find.vodka - Shorten URLs and EARN MONEYResults of analysis for www.tvn24.pl/magazyn-tvn24/kto-jest-winny-temu-ze-nasze-dzieci-bywaja-ofiarami-ksiezy-my-wszyscy,178,3048

HTML Content

Title:

Kto jest winny temu, że nasze dzieci bywają ofiarami księży? My wszyscy | Łukasz Bojarski, Magazyn TVN24

Description:

W Polsce jest 25 tysięcy księży i 12 tysięcy zakonników. Jakiś procent z nich to przestępcy seksualni. Zakładając, że jeden ksiądz pedofil może krzywdz...

Keywords:

Here you find basic information about your page. Title of your page is very important for better visibility in search engines like Google, Bing or Yahoo. Meta tag description is also very important tag for search visibility. Meta keywords is used by some web catalogues.

SEO Content

URL:

www.tvn24.pl/magazyn-tvn24/kto-jest-winny-temu-ze-nasze-dzieci-bywaja-ofiarami-ksiezy-my-wszyscy,178,3048

Status Code:

200

Content Type:

text/html; charset=UTF-8

Language:

en

Here you find information from server response headers. This information is important for header analysis. Check, if your answer code is 200 - correct request. Answer code for error (no-existing) page is 400.

Ranking:

3.65 score from seowykop.pl for:www.tvn24.pl/magazyn-tvn24/kto-jest-winny-temu-ze-nasze-dzieci-bywaja-ofiarami-ksiezy-my-wszyscy,178,3048

Text on your page:

