find.vodka - Shorten URLs and EARN MONEYResults of analysis for www.tvn24.pl/raporty/sad-najwyzszy-i-krs-zmiany-w-sadownictwie-wedlug-pis-i-prezydenta,1198

HTML Content

Title:

Sąd Najwyższy i KRS. Zmiany w sądownictwie według PiS i prezydenta - raport specjalny TVN24

Description:

Prezydent zapowiedział, że podpisze przygotowane przez siebie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Mają one wejść w życie odpowiednio:...

Keywords:

Here you find basic information about your page. Title of your page is very important for better visibility in search engines like Google, Bing or Yahoo. Meta tag description is also very important tag for search visibility. Meta keywords is used by some web catalogues.

SEO Content

URL:

www.tvn24.pl/raporty/sad-najwyzszy-i-krs-zmiany-w-sadownictwie-wedlug-pis-i-prezydenta,1198

Status Code:

200

Content Type:

text/html; charset=UTF-8

Language:

pl

Here you find information from server response headers. This information is important for header analysis. Check, if your answer code is 200 - correct request. Answer code for error (no-existing) page is 400.

Ranking:

4.10 score from seowykop.pl for:www.tvn24.pl/raporty/sad-najwyzszy-i-krs-zmiany-w-sadownictwie-wedlug-pis-i-prezydenta,1198

Text on your page:

