find.vodka - Shorten URLs and EARN MONEYResults of analysis for www.tvn24.pl/raporty/sad-najwyzszy-i-krs-zmiany-w-sadownictwie-wedlug-pis-i-prezydenta,1198

HTML Content

Title:

Sąd Najwyższy i KRS. Zmiany w sądownictwie według PiS i prezydenta - raport specjalny TVN24

Description:

Prezydent zapowiedział, że podpisze przygotowane przez siebie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Mają one wejść w życie odpowiednio:...

Keywords:

Here you find basic information about your page. Title of your page is very important for better visibility in search engines like Google, Bing or Yahoo. Meta tag description is also very important tag for search visibility. Meta keywords is used by some web catalogues.

SEO Content

URL:

www.tvn24.pl/raporty/sad-najwyzszy-i-krs-zmiany-w-sadownictwie-wedlug-pis-i-prezydenta,1198

Status Code:

200

Content Type:

text/html; charset=UTF-8

Language:

pl

Here you find information from server response headers. This information is important for header analysis. Check, if your answer code is 200 - correct request. Answer code for error (no-existing) page is 400.

Ranking:

4.15 score from seowykop.pl for:www.tvn24.pl/raporty/sad-najwyzszy-i-krs-zmiany-w-sadownictwie-wedlug-pis-i-prezydenta,1198

Text on your page:

tvn24 biskontakt24tvn meteotvn warszawafaktytvn24 sporttvnzaloguj sięzarejestruj sięustawienia konta tvnzmiana hasławyloguj sięwiadomości z kraju i ze świata - najnowsze informacje w tvn24oglądaj onlineoglądaj onlinetvn24 na żywo »raportystartnajnowszemundialfaktywideopolskałódźłódźkatowicekrakówwarszawapomorzepoznańwrocławświatbiznessportmeteociekawostkikultura i stylwięcejtechprogramyraportymagazyn tvn24fotofakty po faktach kropka nad i jeden na jedenszkło kontaktowersstvn meteokontakt24tvn24 bistvn warszawawydarzenia roku 2017    śledź nas na:obserwuj @tvn24powrót do góryprezydent zmienia sądownictwoprezydent zmienia sądownictwo foto: shutterstock | wideo: tvn24 pis zmienia sąd najwyższy prezydent zapowiedział, że podpisze przygotowane przez siebie ustawy o krajowej radzie sądownictwa i sądzie najwyższym. mają one wejść w życie odpowiednio: 30 dni po ogłoszeniu w dzienniku ustaw (ustawa o krs) i trzy miesiące po ogłoszeniu (ustawa o sn). ustawy o sądzie najwyższym i krajowej radzie sądownictwa. co zmieniają?wokół sądów od ponad roku toczy się spór. rządzące prawo i sprawiedliwość - zapewniając, że chodzi o większą kontrolę społeczną nad sądami i usprawnienie ich działania - forsuje projekty, które zwiększają nad sądami kontrolę ministra sprawiedliwości, prezydenta oraz sejmowej większości.opozycja alarmuje, że dążenia ekipy rządzącej wprowadzą nie społeczny, a polityczny nadzór nad sądami, a to oznacza koniec niezależnego sądownictwa w polsce.w lipcu weszła już w życie jedna ustawa zmieniająca ustrój sądownictwa w polsce. daje ona ministrowi sprawiedliwości prawo do swobodnego powoływania i odwoływania prezesów sądów powszechnych (rejonowych, okręgowych i apelacyjnych) bez zasięgania opinii zgromadzeń sędziów w zainteresowanych sądach. ze wspomnianego prawa minister korzysta w ostatnich miesiącach. wymienił już kilkudziesięciu prezesów i wiceprezesów sądów w różnych miastach polski. oglądaj wideo: tvn24 odwołanie prezesów sądów prezydent: podpiszę ustawy20 grudnia prezydent zapowiedział zaś podpisanie przygotowanych przez siebie ustaw o krajowej radzie sądownictwa - konstytucyjnym organie państwa stojącym na straży niezależności sądów oraz o sądzie najwyższym - sądzie, który rozpatruje wnioski o kasacje prawomocnych orzeczeń, wydaje uchwały wskazujące sądom powszechnym, jak należy interpretować wątpliwe przepisy oraz między innymi orzeka o ważności wyborów parlamentarnych i prezydenckich oraz referendów ogólnokrajowych.andrzej duda przekonywał, że wprowadzone rozwiązania będą służyły usprawnieniu wymiaru sprawiedliwości.- chyba nikt nie miał wątpliwości, że te prezydenckie projekty ustaw, to nie były te same ustawy, z którymi mieliśmy do czynienia w lipcu. dziwi mnie stawianie tak nieprzyzwoitej bym powiedział tezy, o tym, że tamte ustawy i te ustawy to, to samo - podkreślał. prezydent zaznaczył, że w zawetowanych przez niego ustawach o krajowej radzie sądownictwa i sądzie najwyższym, a tych podpisanych jego autorstwa, są bardzo istotne różnice.wśród tych różnic prezydent wymienił te dotyczące kompetencji ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego i jego możliwości oddziaływania na sąd najwyższy, kwestię obsady sędziowskiej sn oraz sprawy administracyjne związane z samą konstrukcją ustrojową sn.oglądaj wideo: tvn24 prezydent: podpiszę ustawy o sądzie najwyższym i krszmiany w krsobecnie krajowa rada sądownictwa jest mieszanym ciałem, w którym zasiadają sędziowie wybrani przez zgromadzenia sędziów poszczególnych szczebli sądów, parlamentarzyści wskazani przez parlament, minister sprawiedliwości, przedstawiciel prezydenta rp oraz prezesi sądu najwyższego i naczelnego sądu administracyjnego.ustawa zmienia ten stan rzeczy. parlament ma decydować nie tylko o tym, którzy posłowie i senatorowie zasiądą w krs, ale również wybierać piętnastu sędziów do składu rady.w projekcie jest poprawka, wedle której część kandydatów na sędziów do krs mają wskazywać kluby opozycyjne. nie zmienia to jednak faktu, że sędziów do krajowej rady będą delegować politycy.i - jak wiele na to wskazuje - będą to sędziowie wskazani głównie przez rządzące prawo i sprawiedliwość. opozycja zapowiada bowiem, że nie przyłoży ręki do politycznej organizacji krs.jednym z kluczowych zadań krs jest opiniowanie i wskazywanie kandydatów na sędziów, których ostatecznie powołuje prezydent. logika wydarzeń pokazuje, że jedną z pierwszych wielkich prac nowej krajowej rady sądownictwa (w 92 procentach obsadzonej przez polityków) będzie wskazanie około tysiąca nowych sędziów. skąd ta liczba? obecnie w sądach powszechnych jest - według różnych szacunków - 800-900 nieobsadzonych etatów sędziów. od ponad roku minister sprawiedliwości nie ogłasza naboru na wolne stanowiska sędziowskie. do tego ustawa o sądzie najwyższym zakłada, że wszyscy sędziowie tego sądu, którzy mają 65 lat i więcej (w tym obecna pierwsza prezes sn) przechodzą w stan spoczynku. skład nowego sądu najwyższego również będzie musiała uzupełnić nowa krajowa rada sądownictwa.najpierw zostanie wybrana nowa krajowa rada sądownictwa tak, aby to ona mogła uzupełnić skład sędziowski sądu najwyższego. ustawa o krs ma bowiem wejść w życie dwa miesiące wcześniej niż ustawa o sn. o tym, kto wkrótce otrzyma sędziowskie godności, zdecyduje krs, w której na 25 członków 23 będzie pochodzić z politycznego wyboru (15 sędziów, czterech posłów, dwóch senatorów, minister sprawiedliwości i urzędnik prezydenta). zanim dojdzie do ostatecznego wskazania przez radę kandydata na sędziego, poszczególne kandydatury zaopiniuje specjalny zespół krs.jedna z poprawek przyjętych w ostatniej chwili stanowi, że zespół ten za każdym razem ma mieć mieszany charakter. ma składać się z sędziów i parlamentarzystów. nie może składać się tylko z sędziów lub tylko z parlamentarzystów. sędziów kandydujących do krajowej rady sądownictwa będą mogli zgłaszać do sejmu obywatele i sami sędziowie. nie będą zaś mogli - co proponowała część pis wcześniej - zgłaszać kandydatów do krs prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni i notariusze. zgłoszenie te - przypomnijmy - dotyczą jedynie kandydatów do krs. ostateczną decyzję zawsze ma podejmować większość posłów.oglądaj wideo: tvn24 duda: moje projekty ustaw są inne od tych zawetowanychrewizja wyroków z dwudziestu latnowy sąd najwyższy - według nowej ustawy - stanie w obliczu konieczności rewizji części prawomocnych wyroków, jakie zapadły w ciągu minionych dwudziestu lat w polsce. przewiduje to instytucja skargi nadzwyczajnej - zaprojektowana przez prezydenta.w trybie nadzwyczajnym będzie można zaskarżyć każdy wyrok (bez wykroczeń i wykroczeń skarbowych), który "narusza zasady lub wolności i prawa człowieka", "rażąco narusza prawo" bądź jest "oczywiście sprzeczny" z treścią materiału dowodowego.skargę nadzwyczajną mają móc wnosić: prokurator generalny, rzecznik praw obywatelskich oraz w sprawach, którymi się zajmują: prezes prokuratorii generalnej, rzecznik praw dziecka, rzecznik finansowy, przewodniczący komisji nadzoru finansowego, prezes urzędu ochrony konkurencji i konsumentów.nie będą mogły wnosić zaś skargi nadzwyczajnej grupy posłów i senatorów. tę propozycję prezydenta posłowie skreślili między pierwszym a drugim czytaniem.sąd najwyższy ma orzekać w sprawach skarg nadzwyczajnych w obecności ławników. to nowość, bo do tej pory w sądzie najwyższym - rozstrzygającym najpoważniejsze i najbardziej skomplikowane kwestie - orzekali tylko zawodowi sędziowie. ławnicy mają otrzymywać rekompensatę za utracone dochody z tytułu zasiadania w sądzie najwyższym. gdyby zasiedli w nim dziś, dostawaliby 202 zł i 50 gr za każdy dzień zasiadania za stołem sędziowskim (5 procent przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzednim). orzekając w sprawach skarg nadzwyczajnych, sąd najwyższy ma móc uchylić wyrok w całości lub w części. obecnie skargi nadzwyczajnej w polskim prawie nie ma. sąd najwyższy może wprawdzie zrewidować prawomocne wyroki - ale tylko niektóre - te wobec których przysługuje tak zwana skarga kasacyjna i tylko pod warunkiem, że wniosek o kasację wpłynie w przewidzianym prawem terminie, a nie po kilkunastu latach. po wejściu w życie nowych ustaw skarga nadzwyczajna i skarga kasacyjna będą funkcjonować równolegle. w ciągu ostatnich 20 lat - jak szacuje część prawników - w polskich sądach zapadło około 60 milionów orzeczeń. jeżeli w trybie skargi nadzwyczajnej zostanie zaskarżony tylko promil z nich, izba kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych nowego sądu najwyższego będzie miała do rozpoznania 60 tysięcy spraw.oglądaj wideo: tvn24 skarga nadzwyczajna "ma służyć wyeliminowaniu ewidentnych niesprawiedliwości"superizbaustawa o sądzie najwyższym, której podpisanie zapowiedział prezydent, powołuje nową superinstytucję. ma być ona formalnie jedną z izb sądu najwyższego o nazwie izba dyscyplinarna. w praktyce jednak jej umocowanie prawne przewiduje dużą autonomię, by nie powiedzieć - daleko idącą niezależność od pierwszego prezesa sądu najwyższego.izba dyscyplinarna - jak sama nazwa wskazuje - ma prowadzić sprawy dyscyplinarne sędziów, którzy dopuścili się przewinień w służbie oraz uchylać immunitety sędziom podejrzanym o popełnienie pospolitych przestępstw.sędziowie izby dyscyplinarnej mają otrzymywać pensje o 40 procent wyższe niż sędziowie pozostałych izb sądu najwyższego. prezes izby dyscyplinarnej ma mieć osobną kancelarię, osobny wydzielony budżet. prezydent ma powoływać prezesa izby dyscyplinarnej bez zasięgania opinii pierwszego prezesa sądu najwyższego. poselska poprawka dodana między pierwszym a drugim czytaniem wręcz tego prezydentowi zabrania. w pierwszym rzucie do izby dyscyplinarnej mają trafić wyłącznie sędziowie, którzy wcześniej nie orzekali w sądzie najwyższym.w postępowanie dyscyplinarne sędziów przed sądem najwyższym w każdej chwili ma móc włączać się minister sprawiedliwości (obecnie zbigniew ziobro, członek klubu pis), za pośrednictwem swojego rzecznika dyscyplinarnego. w składach orzekających izby dyscyplinarnej - osądzającej przewinienia sędziów - również mają zasiadać ławnicy. do tej superizby mają trafić też sprawy dyscyplinarne innych zawodów prawniczych. adwokaci, radcowie prawni, notariusze mają wprowadzić swoje samorządy zawodowe i swoje procedury dyscyplinarne. ostatecznie jednak osądzeni przez kolegów prawnicy mają prawo (również dziś) odwołać się do sądu