magazyn tvn24lista tematówlista tematów1agata szczęśniak „stówka” od morawieckiego. taśmy, które mogą zachwiać rządem 2bartosz żurawicz zmiótł z drogi stefana i jego rodzinę. "to było jak zderzenie z czołgiem" 3ewelina woźnica joanna kulig: full szczęścia. w życiu zawodowym... i prywatnym 4tomasz wiśniowski nakrzyczy, zeswata, postawi piwo. po polsku umie jedno słowo: nieprawdopodobne 5łukasz bojarski kto jest winny temu, że nasze dzieci bywają ofiarami księży? my wszyscy 6jakub majmurek kaczyński obstawił pożar w europie. dużo ryzykuje, to niebezpieczny zakład 7justyna sieklucka "twarz europy". nowy mussolini czy zbawca włoch? zwińmagazyn tvn24agata szczęśniak„stówka” od morawieckiego. taśmy, które mogą zachwiać rządemzobacz bartosz żurawicz zobaczzmiótł z drogi stefana i jego rodzinę. "to było jak zderzenie z czołgiem"czytaj artykuł tytuł: magazyn-wyscigi-2.jpg ewelina woźnica zobaczjoanna kulig: full szczęścia. w życiu zawodowym... i prywatnymczytaj artykuł tomasz wiśniowski zobacznakrzyczy, zeswata, postawi piwo. po polsku umie jedno słowo: nieprawdopodobneczytaj artykuł łukasz bojarski zobaczkto jest winny temu, że nasze dzieci bywają ofiarami księży? my wszyscyczytaj artykuł tytuł: jest precedensowy wyrok: sąd musi zapłacić milion zł ofiarze pedofilii podziel się w polsce jest 25 tysięcy księży i 12 tysięcy zakonników. jakiś procent z nich to przestępcy seksualni. zakładając, że jeden ksiądz pedofil może krzywdzić dziesiątki, a nawet setki dzieci, ofiar może być setki, a nawet tysiące. czy teraz się ujawnią, czy zdecydują się poinformować organy ścigania, składać zeznania, wstąpić na drogę sądową? rozstrzygnięcie sądu w poznaniu, który nakazał wypłatę milionowego odszkodowania, może im pomóc w podjęciu takiej decyzji. dla magazynu tvn24 pisze łukasz bojarski, prezes inpris, były członek krajowej rady sądownictwa. dyskusja, jaką wywołują film "kler" oraz wyrok sądu w poznaniu, przyznający milion złotych odszkodowania i osiemset złotych miesięcznie dożywotniej renty za wielokrotne gwałty księdza na dziewczynce - to szansa na narodowe rekolekcje. każdego z nas z osobna, ale i nas jako członków różnych wspólnot (rodzinnych, sąsiedzkich, zawodowych, kościelnych). moja wypowiedź to głos prawnika, ale i ojca trójki dzieci. wobec tego tematu trudno o zimny profesjonalizm.odtwarzajsąd: kościół ma zapłacić milion złotych odszkodowania / wideo: tvn24 odpowiedzialność karnato nie będzie wykład z prawa, a próba przybliżenia tematu nieprawnikom.przestępstwo pedofilii jest ścigane z urzędu (pedofilii w sensie potocznym, seksualnego wykorzystywania dzieci). powiadomiona przez każdego z nas lub przez organizację zajmującą się ochroną dzieci, do której się zwrócimy, policja czy prokuratura muszą zająć się sprawą. w prawie te czyny opisane są różnie, bo szeroka jest gama potencjalnych naruszeń (zobacz w ramkach odpowiednie przepisy kodeksu karnego). możemy mówić o gwałcie, o wymuszeniu czynności seksualnej, o seksualnym wykorzystaniu bezradności, stosunku zależności lub krytycznego położenia.jest też osobno opisane przestępstwo - seksualne wykorzystanie małoletniego (dziecka, które nie ukończyło 15 lat). w jego zakres wchodzi wiele możliwych zachowań, jak obcowanie płciowe, inne czynności seksualne, prezentowanie dziecku pornografii, wykonywanie przy dziecku czynności seksualnych. są także inne czyny opisane w rozdziale xxv kodeksu karnego pt. "przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności".zdarza się także, że przy okazji wchodzą w grę i inne przestępstwa, na przykład zatrzymanie na siłę lub uprowadzenie dziecka. art. 197. [zgwałcenie i wymuszenie czynności seksualnej] § 1. kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. § 2. jeżeli sprawca, w sposób określony w § 1, doprowadza inną osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. § 3. jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia: 1) wspólnie z inną osobą, 2) wobec małoletniego poniżej lat 15, 3) wobec wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. § 4. jeżeli sprawca czynu określonego w § 1-3 działa ze szczególnym okrucieństwem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5. art. 198. [seksualne wykorzystanie niepoczytalności lub bezradności] kto, wykorzystując bezradność innej osoby lub wynikający z upośledzenia umysłowego lub choroby psychicznej brak zdolności tej osoby do rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem, doprowadza ją do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. art. 199. [seksualne wykorzystanie stosunku zależności lub krytycznego położenia] § 1. kto, przez nadużycie stosunku zależności lub wykorzystanie krytycznego położenia, doprowadza inną osobę do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. jeżeli czyn określony w § 1 został popełniony na szkodę małoletniego, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 3. karze określonej w § 2 podlega, kto obcuje płciowo z małoletnim lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej albo doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, nadużywając zaufania lub udzielając w zamian korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy. art. 200. [seksualne wykorzystanie małoletniego] § 1. kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. § 3. kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 4. karze określonej w § 3 podlega, kto w celu swojego zaspokojenia seksualnego lub zaspokojenia seksualnego innej osoby prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie czynności seksualnej. § 5. karze określonej w § 3 podlega, kto prowadzi reklamę lub promocję działalności polegającej na rozpowszechnianiu treści pornograficznych w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi małoletniemu poniżej lat 15. kodeks karny  odtwarzajkościół zaczyna reagować, wymiar sprawiedliwości też. zmiana w stosunku do wykorzystywania w kościele / wideo: fakty tvn jak długo można ścigać sprawcę?w przypadku omawianych przestępstw wobec dzieci wydłużono okres tak zwanego przedawnienia (to jeden z przepisów, za które można pochwalić obecną władzę). przestępstwo nie może się przedawnić, zanim małoletni nie skończy 30 lat. chodzi o to, by ofiara miała szansę wyjść z traumy i jako dorosła mogła dojrzeć do ujawnienia sprawy. jeśli procedury wszczęto przed ukończeniem 30 lat, to mogą one trwać nadal (do 10 kolejnych lat). ważne jednak, by się rozpoczęły przed 30. urodzinami. art. 101. (przedawnienie) § 4. w przypadku: 1) występków przeciwko życiu i zdrowiu, popełnionych na szkodę małoletniego, zagrożonych karą, której górna granica przekracza 5 lat pozbawienia wolności, 2) przestępstw określonych w rozdziale xxv, popełnionych na szkodę małoletniego albo gdy treści pornograficzne obejmują udział małoletniego - przedawnienie karalności przestępstwa nie może nastąpić przed ukończeniem przez niego 30. roku życia. kodeks karnykto jest przestępcą. czy tylko bezpośredni sprawca? w przypadku wykorzystywania nieletnich przez duchownych istnieje problem zatajania tego przez odpowiednie władze kościelne. po pierwsze nie zgłasza się organom ścigania faktu popełnienia przestępstwa. a po drugie wysyła się księży sprawców w inne miejsce (np. do innej parafii), narażając tym samym kolejne potencjalne ofiary.warto zatem odwołać się do dalszych przepisów. istnieje obowiązek zawiadomienia o przestępstwie. ten, kto wie, że przestępstwo jest przygotowywane lub je popełniono, musi o tym zawiadomić (wyjątki obejmują ofiarę czy członków rodziny). jeśli tego nie zrobi, popełnia przestępstwo zagrożone karą 3 lat więzienia.czy dodatkowo powinno się odpowiadać za stworzenie sytuacji, w której oprawca może dalej popełniać przestępstwa na przykład dzięki przeniesieniu w inne miejsce? warto spojrzeć na przepisy o pomocnictwie i rozważyć, czy nie powinny mieć w takiej sytuacji zastosowania, nawet jeśli obecnie tak nie jest. jeśli ktoś swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie popełnienie przestępstwa, to sam popełnia przestępstwo. muszą być jednak spełnione dodatkowe warunki. w tym ten, ale nie tylko, że chodzi o osoby, które mają "prawny, szczególny obowiązek niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego", a swoim zaniechaniem ułatwiają innej osobie jego popełnienie. to temat do dyskusji.co ciekawe, choć słyszymy o przypadkach skazania duchownych za popełnienie przestępstw na tle seksualnym, to nie słyszymy o ukaraniu osób z otoczenia, które wiedziały, a nie powiadomiły organów ścigania. to się powinno zmienić. kiedy "jedyna sprawiedliwa" z tylawy pojechała do arcybiskupa józefa michalika z nagraniami molestowanych dziewczynek, usłyszała, że rzuca oszczerstwa i niech idzie do prokuratury, jeśli ma dowody. poszła.michalik