tvn24tvn24 bistvn warszawatvn meteofaktyeurosportkontakt24konkret24tvnto terazzaloguj sięzarejestruj sięustawienia konta tvnzmiana hasławyloguj sięwiadomości z kraju i ze świata - najnowsze informacje w tvn24oglądaj onlineoglądaj onlinetvn24 na żywo »raportystartnajnowszefaktywideopolskałódźłódźkatowicekrakówwarszawapomorzepoznańwrocławświatbiznessportmeteociekawostkikultura i stylwięcejtechprogramyraportymagazyn tvn24tvn24 news in englishfotofakty po faktach kropka nad i jeden na jedenszkło kontaktowersstvn meteokontakt24tvn24 bistvn warszawawydarzenia roku 2018    śledź nas na:obserwuj @tvn24powrót do góryprezydent zmienia sądownictwoprezydent zmienia sądownictwo foto: shutterstock | wideo: tvn24 pis zmienia sąd najwyższy prezydent zapowiedział, że podpisze przygotowane przez siebie ustawy o krajowej radzie sądownictwa i sądzie najwyższym. mają one wejść w życie odpowiednio: 30 dni po ogłoszeniu w dzienniku ustaw (ustawa o krs) i trzy miesiące po ogłoszeniu (ustawa o sn). ustawy o sądzie najwyższym i krajowej radzie sądownictwa. co zmieniają?wokół sądów od ponad roku toczy się spór. rządzące prawo i sprawiedliwość - zapewniając, że chodzi o większą kontrolę społeczną nad sądami i usprawnienie ich działania - forsuje projekty, które zwiększają nad sądami kontrolę ministra sprawiedliwości, prezydenta oraz sejmowej większości.opozycja alarmuje, że dążenia ekipy rządzącej wprowadzą nie społeczny, a polityczny nadzór nad sądami, a to oznacza koniec niezależnego sądownictwa w polsce.w lipcu weszła już w życie jedna ustawa zmieniająca ustrój sądownictwa w polsce. daje ona ministrowi sprawiedliwości prawo do swobodnego powoływania i odwoływania prezesów sądów powszechnych (rejonowych, okręgowych i apelacyjnych) bez zasięgania opinii zgromadzeń sędziów w zainteresowanych sądach. ze wspomnianego prawa minister korzysta w ostatnich miesiącach. wymienił już kilkudziesięciu prezesów i wiceprezesów sądów w różnych miastach polski. oglądaj wideo: tvn24 odwołanie prezesów sądów prezydent: podpiszę ustawy20 grudnia prezydent zapowiedział zaś podpisanie przygotowanych przez siebie ustaw o krajowej radzie sądownictwa - konstytucyjnym organie państwa stojącym na straży niezależności sądów oraz o sądzie najwyższym - sądzie, który rozpatruje wnioski o kasacje prawomocnych orzeczeń, wydaje uchwały wskazujące sądom powszechnym, jak należy interpretować wątpliwe przepisy oraz między innymi orzeka o ważności wyborów parlamentarnych i prezydenckich oraz referendów ogólnokrajowych.andrzej duda przekonywał, że wprowadzone rozwiązania będą służyły usprawnieniu wymiaru sprawiedliwości.- chyba nikt nie miał wątpliwości, że te prezydenckie projekty ustaw, to nie były te same ustawy, z którymi mieliśmy do czynienia w lipcu. dziwi mnie stawianie tak nieprzyzwoitej bym powiedział tezy, o tym, że tamte ustawy i te ustawy to, to samo - podkreślał. prezydent zaznaczył, że w zawetowanych przez niego ustawach o krajowej radzie sądownictwa i sądzie najwyższym, a tych podpisanych jego autorstwa, są bardzo istotne różnice.wśród tych różnic prezydent wymienił te dotyczące kompetencji ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego i jego możliwości oddziaływania na sąd najwyższy, kwestię obsady sędziowskiej sn oraz sprawy administracyjne związane z samą konstrukcją ustrojową sn.oglądaj wideo: tvn24 prezydent: podpiszę ustawy o sądzie najwyższym i krszmiany w krsobecnie krajowa rada sądownictwa jest mieszanym ciałem, w którym zasiadają sędziowie wybrani przez zgromadzenia sędziów poszczególnych szczebli sądów, parlamentarzyści wskazani przez parlament, minister sprawiedliwości, przedstawiciel prezydenta rp oraz prezesi sądu najwyższego i naczelnego sądu administracyjnego.ustawa zmienia ten stan rzeczy. parlament ma decydować nie tylko o tym, którzy posłowie i senatorowie zasiądą w krs, ale również wybierać piętnastu sędziów do składu rady.w projekcie jest poprawka, wedle której część kandydatów na sędziów do krs mają wskazywać kluby opozycyjne. nie zmienia to jednak faktu, że sędziów do krajowej rady będą delegować politycy.i - jak wiele na to wskazuje - będą to sędziowie wskazani głównie przez rządzące prawo i sprawiedliwość. opozycja zapowiada bowiem, że nie przyłoży ręki do politycznej organizacji krs.jednym z kluczowych zadań krs jest opiniowanie i wskazywanie kandydatów na sędziów, których ostatecznie powołuje prezydent. logika wydarzeń pokazuje, że jedną z pierwszych wielkich prac nowej krajowej rady sądownictwa (w 92 procentach obsadzonej przez polityków) będzie wskazanie około tysiąca nowych sędziów. skąd ta liczba? obecnie w sądach powszechnych jest - według różnych szacunków - 800-900 nieobsadzonych etatów sędziów. od ponad roku minister sprawiedliwości nie ogłasza naboru na wolne stanowiska sędziowskie. do tego ustawa o sądzie najwyższym zakłada, że wszyscy sędziowie tego sądu, którzy mają 65 lat i więcej (w tym obecna pierwsza prezes sn) przechodzą w stan spoczynku. skład nowego sądu najwyższego również będzie musiała uzupełnić nowa krajowa rada sądownictwa.najpierw zostanie wybrana nowa krajowa rada sądownictwa tak, aby to ona mogła uzupełnić skład sędziowski sądu najwyższego. ustawa o krs ma bowiem wejść w życie dwa miesiące wcześniej niż ustawa o sn. o tym, kto wkrótce otrzyma sędziowskie godności, zdecyduje krs, w której na 25 członków 23 będzie pochodzić z politycznego wyboru (15 sędziów, czterech posłów, dwóch senatorów, minister sprawiedliwości i urzędnik prezydenta). zanim dojdzie do ostatecznego wskazania przez radę kandydata na sędziego, poszczególne kandydatury zaopiniuje specjalny zespół krs.jedna z poprawek przyjętych w ostatniej chwili stanowi, że zespół ten za każdym razem ma mieć mieszany charakter. ma składać się z sędziów i parlamentarzystów. nie może składać się tylko z sędziów lub tylko z parlamentarzystów. sędziów kandydujących do krajowej rady sądownictwa będą mogli zgłaszać do sejmu obywatele i sami sędziowie. nie będą zaś mogli - co proponowała część pis wcześniej - zgłaszać kandydatów do krs prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni i notariusze. zgłoszenie te - przypomnijmy - dotyczą jedynie kandydatów do krs. ostateczną decyzję zawsze ma podejmować większość posłów.oglądaj wideo: tvn24 duda: moje projekty ustaw są inne od tych zawetowanychrewizja wyroków z dwudziestu latnowy sąd najwyższy - według nowej ustawy - stanie w obliczu konieczności rewizji części prawomocnych wyroków, jakie zapadły w ciągu minionych dwudziestu lat w polsce. przewiduje to instytucja skargi nadzwyczajnej - zaprojektowana przez prezydenta.w trybie nadzwyczajnym będzie można zaskarżyć każdy wyrok (bez wykroczeń i wykroczeń skarbowych), który "narusza zasady lub wolności i prawa człowieka", "rażąco narusza prawo" bądź jest "oczywiście sprzeczny" z treścią materiału dowodowego.skargę nadzwyczajną mają móc wnosić: prokurator generalny, rzecznik praw obywatelskich oraz w sprawach, którymi się zajmują: prezes prokuratorii generalnej, rzecznik praw dziecka, rzecznik finansowy, przewodniczący komisji nadzoru finansowego, prezes urzędu ochrony konkurencji i konsumentów.nie będą mogły wnosić zaś skargi nadzwyczajnej grupy posłów i senatorów. tę propozycję prezydenta posłowie skreślili między pierwszym a drugim czytaniem.sąd najwyższy ma orzekać w sprawach skarg nadzwyczajnych w obecności ławników. to nowość, bo do tej pory w sądzie najwyższym - rozstrzygającym najpoważniejsze i najbardziej skomplikowane kwestie - orzekali tylko zawodowi sędziowie. ławnicy mają otrzymywać rekompensatę za utracone dochody z tytułu zasiadania w sądzie najwyższym. gdyby zasiedli w nim dziś, dostawaliby 202 zł i 50 gr za każdy dzień zasiadania za stołem sędziowskim (5 procent przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzednim). orzekając w sprawach skarg nadzwyczajnych, sąd najwyższy ma móc uchylić wyrok w całości lub w części. obecnie skargi nadzwyczajnej w polskim prawie nie ma. sąd najwyższy może wprawdzie zrewidować prawomocne wyroki - ale tylko niektóre - te wobec których przysługuje tak zwana skarga kasacyjna i tylko pod warunkiem, że wniosek o kasację wpłynie w przewidzianym prawem terminie, a nie po kilkunastu latach. po wejściu w życie nowych ustaw skarga nadzwyczajna i skarga kasacyjna będą funkcjonować równolegle. w ciągu ostatnich 20 lat - jak szacuje część prawników - w polskich sądach zapadło około 60 milionów orzeczeń. jeżeli w trybie skargi nadzwyczajnej zostanie zaskarżony tylko promil z nich, izba kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych nowego sądu najwyższego będzie miała do rozpoznania 60 tysięcy spraw.oglądaj wideo: tvn24 skarga nadzwyczajna "ma służyć wyeliminowaniu ewidentnych niesprawiedliwości"superizbaustawa o sądzie najwyższym, której podpisanie zapowiedział prezydent, powołuje nową superinstytucję. ma być ona formalnie jedną z izb sądu najwyższego o nazwie izba dyscyplinarna. w praktyce jednak jej umocowanie prawne przewiduje dużą autonomię, by nie powiedzieć - daleko idącą niezależność od pierwszego prezesa sądu najwyższego.izba dyscyplinarna - jak sama nazwa wskazuje - ma prowadzić sprawy dyscyplinarne sędziów, którzy dopuścili się przewinień w służbie oraz uchylać immunitety sędziom podejrzanym o popełnienie pospolitych przestępstw.sędziowie izby dyscyplinarnej mają otrzymywać pensje o 40 procent wyższe niż sędziowie pozostałych izb sądu najwyższego. prezes izby dyscyplinarnej ma mieć osobną kancelarię, osobny wydzielony budżet. prezydent ma powoływać prezesa izby dyscyplinarnej bez zasięgania opinii pierwszego prezesa sądu najwyższego. poselska poprawka dodana między pierwszym a drugim czytaniem wręcz tego prezydentowi zabrania. w pierwszym rzucie do izby dyscyplinarnej mają trafić wyłącznie sędziowie, którzy wcześniej nie orzekali w sądzie najwyższym.w postępowanie dyscyplinarne sędziów przed sądem najwyższym w każdej chwili ma móc włączać się minister sprawiedliwości (obecnie zbigniew ziobro, członek klubu pis), za pośrednictwem swojego rzecznika dyscyplinarnego. w składach orzekających izby dyscyplinarnej - osądzającej przewinienia sędziów - również mają zasiadać ławnicy. do tej superizby mają trafić też sprawy dyscyplinarne innych zawodów prawniczych. adwokaci, radcowie prawni, notariusze mają wprowadzić swoje samorządy zawodowe i swoje procedury dyscyplinarne. ostatecznie jednak osądzeni przez kolegów prawnicy mają prawo (również dziś) odwołać się do sądu najwyższego.posłowie doprecyzowali w prezydenckim projekcie, że to właśnie izba dyscyplinarna ma zajmować się również sprawami innych prawników, a nie tylko sędziów. obecnie sądami dyscyplinarnymi dla sędziów są sądy apelacyjne (i instancja) i sąd najwyższy (ii instancja). w sądzie najwyższym nie ma osobnej, wydzielonej, niezależnej od pierwszego prezesa izby dyscyplinarnej. sprawy dyscyplinarne sędziów rozpatruje jeden z wydziałów izby karnej.główne zarzutyopozycja, organizacje sędziowskie, krajowa rada sądownictwa, rzecznik praw obywatelskich, organizacje społeczne oraz międzynarodowe (komisja wenecka przy radzie europy, organizacja bezpieczeństwa i współpracy w europie, europejska sieć rad sądownictwa) alarmują, że przygotowane przez pis zmiany w sądownictwie godzą w podstawowe standardy demokratycznego państwa prawnego.wśród głównych zarzutów wymieniane są:- wybór sędziów do krajowej rady sądownictwa przez polityków, a nie przez samych sędziów, jako mechanizm godzący w niezależność wymiaru sprawiedliwości;- wygaszenie kadencji obecnej krajowej rady sądownictwa, której długość trwania określa konstytucja, nie może być więc ona skrócona mocą zwykłej ustawy;- przerwanie kadencji obecnej pierwszej prezes sądu najwyższego, z powodów jak wyżej, czas trwania tej kadencji również określony jest w konstytucji;- wprowadzenie skargi nadzwyczajnej jako instrumentu godzącego w stabilność prawa i orzeczeń sądów. prezydenckie ustawy o krs i sn »oglądajprzymusiński: decyzję sędziego zabłockiego odczytuję jako znak... video: tvn24 przymusiński: decyzję sędziego zabłockiego odczytuję jako...18.02 | stanisław zabłocki, prezes izby karnej sądu najwyższego, poinformował pierwszą prezes małgorzatę gersdorf, że 20 lutego przechodzi w stan spoczynku. - ja to odczytuję jako wyraźny znak protestu, niezgody na ręczne sterowanie tym, co się ma dziać w sądzie najwyższym przez prezydenta, który podpisuje zmiany w regulaminie - ocenił bartłomiej przymusiński ze stowarzyszenia sędziów polskich iustitia. zobacz więcej wideo »prezes izby karnej sądu najwyższego przechodzi w stan spoczynku video: tvn24 prezes izby karnej sądu najwyższego przechodzi w stan spoczynku18.02 | prezes izby karnej sądu najwyższego stanisław zabłocki poinformował i prezes sn małgorzatę gersdorf, iż w środę 20 lutego przechodzi w stan spoczynku. jako motyw swej decyzji podał wejście w życie zmian w regulaminie sn - przekazał w poniedziałek sąd najwyższy.zobacz więcej wideo »rząd przekonywał, by umorzyć sprawę. komisja europejska: niech... video: fakty tvn rząd przekonywał, by umorzyć sprawę. komisja europejska:...dwie godziny trwała rozprawa przed trybunałem sprawiedliwości unii europejskiej. rząd przekonywał, że ustawa o sądzie najwyższym nie narusza unijnego prawa. komisja europejska przedstawiła swoje argumenty. bruksela nie zmieniła zdania i chce, by unijny trybunał wydał wyrok w sprawie ustawy pis o sądzie najwyższym. wstępne rozstrzygnięcie poznamy w kwietniu. zobacz więcej wideo »ziobro: tu nie chodzi o spór o sądownictwo, ale by przeciągnąć... video: tvn24 ziobro: tu nie chodzi o spór o sądownictwo, ale by...12.02 | tu nie chodzi o spór o sądownictwo, ale o to, by przeciągnąć decyzję przed datę wyborów do pe; by rozgrywać polskę politycznie - ocenił szef ms zbigniew ziobro odnosząc się do wtorkowej rozprawy w tsue. 11 kwietnia ma być wydana opinia rzecznika generalnego tsue w sprawie skargi ke.zobacz więcej wideo »marek safjan komentuje rozprawę przed tsue video: tvn24 marek safjan komentuje rozprawę przed tsue12.02 | - komisja europejska bardzo mocno podkreślała wagę tej sprawy dla całego systemu europejskiego wymiaru sprawiedliwości - mówił prof. marek safjan, polski sędzia w trybunale sprawiedliwości unii europejskiej, komentując wtorkową rozprawę polski przed europejskim trybunałem. zobacz więcej wideo »przedstawiciel polski bogusław majczyna po posiedzeniu tsue video: tvn24 przedstawiciel polski bogusław majczyna po posiedzeniu tsue12.02 | opinia rzecznika generalnego trybunału sprawiedliwości unii europejskiej w sprawie skargi dotyczącej nowelizacji ustawy o sądzie najwyższym w polsce zostanie wydana 11 kwietnia - poinformował tsue. zobacz więcej wideo »tsue rozpatrzy skargę przeciwko polsce. chodzi o ustawę o... video: tvn24 tsue rozpatrzy skargę przeciwko polsce. chodzi o ustawę o...12.02 | w trybunale sprawiedliwości unii europejskiej odbędzie się rozprawa dotycząca skargi, jaką przeciwko polsce wniosła komisja europejska. chodzi o ustawę o sądzie najwyższym, która zmuszała do przejścia w stan spoczynku sędziów po ukończeniu 65. roku życia. polski rząd znowelizował ustawę, ale komisja swojej skargi nie wycofała.zobacz więcej wideo »polska przekazała odpowiedź komisji europejskiej w sprawie... video: tvn24 polska przekazała odpowiedź komisji europejskiej w sprawie...17. 01 | polska przekazała w czwartek komisji europejskiej odpowiedź w sprawie ustawy o sądzie najwyższym – poinformowało pap źródło unijne.zobacz więcej wideo »łukasz piebiak o odpowiedzi przekazanej komisji europejskiej video: tvn24 łukasz piebiak o odpowiedzi przekazanej komisji europejskiej17.01 | polska przekazała w czwartek komisji europejskiej odpowiedź w sprawie ustawy o sądzie najwyższym – poinformowało pap źródło unijne. do przesłania odpowiedzi polskę zobowiązał trybunał sprawiedliwości ue w decyzji z 17 grudnia 2018 roku, dając na to miesiąc.zobacz więcej wideo »rzecznik prezydenta: w interesie polski było zaimplementowanie... video: tvn24 rzecznik prezydenta: w interesie polski było...30.12 | w interesie polski było zaimplementowanie wyroku tsue i to zostało przez nas przeprowadzone, dlatego prezydent podpisał tę ustawę - mówił w "kawie na ławę" w tvn24 rzecznik prezydenta błażej spychalski. jednak, jak dodał, "my się z tym wyrokiem nie zgadzamy". zobacz więcej wideo »goście "kawy na ławę" w tvn24 podsumowywali w niedzielę... video: tvn24 goście "kawy na ławę" w tvn24 podsumowywali w niedzielę...30.12 | w interesie polski było zaimplementowanie wyroku tsue i to zostało przez nas przeprowadzone, dlatego prezydent podpisał tę ustawę - mówił w "kawie na ławę" w tvn24 rzecznik prezydenta błażej spychalski. jednak, jak dodał, rząd nie zgadza się z tym wyrokiem. - cały czas próbujecie osłabić unię europejską od środka. to jest polityka absolutnie promoskiewska - komentował sławomir neumann (po). - to jest pełzający polexit - dodał.zobacz więcej wideo »"osłabienie unii europejskiej od środka", "polityka absolutnie... video: tvn24 "osłabienie unii europejskiej od środka", "polityka...30.12 | polityczne podsumowanie 2018 roku w "kawie na ławę" w tvn24.zobacz więcej wideo »"mamy poważny problem z naszym wymiarem sprawiedliwości" video: tvn24 "mamy poważny problem z naszym wymiarem sprawiedliwości"23.12 | prezydent do tej pory nas głównie kompromitował, teraz szkodzi polsce. prowadzi polskę do polexitu - mówił w "kawie na ławę" w tvn24 bartosz arłukowicz z po. - pis robi wszystko, żeby unia europejska wypchnęła nas na skutek tego, że nieprzestrzegane są jej podstawowe wartości - wtórowała mu katarzyna lubnauer z nowoczesnej. - to tylko wasza narracja, niezwiązana z żadnymi faktami. próbujecie wmówić polakom, że my chcemy wyjść z unii - odpowiadał andrzej dera.zobacz więcej wideo »"prezydent rozminął się z przekazem prawa i sprawiedliwości.... video: tvn24 "prezydent rozminął się z przekazem prawa i sprawiedliwości....23.12 | prezydent do tej pory nas głównie kompromitował, teraz szkodzi polsce. prowadzi polskę do polexitu - mówił w "kawie na ławę" w tvn24 bartosz arłukowicz z po. - pis robi wszystko, żeby unia europejska wypchnęła nas na skutek tego, że nieprzestrzegane są jej podstawowe wartości - wtórowała mu katarzyna lubnauer z nowoczesnej. - to tylko wasza narracja, niezwiązana z żadnymi faktami. próbujecie wmówić polakom, że my chcemy wyjść z unii - odpowiadał andrzej dera.zobacz więcej wideo »prezydent: trybunał sprawiedliwości zbyt dalece ingeruje w... video: polskie radio prezydent: trybunał sprawiedliwości zbyt dalece ingeruje w...22.12 | uważam, że trybunał sprawiedliwości unii europejskiej posunął się za daleko - powiedział w sobotę w radiowej trójce prezydent andrzej duda, odnosząc się do orzeczenia w sprawie ustawy o sądzie najwyższym. zobacz więcej wideo »tuleya: gdybyśmy teraz odpuścili, to byłaby klęska video: tvn24 tuleya: gdybyśmy teraz odpuścili, to byłaby klęska19.12 | tuleya: gdybyśmy teraz odpuścili, to byłaby klęskazobacz więcej wideo »gersdorf: jestem zażenowana słowami prezydenta video: tvn24 gersdorf: jestem zażenowana słowami prezydenta19.12 | myślę, że pan prezydent co najmniej przesadził, ale ponieważ wszyscy przedstawiciele kancelarii powtarzają, że jednak działamy wbrew prawu, to jest chyba zamierzone - powiedziała w "kropce nad i" pierwsza prezes sądu najwyższego małgorzata gersdorf, komentując wtorkowe przemówienie andrzeja dudy. - to nie był jakiś lapsus czy zdenerwowanie prezydenta - dodała.zobacz więcej wideo »"robi z siebie osobę niepoważną". prezydent krytykowany za... video: fakty tvn "robi z siebie osobę niepoważną". prezydent krytykowany za...nie było żadnej anarchii, a sędziowie dziali zgodnie z prawem - tak rzecznik sądu najwyższego odpowiada na mocne słowa prezydenta. dzień po tym, jak andrzej duda podpisał ustawę przywracającą do pracy przymusowo odesłanych na emeryturę sędziów sn, skrytykował tych samych sędziów, że do pracy wrócili wcześniej. zobacz więcej wideo »rzecznik ms: postanowienie o zabezpieczeniu nie ma mocy z... video: tvn24 rzecznik ms: postanowienie o zabezpieczeniu nie ma mocy z...19.12 | zobacz więcej wideo »"nie ma refleksji, tylko jest trwanie w oporze i chęci... video: tvn24 "nie ma refleksji, tylko jest trwanie w oporze i chęci...19.12 | - myślałem, że jest szansa wyciągnięcia wniosku - mówił platformy obywatelskiej grzegorz schetyna, zauważając, że prezydencki "podpis pod ustawą, czy te wypowiedzi takie jak wczorajsze pokazują, że nie ma wyciągania wniosków". - nie ma refleksji, tylko jest trwanie w oporze i chęci niszczenia. niepotrzebnie - ocenił schetyna.zobacz więcej wideo » wideo: tvn24 przymusiński: decyzję sędziego zabłockiego odczytuję jako znak protestuustawy o krs i sądzie najwyższym autorstwa piswcześniej, w lipcu prezydent andrzej duda zawetował ustawy o sądzie najwyższym i krajowej radzie sądownictwa autorstwa pis. opozycja przyjęła tę decyzję z zadowoleniem, zaskoczeniem zareagował obóz pis. wówczas prezydent zapowiedział przygotowanie własnych ustaw.ustawa o sądzie najwyższym autorstwa pis zakładała między innymi, że - sędziowie sądu najwyższego przechodzą w stan spoczynku, z wyjątkiem sędziów wskazanych przez ministra sprawiedliwości. minister miał wskazać także sędziego, który będzie wykonywał zadania i kompetencje pierwszego prezesa sądu najwyższego, jeśli prezes zostanie przeniesiony w stan spoczynku.