find.vodka - Shorten URLs and EARN MONEYResults of analysis for www.tvn24.pl/konczymy-z-ulegloscia-i-podporzadkowaniem-rosja-zaciera-rece,763730,s.html

HTML Content

Title:

Kończymy z "uległością" i "podporządkowaniem". Rosja zaciera ręce | Jacek Stawiski, Magazyn TVN24

Description:

"Przynajmniej od rozmowy z Helmutem Kohlem w 1991 r. nie miałem złudzeń co do Niemców – trwałości ich fatalnego stosunku do Polski" – obwieścił nie tak ...

Keywords:

Here you find basic information about your page. Title of your page is very important for better visibility in search engines like Google, Bing or Yahoo. Meta tag description is also very important tag for search visibility. Meta keywords is used by some web catalogues.

SEO Content

URL:

www.tvn24.pl/konczymy-z-ulegloscia-i-podporzadkowaniem-rosja-zaciera-rece,763730,s.html

Status Code:

200

Content Type:

text/html; charset=UTF-8

Language:

pl

Here you find information from server response headers. This information is important for header analysis. Check, if your answer code is 200 - correct request. Answer code for error (no-existing) page is 400.

Ranking:

4.39 score from seowykop.pl for:www.tvn24.pl/konczymy-z-ulegloscia-i-podporzadkowaniem-rosja-zaciera-rece,763730,s.html

Text on your page:

magazyn tvn24lista tematówlista tematów1jakub loska "nie uprawiaj publicznie seksu, załatwiaj się w toalecie". wakacyjna sodoma i gomora 2maciej michałek trump przyjął strategię "szalonego człowieka". korea północna wreszcie się przestraszy? 3tomasz wiśniowski siedem lat, osiemnaście operacji i znów w f1. na ciele na zawsze ślady koszmarnego wypadku 4jacek stawiski kończymy z "uległością" i "podporządkowaniem". rosja zaciera ręce 5piotr łukasiewicz prawie generałowie, prawie zwierzchnik. w koncepcji macierewicza nie ma słowa "prezydent" 6aleksandra arendt łodzie szły na dno, a powietrze rozdzierały krzyki dzieci i rozpaczliwa modlitwa 7justyna kobus nagość była tak naturalna, jak uśmiech. przed 40-tką powiedziała: dość! zwińmagazyn tvn24jakub loska"nie uprawiaj publicznie seksu, załatwiaj się w toalecie". wakacyjna sodoma i gomorazobacz maciej michałek zobacztrump przyjął strategię "szalonego człowieka". korea północna wreszcie się przestraszy?czytaj artykuł tomasz wiśniowski zobaczsiedem lat, osiemnaście operacji i znów w f1. na ciele na zawsze ślady koszmarnego wypadkuczytaj artykuł jacek stawiski zobaczkończymy z "uległością" i "podporządkowaniem". rosja zaciera ręceczytaj artykuł podziel się "przynajmniej od rozmowy z helmutem kohlem w 1991 r. nie miałem złudzeń co do niemców – trwałości ich fatalnego stosunku do polski" – obwieścił nie tak dawno jarosław kaczyński. teraz to on i obóz rządzący nie zostawiają złudzeń - w relacjach polsko-niemieckich dokonuje się zmiana diametralna, na tyle głęboka, że trudna do odwrócenia. koszty polityczne skłócenia się z potężnym sąsiadem mogą być ogromne. widząc rosnącą przepaść między polską a niemcami oraz polską a europą zachodnią, ręce zaciera zaś rosja. przy okazji powrotu kwestii reparacji wojennych stało się jasne, że jesteśmy świadkami prawdziwej zmiany w polskiej polityce zagranicznej. rządzące prawo i sprawiedliwość po kilkunastu miesiącach meandrów definitywnie zamyka rozdział ścisłej współpracy polsko-niemieckiej po upadku komunizmu i zaczyna prowadzić politykę w kontrze do zachodniego sąsiada. nie ma na razie polexitu, ale na pewno jest "exit" ze szczególnych relacji z niemcami, które dla obozu prawicowego, politycznego i publicystycznego, nie były niczym wartościowym, a jedynie "uległością", "podporządkowaniem"  i "brakiem podmiotowości".od pewnego czasu także cała unia europejska, zwłaszcza jej główne instytucje brukselskie, są opisywane jako narzędzia w rękach rządu niemieckiego. jak napisał niedawno znakomity historyk i wybitny intelektualista andrzej nowak, związany z obozem pis, franz timmermans, spierający się z rządem o zasady praworządności w polsce, to po prostu "kukiełka" berlina. do tego weszliśmy ostatnio na najbardziej grząski z możliwych gruntów – domagamy się odszkodowań za straty ii wojny światowej. po co? może podnoszenie teraz kwestii reparacji i zarzuty o antypolską politykę historyczną mogą być próbą przekonania niemiec przez rząd pis, aby głosowały przeciw sankcjom wobec warszawy, gdy na forum państw ue stanie kwestia praworządności w polsce. dotychczas polskie władze liczyły, że takie sankcje udaremni głos węgier. ale ewentualny sprzeciw niemiec wobec sankcji w imię zachowania dobrego sąsiedztwa z polską oznaczałby, że działania komisji europejskiej są w zasadzie daremne.jednak wyciąganie sprawy reparacji wojennych w takiej sytuacji może szybko zwrócić się przeciwko pomysłodawcom. nie zatrzyma to działań komisji, a niemcy przekonają się, że obecny polski rząd gotów jest zaryzykować relacje z sąsiadem dla doraźnej potyczki z brukselą.pozostają jeszcze inne wytłumaczenia tego ruchu: mobilizowanie zwolenników poprzez odwołanie się do krzywd, zadanych polsce przez niemcy oraz odwoływanie się do współczesnych obaw przed potęgą gospodarczą i polityczną republiki federalnej niemiec. rozpalanie tych obaw to może być wstęp do głębokiej rewizji spojrzenia na współpracę polsko-niemiecką.sygnał dał sam prezessygnał do odwrotu dawał wielokrotnie sam jarosław kaczyński, a w lipcu już otwarcie zaapelował o wystawienie berlinowi rachunku za ii wojnę światową.za wezwaniem szefa pis poszedł jeden z szeregowych posłów, rozpoczynając werbalną na razie walkę o odszkodowania, używając przy tym języka, który kompletnie wyjmuje współczesne niemcy z dzisiejszego kontekstu europejskiego i polsko-niemieckiego sąsiedztwa. o niemczech ów poseł mówi właściwie tak, jakby był rok 1946 albo 1947 i właśnie skończyła się wojna. dokładnie takim samym językiem opisuje stosunki z niemcami cały obóz medialny i publicystyczny, wspierający pis. rocznica powstania warszawskiego stała się okazją do przypominania niemieckich zbrodni w warszawie i okupowanej polsce. zastanawiający jest fakt, że państwo polskie przez tak wiele lat nie dochodziło od niemiec reparacji wojennych na kwoty miliardów dolarów.— arkadiusz mularczyk (@arekmularczyk) august 10, 2017 nie byłoby w tym naprawdę nic szkodliwego, gdyby właśnie nie język. niemcy z czasów współczesnych i niemcy z czasów iii rzeszy są w nim właściwie tożsame, tak jakby pomiędzy zbrodniami hitlera a dzisiejszymi elitami niemieckimi istniała prosta, wręcz  toporna kontynuacja. ani powojenna przebudowa niemiec pod patronatem stanów zjednoczonych i europy zachodniej, ani kilkadziesiąt lat mozolnej pracy nad odbudową relacji sąsiedzkich między polakami a niemcami po apokalipsie wojennej i ponurej rzeczywistości prl i nrd nie mają przy takim podejściu żadnego znaczenia. odtwarzajpowstaje analiza w sprawie reparacji wojennych od niemiec / wideo: tvn24  ideologiczną bazę takiego zwrotu prezes pis sformułował w swojej autobiografii "porozumienie przeciw monowładzy", wydanej w 2016 r., w której zawarte jest następujące stwierdzenie: "przynajmniej od rozmowy z helmutem kohlem w 1991 r. nie miałem złudzeń co do niemców – trwałości ich fatalnego stosunku do polski i polaków". i dlatego niewykluczone jest, że właśnie w sprawach polsko-niemieckich dokonuje się zmiana iii rp na iv rp na tyle głęboka, że niemożliwa do odwrócenia, jeśli nawet poprawiłby się klimat między warszawą a berlinem. ale na to, że się poprawi, nic nie wskazuje.brak rekompensaty za straty wojenne zacznijmy od reparacji. nikt nie ma wątpliwości, że powojenna polska, zarówno prl, jak i rzeczpospolita polska po 1989 roku nie otrzymała nigdy należytej rekompensaty za gigantyczne zniszczenia i straty w ludziach, wyrządzone na skutek najazdu niemiec i niemieckiej okupacji, agresji związku radzieckiego i okupacji radzieckiej oraz na skutek szeroko rozumianych działań wojennych w latach 1939-1945. polska straciła najwięcej w europie, polacy i żydzi (połowa z ofiar holocaustu to byli polscy żydzi) byli pierwszymi ofiarami zbrodniczego państwa niemieckiego, zwanego iii rzeszą.straty w wyniku ii wojny są po prostu nie do odrobienia w sensie ludzkim, kulturowym czy terytorialnym. w dodatku decyzja o zrzeczeniu się przez prl reparacji wojennych nie była decyzją suwerenną. nie istniało wtedy niepodległe państwo polskie, ale państwo satelickie, zależne w całości od woli stalinowskiego zsrr. i to jest jedna strona medalu. uchwała sejmu z 2004 roku "w sprawie praw polski do niemieckich reparacji wojennych" / źródło: monitor polski nr 39/2004  ale druga strona jest taka, że nawet ta niesuwerenna decyzja władz prl weszła w obieg prawnopolityczny między polską a niemcami, szczególnie po roku 1970, gdy doszło do wstępnej normalizacji w stosunkach warszawy z niemcami zachodnimi. ani wtedy, ani w latach 1990-1991, podpisując traktaty o granicy i sąsiedztwie, polska nie wystąpiła o reparacje. w 1999 i 2004 roku, poprzez rozszerzenie nato i unii europejskiej, niemcy i polska stały się podwójnymi sojusznikami. o reparacje wojenne nie wystąpiły do berlina także polskie rządy prawicowe i centroprawicowe (1992, 1997-2001, 2005-2007).izolacja polski, rosja zaciera ręceintensywne relacje polsko-niemieckie na przełomie wieków xx i xxi psuły roszczenia dawnych niemieckich właścicieli majątków na ziemiach zachodnich i północnych, chowający się pod parasolem niemieckiego związku wypędzonych i powiernictwa pruskiego, ale te roszczenia nigdy nie zostały wsparte przez państwo niemieckie, a na forum europejskim odrzucił je europejski trybunał praw człowieka w strasburgu.polski sejm w 2004 roku wezwał rząd do wystawienia rachunku niemcom za wojnę, ale tylko wtedy, gdyby polska została skutecznie zaskarżona przez wypędzonych i działaczy powiernictwa. tak się nie stało. natomiast rekompensaty otrzymywali i otrzymują, choć często bardzo skromne, indywidualne ofiary iii rzeszy, polacy i żydzi - obywatele polscy. warto podkreślić jeszcze raz: niewykluczone, że podstawy prawne do wystąpienia o reparacje od współczesnych niemiec będą wystarczające. ale koszty polityczne takiego posunięcia mogą być ogromne, łącznie z wyzerowaniem relacji z niemieckim sąsiadem, co jedynie pogłębi izolację polski w unii europejskiej i wcale nie podniesie statusu naszego kraju na żadnym polu: ani w europie, ani w nato, ani wobec ameryki, a już na pewno nie wobec rosji, która zaciera ręce, widząc rosnącą przepaść między polską a niemcami oraz polską a europą zachodnią. niemieckie sądy dyskryminowały polaków odmawiając wypłaty odszkodowania albo z powodu przedawnienia albo z powodu braku traktatu pokojowego.