find.vodka - Shorten URLs and EARN MONEYResults of analysis for pl.wikipedia.org/wiki/Lwów

HTML Content

Title:

Lwów – Wikipedia, wolna encyklopedia

Description:

Keywords:

Here you find basic information about your page. Title of your page is very important for better visibility in search engines like Google, Bing or Yahoo. Meta tag description is also very important tag for search visibility. Meta keywords is used by some web catalogues.

SEO Content

URL:

pl.wikipedia.org/wiki/Lwów

Status Code:

200

Content Type:

text/html; charset=UTF-8

Language:

pl

Here you find information from server response headers. This information is important for header analysis. Check, if your answer code is 200 - correct request. Answer code for error (no-existing) page is 400.

Ranking:

4.11 score from seowykop.pl for:pl.wikipedia.org/wiki/Lwów

Text on your page:

na mapach: 49°50′31,20″n 24°01′55,19″e/49,842000 24,031997 lwów z wikipedii, wolnej encyklopedii skocz do: nawigacja, szukaj lwów львів panorama lwowa w kierunku wschodnim z wieży ratuszowej herb flaga państwo  ukraina obwód lwowski prawa miejskie 1356 burmistrz andrij sadowy powierzchnia 182,01 km² wysokość 296 m n.p.m. populacja (2015) • liczba ludności • gęstość 727 968[1] 4298 os./km² nr kierunkowy (+380) 0322 kod pocztowy 79000–79490 tablice rejestracyjne bc (14) podział miasta 6 dzielnic położenie na mapie obwodu lwowskiego lwów położenie na mapie ukrainy lwów 49°50′31,20″n 24°01′55,19″e/49,842000 24,031997 multimedia w wikimedia commons cytaty w wikicytatach hasło w wikisłowniku informacje w wikipodróżach strona internetowa portal ukraina gmach namiestnictwa we lwowie lwów (ukr. львів, lwiw) – miasto na ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego. lwów jest położony na pograniczu wschodniego roztocza (roztocze lwowskie) i wyżyny podolskiej, nad rzeką pełtwią. jest ważnym ośrodkiem przemysłowym, węzłem lotniczym, kolejowym i drogowym. w 2015 liczył 729,4 tys. mieszkańców, jest siódmym co do liczby ludności miastem ukrainy. założony ok. 1250 przez króla daniela i halickiego, który nazwał miasto lwowem na cześć swojego syna lwa. w latach 1349-1370 w składzie królestwa polskiego, 1370-1387 w składzie królestwa węgier, od 1387 do 1772 ponownie w składzie królestwa polskiego i rzeczypospolitej obojga narodów, od 1434 był stolicą województwa ruskiego korony. miasto posiadało prawo do czynnego uczestnictwa w akcie wyboru króla[2]. lwów uzyskał prawo składu przed 1379 rokiem[3]. od pierwszego rozbioru (1772) pod władzą austrii, jako stolica królestwa galicji i lodomerii – kraju koronnego w składzie austro-węgier, aż do ich upadku (1918). w okresie zaborów był jednym z najważniejszych ośrodków nauki, oświaty i kultury polskiej oraz centrum politycznym i stolicą galicji. w listopadzie 1918 przedmiot zbrojnego sporu terytorialnego odradzającego się państwa polskiego i zachodnioukraińskiej republiki ludowej, proklamowanej przez ukraińskich polityków galicji wschodniej. od 23 grudnia 1920[4] do 16 sierpnia 1945 stolica województwa lwowskiego ii rzeczypospolitej, największe miasto małopolski wschodniej. jedno z sześciu wielkich miast ii rzeczypospolitej, obok największej z nich warszawy, łodzi, poznania, krakowa i najmniejszego wilna. w okresie ii wojny światowej pod okupacją sowiecką, niemiecką i ponownie sowiecką[5]. w konsekwencji decyzji mocarstw wielkiej trójki zapadłych na konferencji jałtańskiej znalazł się w granicach usrr, a ludność polska została wysiedlona przez władze sowieckie[6]. od 1991 w granicach niepodległej ukrainy. lwów jako miasto wieloetniczne rozwijał się do wybuchu ii wojny światowej we współistnieniu wielu różnych narodowości: oprócz dominujących liczebnie polaków lwów zamieszkiwali żydzi, ukraińcy, ormianie, niemcy, czesi, rosjanie i in. obecnie, w wyniku powojennych przesiedleń ludności i zmiany granic państwowych, zdominowany przez ludność ukraińską. historyczne centrum lwowa zostało w 1998 wpisane na listę światowego dziedzictwa unesco[7]. współcześnie lwów stanowi ważny ośrodek nauki i kultury na ukrainie. działa tu m.in. uniwersytet lwowski (powstały w 1661), politechnika lwowska (1844), lwowska galeria sztuki (1897), teatr wielki (1900) i polski teatr ludowy (1958). miasto jest głównym ośrodkiem kultury i życia społecznego mniejszości polskiej na ukrainie. spis treści 1 historia 1.1 prehistoria, czasy przedlokacyjne 1.2 lwów w rusi halicko-włodzimierskiej 1.3 królestwo polskie i rzeczpospolita obojga narodów 1.4 zabór austriacki 1.5 autonomia galicyjska 1.6 i wojna światowa i odrodzenie państwa polskiego 1.7 ii