bronił proboszcza jak mógł, atakując i oskarżając o niecne cele domagających się rozliczenia księdza. ten został skazany przez sąd, a arcybiskup michalik nadal twierdził, że była to “ustawka”. zawiadamiającą zaszczuwano. grożono jej telefonicznie. rozmowy - jak ustaliła prokuratura - wychodziły z domu przełożonego proboszcza. podobnie było z ofiarami, które zgodziły się zeznawać.lokalni prawnicy nie byli chętni do występowania przeciwko księdzu. w sprawę zaangażował się pro bono adwokat i profesor zbigniew hołda, który dojeżdżał z lublina ponad 250 kilometrów.jako społeczeństwo nie zdaliśmy lekcji. nie zaopiekowaliśmy się ofiarami, broniliśmy sprawcy. to dla mnie jako ojca nie do pomyślenia. jak można patrzeć na swoje bezbronne dziecko i jednocześnie nie widzieć dramatu dziecka krzywdzonego i wykorzystywanego seksualnie? art. 240. [karalne niezawiadomienie o przestępstwie] § 1. kto, mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego określonego w art. 118, art. 118a, art. 120-124, art. 127, art. 128, art. 130, art. 134, art. 140, art. 148, art. 156, art. 163, art. 166, art. 189, art. 197 § 3 lub 4, art. 198, art. 200, art. 252 lub przestępstwa o charakterze terrorystycznym, nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. art. 18. [formy zjawiskowe czynu karalnego. pomocnictwo] § 3. odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie. art. 19. [wymiar kary za podżeganie i pomocnictwo] § 1. sąd wymierza karę za podżeganie lub pomocnictwo w granicach zagrożenia przewidzianego za sprawstwo. § 2. wymierzając karę za pomocnictwo sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. kodeks karny co jest najważniejsze? po pierwsze - natychmiast ochronić dziecko, ofiarę, zaopiekować się nią i zapewnić pomoc.po drugie - od razu zabezpieczyć inne potencjalne ofiary, uniemożliwić dalsze popełnianie przestępstw.po trzecie - ukarać sprawcę, chroniąc przy tym ofiarę, która przecież musi zeznawać.po czwarte - zadośćuczynić ofierze, na ile się da.to wszystko w wymiarze indywidualnym. o konkretnych możliwościach prawnych za chwilę. ale jest i drugi wymiar, systemowy, w tym dotyczący podejmowania środków zaradczych. doświadczenie światowe może nas tutaj wiele nauczyć.co jest potrzebne?po pierwsze - świadomość społeczna, wiedza o zjawisku wykorzystywania seksualnego i pedofilli oraz o sposobach reagowania.po drugie - dobre prawo, które chroni ofiary i potencjalne ofiary oraz pozwala ukarać przestępców.po trzecie - powołanie komisji lub nadanie istniejącemu organowi uprawnienia do przeprowadzenia szerokich badań, najlepiej we współpracy z kościołem.po czwarte - dostęp, na potrzeby tych badań, do kościelnych archiwów.po piąte - opracowanie szczegółowych instrukcji i procedur postępowania.przerażająca skala u nas rekordy zainteresowania bije film “kler”, ale to nie pierwszy film o przestępstwach seksualnych, pedofilii i zmowie milczenia w kościele katolickim. w usa nakręcono oparty na faktach “spotlight” (nagrodzony oscarami za najlepszy film i scenariusz), wstrząsający, choć mniej dosłowny od dzieła wojciecha smarzowskiego.opowiada historię dziennikarzy "boston globe", którzy przeprowadzają śledztwo dotyczące tuszowania przez kościół katolicki przypadków molestowania i uciszania (prośbą, groźbą, pieniędzmi) ofiar księży. za kilkadziesiąt artykułów opublikowanych na ten temat reporterzy otrzymali w 2003 roku nagrodę pulitzera.dwa fakty z tej historii utkwiły mi najbardziej. film pokazuje, jak przez dziesięciolecia działał system przerzucania księży oskarżanych o czyny pedofilne z parafii do parafii po to, by kryć i chronić ich, a nie ich ofiary i przyzwalając tym samym na kolejne gwałty.pokazał też skalę zjawiska. krytyczna scena filmu to oparta na faktach rozmowa telefoniczna reporterów "boston globe" z richardem sipem, przez 18 lat benedyktynem, a znacznie dłużej psychoterapeutą, badaczem i ekspertem w dziedzinie zachowań seksualnych księży. sipe mówi, że z jego badań i wyliczeń w innych częściach kraju wynika, iż do 6 procent księży to pedofile. reporterzy nie mogą w to uwierzyć, jednak pod koniec własnego śledztwa okazuje się, że w ich diecezji tak właśnie jest. to nie twórczość reżysera, to fakty.fala procesów?w polsce jest 25 tysięcy księży i 12 tysięcy zakonników (jedna czwarta na misjach zagranicznych). 6 procent z tej liczby to ponad dwa tysiące potencjalnych przestępców seksualnych. liczba ta nie uwzględnia księży, którzy umarli nie niepokojeni, choć molestowali czasem przez dziesiątki lat.dwa tysiące, tu i teraz, a przecież najczęściej bywa tak (co wiemy z przypadków, które udowodniono), że jeden ksiądz pedofil może mieć dziesiątki, a nawet setki ofiar. może więc ich w polsce być tysiące. czy się ujawnią, czy przełamią wszystkie opory opisywane przez psychologów, czy zdecydują się poinformować organy ścigania, składać zeznania, wracać pamięcią do tych historii, wreszcie wstąpić na drogę sądową?rozstrzygnięcie sądu w poznaniu może pomóc w podjęciu takiej decyzji. pomóc mogą też prawnicy, deklarując gotowość reprezentacji w takich sprawach. by nigdy nie było już tak, jak we wspomnianym wyżej przypadku w tylawie.odpowiedzialność i odszkodowanie osobnym zagadnieniem jest uzyskanie odszkodowania, zadośćuczynienia przez ofiarę. sami sprawcy najczęściej nie mają środków. jedyną drogą jest dochodzenie zadośćuczynienia od instytucji kościoła, osób prawnych ponoszących odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. i tu dochodzimy do przełomowego rozstrzygnięcia. dotąd słyszeć można było opinie głoszoną na przykład przez wspomnianego arcybiskupa michalika, że kościół oferuje jedynie moralne zadośćuczynienie. "do zobowiązań finansowych kościół nie może się poczuwać, odsyłamy do winowajcy. co innego moralne zadośćuczynienie i pomoc ofiarom” – przekonywał hierarcha. poznański wyrok przetarł drogę, lecz musimy także pamiętać, że to dopiero początek i różnie losy takich spraw mogą się potoczyć.jak widzimy i słyszymy, wspomniany wyrok wzbudził sensację, ponieważ wydał go sąd drugiej instancji - sąd apelacyjny w poznaniu, zatwierdzając wcześniejszy wyrok sądu okręgowego. wyrok jest zatem prawomocny. towarzystwo chrystusowe dla polonii zagranicznej, do którego należał sprawca (pozwane w tej sprawie), będzie musiało go wykonać, czyli wypłacić milion złotych zadośćuczynienia i zacząć wypłacać miesięczną rentę.ale towarzystwo chrystusowe może się nadal próbować odwołać do sądu najwyższego w drodze kasacji. kasacja to środek nadzwyczajny. nie w każdej sprawie można ją stosować, nie każdą sprawę sąd przyjmie. w tej, gdzie wyrok jest precedensowy, można się spodziewać, że do rozpatrzenia sprawy dojdzie.od niedawna mamy także dodatkową możliwość. sejm uchwalił przepisy o kasacji nadzwyczajnej. w niemal każdej prawomocnie zakończonej sprawie można się jeszcze (za pośrednictwem prokuratora generalnego lub rzecznika praw obywatelskich) odwołać w trybie nadzwyczajnym do nowej izby kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych sądu najwyższego. sędziowie tej izby nie zostali jeszcze powołani, ale już wybrała ich nowa krajowa rada sądownictwa i czekają na zaprzysiężenie przez prezydenta.jeśli do niego dojdzie, ruszy machina. i choć deklarowanym celem powołania nowej izby jest możliwość rozpatrywania spraw, gdzie popełniono błędy sądowe, nietrudno sobie wyobrazić w dzisiejszych realiach, że władza, przy możliwych naciskach kościoła, taką kasację do nowej izby wniesie. czas zatem pokaże, czy wyrok poznański będzie rzeczywiście ostateczny.odtwarzajks. kloch: nawet jeden ksiądz pedofil, to byłoby za wielu / wideo: tvn24 ruszy lawina?musimy zdawać sobie sprawę, że wyrok w jednej sprawie nie determinuje rozstrzygnięć w innych. skąd zatem słowa "przełom" i "precedens"? skąd taka radość z wygranej? stąd, że sąd w sprawie poznańskiej zastosował znaną konstrukcję prawną, tyle że niestosowaną dotąd wobec kościoła. chodzi o przepis kodeksu cywilnego, zgodnie z którym za szkody wyrządzone przez podwładnego odpowiada ten, kto podwładnemu powierza do wykonania czynności.to nie znaczy, że sąd stwierdził, iż winne jest towarzystwo chrystusowe. nie, winny był konkretny duchowny (skazany zresztą w sprawie karnej na 4 lata więzienia). otoczenie księdza mogło o tym nic nie wiedzieć. czy zatem można odpowiadać za coś, o czym się nie wiedziało?to tak jak w innych oczywistych dla nas przypadkach. czy jeśli firma budowlana wyśle do nas pracownika, który nam zawali budowany dom zamiast go dokończyć albo porozbija zakupione okna, będziemy skarżyli do sądu pracownika? nie, wniesiemy sprawę przeciwko firmie. czy jeśli w czasie interwencji okradnie nas strażak, policjant czy sanitariusz, będzie za to odpowiadał jego pracodawca? tak, za