find.vodka - Shorten URLs and EARN MONEYResults of analysis for www.technoad.net

HTML Content

Title:

Reklama Interia – Produkty reklamowe

Description:

Keywords:

Here you find basic information about your page. Title of your page is very important for better visibility in search engines like Google, Bing or Yahoo. Meta tag description is also very important tag for search visibility. Meta keywords is used by some web catalogues.

SEO Content

URL:

www.technoad.net

Status Code:

200

Content Type:

text/html

Language:

pl-pl

Here you find information from server response headers. This information is important for header analysis. Check, if your answer code is 200 - correct request. Answer code for error (no-existing) page is 400.

Ranking:

0.85 score from seowykop.pl for:www.technoad.net

Text on your page:

strona główna produkty content marketing aktualności kontakt strona główna produkty content marketing aktualności kontakt reklama interia.pl do pobrania cennik w wersji skróconej pobierz podręczna ściągawka o podstawowych produktach i usługach skompresowana do jednej strony – żeby wszystko mieć zawsze pod ręką. cennik w wersji rozszerzonej pobierz produkty podstawowe, pakiety ros, reklama wideo, mailingi, dniówki, reklama czasowa, artykuł sponsorowane, pakiety cennik regionalny pobierz regionalne pasmo czasowe, pakiety zasięgowe, zakładki i buttony oraz zasady współpracy adsearch – czyli wszystko dla klientów bezpośrednich i ich geotargetowanych reklam. cennik reklam mobile pobierz podstawowe informacje o cenach i dostępnych formatach reklamowych na  mobilnej interii specyfikacja reklam desktopowych pobierz zbiór niezbędnych informacji do poprawnego przygotowania kreacji emitowanych na desktopie specyfikacja reklam mobile pobierz zbiór niezbędnych informacji do poprawnego przygotowania kreacji emitowanych na serwisach mobilnych, w mobilnej poczcie i w aplikacjach grupy interia.pl regulamin świadczenia usług pobierz zbiór niezbędnych informacji prawnych obowiązujących osoby i firmy emitujące reklamy na portalu interia.pl advertising price list pobierz basic products, ros packages, video ads, mailing, time advertising, sponsored articles, daily packages technical specification pobierz all necessary information to correct preparation ads shown on desktop oferta produktowa produkty standardowe więcej billboardy, double billboardy, wideboardy, wersje expand, naviboxy i rectangle, halfpage, mailingi, welcomeboardy, xhtml i in-stream videoad – słowem najpopularniejsze podstawowe produkty reklamowe portalu interia.pl produkty specjalne więcej kampanie 1-dniowe na stronie głównej, liniowa reklama wideo, reklama w poczcie, opcja „mój pakiet”, reklama czasowa, artykuły sponsorowane i pakiety zasięgowe – produkty nietypowe, stanowiące doskonałe uzupełnienie naszej standardowej oferty programmatic i big data więcej automatyzacja zakupu reklamy w internecie lub przetwarzanie informacji i wykorzystywanie w praktyce wniosków z nich płynących – wybierz kierunek optymalizacji działań marketingowych i zwiększenia sprzedaży swoich produktów mobile więcej mobile rectangle, high mobileboard, rich media, slider, cube 3d, reklama w aplikacjach – poznaj szczegółową ofertę produktów mobilnych grupy interia.pl. reklama efektywnościowa pobierz zbiór niezbędnych informacji na temat produktów i modeli rozliczeń dla kampanii efektywnościowych zarówno na desktop jak i w mobile content marketing all content marketing content marketing z miłości do maluszka: akcja edukacyjna dla młodych rodziców content marketing ważny jest sen: prozdrowotna akcja interii i melatoniny lek-am content marketing rozśpiewany samochód skody content marketing olympus i interia uczą wakacyjnej fotografii content marketing lekcja stylu z mercedesem cls content marketing interia i stylowe lenovo nasze serwisy