rzeczpospolita 1.8 i okupacja radziecka 1.9 okupacja niemiecka 1.10 ii okupacja radziecka i ukraińska socjalistyczna republika radziecka 1.11 ukraina 1.12 zarządcy lwowa 2 geografia 2.1 położenie 2.2 klimat 2.3 przyroda 2.4 nazwa miasta 3 architektura 3.1 zabytki 3.2 pomniki lwowskie 4 dzielnice 4.1 ii rzeczpospolita 4.2 współczesne 5 ludność 5.1 historia ludności lwowa 5.1.1 królestwo galicji i lodomerii 5.1.2 ii rzeczpospolita 5.1.3 okupacja niemiecka 5.1.4 ukraińska srr 5.2 ludzie związani ze lwowem 6 gospodarka 7 transport 7.1 autobusowy 7.2 tramwajowy 7.3 trolejbusowy 7.4 kolejowy 7.5 lotniczy 8 kultura 8.1 literatura 8.2 sztuka 8.3 muzea i galerie sztuki 8.4 muzyka 9 nauka 10 religia 10.1 żydzi lwowscy 11 sport 12 miasta partnerskie 13 zobacz też 14 przypisy 15 bibliografia 16 linki zewnętrzne historia[edytuj | edytuj kod]  osobny artykuł: kalendarium historii lwowa. prehistoria, czasy przedlokacyjne[edytuj | edytuj kod] najstarsze archeologiczne ślady osadnictwa pochodzą z v wieku[8]. od ix wieku pomiędzy górą zamkową a pełtwią istniało osadnictwo plemienia lechickiego – lędzian, w x w. powstała osada lędzian na górze zamkowej[9]. istnienie osady potwierdzono w 1977 roku, kiedy podczas badań odkryto, że cerkiew św. mikołaja (w pobliżu wysokiego zamku) wybudowano na wcześniej funkcjonującym cmentarzysku[10]. w 981 teren grodów czerwieńskich został podbity przez włodzimierza wielkiego i dostał się pod panowanie rusi kijowskiej, po wyprawie kijowskiej ponownie znalazł się w monarchii wczesnopiastowskiej bolesława chrobrego i mieszka ii (1018-1031), ostatecznie zajęty przez wielkiego księcia kijowskiego jarosława mądrego w 1031. lwów w rusi halicko-włodzimierskiej[edytuj | edytuj kod] lwów zgodnie z tradycją został założony ok. 1250 przez księcia daniela i halickiego, wywodzącego się z dynastii rurykowiczów, który nazwał miasto lwowem na cześć swojego syna lwa. tę wersję przedstawili w xvii wieku burmistrzowie lwowa: jan alnpek i bartłomiej zimorowicz, a pogląd ten ugruntował w 1894 fryderyk papée w monografii: historya miasta lwowa w zarysie. w rzeczywistości istniał tam ośrodek osadniczy w postaci podgrodzia z charakterystycznym elementem rozplanowania – wydłużonym rynkiem. założenie grodu przez daniela było de facto jego kolejną odbudową po najeździe batu-chana z 1240[10][11]. pierwsza wzmianka o lwowie pochodzi z latopisu halicko-wołyńskiego z 1256, miasto wzmiankowane jest w związku z pożarem chełma – stolicy rusi halicko-włodzimierskiej[12]. lew i halicki po śmierci ojca przeniósł w 1272 do lwowa stolicę rusi halicko-włodzimierskiej[13]. królestwo polskie i rzeczpospolita obojga narodów[edytuj | edytuj kod] najstarsza znana pieczęć lwowa z 1359 r. w 1340 po śmierci bolesława jerzego ii miasto, na podstawie umowy spadkowej podpisanej dwa lata wcześniej, przeszło pod berło króla polski. w latach 1340-1349 pod władzą namiestniczą detki (dymitra), w 1349 objęty faktycznie przez kazimierza wielkiego. w 1350 książę litewski lubart w czasie napadu zniszczył lwów. 17 kwietnia 1356 kazimierz iii wielki lokował stare miasto na prawie magdeburskim. w dokumencie lokacyjnym wyraźnie zaznaczył (co potwierdza jego tolerancyjną politykę), że wszyscy mieszkańcy, zarówno polacy, jak i rusini, ormianie, żydzi i tatarzy mają prawo do zachowania własnych praw, religii i obyczajów[14]. od 1360 miasto stało się stolicą lwowskiej diecezji ormiańskiej apostolskiego kościoła ormiańskiego, której pierwszym biskupem został grzegorz i wielki (grigor i wielki). ludwik i węgierski przyłączył ruś czerwoną wraz ze lwowem do węgier w 1370. rządy namiestnicze sprawował tam w imieniu króla książę władysław opolczyk. po jego odwołaniu, od 1379 rządzili tu starostowie węgierscy. w 1387 usunęła ich królowa jadwiga andegaweńska, która ogłosiła akt przyłączenia rusi halicko-włodzimierskiej do korony[15][16]. w 1412 (1414)[17] miasto stało się stolicą archidiecezji lwowskiej i siedzibą metropolity łacińskiego, w miejsce przeniesionej do lwowa metropolii halickiej. pierwszym arcybiskupem metropolitą lwowskim był jan rzeszowski, do 1414 metropolita halicki. jednymi z pierwszych arcybiskupów metropolitów lwowskich byli grzegorz z sanoka i jan długosz. podobnie jak kraków, gdańsk czy toruń, lwów był miastem królewskim i posiadał dla rzeczypospolitej wielkie znaczenie obronne i ekonomiczne. w xvii wieku lwów, liczący 30 tysięcy mieszkańców[18], był po gdańsku drugim co do wielkości i bogactwa miastem rzeczypospolitej. prawo składu nadane w 1444 i korzystne położenie na kupieckim szlaku bałtyckim i czarnomorskim spowodowały wzrost zasobności