najwyższego.posłowie doprecyzowali w prezydenckim projekcie, że to właśnie izba dyscyplinarna ma zajmować się również sprawami innych prawników, a nie tylko sędziów. obecnie sądami dyscyplinarnymi dla sędziów są sądy apelacyjne (i instancja) i sąd najwyższy (ii instancja). w sądzie najwyższym nie ma osobnej, wydzielonej, niezależnej od pierwszego prezesa izby dyscyplinarnej. sprawy dyscyplinarne sędziów rozpatruje jeden z wydziałów izby karnej.główne zarzutyopozycja, organizacje sędziowskie, krajowa rada sądownictwa, rzecznik praw obywatelskich, organizacje społeczne oraz międzynarodowe (komisja wenecka przy radzie europy, organizacja bezpieczeństwa i współpracy w europie, europejska sieć rad sądownictwa) alarmują, że przygotowane przez pis zmiany w sądownictwie godzą w podstawowe standardy demokratycznego państwa prawnego.wśród głównych zarzutów wymieniane są:- wybór sędziów do krajowej rady sądownictwa przez polityków, a nie przez samych sędziów, jako mechanizm godzący w niezależność wymiaru sprawiedliwości;- wygaszenie kadencji obecnej krajowej rady sądownictwa, której długość trwania określa konstytucja, nie może być więc ona skrócona mocą zwykłej ustawy;- przerwanie kadencji obecnej pierwszej prezes sądu najwyższego, z powodów jak wyżej, czas trwania tej kadencji również określony jest w konstytucji;- wprowadzenie skargi nadzwyczajnej jako instrumentu godzącego w stabilność prawa i orzeczeń sądów. prezydenckie ustawy o krs i sn »oglądajgersdorf: będę pierwszym prezesem na uchodźstwie video: fakty tvn gersdorf: będę pierwszym prezesem na uchodźstwie- sędziowie nie mają wojska; sędzia zawsze przegra z władzą; będę pierwszym prezesem na uchodźstwie - mówiła na konferencji prasowej w niemczech prof. małgorzata gersdorf. w polsce do mety dojeżdża legislacyjne pendolino. w senacie, jak w sejmie, zapewne przeszkód nie będzie. dla pis zmiany w sądzie najwyższym to tylko kwestia czasu, i to najbliższego. zmiany w ustawach o sądzie najwyższym, o ustroju sądów powszechnych, o krajowej radzie sądownictwa i prokuraturze przewidują, że zgromadzenie ogólne sędziów sn będzie wybierało i przedstawiało prezydentowi kandydatów na i prezesa sn niezwłocznie po obsadzeniu 2/3 liczby stanowisk sędziów sn, a nie - tak jak obecnie głosi przepis - dopiero, gdy obsadzone są niemal wszystkie stanowiska.zobacz więcej wideo »protesty po przyjęciu ustawy o sn. cztery osoby zatrzymane,... video: fakty tvn protesty po przyjęciu ustawy o sn. cztery osoby zatrzymane,...burza w sejmie. a po niej wcale nie przyszedł spokój. protesty wybuchły we wrocławiu, poznaniu i w warszawie, gdzie doszło do przepychanek. cztery osoby zostały zatrzymane, noc spędziły w areszcie. mają odpowiedzieć za napaść na funkcjonariuszy. policja mówi o dwóch rannych mundurowych. zobacz więcej wideo »ścigaj: czujemy się odpowiedzialni za to, żeby było spokojnie video: tvn24 ścigaj: czujemy się odpowiedzialni za to, żeby było spokojnie21.07.| posłanka ruchu kukiz’15 agnieszka ścigaj podkreśliła, że jej ruch nie zgadza się na to, w jaki sposób pis zmienia polski wymiar sprawiedliwości. - mamy konkretne propozycje, jeśli chodzi o reformy. zdecydowanie różnimy się (od pozostałych partii opozycyjnych - red.) w sposobie dochodzenia do tego. szanujemy demokrację, wiemy, że nie wygraliśmy wyborów - zaznaczyła ścigaj. dodała, że "nie chcemy, aby sądy były przejmowane przez pis, czy przez platformę obywatelską. chcemy, żeby kontrola była obywatelska".zobacz więcej wideo »"mamy w polsce demokraturę" video: tvn24 "mamy w polsce demokraturę"21.07.| - prawo i sprawiedliwość złamało wszystkie możliwe reguły, nie szanuje nikogo. nawet nie szanują siebie - oceniła w "faktach po faktach" joanna scheuring-wielgus (liberalno-społeczni). posłanka ruchu kukiz’15 agnieszka ścigaj podkreśliła, że jej ruch nie zgadza się na sposób, w jaki pis zmienia polski wymiar sprawiedliwości, ale co do metod działania różni się od innych partii opozycyjnych.zobacz więcej wideo »"opozycja nie znalazła języka, który mógłby poruszyć w masowy... video: tvn24 "opozycja nie znalazła języka, który mógłby poruszyć w...21.07 | będziemy mieli dopełnienie sądu najwyższego miłośnikami tego rządu po to, żeby rząd mógł do końca nad tym ciałem zapanować i wybrać swoich prezesów. to jest tworzenie pałki, której zapewne pis użyje już przy wyborach samorządowych - powiedział w tvn24 marcin celiński ("liberte"). z kolei jak dodał michał kolanko ("rzeczpospolita"), "opozycja nie znalazła języka, który mógłby poruszyć w masowy sposób społeczeństwo i sprawić, żeby prawo i sprawiedliwość realnie się cofnęło".zobacz więcej wideo »"sędziowie mają kochać ten rząd" video: tvn24 "sędziowie mają kochać ten rząd"21.07 | będziemy mieli dopełnienie sądu najwyższego miłośnikami tego rządu po to, żeby rząd mógł do końca nad tym ciałem zapanować i wybrać swoich prezesów. to jest tworzenie pałki, której zapewne pis użyje już przy wyborach samorządowych - powiedział w tvn24 marcin celiński ("liberte"). z kolei jak dodał michał kolanko ("rzeczpospolita"), "opozycja nie znalazła języka, który mógłby poruszyć w masowy sposób społeczeństwo i sprawić, żeby prawo i sprawiedliwość realnie się cofnęło".zobacz więcej wideo »piotrowicz: różnie zwracam się do swojej żony, czasami... video: tvn24 piotrowicz: różnie zwracam się do swojej żony, czasami...21.07 | piotrowicz pytany w sejmie przez reportera tvn24 radomira wita, z jaką "panią prezes" rozmawiał, odparł: - zwyczajowo różnie zwracam się do swojej żony, czasami pieszczotliwie powiem tak, bo jest moim prezesem domowym.zobacz więcej wideo »piotrowicz w czasie komisji rozmawia z tajemniczą panią prezes video: tvn24 piotrowicz w czasie komisji rozmawia z tajemniczą panią prezes21.07 | wiceminister sprawiedliwości, odpowiedzialny za sądy, łukasz piebiak tłumaczył status rzeczników dyscyplinarnych dla sędziów. w tym czasie przewodniczący sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka rozmawiał przez telefon.zobacz więcej wideo »wykład gersdorf w karlsruhe video: tvn24 wykład gersdorf w karlsruhe20.07 | prawnikom nie wolno milczeć w obliczu zła, które zostało wyrządzone polskiemu wymiarowi sprawiedliwości przez ustawy uchwalone w ciągu ostatnich dwóch i pół roku - mówiła w piątek podczas wykładu w karlsruhe sędzia małgorzata gersdorf.zobacz więcej wideo »kancelaria sejmu nie uznaje małgorzaty gersdorf video: tvn 24 kancelaria sejmu nie uznaje małgorzaty gersdorf20.07 | jako przykład tego, jak daleko posunął się pis, adam bodnar powiedział jak wyglądała dzisiejsza lista obecności na posiedzeniu w sejmie. tam gdzie powinno być imię małgorzaty gersdorf obok tytułu "pierwszy prezes sądu najwyższego przewodniczący trybunału stanu", była pusta przestrzeń. - kancelaria sejmu w swojej praktyce już nie uznaje gersdorf za pierwszego prezesa sn. to już jest na takim poziomie. nie, że jest jakiś spór, tylko już nie uznajemy - stwierdził bodnar.zobacz więcej wideo »bodnar o tym, co politycy pis chcą osiągnąć w sądach video: tvn24 bodnar o tym, co politycy pis chcą osiągnąć w sądach20.07 | - nie chodzi o to, żeby politycy teraz decydowali o każdej sprawie w sądach, ale jak pojawi coś niewygodnego dla nich, to wtedy będą instrumenty do wpływania na sędziów - to według rzecznika praw obywatelskich adama bodnara jest głównym celem zmian w sądownictwie.zobacz więcej wideo »gersdorf o sytuacji prezydenta dudy video: tvn24 gersdorf o sytuacji prezydenta dudy20.07 | - my to nazywamy, że "pędzi pendolino" - powiedziała małgorzata gersdorf, pierwsza prezes sądu najwyższego, o ekspresowych pracach w polskim parlamencie nad kolejnymi zmianami w sn. - ja już nie mam z czego ustępować. jestem przy ścianie - dodała, odpowiadając na pytania niemieckich i polskich dziennikarzy.zobacz więcej wideo »nocna awantura w sejmie. ustawa o sądzie najwyższym ekspresowo... video: fakty tvn nocna awantura w sejmie. ustawa o sądzie najwyższym...to nie był ekspres, ale czołg. po nocnej awanturze, w histerycznym tempie, pis przegłosowuje kolejne zmiany w sądownictwie. to ostatnie wakacyjne posiedzenie. kto jest przeciw, ten słyszy, że jest lewackim chamem. budynek sejmu otacza tak gęsty kordon policji, jakby władza czegoś się bała. a na ścianie budynku pojawia sie napis "czas na sąd ostateczny".zobacz więcej wideo »niemiecka odpowiedniczka gersdorf potępia przerwanie jej kadencji video: fakty tvn niemiecka odpowiedniczka gersdorf potępia przerwanie jej...małgorzata gersdorf jest w niemczech na wykładzie o państwie prawa. bettina limperg, prezes federalnego trybunału sprawiedliwości, stwierdziła, że zwolnienie prezes gersdorf to dramatyczny punkt kulminacyjny. zobacz więcej wideo »gersdorf o sytuacji po przegłosowaniu zmian w ustawie o sn video: tvn 24 gersdorf o sytuacji po przegłosowaniu zmian w ustawie o sn20.07 | - my to nazywamy, że "pędzi pendolino" - powiedziała o trwających w parlamencie przyśpieszonych pracach małgorzata gersdorf, pierwsza prezes sądu najwyższego. - ja już nie mam z czego ustępować. jestem przy ścianie - dodała, odpowiadając na pytania niemieckich i polskich dziennikarzy.zobacz więcej wideo »sejm głosami pis uchwalił zmiany w sądzie najwyższym. przed... video: tvn24 sejm głosami pis uchwalił zmiany w sądzie najwyższym. przed...20.07 | sejm uchwalił w piątek przygotowaną przez pis nowelizację ustaw o sądzie najwyższym, ustroju sądów, krajowej radzie sądownictwa i o prokuraturze. przed sejmem podczas głosowania nad nowelizacją zgromadzili się ludzie, którzy protestują w obronie wolnych sądów. "wszyscy razem pięści w górę, obalimy dyktaturę" - skandują protestujący. zobacz więcej wideo »sejm głosami pis uchwalił zmiany w sądzie najwyższym video: tvn24 sejm głosami pis uchwalił zmiany w sądzie najwyższym20.07 | sejm uchwalił w piątek przygotowaną przez pis nowelizację ustaw o sądzie najwyższym, ustroju sądów, krajowej radzie sądownictwa i o prokuraturze. chodzi między innymi o zmiany procedur wyboru pierwszego prezesa sądu najwyższego i kwestie obsady stanowisk w tym sądzie. zobacz więcej wideo »"jesteście targowicą" video: tvn24 "jesteście targowicą"20.07 | - jest pewien wzorzec, który charakteryzuje odwoływanie się do wartości tradycyjnych, katolickich, narodowych. prorosyjskość ubrana jest tam w maskę patriotyczną. czyż targowica nie była właśnie taka? dokładnie, jesteście targowicą. to, co robicie z wymiarem sprawiedliwości to realizacja scenariusza