jednego skarb państwa, za innego - szpital.z kościołem powinno być tak samo. sędzia, która wydała wyrok w pierwszej instancji (sąd apelacyjny go zatwierdził), nie miała wątpliwości. uznała, że duchowny wykorzystał swoją pozycję zawodową jako ksiądz. dziewczynkę, która stała się ofiarą gwałtów, poznał na lekcji religii. spotykał się z nią na plebanii, czyli w "miejscu służbowym". “gdyby nie wykorzystał swojej funkcji księdza do zdobycia zaufania pokrzywdzonej, szkoda nie zostałaby wyrządzona" - podkreślono w wyroku.kto będzie płacił?struktura kościoła katolickiego jest skomplikowana. dotyczy to także innych kościołów. trzeba sprawdzić, komu duchowny podlega, jakiej osobie prawnej, kościelnej instytucji, może diecezji, a może zakonowi?. pomóc muszą fachowcy.art. 430. [szkoda wyrządzona przez podwładnego] kto na własny rachunek powierza wykonanie czynności osobie, która przy wykonywaniu tej czynności podlega jego kierownictwu i ma obowiązek stosować się do jego wskazówek, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną z winy tej osoby przy wykonywaniu powierzonej jej czynności.kodeks cywilnyoczywiście nie wiemy, jaka jest skala zjawiska przestępstw seksualnych w polskim kościele. niejeden się oburzy na nieuprawnione wymachiwanie wspomnianą wyżej liczbą dwóch tysięcy księży pedofili. pamiętajmy jednak, że reporterzy "boston globe" też nie wierzyli i byli oburzeni.do czasu. wszędzie tam, gdzie tematem pedofilii zajęto się poważnie, gdzie powoływano zespoły ekspertów i studiowano dokumenty, ustalenia były wstrząsające. tak było na przykład w irlandii, do której nas się czasami porównuje. to też katolicki kraj.specjalna komisja rządowa, której przewodniczył sędzia sądu najwyższego irlandii, objęła dochodzeniem lata 1930-1990. ustalono, że ponad 35 tysięcy irlandzkich dzieci było bitych, molestowanych seksualnie, torturowanych oraz gwałconych przez księży katolickich. 35 tysięcy! przeraża, prawda?badania trwały dziewięć lat, a raport ma 2,6 tys. stron. i jeszcze tylko przypomnę - irlandia ma niecałe pięć milionów mieszkańców, blisko osiem razy mniej niż polska. raport wstrząsnął krajem na tyle, że znaczna część obywateli odwróciła się od kościoła.takich spraw jak badania irlandzkie było na świecie więcej, oczywiście o różnej skali. zaledwie kilka tygodni temu poznaliśmy omawiane w magazynietvn24 wyniki badań amerykańskich z pensylwanii.badania amerykańskie pokazują jeden z wymiarów problemu. z trzystu księży opisanych w raporcie tylko dwóch zostało za swoje czyny ukaranych. pozostali uniknęli odpowiedzialności z powodu przedawnienia karalności czynów. tu widać, jak na dłoni, że ukrywanie tych spraw przynosi zamierzony cel - sprawcy unikają odpowiedzialności.obowiązek państwastąd obowiązek kościoła, ale i państwa, by się tymi sprawami zająć, by powołać odpowiednią komisję, a ona wtedy wezwie ofiary i świadków do składania zeznań, skonfrontuje je z dokumentami kościelnymi. sam kościół temu problemowi nie podoła. tak jak nie rozliczył się z grzechów komunizmu, a swoich przedstawicieli z faktu współpracy z organami bezpieczeństwa (poza nielicznymi wyjątkami, które odkryły media czy historycy), tak nie jest w stanie rozliczyć się z zaniedbań w sferze przestępstw seksualnych.nie ma powodu, by uznać, że polscy księża i polski kościół katolicki jest inny niż takie kościoły na świecie. wiemy o tym, że są problemy. nie znamy skali zjawiska. widzimy także przedziwne podobieństwa. proszę porównać. gino flaim, włoski ksiądz w telewizji powiedział:  "mógłbym zaakceptować pedofilię, ale nie jestem przekonany do homoseksualizmu". "niestety, są dzieci, które nie otrzymują czułości w domu, więc szukają jej gdzie indziej. jeżeli trafią na księdza, to może on ulec pokusie. rozumiem to". czy coś to państwu przypomina? oddajmy głos arcybiskupowi michalikowi: "słyszymy nieraz, że to często wyzwala się ta niewłaściwa postawa czy nadużycie, kiedy dziecko szuka miłości. ono lgnie, ono szuka. i zagubi się samo i jeszcze tego drugiego człowieka wciąga".michalik za te słowa przepraszał, ale mleko się rozlało.odtwarzajabp michalik o rozwodach i pedofiliimy wszyscy jesteśmy winni temu, że nasze dzieci bywają nadal ofiarami, że ofiary wcześniejsze nie doczekały się zadośćuczynienia, że te same osoby mogą swój proceder uprawiać przez lata. my wszyscy. każdy z osobna i my jako wspólnoty. wierzę, że obecny czas może się przysłużyć do uświadomienia sobie tego ogromnego problemu. a hipokrytów nadal będzie drażnić "kler".podziel się komentarze (7)najnowsze | najwyżej oceniane | najstarszedodaj komentarz do artykułuzaloguj się, aby dodać komentarz dodaj komentarz do artykułuwpisz komentarz... udostępnij komentarz w:publikujwłaśnie pojawiły sie nowe () komentarze - pokażukryj najgorzej ocenianepokaż wszystkie komentarze mirosław87ky 9 dni temu po prostu owce.... celne jest to określenie w biblii... tyle osób ocenia komentarz pozytywniezaloguj się aby oceniaćostatnio ocenili:0tyle osób ocenia komentarz negatywniezaloguj się aby oceniaćostatnio ocenili:0podziel sięzgłoś naruszenieodpowiedzcytuj udostępnij komentarz w:kopiuj link stanislaw_potyra 08 october 2018 tylko w kościele katolickim jest problem pedofilii bo tylko katolickich duchownych obowiązuje celibat. ksiądz czy zakonnik ma takie same potrzeby biologiczne jak ogół ludności. sytuacja kanoniczna zmusza duchownych do zagłuszania swoich żądzy i schodzenia do podziemia . natomiast władze kościelne maskują te przestępstwa aby nie zniechęcać rozwińtyle osób ocenia komentarz pozytywniezaloguj się aby oceniaćostatnio ocenili:0tyle osób ocenia komentarz negatywniezaloguj się aby oceniaćostatnio ocenili:0podziel sięzgłoś naruszenieodpowiedzcytuj udostępnij komentarz w:kopiuj link boholt 08 october 2018 polecam wpisać w przeglądarkę: "mściwy książę kościoła". tyle w temacie katolickiego miłosierdzia hierarchów. tyle osób ocenia komentarz pozytywniezaloguj się aby oceniaćostatnio ocenili:0tyle osób ocenia komentarz negatywniezaloguj się aby oceniaćostatnio ocenili:0podziel sięzgłoś naruszenieodpowiedzcytuj udostępnij komentarz w:kopiuj link templars1 08 october 2018 oto prawdziwy powód "dobrej zmiany" w polskich sądach.... tyle osób ocenia komentarz pozytywniezaloguj się aby oceniaćostatnio ocenili:0tyle osób ocenia komentarz negatywniezaloguj się aby oceniaćostatnio ocenili:0podziel sięzgłoś naruszenieodpowiedzcytuj udostępnij komentarz w:kopiuj link jakby śmieszne 08 october 2018 dobry i rzetelny tekst, informacyjny i powinien być jako ulotka dostępny w szkołach tyle osób ocenia komentarz pozytywniezaloguj się aby oceniaćostatnio ocenili:0tyle osób ocenia komentarz negatywniezaloguj się aby oceniaćostatnio ocenili:0podziel sięzgłoś naruszenieodpowiedzcytuj udostępnij komentarz w:kopiuj link pirat2 08 october 2018 do tego wszystkiego dochodzi, tylko dzięki spowiedzi, księża wszystko wiedzą o wszystkim co się dzieje w parafii, nawet o najskrytszych tajemnicach. tyle osób ocenia komentarz pozytywniezaloguj się aby oceniaćostatnio ocenili:1tyle osób ocenia komentarz negatywniezaloguj się aby oceniaćostatnio ocenili:0podziel sięzgłoś naruszenieodpowiedzcytuj udostępnij komentarz w:kopiuj link cavok 07 october 2018 4 lata za pedofilię? ofiara jest skazana na dożywocie. jaskrawa dysproporcja. tyle osób ocenia komentarz pozytywniezaloguj się aby oceniaćostatnio ocenili:5tyle osób ocenia komentarz negatywniezaloguj się aby oceniaćostatnio ocenili:0podziel sięzgłoś naruszenieodpowiedzcytuj udostępnij komentarz w:kopiuj linkzasady forumpublikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu. tvn24 nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.zwiń jakub majmurek zobaczkaczyński obstawił pożar w europie. dużo ryzykuje, to niebezpieczny zakładczytaj artykuł tytuł: kaczyński zakłada, że populiści zmienią układ sił w europie źródło: getty images justyna sieklucka zobacz"twarz europy". nowy mussolini czy zbawca włoch?czytaj artykuł tytuł: matteo salvini zyskał popularność na antyimigranckich hasłach źródło: antonio masiello/getty images redaktor prowadzącaaleksandra majda autorzybartosz żurawicz, agata szczęśniak, jakub majmurek, łukasz bojarski, ewelina woźnica, justyna sieklucka, tomasz wiśniowski redakcjaiga piotrowska, aleksandra majda, mateusz sosnowski fotoedycjamateusz gołąb, daria ołdak, karol piątkowski, michał sadowski, jacek barczyński  zdjęcia maciej kulczyński/pap, adam guz/getty images poland, antonio masiello/getty images, tatiana jachyra / forum poprzedni weekend 29-30.09.2018 2 tygodnie temu 22-23.09.2018 3 tygodnie temu 15-16.09.2018 4 tygodnie temu 08-09.09.2018 5 tygodni temu 01-02.09.2018zobacz wszystkie przepraszamy. aby poprawnie wyświetlić tę stronę, uaktualnij przeglądarkę!

Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

Words density analysis:

Numbers of all words: 3654

One word
nie - 6.57% (240)
się - 3.09% (113)
czy - 2.65% (97)
że - 2.19% (80)
praw - 1.7% (62)
- 1.53% (56)
- 1.34% (49)
pod - 1.29% (47)
czyn - 1.18% (43)
pro - 1.04% (38)
tak - 1.04% (38)
spraw - 0.99% (36)
ich - 0.88% (32)
przy - 0.85% (31)
jest - 0.85% (31)
lub - 0.82% (30)
- 0.82% (30)
komentarz - 0.82% (30)
ocenia - 0.82% (30)
jak - 0.82% (30)
nic - 0.79% (29)
lat - 0.77% (28)
art. - 0.71% (26)
sąd - 0.68% (25)
ofiar - 0.66% (24)
przestępstw - 0.66% (24)
one - 0.6% (22)
ale - 0.57% (21)
kto - 0.55% (20)
inne - 0.55% (20)
ona - 0.55% (20)
czynności - 0.52% (19)
osób - 0.52% (19)
przez - 0.52% (19)
aby - 0.52% (19)
może - 0.49% (18)
seksualne - 0.49% (18)
dni - 0.49% (18)
tyle - 0.47% (17)
taki - 0.47% (17)
sie - 0.47% (17)
które - 0.47% (17)
pedofil - 0.44% (16)
ono - 0.41% (15)
podlega - 0.41% (15)
oceniaćostatnio - 0.38% (14)
małoletni - 0.38% (14)
był - 0.36% (13)
nas - 0.36% (13)
karze - 0.36% (13)
księży - 0.36% (13)
wolności - 0.33% (12)
ten - 0.33% (12)
dom - 0.33% (12)
przed - 0.33% (12)
- 0.3% (11)
albo - 0.3% (11)
innej - 0.3% (11)
pozbawienia - 0.3% (11)
wyrok - 0.3% (11)
jego - 0.3% (11)
2018 - 0.3% (11)
takie - 0.3% (11)
tych - 0.27% (10)
dzieci - 0.27% (10)
- 0.27% (10)
temu - 0.27% (10)
inny - 0.27% (10)
sam - 0.27% (10)
seksualnej - 0.25% (9)
prawie - 0.25% (9)
niego - 0.25% (9)
pomoc - 0.25% (9)
było - 0.25% (9)
tej - 0.25% (9)
katolicki - 0.25% (9)
przestępstwa - 0.25% (9)
podziel - 0.25% (9)
artykuł - 0.25% (9)
oto - 0.25% (9)
tym - 0.25% (9)
tvn - 0.22% (8)
jeśli - 0.22% (8)
osoby - 0.22% (8)
takiej - 0.22% (8)
sprawie - 0.22% (8)
czas - 0.22% (8)
sobie - 0.22% (8)
udostępnij - 0.22% (8)
sądu - 0.22% (8)
można - 0.22% (8)
sięzgłoś - 0.19% (7)
link - 0.19% (7)
jako - 0.19% (7)
naruszenieodpowiedzcytuj - 0.19% (7)
w:kopiuj - 0.19% (7)
będzie - 0.19% (7)
wobec - 0.19% (7)
kościół - 0.19% (7)
negatywniezaloguj - 0.19% (7)
ocenili:0podziel - 0.19% (7)
tvn24 - 0.19% (7)
małoletniego - 0.19% (7)
pozytywniezaloguj - 0.19% (7)
także - 0.19% (7)
niż - 0.19% (7)
kościoła - 0.19% (7)
nie, - 0.19% (7)
czynu - 0.19% (7)
ofiary - 0.19% (7)
nią - 0.19% (7)
michalik - 0.19% (7)
kodeks - 0.19% (7)
temat - 0.19% (7)
chodzi - 0.19% (7)
roku - 0.19% (7)
ofiara - 0.19% (7)
duchowny - 0.19% (7)
tylko - 0.19% (7)
tysięcy - 0.19% (7)
pedofilii - 0.19% (7)
mogą - 0.19% (7)
przepis - 0.16% (6)
odpowiada - 0.16% (6)
pomocnictwo - 0.16% (6)
też - 0.16% (6)
drugi - 0.16% (6)
przestępstwo - 0.16% (6)
seksualnych - 0.16% (6)
problem - 0.16% (6)
bywa - 0.16% (6)
doprowadza - 0.16% (6)
nawet - 0.16% (6)
musi - 0.16% (6)
tego - 0.16% (6)
ksiądz - 0.16% (6)
sprawca - 0.16% (6)
cel - 0.16% (6)
film - 0.16% (6)
october - 0.16% (6)
jeden - 0.16% (6)
stanie - 0.16% (6)
milion - 0.16% (6)
wykonania - 0.16% (6)
jeżeli - 0.14% (5)
obowiązek - 0.14% (5)
popełnienie - 0.14% (5)
osobie - 0.14% (5)
swoim - 0.14% (5)
wykorzystanie - 0.14% (5)
drugie - 0.14% (5)
zatem - 0.14% (5)
poddania - 0.14% (5)
ścigania - 0.14% (5)
nadal - 0.14% (5)
to, - 0.14% (5)
być - 0.14% (5)
niech - 0.14% (5)
wymiar - 0.14% (5)
jej - 0.14% (5)
magazyn - 0.14% (5)
mają - 0.14% (5)
poniżej - 0.14% (5)
ofiarami - 0.14% (5)
ocenili:0tyle - 0.14% (5)
nowe - 0.14% (5)
księdza - 0.14% (5)
tygodni - 0.14% (5)
której - 0.14% (5)
gdzie - 0.14% (5)
innych - 0.14% (5)
zadośćuczynienia - 0.11% (4)
bojarski - 0.11% (4)
łukasz - 0.11% (4)
treści - 0.11% (4)
małoletniemu - 0.11% (4)
jeszcze - 0.11% (4)
lata - 0.11% (4)
izby - 0.11% (4)
podlega, - 0.11% (4)
przypadku - 0.11% (4)
szkodę - 0.11% (4)
został - 0.11% (4)
nam - 0.11% (4)
komentarze - 0.11% (4)
getty - 0.11% (4)
images - 0.11% (4)
kościele - 0.11% (4)
arcybiskup - 0.11% (4)
tytuł: - 0.11% (4)
popełnia - 0.11% (4)
słyszymy - 0.11% (4)
choć - 0.11% (4)
swoje - 0.11% (4)
jednak - 0.11% (4)
zabronionego - 0.11% (4)
wszyscy - 0.11% (4)
która - 0.11% (4)
chroni - 0.11% (4)
ułatwia - 0.11% (4)
ofiarę - 0.11% (4)
poznaniu - 0.11% (4)
ten, - 0.11% (4)
parafii - 0.11% (4)
badań - 0.11% (4)
pierwsze - 0.11% (4)
winny - 0.11% (4)
duchownych - 0.11% (4)
zakład - 0.11% (4)
30. - 0.11% (4)
tysiące - 0.11% (4)
sprawę - 0.11% (4)
wszystkie - 0.11% (4)
dla - 0.11% (4)
złotych - 0.11% (4)
pomóc - 0.11% (4)
seksualnego - 0.11% (4)
wykorzystywania - 0.11% (4)
oraz - 0.11% (4)
stosunku - 0.11% (4)
inną - 0.11% (4)
przykład - 0.11% (4)
który - 0.11% (4)
czyny - 0.11% (4)
przeciwko - 0.11% (4)
odszkodowania - 0.11% (4)
gdy - 0.08% (3)
ponad - 0.08% (3)
potencjalne - 0.08% (3)
odpowiedzialności - 0.08% (3)
popełnienia - 0.08% (3)
seksualnych. - 0.08% (3)
woźnica - 0.08% (3)
polski - 0.08% (3)
bywają - 0.08% (3)
szuka - 0.08% (3)
nasze - 0.08% (3)
procent - 0.08% (3)
poznański - 0.08% (3)
"boston - 0.08% (3)
szczęśniak - 0.08% (3)
życiu - 0.08% (3)
sieklucka - 0.08% (3)
krytycznego - 0.08% (3)
chrystusowe - 0.08% (3)
odwołać - 0.08% (3)
prywatnym - 0.08% (3)
mnie - 0.08% (3)
dziecko - 0.08% (3)
ofiarami, - 0.08% (3)
dziecka - 0.08% (3)
kaczyński - 0.08% (3)
umie - 0.08% (3)
opisane - 0.08% (3)
przepisy - 0.08% (3)
wiśniowski - 0.08% (3)
kodeksu - 0.08% (3)
nowej - 0.08% (3)
jedno - 0.08% (3)
towarzystwo - 0.08% (3)
głos - 0.08% (3)
nadzwyczajne - 0.08% (3)
stosować - 0.08% (3)
zależności - 0.08% (3)
dziesiątki - 0.08% (3)
zjawiska - 0.08% (3)
zaniechaniem - 0.08% (3)
muszą - 0.08% (3)
najwyższego - 0.08% (3)
powinno - 0.08% (3)
badania - 0.08% (3)
reporterzy - 0.08% (3)
majmurek - 0.08% (3)
kościoła, - 0.08% (3)
sił - 0.08% (3)
sposób - 0.08% (3)
kościelne - 0.08% (3)
adam - 0.08% (3)
pornograficzne - 0.08% (3)
obcowania - 0.08% (3)
temu, - 0.08% (3)
dzieci, - 0.08% (3)
setki - 0.08% (3)