mieszczan i bujny rozkwit miasta, zwłaszcza po pożarze w 1527 roku, co znalazło swój wyraz m.in. w budowanych od średniowiecza okazałych budowlach obronnych, sakralnych i świeckich oraz w rozwoju nauki, kultury i sztuki. panorama lwowa w 1616 roku. miasto zamieszkane było przez przedstawicieli różnych nacji i religii: polacy, żydzi, rusini, ormianie, włosi, węgrzy, niemcy, tatarzy i in., którzy ze względu na silne oddziaływanie kultury polskiej z reguły polonizowali się już w drugim pokoleniu, zachowując przy tym swoje obyczaje i religię. lwów był jedynym miastem w świecie posiadającym trzy (z czasem katolickie) metropolie różnych obrządków: od 1361 ormiańską (przeniesioną z łucka), a po 1630 ormiańskokatolicką, od 1412 łacińską (przeniesioną z halicza), i od 1807 greckokatolicką. ponadto w latach 1539-1700 istniało we lwowie biskupstwo obrządku prawosławnego[19][20][21]. z racji swojego położenia lwów był narażony na ataki wrogich wojsk (turków i tatarów, po 1648 również kozaków i rosjan). silnie ufortyfikowany i uzbrojony staraniem królów polskich i swoich obywateli, zasobny w dobra materialne, którymi także opłacano okup najeźdźcom, miał opinię miasta niezdobytego. bronił się skutecznie przed najazdami, bronił też solidarnie przed wydaniem wrogowi swoich obywateli niezależnie od ich narodowości i religii[22]. w roku 1656 król jan ii kazimierz waza złożył w katedrze – niespełnione później – śluby lwowskie, a dwa lata później, oddając hołd dzielności i zasługom miasta, zrównał lwów w prawach z krakowem i wilnem, oraz nobilitował mieszczan lwowskich[23]. w tym samym roku papież aleksander vii nadał miastu tytuł semper fidelis za obronę i wierność wierze rzymskokatolickiej[potrzebny przypis], a sejm rzeczypospolitej obojga narodów nadał miastu tytuł semper fidelis poloniae[potrzebny przypis]. od połowy xvii w. następował jednak stopniowy upadek militarny i ekonomiczny miasta, które stało się celem ataków kozackich, tureckich i szwedzkich. miasto zmuszone było płacić oblegającym wysokie kontrybucje. w 1704, podczas iii wojny północnej po raz pierwszy od średniowiecza lwów został zajęty przez obce wojska (armię szwedzką karola xii), obrabowany i zmuszony do zapłaty kontrybucji. podkopało to status materialny miasta. zabór austriacki[edytuj | edytuj kod] w 1772, w wyniku i rozbioru polski, miasto znalazło się pod władzą austrii jako stolica królestwa galicji i lodomerii. w dniach 2–19 czerwca 1809 we lwowie zajętym przez wojska księstwa warszawskiego dowodzone przez księcia józefa poniatowskiego, działał krótko rząd centralny wojskowy tymczasowy obojga galicji pod prezesurą ordynata stanisława kostki zamoyskiego. w okresie wiosny ludów 2 listopada 1848 miasto zostało na rozkaz gubernatora franza stadiona ostrzelane z dział przez wojsko austriackie. dla kontroli nad miastem w latach 1852-1854 austriacy wznieśli cytadelę na wzgórzu, z którego w 1848 prowadzili ostrzał. autonomia galicyjska[edytuj | edytuj kod] lwów, wały hetmańskie, ok. 1900 po kilkudziesięcioletnim okresie germanizacji, znaczonym kolejnymi próbami oporu polaków wobec zaborcy (1790, 1809[24], 1830, 1848[25]), po przekształceniu w 1867 cesarstwa austrii w austro-węgry lwów, stolica galicji – kraju koronnego przedlitawii, cieszył się szeroką autonomią i swobodą rozwoju nauki i kultury polskiej: w 1882 uniwersytet lwowski uległ repolonizacji, w 1875 zatwierdzono powstanie polskiego towarzystwa przyrodników im. kopernika[26], w 1891 założono muzeum historyczne miasta lwowa, w 1896 otwarto teatr wielki, w 1897 założono lwowską galerię obrazów, w 1901 powstało towarzystwo naukowe we lwowie, w 1908 założono muzeum narodowe im. króla jana iii. w okresie autonomii galicyjskiej lwów stał się również ośrodkiem ukraińskiego odrodzenia narodowego, a jako stolica galicji centrum działalności naukowej, politycznej, kulturalnej, społecznej i gospodarczej ukraińców zamieszkujących galicję wschodnią. na uniwersytecie lwowskim działały katedry z ukraińskim językiem wykładowym. we lwowie miały siedzibę m.in. towarzystwo naukowe im. szewczenki, towarzystwo społeczno-oświatowe proswita (oświata ludowa), centrobank – główna instytucja finansowa ukraińskiej spółdzielczości w galicji, narodnyj dim, organizacja skautowa płast, ukraińskie partie polityczne (ukraińska partia radykalna, ukraińska partia narodowo-demokratyczna, ukraińska partia socjal-demokratyczna i in.), a bezpośrednio przed i wojną światową również organizacje paramilitarne (ukraiński związek siczowy (1912), towarzystwo ukraińskich strzelców siczowych (1914)). lwów, panorama racławicka, ok. 1900 w