0.1% (4)
o... czytaj dalej - 0.1% (4)
przekonaniu nadal jestem - 0.1% (4)
z grona państw - 0.1% (4)
rozpatrywanych przez sąd - 0.1% (4)
przez sąd najwyższy - 0.1% (4)
w stan spoczynku. - 0.1% (4)
z sędziami: popłakaliśmy - 0.1% (4)
gersdorf o pożegnaniach - 0.1% (4)
gersdorf: odwołano 10 - 0.1% (4)
polski z rodziny - 0.1% (4)
z rodziny demokratycznych - 0.1% (4)
krok wyprowadzania polski - 0.1% (4)
i sądzie najwyższym - 0.1% (4)
na temat okoliczności - 0.07% (3)
pierwszego prezesa sądu - 0.07% (3)
polska zostanie wykluczona - 0.07% (3)
jest tworzenie urzędu - 0.07% (3)
tworzenie urzędu bezpieczeństwa - 0.07% (3)
w stan spoczynku, - 0.07% (3)
10 spraw rozpatrywanych - 0.07% (3)
najwyższym autorstwa pis - 0.07% (3)
jest związany żadnym - 0.07% (3)
za pewne naciski - 0.07% (3)
mucha.zobacz więcej wideo - 0.07% (3)
rozmawiamy na temat - 0.07% (3)
o tym, że - 0.07% (3)
struktura sądu najwyższego - 0.07% (3)
za dużo rozmawiamy - 0.07% (3)
uznać to za - 0.07% (3)
pewne naciski na - 0.07% (3)
zmuszona uznać to - 0.07% (3)
dużo rozmawiamy na - 0.07% (3)
sądzie najwyższym z - 0.07% (3)
z przysięgą wiążą - 0.07% (3)
że z przysięgą - 0.07% (3)
na tę niezależność - 0.07% (3)
nowej krajowej rady - 0.07% (3)
"kolejny krok wyprowadzania - 0.07% (3)
sędziowską, ale także - 0.07% (3)
odwagę. dlatego, że - 0.07% (3)
do krajowej rady - 0.07% (3)
na odwagę. dlatego, - 0.07% (3)
nie... czytaj dalej - 0.07% (3)
i dmuchać na - 0.07% (3)
tę niezależność sędziowską, - 0.07% (3)
wykluczona z grona - 0.07% (3)
w "faktach po - 0.07% (3)
ale także na - 0.07% (3)
wiążą się obowiązki, - 0.07% (3)
chuchać i dmuchać - 0.07% (3)
olsztyńscy sędziowie o - 0.05% (2)
i pół roku - 0.05% (2)
trzech i pół - 0.05% (2)
katner: uważam się - 0.05% (2)
członka krs: przekroczył - 0.05% (2)
sędziowie o słowach - 0.05% (2)
za osobę skrzywdzoną - 0.05% (2)
przekroczył zasady rzeczowej - 0.05% (2)
badań, studiów i - 0.05% (2)
legislacji krajowej rady - 0.05% (2)
legislacji struktura sądu - 0.05% (2)
słowach członka krs: - 0.05% (2)
kolejnych spraw rozpatrywanych - 0.05% (2)
najwyższego, którzy otrzymali - 0.05% (2)
wstrzymują się od - 0.05% (2)
moją wyobraźnię - - 0.05% (2)
tvn24 stanisław zabłocki, - 0.05% (2)
się rygorowi wskazanemu - 0.05% (2)
piśmie". sędzia zabłocki - 0.05% (2)
rygorowi wskazanemu w - 0.05% (2)
sędzia sądu najwyższego. - 0.05% (2)
czytaj dalej »środa, - 0.05% (2)
zawieszone, sędziowie wstrzymują - 0.05% (2)
sędziowie w obronie - 0.05% (2)
była zorganizowana akcja, - 0.05% (2)
czemu oceniono mnie - 0.05% (2)
wrażenie, jakby to - 0.05% (2)
szulc: jestem ciekawa, - 0.05% (2)
to była zorganizowana - 0.05% (2)
"mam wrażenie, jakby - 0.05% (2)
krajowego w sprawie - 0.05% (2)
sędziów. zamierzają dołączyć - 0.05% (2)
efekt" zapowiedzi prokuratora - 0.05% (2)
status obecnych sędziów - 0.05% (2)