wschodniego - zwrócił się na początku debaty z sejmowej trybuny do posłów pis borys budka, wiceprzewodniczący platformy obywatelskiej.zobacz więcej wideo »scheuring-wielgus: niechlujny sposób procedowania video: tvn24 scheuring-wielgus: niechlujny sposób procedowania20.07 | joanna scheuring-wielgus określiła, że jest to "sposób flejowaty i niechlujny". - to są standardy zupełnie nieznane w świecie demokratycznym - podkreśliła.zobacz więcej wideo »gasiuk-pihowicz: to legislacyjne dożynki video: tvn24 gasiuk-pihowicz: to legislacyjne dożynki20.07 | drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o sądzie najwyższym, krajowej radzie sądownictwa, sądach i prokuraturze autorstwa prawa i sprawiedliwości rozpoczęło się w piątek o godzinie 9. rano. przewodnicząca klubu parlamentarnego nowoczesnej kamila gasiuk-pihowicz oceniła, że to, co się tutaj dzieje to legislacyjne dożynki, po których sąd najwyższy zamieni się w atrapę. - na takiej samej zasadzie zamieniliście w atrapę trybunał konstytucyjny i krajową radę sądownictwa poprzez podstawienie dublerów. nie tylko chcecie w ekspresowym tempie obsadzić dublera pierwszego prezesa sądu najwyższego, ale także dublerów prawidłowo wybranych sędziów sądu najwyższego - dodała. zobacz więcej wideo » wideo: fakty tvn gersdorf: będę pierwszym prezesem na uchodźstwieustawy o krs i sądzie najwyższym autorstwa piswcześniej, w lipcu prezydent andrzej duda zawetował ustawy o sądzie najwyższym i krajowej radzie sądownictwa autorstwa pis. opozycja przyjęła tę decyzję z zadowoleniem, zaskoczeniem zareagował obóz pis. wówczas prezydent zapowiedział przygotowanie własnych ustaw.ustawa o sądzie najwyższym autorstwa pis zakładała między innymi, że - sędziowie sądu najwyższego przechodzą w stan spoczynku, z wyjątkiem sędziów wskazanych przez ministra sprawiedliwości. minister miał wskazać także sędziego, który będzie wykonywał zadania i kompetencje pierwszego prezesa sądu najwyższego, jeśli prezes zostanie przeniesiony w stan spoczynku.- przeniesienie w stan spoczynku sędziów, którzy osiągną 65. rok życia- wyodrębnienie trzech nowych izb - prawa prywatnego, prawa publicznego i dyscyplinarnej. to minister sprawiedliwości miał przyporządkować sędziów do konkretnych izb."kluczowym rozwiązaniem, niemającym swojego odpowiednika w obecnie obowiązującym stanie prawnym, jest utworzenie izby dyscyplinarnej, do której właściwości (...) należeć będzie rozpoznawanie spraw dyscyplinarnych sędziów sn, sędziów sądów powszechnych, sędziów sądów wojskowych, prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, prokuratorów ipn, adwokatów, radców prawnych, notariuszy i komorników sądowych" - wyjaśniono w uzasadnieniu projektu ustawy. źródło: tvn24 zmiany w sądzie najwyższym, które chce wprowadzić pis ośrodek badań, studiów i legislacji krajowej rady radców prawnych przeanalizował wówczas najważniejsze zmiany zapisane w ustawie i porównał z obowiązującą ustawą.po lewej stronie tabeli zapisy ustawy o sądzie najwyższym z dnia 23 listopada 2002 roku. po prawej projekt ustawy o sądzie najwyższym (druk sejmowy nr 1727). struktura sądu najwyższego (1/3) fot. ośrodek badań studiów i legislacji struktura sądu najwyższego (2/3) fot. ośrodek badań studiów i legislacji struktura sądu najwyższego (3/3) fot. ośrodek badań studiów i legislacji wybór i prezesa sn i skrócenie kadencji dotychczasowego i prezesa fot. ośrodek badań studiów i legislacji status obecnych sędziów sn (1/2) fot. ośrodek badań studiów i legislacji status obecnych sędziów sn (2/2) fot. ośrodek badań studiów i legislacji delegacja sędziów innych sądów do sn fot. ośrodek badań studiów i legislacji kwalifikcacje do pełnienia funkcji sędziego sn fot. ośrodek badań studiów i legislacji nowe określenie stanu spoczynku fot. ośrodek badań studiów i legislacji zobacz cały dokument ośrodka badań, studiów i legislacji krajowej rady radców prawnychustawa o krajowej radzie sądownictwa autorstwa pis zakładała między innymi:- wygaszenie kadencji 15 członków krajowej rady sądownictwa będących sędziami- członków- sędziów do krs mieli wybierać posłowie zwykłą większością głosów- wprowadzała dwa zgromadzenia w krajowej radzie sądownictwa. przy podejmowaniu decyzji głosy pierwszego miały mieć większe znaczenie niż drugiegoustawy o krs i sądzie najwyższym autorstwa pis"to jest groźne dla ustroju"sąd najwyższy staje się sądem przy ministrze sprawiedliwości i to najbardziej nas niepokoi - mówiła pierwsza prezes sądu najwyższego, oceniając projekt zmian w ustawie o sn autorstwa pis. - niepokoi nas bardzo duża władza ministra sprawiedliwości nad sędziami. to jest groźne dla ustroju - dodała małgorzata gersdorf.oglądaj wideo: tvn24 gersdorf: średnia rozpatrywania spraw to 7 miesięcy, nie można mówić o opieszałościprzeciwko reformie wymiaru sprawiedliwości odbywały się liczne protesty. protestujący apelowali do prezydenta o weta.oglądaj wideo: tvn24 protest przed pałacem prezydenckim. "chcemy weta"podziel się:bądź na bieżąco: pozostałe informacje12:28"forsowanie zapisów na siłę, żeby władza była bezkarna"odtwórz: "forsowanie zapisów na siłę, żeby władza była bezkarna" to nie tylko osłabianie roli i pozycji sądu najwyższego, ale też stworzenie mechanizmów, które mogą wywierać nacisk na sędziego... czytaj dalej »08:38watykańska prasa o polskim sądzie najwyższym. "pozwoli rządowi mianować sędziów"odtwórz: watykańska prasa o polskim sądzie najwyższym. "pozwoli rządowi mianować sędziów" watykański dziennik "l'osservatore romano" odnotował w niedzielnym wydaniu przyjęcie przez sejm nowelizacji ustawy o sądzie... czytaj dalej »wczoraj, 19:13"udało się wmówić za pomocą propagandy, że te ustawy to jest reforma"odtwórz: "udało się wmówić za pomocą propagandy, że te ustawy to jest reforma" o warunkach, w jakich wprowadzane są zmiany prawa i sprawiedliwości w polskim sądownictwie rozmawiały uczestniczki programu... czytaj dalej »wczoraj, 13:46"mamy do czynienia z legalizacją pałki"odtwórz: "mamy do czynienia z legalizacją pałki" będziemy mieli dopełnienie sądu najwyższego miłośnikami tego rządu po to, żeby rząd mógł do końca nad tym ciałem zapanować i... czytaj dalej »wczoraj, 07:00odtwórz: sejm uchwalił zmiany w sądzie najwyższymsejm uchwalił zmiany w sądzie najwyższym wiele poprawek, burzliwe obrady i w końcu finał. sejm głosami pis uchwalił zmiany w sądzie najwyższym. chodzi między innymi o... czytaj dalej »piątek, 20 lipcaodtwórz: "prawnikom nie wolno milczeć w obliczu zła""prawnikom nie wolno milczeć w obliczu zła"15 polska jest wciąż młodą demokracją i jako jedno z najsłabszych ogniw w europejskim łańcuchu narodów stanowi papierek lakmusowy... czytaj dalej »piątek, 20 lipcaodtwórz: "nie stanie się nic, co zagrozi interesom polityków""nie stanie się nic, co zagrozi interesom polityków"1 - nie chodzi o to, żeby politycy teraz decydowali o każdej sprawie w sądach, ale jak pojawi się coś niewygodnego dla nich, to... czytaj dalej »piątek, 20 lipcasędzia katner: mam nadzieję, że nie będzie osoby, która zgodzi się zastąpić prezes gersdorfodtwórz: sędzia katner: mam nadzieję, że nie będzie osoby, która zgodzi się zastąpić prezes gersdorf7 jednomyślna uchwała wszystkich dotychczasowych sędziów sądu najwyższego mówi że pierwsza prezes sądu najwyższego zgodnie z... czytaj dalej »piątek, 20 lipca"będę pierwszym prezesem na uchodźstwie". gersdorf w niemczechodtwórz: "będę pierwszym prezesem na uchodźstwie". gersdorf w niemczech6 - my to nazywamy, że "pędzi pendolino" - powiedziała małgorzata gersdorf, pierwsza prezes sądu najwyższego, o ekspresowych... czytaj dalej »piątek, 20 lipcaodtwórz: "wszyscy razem pięści w górę, obalimy dyktaturę""wszyscy razem pięści w górę, obalimy dyktaturę"2 sejm uchwalił w piątek przygotowaną przez pis nowelizację ustaw o sądzie najwyższym, ustroju sądów, krajowej radzie sądownictwa... czytaj dalej »piątek, 20 lipcasejm głosami pis uchwalił zmiany w sądzie najwyższymodtwórz: sejm głosami pis uchwalił zmiany w sądzie najwyższym11 sejm uchwalił w piątek przygotowaną przez pis nowelizację ustaw o sądzie najwyższym, ustroju sądów, krajowej radzie sądownictwa... czytaj dalej »piątek, 20 lipcaprezes federalnego trybunału sprawiedliwości: zwolnienie gersdorf niezgodne z prawemodtwórz: prezes federalnego trybunału sprawiedliwości: zwolnienie gersdorf niezgodne z prawem4 prezes niemieckiego federalnego trybunału sprawiedliwości bettina limperg oceniła, że i prezes polskiego sądu najwyższego... czytaj dalej »piątek, 20 lipca"jarosław kaczyński namaszcza...". poseł nowoczesnej składa poprawkęodtwórz: "jarosław kaczyński namaszcza...". poseł nowoczesnej składa poprawkę4 żeby się wpisać w tę krainę absurdu składam poprawkę do artykułu 8: - jarosław kaczyński namaszcza i przedstawia prezydentowi... czytaj dalej »piątek, 20 lipca"kropiwnicki! chcesz po łbie?"odtwórz: "kropiwnicki! chcesz po łbie?"2 ostra wymiana zdań między posłem niezrzeszonym januszem sanockim i robertem kropiwnickim z po na posiedzeniu sejmowej komisji... czytaj dalej »piątek, 20 lipcadziesięć godzin burzliwej debaty. kolejne projekty zmian w sądzie najwyższym autorstwa pis przeszłyodtwórz: dziesięć godzin burzliwej debaty. kolejne projekty zmian w sądzie najwyższym autorstwa pis przeszły13 sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka po dziesięciogodzinnej debacie poparła w piątek w nocy przyjęcie projektu pis... czytaj dalej »czwartek, 19 lipcagersdorf odpowiada prezydentowi: moja kadencja trwa do 2020 rokuodtwórz: gersdorf odpowiada prezydentowi: moja kadencja trwa do 2020 roku11 zgodnie z konstytucją moja kadencja w sądzie najwyższym trwa do 30 kwietnia 2020 roku i nie może zostać skrócona żadną ustawą -... czytaj dalej »czwartek, 19 lipcasędzia iwulski odwołał się od negatywnej opinii nowej krsodtwórz: sędzia iwulski odwołał się od negatywnej opinii nowej krs prezes sądu najwyższego józef iwulski odwołał się w czwartek od uchwały krajowej rady sądownictwa, w której negatywnie... czytaj dalej »czwartek, 19 lipcaodtwórz: premier o projekcie zmian do zmian w sądownictwie: ma pozwolić wyjść z impasupremier o projekcie zmian do zmian w sądownictwie: ma pozwolić wyjść z impasu zgodnie z ustawą małgorzata gersdorf nie jest już pierwszą prezes sądu najwyższego, w związku z tym każde poważne państwo musi... czytaj dalej »czwartek, 19 lipca"atrapy", "bicie kastetem po twarzy". opozycja o zmianach forsowanych w sejmieodtwórz: "atrapy"

Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

Words density analysis:

Numbers of all words: 4153

One word
nie - 5.39% (224)
- 4.02% (167)
sąd - 3.85% (160)
praw - 2.53% (105)
że - 1.42% (59)
ustaw - 1.32% (55)
się - 1.25% (52)
pis - 1.23% (51)
spraw - 1.23% (51)
najwyższy - 1.23% (51)
prezes - 1.2% (50)
tvn - 1.08% (45)
sądzie - 1.06% (44)
najwyższym - 1.01% (42)
czy - 0.99% (41)
rad - 0.94% (39)
sędziów - 0.92% (38)
ale - 0.87% (36)
prawie - 0.87% (36)
sprawie - 0.84% (35)
sądu - 0.82% (34)
gersdorf - 0.79% (33)
wyższe - 0.79% (33)
sejm - 0.79% (33)
tvn24 - 0.77% (32)
najwyższego - 0.77% (32)
zmian - 0.75% (31)
jest - 0.75% (31)
przy - 0.7% (29)
wideo - 0.7% (29)
nad - 0.67% (28)
sprawiedliwości - 0.67% (28)
sądownictwa - 0.65% (27)
rok - 0.63% (26)
prezydent - 0.63% (26)
przez - 0.6% (25)
ich - 0.58% (24)
stan - 0.58% (24)
jak - 0.58% (24)
więc - 0.55% (23)
ustawy - 0.55% (23)
dni - 0.53% (22)
więcej - 0.53% (22)
krajowej - 0.53% (22)
zobacz - 0.51% (21)
roku - 0.48% (20)
- 0.48% (20)
video: - 0.48% (20)
pod - 0.46% (19)
rząd - 0.43% (18)
dalej - 0.43% (18)
zmiany - 0.43% (18)
czytaj - 0.43% (18)
izb - 0.43% (18)
krs - 0.43% (18)
piątek - 0.41% (17)
sądów - 0.39% (16)
mają - 0.39% (16)
czas - 0.36% (15)
radzie - 0.34% (14)
będzie - 0.34% (14)
ustawa - 0.34% (14)
nowe - 0.34% (14)
dyscyplinarne - 0.34% (14)
sie - 0.34% (14)
tak - 0.34% (14)
który - 0.34% (14)
uchwalił - 0.31% (13)
tym - 0.31% (13)
które - 0.31% (13)
żeby - 0.31% (13)
polski - 0.31% (13)
prawa - 0.29% (12)
skarg - 0.29% (12)
sędziowie - 0.29% (12)
rady - 0.29% (12)
tylko - 0.29% (12)
powiedział - 0.26% (11)
sami - 0.26% (11)
prawni - 0.26% (11)
prezesa - 0.26% (11)
to, - 0.26% (11)
projekt - 0.26% (11)
prawo - 0.26% (11)
legislacji - 0.26% (11)
studiów - 0.26% (11)
badań - 0.26% (11)
»piątek, - 0.24% (10)
był - 0.24% (10)
ośrodek - 0.24% (10)
nowa - 0.24% (10)
już - 0.24% (10)
- 0.24% (10)
autorstwa - 0.24% (10)
fot. - 0.22% (9)
jej - 0.22% (9)
opozycja - 0.22% (9)
pierwszym - 0.22% (9)
one - 0.22% (9)
ona - 0.22% (9)
skład - 0.22% (9)
przed - 0.22% (9)
najwyższym, - 0.22% (9)
oraz - 0.22% (9)
najwyższym. - 0.22% (9)
izby - 0.22% (9)
między - 0.22% (9)
mam - 0.22% (9)
będą - 0.22% (9)
oglądaj - 0.22% (9)
zmienia - 0.22% (9)
wideo: - 0.19% (8)
sądach - 0.19% (8)
prezydenta - 0.19% (8)
mówi - 0.19% (8)
której - 0.19% (8)
tego - 0.19% (8)
pierwszego - 0.19% (8)
najwyższego, - 0.19% (8)
swoje - 0.19% (8)
protest - 0.19% (8)
fakty - 0.19% (8)
małgorzata - 0.19% (8)
dyscyplinarnej - 0.19% (8)
minister - 0.19% (8)
trzy - 0.19% (8)
niej - 0.19% (8)
sędzia - 0.19% (8)
chodzi - 0.17% (7)
lat - 0.17% (7)
różni - 0.17% (7)
sposób - 0.17% (7)
wymiar - 0.17% (7)
mógł - 0.17% (7)
obecnie - 0.17% (7)
stanie - 0.17% (7)
prezesem - 0.17% (7)
chce - 0.17% (7)
tych - 0.17% (7)
głosami - 0.17% (7)
ustroju - 0.17% (7)
dla - 0.17% (7)
sejmie - 0.17% (7)
dodał - 0.17% (7)
najwyższego. - 0.17% (7)
ten - 0.17% (7)
parlament - 0.17% (7)
rzecznik - 0.17% (7)
i... - 0.14% (6)
kadencji - 0.14% (6)
lub - 0.14% (6)
trwa - 0.14% (6)
składa - 0.14% (6)
będę - 0.14% (6)
uchodźstwie - 0.14% (6)
pierwsza - 0.14% (6)
noc - 0.14% (6)
polsce - 0.14% (6)
stanowi - 0.14% (6)
sędziowski - 0.14% (6)
sn. - 0.14% (6)
sądownictwie - 0.14% (6)
prezesów - 0.14% (6)
również - 0.14% (6)
prokurator - 0.14% (6)
trybunał - 0.14% (6)
nadzwyczajnej - 0.14% (6)
orzeka - 0.14% (6)
którzy - 0.14% (6)
bez - 0.14% (6)
sprawiedliwości, - 0.14% (6)
ministra - 0.14% (6)
bodnar - 0.12% (5)
trybunału - 0.12% (5)
politycy - 0.12% (5)
powszechnych - 0.12% (5)
mamy - 0.12% (5)
polskim - 0.12% (5)
"ma - 0.12% (5)
projekty - 0.12% (5)
miał - 0.12% (5)
ustawie - 0.12% (5)
innymi - 0.12% (5)
nas - 0.12% (5)
spoczynku - 0.12% (5)
sejmu - 0.12% (5)
czwartek - 0.12% (5)
tym, - 0.12% (5)
piotrowicz - 0.12% (5)
rozmawia - 0.12% (5)
sprawiedliwość - 0.12% (5)
była - 0.12% (5)
jaki - 0.12% (5)
prezydentowi - 0.12% (5)
skargi - 0.12% (5)
o... - 0.12% (5)
sędziów, - 0.12% (5)
komisji - 0.12% (5)
ścigaj - 0.12% (5)
kandydatów - 0.12% (5)
mieli - 0.12% (5)
dodała - 0.12% (5)
wyrok - 0.12% (5)
osoby - 0.12% (5)
sądów, - 0.12% (5)
sądownictwa. - 0.12% (5)
jedna - 0.12% (5)
izba - 0.12% (5)
sądownictwa, - 0.1% (4)
skarga - 0.1% (4)
innych - 0.1% (4)
swojej - 0.1% (4)
jako - 0.1% (4)
nowelizację - 0.1% (4)
pół - 0.1% (4)
uznaje - 0.1% (4)
sytuacji - 0.1% (4)
władza - 0.1% (4)
federalnego - 0.1% (4)
przygotowaną - 0.1% (4)
pis. - 0.1% (4)
wykład - 0.1% (4)
sędziego - 0.1% (4)
dziennik - 0.1% (4)
lipcaodtwórz: - 0.1% (4)
godzin - 0.1% (4)
»czwartek, - 0.1% (4)
odpowiada - 0.1% (4)
każde - 0.1% (4)
wolno - 0.1% (4)
nim - 0.1% (4)
gersdorf: - 0.1% (4)
ruch - 0.1% (4)
konta - 0.1% (4)
legislacyjne - 0.1% (4)
prokuraturze - 0.1% (4)
stanowisk - 0.1% (4)
protesty - 0.1% (4)
sejmie. - 0.1% (4)
"mamy - 0.1% (4)
tworzenie - 0.1% (4)
scheuring-wielgus - 0.1% (4)
znalazła - 0.1% (4)
języka, - 0.1% (4)
mógłby - 0.1% (4)
poruszyć - 0.1% (4)
"opozycja - 0.1% (4)
ciałem - 0.1% (4)
202 - 0.1% (4)
niemczech - 0.1% (4)
sprawy - 0.1% (4)
opinii - 0.1% (4)
może - 0.1% (4)
razem - 0.1% (4)
sędziowskie - 0.1% (4)
kto - 0.1% (4)
wcześniej - 0.1% (4)
sądami - 0.1% (4)
wszyscy - 0.1% (4)
sędziów. - 0.1% (4)
nowych - 0.1% (4)
nowej - 0.1% (4)
obliczu - 0.1% (4)
prac - 0.1% (4)
projekcie - 0.1% (4)
posłowie - 0.1% (4)
zapowiedział - 0.1% (4)
wskazani - 0.1% (4)
rada - 0.1% (4)
krajowa - 0.1% (4)
jego - 0.1% (4)
samo - 0.1% (4)
życie - 0.1% (4)
sejmowej - 0.1% (4)
tej - 0.1% (4)
przewodniczący - 0.1% (4)
posłów - 0.1% (4)
dopełnienie - 0.07% (3)
oceniła - 0.07% (3)
osiągną - 0.07% (3)
których - 0.07% (3)
jednak - 0.07% (3)
będziemy - 0.07% (3)
część - 0.07% (3)
móc - 0.07% (3)
miłośnikami - 0.07% (3)
procent - 0.07% (3)
rządu - 0.07% (3)
końca - 0.07% (3)
zapanować - 0.07% (3)
gasiuk-pihowicz - 0.07% (3)
nowoczesnej - 0.07% (3)
zaś - 0.07% (3)
projektu - 0.07% (3)
radców - 0.07% (3)
ostatnich - 0.07% (3)
masowy - 0.07% (3)
polsce. - 0.07% (3)
rządzące - 0.07% (3)
zostały - 0.07% (3)
zatrzymane, - 0.07% (3)
zostanie - 0.07% (3)
ustawą - 0.07% (3)
mówić - 0.07% (3)
lipcu - 0.07% (3)
struktura - 0.07% (3)
sprawach - 0.07% (3)
iwulski - 0.07% (3)
według - 0.07% (3)
sprawiedliwości. - 0.07% (3)
odwołał - 0.07% (3)
być - 0.07% (3)
prawnych - 0.07% (3)
dodała, - 0.07% (3)
"nie - 0.07% (3)
czytanie - 0.07% (3)
dożynki - 0.07% (3)
prawem - 0.07% (3)
czynienia - 0.07% (3)
kancelaria - 0.07% (3)
adam - 0.07% (3)
tam - 0.07% (3)
nie, - 0.07% (3)
pojawi - 0.07% (3)
zwolnienie - 0.07% (3)
duda - 0.07% (3)
nazywamy, - 0.07% (3)
protestują - 0.07% (3)
"pędzi - 0.07% (3)
pendolino" - 0.07% (3)
powiedziała - 0.07% (3)
gersdorf, - 0.07% (3)
wymiaru - 0.07% (3)
czego - 0.07% (3)
kolejne - 0.07% (3)
ścianie - 0.07% (3)
małgorzaty - 0.07% (3)
"wszyscy - 0.07% (3)
niechlujny - 0.07% (3)
panią - 0.07% (3)
debaty - 0.07% (3)
różnie - 0.07% (3)
zwracam - 0.07% (3)
jesteście - 0.07% (3)
żony, - 0.07% (3)
którym - 0.07% (3)
czasami - 0.07% (3)
czasie - 0.07% (3)
status - 0.07% (3)
milczeć - 0.07% (3)
dyktaturę" - 0.07% (3)
człowieka - 0.07% (3)
rozmawiał - 0.07% (3)
obalimy - 0.07% (3)
karlsruhe - 0.07% (3)
górę, - 0.07% (3)
prawnikom - 0.07% (3)
pięści - 0.07% (3)
cztery - 0.07% (3)
dnia - 0.07% (3)
ciągu - 0.07% (3)
każdej - 0.07% (3)
zapewne - 0.07% (3)
członków - 0.07% (3)
gersdorf. - 0.07% (3)
dwóch - 0.07% (3)
mówiła - 0.07% (3)
kaczyński - 0.07% (3)
jedno - 0.07% (3)
siebie - 0.07% (3)
polskich - 0.07% (3)
»wczoraj, - 0.07% (3)
obywatelskich - 0.07% (3)
mieć - 0.07% (3)
poprawkę - 0.07% (3)
mocą - 0.07% (3)
przerwanie - 0.07% (3)
orzeczeń - 0.07% (3)
namaszcza - 0.07% (3)
burzliwe - 0.07% (3)
jarosław - 0.07% (3)
faktach - 0.07% (3)
prowadzić - 0.07% (3)
każdy - 0.07% (3)
krs. - 0.07% (3)
kadencja - 0.07% (3)
moja - 0.07% (3)
sądy - 0.07% (3)
jeden - 0.07% (3)
godzą - 0.07% (3)
niż - 0.07% (3)
zgodnie - 0.07% (3)
2020 - 0.07% (3)
dyscyplinarna - 0.07% (3)
nich, - 0.07% (3)
pozwolić - 0.05% (2)
"będę - 0.05% (2)
sądownictwa... - 0.05% (2)
uchodźstwie". - 0.05% (2)
wyjść - 0.05% (2)
zgodzi - 0.05% (2)
zastąpić - 0.05% (2)
sądów. - 0.05% (2)
"jesteście - 0.05% (2)
namaszcza...". - 0.05% (2)
sądzie. - 0.05% (2)
limperg - 0.05% (2)
sprawiedliwości: - 0.05% (2)
niezgodne - 0.05% (2)
targowicą" - 0.05% (2)
poseł - 0.05% (2)
procedur - 0.05% (2)
"jarosław - 0.05% (2)
rządowi - 0.05% (2)
impasu - 0.05% (2)
burzliwej - 0.05% (2)
były - 0.05% (2)
sądownictwie. - 0.05% (2)
prezydentowi: - 0.05% (2)
ostatnie - 0.05% (2)
prezydenckie - 0.05% (2)
odpowiedniczka - 0.05% (2)
sądownictwo - 0.05% (2)
komisja - 0.05% (2)
dziesięć - 0.05% (2)
debaty. - 0.05% (2)
potępia - 0.05% (2)