latach bezpośrednio poprzedzających wybuch i wojny światowej lwów był centrum polskiej działalności niepodległościowej w galicji. tu został utworzony przez józefa piłsudskiego i kazimierza sosnkowskiego związek walki czynnej (1908) i związek strzelecki (1910). pocztówka z około 1910 roku przedstawiająca plac mariacki (obecnie plac mickiewicza) w 1908 namiestnik galicji andrzej potocki padł we lwowie ofiarą zamachu z rąk ukraińskiego studenta myrosława siczynskiego. był to symptom nasilającego się od początku xx w. w galicji wschodniej konfliktu politycznego między polską narodową demokracją a narodowcami ukraińskimi. konflikt dotyczył demokratyzacji prawa wyborczego do sejmu krajowego galicji (zniesienie obowiązującego systemu kurialnego, faworyzującego wyborców polskich) i statusu ukraińców w instytucjach galicji. wynegocjowana ugoda polsko-ukraińska w tej sprawie nie weszła w życie w związku z wybuchem i wojny światowej. i wojna światowa i odrodzenie państwa polskiego[edytuj | edytuj kod] podczas i wojny światowej, w nocy z 3 na 4 września 1914 lwów został zajęty przez armię rosyjską[27], po bitwie pod gorlicami i kontrofensywie wojsk państw centralnych 22 czerwca 1915 znalazł się ponownie pod władzą austrii[28]. 1 listopada 1918, wraz z upadkiem austro-węgier politycy ukraińscy proklamowali we lwowie powstanie zachodnioukraińskiej republiki ludowej i przy pomocy złożonych z ukraińców oddziałów armii austro-węgier opanowali miasto. polska ludność miasta przeciwstawiła się temu zbrojnie. wybuchły polsko-ukraińskie walki o miasto, określane w polskiej historiografii jako obrona lwowa. 22 listopada 1918, po wycofaniu się ukraińców z miasta[29], doszło do pogromu miejscowej ludności żydowskiej. miasto było oblegane przez ukraińską armię halicką do maja 1919. w sierpniu 1920 nacierające na miasto oddziały armii czerwonej zostały zatrzymane w bitwie pod zadwórzem. po zakończeniu walk marszałek józef piłsudski w uznaniu bohaterstwa mieszkańców a zwłaszcza orląt lwowskich odznaczył miasto krzyżem virtuti militari[30]. ponadto miasto zostało odznaczone krzyżem obrony lwowa z mieczami, odznakami honorowymi ze śląska i poznania[31], odznaką pamiątkową 5 pułku piechoty legionów[32]. 15 marca 1923 rada ambasadorów ostatecznie uznała suwerenność polski w galicji wschodniej[33]. ii rzeczpospolita[edytuj | edytuj kod] herb lwowa w ii rzeczypospolitej lwów, plan miasta, 1923 w okresie międzywojennym lwów był trzecim pod względem liczby ludności po warszawie i łodzi miastem polski[34] i stolicą województwa, utracił jednak posiadany za czasów austriackich status stolicy kraju. w pierwszych latach niepodległości wielu lwowian migrowało do innych miast polski, gdzie obejmowali stanowiska w administracji, nauce i przemyśle. samo miasto także szybko odbudowało się z wojennych zniszczeń. 11 kwietnia 1930 włączono do miasta osady podmiejskie zamarstynów, hołosko małe, kleparów, sygniówkę, kulparków, zniesienie oraz część gmin biłohorszcze, kozielniki, krzywczyce. był to obszar 3106 ha zamieszkały przez ok. 50 tysięcy mieszkańców[35]. tereny te stopniowo zagospodarowywano na dzielnice miasta – powstał tzw. wielki lwów. łącznie miasto miało 67 km² (6346 ha) i ponad 300000 mieszkańców[36]. lwów stał się trzecim co do wielkości miastem rzeczypospolitej. pomimo odpływu wielu przedstawicieli elity, miasto wciąż było jednym z głównych w kraju ośrodków nauki, kultury, sztuki i turystyki. był obok krakowa, poznania, warszawy i wilna miastem uniwersyteckim – jednym z głównych ośrodków nauki i kultury polskiej. lwów był także głównym ośrodkiem kulturalno-politycznym ukraińców w rzeczypospolitej, a także ośrodkiem ukraińskiej konspiracji[36]. według danych z rocznika statystycznego z 1931 roku, przed ii wojną światową, lwów zamieszkiwało około 63,5% polaków, 24,1% żydów, 7,8% ukraińców, a także 3,5% rusinów i 0,8% niemców[37]. podczas gdy około dwie trzecie mieszkańców miasta stanowili polacy, część z których posługiwała się charakterystyczną lwowską gwarą, we wschodniej części województwa lwowskiego na większości obszaru wiejskiego przeważała ludność ukraińska. chociaż polskie władze zobowiązały się na arenie międzynarodowej do zapewnienia galicji wschodniej autonomii (w tym utworzenia odrębnego uniwersytetu ukraińskiego we lwowie) i mimo, że we wrześniu 1922 roku polski sejm przyjął właściwą ustawę[38], nigdy nie została ona zrealizowana. zamiast tego rząd polski zamknął wiele szkół ukraińskich, które rozkwitły wcześniej pod panowaniem austriackim[39]. przedwojenny lwów miał również dużą i aktywną społeczność żydowską, stanowiącą około