jakub - 0.08% (3)
europie - 0.08% (3)
miesięcy - 0.08% (3)
takich - 0.08% (3)
dwa - 0.08% (3)
określony - 0.08% (3)
poznaniu, - 0.08% (3)
justyna - 0.08% (3)
więc - 0.08% (3)
wiemy - 0.08% (3)
agata - 0.08% (3)
popełniony - 0.08% (3)
określonej - 0.08% (3)
czynności, - 0.08% (3)
płciowego - 0.08% (3)
zakonnik - 0.08% (3)
kto, - 0.08% (3)
tygodnie - 0.08% (3)
drogę - 0.08% (3)
działa - 0.08% (3)
sprawcy - 0.08% (3)
odpowiedzialność - 0.08% (3)
[seksualne - 0.08% (3)
żurawicz - 0.08% (3)
bartosz - 0.08% (3)
tomasz - 0.08% (3)
ewelina - 0.08% (3)
wideo: - 0.08% (3)
wyżej - 0.08% (3)
dopuszcza - 0.08% (3)
polsce - 0.08% (3)
globe" - 0.08% (3)
fakty - 0.08% (3)
osobę - 0.08% (3)
możliwość - 0.05% (2)
słowa - 0.05% (2)
popełniono - 0.05% (2)
nowa - 0.05% (2)
wspólnot - 0.05% (2)
nadzwyczajnej - 0.05% (2)
skąd - 0.05% (2)
zostali - 0.05% (2)
ruszy - 0.05% (2)
sądownictwa - 0.05% (2)
każdej - 0.05% (2)
kasacji - 0.05% (2)
różnie - 0.05% (2)
moralne - 0.05% (2)
instytucji - 0.05% (2)
dochodzenie - 0.05% (2)
"do - 0.05% (2)
sami - 0.05% (2)
tematu - 0.05% (2)
zadośćuczynienie - 0.05% (2)
tak, - 0.05% (2)
musimy - 0.05% (2)
już - 0.05% (2)
nieprawdopodobne - 0.05% (2)
trudno - 0.05% (2)
widzimy - 0.05% (2)
wspomniany - 0.05% (2)
wydał - 0.05% (2)
instancji - 0.05% (2)
apelacyjny - 0.05% (2)
czyli - 0.05% (2)
dotąd - 0.05% (2)
słowo: - 0.05% (2)
ojca - 0.05% (2)
sprawy - 0.05% (2)
innego - 0.05% (2)
krótszy - 0.05% (2)
polsku - 0.05% (2)
oceniane - 0.05% (2)
stefana - 0.05% (2)
rodzinę. - 0.05% (2)
"to - 0.05% (2)
zderzenie - 0.05% (2)
czołgiem" - 0.05% (2)
dodaj - 0.05% (2)
osobna - 0.05% (2)
decyzji. - 0.05% (2)
same - 0.05% (2)
samo - 0.05% (2)
joanna - 0.05% (2)
coś - 0.05% (2)
skali - 0.05% (2)
kulig: - 0.05% (2)
drogi - 0.05% (2)
zmiótł - 0.05% (2)
księża - 0.05% (2)
rady - 0.05% (2)
forum - 0.05% (2)
mateusz - 0.05% (2)
aleksandra - 0.05% (2)
masiello/getty - 0.05% (2)
antonio - 0.05% (2)
były - 0.05% (2)
źródło: - 0.05% (2)
rządem - 0.05% (2)
„stówka” - 0.05% (2)
katolickich - 0.05% (2)
katolickim - 0.05% (2)
morawieckiego. - 0.05% (2)
"kler" - 0.05% (2)
taśmy, - 0.05% (2)
zachwiać - 0.05% (2)
full - 0.05% (2)
gwałty - 0.05% (2)
kościoła. - 0.05% (2)
odszkodowania, - 0.05% (2)
lekcji - 0.05% (2)
stała - 0.05% (2)
wykorzystał - 0.05% (2)
kościołem - 0.05% (2)
państwa, - 0.05% (2)
nakrzyczy, - 0.05% (2)
zeswata, - 0.05% (2)
katolickiego - 0.05% (2)
konkretny - 0.05% (2)
postawi - 0.05% (2)
piwo. - 0.05% (2)
powierza - 0.05% (2)
podwładnego - 0.05% (2)
członków - 0.05% (2)
szkoda - 0.05% (2)
komu - 0.05% (2)
swoich - 0.05% (2)
oczywiście - 0.05% (2)
szczęścia. - 0.05% (2)
każdego - 0.05% (2)
powodu - 0.05% (2)
problemu. - 0.05% (2)
podjęciu - 0.05% (2)
kilka - 0.05% (2)
świecie - 0.05% (2)
wyrządzona - 0.05% (2)
zawodowym... - 0.05% (2)
osiem - 0.05% (2)
raport - 0.05% (2)
sędzia - 0.05% (2)
irlandii, - 0.05% (2)
dwóch - 0.05% (2)
wykonywaniu - 0.05% (2)
najczęściej - 0.05% (2)
faktach - 0.05% (2)
przestępców - 0.05% (2)
niebezpieczny - 0.05% (2)
faktu - 0.05% (2)
ujawnią, - 0.05% (2)
władze - 0.05% (2)
teraz - 0.05% (2)
istnieje - 0.05% (2)
rozdziale - 0.05% (2)
xxv - 0.05% (2)
miejsce - 0.05% (2)
karalności - 0.05% (2)
przedawnienie - 0.05% (2)
obejmują - 0.05% (2)
granica - 0.05% (2)
popełnionych - 0.05% (2)
karnego - 0.05% (2)
jednak, - 0.05% (2)
dziecku - 0.05% (2)
ryzykuje, - 0.05% (2)
lat, - 0.05% (2)
dzięki - 0.05% (2)
dużo - 0.05% (2)
organy - 0.05% (2)
jest. - 0.05% (2)
sytuacji - 0.05% (2)
mieć - 0.05% (2)
warto - 0.05% (2)
odpowiadać - 0.05% (2)
samym - 0.05% (2)
karą - 0.05% (2)
poinformować - 0.05% (2)
lat). - 0.05% (2)
wiele - 0.05% (2)
możliwych - 0.05% (2)
zdecydują - 0.05% (2)
kolejne - 0.05% (2)
"twarz - 0.05% (2)
ukończeniem - 0.05% (2)
szczególny - 0.05% (2)
małoletnim - 0.05% (2)
udzielając - 0.05% (2)
zaufania - 0.05% (2)
wykonania, - 0.05% (2)
dziesiątki, - 0.05% (2)
czynnościom - 0.05% (2)
takim - 0.05% (2)
płciowo - 0.05% (2)
precedensowy - 0.05% (2)
obcuje - 0.05% (2)
12. - 0.05% (2)
małoletniego, - 0.05% (2)
zapłacić - 0.05% (2)
nadużycie - 0.05% (2)
nich - 0.05% (2)
określonego - 0.05% (2)
prezentuje - 0.05% (2)
charakter - 0.05% (2)
europy". - 0.05% (2)
włoch? - 0.05% (2)
nowy - 0.05% (2)
miała - 0.05% (2)
mussolini - 0.05% (2)
tysiące. - 0.05% (2)
zbawca - 0.05% (2)
lat. - 0.05% (2)
przedawnienia - 0.05% (2)
rozpowszechnia - 0.05% (2)
przestępstwa, - 0.05% (2)
groźbą - 0.05% (2)
nimi - 0.05% (2)
wykonanie - 0.05% (2)
zaspokojenia - 0.05% (2)
zapoznanie - 0.05% (2)
umożliwiający - 0.05% (2)
seksualnym - 0.05% (2)
niedopuszczenia - 0.05% (2)
zakonników - 0.05% (2)
policja - 0.05% (2)
procedur - 0.05% (2)
kościelnych - 0.05% (2)
potrzeby - 0.05% (2)
współpracy - 0.05% (2)
badań, - 0.05% (2)
wstąpić - 0.05% (2)
dobre - 0.05% (2)
mniej - 0.05% (2)
środków - 0.05% (2)
prokuratura - 0.05% (2)
prawnych - 0.05% (2)
wszystko - 0.05% (2)
ile - 0.05% (2)
czwarte - 0.05% (2)
przecież - 0.05% (2)
skala - 0.05% (2)
którzy - 0.05% (2)
trzecie - 0.05% (2)
sipe - 0.05% (2)
właśnie - 0.05% (2)
diecezji - 0.05% (2)
się, - 0.05% (2)
okazuje - 0.05% (2)
rozstrzygnięcie - 0.05% (2)
sądową? - 0.05% (2)
zachowań - 0.05% (2)
przypadków - 0.05% (2)
scena - 0.05% (2)
zjawiska. - 0.05% (2)
ich, - 0.05% (2)
chronić - 0.05% (2)
system - 0.05% (2)
historii - 0.05% (2)
księży. - 0.05% (2)
ukarać - 0.05% (2)
księży? - 0.05% (2)
popełnienie. - 0.05% (2)
rzuca - 0.05% (2)
odpowiednie - 0.05% (2)
skazany - 0.05% (2)
obstawił - 0.05% (2)
cele - 0.05% (2)
proboszcza - 0.05% (2)
idzie - 0.05% (2)
molestowanych - 0.05% (2)
domu - 0.05% (2)
michalika - 0.05% (2)
arcybiskupa - 0.05% (2)
kiedy - 0.05% (2)
pożar - 0.05% (2)
przypadkach - 0.05% (2)
ścigania, - 0.05% (2)
europie. - 0.05% (2)