- przeniesienie w stan spoczynku sędziów, którzy osiągną 65. rok życia- wyodrębnienie trzech nowych izb - prawa prywatnego, prawa publicznego i dyscyplinarnej. to minister sprawiedliwości miał przyporządkować sędziów do konkretnych izb."kluczowym rozwiązaniem, niemającym swojego odpowiednika w obecnie obowiązującym stanie prawnym, jest utworzenie izby dyscyplinarnej, do której właściwości (...) należeć będzie rozpoznawanie spraw dyscyplinarnych sędziów sn, sędziów sądów powszechnych, sędziów sądów wojskowych, prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, prokuratorów ipn, adwokatów, radców prawnych, notariuszy i komorników sądowych" - wyjaśniono w uzasadnieniu projektu ustawy. źródło: tvn24 zmiany w sądzie najwyższym, które chce wprowadzić pis ośrodek badań, studiów i legislacji krajowej rady radców prawnych przeanalizował wówczas najważniejsze zmiany zapisane w ustawie i porównał z obowiązującą ustawą.po lewej stronie tabeli zapisy ustawy o sądzie najwyższym z dnia 23 listopada 2002 roku. po prawej projekt ustawy o sądzie najwyższym (druk sejmowy nr 1727). struktura sądu najwyższego (1/3) fot. ośrodek badań studiów i legislacji struktura sądu najwyższego (2/3) fot. ośrodek badań studiów i legislacji struktura sądu najwyższego (3/3) fot. ośrodek badań studiów i legislacji wybór i prezesa sn i skrócenie kadencji dotychczasowego i prezesa fot. ośrodek badań studiów i legislacji status obecnych sędziów sn (1/2) fot. ośrodek badań studiów i legislacji status obecnych sędziów sn (2/2) fot. ośrodek badań studiów i legislacji delegacja sędziów innych sądów do sn fot. ośrodek badań studiów i legislacji kwalifikcacje do pełnienia funkcji sędziego sn fot. ośrodek badań studiów i legislacji nowe określenie stanu spoczynku fot. ośrodek badań studiów i legislacji zobacz cały dokument ośrodka badań, studiów i legislacji krajowej rady radców prawnychustawa o krajowej radzie sądownictwa autorstwa pis zakładała między innymi:- wygaszenie kadencji 15 członków krajowej rady sądownictwa będących sędziami- członków- sędziów do krs mieli wybierać posłowie zwykłą większością głosów- wprowadzała dwa zgromadzenia w krajowej radzie sądownictwa. przy podejmowaniu decyzji głosy pierwszego miały mieć większe znaczenie niż drugiegoustawy o krs i sądzie najwyższym autorstwa pis"to jest groźne dla ustroju"sąd najwyższy staje się sądem przy ministrze sprawiedliwości i to najbardziej nas niepokoi - mówiła pierwsza prezes sądu najwyższego, oceniając projekt zmian w ustawie o sn autorstwa pis. - niepokoi nas bardzo duża władza ministra sprawiedliwości nad sędziami. to jest groźne dla ustroju - dodała małgorzata gersdorf.oglądaj wideo: tvn24 gersdorf: średnia rozpatrywania spraw to 7 miesięcy, nie można mówić o opieszałościprzeciwko reformie wymiaru sprawiedliwości odbywały się liczne protesty. protestujący apelowali do prezydenta o weta.oglądaj wideo: tvn24 protest przed pałacem prezydenckim. "chcemy weta"podziel się:bądź na bieżąco: pozostałe informacjewczoraj, 15:16prezes izby karnej sn przechodzi w stan spoczynku. nie chce "działać wbrew swemu sumieniu"odtwórz: prezes izby karnej sn przechodzi w stan spoczynku. nie chce "działać wbrew swemu sumieniu"7 stanisław zabłocki, prezes izby karnej sądu najwyższego, poinformował pierwszą prezes małgorzatę gersdorf, że 20 lutego... czytaj dalej »piątek, 15 lutego"prawo zamienia się w narzędzie tresury". raport o "naciskach wobec sędziów i prokuratorów"odtwórz: "prawo zamienia się w narzędzie tresury". raport o "naciskach wobec sędziów i prokuratorów"2 komitet obrony sprawiedliwości opracował raport opisujący przypadki - jak twierdzą autorzy - nacisków stosowanych wobec sędziów... czytaj dalej »wtorek, 12 lutegoo polskiej sprawie przed tsue. "zarysowały się dwa absolutnie odmienne stanowiska"odtwórz: o polskiej sprawie przed tsue. "zarysowały się dwa absolutnie odmienne stanowiska" - komisja europejska bardzo mocno podkreślała wagę tej sprawy dla całego systemu europejskiego wymiaru sprawiedliwości - mówił... czytaj dalej »wtorek, 12 lutegoo polsce przed unijnym trybunałem. jest data wydania opiniiodtwórz: o polsce przed unijnym trybunałem. jest data wydania opinii50 opinia rzecznika generalnego trybunału sprawiedliwości unii europejskiej w sprawie skargi dotyczącej nowelizacji ustawy o... czytaj dalej »czwartek, 7 lutegoodtwórz: wątpliwości w sprawie "dyscyplinarki" prokuratora. sąd najwyższy pyta trybunał konstytucyjnywątpliwości w sprawie "dyscyplinarki" prokuratora. sąd najwyższy pyta trybunał konstytucyjny obwinionemu prokuratorowi została zamknięta droga sądowa, więc przepisy nowej ustawy o sądzie najwyższym dotyczące kasacji w... czytaj dalej »środa, 23 styczniatroje kandydatów na prezesa izby kontroli nadzwyczajnej sądu najwyższegoodtwórz: troje kandydatów na prezesa izby kontroli nadzwyczajnej sądu najwyższego sędziowie joanna lemańska, leszek bosek i oktawian nawrot zostali we wtorek wybrani przez zgromadzenie sędziów izby kontroli... czytaj dalej »piątek, 18 styczniaodtwórz: "rażąca i oczywista obraza przepisów". zarzuty dyscyplinarne dla dwóch sędzi"rażąca i oczywista obraza przepisów". zarzuty dyscyplinarne dla dwóch sędzi3 zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych wszczął postępowania dyscyplinarne i przedstawił zarzuty... czytaj dalej »czwartek, 17 styczniapolska przekazała komisji europejskiej odpowiedź w sprawie sądu najwyższegoodtwórz: polska przekazała komisji europejskiej odpowiedź w sprawie sądu najwyższego polska przekazała w czwartek komisji europejskiej odpowiedź w sprawie ustawy o sądzie najwyższym - poinformowało źródło unijne.... czytaj dalej »wtorek, 15 styczniatsue odwołał rozprawę w sprawie pytań sądu najwyższegoodtwórz: tsue odwołał rozprawę w sprawie pytań sądu najwyższego6 trybunał sprawiedliwości unii europejskiej odwołał zaplanowaną na 12 lutego rozprawę w sprawie pytań prejudycjalnych sądu... czytaj dalej »wtorek, 8 styczniakrs podała, ilu sędziów nie chce wracać do orzekaniaodtwórz: krs podała, ilu sędziów nie chce wracać do orzekania jeden sędzia sądu najwyższego i jedenastu sędziów naczelnego sądu administracyjnego złożyło do poniedziałku w krajowej radzie... czytaj dalej »wtorek, 8 stycznia"zagrożenia niezależności sądownictwa w polsce są niestety dostrzegane przez inne kraje"odtwórz: "zagrożenia niezależności sądownictwa w polsce są niestety dostrzegane przez inne kraje" sędziowie zdobywają punkt w starciu z polskim rządem przed trybunałem sprawiedliwości unii europejskiej. otrzymali poparcie... czytaj dalej »piątek, 4 styczniapięć unijnych państw, dwie instytucje. do tsue wpłynęły uwagi w sprawie sądu najwyższegoodtwórz: pięć unijnych państw, dwie instytucje. do tsue wpłynęły uwagi w sprawie sądu najwyższego13 do trybunału sprawiedliwości unii europejskiej wpłynęły uwagi polski, belgii, łotwy, holandii, danii oraz komisji europejskiej,... czytaj dalej »31 grudnia 2018nowelizacja ustawy o sądzie najwyższym opublikowanaodtwórz: nowelizacja ustawy o sądzie najwyższym opublikowana37 w poniedziałek w "dzienniku ustaw" opublikowana została nowela ustawy o sądzie najwyższym umożliwiająca sędziom sn i naczelnego... czytaj dalej »30 grudnia 2018prezydent: demonstracje sędziów pokazują, że to środowisko jest zepsuteodtwórz: prezydent: demonstracje sędziów pokazują, że to środowisko jest zepsute411 demonstracje polityczne środowisk sędziowskich pokazują, że są one zepsute. sędziowie zachowują się w taki sposób, na jaki... czytaj dalej »27 grudnia 2018gowin: ostrzegałem sędziów, że przyjdzie czas na głębsze reformyodtwórz: gowin: ostrzegałem sędziów, że przyjdzie czas na głębsze reformy24 pewne korekty były niezbędne - przyznał w "faktach po faktach" w tvn24 wicepremier i minister szkolnictwa wyższego jarosław... czytaj dalej »24 grudnia 2018odtwórz: przegląd prasy. prezydent: odesłanie sędziów na emeryturę było jak najbardziej uzasadnioneprzegląd prasy. prezydent: odesłanie sędziów na emeryturę było jak najbardziej uzasadnione493 przyjmuję werdykt trybunału sprawiedliwości unii europejskiej, bo polska nie ma już gdzie się od niego odwołać - powiedział... czytaj dalej »23 grudnia 2018"prezydent rozminął się z przekazem prawa i sprawiedliwości. nie zauważył, że ma być odwilż"odtwórz: "prezydent rozminął się z przekazem prawa i sprawiedliwości. nie zauważył, że ma być odwilż"19 prezydent do tej pory nas głównie kompromitował, teraz szkodzi polsce. prowadzi polskę do polexitu - mówił w "kawie na ławę" w... czytaj dalej »22 grudnia 2018bodnar: koszulka z napisem "konstytucja" pojawia się w obronie pewnych wartościodtwórz: bodnar: koszulka z napisem "konstytucja" pojawia się w obronie pewnych wartości50 sędziowie mają prawo demonstrować swoje poglądy, nawet w taki sposób, jeśli chodzi o obronę wartości, które są fundamentalnie... czytaj dalej »22 grudnia 2018"sami chcemy się wykluczyć ze wspólnoty". sędzia przymusiński o słowach prezydentaodtwórz: "sami chcemy się wykluczyć ze wspólnoty". sędzia przymusiński o słowach prezydenta19 słowa prezydenta to zupełne niezrozumienie fundamentalnych wartości, które leżą u podstaw unii europejskiej - powiedział... czytaj dalej »22 grudnia 2018odtwórz: prezydent: trybunał sprawiedliwości zbyt dalece ingeruje w wewnętrzne sprawy krajów uniiprezydent: trybunał sprawiedliwości zbyt dalece ingeruje w wewnętrzne sprawy krajów unii505 uważam, że trybunał sprawiedliwości unii europejskiej posunął się za daleko - powiedział w sobotę w radiowej trójce prezydent... czytaj dalej »informacje dnianajnowszenajważniejsze23:09manchester united triumfuje. chelsea nie obroni pucharu22:46skorupski wrócił do rzymu. swojego byłego klubu nie zatrzymał22:33borussia dortmund wciąż w dołku. nie potrafiła ograć ostatniej drużyny bundesligi21:47serena williams się doczekała. znów jest w top 1021:27emilewicz: 131 tysięcy przedsiębiorców zgłosiło się do małego zus21:16dżoker pełną gębą. ?

Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

Words density analysis:

Numbers of all words: 4098

One word
nie - 4.83% (198)
- 3.47% (142)
praw - 3.34% (137)
sąd - 3.22% (132)
spraw - 2.03% (83)
prawie - 1.56% (64)
sprawie - 1.54% (63)
ustaw - 1.42% (58)
że - 1.34% (55)
prezydent - 1.32% (54)
czy - 1.27% (52)
tvn - 1.22% (50)
sędziów - 1.17% (48)
ale - 1.1% (45)
się - 1.1% (45)
najwyższy - 1.05% (43)
tvn24 - 1.02% (42)
sprawiedliwości - 0.98% (40)
sądu - 0.88% (36)
pis - 0.85% (35)
wyższe - 0.83% (34)
wyższego - 0.81% (33)
prezes - 0.78% (32)
rad - 0.78% (32)
najwyższym - 0.78% (32)
najwyższego - 0.78% (32)
sądzie - 0.78% (32)
stan - 0.76% (31)
rok - 0.76% (31)
pod - 0.73% (30)
wideo - 0.71% (29)
izb - 0.68% (28)
ustawy - 0.66% (27)
przy - 0.66% (27)
dni - 0.59% (24)
europejskiej - 0.59% (24)
nad - 0.59% (24)
więc - 0.59% (24)
jest - 0.59% (24)
jak - 0.56% (23)
więcej - 0.54% (22)
roku - 0.54% (22)
sądownictwa - 0.51% (21)
zobacz - 0.51% (21)
video: - 0.49% (20)
dalej - 0.49% (20)
czytaj - 0.49% (20)
trybunał - 0.49% (20)
przez - 0.49% (20)
przed - 0.49% (20)
skarg - 0.46% (19)
izby - 0.46% (19)
unii - 0.44% (18)
krs - 0.44% (18)
prezydenta - 0.44% (18)
dyscyplinarne - 0.44% (18)
polski - 0.44% (18)
tsue - 0.41% (17)
- 0.39% (16)
rzecznik - 0.39% (16)
krajowej - 0.39% (16)
prawa - 0.39% (16)
nas - 0.37% (15)
chodzi - 0.37% (15)
tego - 0.37% (15)
polsce - 0.34% (14)
był - 0.34% (14)
sędziowie - 0.34% (14)
one - 0.32% (13)
tylko - 0.32% (13)
mają - 0.32% (13)
dnia - 0.32% (13)
nowe - 0.29% (12)
ustawa - 0.29% (12)
spoczynku - 0.29% (12)
2018 - 0.27% (11)
prokurator - 0.27% (11)
tak - 0.27% (11)
ich - 0.27% (11)
komisji - 0.27% (11)
sądów - 0.27% (11)
prawo - 0.27% (11)
badań - 0.27% (11)
rząd - 0.27% (11)
chce - 0.27% (11)
legislacji - 0.27% (11)
studiów - 0.27% (11)
które - 0.24% (10)
skargi - 0.24% (10)
powiedział - 0.24% (10)
ośrodek - 0.24% (10)
oraz - 0.24% (10)
wyrok - 0.24% (10)
trzy - 0.24% (10)
grudnia - 0.24% (10)
prezydent: - 0.24% (10)
rady - 0.22% (9)
tym - 0.22% (9)
mówił - 0.22% (9)
polska - 0.22% (9)
tej - 0.22% (9)
który - 0.22% (9)
fot. - 0.22% (9)
dla - 0.22% (9)
europejska - 0.22% (9)
radzie - 0.22% (9)
oglądaj - 0.22% (9)
prezesa - 0.22% (9)
lub - 0.2% (8)
jedna - 0.2% (8)
sprawy - 0.2% (8)
będzie - 0.2% (8)
dyscyplinarnej - 0.2% (8)
karnej - 0.2% (8)
prawni - 0.2% (8)
wideo: - 0.2% (8)
swoje - 0.2% (8)
polsce. - 0.2% (8)
sędziów, - 0.2% (8)
lat - 0.2% (8)
przekazał - 0.2% (8)
będą - 0.2% (8)
komisja - 0.2% (8)
orzeka - 0.2% (8)
nadzwyczajnej - 0.2% (8)
- 0.2% (8)
ławę" - 0.2% (8)
zmian - 0.2% (8)
nowa - 0.2% (8)
minister - 0.2% (8)
lutego - 0.2% (8)
sędziowski - 0.17% (7)
czas - 0.17% (7)
jako - 0.17% (7)
ustawę - 0.17% (7)
autorstwa - 0.17% (7)
o... - 0.17% (7)
poinformował - 0.17% (7)
projekt - 0.17% (7)
zmienia - 0.17% (7)
teraz - 0.17% (7)
andrzej - 0.17% (7)
tych - 0.17% (7)
ona - 0.17% (7)
było - 0.17% (7)
odpowiedź - 0.17% (7)
przekazała - 0.17% (7)
ministra - 0.17% (7)
dotyczą - 0.15% (6)
między - 0.15% (6)
obecnie - 0.15% (6)
sędzia - 0.15% (6)
stanie - 0.15% (6)
bez - 0.15% (6)
spoczynku. - 0.15% (6)
skład - 0.15% (6)
rozprawę - 0.15% (6)
prowadzi - 0.15% (6)
sędziego - 0.15% (6)
przymusiński - 0.15% (6)
prezydencki - 0.15% (6)
zabłocki - 0.15% (6)
sprawiedliwości. - 0.15% (6)
decyzję - 0.15% (6)
wtorek - 0.15% (6)
parlament - 0.15% (6)
przechodzi - 0.15% (6)
w... - 0.15% (6)
słowa - 0.15% (6)
również - 0.15% (6)
kandydatów - 0.15% (6)
jednak - 0.15% (6)
wartości - 0.15% (6)
"kawie - 0.15% (6)
protest - 0.12% (5)
polskę - 0.12% (5)
najwyższym. - 0.12% (5)
powszechnych - 0.12% (5)
wymiaru - 0.12% (5)
jeden - 0.12% (5)
której - 0.12% (5)
»wtorek, - 0.12% (5)
pierwszego - 0.12% (5)
unijny - 0.12% (5)
najwyższego, - 0.12% (5)
kadencji - 0.12% (5)
trybunałem - 0.12% (5)
izba - 0.12% (5)
miał - 0.12% (5)
życie - 0.12% (5)
tym, - 0.12% (5)
wcześniej - 0.12% (5)
prac - 0.12% (5)
duda - 0.12% (5)
jego - 0.12% (5)
zmiany - 0.12% (5)
chcemy - 0.12% (5)
rzecznika - 0.12% (5)
raport - 0.12% (5)
którzy - 0.12% (5)
pyta - 0.12% (5)
być - 0.12% (5)
czwartek - 0.12% (5)
sądownictwo - 0.12% (5)
fakty - 0.12% (5)
najwyższego. - 0.12% (5)
odczytuję - 0.1% (4)
dalece - 0.1% (4)
prokuratorów - 0.1% (4)
zbyt - 0.1% (4)
gersdorf, - 0.1% (4)
kontroli - 0.1% (4)
skarga - 0.1% (4)
- 0.1% (4)
prezesów - 0.1% (4)
zapowiedział - 0.1% (4)
absolutnie - 0.1% (4)
jej - 0.1% (4)
wobec - 0.1% (4)
opinii - 0.1% (4)
"prezydent - 0.1% (4)
pory - 0.1% (4)
najbardziej - 0.1% (4)
ingeruje - 0.1% (4)
gdyby - 0.1% (4)
polityczne - 0.1% (4)
polexit - 0.1% (4)
spór - 0.1% (4)
przekonywał, - 0.1% (4)
krajowa - 0.1% (4)
robi - 0.1% (4)
dotyczące - 0.1% (4)
źródło - 0.1% (4)
generalnego - 0.1% (4)
sędziów. - 0.1% (4)
nowych - 0.1% (4)
trybunału - 0.1% (4)
rada - 0.1% (4)
najwyższym, - 0.1% (4)
opozycja - 0.1% (4)
głównie - 0.1% (4)
wskazani - 0.1% (4)
konta - 0.1% (4)
przeciwko - 0.1% (4)
przedstawiciel - 0.1% (4)
ten - 0.1% (4)
posłowie - 0.1% (4)
bardzo - 0.1% (4)
zostanie - 0.1% (4)
sądami - 0.1% (4)
interesie - 0.1% (4)
aby - 0.1% (4)
podstaw - 0.1% (4)
najwyższegoodtwórz: - 0.1% (4)
siebie - 0.1% (4)
przekazem - 0.1% (4)
dwa - 0.1% (4)
tsue. - 0.1% (4)
sędziowskie - 0.1% (4)
pokazują, - 0.1% (4)
rozminął - 0.1% (4)
ziobro - 0.1% (4)
zarzuty - 0.1% (4)
szkodzi - 0.07% (3)
zabłockiego - 0.07% (3)
prawnych - 0.07% (3)
kompromitował, - 0.07% (3)
polexitu - 0.07% (3)
sprawiedliwości" - 0.07% (3)
ustawie - 0.07% (3)
godzą - 0.07% (3)
podstawowe - 0.07% (3)
orzeczeń - 0.07% (3)
podpisał - 0.07% (3)
przymusiński: - 0.07% (3)
refleksji, - 0.07% (3)
opinia - 0.07% (3)
safjan - 0.07% (3)
unijne. - 0.07% (3)
marek - 0.07% (3)
oporze - 0.07% (3)
trwanie - 0.07% (3)
odpowiedzi - 0.07% (3)
pis. - 0.07% (3)
europejskiej, - 0.07% (3)
trybunałem. - 0.07% (3)
poinformowało - 0.07% (3)
emeryturę - 0.07% (3)
pracy - 0.07% (3)
odpowiada - 0.07% (3)
skargę - 0.07% (3)
chęci - 0.07% (3)
sądownictwo, - 0.07% (3)
stanisław - 0.07% (3)
gdybyśmy - 0.07% (3)
polskie - 0.07% (3)
znak - 0.07% (3)
radców - 0.07% (3)
ocenił - 0.07% (3)
radio - 0.07% (3)
polityka - 0.07% (3)
próbujecie - 0.07% (3)
odpuścili, - 0.07% (3)
zaimplementowanie - 0.07% (3)
decyzji - 0.07% (3)
podał - 0.07% (3)
byłaby - 0.07% (3)
klęska - 0.07% (3)
tuleya: - 0.07% (3)
gersdorf: - 0.07% (3)
wbrew - 0.07% (3)
małgorzatę - 0.07% (3)
pierwszym - 0.07% (3)
struktura - 0.07% (3)
może - 0.07% (3)
pytań - 0.07% (3)
członków - 0.07% (3)
dwóch - 0.07% (3)
odwołał - 0.07% (3)
mieć - 0.07% (3)
zaś - 0.07% (3)
administracyjne - 0.07% (3)
niż - 0.07% (3)
krs. - 0.07% (3)
inne - 0.07% (3)
konstytucyjny - 0.07% (3)
już - 0.07% (3)
lipcu - 0.07% (3)
wątpliwości - 0.07% (3)
każdy - 0.07% (3)
kto - 0.07% (3)
»22 - 0.07% (3)
narusza - 0.07% (3)
uwagi - 0.07% (3)
prokuratora - 0.07% (3)
demonstracje - 0.07% (3)
naczelnego - 0.07% (3)
opublikowana - 0.07% (3)
środowisk - 0.07% (3)
taki - 0.07% (3)
część - 0.07% (3)
wpłynęły - 0.07% (3)
niezależności - 0.07% (3)
dwie - 0.07% (3)
nowej - 0.07% (3)
sądach - 0.07% (3)
projekty - 0.07% (3)
stanowiska - 0.07% (3)
innymi - 0.07% (3)
pierwsza - 0.07% (3)
sprawiedliwości, - 0.07% (3)
sami - 0.07% (3)
data - 0.07% (3)
daleko - 0.07% (3)
wyroki - 0.07% (3)
obroni - 0.07% (3)
»piątek, - 0.07% (3)
faktach - 0.07% (3)
móc - 0.07% (3)
"ma - 0.07% (3)
dyscyplinarna - 0.07% (3)
nim - 0.07% (3)
prowadzić - 0.07% (3)
mówić - 0.07% (3)
informacje - 0.07% (3)
najnowsze - 0.07% (3)
swojego - 0.07% (3)
innych - 0.07% (3)
procent - 0.07% (3)
którym - 0.07% (3)
posłów - 0.07% (3)
rządzące - 0.07% (3)
lutegoo - 0.07% (3)
sądownictwa. - 0.07% (3)
sprawach - 0.07% (3)
ostrzegałem - 0.05% (2)
bodnar: - 0.05% (2)
gowin: - 0.05% (2)
głębsze - 0.05% (2)
wyjść - 0.05% (2)
małgorzata - 0.05% (2)
wtorkowe - 0.05% (2)
przyjdzie - 0.05% (2)
sprawiedliwości.... - 0.05% (2)
"sami - 0.05% (2)
sposób, - 0.05% (2)
polakom, - 0.05% (2)
wmówić - 0.05% (2)
faktami. - 0.05% (2)
wartości, - 0.05% (2)
żadnymi - 0.05% (2)
osobę - 0.05% (2)
wspólnoty". - 0.05% (2)
wykluczyć - 0.05% (2)
niezwiązana - 0.05% (2)
niepoważną". - 0.05% (2)
2018odtwórz: - 0.05% (2)
przegląd - 0.05% (2)
napisem - 0.05% (2)
trójce - 0.05% (2)
uważam, - 0.05% (2)
posunął - 0.05% (2)
prezydenta19 - 0.05% (2)
sobotę - 0.05% (2)
radiowej - 0.05% (2)
"konstytucja" - 0.05% (2)
wewnętrzne - 0.05% (2)
krajów - 0.05% (2)
dera.zobacz - 0.05% (2)
koszulka - 0.05% (2)
słowami - 0.05% (2)
pojawia - 0.05% (2)
obronie - 0.05% (2)
słowach - 0.05% (2)
powiedział... - 0.05% (2)
jestem - 0.05% (2)
odesłanie - 0.05% (2)
pewnych - 0.05% (2)
odpowiadał - 0.05% (2)
prasy. - 0.05% (2)
zażenowana - 0.05% (2)
zauważył, - 0.05% (2)
sn, - 0.05% (2)
krytykowany - 0.05% (2)
"prawo - 0.05% (2)
zakładała - 0.05% (2)
została - 0.05% (2)
prokuratora. - 0.05% (2)
jeśli - 0.05% (2)
"dyscyplinarki" - 0.05% (2)
»czwartek, - 0.05% (2)
wydania - 0.05% (2)
unijnym - 0.05% (2)
stanowiska" - 0.05% (2)
wasza - 0.05% (2)
odmienne - 0.05% (2)
"zarysowały - 0.05% (2)
polskiej - 0.05% (2)
"naciskach - 0.05% (2)
wówczas - 0.05% (2)
tresury". - 0.05% (2)
badań, - 0.05% (2)
narzędzie - 0.05% (2)
zamienia - 0.05% (2)
swemu - 0.05% (2)
"działać - 0.05% (2)
liczne - 0.05% (2)
dodała - 0.05% (2)
ustroju - 0.05% (2)
niepokoi - 0.05% (2)
najważniejsze - 0.05% (2)
groźne - 0.05% (2)
mieli - 0.05% (2)
obecnych - 0.05% (2)
troje - 0.05% (2)
"rażąca - 0.05% (2)
środowisko - 0.05% (2)
postanowienie - 0.05% (2)
za... - 0.05% (2)
"robi - 0.05% (2)
nowelizacja - 0.05% (2)
pięć - 0.05% (2)
mocne - 0.05% (2)
instytucje. - 0.05% (2)
państw, - 0.05% (2)
prezydenta. - 0.05% (2)
unijnych - 0.05% (2)