jednej czwartej populacji miasta. w wyborach parlamentarnych 1928 roku lista syjonistyczna na terenie miasta zdobyła najwięcej głosów (przed bbwr)[40]. w listopadzie 1932 roku doszło w mieście do gwałtownych zamieszek antyżydowskich. poszkodowanych zostało kilkaset osób[41]. w grudniu 1935 roku, jako pierwsze w kraju, władze politechniki lwowskiej wprowadziły na wydziałach inżynierii i mechanicznym tzw. getto ławkowe czyli oddzielne miejsce siedzenia dla studentów chrześcijan i żydów[42]. inaczej niż w czasach austro-węgier, gdy rozmiar oraz ilość parad publicznych czy innych form wyrazu kulturowego odpowiadała względnej populacji każdej grupy kulturowej, władze ii rp kładły nacisk na podkreślanie polskiego charakteru miasta i ograniczonych publiczną ekspozycję kultury żydowskiej i ukraińskiej. parady wojskowe i obchody walk na poszczególnych ulicach miasta, wszystkie celebrujące siły polskie, walczące z ukraińcami w 1918 roku, stały się częste. wzniesiono także okazały pomnik i miejsce pochówku zołnierzy polskich pogległych w tym konflikcie na cmentarzu łyczakowskim, najstarszej nekropolii w mieście. w kwietniu 1936 miały miejsce we lwowie antyrządowe zamieszki organizowane przez bezrobotnych i robotników, w których na skutek brutalnej interwencji policji zginął jeden demonstrant. podczas jego pogrzebu wybuchły kolejne zamieszki, w efekcie których zginęło 48 osób[36]. w 1938 miasto lwów zostało odznaczone odznaką pamiątkową 5 pułku piechoty legionów[43]. i okupacja radziecka[edytuj | edytuj kod] obrona lwowa 1939  osobne artykuły: agresja zsrr na polskę i obrona lwowa 1939. zgodnie z tajnym protokołem dodatkowym do paktu ribbentrop-mołotow z 23/24 sierpnia 1939 po agresji iii rzeszy i zsrr na polskę, lwów po kapitulacji 23 września 1939 znalazł się pod okupacją armii czerwonej. 22 września 1939 dowódca obrony lwowa gen. władysław langner podpisał z dowództwem sowieckim kapitulację, przewidującą m.in. bezpieczny wymarsz żołnierzy wojska polskiego (w tym oficerów) i policji w kierunku granicy z rumunią, po uprzednim złożeniu broni – umowę tę strona sowiecka złamała po złożeniu broni aresztując wszystkich i wywożąc w głąb zsrr[44]. oficerowie uczestniczący w obronie lwowa byli przetrzymywani w obozie w starobielsku, a następnie w przeważającej większości zostali zamordowani przez nkwd w charkowie i pochowani w dołach śmierci w piatichatkach i bykowni. lwowscy policjanci zostali wymordowani ogniem karabinów maszynowych na szosie prowadzącej na winniki.  osobne artykuły: jeńcy polscy w niewoli radzieckiej (od 1939 roku), zbrodnia katyńska i ukraińska lista katyńska. sowieckie władze okupacyjne po przeprowadzeniu pseudowyborów dokonały w dniach 1-2 listopada 1939 formalnej aneksji okupowanych terenów ii rzeczypospolitej. konsekwencją aneksji było narzucenie mieszkańcom terenów okupowanych obywatelstwa zsrr i rozpoczęcie procesu sowietyzacji terenów okupowanych i systematycznych represji policyjnych nkwd. powyższe akty prawne, sprzeczne z konwencją haską iv (1907) były nieważne w świetle prawa międzynarodowego i nie były uznawane zarówno przez rząd rp na uchodźstwie, jak i państwa sojusznicze wobec polski, a także państwa trzecie (neutralne) przez cały czas trwania ii wojny światowej. sowieci wprowadzili terror polityczny, dokonywali masowych aresztowań przedstawicieli polskich i ukraińskich elit politycznych, masowych wywózek i grabieży majątku. planowo niszczyli naukę i kulturę polską, a przedstawicieli inteligencji, kościoła, wojska, działaczy społecznych i politycznych zsyłali do systemu obozów koncentracyjnych gułagu lub mordowali. rodziny aresztowanych i zwykli ludzie podlegali przymusowym deportacjom na syberię, do komi i kazachstanu. do czerwca 1941 miały miejsce trzy fale masowych aresztowań i deportacji, wybuch wojny niemiecko-sowieckiej uniemożliwił przygotowaną czwartą deportację[45].  osobne artykuły: wybory do zgromadzeń ludowych zachodniej ukrainy i zachodniej białorusi 1939, okupacja sowiecka ziem polskich (1939–1941) i represje zsrr wobec polaków i obywateli polskich 1939–1946. w okresie pierwszej okupacji lwowa przez sowietów, zostali aresztowani przez nkwd m.in. następujący przedstawiciele nauki polskiej związani ze lwowem: stanisław głąbiński, ludwik dworzak i zenon wachlowski, którzy zostali zamordowani, lub po aresztowaniu zmarli w sowieckich więzieniach. przed wycofaniem się z miasta przez armię czerwoną po ataku niemiec na zsrr, w dniach 24–26 czerwca 1941 funkcjonariusze nkwd wymordowali we lwowskich więzieniach ponad 7 tysięcy polskich i ukraińskich więźniów[46].  