i legislacji struktura - 0.05% (2)
sprawie wyboru nowych - 0.05% (2)
uzgadniała głos z - 0.05% (2)
ludzie ziobry w - 0.05% (2)
czytaj dalej »sobota, - 0.05% (2)
powołał zespół do - 0.05% (2)
spraw postępowań dyscyplinarnych - 0.05% (2)
do spraw postępowań - 0.05% (2)
zabezpieczenia postępowania w - 0.05% (2)
chce zabezpieczenia postępowania - 0.05% (2)
sądu najwyższego demonstracyjnie - 0.05% (2)
nowych sędziów sądu - 0.05% (2)
»piątek, 14 wrześniaodtwórz: - 0.05% (2)
"rażące naruszenie prawa". - 0.05% (2)
prokurator generalny składa - 0.05% (2)
naruszenie prawa". prokurator - 0.05% (2)
generalny składa pierwszą - 0.05% (2)
generalny zbigniew ziobro - 0.05% (2)
skierował do sądu - 0.05% (2)
ministrem? nagranie z - 0.05% (2)
»czwartek, 13 wrześniaodtwórz: - 0.05% (2)
zabłocki, sędzia sądu - 0.05% (2)
apeluje o ogólnoeuropejską - 0.05% (2)
legislacji status obecnych - 0.05% (2)
i legislacji krajowej - 0.05% (2)
w tvn24 stanisław - 0.05% (2)
sądownictwa autorstwa pis - 0.05% (2)
groźne dla ustroju - 0.05% (2)
o ogólnoeuropejską debatę. - 0.05% (2)
"potrzeba głosu w - 0.05% (2)
debatę. "potrzeba głosu - 0.05% (2)
przekraczająca moją wyobraźnię - 0.05% (2)
zapomniani kandydaci do - 0.05% (2)
kandydatów do sądu - 0.05% (2)
za którą my, - 0.05% (2)
polacy, musimy się - 0.05% (2)
sytuacji, za którą - 0.05% (2)
my, polacy, musimy - 0.05% (2)
dalej »sobota, 15 - 0.05% (2)
"kropce nad i" - 0.05% (2)
w sprawie wyboru - 0.05% (2)
radzie sądownictwa i - 0.05% (2)
to okoliczność przekraczająca - 0.05% (2)
postawić i potrafią - 0.05% (2)
faktach" zbigniew janas, - 0.05% (2)
opozycjonista z czasów - 0.05% (2)
prl. zobacz więcej - 0.05% (2)
środowisko, bo naprawdę - 0.05% (2)
trzeba mieć odwagę, - 0.05% (2)
"podziwiam to środowisko, - 0.05% (2)
bo naprawdę trzeba - 0.05% (2)
odwaga, żeby stanąć - 0.05% (2)
w obronie tej - 0.05% (2)
swojej niezależności. mnie - 0.05% (2)
to niesłychanie imponuje, - 0.05% (2)
działać niezależnie - - 0.05% (2)
i potrafią działać - 0.05% (2)
podkreślił w "faktach - 0.05% (2)
po faktach" zbigniew - 0.05% (2)
janas, opozycjonista z - 0.05% (2)
czasów prl. zobacz - 0.05% (2)
o kompetencje związane - 0.05% (2)
z zasada zero - 0.05% (2)
"jeżeli chodzi o - 0.05% (2)
kompetencje związane z - 0.05% (2)
powołaniu przez ministra - 0.05% (2)
ziobrę zespołu ds. - 0.05% (2)
przewinień dyscyplinarnych sędziówzobacz - 0.05% (2)
niezależnie - podkreślił - 0.05% (2)
niesłychanie imponuje, bardzo - 0.05% (2)
są kagańcem na - 0.05% (2)
sprawach skarg nadzwyczajnych - 0.05% (2)
i krajowej radzie - 0.05% (2)
sądownictwa w polsce. - 0.05% (2)
prezydent: podpiszę ustawy - 0.05% (2)
sędziów do krs - 0.05% (2)
rządzące prawo i - 0.05% (2)
od ponad roku - 0.05% (2)
przechodzą w stan - 0.05% (2)
nowa krajowa rada - 0.05% (2)
kandydatów do krs - 0.05% (2)
rzecznik praw obywatelskich - 0.05% (2)