— arkadiusz mularczyk (@arekmularczyk) august 10, 2017  "nasze matki, nasi ojcowie"kolejna sprawa, która dzisiaj rozpala niechęć do niemiec, to sprawa tak zwanej polityki historycznej. współczesne niemcy uznawane są przez obóz prawicowy za kraj, który mniej lub bardziej nachalnie odcina się od odpowiedzialności za zbrodnie z czasów ii wojny światowej. wielu radykalnych krytyków niemiec twierdzi wręcz, że niemcy przerzucają odpowiedzialność za wojenne zbrodnie hitleryzmu na narody podbite, szczególnie polaków. w obowiązującej jakoby oficjalnie i mniej oficjalnie niemieckiej doktrynie politycznej ludobójczy antysemityzm niemieckiego nazizmu nie jest wyjątkowy, przecież np. polacy zawsze byli i są antysemitami, a niektóre pogromy wojenne żydów w okupowanej polsce przeprowadzili właśnie polacy.bardzo rzadko przykłady podobnych niedorzeczności można znaleźć w niemieckich mediach czy dyskursie publicznym. nie spotkałem żadnej naukowej pracy historycznej w niemczech, gdzie zawarto by podobne tezy. od kilku lat jako koronny dowód na istnienie takiej polityki historycznej niemiec wymieniany jest film niemieckiej telewizji publicznej zdf "nasze matki, nasi ojcowie". film – o czym pisałem na łamach tvn24.pl zaraz po jego emisji w niemczech – we fragmentach skandaliczny i wręcz odrażający. słusznie wzbudził sprzeciw w polsce.ale kłopot z tym filmem jest jeszcze inny: w tych częściach, gdy pokazuje losy grupki młodych niemców, wciągniętych w wir wojennej zawieruchy, jest dobry i przejmujący. bez owijania w bawełnę pokazuje zamianę cywilizowanych niemców z klasy mieszczańskiej z berlina w zbrodnicze bestie. film pokazuje także dwuznaczne co najmniej zachowania niemców w różnych okolicznościach wojny oraz zaznacza, że w warunkach powojennych w niemczech rozliczenie z narodowym socjalizmem i zbrodniami nie przebiegało tak, jak powinno.w polsce bardzo rzadko albo wcale nie pokazuje się natomiast licznych filmów niemieckiej telewizji publicznej zdf czy ard, które w sposób wartościowy przedstawiają ii wojnę światową i różne okoliczności wojenne. ponieważ interesuję się polityką historyczną polski i niemiec, oglądałem właściwie wszystkie fabularne filmy niemieckie o wojnie, wyprodukowane w ostatnich latach. większość z nich na pewno znalazłaby uznanie w polsce. odtwarzajkapitulacja oznaczała klęskę iii rzeszy / wideo: reuters kilka lat temu fatalne wrażenie w polsce zrobił temat główny tygodnika "der spiegel", najważniejszego pisma opiniotwórczego w rfn, który opisywał "głównych pomocników hitlera w holocauście". wtedy w polsce reagowano ostro, bo tak powinno się reagować. artykuł w "spieglu" był obraźliwy, ponieważ niesłusznie wymieniał polaków obok innych narodów, które wydatnie pomogły niemcom w prześladowaniach i zgładzeniu żydów.w takich sytuacjach zawsze przypomina mi się znakomita i mądra wypowiedź władysława bartoszewskiego, który przy innej okazji powiedział podniesionym głosem w studiu tvn24, że "wszystkie narody świata mają prawo dyskutować o polskim antysemityzmie – niemcy nie". ta wypowiedź powinna streszczać naszą polską reakcję na takie "publikacje".losy wyjęte w kontekstu wojnyna początku xxi wieku ogromne kontrowersje w polsce i nie tylko budził nowy sposób pokazywania i wspominania wojny przez niemców poprzez indywidualne losy ludzi. to prawda, że takie podejście niesie za sobą pewne zagrożenia wyjęcia z kontekstu przyczyn i skutków wojny. trudno jednak zakazać takiego podejścia, ono jest nieuniknione, wielu ludzi chce przypomnieć swoje losy i losy swoich rodzin. nasz polski sprzeciw wobec np. planów budowy centrum przeciw wypędzeniom w berlinie związany był właśnie z próbą wyjęcia z kontekstu powojennych wysiedleń niemców z ziem zachodnich i północnych w polsce czy polaków z kresów wschodnich. argumentacja polski, przy walnym udziale także władysława bartoszewskiego, dotarła do niemców i projekt został zmieniony przy uwzględnieniu polskiej optyki.inny wybitny polak i żyd, legenda ii wojny światowej, marek edelman, ostatni dowódca powstania w warszawskim getcie, pytany o osobiste doświadczenia niemieckiej matki z dzieckiem pod bombami aliantów, odpowiadał, że to nie jest to samo co cierpienia ofiar niemieckich zbrodniarzy. ta dosadna wypowiedź edelmana powinna być pamiętana w polsce i niemczech. warszawa została doszczętnie zniszczona przez niemców / źródło: roger viollet/getty images niemcy a naziściszczególnie często mówi się w polsce, że upowszechnione słowo "naziści" zamazuje kontekst ii wojny światowej, że w ten sposób pomija się automatycznie słowo "niemcy" jako kraj i naród, który wojnę wywołał i popełnił zbrodnie. to prawda. ale musimy też pamiętać, że przygniatająca większość wypowiedzi o "nazistach" pada w języku angielskim, który jest językiem światowym. i to jest prawdziwy problem – używanie tego w świecie anglosaskim, zwłaszcza za oceanem. w samych niemczech, ale także we francji czy włoszech często pisze się i mówi o "niemcach". pojęcie "naziści" to dziecko zimnej wojny. kiedy niemcy zachodnie stały się cennym sojusznikiem ameryki i zachodu, zaczęto go używać, aby z powojennych niemiec nie robić prostej kontynuacji państwa hitlerowskiego. i potem pojęcie to weszło niestety w obieg.karykaturalną odwrotnością wypłukania słowa "niemcy" ze słownictwa ii wojny światowej jest z kolei modne w mediach prawicowych pokazywanie współczesnych polityków niemieckich i europejskich w mundurach z czasów iii rzeszy. moim zdaniem, to nie tyle uderza w samych niemców dzisiaj, co w sposób niebezpieczny trywializuje prawdę o okropnościach wojennych. młodzi ludzie dzisiaj, w polsce czy gdziekolwiek indziej, widząc okładkę tygodnika z merkel, schultzem czy timmermansem w mundurach przywódców hitlerowskich, pomyśleć mogą, że "trzecia rzesza nie musiała być wcale taka zła, skoro merkel jest taka sama jak hitler". może warto na to spojrzeć w ten sposób.świadomość powstania warszawskiego bolesna dla polski i polaków często jest nieznajomość skali zbrodni niemieckich w polsce na polakach, ponieważ zbrodnie popełnione na żydach są znane znacznie szerzej i dokładniej. takie zjawisko można spotkać w niemczech także, i warto dbać o należytą "narrację" o prawdziwej naturze niemieckiej okupacji w polsce. ale nie można też odpowiedzialnie powiedzieć, że nie ma w ostatnim ćwierćwieczu postępu w znajomości prawdy o powstaniu warszawskim. dość powiedzieć, że trzej przywódcy niemieccy osobiście mówili o powstaniu.  już w 1994 roku w warszawie, na zaproszenie lecha wałęsy, prezydent rfn roman herzog prosił o "przebaczenie za to, co im wszystkim zostało wyrządzone przez niemców". w ten sposób herzog także wynagrodził swój własny błąd, gdy pomylił kilka tygodni przed przyjazdem do warszawy powstania – to w getcie warszawskim w 1943 roku i powstanie warszawskie w 1944 roku.dziesięć lat później, w 2004 roku, w obecności prezydenta warszawy lecha kaczyńskiego i prezydenta polski aleksandra kwaśniewskiego kanclerz gerhard schroeder mówił: "my, niemcy, mamy pełną świadomość, kto rozpętał wojnę i kim były jej pierwsze ofiary". a trzy lata temu prezydent joachim gauck, otwierając w berlinie wystawę o powstaniu '44, mówił z kolei, że "poprzez tę wystawę chcemy wspominać o jakże strasznych działaniach i wyczynach narodu niemieckiego, ale chcemy również spotkać się z wami, waszym cierpieniem, wytworzyć pewną empatię i zrozumieć cierpienie innych". o takich słowach płynących z niemiec też warto pamiętać tu i teraz w polsce. reparacje wojenne od niemiec »oglądaj kaczyński: nie zmieniamy stanowiska w sprawie reparacji / wideo: tvn24 kaczyński: nie zmieniamy stanowiska w sprawie reparacji video: tvn24 kaczyński: nie zmieniamy stanowiska w sprawie reparacji18.01 | nie zmieniamy stanowiska w sprawie reparacji - oświadczył w czwartek prezes prawa i sprawiedliwości jarosław kaczyński.zobacz więcej wideo »szef msz: liczę na zbliżenie w sprawie reparacji video: tvn24 szef msz: liczę na zbliżenie w sprawie reparacji17.01 | teraz jest czas na debatę na temat reparacji. liczę na to, że w jakiejś perspektywie dojdzie może do zbliżenia stanowisk między polakami a niemcami, bez przesądzania, w jakim punkcie się spotkamy - powiedział w środę w berlinie szef msz jacek czaputowicz.zobacz więcej wideo »cimoszewicz: mówienie o reparacjach to wprowadzanie w błąd video: tvn24 cimoszewicz: mówienie o reparacjach to wprowadzanie w błąd11.11 | to bardzo błędna polityka oddzielająca polskę od najważniejszych partnerów i sojuszników, polityka samoizolowania polski - powiedział w "faktach po faktach" w tvn24 włodzimierz cimoszewicz. były premier i marszałek sejmu skomentował w ten sposób słowa jarosława kaczyńskiego, który stwierdził, że domaganie się reparacji wojennych przez polskę "jest całkiem poważnym żądaniem".zobacz więcej wideo »powstał parlamentarny zespół do spraw reparacji wojennych. na... video: fakty tvn powstał parlamentarny zespół do spraw reparacji wojennych....na forum międzynarodowym ani rząd, ani prezydent, ani pis nie robią nic w temacie, o którym w kraju wciąż głośno. i będzie jeszcze głośniej. mowa o reparacjach wojennych. poseł arkadiusz mularczyk stanął na czele zespołu, który ma policzyć wojenne straty polski. zobacz więcej wideo »premier beata szydło o reparacjach od niemiec video: tvn24 premier beata szydło o reparacjach od niemiec26.09 | chcemy zająć się sprawą reparacji i rozmawiać na ten temat z niemieckim rządem - powiedziała we wtorek premier beata szydło. zapowiedziała, że w najbliższym czasie rząd przygotuje opinię w tej sprawiezobacz więcej wideo »afd o reparacjach: jeśli polska się zgłosi, to przyjdą inni video: tvn24 afd o reparacjach: jeśli polska się zgłosi, to przyjdą inni25.09 | tak, mocno ucierpieliście, ale dostaliście w zamian część naszych ziem. my to uznaliśmy i tym samym ten temat trzeba zamknąć - powiedział w poniedziałek alexander gauland. z liderem alternatywy dla niemiec (afd) rozmawiał reporter tvn24 arkadiusz wierzuk.zobacz więcej wideo »szczerski w berlinie: od zbrodni "nigdy nie wolno uciekać" video: tvn24 szczerski w berlinie: od zbrodni "nigdy nie wolno uciekać"12.09 | szef kancelarii prezydenta krzysztof szczerski powiedział we wtorek podczas spotkania w niemieckim towarzystwie polityki zagranicznej w berlinie, że sprawa reparacji jest moralnie niepodważalna. dodał jednak, że nie ma jeszcze stanowiska rządu w tej sprawie.zobacz więcej wideo »"nie będzie ani forsy, ani sympatii polsko-niemieckiej" video: tvn24 "nie będzie ani forsy, ani sympatii polsko-niemieckiej"11.09 | sądzę, że obecny rząd nie wystąpi w ogóle o reparacje od niemiec albo wystąpi o nie w taki sposób, że z góry będzie wiedział, iż tego nie załatwi - mówił w "kropce nad i" bronisław komorowski. - powiedziałbym tak: jeśli potrafią załatwić i nie popsuć polskich relacji z niemcami, niech występują. ale oni nie występują, tylko jątrzą tutaj w polsce - dodał. zobacz więcej wideo »"mamy do czynienia z nikczemną, propagandową hecą pis-u" video: tvn24 "mamy do czynienia z nikczemną, propagandową hecą pis-u"11.09 | to, co się dzieje, jest szaleństwem z punktu widzenia skutków, a także nikczemnością ze względu na oszukiwanie ludzi - powiedział w "faktach po faktach" były minister finansów prof. leszek balcerowicz. skomentował w ten sposób sprawę reparacji wojennych. zobacz więcej wideo »biuro analiz sejmowych: polsce przysługują reparacje od niemiec video: fakty tvn biuro analiz sejmowych: polsce przysługują reparacje od niemiecpolsce przysługują reparacje od niemiec - taką ekspertyzę wydało biuro analiz sejmowych, na zamówienie posła pis arkadiusza mularczyka. czy partia rządząca ma realny plan, jak