aktualności ważne zmiany w interii: optymalizacja reklam i nowy układ menu nowe nagłówki serwisów już w interii! serwis muzyka jako pierwszy otrzymał zmodernizowane menu i nowy układ reklam. rozpoczęliśmy prace modernizacyjne serwisów w interii. zmianami objęta jest najważniejsza, nagłówkowa cześć strony: menu nawigacyjne i sloty reklamowe. celem prac jest jest zwiększenie użyteczności serwisów i optymalizacja widoczności reklam, w tym najpopularniejszego slotu wizerunkowego w portalu. w tym […] paź 09, 2018 muzyka interii numerem jeden w polskim internecie! serwisy muzyczne należące do grupy interia.pl umacniają pozycję lidera w swoim segmencie. w lipcu korzystało z nich 5,04 mln. realnych użytkowników. lato to czas urlopów, wyjazdów, wypoczynku. wszystko wskazuje na to, że polakom w wakacyjnym relaksie często towarzyszą serwisy muzyczne grupy interia. jak wynika z badania gemius/pbi za lipiec 2018, grupa interia.pl umocniła swoją pozycję […] sie 16, 2018 serwis deccoria z nowymi funkcjonalnościami nale­żący do inte­rii ser­wis wnę­trzar­ski dec­co­ria.pl prze­szedł meta­mor­fozę – odświe­żo­nej sza­cie gra­ficz­nej towa­rzy­szą nowe, przy­ja­zne użyt­kow­ni­kowi funk­cjo­nal­no­ści, w tym moż­li­wość per­so­na­li­za­cji pro­fili i zakła­da­nia kont fir­mo­wych. dec­co­ria odwie­dzana jest przez miło­śni­ków pięk­nych wnętrz i ogro­dów oraz tych, któ­rzy są wła­śnie na eta­pie urzą­dza­nia swo­ich czte­rech kątów. inte­ria uru­cho­miła nową wer­sję ser­wisu, inspi­ro­waną uwa­gami i pro­po­zy­cjami użyt­kow­ni­ków. zmiany dedykowane reklamodawcom: […] sie 03, 2018 grupa interia czołowy gracz na polskim rynku mediów nowej generacji co miesiąc ponad 19 mln osób korzysta za pomocą naszych serwisów internetowych z dostępu do najświeższych informacji, ciekawostek, porad i rozrywki oraz z najlepszego sposobu komunikowania się ze światem. jesteśmy częścią międzynarodowego holdingu mediowego bauer media group, prowadzącego działalność w segmentach: wydawniczym, poligraficznym, radiowym i internetowym. oferujemy także szerokie spektrum usług dla biznesu, takich jak reklama, pozycjonowanie i wsparcie technologiczne. sieci specjalistyczne ofe­ru­je do­tar­cie do atrak­cyj­nej gru­py do­ce­lo­wej – niezależnych, cie­ka­wych świa­ta i tren­dów ko­biet, po­szu­ku­ją­cych in­for­ma­cji na te­mat uro­dy, mo­dy i sze­ro­ko po­ję­te­go sty­lu ży­cia, z na­ci­skiem na ku­li­na­ria i wnę­trza. re­kla­mo­daw­cy znajdą tu wysokiej jakości kontent oraz kreatywne rozwiązania reklamowe. agencja marketingu zintegrowanego o statusie google partner premium. kieruje się ideą marketingu 360. skupia się na wygranej klienta, na którą pracuje zespół profesjonalistów z obszarów google analytics, doubleclick, adwords, seo, analityki internetowej, content marketing i social media. największy w polsce zasięg na serwisach z gazetkami. adretail oferuje wsparcie reklamowe dla sieci handlowych i producentów. reklama w adretail trafia do użytkowników w momencie podejmowania decyzji zakupowych. oferta bazuje na formatach natywnych, uzupełniona o efektywny display i akcje specjalne. poznaj nas robert biegaj dyrektor działu handlowego radosław baran dyrektor pionu klientów kluczowych mateusz drzewosowski dyrektor pionu produktu reklamowego cezary malinowski z-ca dyrektora pionu klientów kluczowych dorota wojnarowska dyrektor działu sprzedaży projektów niestandardowych radosław włoda  dyrektor ds. rozwoju projektów niestandardowych kinga garbacz zastępca dyrektora sprzedaży bezpośredniej joanna bobkiewicz zastępca dyrektora sprzedaży bezpośredniej biuro reklamy interii ul. fabryczna 5/5a, riverside park iii p. 00-446 warszawa tel. +48 (22) 595 16 00 e-mail: reklama@firma.interia.pl copyright © 1999-2017 interia.pl wszystkie prawa zastrzeżone. korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu. polityka cookies.

Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

Words density analysis:

Numbers of all words: 848

One word
reklam - 3.3% (28)
marketing - 1.65% (14)
interia - 1.53% (13)
serwis - 1.3% (11)
content - 1.3% (11)
reklama - 1.3% (11)
pobierz - 1.18% (10)
interia. - 1.18% (10)
interia.pl - 1.06% (9)
dyrektor - 0.94% (8)
- 0.94% (8)
ich - 0.94% (8)
interii - 0.83% (7)
pod - 0.83% (7)
produkty - 0.83% (7)
tym - 0.71% (6)
jest - 0.71% (6)
informacji - 0.71% (6)
się - 0.71% (6)
sie - 0.71% (6)
mobile - 0.71% (6)
reklamowe - 0.59% (5)
dla - 0.59% (5)
jak - 0.59% (5)
portalu - 0.47% (4)
serwisów - 0.47% (4)
kont - 0.47% (4)
desktop - 0.47% (4)
więcej - 0.47% (4)
czas - 0.47% (4)
2018 - 0.47% (4)
prac - 0.47% (4)
sprzedaży - 0.47% (4)
grupy - 0.47% (4)
niezbędnych - 0.47% (4)
pakiety - 0.47% (4)
oraz - 0.47% (4)
zbiór - 0.47% (4)
nas - 0.47% (4)
cennik - 0.47% (4)
że - 0.35% (3)
dyrektora - 0.35% (3)
nich - 0.35% (3)
wszystko - 0.35% (3)
produktów - 0.35% (3)
ads - 0.35% (3)
[…] - 0.35% (3)
aktualności - 0.35% (3)
serwisy - 0.35% (3)
nowy - 0.35% (3)
menu - 0.35% (3)
nowe - 0.35% (3)
klientów - 0.35% (3)
pionu - 0.35% (3)
media - 0.35% (3)
korzysta - 0.35% (3)
usług - 0.35% (3)
reklamy - 0.35% (3)
list - 0.35% (3)
podstawowe - 0.35% (3)
zasięg - 0.35% (3)
muzyka - 0.24% (2)
jako - 0.24% (2)
projektów - 0.24% (2)
reklamowe. - 0.24% (2)
google - 0.24% (2)
marketingu - 0.24% (2)
zastępca - 0.24% (2)
adretail - 0.24% (2)
oferuje - 0.24% (2)
sieci - 0.24% (2)
niestandardowych - 0.24% (2)
działu - 0.24% (2)
wsparcie - 0.24% (2)
użytkowników - 0.24% (2)
dec­co­ria - 0.24% (2)
polskim - 0.24% (2)
muzyczne - 0.24% (2)
pozycję - 0.24% (2)
lato - 0.24% (2)
kluczowych - 0.24% (2)
grupa - 0.24% (2)
radosław - 0.24% (2)
mln - 0.24% (2)
ser­wis - 0.24% (2)
strona - 0.24% (2)
specjalne - 0.24% (2)
układ - 0.24% (2)
mobilnej - 0.24% (2)
poczcie - 0.24% (2)
serwisach - 0.24% (2)
emitowanych - 0.24% (2)
kreacji - 0.24% (2)
przygotowania - 0.24% (2)
poprawnego - 0.24% (2)
specyfikacja - 0.24% (2)
formatach - 0.24% (2)
regulamin - 0.24% (2)
reklam. - 0.24% (2)
artykuł - 0.24% (2)
czasowa, - 0.24% (2)
mailingi, - 0.24% (2)
wideo, - 0.24% (2)
strony - 0.24% (2)
wersji - 0.24% (2)
kontakt - 0.24% (2)
aplikacjach - 0.24% (2)
advertising - 0.24% (2)
optymalizacja - 0.24% (2)
główna - 0.24% (2)
zmiany - 0.24% (2)
nasze - 0.24% (2)
akcja - 0.24% (2)
mobilnych - 0.24% (2)
poznaj - 0.24% (2)
internecie - 0.24% (2)
zasięgowe - 0.24% (2)
sponsorowane - 0.24% (2)
najpopularniejsze - 0.24% (2)
ros - 0.24% (2)
rectangle, - 0.24% (2)
double - 0.24% (2)
billboardy, - 0.24% (2)
standardowe - 0.24% (2)
oferta - 0.24% (2)
all - 0.24% (2)
packages - 0.24% (2)
video - 0.24% (2)
bezpośredniej - 0.24% (2)
Two words phrases
content marketing - 1.3% (11)
reklama w - 0.59% (5)
pobierz zbiór - 0.47% (4)
niezbędnych informacji - 0.47% (4)
zbiór niezbędnych - 0.47% (4)
grupy interia.pl - 0.35% (3)
portalu interia.pl - 0.24% (2)
pakiety zasięgowe - 0.24% (2)
nowy układ - 0.24% (2)
i nowy - 0.24% (2)
strona główna - 0.24% (2)
serwisów i - 0.24% (2)
[…] sie - 0.24% (2)
grupa interia - 0.24% (2)
dyrektor pionu - 0.24% (2)
klientów kluczowych - 0.24% (2)
pionu klientów - 0.24% (2)
projektów niestandardowych - 0.24% (2)
z nich - 0.24% (2)
w aplikacjach - 0.24% (2)
produkty content - 0.24% (2)
reklam mobile - 0.24% (2)
emitowanych na - 0.24% (2)
przygotowania kreacji - 0.24% (2)
do poprawnego - 0.24% (2)
mobile pobierz - 0.24% (2)
reklama czasowa, - 0.24% (2)
reklama wideo, - 0.24% (2)
w wersji - 0.24% (2)
cennik w - 0.24% (2)
aktualności kontakt - 0.24% (2)
główna produkty - 0.24% (2)
marketing aktualności - 0.24% (2)
dyrektora sprzedaży - 0.24% (2)

Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

© 2015-2017 Website review of www.technoad.net by SEOWYKOP - to darmowe narzędzie online do szybkiego wykonania audytu twojej strony www. Przeanalizujemy strukturę twojej strony www i podamy co jest do poprawienia. | 0.94405 | SEOWYKOP.PL - Wyszukiwarka stron