kraje" - 0.05% (2)
status - 0.05% (2)
ms: - 0.05% (2)
"zagrożenia - 0.05% (2)
dostrzegane - 0.05% (2)
zabezpieczeniu - 0.05% (2)
oczywista - 0.05% (2)
mocy - 0.05% (2)
z... - 0.05% (2)
niestety - 0.05% (2)
administracyjnego - 0.05% (2)
orzekania - 0.05% (2)
wracać - 0.05% (2)
chęci... - 0.05% (2)
ilu - 0.05% (2)
podała, - 0.05% (2)
"nie - 0.05% (2)
przedstawił - 0.05% (2)
dyscyplinarnego - 0.05% (2)
przepisów". - 0.05% (2)
obraza - 0.05% (2)
narracja, - 0.05% (2)
tvn24tvn24 - 0.05% (2)
nowoczesnej. - 0.05% (2)
składać - 0.05% (2)
ciągu - 0.05% (2)
części - 0.05% (2)
dwudziestu - 0.05% (2)
wyroków - 0.05% (2)
adwokaci, - 0.05% (2)
sędziowie. - 0.05% (2)
zgłaszać - 0.05% (2)
mogli - 0.05% (2)
parlamentarzystów. - 0.05% (2)
mieszany - 0.05% (2)
trybie - 0.05% (2)
chwili - 0.05% (2)
ostatniej - 0.05% (2)
zespół - 0.05% (2)
sędziego, - 0.05% (2)
otrzyma - 0.05% (2)
sn. - 0.05% (2)
bowiem - 0.05% (2)
uzupełnić - 0.05% (2)
nowego - 0.05% (2)
przewiduje - 0.05% (2)
można - 0.05% (2)
sn) - 0.05% (2)
orzekając - 0.05% (2)
niezależność - 0.05% (2)
prawne - 0.05% (2)
tysięcy - 0.05% (2)
polskich - 0.05% (2)
prawników - 0.05% (2)
nadzwyczajna - 0.05% (2)
prawem - 0.05% (2)
kasacyjna - 0.05% (2)
polskim - 0.05% (2)
dzień - 0.05% (2)
wykroczeń - 0.05% (2)
zasiadania - 0.05% (2)
otrzymywać - 0.05% (2)
ławnicy - 0.05% (2)
orzekali - 0.05% (2)
nadzwyczajnych - 0.05% (2)
drugim - 0.05% (2)
wnosić - 0.05% (2)
obywatelskich - 0.05% (2)
bądź - 0.05% (2)
przechodzą - 0.05% (2)
wszyscy - 0.05% (2)
poprawka - 0.05% (2)
daje - 0.05% (2)
prawomocnych - 0.05% (2)
rozpatruje - 0.05% (2)
państwa - 0.05% (2)
podpisanie - 0.05% (2)
podpiszę - 0.05% (2)
różnych - 0.05% (2)
wymienił - 0.05% (2)
ostatnich - 0.05% (2)
zasięgania - 0.05% (2)
koniec - 0.05% (2)
wyborów - 0.05% (2)
kontrolę - 0.05% (2)
sprawiedliwość - 0.05% (2)
ponad - 0.05% (2)
miesiące - 0.05% (2)
(ustawa - 0.05% (2)
dzienniku - 0.05% (2)
ogłoszeniu - 0.05% (2)
wejść - 0.05% (2)
przygotowane - 0.05% (2)
przepisy - 0.05% (2)
chyba - 0.05% (2)
według - 0.05% (2)
krs, - 0.05% (2)
około - 0.05% (2)
jedną - 0.05% (2)
prezydent. - 0.05% (2)
powołuje - 0.05% (2)
ostatecznie - 0.05% (2)
których - 0.05% (2)
wskazuje - 0.05% (2)
projekcie - 0.05% (2)
wybierać - 0.05% (2)
zgromadzenia - 0.05% (2)
prezydenckie - 0.05% (2)
wybrani - 0.05% (2)
różnic - 0.05% (2)
niego - 0.05% (2)
zawetowanych - 0.05% (2)
samo - 0.05% (2)
to, - 0.05% (2)
mnie - 0.05% (2)
którymi - 0.05% (2)
były - 0.05% (2)
sędziom - 0.05% (2)
czytaniem - 0.05% (2)
lubnauer - 0.05% (2)
zostało - 0.05% (2)
podsumowywali - 0.05% (2)
"kawy - 0.05% (2)
wyrokiem - 0.05% (2)
dodał, - 0.05% (2)
jednak, - 0.05% (2)
spychalski. - 0.05% (2)
błażej - 0.05% (2)
dlatego - 0.05% (2)
przeprowadzone, - 0.05% (2)
wyroku - 0.05% (2)
goście - 0.05% (2)
prezydenta: - 0.05% (2)
»rzecznik - 0.05% (2)
łukasz - 0.05% (2)
przekazanej - 0.05% (2)
piebiak - 0.05% (2)
pap - 0.05% (2)
- 0.05% (2)
sprawie... - 0.05% (2)
65. - 0.05% (2)
niedzielę... - 0.05% (2)
zgadza - 0.05% (2)
nowelizacji - 0.05% (2)
po. - 0.05% (2)
katarzyna - 0.05% (2)
wtórowała - 0.05% (2)
nieprzestrzegane - 0.05% (2)
tego, - 0.05% (2)
skutek - 0.05% (2)
wypchnęła - 0.05% (2)
unia - 0.05% (2)
żeby - 0.05% (2)
wszystko, - 0.05% (2)
arłukowicz - 0.05% (2)
cały - 0.05% (2)
bartosz - 0.05% (2)
"mamy - 0.05% (2)
wymiarem - 0.05% (2)
naszym - 0.05% (2)
problem - 0.05% (2)
poważny - 0.05% (2)
"osłabienie - 0.05% (2)
"polityka - 0.05% (2)
środka", - 0.05% (2)
rozpatrzy - 0.05% (2)
dotyczącej - 0.05% (2)
trafić - 0.05% (2)
sądownictwa, - 0.05% (2)
regulaminie - 0.05% (2)
bistvn - 0.05% (2)
pierwszą - 0.05% (2)
zabłocki, - 0.05% (2)
trwania - 0.05% (2)
obecnej - 0.05% (2)
wygaszenie - 0.05% (2)
samych - 0.05% (2)
wybór - 0.05% (2)
organizacje - 0.05% (2)
umorzyć - 0.05% (2)
dyscyplinarnej. - 0.05% (2)
instancja) - 0.05% (2)
prezydenckim - 0.05% (2)
odwołać - 0.05% (2)
wprowadzić - 0.05% (2)
notariusze - 0.05% (2)
klubu - 0.05% (2)
zbigniew - 0.05% (2)
sądem - 0.05% (2)
poniedziałek - 0.05% (2)
sprawę. - 0.05% (2)
posiedzeniu - 0.05% (2)
mocno - 0.05% (2)
majczyna - 0.05% (2)
bogusław - 0.05% (2)
komentując - 0.05% (2)
trybunale - 0.05% (2)
europejskiego - 0.05% (2)
systemu - 0.05% (2)
całego - 0.05% (2)
wagę - 0.05% (2)
podkreślała - 0.05% (2)
tsue12.02 - 0.05% (2)
europejska: - 0.05% (2)
komentuje - 0.05% (2)
wydana - 0.05% (2)
kwietnia - 0.05% (2)
odnosząc - 0.05% (2)
szef - 0.05% (2)
przeciągnąć - 0.05% (2)
ziobro: - 0.05% (2)
europejskiej. - 0.05% (2)
rozprawa - 0.05% (2)
top - 0.05% (2)
Two words phrases
sądu najwyższego - 0.78% (32)
sądzie najwyższym - 0.76% (31)
o sądzie - 0.51% (21)
zobacz więcej - 0.49% (20)
czytaj dalej - 0.49% (20)
więcej wideo - 0.49% (20)
w sprawie - 0.46% (19)
ustawy o - 0.46% (19)
video: tvn24 - 0.41% (17)
unii europejskiej - 0.34% (14)
stan spoczynku - 0.27% (11)
sąd najwyższy - 0.27% (11)
sprawiedliwości unii - 0.27% (11)
i legislacji - 0.27% (11)
w stan - 0.27% (11)
i sąd - 0.27% (11)
studiów i - 0.27% (11)
się z - 0.24% (10)
komisji europejskiej - 0.24% (10)
ośrodek badań - 0.24% (10)
- mówił - 0.22% (9)
grudnia 2018 - 0.22% (9)
w tvn24 - 0.22% (9)
europejskiej od - 0.22% (9)
fot. ośrodek - 0.22% (9)
badań studiów - 0.22% (9)
nie ma - 0.22% (9)
wideo: tvn24 - 0.2% (8)
krajowej rady - 0.2% (8)
krajowej radzie - 0.2% (8)
trybunał sprawiedliwości - 0.2% (8)
prezes izby - 0.2% (8)
izby karnej - 0.2% (8)
chodzi o - 0.2% (8)
ławę" w - 0.2% (8)
na ławę" - 0.2% (8)
polska przekazała - 0.17% (7)
izby dyscyplinarnej - 0.17% (7)
się w - 0.17% (7)
radzie sądownictwa - 0.17% (7)
o krajowej - 0.17% (7)
autorstwa pis - 0.15% (6)
w sądzie - 0.15% (6)
komisja europejska - 0.15% (6)
w "kawie - 0.15% (6)
oglądaj wideo: - 0.15% (6)
"kawie na - 0.15% (6)
sędziów do - 0.15% (6)
w polsce - 0.15% (6)
przechodzi w - 0.15% (6)
stan spoczynku. - 0.15% (6)
się do - 0.12% (5)
sądu najwyższego. - 0.12% (5)
skargi nadzwyczajnej - 0.12% (5)
europejskiej w - 0.12% (5)
dalej »wtorek, - 0.12% (5)
w życie - 0.12% (5)
nie po - 0.12% (5)
wymiaru sprawiedliwości - 0.12% (5)
mówił w - 0.12% (5)
o polsce - 0.12% (5)
to jest - 0.12% (5)
do tej - 0.12% (5)
sprawie ustawy - 0.12% (5)
europejskiej odpowiedź - 0.12% (5)
rady sądownictwa - 0.12% (5)
odpowiedź w - 0.12% (5)
minister sprawiedliwości - 0.12% (5)
karnej sądu - 0.12% (5)
sądzie najwyższym. - 0.12% (5)
sędziów i - 0.12% (5)
prawa i - 0.12% (5)
sądu najwyższego, - 0.12% (5)
w... czytaj - 0.1% (4)
pokazują, że - 0.1% (4)
dalece ingeruje - 0.1% (4)
tvn24 rzecznik - 0.1% (4)
sędziów są - 0.1% (4)
sprawiedliwości zbyt - 0.1% (4)
interesie polski - 0.1% (4)
sądu najwyższegoodtwórz: - 0.1% (4)
w interesie - 0.1% (4)
i krajowej - 0.1% (4)
prezydent: trybunał - 0.1% (4)
i prezes - 0.1% (4)
zmiany w - 0.1% (4)
z siebie - 0.1% (4)
tej pory - 0.1% (4)
pierwszego prezesa - 0.1% (4)
z przekazem - 0.1% (4)
kandydatów na - 0.1% (4)
że nie - 0.1% (4)
i sądzie - 0.1% (4)
krajowa rada - 0.1% (4)
do krs - 0.1% (4)
sądzie najwyższym, - 0.1% (4)
ministra sprawiedliwości - 0.1% (4)
o tym, - 0.1% (4)
sędziów sn - 0.1% (4)
zbyt dalece - 0.1% (4)
nie chce - 0.1% (4)
rozminął się - 0.1% (4)
przed tsue - 0.1% (4)
prezesa izby - 0.1% (4)
trybunału sprawiedliwości - 0.1% (4)
ma być - 0.1% (4)
sprawie sądu - 0.1% (4)
sądownictwa w - 0.1% (4)
sądów powszechnych - 0.07% (3)
przekazała w - 0.07% (3)
o ustawę - 0.07% (3)
ustawę o - 0.07% (3)
12 lutego - 0.07% (3)
w czwartek - 0.07% (3)
rozprawę w - 0.07% (3)
rzecznika generalnego - 0.07% (3)
najwyższym autorstwa - 0.07% (3)
sprawie pytań - 0.07% (3)
czwartek komisji - 0.07% (3)
szkodzi polsce. - 0.07% (3)
izby kontroli - 0.07% (3)
gdybyśmy teraz - 0.07% (3)
w lipcu - 0.07% (3)
oporze i - 0.07% (3)
trwanie w - 0.07% (3)
tylko jest - 0.07% (3)
ma refleksji, - 0.07% (3)
w oporze - 0.07% (3)
jest trwanie - 0.07% (3)
refleksji, tylko - 0.07% (3)
struktura sądu - 0.07% (3)
na emeryturę - 0.07% (3)
nie był - 0.07% (3)
odpuścili, to - 0.07% (3)
to byłaby - 0.07% (3)
źródło unijne. - 0.07% (3)
teraz odpuścili, - 0.07% (3)
się za - 0.07% (3)
raport o - 0.07% (3)
wobec sędziów - 0.07% (3)
nas na - 0.07% (3)
do polexitu - 0.07% (3)
prowadzi polskę - 0.07% (3)
kompromitował, teraz - 0.07% (3)
nas głównie - 0.07% (3)
prezydent do - 0.07% (3)
o... czytaj - 0.07% (3)
kontroli nadzwyczajnej - 0.07% (3)
było zaimplementowanie - 0.07% (3)
marek safjan - 0.07% (3)
sędziów sądów - 0.07% (3)
decyzję sędziego - 0.07% (3)
polskę do - 0.07% (3)
o spór - 0.07% (3)
nie chodzi - 0.07% (3)
najwyższym - - 0.07% (3)
polexitu - - 0.07% (3)
rząd przekonywał, - 0.07% (3)
wpłynęły uwagi - 0.07% (3)
prezes sądu - 0.07% (3)
w sprawach - 0.07% (3)
polsce. prowadzi - 0.07% (3)
opinia rzecznika - 0.07% (3)
20 lutego - 0.07% (3)
że to - 0.07% (3)
głównie kompromitował, - 0.07% (3)
czas na - 0.07% (3)
teraz szkodzi - 0.07% (3)
sędziów, że - 0.07% (3)
do krajowej - 0.07% (3)
dyscyplinarne sędziów - 0.07% (3)
o sądownictwo, - 0.07% (3)
prezydent zapowiedział - 0.07% (3)
pierwsza prezes - 0.07% (3)
prezesa sądu - 0.07% (3)
zabłockiego odczytuję - 0.07% (3)
zmienia sąd - 0.07% (3)
pory nas - 0.07% (3)
dalej »22 - 0.07% (3)
przymusiński: decyzję - 0.07% (3)
dalej »piątek, - 0.07% (3)
- ocenił - 0.07% (3)
sędziego zabłockiego - 0.07% (3)
nad sądami - 0.07% (3)
sędziów na - 0.07% (3)
sprawy dyscyplinarne - 0.07% (3)
w polsce. - 0.07% (3)
prezesów sądów - 0.07% (3)
sądownictwo, ale - 0.07% (3)
spór o - 0.07% (3)
tu nie - 0.07% (3)
»22 grudnia - 0.07% (3)
rzecznik praw - 0.07% (3)
narzędzie tresury". - 0.05% (2)
"naciskach wobec - 0.05% (2)
inne kraje" - 0.05% (2)
zamienia się - 0.05% (2)
przed tsue. - 0.05% (2)