od niemiec uzyskać bilion dolarów? zobacz więcej wideo »premier: reparacje należą się polsce. jesteśmy gotowi się o... video: rmf fm premier: reparacje należą się polsce. jesteśmy gotowi się o...07.09 | polskie państwo ma prawo się upominać o reparacje wojenne. jesteśmy gotowi do tego, żeby takie postępowanie prowadzić - powiedziała w czwartek premier beata szydło. zobacz więcej wideo »smolar o reparacjach: to jest na użytek wewnętrzny, żeby... video: tvn24 smolar o reparacjach: to jest na użytek wewnętrzny, żeby...04.09 | witold waszczykowski i jego koledzy mają kłopoty. myślą, że im niemcy rozwiążą problemy, które oni sami stworzyli - powiedział w "faktach po faktach" tvn24 szef fundacji batorego aleksander smolar. pis doskonale wie, że polska nie może nic uzyskać w wyniku tych reparacji, one są sformułowane dla celów wewnętrznej polityki - dodał.zobacz więcej wideo »przyłębski: popieram ideę reparacji w sensie moralnym video: tvn24 przyłębski: popieram ideę reparacji w sensie moralnym04.09 | w poniedziałek w sejmie do kwestii reparacji odniósł się także ambasador polski w berlinie andrzej przyłębski. pytany, czy są prowadzone jakieś rozmowy z niemcami w tej sprawie, odpowiedział, że nic mu o tym nie wiadomo. jednak - jak dodał - "popiera ideę reparacji w sensie moralnym". zobacz więcej wideo »szef msz: po zabiciu sześciu milionów polaków, to jest... video: tvn24 szef msz: po zabiciu sześciu milionów polaków, to jest...04.09 | po zabiciu sześciu milionów polaków, po takich stratach jak zniszczenie tylko warszawy w 80 procentach, to chyba to jest obowiązek, żeby zadośćuczynić - powiedział w rozmowie z reporterką tvn24 szef msz witold waszczykowski. zobacz więcej wideo »"niemcy w żadne sposób nie wykonali zobowiązań wobec polski” video: tvn24 "niemcy w żadne sposób nie wykonali zobowiązań wobec polski”03.09.| piotr zgorzelski z psl stwierdził, że "niemcy w żadne sposób nie wykonali zobowiązań wobec polski”. - nie dokonali zadośćuczynienia za krzywdy, za cierpienia, za to, co zrobili z narodem i z substancją okołonarodową - zauważył poseł. zdaniem zgorzelskiego, domaganie się reparacji od niemiec w wymiarze prawnym jest jednak "bardzo wątpliwe".zobacz więcej wideo »zybertowicz: polska przegrywa bitwę narracyjną video: tvn24 zybertowicz: polska przegrywa bitwę narracyjną03.09.| prezydencki doradca prof. andrzej zybertowicz uznał, że sprawa reparacji poza wymiarem zadośćuczynienia krzywdom "ma wymiar związany z tym, że polska przegrywa bitwę narracyjną o wizerunek". - polska poniosła poważne straty wizerunkowe, także w wyniku pewnych zaniedbań obozu dobrej zmiany - stwierdził zybertowicz.zobacz więcej wideo »jakubiak: niemcy są dzisiaj bogaci naszą biedą video: tvn24 jakubiak: niemcy są dzisiaj bogaci naszą biedą03.09.| według marka jakubiaka z kukiz’15 wypowiedź neumanna "są proniemieckie”. - my od niemiec nic nie chcemy. chcemy tylko tego, co nam spalili, wymordowali i zniszczyli. nic więcej - podkreślił poseł kukiz’15.zobacz więcej wideo »"spełnia się czarny sen polski sprzed ii wojny światowej.... video: tvn24 "spełnia się czarny sen polski sprzed ii wojny światowej....03.09.| - jeżeli rządowi z prawa i sprawiedliwości zależałoby na tym, żeby uzyskać jakiekolwiek kwoty ze strony niemiec, przygotowałby ekspertyzy i w kontaktach dyplomatycznych, nie przez media, zaczął z niemcami o tym rozmawiać - stwierdził w "kawie na ławę" w tvn24 adam szłapka z .nowoczesnej, komentując kwestię dyskusji o reparacjach wojennych.zobacz więcej wideo »"nigdy nie dostaliśmy pieniędzy" za wojenne zniszczenia video: tvn24 "nigdy nie dostaliśmy pieniędzy" za wojenne zniszczenia01.09 | w sprawie reparacji będziemy chcieli dążyć do tego, aby zadośćuczynić polsce i polakom, żeby strona niemiecka wypłaciła odszkodowania - mówił poseł pis jan mosiński. w ocenie wiceministra sprawiedliwości patryk jakiego, także rosjanie powinni ponosić odpowiedzialność za to, co zrobili polsce.zobacz więcej wideo »02.08.2017 | reparacje wojenne od niemców? "dobry sposób na... video: fakty z zagranicy 02.08.2017 | reparacje wojenne od niemców? "dobry sposób na...- pis ma problem z konfliktem z panem prezydentem, a to jest dobry sposób na odwrócenie uwagi - ocenił w "faktach z zagranicy" tvn24 bis łukasz pawłowski z "kultury liberalnej", komentując podniesiony we wtorek przez polityków pis temat reparacji wojennych ze strony niemiec na rzecz polski. - nie sądzę, żeby to do czegokolwiek prowadziło - dodał. - ja to odczytuję politycznie - skomentował drugi gość programu, adam szostkiewicz z "polityki". jego zdaniem temat wrócił do debaty teraz, "żeby niemcy się za bardzo nie interesowali deformacją sądownictwa w polsce".zobacz więcej wideo »nowa polska, nowe niemcy: strategiczny sojusz czy dystansi wreszcie na koniec polityka realna - ani nie historyczna, ani nie prawnotraktatowa, czyli niemcy i polska dzisiaj, w unii europejskiej i nato. nie od dzisiaj można przeczytać tytuły i usłyszeć hasła: niemcy = hegemon, niemcy = dominujący, bezwzględny gracz, kontrolujący wydarzenia na kontynencie po swojej myśli, chowający się za parawanem ue i brukseli.to prawda: silna pozycja i potęga niemiec jest wyzwaniem dla polski, dla europy, dla ameryki i dla samych niemców w końcu. w dniach, kiedy jednoczyły się niemcy, jesienią 1990 roku kilka ważnych tygodników w niemczech i europie oraz za oceanem, pisało o "światowym mocarstwie" ("der spiegel"), "nowym supermocarstwie" ("newsweek" usa), "wielkich niemczech" (francuski "le point"). sam "der spiegel" wtedy zastanawiał się, jak znacząca będzie siła i potęga nowych niemiec, skoro "prezydent francji powiedział helmutowi kohlowi: masz w ręku wszystkie sznurki". kilka lat temu z kolei "the economist" pisał o niemczech jako o "niechętnym hegemonie". w polsce mamy szczególne powody do tego, aby zastanawiać się nad charakterem pozycji niemiec wobec nas, europy środkowej czy całej europy. ale z takich analiz można wyciągnąć dwa odmienne wnioski: pierwszy, który wyciągano w zasadzie przez cały czas od1989 roku aż do teraz, że nowe niemcy i nowa polska poprzez sieć niezliczonych powiązań, poprzez mniej lub bardziej ostateczne zamknięcie kwestii historycznych, poprzez dwa sojusze ue i nato mogą wspólnie przełamać klątwę historii i wspólnie budować nową europę. interes narodowy i ekonomiczny niemiec nakazywał rozszerzenie nato i ue o polskę, tak by wschodnia granica rfn nie była strefą niestabilności, na którą zakusy ma rosja. polska z kolei w niemczech widzi nowe mocarstwo, ale nasza granica ma być granicą sojuszników i strategicznych partnerów, a nie rywali.zagrożeniem jest wtedy nie tyle silna pozycja niemiec, co ewentualne odejście berlina od zaangażowania w unię europejską i nato, czyli coś, co w historii nazywane jest "specjalną drogą" niemiec – sonderweg. w takim patrzeniu obecny był idealizm, który od kilkudziesięciu lat wybitnym polakom i niemcom podpowiadał potrzebę pojednania, choć przeciwnicy bliskich relacji z niemcami wyśmiewali go, nazywając "kiczem".drugi wniosek, ten, który zwycięża dzisiaj, to kurs na izolację od niemiec i na odejście od sojuszu strategicznego na rzecz niechęci do berlina oraz budowa obok niemiec nowych struktur od skandynawii po morze czarne i adriatyckie. nie bierze się pod uwagę, że wiele z tych krajów ma specjalne związki z niemcami i raczej nie zaryzykuje odejścia od partnerstwa z tym państwem.  co więcej, obóz rządzący w polsce traktuje z niechęcią francję, która stanowi dla berlina rzeczywistą równowagę. nad wisłą nie dostrzega się, że niemcy i francja od lat mając często zasadniczo odmienne podejścia do kluczowych problemów europy i świata, występujące różnice tonują, a podobieństwa wynoszą na światło dzienne nawet ponad ich rzeczywisty stan.z takiej niechęci do francji i niemiec prosta droga do faktycznego zamrożenia weimarskiego trójkąta. oby miejsce polski w nim nie zajęły inne kraje, np. czechy i słowacja wspólnie. zwolennicy izolacji od niemiec nie przyjmują także do wiadomości, że stany zjednoczone, kluczowy sojusznik polski, rdzeń swojej wojskowej obecności w europie lokują od końca ii wojny światowej właśnie w niemczech. to z niemiec, a nie z trójmorza ma nadejść do polski zachodnia, szczególnie amerykańska, ale także niemiecka, odsiecz na wypadek agresji rosyjskiej.najbliższe tygodnie będą wielkim testem dla polsko-niemieckich relacji. niestety, w warszawie we władzach rządowych i w ośrodku prezydenckim nie ma nikogo choćby połową rangi równego profesorowi władysławowi bartoszewskiemu, który niestrudzenie próbował prostować kryzysy w relacjach polaków i niemców, mimo że spotkała go za to fala nienawiści. widać, jak bardzo brakuje profesora, jego słów i jego rad.podziel się komentarze (11)najnowsze | najwyżej oceniane | najstarszedodaj komentarz do artykułuzaloguj się, aby dodać komentarz dodaj komentarz do artykułuwpisz komentarz... udostępnij komentarz w:publikujwłaśnie pojawiły sie nowe () komentarze - pokażukryj najgorzej ocenianepokaż wszystkie komentarze nawigator 14 august 2017 stara geopolityczna prawda: kraj wielkości (powierzchnia, ludność ekonomia) polski powinien szukać przyjaciół wokół, a wrogów jak najdalej. niemcy, z nadal żywym przecież poczuciem wojennych win, są (wciąż jeszcze) naszym najważniejszym partnerem - w ekonomii i polityce. w interesie polski leżą jak najlepsze stosunki z tym sąsiadem, rozwińtyle osób ocenia komentarz pozytywniezaloguj się aby oceniaćostatnio ocenili:1tyle osób ocenia komentarz negatywniezaloguj się aby oceniaćostatnio ocenili:0podziel sięzgłoś naruszenieodpowiedzcytuj udostępnij komentarz w:kopiuj link kayy2 13 august 2017 i po co ten bezsensowny atak na panstwo które od dość dawna jest nam przyjaznie nastawione? tyle osób ocenia komentarz pozytywniezaloguj się aby oceniaćostatnio ocenili:7tyle osób ocenia komentarz negatywniezaloguj się aby oceniaćostatnio ocenili:1podziel sięzgłoś naruszenieodpowiedzcytuj udostępnij komentarz w:kopiuj link andrzejf13 13 august 2017 do tej pory słyszałem . bo ruski .teraz bo niemcy , wyjdziemy kiedyś na prostą . p . polityki i kultury librealnej (uwielbiam to ), nie bardzo tego chcą ,lubią bydz po pręgieżem moskwa została tyle osób ocenia komentarz pozytywniezaloguj się aby oceniaćostatnio ocenili:1tyle osób ocenia komentarz negatywniezaloguj się aby oceniaćostatnio ocenili:5podziel sięzgłoś naruszenieodpowiedzcytuj udostępnij komentarz w:kopiuj link qku 12 august 2017 ciekawe że z 2 napastników z 1939

Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

Words density analysis:

Numbers of all words: 4385

One word
nie - 9.17% (402)
ów - 2.1% (92)
że - 1.85% (81)
ani - 1.78% (78)
niemiec - 1.73% (76)
się - 1.55% (68)
praw - 1.37% (60)
czy - 1.35% (59)
tak - 1.14% (50)
ale - 0.87% (38)
polski - 0.84% (37)
jest - 0.84% (37)
pod - 0.8% (35)
nic - 0.73% (32)
przy - 0.73% (32)
ich - 0.71% (31)
niemcy - 0.68% (30)
jak - 0.68% (30)
reparacji - 0.68% (30)
tvn - 0.68% (30)
polsce - 0.66% (29)
tvn24 - 0.64% (28)
- 0.62% (27)
spraw - 0.59% (26)
sie - 0.59% (26)
zobacz - 0.55% (24)
rząd - 0.55% (24)
pis - 0.55% (24)
wideo - 0.52% (23)
więcej - 0.52% (23)
przez - 0.48% (21)
osób - 0.48% (21)
kim - 0.46% (20)
niemieckie - 0.46% (20)
video: - 0.46% (20)
wojennych - 0.43% (19)
taki - 0.43% (19)
prawie - 0.41% (18)
- 0.41% (18)
polska - 0.39% (17)
komentarz - 0.39% (17)
- 0.39% (17)
polak - 0.36% (16)
go, - 0.36% (16)
sprawie - 0.36% (16)
powiedział - 0.34% (15)
niemców - 0.34% (15)
sposób - 0.34% (15)
lat - 0.34% (15)
ocenia - 0.32% (14)
wojenne - 0.32% (14)
wojny - 0.32% (14)
który - 0.3% (13)
reparacje - 0.3% (13)
niemcami - 0.3% (13)
rok - 0.3% (13)
one - 0.3% (13)
sam - 0.3% (13)
zbrodni - 0.3% (13)
oni - 0.3% (13)
także - 0.3% (13)
gdy - 0.27% (12)
niemczech - 0.27% (12)
dla - 0.27% (12)
był - 0.27% (12)
aby - 0.27% (12)
"nie - 0.25% (11)
mówi - 0.25% (11)
roku - 0.25% (11)
takie - 0.25% (11)
czas - 0.23% (10)
dał - 0.23% (10)
polaków - 0.23% (10)
tyle - 0.23% (10)
tym - 0.23% (10)
tego - 0.23% (10)
- 0.23% (10)
ten - 0.23% (10)
ostatni - 0.23% (10)
nasz - 0.23% (10)
niemieckich - 0.23% (10)
reparacjach - 0.23% (10)
niemieckiej - 0.21% (9)
państw - 0.21% (9)
prezydent - 0.21% (9)
wobec - 0.21% (9)
szef - 0.21% (9)
polsce. - 0.21% (9)
rzecz - 0.21% (9)
polską - 0.18% (8)
między - 0.18% (8)
bardzo - 0.18% (8)
sojusz - 0.18% (8)
europejski - 0.18% (8)
to, - 0.18% (8)
żeby - 0.18% (8)
nato - 0.18% (8)
dzisiaj - 0.18% (8)
światowej - 0.18% (8)
2017 - 0.18% (8)
temat - 0.18% (8)
przeciw - 0.18% (8)
oraz - 0.18% (8)
premier - 0.16% (7)
prawa - 0.16% (7)
stanowi - 0.16% (7)
polskie - 0.16% (7)
przed - 0.16% (7)
które - 0.16% (7)
nad - 0.16% (7)
ono - 0.16% (7)
sejm - 0.16% (7)
dość - 0.16% (7)
kraj - 0.16% (7)
właśnie - 0.16% (7)
jedna - 0.16% (7)
ostatnio - 0.16% (7)
być - 0.16% (7)
berlinie - 0.16% (7)
sen - 0.16% (7)
poprzez - 0.16% (7)
teraz - 0.16% (7)
warto - 0.16% (7)
august - 0.14% (6)
nigdy - 0.14% (6)
berlina - 0.14% (6)
tych - 0.14% (6)
wtedy - 0.14% (6)
jeszcze - 0.14% (6)
niemieckiego - 0.14% (6)
iii - 0.14% (6)
oceniaćostatnio - 0.14% (6)
niemiec, - 0.14% (6)
może - 0.14% (6)
mularczyk - 0.14% (6)
film - 0.14% (6)
straty - 0.14% (6)
chce - 0.14% (6)
artykuł - 0.14% (6)
rosja - 0.14% (6)
polityki - 0.14% (6)
stanowisk - 0.14% (6)
będzie - 0.14% (6)
został - 0.14% (6)
relacji - 0.14% (6)
- 0.14% (6)
wojennych. - 0.14% (6)
mniej - 0.14% (6)
msz - 0.14% (6)
niech - 0.14% (6)
tej - 0.14% (6)
sojusznik - 0.11% (5)
wojnę - 0.11% (5)
arkadiusz - 0.11% (5)
stanowiska - 0.11% (5)
podziel - 0.11% (5)
mogą - 0.11% (5)
albo - 0.11% (5)
kontekst - 0.11% (5)
wie, - 0.11% (5)
chcemy - 0.11% (5)
jednak - 0.11% (5)
2004 - 0.11% (5)
państwo - 0.11% (5)
żadne - 0.11% (5)
tygodni - 0.11% (5)
nowa - 0.11% (5)
poseł - 0.11% (5)
ludzi - 0.11% (5)
kilka - 0.11% (5)
warszawy - 0.11% (5)
słowa - 0.11% (5)
nich - 0.11% (5)
oby - 0.11% (5)
sprawa - 0.11% (5)
twierdzi - 0.11% (5)
europy - 0.11% (5)
jako - 0.11% (5)
jej - 0.11% (5)
można - 0.11% (5)
analiz - 0.11% (5)
wystąpi - 0.11% (5)
trzy - 0.11% (5)
dodał - 0.11% (5)
mają - 0.11% (5)
głos - 0.11% (5)
ziem - 0.11% (5)
"niemcy - 0.11% (5)
polsko-niemieckie - 0.11% (5)
ofiar - 0.11% (5)
często - 0.11% (5)
tylko - 0.11% (5)
losy - 0.11% (5)
prawo - 0.11% (5)
jego - 0.11% (5)
bez - 0.11% (5)
zaciera - 0.11% (5)
ręce - 0.11% (5)
problem - 0.09% (4)
"faktach - 0.09% (4)
prl - 0.09% (4)
kolei - 0.09% (4)
fakty - 0.09% (4)
dzisiaj, - 0.09% (4)
beata - 0.09% (4)
polacy - 0.09% (4)
wszystkie - 0.09% (4)
czynienia - 0.09% (4)
załatwi - 0.09% (4)
lata - 0.09% (4)
czym - 0.09% (4)
mamy - 0.09% (4)
niemieckim - 0.09% (4)
pokazuje - 0.09% (4)
tego, - 0.09% (4)
dobry - 0.09% (4)
"nigdy - 0.09% (4)
mówił - 0.09% (4)
polski, - 0.09% (4)
sensie - 0.09% (4)
reparacjach: - 0.09% (4)
takich - 0.09% (4)
wypowiedź - 0.09% (4)
powiedziała - 0.09% (4)
szydło - 0.09% (4)
nowy - 0.09% (4)
szczególnie - 0.09% (4)
msz: - 0.09% (4)
władz - 0.09% (4)
zmieniamy - 0.09% (4)
swoje - 0.09% (4)
zbrodnie - 0.09% (4)
jeśli - 0.09% (4)
pisał - 0.09% (4)
europie - 0.09% (4)
udostępnij - 0.09% (4)
niemcami, - 0.09% (4)
nowe - 0.09% (4)
stwierdził - 0.09% (4)
andrzej - 0.09% (4)
współczesnych - 0.09% (4)
powstania - 0.09% (4)
jesteśmy - 0.09% (4)
się, - 0.09% (4)
kwestii - 0.09% (4)
były - 0.09% (4)
światowej. - 0.09% (4)
zybertowicz - 0.09% (4)
europejskiej - 0.09% (4)
stała - 0.09% (4)
interes - 0.09% (4)
polityczne - 0.09% (4)
zawsze - 0.09% (4)
obóz - 0.09% (4)
nim - 0.09% (4)
jarosław - 0.09% (4)
czasów - 0.09% (4)
rzeszy - 0.09% (4)
sąsiadem - 0.09% (4)
kontekstu - 0.09% (4)
błąd - 0.07% (3)
związany - 0.07% (3)
historycznej - 0.07% (3)
francji - 0.07% (3)
była - 0.07% (3)
taka - 0.07% (3)
przysługują - 0.07% (3)
kiedy - 0.07% (3)
forum - 0.07% (3)
wybitny - 0.07% (3)
która - 0.07% (3)
np. - 0.07% (3)
sprzeciw - 0.07% (3)
odejścia - 0.07% (3)
odszkodowania - 0.07% (3)
budowa - 0.07% (3)
dodał. - 0.07% (3)
ameryki - 0.07% (3)
faktach" - 0.07% (3)
polityka - 0.07% (3)
"uległością" - 0.07% (3)
bardziej - 0.07% (3)
lub - 0.07% (3)
polskę - 0.07% (3)
niechęci - 0.07% (3)
jan - 0.07% (3)
zachodnie - 0.07% (3)
jacek - 0.07% (3)
samych - 0.07% (3)
spiegel" - 0.07% (3)
fatalne - 0.07% (3)
inni - 0.07% (3)
1991 - 0.07% (3)
"der - 0.07% (3)
narodowy - 0.07% (3)
złudzeń - 0.07% (3)
wtorek - 0.07% (3)
stało - 0.07% (3)
widząc - 0.07% (3)
wspólnie - 0.07% (3)
naszą - 0.07% (3)
ogromne - 0.07% (3)
masz - 0.07% (3)
dwa - 0.07% (3)
temu - 0.07% (3)
afd - 0.07% (3)
kilku - 0.07% (3)
odejście - 0.07% (3)
też - 0.07% (3)
wręcz - 0.07% (3)
skomentował - 0.07% (3)
pewno - 0.07% (3)
polsko-niemieckich - 0.07% (3)
szczerski - 0.07% (3)
polsko-niemieckiej - 0.07% (3)
ponieważ - 0.07% (3)
czyli - 0.07% (3)
najmniej - 0.07% (3)
powojennych - 0.07% (3)
rozmowy - 0.07% (3)
matki - 0.07% (3)
na... - 0.07% (3)
warszawskim - 0.07% (3)
wcale - 0.07% (3)
biuro - 0.07% (3)
uzyskać - 0.07% (3)
byli - 0.07% (3)
kaczyński: - 0.07% (3)
polaków, - 0.07% (3)
okupacji - 0.07% (3)
latach - 0.07% (3)
milionów - 0.07% (3)
żydzi - 0.07% (3)
wymiar - 0.07% (3)
sześciu - 0.07% (3)
w:kopiuj - 0.07% (3)
zabiciu - 0.07% (3)
naruszenieodpowiedzcytuj - 0.07% (3)
wyniku - 0.07% (3)
liczę - 0.07% (3)
powstaniu - 0.07% (3)
sięzgłoś - 0.07% (3)
takim - 0.07% (3)
"ma - 0.07% (3)
zniszczenia - 0.07% (3)
ideę - 0.07% (3)
przegrywa - 0.07% (3)
pracy - 0.07% (3)
sprawiedliwości - 0.07% (3)
zdaniem - 0.07% (3)
wideo: - 0.07% (3)
takiego - 0.07% (3)
prezes - 0.07% (3)
swojej - 0.07% (3)
bitwę - 0.07% (3)
warszawie - 0.07% (3)
nawet - 0.07% (3)