twierdził, - 0.05% (2)
bojarski, - 0.05% (2)
ofiarę, - 0.05% (2)
osoba - 0.05% (2)
karę - 0.05% (2)
wymierza - 0.05% (2)
podżeganie - 0.05% (2)
kary - 0.05% (2)
zająć - 0.05% (2)
środek - 0.05% (2)
zeznania, - 0.05% (2)
byli - 0.05% (2)
pomocnictwo] - 0.05% (2)
zawiadamia - 0.05% (2)
197 - 0.05% (2)
wiadomość - 0.05% (2)
mając - 0.05% (2)
składać - 0.05% (2)
potencjalnych - 0.05% (2)
prawnicy - 0.05% (2)
Two words phrases
osób ocenia - 0.38% (14)
aby oceniaćostatnio - 0.38% (14)
ocenia komentarz - 0.38% (14)
się aby - 0.38% (14)
tyle osób - 0.38% (14)
pozbawienia wolności - 0.3% (11)
karze pozbawienia - 0.27% (10)
podlega karze - 0.27% (10)
się z - 0.25% (9)
czynności seksualnej - 0.22% (8)
udostępnij komentarz - 0.22% (8)
pozytywniezaloguj się - 0.19% (7)
komentarz pozytywniezaloguj - 0.19% (7)
komentarz w:kopiuj - 0.19% (7)
naruszenieodpowiedzcytuj udostępnij - 0.19% (7)
komentarz negatywniezaloguj - 0.19% (7)
ocenili:0podziel sięzgłoś - 0.19% (7)
oceniaćostatnio ocenili:0podziel - 0.19% (7)
w:kopiuj link - 0.19% (7)
sięzgłoś naruszenieodpowiedzcytuj - 0.19% (7)
to nie - 0.19% (7)
negatywniezaloguj się - 0.19% (7)
october 2018 - 0.16% (6)
lub do - 0.16% (6)
do lat - 0.16% (6)
lat 15 - 0.14% (5)
albo do - 0.14% (5)
do poddania - 0.14% (5)
poniżej lat - 0.14% (5)
wolności od - 0.14% (5)
innej czynności - 0.14% (5)
poddania się - 0.14% (5)
ocenili:0tyle osób - 0.14% (5)
08 october - 0.14% (5)
oceniaćostatnio ocenili:0tyle - 0.14% (5)
getty images - 0.11% (4)
może się - 0.11% (4)
czynu zabronionego - 0.11% (4)
lat 3. - 0.11% (4)
artykuł tytuł: - 0.11% (4)
seksualnej albo - 0.11% (4)
1. kto - 0.11% (4)
od lat - 0.11% (4)
w poznaniu - 0.11% (4)
na przykład - 0.11% (4)
obcowania płciowego - 0.08% (3)
ją do - 0.08% (3)
nowej izby - 0.08% (3)
czynności, podlega - 0.08% (3)
ofiary i - 0.08% (3)
zaniechaniem ułatwia - 0.08% (3)
wyrok w - 0.08% (3)
takiej czynności, - 0.08% (3)
wykonania takiej - 0.08% (3)
innej osobie - 0.08% (3)
nie do - 0.08% (3)
do wykonania - 0.08% (3)
towarzystwo chrystusowe - 0.08% (3)
miesięcy do - 0.08% (3)
tysięcy księży - 0.08% (3)
karze określonej - 0.08% (3)
doprowadza inną - 0.08% (3)
w innych - 0.08% (3)
treści pornograficzne - 0.08% (3)
potencjalne ofiary - 0.08% (3)
małoletniemu poniżej - 0.08% (3)
na szkodę - 0.08% (3)
nie może - 0.08% (3)
w przypadku - 0.08% (3)
[seksualne wykorzystanie - 0.08% (3)
dopuszcza się - 0.08% (3)
po pierwsze - 0.08% (3)
doprowadza ją - 0.08% (3)
podlega, kto - 0.08% (3)
określonej w - 0.08% (3)
takich spraw - 0.08% (3)
w kościele - 0.08% (3)
stosunku zależności - 0.08% (3)
wolności do - 0.08% (3)
osobę do - 0.08% (3)
ten, kto - 0.08% (3)
dzieci bywają - 0.08% (3)
sądu najwyższego - 0.08% (3)
a nawet - 0.08% (3)
jeden ksiądz - 0.08% (3)
że są - 0.08% (3)
że nasze - 0.08% (3)
się w - 0.08% (3)
tomasz wiśniowski - 0.08% (3)
"boston globe" - 0.08% (3)
ewelina woźnica - 0.08% (3)
bartosz żurawicz - 0.08% (3)
nasze dzieci - 0.08% (3)
temu, że - 0.08% (3)
jakub majmurek - 0.08% (3)
justyna sieklucka - 0.08% (3)
tygodnie temu - 0.08% (3)
sądu w - 0.08% (3)
jest w - 0.08% (3)
chodzi o - 0.08% (3)
w poznaniu, - 0.08% (3)
w sposób - 0.08% (3)
milion złotych - 0.08% (3)
zależności lub - 0.08% (3)
inną osobę - 0.08% (3)
do obcowania - 0.08% (3)
przestępstw seksualnych - 0.05% (2)
odpowiadać za - 0.05% (2)
na faktach - 0.05% (2)
4 lata - 0.05% (2)
ale to - 0.05% (2)
w sprawie - 0.05% (2)
pożar w - 0.05% (2)
europie. dużo - 0.05% (2)
ryzykuje, to - 0.05% (2)
nowy mussolini - 0.05% (2)
może nas - 0.05% (2)
dodaj komentarz - 0.05% (2)
wszystko w - 0.05% (2)
czwarte - - 0.05% (2)
trzecie - - 0.05% (2)
czy zbawca - 0.05% (2)
masiello/getty images - 0.05% (2)
drugie - - 0.05% (2)
pierwsze - - 0.05% (2)
karę za - 0.05% (2)
za podżeganie - 0.05% (2)
popełnienia czynu - 0.05% (2)
niedopuszczenia do - 0.05% (2)
łukasz bojarski, - 0.05% (2)
temu po - 0.05% (2)
tak jak - 0.05% (2)
z osobna - 0.05% (2)
w podjęciu - 0.05% (2)
można się - 0.05% (2)
było na - 0.05% (2)
tej osoby - 0.05% (2)
do sądu - 0.05% (2)
35 tysięcy - 0.05% (2)
wyrok jest - 0.05% (2)
się od - 0.05% (2)
na świecie - 0.05% (2)
jeden z - 0.05% (2)
przypadku w - 0.05% (2)
nie było - 0.05% (2)
takiej decyzji. - 0.05% (2)
sprawie można - 0.05% (2)
przy wykonywaniu - 0.05% (2)
współpracy z - 0.05% (2)
czyli w - 0.05% (2)
się ujawnią, - 0.05% (2)
a przecież - 0.05% (2)
ta nie - 0.05% (2)
odpowiada za - 0.05% (2)
dwa tysiące - 0.05% (2)
tysięcy zakonników - 0.05% (2)
kościół katolicki - 0.05% (2)
do nowej - 0.05% (2)
które nie - 0.05% (2)
jest 25 - 0.05% (2)
czy jeśli - 0.05% (2)
sąd w - 0.05% (2)
od morawieckiego. - 0.05% (2)
pomocnictwo] § - 0.05% (2)
zapłacić milion - 0.05% (2)
które mogą - 0.05% (2)
drogi stefana - 0.05% (2)
i jego - 0.05% (2)
rodzinę. "to - 0.05% (2)
było jak - 0.05% (2)
zderzenie z - 0.05% (2)
postawi piwo. - 0.05% (2)
po polsku - 0.05% (2)
umie jedno - 0.05% (2)
polsce jest - 0.05% (2)
zbawca włoch? - 0.05% (2)
25 tysięcy - 0.05% (2)
księży i - 0.05% (2)
12 tysięcy - 0.05% (2)
procent z - 0.05% (2)
pedofil może - 0.05% (2)
tysiące. czy - 0.05% (2)
ujawnią, czy - 0.05% (2)
zdecydują się - 0.05% (2)
poinformować organy - 0.05% (2)
ścigania, składać - 0.05% (2)
morawieckiego. taśmy, - 0.05% (2)
mussolini czy - 0.05% (2)
pomóc w - 0.05% (2)
zawodowym... i - 0.05% (2)
mogą zachwiać - 0.05% (2)
z drogi - 0.05% (2)
stefana i - 0.05% (2)
jego rodzinę. - 0.05% (2)
"to było - 0.05% (2)
jak zderzenie - 0.05% (2)
z czołgiem" - 0.05% (2)
joanna kulig: - 0.05% (2)
full szczęścia. - 0.05% (2)
w życiu - 0.05% (2)
zeswata, postawi - 0.05% (2)
europy". nowy - 0.05% (2)
piwo. po - 0.05% (2)
polsku umie - 0.05% (2)
jedno słowo: - 0.05% (2)
jest winny - 0.05% (2)
bywają ofiarami - 0.05% (2)