mocno podkreślała - 0.05% (2)
europejska bardzo - 0.05% (2)
- komisja - 0.05% (2)
odmienne stanowiska" - 0.05% (2)
dwa absolutnie - 0.05% (2)
"zarysowały się - 0.05% (2)
absolutnie odmienne - 0.05% (2)
w narzędzie - 0.05% (2)
się dwa - 0.05% (2)
tsue. "zarysowały - 0.05% (2)
sprawie przed - 0.05% (2)
»wtorek, 12 - 0.05% (2)
o "naciskach - 0.05% (2)
tresury". raport - 0.05% (2)
polskiej sprawie - 0.05% (2)
"konstytucja" pojawia - 0.05% (2)
z napisem - 0.05% (2)
wykluczyć ze - 0.05% (2)
sędzia przymusiński - 0.05% (2)
status obecnych - 0.05% (2)
i prezesa - 0.05% (2)
o słowach - 0.05% (2)
chcemy się - 0.05% (2)
najwyższym z - 0.05% (2)
w ustawie - 0.05% (2)
się wykluczyć - 0.05% (2)
rady radców - 0.05% (2)
wspólnoty". sędzia - 0.05% (2)
przymusiński o - 0.05% (2)
słowa prezydenta - 0.05% (2)
legislacji krajowej - 0.05% (2)
w wewnętrzne - 0.05% (2)
ze wspólnoty". - 0.05% (2)
legislacji status - 0.05% (2)
wbrew swemu - 0.05% (2)
napisem "konstytucja" - 0.05% (2)
chce "działać - 0.05% (2)
spoczynku. nie - 0.05% (2)
sn przechodzi - 0.05% (2)
sprawy dla - 0.05% (2)
obronie pewnych - 0.05% (2)
koszulka z - 0.05% (2)
groźne dla - 0.05% (2)
obecnych sędziów - 0.05% (2)
pojawia się - 0.05% (2)
zakładała między - 0.05% (2)
w obronie - 0.05% (2)
taki sposób, - 0.05% (2)
wartości, które - 0.05% (2)
badań, studiów - 0.05% (2)
wagę tej - 0.05% (2)
12 lutegoo - 0.05% (2)
całego systemu - 0.05% (2)
tsue wpłynęły - 0.05% (2)
odwołał rozprawę - 0.05% (2)
przekazała komisji - 0.05% (2)
pięć unijnych - 0.05% (2)
państw, dwie - 0.05% (2)
instytucje. do - 0.05% (2)
dyscyplinarne i - 0.05% (2)
uwagi w - 0.05% (2)
do tsue - 0.05% (2)
nowelizacja ustawy - 0.05% (2)
demonstracje sędziów - 0.05% (2)
to środowisko - 0.05% (2)
dyscyplinarne dla - 0.05% (2)
przepisów". zarzuty - 0.05% (2)
oczywista obraza - 0.05% (2)
pytań sądu - 0.05% (2)
»wtorek, 8 - 0.05% (2)
zarzuty dyscyplinarne - 0.05% (2)
polsce są - 0.05% (2)
dostrzegane przez - 0.05% (2)
są niestety - 0.05% (2)
przed trybunałem - 0.05% (2)
niezależności sądownictwa - 0.05% (2)
przez inne - 0.05% (2)
niestety dostrzegane - 0.05% (2)
unijnych państw, - 0.05% (2)
ilu sędziów - 0.05% (2)
sądu administracyjnego - 0.05% (2)
do orzekania - 0.05% (2)
chce wracać - 0.05% (2)
sędziów nie - 0.05% (2)
podała, ilu - 0.05% (2)
wracać do - 0.05% (2)
dwie instytucje. - 0.05% (2)
dla dwóch - 0.05% (2)
obraza przepisów". - 0.05% (2)
zauważył, że - 0.05% (2)
unijnym trybunałem. - 0.05% (2)
trybunałem. jest - 0.05% (2)
na głębsze - 0.05% (2)
przed unijnym - 0.05% (2)
grudnia 2018odtwórz: - 0.05% (2)
jest data - 0.05% (2)
przegląd prasy. - 0.05% (2)
polsce przed - 0.05% (2)
przyjdzie czas - 0.05% (2)
prezydent: odesłanie - 0.05% (2)
sprawiedliwości - - 0.05% (2)
europejskiego wymiaru - 0.05% (2)
emeryturę było - 0.05% (2)
jak najbardziej - 0.05% (2)
powiedział... czytaj - 0.05% (2)
sprawiedliwości. nie - 0.05% (2)
data wydania - 0.05% (2)
dalej »czwartek, - 0.05% (2)
i oczywista - 0.05% (2)
troje kandydatów - 0.05% (2)
prezydent: demonstracje - 0.05% (2)
nadzwyczajnej sądu - 0.05% (2)
sędziów pokazują, - 0.05% (2)
środowisko jest - 0.05% (2)
w taki - 0.05% (2)
na prezesa - 0.05% (2)
ostrzegałem sędziów, - 0.05% (2)
wątpliwości w - 0.05% (2)
pyta trybunał - 0.05% (2)
"dyscyplinarki" prokuratora. - 0.05% (2)
najwyższy pyta - 0.05% (2)
prokuratora. sąd - 0.05% (2)
że przyjdzie - 0.05% (2)
gowin: ostrzegałem - 0.05% (2)
sprawie "dyscyplinarki" - 0.05% (2)
po faktach - 0.05% (2)
europejska wypchnęła - 0.05% (2)
pis zakładała - 0.05% (2)
sprawę. komisja - 0.05% (2)
by przeciągnąć - 0.05% (2)
ale by - 0.05% (2)
najwyższym nie - 0.05% (2)
unii europejskiej. - 0.05% (2)
trybunałem sprawiedliwości - 0.05% (2)
umorzyć sprawę. - 0.05% (2)
przekonywał, by - 0.05% (2)
video: fakty - 0.05% (2)
by umorzyć - 0.05% (2)
odnosząc się - 0.05% (2)
w poniedziałek - 0.05% (2)
zmian w - 0.05% (2)
najwyższego przechodzi - 0.05% (2)
gersdorf, że - 0.05% (2)
prezes małgorzatę - 0.05% (2)
poinformował pierwszą - 0.05% (2)
zabłocki, prezes - 0.05% (2)
wygaszenie kadencji - 0.05% (2)
zbigniew ziobro - 0.05% (2)
komentuje rozprawę - 0.05% (2)
najwyższym w - 0.05% (2)
majczyna po - 0.05% (2)
polsce. chodzi - 0.05% (2)
skargę przeciwko - 0.05% (2)
tsue rozpatrzy - 0.05% (2)
ustawę o... - 0.05% (2)
przeciwko polsce. - 0.05% (2)
rozpatrzy skargę - 0.05% (2)
nowelizacji ustawy - 0.05% (2)
skargi dotyczącej - 0.05% (2)
polski bogusław - 0.05% (2)
bardzo mocno - 0.05% (2)
tsue video: - 0.05% (2)
po posiedzeniu - 0.05% (2)
bogusław majczyna - 0.05% (2)
unii europejskiej, - 0.05% (2)
trybunale sprawiedliwości - 0.05% (2)
systemu europejskiego - 0.05% (2)
dla całego - 0.05% (2)
tej sprawy - 0.05% (2)
podkreślała wagę - 0.05% (2)
ma móc - 0.05% (2)
mają trafić - 0.05% (2)
spoczynku sędziów - 0.05% (2)
prezydent: podpiszę - 0.05% (2)
- według - 0.05% (2)
i naczelnego - 0.05% (2)
wybrani przez - 0.05% (2)
ministra sprawiedliwości, - 0.05% (2)
te ustawy - 0.05% (2)
przekonywał, że - 0.05% (2)
oraz między - 0.05% (2)
siebie ustaw - 0.05% (2)
zasięgania opinii - 0.05% (2)
ma mieć - 0.05% (2)
prawo i - 0.05% (2)
ponad roku - 0.05% (2)
radzie sądownictwa. - 0.05% (2)
po ogłoszeniu - 0.05% (2)
wejść w - 0.05% (2)
sądownictwa i - 0.05% (2)
przez siebie - 0.05% (2)
zmienia sądownictwo - 0.05% (2)
nowego sądu - 0.05% (2)
z sędziów - 0.05% (2)
drugim czytaniem - 0.05% (2)
skarga nadzwyczajna - 0.05% (2)
pierwszym a - 0.05% (2)
izb sądu - 0.05% (2)
mają otrzymywać - 0.05% (2)
sędziów, którzy - 0.05% (2)
wskazuje - - 0.05% (2)
od pierwszego - 0.05% (2)
w trybie - 0.05% (2)
w ciągu - 0.05% (2)
i tylko - 0.05% (2)
nowej ustawy - 0.05% (2)
skarga kasacyjna - 0.05% (2)
wyrok w - 0.05% (2)
najwyższy ma - 0.05% (2)
sprawach skarg - 0.05% (2)
za każdy - 0.05% (2)
skarg nadzwyczajnych - 0.05% (2)
a drugim - 0.05% (2)
między pierwszym - 0.05% (2)
dwudziestu lat - 0.05% (2)
w trybunale - 0.05% (2)
przekazała odpowiedź - 0.05% (2)
autorstwa pis. - 0.05% (2)
unii - - 0.05% (2)
sobotę w - 0.05% (2)
powiedział w - 0.05% (2)
daleko - - 0.05% (2)
europejskiej posunął - 0.05% (2)
że trybunał - 0.05% (2)
ingeruje w... - 0.05% (2)
dera.zobacz więcej - 0.05% (2)
odpowiadał andrzej - 0.05% (2)
wyjść z - 0.05% (2)
prezydent andrzej - 0.05% (2)
my chcemy - 0.05% (2)
polakom, że - 0.05% (2)
próbujecie wmówić - 0.05% (2)
żadnymi faktami. - 0.05% (2)
niezwiązana z - 0.05% (2)
wasza narracja, - 0.05% (2)
to tylko - 0.05% (2)
nowoczesnej. - - 0.05% (2)
radiowej trójce - 0.05% (2)
zażenowana słowami - 0.05% (2)
mu katarzyna - 0.05% (2)
postanowienie o - 0.05% (2)
jako znak - 0.05% (2)
tvn24 przymusiński: - 0.05% (2)
"nie ma - 0.05% (2)
i chęci... - 0.05% (2)
o zabezpieczeniu - 0.05% (2)
ms: postanowienie - 0.05% (2)
ma mocy - 0.05% (2)
zabezpieczeniu nie - 0.05% (2)
samych sędziów, - 0.05% (2)
tvn24 gersdorf: - 0.05% (2)
sędziów sn, - 0.05% (2)
do pracy - 0.05% (2)
niepoważną". prezydent - 0.05% (2)
siebie osobę - 0.05% (2)
"robi z - 0.05% (2)
fakty tvn - 0.05% (2)
prezydent krytykowany - 0.05% (2)
osobę niepoważną". - 0.05% (2)
jestem zażenowana - 0.05% (2)
lubnauer z - 0.05% (2)
- wtórowała - 0.05% (2)
w sprawie... - 0.05% (2)
poinformowało pap - 0.05% (2)
podpisał tę - 0.05% (2)
dlatego prezydent - 0.05% (2)
nas przeprowadzone, - 0.05% (2)
zostało przez - 0.05% (2)
wyroku tsue - 0.05% (2)
rzecznik prezydenta: - 0.05% (2)
prezydenta: w - 0.05% (2)
wideo »rzecznik - 0.05% (2)
najwyższym – - 0.05% (2)
prezydenta błażej - 0.05% (2)
przekazanej komisji - 0.05% (2)
o odpowiedzi - 0.05% (2)
łukasz piebiak - 0.05% (2)
odpowiedzi przekazanej - 0.05% (2)
piebiak o - 0.05% (2)
pap źródło - 0.05% (2)
– poinformowało - 0.05% (2)
| polska - 0.05% (2)
odpowiedź komisji - 0.05% (2)
ustawę - - 0.05% (2)
spychalski. jednak, - 0.05% (2)
podstawowe wartości - 0.05% (2)
problem z - 0.05% (2)
są jej - 0.05% (2)
że nieprzestrzegane - 0.05% (2)
skutek tego, - 0.05% (2)
i jeden - 0.05% (2)
żeby unia - 0.05% (2)
robi wszystko, - 0.05% (2)
bartosz arłukowicz - 0.05% (2)
naszym wymiarem - 0.05% (2)
"mamy poważny - 0.05% (2)
jak dodał, - 0.05% (2)
wymiarem sprawiedliwości" - 0.05% (2)
z naszym - 0.05% (2)
poważny problem - 0.05% (2)
"osłabienie unii - 0.05% (2)
od środka", - 0.05% (2)
polityka absolutnie - 0.05% (2)
tvn24 podsumowywali - 0.05% (2)
"kawy na - 0.05% (2)
podsumowywali w - 0.05% (2)
sprawy krajów - 0.05% (2)
Three words phrases
o sądzie najwyższym - 0.51% (21)
więcej wideo » - 0.49% (20)
zobacz więcej wideo - 0.49% (20)
ustawy o sądzie - 0.34% (14)
w stan spoczynku - 0.27% (11)
studiów i legislacji - 0.27% (11)
sprawiedliwości unii europejskiej - 0.27% (11)
ośrodek badań studiów - 0.22% (9)
fot. ośrodek badań - 0.22% (9)
badań studiów i - 0.22% (9)
na ławę" w - 0.2% (8)
prezes izby karnej - 0.17% (7)
ławę" w tvn24 - 0.17% (7)
krajowej radzie sądownictwa - 0.17% (7)
przechodzi w stan - 0.15% (6)
w sądzie najwyższym - 0.15% (6)
"kawie na ławę" - 0.15% (6)
w stan spoczynku. - 0.15% (6)
w "kawie na - 0.15% (6)
izby karnej sądu - 0.12% (5)
karnej sądu najwyższego - 0.12% (5)
odpowiedź w sprawie - 0.12% (5)
- mówił w - 0.12% (5)
w sprawie ustawy - 0.12% (5)
komisji europejskiej odpowiedź - 0.12% (5)
czytaj dalej »wtorek, - 0.12% (5)
krajowej rady sądownictwa - 0.12% (5)
mówił w "kawie - 0.12% (5)
europejskiej odpowiedź w - 0.12% (5)
z przekazem prawa - 0.1% (4)
w sprawie sądu - 0.1% (4)
trybunału sprawiedliwości unii - 0.1% (4)
europejskiej w sprawie - 0.1% (4)
unii europejskiej od - 0.1% (4)
rozminął się z - 0.1% (4)
przekazem prawa i - 0.1% (4)
interesie polski było - 0.1% (4)
w interesie polski - 0.1% (4)
sprawie ustawy o - 0.1% (4)