narracyjną - 0.07% (3)
rekompensaty - 0.07% (3)
polski” - 0.07% (3)
zobowiązań - 0.07% (3)
link - 0.07% (3)
wykonali - 0.07% (3)
strona - 0.07% (3)
moralnym - 0.07% (3)
negatywniezaloguj - 0.07% (3)
takiej - 0.07% (3)
inne - 0.07% (3)
wreszcie - 0.07% (3)
smolar - 0.07% (3)
komentarze - 0.07% (3)
obecny - 0.07% (3)
warszawskie - 0.07% (3)
człowieka - 0.07% (3)
niemcy, - 0.07% (3)
niemcom - 0.07% (3)
została - 0.07% (3)
choć - 0.07% (3)
mówienie - 0.07% (3)
rfn - 0.07% (3)
gotowi - 0.07% (3)
prawicowe - 0.07% (3)
prezydenta - 0.07% (3)
stały - 0.07% (3)
właściwie - 0.07% (3)
leżą - 0.07% (3)
granicy - 0.07% (3)
tak, - 0.07% (3)
pozytywniezaloguj - 0.07% (3)
już - 0.07% (3)
unii - 0.07% (3)
odmienne - 0.05% (2)
kultury - 0.05% (2)
»szef - 0.05% (2)
wprowadzanie - 0.05% (2)
prosta - 0.05% (2)
polakom - 0.05% (2)
zbliżenie - 0.05% (2)
podejścia - 0.05% (2)
cimoszewicz: - 0.05% (2)
kluczowy - 0.05% (2)
ocenili:1tyle - 0.05% (2)
słów - 0.05% (2)
historii - 0.05% (2)
zespół - 0.05% (2)
ruski - 0.05% (2)
stwierdził, - 0.05% (2)
partnerów - 0.05% (2)
granica - 0.05% (2)
dodaj - 0.05% (2)
domaganie - 0.05% (2)
unię - 0.05% (2)
kurs - 0.05% (2)
oceniane - 0.05% (2)
parlamentarny - 0.05% (2)
sojuszników - 0.05% (2)
zadośćuczynienia - 0.05% (2)
sympatii - 0.05% (2)
powstał - 0.05% (2)
o... - 0.05% (2)
wewnętrzny, - 0.05% (2)
użytek - 0.05% (2)
światowej.... - 0.05% (2)
"spełnia - 0.05% (2)
premier: - 0.05% (2)
strony - 0.05% (2)
adam - 0.05% (2)
komentując - 0.05% (2)
sprzed - 0.05% (2)
należą - 0.05% (2)
dostaliśmy - 0.05% (2)
sejmowych: - 0.05% (2)
pieniędzy" - 0.05% (2)
prof. - 0.05% (2)
"mamy - 0.05% (2)
pis-u" - 0.05% (2)
żeby... - 0.05% (2)
czarny - 0.05% (2)
hecą - 0.05% (2)
przyłębski: - 0.05% (2)
zrobili - 0.05% (2)
zgorzelski - 0.05% (2)
piotr - 0.05% (2)
zybertowicz: - 0.05% (2)
prezydencki - 0.05% (2)
zadośćuczynić - 0.05% (2)
jest... - 0.05% (2)
tym, - 0.05% (2)
witold - 0.05% (2)
bogaci - 0.05% (2)
biedą - 0.05% (2)
jakubiak: - 0.05% (2)
popieram - 0.05% (2)
kukiz’15 - 0.05% (2)
nam - 0.05% (2)
waszczykowski - 0.05% (2)
niemiecka - 0.05% (2)
niemców? - 0.05% (2)
wciąż - 0.05% (2)
zgłosi, - 0.05% (2)
pozycja - 0.05% (2)
berlinie: - 0.05% (2)
reporter - 0.05% (2)
poniedziałek - 0.05% (2)
zamian - 0.05% (2)
potęga - 0.05% (2)
przyjdą - 0.05% (2)
1990 - 0.05% (2)
wolno - 0.05% (2)
mocarstwie" - 0.05% (2)
szydło. - 0.05% (2)
rozmawiać - 0.05% (2)
nowych - 0.05% (2)
»premier - 0.05% (2)
"prezydent - 0.05% (2)
polski. - 0.05% (2)
silna - 0.05% (2)
prawda: - 0.05% (2)
propagandową - 0.05% (2)
drugi - 0.05% (2)
"dobry - 0.05% (2)
zagranicy - 0.05% (2)
nikczemną, - 0.05% (2)
02.08.2017 - 0.05% (2)
bis - 0.05% (2)
podniesiony - 0.05% (2)
wiedział, - 0.05% (2)
gość - 0.05% (2)
uciekać" - 0.05% (2)
sądzę, - 0.05% (2)
polsko-niemieckiej" - 0.05% (2)
teraz, - 0.05% (2)
forsy, - 0.05% (2)
»"nie - 0.05% (2)
zagranicznej - 0.05% (2)
strategiczny - 0.05% (2)
magazyn - 0.05% (2)
żydów - 0.05% (2)
czwartek - 0.05% (2)
spierający - 0.05% (2)
działania - 0.05% (2)
sąsiedztwa - 0.05% (2)
zachowania - 0.05% (2)
stanie - 0.05% (2)
próbą - 0.05% (2)
historyczną - 0.05% (2)
prostu - 0.05% (2)
polsce, - 0.05% (2)
praworządności - 0.05% (2)
rządem - 0.05% (2)
pis, - 0.05% (2)
zasadzie - 0.05% (2)
rządu - 0.05% (2)
zwłaszcza - 0.05% (2)
jedynie - 0.05% (2)
obozu - 0.05% (2)
razie - 0.05% (2)
politykę - 0.05% (2)
prowadzić - 0.05% (2)
polityce - 0.05% (2)
polskiej - 0.05% (2)
zmiany - 0.05% (2)
komisji - 0.05% (2)
działań - 0.05% (2)
okazji - 0.05% (2)
wiele - 0.05% (2)
niewykluczone - 0.05% (2)
wojennej - 0.05% (2)
polakami - 0.05% (2)
powojenna - 0.05% (2)
hitlera - 0.05% (2)
zbrodniami - 0.05% (2)
gdyby - 0.05% (2)
10, - 0.05% (2)
(@arekmularczyk) - 0.05% (2)
kwoty - 0.05% (2)
okupowanej - 0.05% (2)
relacje - 0.05% (2)
warszawskiego - 0.05% (2)
cały - 0.05% (2)
stosunki - 0.05% (2)
językiem - 0.05% (2)
samym - 0.05% (2)
dokładnie - 0.05% (2)
jakby - 0.05% (2)
współczesne - 0.05% (2)
rachunku - 0.05% (2)
wstęp - 0.05% (2)
obaw - 0.05% (2)
prawdziwej - 0.05% (2)
rosja. - 0.05% (2)
polska, - 0.05% (2)
"szalonego - 0.05% (2)
znów - 0.05% (2)
operacji - 0.05% (2)
osiemnaście - 0.05% (2)
lat, - 0.05% (2)
siedem - 0.05% (2)
wiśniowski - 0.05% (2)
przestraszy? - 0.05% (2)
północna - 0.05% (2)
korea - 0.05% (2)
człowieka". - 0.05% (2)
strategię - 0.05% (2)
ciele - 0.05% (2)
przyjął - 0.05% (2)
trump - 0.05% (2)
michałek - 0.05% (2)
gomora - 0.05% (2)
sodoma - 0.05% (2)
wakacyjna - 0.05% (2)
toalecie". - 0.05% (2)
załatwiaj - 0.05% (2)
seksu, - 0.05% (2)
publicznie - 0.05% (2)
uprawiaj - 0.05% (2)
f1. - 0.05% (2)
ślady - 0.05% (2)
europą - 0.05% (2)
stosunku - 0.05% (2)
przepaść - 0.05% (2)
rosnącą - 0.05% (2)
koszty - 0.05% (2)
głęboka, - 0.05% (2)
zmiana - 0.05% (2)
dokonuje - 0.05% (2)
relacjach - 0.05% (2)
rządzący - 0.05% (2)
kaczyński. - 0.05% (2)
dawno - 0.05% (2)
fatalnego - 0.05% (2)
koszmarnego - 0.05% (2)
trwałości - 0.05% (2)
miałem - 0.05% (2)
kohlem - 0.05% (2)
helmutem - 0.05% (2)
"przynajmniej - 0.05% (2)
tomasz - 0.05% (2)
maciej - 0.05% (2)
"podporządkowaniem". - 0.05% (2)
kończymy - 0.05% (2)
stawiski - 0.05% (2)
wypadku - 0.05% (2)
reparacji. - 0.05% (2)
1989 - 0.05% (2)
pamiętać - 0.05% (2)
przypomina - 0.05% (2)
skutków - 0.05% (2)
wyjęcia - 0.05% (2)
pewne - 0.05% (2)
niesie - 0.05% (2)
budził - 0.05% (2)
powinna - 0.05% (2)
nie". - 0.05% (2)
świata - 0.05% (2)
bartoszewskiego, - 0.05% (2)
władysława - 0.05% (2)
innych - 0.05% (2)
północnych - 0.05% (2)
obok - 0.05% (2)
powinno - 0.05% (2)
tygodnika - 0.05% (2)
główny - 0.05% (2)
większość - 0.05% (2)
wojenne. - 0.05% (2)
okoliczności - 0.05% (2)
światową - 0.05% (2)
wartościowy - 0.05% (2)
narodowym - 0.05% (2)
wojny. - 0.05% (2)
światowej, - 0.05% (2)
niemców, - 0.05% (2)
merkel - 0.05% (2)
cierpienie - 0.05% (2)
wystawę - 0.05% (2)
aleksandra - 0.05% (2)
kaczyńskiego - 0.05% (2)
obecności - 0.05% (2)
getcie - 0.05% (2)
herzog - 0.05% (2)
lecha - 0.05% (2)
powiedzieć, - 0.05% (2)
spotkać - 0.05% (2)
skoro - 0.05% (2)
pytany - 0.05% (2)
prawdę - 0.05% (2)
mundurach - 0.05% (2)
polityków - 0.05% (2)
niestety - 0.05% (2)
pojęcie - 0.05% (2)
"niemcy" - 0.05% (2)
"naziści" - 0.05% (2)
słowo - 0.05% (2)
niemczech. - 0.05% (2)
cierpienia - 0.05% (2)
samo - 0.05% (2)
zbrodnicze - 0.05% (2)
kłopot - 0.05% (2)
wyrządzone - 0.05% (2)
roku, - 0.05% (2)
ofiary - 0.05% (2)
indywidualne - 0.05% (2)
natomiast - 0.05% (2)
powiernictwa - 0.05% (2)
wypędzonych - 0.05% (2)
chowający - 0.05% (2)
zachodnich - 0.05% (2)
roszczenia - 0.05% (2)
xxi - 0.05% (2)
rozszerzenie - 0.05% (2)
wtedy, - 0.05% (2)
sąsiadem, - 0.05% (2)
obieg - 0.05% (2)
źródło: - 0.05% (2)
sejmu - 0.05% (2)
decyzja - 0.05% (2)
niemieckiego, - 0.05% (2)
państwa - 0.05% (2)
polscy - 0.05% (2)
europie, - 0.05% (2)
związku - 0.05% (2)
agresji - 0.05% (2)
skutek - 0.05% (2)
będą - 0.05% (2)
izolację - 0.05% (2)
słusznie - 0.05% (2)
przecież - 0.05% (2)
"nasze - 0.05% (2)
zdf - 0.05% (2)
publicznej - 0.05% (2)
telewizji - 0.05% (2)
dowód - 0.05% (2)
gdzie - 0.05% (2)
niemczech, - 0.05% (2)