niemiecka - 0.05% (2)
bettina - 0.05% (2)
przygotowane - 0.05% (2)
przedstawia - 0.05% (2)
przegłosowaniu - 0.05% (2)
najnowsze - 0.05% (2)
wyborów - 0.05% (2)
»sejm - 0.05% (2)
uchwały - 0.05% (2)
prawomocnych - 0.05% (2)
przed... - 0.05% (2)
rozpatruje - 0.05% (2)
"kropiwnicki! - 0.05% (2)
państwa - 0.05% (2)
osoby, - 0.05% (2)
podpisanie - 0.05% (2)
prokuraturze. - 0.05% (2)
chcesz - 0.05% (2)
która - 0.05% (2)
sądownictwie: - 0.05% (2)
nadzieję, - 0.05% (2)
niepokoi - 0.05% (2)
badań, - 0.05% (2)
legalizacją - 0.05% (2)
reforma" - 0.05% (2)
"udało - 0.05% (2)
zasięgania - 0.05% (2)
propagandy, - 0.05% (2)
pomocą - 0.05% (2)
wmówić - 0.05% (2)
daje - 0.05% (2)
obecnych - 0.05% (2)
koniec - 0.05% (2)
awantura - 0.05% (2)
stanu - 0.05% (2)
groźne - 0.05% (2)
działania - 0.05% (2)
wymienił - 0.05% (2)
liczne - 0.05% (2)
protestujący - 0.05% (2)
przyjęcie - 0.05% (2)
zapisów - 0.05% (2)
siłę, - 0.05% (2)
ponad - 0.05% (2)
sędziów" - 0.05% (2)
"forsowanie - 0.05% (2)
bezkarna" - 0.05% (2)
roli - 0.05% (2)
kontrolę - 0.05% (2)
watykańska - 0.05% (2)
prasa - 0.05% (2)
mianować - 0.05% (2)
negatywnej - 0.05% (2)
pałki" - 0.05% (2)
procedowania - 0.05% (2)
konstytucyjny - 0.05% (2)
scheuring-wielgus: - 0.05% (2)
gasiuk-pihowicz: - 0.05% (2)
drugie - 0.05% (2)
katner: - 0.05% (2)
lipcasędzia - 0.05% (2)
nowelizacji - 0.05% (2)
"pozwoli - 0.05% (2)
interesom - 0.05% (2)
zagrozi - 0.05% (2)
nic, - 0.05% (2)
oceniła, - 0.05% (2)
zamieni - 0.05% (2)
atrapę - 0.05% (2)
wejść - 0.05% (2)
premier - 0.05% (2)
miesiące - 0.05% (2)
ogłoszeniu - 0.05% (2)
prokuratorów - 0.05% (2)
różnych - 0.05% (2)
prezydent: - 0.05% (2)
zakładała - 0.05% (2)
wówczas - 0.05% (2)
(ustawa - 0.05% (2)
"prawnikom - 0.05% (2)
tempie - 0.05% (2)
informacje - 0.05% (2)
podpiszę - 0.05% (2)
polska - 0.05% (2)
andrzej - 0.05% (2)
dublerów - 0.05% (2)
także - 0.05% (2)
nocna - 0.05% (2)
najbardziej - 0.05% (2)
dziennikarzy.zobacz - 0.05% (2)
zgłaszać - 0.05% (2)
mieszany - 0.05% (2)
składać - 0.05% (2)
parlamentarzystów. - 0.05% (2)
skrócona - 0.05% (2)
mogli - 0.05% (2)
trwania - 0.05% (2)
obecnej - 0.05% (2)
wygaszenie - 0.05% (2)
poprawek - 0.05% (2)
mechanizm - 0.05% (2)
sędziowie. - 0.05% (2)
wybór - 0.05% (2)
standardy - 0.05% (2)
adwokaci, - 0.05% (2)
dotyczą - 0.05% (2)
decyzję - 0.05% (2)
zawsze - 0.05% (2)
chwili - 0.05% (2)
zespół - 0.05% (2)
dyscyplinarnej. - 0.05% (2)
przyjęciu - 0.05% (2)
nowego - 0.05% (2)
uzupełnić - 0.05% (2)
gdzie - 0.05% (2)
tak, - 0.05% (2)
aby - 0.05% (2)
bowiem - 0.05% (2)
zatrzymane,... - 0.05% (2)
dwa - 0.05% (2)
wszystkie - 0.05% (2)
sędziego, - 0.05% (2)
obsadzone - 0.05% (2)
gdy - 0.05% (2)
przepis - 0.05% (2)
sn, - 0.05% (2)
2/3 - 0.05% (2)
powszechnych, - 0.05% (2)
wyboru - 0.05% (2)
radę - 0.05% (2)
organizacje - 0.05% (2)
instancja) - 0.05% (2)
odpowiedzialni - 0.05% (2)
kasacyjna - 0.05% (2)
powiedzieć - 0.05% (2)
prawne - 0.05% (2)
narusza - 0.05% (2)
praktyce - 0.05% (2)
bądź - 0.05% (2)
prawników - 0.05% (2)
nadzwyczajna - 0.05% (2)
wnosić - 0.05% (2)
drugim - 0.05% (2)
niezależność - 0.05% (2)
orzekając - 0.05% (2)
nadzwyczajnych - 0.05% (2)
obecności - 0.05% (2)
zasiadania - 0.05% (2)
tytułu - 0.05% (2)
otrzymywać - 0.05% (2)
ławnicy - 0.05% (2)
orzekali - 0.05% (2)
daleko - 0.05% (2)
wykroczeń - 0.05% (2)
inne - 0.05% (2)
swojego - 0.05% (2)
właśnie - 0.05% (2)
prezydenckim - 0.05% (2)
wyroków - 0.05% (2)
wprowadzić - 0.05% (2)
notariusze - 0.05% (2)
dwudziestu - 0.05% (2)
też - 0.05% (2)
rzecznika - 0.05% (2)
klubu - 0.05% (2)
można - 0.05% (2)
sądem - 0.05% (2)
trafić - 0.05% (2)
części - 0.05% (2)
czytaniem - 0.05% (2)
poprawka - 0.05% (2)
pozostałych - 0.05% (2)
przewiduje - 0.05% (2)
trybie - 0.05% (2)
czujemy - 0.05% (2)
spoczynku. - 0.05% (2)
niemieckich - 0.05% (2)
dyscyplinarnych - 0.05% (2)
ustawach - 0.05% (2)
podczas - 0.05% (2)
bardzo - 0.05% (2)
różnic - 0.05% (2)
obsady - 0.05% (2)
kwestie - 0.05% (2)
administracyjne - 0.05% (2)
tajemniczą - 0.05% (2)
niego - 0.05% (2)
»piotrowicz - 0.05% (2)
piotrowicz: - 0.05% (2)
czasami... - 0.05% (2)
zgromadzenia - 0.05% (2)
"sędziowie - 0.05% (2)
rząd" - 0.05% (2)
kochać - 0.05% (2)
cofnęło".zobacz - 0.05% (2)
posiedzeniu - 0.05% (2)
stwierdził - 0.05% (2)
sprawić, - 0.05% (2)
dudy - 0.05% (2)
pytania - 0.05% (2)
odpowiadając - 0.05% (2)
jestem - 0.05% (2)
ustępować. - 0.05% (2)
same - 0.05% (2)
parlamencie - 0.05% (2)
pracach - 0.05% (2)
ekspresowych - 0.05% (2)
którymi - 0.05% (2)
zawetowanych - 0.05% (2)
»gersdorf - 0.05% (2)
niewygodnego - 0.05% (2)
coś - 0.05% (2)
sądach, - 0.05% (2)
decydowali - 0.05% (2)
teraz - 0.05% (2)
osiągnąć - 0.05% (2)
chcą - 0.05% (2)
realnie - 0.05% (2)
społeczeństwo - 0.05% (2)
było - 0.05% (2)
zgadza - 0.05% (2)
demokraturę" - 0.05% (2)
około - 0.05% (2)
pis, - 0.05% (2)
chcemy, - 0.05% (2)
opozycyjnych - 0.05% (2)
partii - 0.05% (2)
jeśli - 0.05% (2)
stanowiska - 0.05% (2)
sn) - 0.05% (2)
joanna - 0.05% (2)
podkreśliła, - 0.05% (2)
przechodzą - 0.05% (2)
agnieszka - 0.05% (2)
kukiz’15 - 0.05% (2)
ruchu - 0.05% (2)
posłanka - 0.05% (2)
ścigaj: - 0.05% (2)
spokojnie - 0.05% (2)
szanuje - 0.05% (2)
jedną - 0.05% (2)
("rzeczpospolita"), - 0.05% (2)
użyje - 0.05% (2)
kolanko - 0.05% (2)
michał - 0.05% (2)
kolei - 0.05% (2)
("liberte"). - 0.05% (2)
celiński - 0.05% (2)
marcin - 0.05% (2)
samorządowych - 0.05% (2)
wyborach - 0.05% (2)
pałki, - 0.05% (2)
powołuje - 0.05% (2)
prezesów. - 0.05% (2)
swoich - 0.05% (2)
wybrać - 0.05% (2)
krs, - 0.05% (2)
wybierać - 0.05% (2)
wiele - 0.05% (2)
wskazuje - 0.05% (2)
ostatecznie - 0.05% (2)
"atrapy" - 0.05% (2)
Two words phrases
sądzie najwyższym - 0.99% (41)
sądu najwyższego - 0.77% (32)
więcej wideo - 0.48% (20)
zobacz więcej - 0.48% (20)
czytaj dalej - 0.43% (18)
o sądzie - 0.43% (18)
w sądzie - 0.43% (18)
video: tvn - 0.39% (16)
zmiany w - 0.36% (15)
video: tvn24 - 0.34% (14)
ustawy o - 0.31% (13)
radzie sądownictwa - 0.31% (13)
i spraw - 0.31% (13)
krajowej radzie - 0.31% (13)
studiów i - 0.26% (11)
i legislacji - 0.26% (11)
ustawa o - 0.24% (10)
dalej »piątek, - 0.24% (10)
ośrodek badań - 0.24% (10)
»piątek, 20 - 0.24% (10)
badań studiów - 0.22% (9)
sądzie najwyższym. - 0.22% (9)
uchwalił zmiany - 0.22% (9)
fot. ośrodek - 0.22% (9)
sądzie najwyższym, - 0.22% (9)
prezes sądu - 0.22% (9)
sąd najwyższy - 0.22% (9)
krajowej rady - 0.22% (9)
sądu najwyższego, - 0.19% (8)
autorstwa pis - 0.19% (8)
o krajowej - 0.19% (8)
zmian w - 0.19% (8)
małgorzata gersdorf - 0.19% (8)
pierwszego prezesa - 0.17% (7)
głosami pis - 0.17% (7)
izby dyscyplinarnej - 0.17% (7)
to, żeby - 0.17% (7)
w sejmie - 0.17% (7)
gersdorf o - 0.17% (7)
sejm głosami - 0.17% (7)
pis uchwalił - 0.17% (7)
w piątek - 0.17% (7)
sądu najwyższego. - 0.17% (7)
wideo: tvn24 - 0.17% (7)
pierwszym prezesem - 0.14% (6)
się w - 0.14% (6)
na uchodźstwie - 0.14% (6)
będę pierwszym - 0.14% (6)
prezesem na - 0.14% (6)
pierwsza prezes - 0.14% (6)
sędziów do - 0.14% (6)
przez pis - 0.14% (6)
sejm uchwalił - 0.14% (6)
fakty tvn - 0.12% (5)
i prezes - 0.12% (5)
najwyższym autorstwa - 0.12% (5)
sędziów sn - 0.12% (5)
o tym, - 0.12% (5)
się do - 0.12% (5)
prezesa sądu - 0.12% (5)
i praw - 0.12% (5)
w sądownictwie - 0.12% (5)
między innymi - 0.12% (5)
i sprawiedliwości - 0.12% (5)
w stan - 0.12% (5)
się od - 0.12% (5)
i sprawiedliwość - 0.12% (5)
skargi nadzwyczajnej - 0.12% (5)
ustaw o - 0.12% (5)
sądownictwa i - 0.12% (5)
w ustawie - 0.1% (4)
nie znalazła - 0.1% (4)
mógłby poruszyć - 0.1% (4)
poruszyć w - 0.1% (4)
który mógłby - 0.1% (4)
video: fakty - 0.1% (4)
znalazła języka, - 0.1% (4)
że nie - 0.1% (4)
radzie sądownictwa. - 0.1% (4)
w niemczech - 0.1% (4)
chodzi o - 0.1% (4)
już nie - 0.1% (4)
i sądzie - 0.1% (4)
nie tylko - 0.1% (4)
trybunału sprawiedliwości - 0.1% (4)
rada sądownictwa - 0.1% (4)
federalnego trybunału - 0.1% (4)
i... czytaj - 0.1% (4)
piątek przygotowaną - 0.1% (4)
języka, który - 0.1% (4)
do krs - 0.1% (4)
- dodała - 0.1% (4)
pis nowelizację - 0.1% (4)
przygotowaną przez - 0.1% (4)
sądów, krajowej - 0.1% (4)
nie uznaje - 0.1% (4)
dalej »czwartek, - 0.1% (4)
w obliczu - 0.1% (4)
gersdorf w - 0.1% (4)
w sejmie. - 0.1% (4)
w życie - 0.1% (4)
o sytuacji - 0.1% (4)
ustroju sądów, - 0.1% (4)
uchwalił w - 0.1% (4)
»czwartek, 19 - 0.1% (4)
nowelizację ustaw - 0.1% (4)
najwyższym, ustroju - 0.1% (4)
sprawiedliwości i - 0.1% (4)
i prezesa - 0.07% (3)
nie wolno - 0.07% (3)
milczeć w - 0.07% (3)
będziemy mieli - 0.07% (3)
dopełnienie sądu - 0.07% (3)
najwyższego miłośnikami - 0.07% (3)
mógł do - 0.07% (3)
żeby rząd - 0.07% (3)
kancelaria sejmu - 0.07% (3)
zapanować i - 0.07% (3)
że jest - 0.07% (3)
tego rządu - 0.07% (3)