"prezydent rozminął się - 0.1% (4)
sądownictwa w polsce - 0.1% (4)
do tej pory - 0.1% (4)
trybunał sprawiedliwości zbyt - 0.1% (4)
i sądzie najwyższym - 0.1% (4)
sprawiedliwości zbyt dalece - 0.1% (4)
zbyt dalece ingeruje - 0.1% (4)
o krajowej radzie - 0.1% (4)
w... czytaj dalej - 0.1% (4)
dalece ingeruje w - 0.1% (4)
decyzję sędziego zabłockiego - 0.07% (3)
gdybyśmy teraz odpuścili, - 0.07% (3)
w oporze i - 0.07% (3)
tylko jest trwanie - 0.07% (3)
nie ma refleksji, - 0.07% (3)
w czwartek komisji - 0.07% (3)
jest trwanie w - 0.07% (3)
najwyższym autorstwa pis - 0.07% (3)
tvn24 rzecznik prezydenta - 0.07% (3)
pierwszego prezesa sądu - 0.07% (3)
prezydent do tej - 0.07% (3)
w sprawie pytań - 0.07% (3)
tuleya: gdybyśmy teraz - 0.07% (3)
pory nas głównie - 0.07% (3)
rozprawę w sprawie - 0.07% (3)
odpuścili, to byłaby - 0.07% (3)
sądzie najwyższym - - 0.07% (3)
struktura sądu najwyższego - 0.07% (3)
nas głównie kompromitował, - 0.07% (3)
teraz szkodzi polsce. - 0.07% (3)
prowadzi polskę do - 0.07% (3)
polexitu - mówił - 0.07% (3)
czytaj dalej »piątek, - 0.07% (3)
do polexitu - - 0.07% (3)
polsce. prowadzi polskę - 0.07% (3)
kompromitował, teraz szkodzi - 0.07% (3)
ma refleksji, tylko - 0.07% (3)
czwartek komisji europejskiej - 0.07% (3)
opinia rzecznika generalnego - 0.07% (3)
tej pory nas - 0.07% (3)
głównie kompromitował, teraz - 0.07% (3)
szkodzi polsce. prowadzi - 0.07% (3)
polskę do polexitu - 0.07% (3)
spór o sądownictwo, - 0.07% (3)
tu nie chodzi - 0.07% (3)
o spór o - 0.07% (3)
chodzi o spór - 0.07% (3)
o sądownictwo, ale - 0.07% (3)
w sprawie skargi - 0.07% (3)
przymusiński: decyzję sędziego - 0.07% (3)
nie chodzi o - 0.07% (3)
do krajowej rady - 0.07% (3)
czytaj dalej »22 - 0.07% (3)
zabłockiego odczytuję jako - 0.07% (3)
chodzi o ustawę - 0.07% (3)
trybunał sprawiedliwości unii - 0.07% (3)
o ustawę o - 0.07% (3)
dalej »22 grudnia - 0.07% (3)
polska przekazała w - 0.07% (3)
stanisław zabłocki, prezes - 0.05% (2)
europejskiej posunął się - 0.05% (2)
spoczynku. nie chce - 0.05% (2)
"działać wbrew swemu - 0.05% (2)
karnej sn przechodzi - 0.05% (2)
nie chce "działać - 0.05% (2)
najwyższego, poinformował pierwszą - 0.05% (2)
odczytuję jako znak - 0.05% (2)
prezes małgorzatę gersdorf, - 0.05% (2)
za daleko - - 0.05% (2)
powiedział w sobotę - 0.05% (2)
oporze i chęci... - 0.05% (2)
że ma być - 0.05% (2)
sprawiedliwości. nie zauważył, - 0.05% (2)
zauważył, że ma - 0.05% (2)
i sprawiedliwości. nie - 0.05% (2)
wewnętrzne sprawy krajów - 0.05% (2)
izby karnej sn - 0.05% (2)
"sami chcemy się - 0.05% (2)
w obronie pewnych - 0.05% (2)
wspólnoty". sędzia przymusiński - 0.05% (2)
wykluczyć ze wspólnoty". - 0.05% (2)
się wykluczyć ze - 0.05% (2)
legislacji krajowej rady - 0.05% (2)
pojawia się w - 0.05% (2)
legislacji struktura sądu - 0.05% (2)
z napisem "konstytucja" - 0.05% (2)
i legislacji struktura - 0.05% (2)
badań, studiów i - 0.05% (2)
koszulka z napisem - 0.05% (2)
"konstytucja" pojawia się - 0.05% (2)
sędzia przymusiński o - 0.05% (2)
legislacji status obecnych - 0.05% (2)
status obecnych sędziów - 0.05% (2)
i legislacji krajowej - 0.05% (2)
sądownictwa autorstwa pis - 0.05% (2)
groźne dla ustroju - 0.05% (2)
ingeruje w wewnętrzne - 0.05% (2)
- powiedział... czytaj - 0.05% (2)
narzędzie tresury". raport - 0.05% (2)
się w narzędzie - 0.05% (2)
sędziów nie chce - 0.05% (2)
prasy. prezydent: odesłanie - 0.05% (2)
gowin: ostrzegałem sędziów, - 0.05% (2)
że przyjdzie czas - 0.05% (2)
w taki sposób, - 0.05% (2)
to środowisko jest - 0.05% (2)
tsue odwołał rozprawę - 0.05% (2)
sędziów pokazują, że - 0.05% (2)
wpłynęły uwagi w - 0.05% (2)
dalej »wtorek, 8 - 0.05% (2)
krs podała, ilu - 0.05% (2)
było jak najbardziej - 0.05% (2)
wracać do orzekania - 0.05% (2)
niezależności sądownictwa w - 0.05% (2)
instytucje. do tsue - 0.05% (2)
unijnych państw, dwie - 0.05% (2)
polsce są niestety - 0.05% (2)
dostrzegane przez inne - 0.05% (2)
uwagi w sprawie - 0.05% (2)
do tsue wpłynęły - 0.05% (2)
są niestety dostrzegane - 0.05% (2)
przez inne kraje" - 0.05% (2)
sędziów na emeryturę - 0.05% (2)
czytaj dalej »czwartek, - 0.05% (2)
tresury". raport o - 0.05% (2)
absolutnie odmienne stanowiska" - 0.05% (2)
"naciskach wobec sędziów - 0.05% (2)
zamienia się w - 0.05% (2)
państw, dwie instytucje. - 0.05% (2)
o "naciskach wobec - 0.05% (2)
»wtorek, 12 lutegoo - 0.05% (2)
polskiej sprawie przed - 0.05% (2)
tsue. "zarysowały się - 0.05% (2)
dwa absolutnie odmienne - 0.05% (2)
sprawie przed tsue. - 0.05% (2)
"zarysowały się dwa - 0.05% (2)
dalej »wtorek, 12 - 0.05% (2)
sędziów sądów powszechnych - 0.05% (2)
unijnym trybunałem. jest - 0.05% (2)
o polsce przed - 0.05% (2)
sprawie "dyscyplinarki" prokuratora. - 0.05% (2)
sąd najwyższy pyta - 0.05% (2)
na prezesa izby - 0.05% (2)
kontroli nadzwyczajnej sądu - 0.05% (2)
i oczywista obraza - 0.05% (2)
emeryturę było jak - 0.05% (2)
odesłanie sędziów na - 0.05% (2)
przepisów". zarzuty dyscyplinarne - 0.05% (2)
radzie sądownictwa i - 0.05% (2)
- to tylko - 0.05% (2)
nie ma mocy - 0.05% (2)
komisji europejskiej w - 0.05% (2)
safjan komentuje rozprawę - 0.05% (2)
- komisja europejska - 0.05% (2)
bardzo mocno podkreślała - 0.05% (2)
wagę tej sprawy - 0.05% (2)
dla całego systemu - 0.05% (2)
europejskiego wymiaru sprawiedliwości - 0.05% (2)
sprawiedliwości unii europejskiej, - 0.05% (2)
bogusław majczyna po - 0.05% (2)
skargi dotyczącej nowelizacji - 0.05% (2)
skargę przeciwko polsce. - 0.05% (2)
tsue rozpatrzy skargę - 0.05% (2)
przeciwko polsce. chodzi - 0.05% (2)
polska przekazała odpowiedź - 0.05% (2)
sądzie najwyższym nie - 0.05% (2)
najwyższym – poinformowało - 0.05% (2)
piebiak o odpowiedzi - 0.05% (2)
przekazanej komisji europejskiej - 0.05% (2)
| polska przekazała - 0.05% (2)
sądzie najwyższym – - 0.05% (2)
poinformowało pap źródło - 0.05% (2)
zaimplementowanie wyroku tsue - 0.05% (2)
i to zostało - 0.05% (2)
przez nas przeprowadzone, - 0.05% (2)
dlatego prezydent podpisał - 0.05% (2)
tę ustawę - - 0.05% (2)
błażej spychalski. jednak, - 0.05% (2)
rozprawę przed tsue - 0.05% (2)
trybunałem sprawiedliwości unii - 0.05% (2)
podsumowywali w niedzielę... - 0.05% (2)
w sprawach skarg - 0.05% (2)
i krajowej radzie - 0.05% (2)
sądownictwa w polsce. - 0.05% (2)
prezydent: podpiszę ustawy - 0.05% (2)
sędziów do krs - 0.05% (2)
rządzące prawo i - 0.05% (2)
od ponad roku - 0.05% (2)
przechodzą w stan - 0.05% (2)
nowa krajowa rada - 0.05% (2)
kandydatów do krs - 0.05% (2)
rzecznik praw obywatelskich - 0.05% (2)
między pierwszym a - 0.05% (2)
sprawach skarg nadzwyczajnych - 0.05% (2)
nowego sądu najwyższego - 0.05% (2)
by umorzyć sprawę. - 0.05% (2)
sądu najwyższego o - 0.05% (2)
izby dyscyplinarnej mają - 0.05% (2)
pierwszym a drugim - 0.05% (2)
od pierwszego prezesa - 0.05% (2)
prezes sądu najwyższego, - 0.05% (2)
sądu najwyższego, poinformował - 0.05% (2)
pierwszą prezes małgorzatę - 0.05% (2)
gersdorf, że 20 - 0.05% (2)
lutego przechodzi w - 0.05% (2)
najwyższego przechodzi w - 0.05% (2)
20 lutego przechodzi - 0.05% (2)
przekonywał, by umorzyć - 0.05% (2)
sprawę. komisja europejska: - 0.05% (2)
się z tym - 0.05% (2)
"kawy na ławę" - 0.05% (2)
postanowienie o zabezpieczeniu - 0.05% (2)
posunął się za - 0.05% (2)
nieprzestrzegane są jej - 0.05% (2)
podstawowe wartości - - 0.05% (2)
wtórowała mu katarzyna - 0.05% (2)
lubnauer z nowoczesnej. - 0.05% (2)
wasza narracja, niezwiązana - 0.05% (2)
z żadnymi faktami. - 0.05% (2)
próbujecie wmówić polakom, - 0.05% (2)
że my chcemy - 0.05% (2)
wyjść z unii - 0.05% (2)
- odpowiadał andrzej - 0.05% (2)
dera.zobacz więcej wideo - 0.05% (2)
uważam, że trybunał - 0.05% (2)
daleko - powiedział - 0.05% (2)
wypchnęła nas na - 0.05% (2)
w sobotę w - 0.05% (2)
radiowej trójce prezydent - 0.05% (2)
o sądzie najwyższym. - 0.05% (2)
jestem zażenowana słowami - 0.05% (2)
gersdorf: jestem zażenowana - 0.05% (2)
siebie osobę niepoważną". - 0.05% (2)
prezydent krytykowany za... - 0.05% (2)
video: fakty tvn - 0.05% (2)
"robi z siebie - 0.05% (2)
osobę niepoważną". prezydent - 0.05% (2)
więcej wideo »rzecznik - 0.05% (2)
ms: postanowienie o - 0.05% (2)
zabezpieczeniu nie ma - 0.05% (2)
skutek tego, że - 0.05% (2)
żeby unia europejska - 0.05% (2)
w tvn24 podsumowywali - 0.05% (2)
robi wszystko, żeby - 0.05% (2)
było zaimplementowanie wyroku - 0.05% (2)
tsue i to - 0.05% (2)
zostało przez nas - 0.05% (2)
przeprowadzone, dlatego prezydent - 0.05% (2)
podpisał tę ustawę - 0.05% (2)
w tvn24 rzecznik - 0.05% (2)
prezydenta błażej spychalski. - 0.05% (2)
jednak, jak dodał, - 0.05% (2)
z naszym wymiarem - 0.05% (2)
"mamy poważny problem - 0.05% (2)
bartosz arłukowicz z - 0.05% (2)
po. - pis - 0.05% (2)
unia europejska wypchnęła - 0.05% (2)
pis robi wszystko, - 0.05% (2)
nas na skutek - 0.05% (2)
tego, że nieprzestrzegane - 0.05% (2)
są jej podstawowe - 0.05% (2)
wartości - wtórowała - 0.05% (2)
mu katarzyna lubnauer - 0.05% (2)
z nowoczesnej. - - 0.05% (2)
to tylko wasza - 0.05% (2)
narracja, niezwiązana z - 0.05% (2)
żadnymi faktami. próbujecie - 0.05% (2)
wmówić polakom, że - 0.05% (2)
my chcemy wyjść - 0.05% (2)
odpowiadał andrzej dera.zobacz - 0.05% (2)
tvn24 bartosz arłukowicz - 0.05% (2)
w radiowej trójce - 0.05% (2)

Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

© 2015-2017 Website review of www.tvn24.pl/raporty/sad-najwyzszy-i-krs-zmiany-w-sadownictwie-wedlug-pis-i-prezydenta,1198 by SEOWYKOP - to darmowe narzędzie online do szybkiego wykonania audytu twojej strony www. Przeanalizujemy strukturę twojej strony www i podamy co jest do poprawienia. | 2.36596 | SEOWYKOP.PL - Wyszukiwarka stron