mediach - 0.05% (2)
rzadko - 0.05% (2)
loska - 0.05% (2)
antysemityzm - 0.05% (2)
kraju - 0.05% (2)
oficjalnie - 0.05% (2)
narody - 0.05% (2)
odpowiedzialność - 0.05% (2)
wielu - 0.05% (2)
prawicowy - 0.05% (2)
rozpala - 0.05% (2)
nasi - 0.05% (2)
matki, - 0.05% (2)
braku - 0.05% (2)
powodu - 0.05% (2)
nato, - 0.05% (2)
1939 - 0.05% (2)
Two words phrases
więcej wideo - 0.46% (20)
zobacz więcej - 0.46% (20)
w polsce - 0.43% (19)
video: tvn24 - 0.36% (16)
od niemiec - 0.32% (14)
reparacji w - 0.32% (14)
reparacji wojennych - 0.25% (11)
o reparacjach - 0.23% (10)
w sprawie - 0.21% (9)
ii wojny - 0.21% (9)
to jest - 0.21% (9)
- powiedział - 0.21% (9)
z niemcami - 0.18% (8)
sprawie reparacji - 0.18% (8)
wojny światowej - 0.18% (8)
w niemczech - 0.16% (7)
nie ma - 0.16% (7)
w berlinie - 0.16% (7)
powiedział w - 0.16% (7)
szef msz - 0.14% (6)
się aby - 0.14% (6)
osób ocenia - 0.14% (6)
ocenia komentarz - 0.14% (6)
aby oceniaćostatnio - 0.14% (6)
i niemiec - 0.14% (6)
wojennych w - 0.11% (5)
o reparacje - 0.11% (5)
nigdy nie - 0.11% (5)
reparacje od - 0.11% (5)
polską a - 0.11% (5)
ten sposób - 0.11% (5)
reparacje wojenne - 0.11% (5)
z czasów - 0.09% (4)
niemcy z - 0.09% (4)
premier beata - 0.09% (4)
iii rzeszy - 0.09% (4)
beata szydło - 0.09% (4)
"nigdy nie - 0.09% (4)
straty w - 0.09% (4)
stanowiska w - 0.09% (4)
niemiec w - 0.09% (4)
w sensie - 0.09% (4)
2004 roku - 0.09% (4)
nie zmieniamy - 0.09% (4)
tvn24 szef - 0.09% (4)
szef msz: - 0.09% (4)
jest na - 0.09% (4)
zmieniamy stanowiska - 0.09% (4)
wojny światowej. - 0.09% (4)
z kolei - 0.09% (4)
to, co - 0.09% (4)
i polska - 0.09% (4)
sposób nie - 0.09% (4)
o reparacjach: - 0.09% (4)
niemcy i - 0.09% (4)
relacji z - 0.09% (4)
w "faktach - 0.09% (4)
august 2017 - 0.09% (4)
udostępnij komentarz - 0.09% (4)
się w - 0.09% (4)
zaciera ręce - 0.09% (4)
masz w - 0.07% (3)
kaczyński: nie - 0.07% (3)
się pod - 0.07% (3)
do niemców - 0.07% (3)
nie wykonali - 0.07% (3)
żadne sposób - 0.07% (3)
czynienia z - 0.07% (3)
po zabiciu - 0.07% (3)
zobowiązań wobec - 0.07% (3)
w żadne - 0.07% (3)
między polską - 0.07% (3)
wykonali zobowiązań - 0.07% (3)
przysługują reparacje - 0.07% (3)
liczę na - 0.07% (3)
sześciu milionów - 0.07% (3)
zabiciu sześciu - 0.07% (3)
pozytywniezaloguj się - 0.07% (3)
polsce przysługują - 0.07% (3)
przez niemców - 0.07% (3)
polsce i - 0.07% (3)
w europie - 0.07% (3)
polski i - 0.07% (3)
ale także - 0.07% (3)
biuro analiz - 0.07% (3)
reparacji wojennych. - 0.07% (3)
milionów polaków, - 0.07% (3)
wojenne od - 0.07% (3)
i nato - 0.07% (3)
sensie moralnym - 0.07% (3)
komentarz do - 0.07% (3)
ideę reparacji - 0.07% (3)
negatywniezaloguj się - 0.07% (3)
w wyniku - 0.07% (3)
"niemcy w - 0.07% (3)
przegrywa bitwę - 0.07% (3)
we wtorek - 0.07% (3)
na forum - 0.07% (3)
z polską - 0.07% (3)
na pewno - 0.07% (3)
w:kopiuj link - 0.07% (3)
sięzgłoś naruszenieodpowiedzcytuj - 0.07% (3)
do tego, - 0.07% (3)
za wojenne - 0.07% (3)
komentarz negatywniezaloguj - 0.07% (3)
w warszawie - 0.07% (3)
arkadiusz mularczyk - 0.07% (3)
sposób na - 0.07% (3)
video: fakty - 0.07% (3)
na rzecz - 0.07% (3)
/ wideo: - 0.07% (3)
powstania w - 0.07% (3)
rozmowy z - 0.07% (3)
polska przegrywa - 0.07% (3)
komentarz w:kopiuj - 0.07% (3)
naruszenieodpowiedzcytuj udostępnij - 0.07% (3)
komentarz pozytywniezaloguj - 0.07% (3)
do polski - 0.07% (3)
"faktach po - 0.07% (3)
niemiec nie - 0.05% (2)
od zbrodni - 0.05% (2)
"mamy do - 0.05% (2)
w berlinie: - 0.05% (2)
w poniedziałek - 0.05% (2)
właśnie w - 0.05% (2)
fakty tvn - 0.05% (2)
niemiec video: - 0.05% (2)
13 august - 0.05% (2)
analiz sejmowych: - 0.05% (2)
sejmowych: polsce - 0.05% (2)
że obecny - 0.05% (2)
hecą pis-u" - 0.05% (2)
sprawa reparacji - 0.05% (2)
tego nie - 0.05% (2)
wolno uciekać" - 0.05% (2)
będzie ani - 0.05% (2)
tvn24 "nie - 0.05% (2)
ani sympatii - 0.05% (2)
szczerski w - 0.05% (2)
z niemcami, - 0.05% (2)
forsy, ani - 0.05% (2)
nikczemną, propagandową - 0.05% (2)
zbrodni "nigdy - 0.05% (2)
nie wolno - 0.05% (2)
ani forsy, - 0.05% (2)
ocenili:1tyle osób - 0.05% (2)
berlinie: od - 0.05% (2)
niemców? "dobry - 0.05% (2)
należą się - 0.05% (2)
strony niemiec - 0.05% (2)
się za - 0.05% (2)
że sprawa - 0.05% (2)
są dzisiaj - 0.05% (2)
bogaci naszą - 0.05% (2)
niemcy są - 0.05% (2)
dzisiaj bogaci - 0.05% (2)
się czarny - 0.05% (2)
sen polski - 0.05% (2)
sprzed ii - 0.05% (2)
wojny światowej.... - 0.05% (2)
"spełnia się - 0.05% (2)
czarny sen - 0.05% (2)
reparacji od - 0.05% (2)
temat reparacji - 0.05% (2)
polski sprzed - 0.05% (2)
nie dostaliśmy - 0.05% (2)
pieniędzy" za - 0.05% (2)
wojenne zniszczenia - 0.05% (2)
dostaliśmy pieniędzy" - 0.05% (2)
- mówił - 0.05% (2)
jest dobry - 0.05% (2)
od niemców? - 0.05% (2)
"dobry sposób - 0.05% (2)
na... video: - 0.05% (2)
| reparacje - 0.05% (2)
ani nie - 0.05% (2)
niemcy = - 0.05% (2)
do berlina - 0.05% (2)
witold waszczykowski - 0.05% (2)
polsce. jesteśmy - 0.05% (2)
gotowi się - 0.05% (2)
niemiec i - 0.05% (2)
premier: reparacje - 0.05% (2)
powiedziała w - 0.05% (2)
na użytek - 0.05% (2)
wewnętrzny, żeby... - 0.05% (2)
smolar o - 0.05% (2)
reparacjach: to - 0.05% (2)
wtedy nie - 0.05% (2)
użytek wewnętrzny, - 0.05% (2)
polska z - 0.05% (2)
i jego - 0.05% (2)
samych niemców - 0.05% (2)
że polska - 0.05% (2)
przyłębski: popieram - 0.05% (2)
że nic - 0.05% (2)
wideo »szef - 0.05% (2)
msz: po - 0.05% (2)
to jest... - 0.05% (2)
lub bardziej - 0.05% (2)
polaków, to - 0.05% (2)
nowa polska - 0.05% (2)
i potęga - 0.05% (2)
oraz za - 0.05% (2)
to przyjdą - 0.05% (2)
popieram ideę - 0.05% (2)
uprawiaj publicznie - 0.05% (2)
się zgłosi, - 0.05% (2)
związany z - 0.05% (2)
się, że - 0.05% (2)
w zasadzie - 0.05% (2)
niemiec wobec - 0.05% (2)
reparacji i - 0.05% (2)
po prostu - 0.05% (2)
praworządności w - 0.05% (2)
na razie - 0.05% (2)
współczesne niemcy - 0.05% (2)
niemcami oraz - 0.05% (2)
przepaść między - 0.05% (2)
widząc rosnącą - 0.05% (2)
koszty polityczne - 0.05% (2)
tyle głęboka, - 0.05% (2)
się zmiana - 0.05% (2)
się do - 0.05% (2)
i właśnie - 0.05% (2)
w relacjach - 0.05% (2)
w 1991 - 0.05% (2)
na to, - 0.05% (2)
fatalnego stosunku - 0.05% (2)
trwałości ich - 0.05% (2)
niemców – - 0.05% (2)
miałem złudzeń - 0.05% (2)
r. nie - 0.05% (2)
helmutem kohlem - 0.05% (2)
stosunki z - 0.05% (2)
"przynajmniej od - 0.05% (2)
polakami a - 0.05% (2)
i niemcy - 0.05% (2)
august 10, - 0.05% (2)
mularczyk (@arekmularczyk) - 0.05% (2)
niemieckich zbrodni - 0.05% (2)
polsko-niemieckich dokonuje - 0.05% (2)
obóz rządzący - 0.05% (2)
na skutek - 0.05% (2)
operacji i - 0.05% (2)
kończymy z - 0.05% (2)
koszmarnego wypadku - 0.05% (2)
zawsze ślady - 0.05% (2)
ciele na - 0.05% (2)
f1. na - 0.05% (2)
znów w - 0.05% (2)
lat, osiemnaście - 0.05% (2)
"podporządkowaniem". rosja - 0.05% (2)
wreszcie się - 0.05% (2)
korea północna - 0.05% (2)
"szalonego człowieka". - 0.05% (2)
przyjął strategię - 0.05% (2)
sodoma i - 0.05% (2)
toalecie". wakacyjna - 0.05% (2)
"uległością" i - 0.05% (2)
tomasz wiśniowski - 0.05% (2)
jarosław kaczyński. - 0.05% (2)
kohlem w - 0.05% (2)
stosunku do - 0.05% (2)