osobny artykuł: masakry więzienne nkwd we lwowie. okupacja niemiecka[edytuj | edytuj kod] okupacja niemiecka lwowa otworzyła okres nowych zbrodni. po ataku niemiec na zsrr i zajęciu miasta (30 czerwca 1941) niemcy przeprowadzili pogrom żydów i dokonali masowych egzekucji żydowskich mieszkańców miasta.  osobny artykuł: pogromy lwowskie (1941). nad ranem 4 lipca 1941 einsatzkommando zur besonderen verwendung dokonało mordu na 25 polskich profesorach na wzgórzach wuleckich (w niektórych przypadkach wraz z rodzinami). zginęli wybitni przedstawiciele polskiej nauki, m.in.: antoni cieszyński, władysław dobrzaniecki, jan grek, jerzy grzędzielski, edward hamerski, henryk hilarowicz, władysław komornicki, włodzimierz krukowski, roman longchamps de bérier, antoni łomnicki, witold nowicki, tadeusz ostrowski, stanisław pilat, stanisław progulski, roman rencki, stanisław ruff, włodzimierz sieradzki, adam sołowij, włodzimierz stożek, kazimierz vetulani, kasper weigel, roman witkiewicz, tadeusz boy-żeleński. ofiarą mordu było ponad 40 osób.  osobny artykuł: mord profesorów lwowskich. 30 czerwca 1941 nacjonaliści ukraińscy z frakcji oun-b dokonali we lwowie proklamacji niepodległości państwa ukraińskiego sprzymierzonego z iii rzeszą, powołania rządu jarosława stećki i próby przejęcia władzy w mieście. 11 lipca 1941 rząd stećki został aresztowany przez gestapo, władzę przejęła niemiecka administracja okupacyjna. powołana przez nacjonalistów ukraińska milicja została 1 sierpnia 1941 rozwiązana. 1 sierpnia 1941 lwów został dekretem adolfa hitlera formalnie wcielony do generalnego gubernatorstwa jako stolica dystryktu galicja. we wrześniu 1941 niemcy rozpoczęli aresztowania nacjonalistów ukraińskich, a jurij polanśkyj (od 30.vi.1941 ukraiński burmistrz lwowa) został zastąpiony przez niemieckiego starostę miejskiego. niemcy wprowadzili w mieście ukraińską policję pomocniczą.  osobne artykuły: akt odnowienia państwa ukraińskiego, rząd jarosława stećki, ukraińska milicja (1941) i ukraińska policja pomocnicza. niemcy zamknęli żydów lwowskich w getcie i większość zamordowali wiosną-latem 1942 w obozie śmierci w bełżcu.  osobne artykuły: getto lwowskie, einsatz reinhardt i raport katzmanna. do końca okupacji niemieckiej w polsce zginęli inni przedstawiciele nauki polskiej związani ze lwowem: władysław tadeusz wisłocki, marian auerbach, lucjan grabowski, stefan grajewski, stefan rudniański, maurycy allerhand, helena polaczkówna, herman auerbach, jan badian, filip eisenberg, maksymilian jurim, kazimierz kolbuszewski, jan piekałkiewicz, bolesław jałowy, łucja charewiczowa, adam fischer, juliusz paweł schauder, paweł ostern, henry ginsberg, artur hermelin, leopold munzer, stanisław frankl, władysław hepter. w czasie okupacji niemieckiej we lwowie działały struktury polskiego państwa podziemnego (wojskowe: zwz-ak i cywilne: delegatura rządu na kraj), a także do lata 1943 obwód lwowski ppr, przemianowany następnie na obwód komunistycznej partii (bolszewików) ukrainy. działał tajny uniwersytet jana kazimierza, wydział lekarski uniwersytetu działał półlegalnie w formie tzw. medycznych kursów zawodowych, tolerowanych przez okupanta.  osobne artykuły: obszar lwowski ak i okręgowa delegatura rządu lwów. 22 lipca 1944 wybuchło powstanie lwowskie (akcja „burza”), zakończone 27 lipca, a lwów w nocy z 26 na 27 lipca ponownie okupowali sowieci. nkwd aresztowało ujawnione władze polski podziemnej, dowództwo i żołnierzy armii krajowej uczestniczących w powstaniu.  osobny artykuł: akcja „burza” we lwowie. ii okupacja radziecka i ukraińska socjalistyczna republika radziecka[edytuj | edytuj kod] w okresie ii okupacji sowieckiej lwowa, za swoją patriotyczną postawę więzieni byli kolejni polscy uczeni, m.in.: włodzimierz burzyński, zdzisław pazdro, ryszard gansiniec, eugeniusz rybka, edward sucharda, stanisław fryze, witold minkiewicz, juliusz makarewicz, kazimierz przybyłowski i wielu innych. mimo regularnych i masowych represji wobec narodowości polskiej przez dwóch okupantów: niemieckiego i sowieckiego, jeszcze pod koniec 1944 we lwowie na około 150 tys. mieszkańców miasta ponad 103 tys. stanowili polacy. na politechnice lwowskiej w kwietniu 1945 na 272 pracowników zatrudnionych było 204 polaków[47]. zobacz w wikiźródłach umowa graniczna pomiędzy polską a zsrr z 16 sierpnia 1945 roku po konferencji jałtańskiej (4–11 lutego 1945), wyłoniony w konsekwencji jej ustaleń tymczasowy rząd jedności narodowej podpisał 16 sierpnia 1945 umowę z zsrr, uznając nieco zmodyfikowaną linię curzona za wschodnią granicę polski, w oparciu o porozumienie o granicy zawarte pomiędzy