- mówiła - 0.07% (3)
pis zmienia - 0.07% (3)
po to, - 0.07% (3)
tym ciałem - 0.07% (3)
końca nad - 0.07% (3)
najwyższym i - 0.07% (3)
swojej żony, - 0.07% (3)
małgorzaty gersdorf - 0.07% (3)
dalej »wczoraj, - 0.07% (3)
różnie zwracam - 0.07% (3)
zwracam się - 0.07% (3)
do swojej - 0.07% (3)
pendolino" - - 0.07% (3)
że te - 0.07% (3)
ustawy to - 0.07% (3)
gersdorf, pierwsza - 0.07% (3)
żony, czasami - 0.07% (3)
że "pędzi - 0.07% (3)
do czynienia - 0.07% (3)
to nazywamy, - 0.07% (3)
to nie - 0.07% (3)
najwyższego, o - 0.07% (3)
mieli dopełnienie - 0.07% (3)
miłośnikami tego - 0.07% (3)
w masowy - 0.07% (3)
prawnikom nie - 0.07% (3)
rządu po - 0.07% (3)
wolno milczeć - 0.07% (3)
rząd mógł - 0.07% (3)
do końca - 0.07% (3)
nad tym - 0.07% (3)
ciałem zapanować - 0.07% (3)
się na - 0.07% (3)
w jaki - 0.07% (3)
w polskim - 0.07% (3)
na sędziów - 0.07% (3)
dyscyplinarne sędziów - 0.07% (3)
nad sądami - 0.07% (3)
to legislacyjne - 0.07% (3)
izba dyscyplinarna - 0.07% (3)
sprawy dyscyplinarne - 0.07% (3)
sądów powszechnych - 0.07% (3)
dyscyplinarnej ma - 0.07% (3)
moja kadencja - 0.07% (3)
trwa do - 0.07% (3)
zgodnie z - 0.07% (3)
jarosław kaczyński - 0.07% (3)
w sprawach - 0.07% (3)
2020 roku - 0.07% (3)
odwołał się - 0.07% (3)
iwulski odwołał - 0.07% (3)
praw obywatelskich - 0.07% (3)
w ciągu - 0.07% (3)
razem pięści - 0.07% (3)
tylko z - 0.07% (3)
nie może - 0.07% (3)
w górę, - 0.07% (3)
obalimy dyktaturę" - 0.07% (3)
jest w - 0.07% (3)
rzecznik praw - 0.07% (3)
górę, obalimy - 0.07% (3)
cztery osoby - 0.07% (3)
prezes federalnego - 0.07% (3)
prezydent zapowiedział - 0.07% (3)
ustawie o - 0.07% (3)
pięści w - 0.07% (3)
nie będzie - 0.07% (3)
nie był - 0.07% (3)
20 lipcaodtwórz: - 0.07% (3)
"wszyscy razem - 0.07% (3)
radców prawnych - 0.07% (3)
prezesa sn - 0.07% (3)
gersdorf: będę - 0.07% (3)
24 gersdorf - 0.07% (3)
- sędziowie - 0.05% (2)
legislacji status - 0.05% (2)
legislacji struktura - 0.05% (2)
sędziów sądu - 0.05% (2)
legislacji krajowej - 0.05% (2)
rady radców - 0.05% (2)
najwyższym, które - 0.05% (2)
pis zakładała - 0.05% (2)
badań, studiów - 0.05% (2)
rządzące prawo - 0.05% (2)
sędziów sądów - 0.05% (2)
z sejmowej - 0.05% (2)
sn fot. - 0.05% (2)
decyzję z - 0.05% (2)
obecnych sędziów - 0.05% (2)
andrzej duda - 0.05% (2)
w atrapę - 0.05% (2)
oceniła, że - 0.05% (2)
od ponad - 0.05% (2)
sądownictwa autorstwa - 0.05% (2)
joanna scheuring-wielgus - 0.05% (2)
to, co - 0.05% (2)
niechlujny sposób - 0.05% (2)
zakładała między - 0.05% (2)
po ogłoszeniu - 0.05% (2)
(ustawa o - 0.05% (2)
status obecnych - 0.05% (2)
najwyższego, ale - 0.05% (2)
wygaszenie kadencji - 0.05% (2)
stan spoczynku. - 0.05% (2)
w krajowej - 0.05% (2)
kolejne projekty - 0.05% (2)
zwolnienie gersdorf - 0.05% (2)
niezgodne z - 0.05% (2)
bettina limperg - 0.05% (2)
kaczyński namaszcza...". - 0.05% (2)
poseł nowoczesnej - 0.05% (2)
"jarosław kaczyński - 0.05% (2)
namaszcza...". poseł - 0.05% (2)
nowoczesnej składa - 0.05% (2)
"kropiwnicki! chcesz - 0.05% (2)
godzin burzliwej - 0.05% (2)
debaty. kolejne - 0.05% (2)
projekty zmian - 0.05% (2)
dziesięć godzin - 0.05% (2)
burzliwej debaty. - 0.05% (2)
prezydentowi: moja - 0.05% (2)
gersdorf niezgodne - 0.05% (2)
kadencja trwa - 0.05% (2)
do 2020 - 0.05% (2)
odpowiada prezydentowi: - 0.05% (2)
od negatywnej - 0.05% (2)
opinii nowej - 0.05% (2)
negatywnej opinii - 0.05% (2)
nowej krs - 0.05% (2)
rady sądownictwa, - 0.05% (2)
premier o - 0.05% (2)
projekcie zmian - 0.05% (2)
do zmian - 0.05% (2)
w sądownictwie: - 0.05% (2)
ma pozwolić - 0.05% (2)
wyjść z - 0.05% (2)
trybunału sprawiedliwości: - 0.05% (2)
sprawiedliwości: zwolnienie - 0.05% (2)
jest groźne - 0.05% (2)
chodzi między - 0.05% (2)
dla ustroju - 0.05% (2)
prezydenta o - 0.05% (2)
zapisów na - 0.05% (2)
siłę, żeby - 0.05% (2)
władza była - 0.05% (2)
o polskim - 0.05% (2)
"pozwoli rządowi - 0.05% (2)
watykańska prasa - 0.05% (2)
mianować sędziów" - 0.05% (2)
wmówić za - 0.05% (2)
pomocą propagandy, - 0.05% (2)
"udało się - 0.05% (2)
jest reforma" - 0.05% (2)
z legalizacją - 0.05% (2)
nic, co - 0.05% (2)
sądownictwa... czytaj - 0.05% (2)
zagrozi interesom - 0.05% (2)
się nic, - 0.05% (2)
co zagrozi - 0.05% (2)
coś niewygodnego - 0.05% (2)
dla nich, - 0.05% (2)
przygotowane przez - 0.05% (2)
katner: mam - 0.05% (2)
nadzieję, że - 0.05% (2)
osoby, która - 0.05% (2)
zgodzi się - 0.05% (2)
zastąpić prezes - 0.05% (2)
uchodźstwie". gersdorf - 0.05% (2)
"będę pierwszym - 0.05% (2)
radzie sądownictwa... - 0.05% (2)
stanie się - 0.05% (2)
ścianie - - 0.05% (2)
| sejm - 0.05% (2)
ścigaj: czujemy - 0.05% (2)
podkreśliła, że - 0.05% (2)
agnieszka ścigaj - 0.05% (2)
ruchu kukiz’15 - 0.05% (2)
żeby było - 0.05% (2)
za to, - 0.05% (2)
się odpowiedzialni - 0.05% (2)
podpiszę ustawy - 0.05% (2)
nie zgadza - 0.05% (2)
było spokojnie - 0.05% (2)
odpowiedzialni za - 0.05% (2)
czujemy się - 0.05% (2)
minister sprawiedliwości, - 0.05% (2)
protesty po - 0.05% (2)
przyjęciu ustawy - 0.05% (2)
najwyższego i - 0.05% (2)
jej ruch - 0.05% (2)
polski wymiar - 0.05% (2)
i prokuraturze - 0.05% (2)
wybrać swoich - 0.05% (2)
przy wyborach - 0.05% (2)
użyje już - 0.05% (2)
zapewne pis - 0.05% (2)
pałki, której - 0.05% (2)
jest tworzenie - 0.05% (2)
prezesów. to - 0.05% (2)
zgadza się - 0.05% (2)
partii opozycyjnych - 0.05% (2)
ruch nie - 0.05% (2)
że jej - 0.05% (2)
ścigaj podkreśliła, - 0.05% (2)
kukiz’15 agnieszka - 0.05% (2)
posłanka ruchu - 0.05% (2)
"mamy w - 0.05% (2)
polsce demokraturę" - 0.05% (2)
sędziów sn, - 0.05% (2)
sądów powszechnych, - 0.05% (2)
powiedział w - 0.05% (2)
projekty ustaw - 0.05% (2)
najwyższym - - 0.05% (2)
do tego - 0.05% (2)
sprawach skarg - 0.05% (2)
najwyższy ma - 0.05% (2)
pierwszym a - 0.05% (2)
stanie w - 0.05% (2)
kandydatów do - 0.05% (2)
jedną z - 0.05% (2)
nie będą - 0.05% (2)
sądownictwa będą - 0.05% (2)
z sędziów - 0.05% (2)
składać się - 0.05% (2)
w której - 0.05% (2)
krs ma - 0.05% (2)
przechodzą w - 0.05% (2)
mają otrzymywać - 0.05% (2)
ma móc - 0.05% (2)
ustawach o - 0.05% (2)
dla sędziów - 0.05% (2)
tvn gersdorf: - 0.05% (2)
kadencji obecnej - 0.05% (2)
nie przez - 0.05% (2)
pis zmiany - 0.05% (2)
prezesa izby - 0.05% (2)
od pierwszego - 0.05% (2)
do tej - 0.05% (2)
skarga kasacyjna - 0.05% (2)
sędziów - - 0.05% (2)
a drugim - 0.05% (2)
między pierwszym - 0.05% (2)
dyscyplinarnej mają - 0.05% (2)
izb sądu - 0.05% (2)
wskazuje - - 0.05% (2)
ciągu ostatnich - 0.05% (2)
samorządowych - - 0.05% (2)
tvn24 marcin - 0.05% (2)
»sejm głosami - 0.05% (2)
polskich dziennikarzy.zobacz - 0.05% (2)
sytuacji po - 0.05% (2)
»gersdorf o - 0.05% (2)
potępia przerwanie - 0.05% (2)
odpowiedniczka gersdorf - 0.05% (2)
na sąd - 0.05% (2)
nocna awantura - 0.05% (2)
niemieckich i - 0.05% (2)
po przegłosowaniu - 0.05% (2)
na pytania - 0.05% (2)
dodała, odpowiadając - 0.05% (2)
nowa krajowa - 0.05% (2)
jestem przy - 0.05% (2)
czego ustępować. - 0.05% (2)
powiedziała małgorzata - 0.05% (2)
sytuacji prezydenta - 0.05% (2)
przegłosowaniu zmian - 0.05% (2)
ja już - 0.05% (2)
prezydenta dudy - 0.05% (2)
wideo »sejm - 0.05% (2)
o prokuraturze. - 0.05% (2)
ministra sprawiedliwości, - 0.05% (2)
sądownictwa w - 0.05% (2)
najwyższym. przed... - 0.05% (2)
bez zasięgania - 0.05% (2)
sędziów w - 0.05% (2)
dziennikarzy.zobacz więcej - 0.05% (2)
nie mam - 0.05% (2)
i polskich - 0.05% (2)
pytania niemieckich - 0.05% (2)
odpowiadając na - 0.05% (2)
- dodała, - 0.05% (2)
przy ścianie - 0.05% (2)
ustępować. jestem - 0.05% (2)
z czego - 0.05% (2)
sądów w - 0.05% (2)
wideo »gersdorf - 0.05% (2)
celiński ("liberte"). - 0.05% (2)
cofnęło".zobacz więcej - 0.05% (2)
rozmawia z - 0.05% (2)
czasie komisji - 0.05% (2)
kochać ten - 0.05% (2)
"sędziowie mają - 0.05% (2)
ten rząd" - 0.05% (2)
mają kochać - 0.05% (2)
realnie się - 0.05% (2)
tvn24 piotrowicz - 0.05% (2)
żeby prawo - 0.05% (2)
i sprawić, - 0.05% (2)
sposób społeczeństwo - 0.05% (2)
("rzeczpospolita"), "opozycja - 0.05% (2)
michał kolanko - 0.05% (2)
jak dodał - 0.05% (2)
z kolei - 0.05% (2)
tajemniczą panią - 0.05% (2)
w czasie - 0.05% (2)
przez siebie - 0.05% (2)
osiągnąć w - 0.05% (2)
nich, to - 0.05% (2)
niewygodnego dla - 0.05% (2)
ale jak - 0.05% (2)
w sądach, - 0.05% (2)
każdej sprawie - 0.05% (2)
decydowali o - 0.05% (2)
pis chcą - 0.05% (2)
komisji rozmawia - 0.05% (2)
co politycy - 0.05% (2)
na posiedzeniu - 0.05% (2)
uznaje małgorzaty - 0.05% (2)
sejmu nie - 0.05% (2)
praw człowieka - 0.05% (2)
sejmowej komisji - 0.05% (2)
z tajemniczą - 0.05% (2)
politycy teraz - 0.05% (2)
Three words phrases
więcej wideo » - 0.48% (20)
zobacz więcej wideo - 0.48% (20)
w sądzie najwyższym - 0.43% (18)