między pierwszym a - 0.05% (2)
w sprawach skarg - 0.05% (2)
niezależności. mnie to - 0.05% (2)
nowego sądu najwyższego - 0.05% (2)
izby dyscyplinarnej mają - 0.05% (2)
pierwszym a drugim - 0.05% (2)
od pierwszego prezesa - 0.05% (2)
krajowej rady sądownictwa, - 0.05% (2)
prezes sądu najwyższego, - 0.05% (2)
girzyński: nie dziwię - 0.05% (2)
się, że ministerstwo - 0.05% (2)
się obowiązki, odwaga, - 0.05% (2)
żeby stanąć w - 0.05% (2)
obronie tej swojej - 0.05% (2)
rozwiązania są kagańcem - 0.05% (2)
przez ministra ziobrę - 0.05% (2)
video: tvn24 "w - 0.05% (2)
małgorzata gersdorf komentuje - 0.05% (2)
ustawodawstwa stanu wojennego. - 0.05% (2)
o innym prominentnym - 0.05% (2)
sędzim pozyskaliśmy taką - 0.05% (2)
wiedzę, że szczycąc - 0.05% (2)
się działaniami na - 0.05% (2)
w rzeczywistości skazywał - 0.05% (2)
kary pozbawienia wolności - 0.05% (2)
- powiedział mucha. - 0.05% (2)
odpowiedziało komisji europejskiej - 0.05% (2)
w sprawie zmian - 0.05% (2)
komisji europejskiej w - 0.05% (2)
gersdorf komentuje skargę - 0.05% (2)
kc pzpr składała - 0.05% (2)
zbigniew ziobro skierował - 0.05% (2)
pierwszą skargę nadzwyczajną. - 0.05% (2)
odwołano 10 spraw - 0.05% (2)
otrzymali od prezydenta - 0.05% (2)
przeniesieniu ich w - 0.05% (2)
to gra konfrontacyjna - 0.05% (2)
i na czas - 0.05% (2)
w którym każdy - 0.05% (2)
z nas zostanie - 0.05% (2)
"wrócimy do sytuacji, - 0.05% (2)
sędzią w stanie... - 0.05% (2)
informacje na temat - 0.05% (2)
osób na potrzeby - 0.05% (2)
zespołu ds. przewinień - 0.05% (2)
składała informacje na - 0.05% (2)
dyscyplinarnych sędziówzobacz więcej - 0.05% (2)
"prezydent nie jest - 0.05% (2)
paweł mucha.zobacz więcej - 0.05% (2)
wideo »mucha o - 0.05% (2)
przykładach "ciemiężycieli" video: - 0.05% (2)
tvn24 mucha o - 0.05% (2)
przykładach "ciemiężycieli"- to - 0.05% (2)
są rzeczy znane - 0.05% (2)
publicznie, że jedna - 0.05% (2)
z osób na - 0.05% (2)
potrzeby kc pzpr - 0.05% (2)
temat ustawodawstwa stanu - 0.05% (2)
że jedna z - 0.05% (2)
wojennego. o innym - 0.05% (2)
prominentnym sędzim pozyskaliśmy - 0.05% (2)
taką wiedzę, że - 0.05% (2)
szczycąc się działaniami - 0.05% (2)
a w rzeczywistości - 0.05% (2)
na kary pozbawienia - 0.05% (2)
wolności - powiedział - 0.05% (2)
»mucha o przykładach - 0.05% (2)
"ciemiężycieli" video: tvn24 - 0.05% (2)
"ciemiężycieli"- to są - 0.05% (2)
rzeczy znane publicznie, - 0.05% (2)
w piśmie". sędzia - 0.05% (2)

Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

© 2015-2017 Website review of www.tvn24.pl/raporty/sad-najwyzszy-i-krs-zmiany-w-sadownictwie-wedlug-pis-i-prezydenta,1198 by SEOWYKOP - to darmowe narzędzie online do szybkiego wykonania audytu twojej strony www. Przeanalizujemy strukturę twojej strony www i podamy co jest do poprawienia. | 3.26521 | SEOWYKOP.PL - Wyszukiwarka stron