ich fatalnego - 0.05% (2)
– trwałości - 0.05% (2)
złudzeń co - 0.05% (2)
nie miałem - 0.05% (2)
1991 r. - 0.05% (2)
z helmutem - 0.05% (2)
osiemnaście operacji - 0.05% (2)
od rozmowy - 0.05% (2)
jacek stawiski - 0.05% (2)
ślady koszmarnego - 0.05% (2)
na zawsze - 0.05% (2)
na ciele - 0.05% (2)
i znów - 0.05% (2)
rekompensaty za - 0.05% (2)
w latach - 0.05% (2)
jeśli polska - 0.05% (2)
jest taka - 0.05% (2)
i sprawiedliwości - 0.05% (2)
w czwartek - 0.05% (2)
tvn24 kaczyński: - 0.05% (2)
powiedzieć, że - 0.05% (2)
i polaków - 0.05% (2)
dla polski - 0.05% (2)
w samych - 0.05% (2)
»szef msz: - 0.05% (2)
to nie - 0.05% (2)
w mundurach - 0.05% (2)
ameryki i - 0.05% (2)
tego w - 0.05% (2)
wojny światowej, - 0.05% (2)
i północnych - 0.05% (2)
seksu, załatwiaj - 0.05% (2)
zbliżenie w - 0.05% (2)
nie tylko - 0.05% (2)
parlamentarny zespół - 0.05% (2)
beata szydło. - 0.05% (2)
ten temat - 0.05% (2)
reparacjach od - 0.05% (2)
szydło o - 0.05% (2)
wideo »premier - 0.05% (2)
do spraw - 0.05% (2)
spraw reparacji - 0.05% (2)
to wprowadzanie - 0.05% (2)
zespół do - 0.05% (2)
domaganie się - 0.05% (2)
stwierdził, że - 0.05% (2)
skomentował w - 0.05% (2)
cimoszewicz: mówienie - 0.05% (2)
w błąd - 0.05% (2)
z kontekstu - 0.05% (2)
lat temu - 0.05% (2)
w europie, - 0.05% (2)
stały się - 0.05% (2)
w unii - 0.05% (2)
z niemieckim - 0.05% (2)
i żydzi - 0.05% (2)
wypędzonych i - 0.05% (2)
w 2004 - 0.05% (2)
zachodnich i - 0.05% (2)
rozszerzenie nato - 0.05% (2)
wcale nie - 0.05% (2)
szczególnie po - 0.05% (2)
a niemcami, - 0.05% (2)
/ źródło: - 0.05% (2)
jest jedna - 0.05% (2)
nie była - 0.05% (2)
polacy i - 0.05% (2)
europejskiej i - 0.05% (2)
z powodu - 0.05% (2)
ii wojnę - 0.05% (2)
"nasze matki, - 0.05% (2)
w sposób - 0.05% (2)
telewizji publicznej - 0.05% (2)
powojennych w - 0.05% (2)
niemców w - 0.05% (2)
niemców z - 0.05% (2)
i wręcz - 0.05% (2)
publicznej zdf - 0.05% (2)
matki, nasi - 0.05% (2)
niemieckiej telewizji - 0.05% (2)
polityki historycznej - 0.05% (2)
w niemieckich - 0.05% (2)
nie jest - 0.05% (2)
odpowiedzialność za - 0.05% (2)
mniej lub - 0.05% (2)
oceniaćostatnio ocenili:1tyle - 0.05% (2)
Three words phrases
zobacz więcej wideo - 0.46% (20)
w sprawie reparacji - 0.18% (8)
się aby oceniaćostatnio - 0.14% (6)
osób ocenia komentarz - 0.14% (6)
- powiedział w - 0.14% (6)
w ten sposób - 0.11% (5)
nie zmieniamy stanowiska - 0.09% (4)
ii wojny światowej. - 0.09% (4)
stanowiska w sprawie - 0.09% (4)
zmieniamy stanowiska w - 0.09% (4)
ocenia komentarz pozytywniezaloguj - 0.07% (3)
relacji z niemcami - 0.07% (3)
ocenia komentarz negatywniezaloguj - 0.07% (3)
pozytywniezaloguj się aby - 0.07% (3)
komentarz w:kopiuj link - 0.07% (3)
reparacji w sensie - 0.07% (3)
sięzgłoś naruszenieodpowiedzcytuj udostępnij - 0.07% (3)
zabiciu sześciu milionów - 0.07% (3)
przysługują reparacje od - 0.07% (3)
sześciu milionów polaków, - 0.07% (3)
po zabiciu sześciu - 0.07% (3)
sposób nie wykonali - 0.07% (3)
zobowiązań wobec polski” - 0.07% (3)
w żadne sposób - 0.07% (3)
nie wykonali zobowiązań - 0.07% (3)
udostępnij komentarz w:kopiuj - 0.07% (3)
między polską a - 0.07% (3)
polsce przysługują reparacje - 0.07% (3)
komentarz negatywniezaloguj się - 0.07% (3)
"faktach po faktach" - 0.07% (3)
powiedział w "faktach - 0.07% (3)
propagandową hecą pis-u" - 0.05% (2)
zbrodni "nigdy nie - 0.05% (2)
forsy, ani sympatii - 0.05% (2)
"nie będzie ani - 0.05% (2)
czynienia z nikczemną, - 0.05% (2)
się polsce. jesteśmy - 0.05% (2)
gotowi się o... - 0.05% (2)
do czynienia z - 0.05% (2)
od niemiec video: - 0.05% (2)
nikczemną, propagandową hecą - 0.05% (2)
w berlinie: od - 0.05% (2)
premier: reparacje należą - 0.05% (2)
analiz sejmowych: polsce - 0.05% (2)
polaków, to jest... - 0.05% (2)
- powiedziała w - 0.05% (2)
się czarny sen - 0.05% (2)
ocenili:1tyle osób ocenia - 0.05% (2)
w unii europejskiej - 0.05% (2)
ze strony niemiec - 0.05% (2)
wojenne od niemców? - 0.05% (2)
02.08.2017 | reparacje - 0.05% (2)
od niemców? "dobry - 0.05% (2)
| reparacje wojenne - 0.05% (2)
"nigdy nie dostaliśmy - 0.05% (2)
pieniędzy" za wojenne - 0.05% (2)
polski sprzed ii - 0.05% (2)
ii wojny światowej.... - 0.05% (2)
reparacjach: to jest - 0.05% (2)
sen polski sprzed - 0.05% (2)
bogaci naszą biedą - 0.05% (2)
niemcy są dzisiaj - 0.05% (2)
że sprawa reparacji - 0.05% (2)
msz: po zabiciu - 0.05% (2)
od zbrodni "nigdy - 0.05% (2)
z niemcami w - 0.05% (2)
przyłębski: popieram ideę - 0.05% (2)
to jest na - 0.05% (2)
smolar o reparacjach: - 0.05% (2)
na użytek wewnętrzny, - 0.05% (2)
nie wolno uciekać" - 0.05% (2)
uprawiaj publicznie seksu, - 0.05% (2)
się zgłosi, to - 0.05% (2)
"uległością" i "podporządkowaniem". - 0.05% (2)
niemcy z czasów - 0.05% (2)
(@arekmularczyk) august 10, - 0.05% (2)
relacji z niemcami, - 0.05% (2)
niemcami oraz polską - 0.05% (2)
widząc rosnącą przepaść - 0.05% (2)
dokonuje się zmiana - 0.05% (2)
fatalnego stosunku do - 0.05% (2)
– trwałości ich - 0.05% (2)
co do niemców - 0.05% (2)
nie miałem złudzeń - 0.05% (2)
w 1991 r. - 0.05% (2)
z helmutem kohlem - 0.05% (2)
"przynajmniej od rozmowy - 0.05% (2)
północna wreszcie się - 0.05% (2)
tyle głęboka, że - 0.05% (2)
"szalonego człowieka". korea - 0.05% (2)
wakacyjna sodoma i - 0.05% (2)
się w toalecie". - 0.05% (2)
publicznie seksu, załatwiaj - 0.05% (2)
i "podporządkowaniem". rosja - 0.05% (2)
kończymy z "uległością" - 0.05% (2)
zawsze ślady koszmarnego - 0.05% (2)
na ciele na - 0.05% (2)
znów w f1. - 0.05% (2)
osiemnaście operacji i - 0.05% (2)
korea północna wreszcie - 0.05% (2)
strategię "szalonego człowieka". - 0.05% (2)
toalecie". wakacyjna sodoma - 0.05% (2)
z czasów iii - 0.05% (2)
unii europejskiej i - 0.05% (2)
reparacjach: jeśli polska - 0.05% (2)
video: tvn24 szef - 0.05% (2)
premier beata szydło. - 0.05% (2)
reparacjach od niemiec - 0.05% (2)
załatwiaj się w - 0.05% (2)
więcej wideo »premier - 0.05% (2)
do spraw reparacji - 0.05% (2)
powstał parlamentarny zespół - 0.05% (2)
video: fakty tvn - 0.05% (2)
zespół do spraw - 0.05% (2)
skomentował w ten - 0.05% (2)
o reparacjach to - 0.05% (2)
reparacjach to wprowadzanie - 0.05% (2)
zbliżenie w sprawie - 0.05% (2)
msz: liczę na - 0.05% (2)
liczę na zbliżenie - 0.05% (2)
przepaść między polską - 0.05% (2)
wideo »szef msz: - 0.05% (2)
prawa i sprawiedliwości - 0.05% (2)
w polsce czy - 0.05% (2)
i to jest - 0.05% (2)
ii wojny światowej, - 0.05% (2)
"nasze matki, nasi - 0.05% (2)
telewizji publicznej zdf - 0.05% (2)
mniej lub bardziej - 0.05% (2)
august 10, 2017 - 0.05% (2)
arkadiusz mularczyk (@arekmularczyk) - 0.05% (2)
albo z powodu - 0.05% (2)
polską a europą - 0.05% (2)
a niemcami oraz - 0.05% (2)
beata szydło o - 0.05% (2)

Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

© 2015-2017 Website review of www.tvn24.pl/konczymy-z-ulegloscia-i-podporzadkowaniem-rosja-zaciera-rece,763730,s.html by SEOWYKOP - to darmowe narzędzie online do szybkiego wykonania audytu twojej strony www. Przeanalizujemy strukturę twojej strony www i podamy co jest do poprawienia. | 4.20385 | SEOWYKOP.PL - Wyszukiwarka stron