o sądzie najwyższym - 0.41% (17)
krajowej radzie sądownictwa - 0.31% (13)
studiów i legislacji - 0.26% (11)
zmiany w sądzie - 0.26% (11)
dalej »piątek, 20 - 0.24% (10)
czytaj dalej »piątek, - 0.24% (10)
fot. ośrodek badań - 0.22% (9)
uchwalił zmiany w - 0.22% (9)
prezes sądu najwyższego - 0.22% (9)
ośrodek badań studiów - 0.22% (9)
badań studiów i - 0.22% (9)
sejm głosami pis - 0.17% (7)
głosami pis uchwalił - 0.17% (7)
ustawy o sądzie - 0.17% (7)
pis uchwalił zmiany - 0.17% (7)
o sądzie najwyższym, - 0.17% (7)
prezesem na uchodźstwie - 0.14% (6)
będę pierwszym prezesem - 0.14% (6)
krajowej rady sądownictwa - 0.14% (6)
pierwszym prezesem na - 0.14% (6)
w sądzie najwyższym. - 0.12% (5)
prawo i sprawiedliwość - 0.12% (5)
o krajowej radzie - 0.12% (5)
ustawa o sądzie - 0.12% (5)
radzie sądownictwa i - 0.12% (5)
prezesa sądu najwyższego - 0.12% (5)
sądzie najwyższym autorstwa - 0.12% (5)
prezes sądu najwyższego, - 0.12% (5)
pierwszego prezesa sądu - 0.12% (5)
pierwsza prezes sądu - 0.12% (5)
sądzie najwyższym, ustroju - 0.1% (4)
dalej »czwartek, 19 - 0.1% (4)
federalnego trybunału sprawiedliwości - 0.1% (4)
ustroju sądów, krajowej - 0.1% (4)
pis nowelizację ustaw - 0.1% (4)
piątek przygotowaną przez - 0.1% (4)
sejm uchwalił w - 0.1% (4)
przez pis nowelizację - 0.1% (4)
w piątek przygotowaną - 0.1% (4)
sądów, krajowej radzie - 0.1% (4)
ustaw o sądzie - 0.1% (4)
najwyższym, ustroju sądów, - 0.1% (4)
uchwalił w piątek - 0.1% (4)
przygotowaną przez pis - 0.1% (4)
nowelizację ustaw o - 0.1% (4)
który mógłby poruszyć - 0.1% (4)
"opozycja nie znalazła - 0.1% (4)
czytaj dalej »czwartek, - 0.1% (4)
nie znalazła języka, - 0.1% (4)
języka, który mógłby - 0.1% (4)
video: fakty tvn - 0.1% (4)
my to nazywamy, - 0.07% (3)
że "pędzi pendolino" - 0.07% (3)
gersdorf, pierwsza prezes - 0.07% (3)
sądu najwyższego, o - 0.07% (3)
w ustawie o - 0.07% (3)
zmian w ustawie - 0.07% (3)
nazywamy, że "pędzi - 0.07% (3)
małgorzata gersdorf, pierwsza - 0.07% (3)
"wszyscy razem pięści - 0.07% (3)
w górę, obalimy - 0.07% (3)
mieli dopełnienie sądu - 0.07% (3)
gersdorf: będę pierwszym - 0.07% (3)
do krajowej rady - 0.07% (3)
prawnikom nie wolno - 0.07% (3)
sądzie najwyższym i - 0.07% (3)
struktura sądu najwyższego - 0.07% (3)
ustawie o sn - 0.07% (3)
czytaj dalej »wczoraj, - 0.07% (3)
dopełnienie sądu najwyższego - 0.07% (3)
miłośnikami tego rządu - 0.07% (3)
po to, żeby - 0.07% (3)
rząd mógł do - 0.07% (3)
końca nad tym - 0.07% (3)
wolno milczeć w - 0.07% (3)
to nazywamy, że - 0.07% (3)
"pędzi pendolino" - - 0.07% (3)
razem pięści w - 0.07% (3)
iwulski odwołał się - 0.07% (3)
milczeć w obliczu - 0.07% (3)
pendolino" - powiedziała - 0.07% (3)
różnie zwracam się - 0.07% (3)
do końca nad - 0.07% (3)
do swojej żony, - 0.07% (3)
się do swojej - 0.07% (3)
poruszyć w masowy - 0.07% (3)
rządu po to, - 0.07% (3)
żeby rząd mógł - 0.07% (3)
najwyższego miłośnikami tego - 0.07% (3)
zwracam się do - 0.07% (3)
tym ciałem zapanować - 0.07% (3)
prezesów. to jest - 0.05% (2)
i wybrać swoich - 0.05% (2)
za pomocą propagandy, - 0.05% (2)
tworzenie pałki, której - 0.05% (2)
zapewne pis użyje - 0.05% (2)
między pierwszym a - 0.05% (2)
już przy wyborach - 0.05% (2)
się nic, co - 0.05% (2)
czynienia z legalizacją - 0.05% (2)
to jest reforma" - 0.05% (2)
stanie się nic, - 0.05% (2)
"udało się wmówić - 0.05% (2)
co zagrozi interesom - 0.05% (2)
że te ustawy - 0.05% (2)
w czasie komisji - 0.05% (2)
samorządowych - powiedział - 0.05% (2)
w tvn24 marcin - 0.05% (2)
sprawach skarg nadzwyczajnych - 0.05% (2)
i prezesa sn - 0.05% (2)
status obecnych sędziów - 0.05% (2)
i legislacji status - 0.05% (2)
obecnych sędziów sn - 0.05% (2)
sn fot. ośrodek - 0.05% (2)
badań, studiów i - 0.05% (2)
legislacji krajowej rady - 0.05% (2)
to jest groźne - 0.05% (2)
rządowi mianować sędziów" - 0.05% (2)
siłę, żeby władza - 0.05% (2)
zapisów na siłę, - 0.05% (2)
żeby władza była - 0.05% (2)
o polskim sądzie - 0.05% (2)
najwyższym. "pozwoli rządowi - 0.05% (2)
prasa o polskim - 0.05% (2)
sądzie najwyższym. "pozwoli - 0.05% (2)
mam nadzieję, że - 0.05% (2)
rzecznik praw obywatelskich - 0.05% (2)
będzie osoby, która - 0.05% (2)
nie będzie osoby, - 0.05% (2)
i praw człowieka - 0.05% (2)
namaszcza...". poseł nowoczesnej - 0.05% (2)
kaczyński namaszcza...". poseł - 0.05% (2)
"kropiwnicki! chcesz po - 0.05% (2)
burzliwej debaty. kolejne - 0.05% (2)
projekty zmian w - 0.05% (2)
godzin burzliwej debaty. - 0.05% (2)
kolejne projekty zmian - 0.05% (2)
i krajowej radzie - 0.05% (2)
gersdorf niezgodne z - 0.05% (2)
moja kadencja trwa - 0.05% (2)
gersdorf odpowiada prezydentowi: - 0.05% (2)
od negatywnej opinii - 0.05% (2)
premier o projekcie - 0.05% (2)
zmian do zmian - 0.05% (2)
w sądownictwie: ma - 0.05% (2)
pozwolić wyjść z - 0.05% (2)
sądownictwa w polsce. - 0.05% (2)
trybunału sprawiedliwości: zwolnienie - 0.05% (2)
która zgodzi się - 0.05% (2)
uchodźstwie". gersdorf w - 0.05% (2)
sędzia katner: mam - 0.05% (2)
nadzieję, że nie - 0.05% (2)
w sprawach skarg - 0.05% (2)
zgodzi się zastąpić - 0.05% (2)
kandydatów do krs - 0.05% (2)
na uchodźstwie". gersdorf - 0.05% (2)
nowa krajowa rada - 0.05% (2)
powiedziała małgorzata gersdorf, - 0.05% (2)
krajowej radzie sądownictwa... - 0.05% (2)
przechodzą w stan - 0.05% (2)
od ponad roku - 0.05% (2)
rządzące prawo i - 0.05% (2)
sędziów do krs - 0.05% (2)
nie tylko o - 0.05% (2)
prezydent: podpiszę ustawy - 0.05% (2)
radzie sądownictwa... czytaj - 0.05% (2)
legislacji struktura sądu - 0.05% (2)
krajowej rady radców - 0.05% (2)
celiński ("liberte"). z - 0.05% (2)
niemiecka odpowiedniczka gersdorf - 0.05% (2)
jestem przy ścianie - 0.05% (2)
- dodała, odpowiadając - 0.05% (2)
na pytania niemieckich - 0.05% (2)
i polskich dziennikarzy.zobacz - 0.05% (2)
awantura w sejmie. - 0.05% (2)
zgadza się na - 0.05% (2)
odpowiedniczka gersdorf potępia - 0.05% (2)
jej ruch nie - 0.05% (2)
już nie mam - 0.05% (2)
»gersdorf o sytuacji - 0.05% (2)
po przegłosowaniu zmian - 0.05% (2)
swojej żony, czasami... - 0.05% (2)
24 gersdorf o - 0.05% (2)
sytuacji po przegłosowaniu - 0.05% (2)
mają kochać ten - 0.05% (2)
ścigaj podkreśliła, że - 0.05% (2)
z czego ustępować. - 0.05% (2)
- powiedziała małgorzata - 0.05% (2)
- ja już - 0.05% (2)
osiągnąć w sądach - 0.05% (2)
video: tvn24 piotrowicz - 0.05% (2)
tajemniczą panią prezes - 0.05% (2)
uznaje małgorzaty gersdorf - 0.05% (2)
video: tvn 24 - 0.05% (2)
kancelaria sejmu nie - 0.05% (2)
o tym, co - 0.05% (2)
politycy pis chcą - 0.05% (2)
chodzi o to, - 0.05% (2)
komisji rozmawia z - 0.05% (2)
żeby politycy teraz - 0.05% (2)
decydowali o każdej - 0.05% (2)
sprawie w sądach, - 0.05% (2)
ale jak pojawi - 0.05% (2)
coś niewygodnego dla - 0.05% (2)
wideo »gersdorf o - 0.05% (2)
sytuacji prezydenta dudy - 0.05% (2)
o sytuacji prezydenta - 0.05% (2)
kochać ten rząd" - 0.05% (2)
nie mam z - 0.05% (2)
w ciągu ostatnich - 0.05% (2)
michał kolanko ("rzeczpospolita"), - 0.05% (2)
sprawić, żeby prawo - 0.05% (2)
sposób społeczeństwo i - 0.05% (2)
sądownictwa i o - 0.05% (2)
krajowej rady sądownictwa, - 0.05% (2)
scheuring-wielgus: niechlujny sposób - 0.05% (2)
nowelizacji ustawy o - 0.05% (2)
prawa i sprawiedliwości - 0.05% (2)
sędziów sądu najwyższego - 0.05% (2)
protesty po przyjęciu - 0.05% (2)
od pierwszego prezesa - 0.05% (2)
pierwszym a drugim - 0.05% (2)
kolei jak dodał - 0.05% (2)
autorstwa pis zakładała - 0.05% (2)
prezesa sądu najwyższego, - 0.05% (2)
izby dyscyplinarnej mają - 0.05% (2)
rozmawia z tajemniczą - 0.05% (2)
nowego sądu najwyższego - 0.05% (2)
cztery osoby zatrzymane,... - 0.05% (2)
czujemy się odpowiedzialni - 0.05% (2)
czego ustępować. jestem - 0.05% (2)
ruch nie zgadza - 0.05% (2)
przy ścianie - - 0.05% (2)
dodała, odpowiadając na - 0.05% (2)
pytania niemieckich i - 0.05% (2)
polskich dziennikarzy.zobacz więcej - 0.05% (2)
wideo »sejm głosami - 0.05% (2)
ruchu kukiz’15 agnieszka - 0.05% (2)
pis zmienia polski - 0.05% (2)
podkreśliła, że jej - 0.05% (2)
video: tvn24 sejm - 0.05% (2)
| sejm uchwalił - 0.05% (2)
kukiz’15 agnieszka ścigaj - 0.05% (2)
to, żeby było - 0.05% (2)
się odpowiedzialni za - 0.05% (2)
za to, żeby - 0.05% (2)
i o prokuraturze. - 0.05% (2)
się cofnęło".zobacz więcej - 0.05% (2)
i sprawiedliwość realnie - 0.05% (2)
ustawy o sn. - 0.05% (2)

Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

© 2015-2017 Website review of www.tvn24.pl/raporty/sad-najwyzszy-i-krs-zmiany-w-sadownictwie-wedlug-pis-i-prezydenta,1198 by SEOWYKOP - to darmowe narzędzie online do szybkiego wykonania audytu twojej strony www. Przeanalizujemy strukturę twojej strony www i podamy co jest do poprawienia. | 2.80557 | SEOWYKOP.PL - Wyszukiwarka stron