księży? my - 0.05% (2)
obstawił pożar - 0.05% (2)
w europie. - 0.05% (2)
dużo ryzykuje, - 0.05% (2)
to niebezpieczny - 0.05% (2)
na drogę - 0.05% (2)
podjęciu takiej - 0.05% (2)
art. 197 - 0.05% (2)
przed ukończeniem - 0.05% (2)
wobec takiej - 0.05% (2)
osoby innej - 0.05% (2)
takim czynnościom - 0.05% (2)
ich wykonania, - 0.05% (2)
12. § - 0.05% (2)
taśmy, które - 0.05% (2)
3 podlega, - 0.05% (2)
zaspokojenia seksualnego - 0.05% (2)
wykonanie czynności - 0.05% (2)
inne miejsce - 0.05% (2)
czynnościom albo - 0.05% (2)
się do - 0.05% (2)
w inne - 0.05% (2)
przepisy o - 0.05% (2)
tak nie - 0.05% (2)
do popełnienia - 0.05% (2)
a swoim - 0.05% (2)
jego popełnienie. - 0.05% (2)
słyszymy o - 0.05% (2)
popełnienie przestępstw - 0.05% (2)
to się - 0.05% (2)
do ich - 0.05% (2)
się takim - 0.05% (2)
wyrok sądu - 0.05% (2)
na czas - 0.05% (2)
złotych odszkodowania - 0.05% (2)
każdego z - 0.05% (2)
wideo: tvn24 - 0.05% (2)
do której - 0.05% (2)
czyny opisane - 0.05% (2)
wykorzystanie małoletniego - 0.05% (2)
w rozdziale - 0.05% (2)
do 12. - 0.05% (2)
określony w - 0.05% (2)
6 miesięcy - 0.05% (2)
nie krótszy - 0.05% (2)
takiej osoby - 0.05% (2)
określonego w - 0.05% (2)
lat 8. - 0.05% (2)
lub krytycznego - 0.05% (2)
1. kto, - 0.05% (2)
2. jeżeli - 0.05% (2)
szkodę małoletniego, - 0.05% (2)
obcuje płciowo - 0.05% (2)
z małoletnim - 0.05% (2)
lub dopuszcza - 0.05% (2)
się wobec - 0.05% (2)
tygodni temu - 0.05% (2)
Three words phrases
tyle osób ocenia - 0.38% (14)
osób ocenia komentarz - 0.38% (14)
się aby oceniaćostatnio - 0.38% (14)
karze pozbawienia wolności - 0.27% (10)
komentarz pozytywniezaloguj się - 0.19% (7)
aby oceniaćostatnio ocenili:0podziel - 0.19% (7)
negatywniezaloguj się aby - 0.19% (7)
oceniaćostatnio ocenili:0podziel sięzgłoś - 0.19% (7)
naruszenieodpowiedzcytuj udostępnij komentarz - 0.19% (7)
komentarz negatywniezaloguj się - 0.19% (7)
ocenia komentarz pozytywniezaloguj - 0.19% (7)
sięzgłoś naruszenieodpowiedzcytuj udostępnij - 0.19% (7)
ocenia komentarz negatywniezaloguj - 0.19% (7)
komentarz w:kopiuj link - 0.19% (7)
ocenili:0podziel sięzgłoś naruszenieodpowiedzcytuj - 0.19% (7)
udostępnij komentarz w:kopiuj - 0.19% (7)
pozytywniezaloguj się aby - 0.19% (7)
08 october 2018 - 0.14% (5)
oceniaćostatnio ocenili:0tyle osób - 0.14% (5)
ocenili:0tyle osób ocenia - 0.14% (5)
aby oceniaćostatnio ocenili:0tyle - 0.14% (5)
pozbawienia wolności od - 0.14% (5)
do poddania się - 0.14% (5)
innej czynności seksualnej - 0.14% (5)
poniżej lat 15 - 0.14% (5)
§ 1. kto - 0.11% (4)
takiej czynności, podlega - 0.08% (3)
doprowadza inną osobę - 0.08% (3)
inną osobę do - 0.08% (3)
pozbawienia wolności do - 0.08% (3)
doprowadza ją do - 0.08% (3)
na szkodę małoletniego - 0.08% (3)
czynności, podlega karze - 0.08% (3)
do lat 3. - 0.08% (3)
jeden ksiądz pedofil - 0.08% (3)
określonej w § - 0.08% (3)
temu, że nasze - 0.08% (3)
że nasze dzieci - 0.08% (3)
3 podlega, kto - 0.05% (2)
popełnionych na szkodę - 0.05% (2)
czynnościom albo do - 0.05% (2)
w inne miejsce - 0.05% (2)
poddania się takim - 0.05% (2)
ułatwia innej osobie - 0.05% (2)
takiej osoby innej - 0.05% (2)
dopuszcza się wobec - 0.05% (2)
od morawieckiego. taśmy, - 0.05% (2)
ksiądz pedofil może - 0.05% (2)
niedopuszczenia do popełnienia - 0.05% (2)
innej osobie jego - 0.05% (2)
zaniechaniem ułatwia innej - 0.05% (2)
osobie jego popełnienie. - 0.05% (2)
po pierwsze - - 0.05% (2)
jest 25 tysięcy - 0.05% (2)
księży i 12 - 0.05% (2)
albo do ich - 0.05% (2)
zdecydują się poinformować - 0.05% (2)
organy ścigania, składać - 0.05% (2)
pomóc w podjęciu - 0.05% (2)
nie może się - 0.05% (2)
do nowej izby - 0.05% (2)
obstawił pożar w - 0.05% (2)
europie. dużo ryzykuje, - 0.05% (2)
kto obcuje płciowo - 0.05% (2)
§ 1. kto, - 0.05% (2)
się takim czynnościom - 0.05% (2)
bywają ofiarami księży? - 0.05% (2)
w życiu zawodowym... - 0.05% (2)
kulig: full szczęścia. - 0.05% (2)
"to było jak - 0.05% (2)
i jego rodzinę. - 0.05% (2)
z drogi stefana - 0.05% (2)
morawieckiego. taśmy, które - 0.05% (2)
nowy mussolini czy - 0.05% (2)
dużo ryzykuje, to - 0.05% (2)
pożar w europie. - 0.05% (2)
jest winny temu, - 0.05% (2)
polsce jest 25 - 0.05% (2)
jedno słowo: nieprawdopodobne - 0.05% (2)
po polsku umie - 0.05% (2)
zeswata, postawi piwo. - 0.05% (2)
zawodowym... i prywatnym - 0.05% (2)
szczęścia. w życiu - 0.05% (2)
joanna kulig: full - 0.05% (2)
jak zderzenie z - 0.05% (2)
rodzinę. "to było - 0.05% (2)
stefana i jego - 0.05% (2)
zmiótł z drogi - 0.05% (2)
dzieci bywają ofiarami - 0.05% (2)
tysięcy księży i - 0.05% (2)
ją do poddania - 0.05% (2)
na czas nie - 0.05% (2)
osoby innej czynności - 0.05% (2)
się wobec takiej - 0.05% (2)
obcuje płciowo z - 0.05% (2)
§ 2. jeżeli - 0.05% (2)
które mogą zachwiać - 0.05% (2)
do lat 8. - 0.05% (2)
od 6 miesięcy - 0.05% (2)
albo do wykonania - 0.05% (2)
obcowania płciowego lub - 0.05% (2)
krótszy od lat - 0.05% (2)
6 miesięcy do - 0.05% (2)
a nawet setki - 0.05% (2)
do 12. § - 0.05% (2)
seksualne wykorzystanie małoletniego - 0.05% (2)
zależności lub krytycznego - 0.05% (2)
każdego z nas - 0.05% (2)
sądu w poznaniu, - 0.05% (2)
w podjęciu takiej - 0.05% (2)
rozstrzygnięcie sądu w - 0.05% (2)
na drogę sądową? - 0.05% (2)
poinformować organy ścigania, - 0.05% (2)
czy zdecydują się - 0.05% (2)
antonio masiello/getty images - 0.05% (2)

Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

© 2015-2017 Website review of www.tvn24.pl/magazyn-tvn24/kto-jest-winny-temu-ze-nasze-dzieci-bywaja-ofiarami-ksiezy-my-wszyscy,178,3048 by SEOWYKOP - to darmowe narzędzie online do szybkiego wykonania audytu twojej strony www. Przeanalizujemy strukturę twojej strony www i podamy co jest do poprawienia. | 2.74039 | SEOWYKOP.PL - Wyszukiwarka stron