pkwn i rządem zsrr 27 lipca 1944. w konsekwencji umowy lwów i wschodnią część województwa lwowskiego włączono do ukraińskiej socjalistycznej republiki radzieckiej i w latach 1944–1947 dokonano przymusowego wysiedlenia polaków ze lwowa (głównie na ziemie zachodnie). szacuje się, że przedwojenna kadra naukowa uniwersytetu jana kazimierza utraciła ze swojego pierwotnego stanu aż 46,5% profesorów (49 zamordowanych profesorów), natomiast politechnika lwowska 34,4% profesorów (24 zamordowanych osób o tym tytule naukowym). największe straty osobowe wśród grona polskich uczonych lwowskich poniosły nauki medyczne – zginęło aż 91% zatrudnionych przed wojną profesorów, oraz teologia – 62% profesorów[48]. po zakończeniu ii wojny światowej polscy mieszkańcy lwowa zostali różnymi sposobami przymuszeni do wyjazdu na tereny rzeczypospolitej polskiej w powojennych granicach, a ich miejsce zajęła głównie ludność z głębi zsrr oraz ukraińcy wysiedlani z polski. na skutek masowego napływu ludności już w 1955 roku populacja lwowa osiągnęła liczebność równą przedwojennej (ok. 350.000). 31 marca 1946 władze sowieckie zamknęły rzymskokatolicką kurię metropolitalną, 26 kwietnia 1946 arcybiskup eugeniusz baziak opuścił lwów, 3 czerwca 1946 zamknięto wszystkie kościoły lwowskie oprócz katedry, parafialnego kościoła św. antoniego oraz parafialnego kościoła św. marii magdaleny (zamkniętego w 1945, jednak ponownie otwartego w 1946 i czynnego do 1962). starano się także zacierać ślady polskości, m.in. dewastując cmentarze (np. w 1971 armia radziecka zniszczyła ciężkim sprzętem cmentarz orląt)[49]. władze sowieckie zwalczały wszystkie przejawy tego co określały jako ukraiński nacjonalizm – ukraińskie symbole narodowe (tryzub, flaga niebiesko-żółta) zostały uznane za nacjonalistyczne i zakazane. okaleczono nawet fontannę neptuna na lwowskim rynku, odpiłowując z posągu trójząb[50]. represjom nkwd podlegali ukraińscy działacze polityczni i spółdzielczy. prześladowaniom poddano nacjonalistyczne podziemie ukraińskie (upa i oun). rozpoczęły się prześladowania religijne. nkwd aresztowało wszystkich biskupów i 800 z 2300 księży kościoła greckokatolickiego, a na nieuznanym przez watykan pseudosoborze lwowskim (8-10 marca 1946) przeprowadziło jego likwidację i włączenie w struktury rosyjskiej cerkwi prawosławnej. w silnie obsadzonym wojskiem i milicją lwowie upa nie prowadziła jednak działalności, choć zdarzały się pojedyncze akcje (atak na lotnisko skniłów i rajd na lwów), ale na skutek działań prowadzonych przeciw partyzantce (m.in. akcja „zachód”) w połowie 1946 upa wycofała się na wołyń, zakarpacie i do polski[49]. po dojściu do władzy w prl w październiku 1956 władysława gomułki, w latach 1957-1959 porozumienie prl-zsrr umożliwiło wyjazd w granice polski polakom, którym po 1946 władze sowieckie uniemożliwiły opuszczenie granic zsrr, po ich wyjeździe polska populacja miasta liczyła już tylko kilkanaście tysięcy ludzi. po zakończeniu sowietyzacji galicji wschodniej nastąpiła odgórna industrializacja. we lwowie zbudowano lub rozbudowano zakłady produkujące autobusy, ciężarówki, maszyny rolnicze, telewizory, kosmetyki, farby, produkty ropopochodne, tekstylia, obuwie, mięso, mleko i piwo. rozbudowa przemysłu spowodowała masowy napływ ludności wiejskiej, dla której zbudowano osiedla zabudowy wielorodzinnej. do chwili upadku zsrr lwów miał blisko 800 000 mieszkańców. od lat 80. działały w mieście pierwsze nielegalne organizacje opozycyjne[49]. ukraina[edytuj | edytuj kod] od 1991 lwów wchodzi w skład niepodległej ukrainy. przekształcenia gospodarcze doprowadziły do upadku wielu zakładów pracy i na kilka lat do kryzysu gospodarczego. w 1997 stare miasto zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturowego unesco[49]. w 2006 uroczyście obchodzono 750-lecie pierwszej pisanej wzmianki o mieście[51][52]. 7 maja 2010 rada miejska lwowa nadała honorowe obywatelstwo miasta lwowa stepanowi banderze i romanowi szuchewyczowi[53]. utworzona przez stepana banderę frakcja oun-b ponosi odpowiedzialność za zorganizowane ludobójstwo ludności polskiej na wołyniu i małopolsce wschodniej, zaś roman szuchewycz bezpośrednią odpowiedzialność za zaakceptowanie taktyki wołyńskiej upa i przeprowadzenie zorganizowanej czystki etnicznej na polskiej ludności małopolski wschodniej. ukraińskie władze samorządowe lwowa po 1991 uczciły pamięć głównych przedstawicieli ukraińskiego nacjonalizmu także poprzez nadanie ulicom miasta ich nazwisk, m.in. we lwowie znajdują się ulice: stepana bandery, romana szuchewycza, dmytro doncowa, jewhena konowalca, andrija melnyka, czy

Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

Words density analysis:

Numbers of all words: 4112

One word
nie - 3.82% (157)
miast - 1.65% (68)
polski - 1.26% (52)
pod - 1.17% (48)
ich - 1.12% (46)
lwów - 1.05% (43)
się - 1% (41)
czy - 0.92% (38)
przez - 0.8% (33)
lwowski - 0.78% (32)
stał - 0.75% (31)
ona - 0.75% (31)
lwowa - 0.71% (29)
upa - 0.68% (28)
ukraiński - 0.68% (28)
miasto - 0.66% (27)
miasta - 0.66% (27)
polskie - 0.66% (27)
przed - 0.66% (27)
że - 0.63% (26)
był - 0.61% (25)
edytuj - 0.58% (24)
okup - 0.58% (24)
- 0.54% (22)
dział - 0.49% (20)
został - 0.49% (20)
lwowie - 0.44% (18)
przy - 0.41% (17)
rząd - 0.41% (17)
ukraińskie - 0.41% (17)
król - 0.41% (17)
galicji - 0.41% (17)
srr - 0.39% (16)
lat - 0.39% (16)
lwowskie - 0.39% (16)
raz - 0.36% (15)
roku - 0.36% (15)
czas - 0.36% (15)
jan - 0.36% (15)
mieszka - 0.36% (15)
polskiej - 0.34% (14)
kod - 0.34% (14)
zsrr - 0.34% (14)
nad - 0.34% (14)
działa - 0.34% (14)
niemiec - 0.32% (13)
tej - 0.32% (13)
1941 - 0.32% (13)
in. - 0.32% (13)
kod] - 0.29% (12)
granic - 0.29% (12)
ukraińska - 0.29% (12)
wielki - 0.29% (12)
łodzi - 0.29% (12)
- 0.29% (12)
ale - 0.27% (11)
lata - 0.27% (11)
państw - 0.27% (11)
jak - 0.27% (11)
rzeczypospolitej - 0.27% (11)
mord - 0.27% (11)
wojsk - 0.27% (11)
władze - 0.24% (10)
rusi - 0.24% (10)
akt - 0.24% (10)
także - 0.24% (10)
1939 - 0.24% (10)
stało - 0.24% (10)
m.in. - 0.24% (10)
ludności - 0.24% (10)
nauki - 0.24% (10)
kultury - 0.22% (9)
wschodniej - 0.22% (9)
okres - 0.22% (9)
kazimierz - 0.22% (9)
jego - 0.22% (9)
tym - 0.22% (9)
polskich - 0.22% (9)
- 0.22% (9)
było - 0.22% (9)
wojny - 0.22% (9)
okupacja - 0.22% (9)
polskiego - 0.22% (9)
mieszkańców - 0.22% (9)
oraz - 0.19% (8)
nkwd - 0.19% (8)
sowieckie - 0.19% (8)
państwa - 0.19% (8)
1946 - 0.19% (8)
który - 0.19% (8)
jako - 0.19% (8)
węgier - 0.19% (8)
miastem - 0.19% (8)
okresie - 0.19% (8)
latach - 0.19% (8)
teren - 0.17% (7)
prawo - 0.17% (7)
władysław - 0.17% (7)
światowej - 0.17% (7)
miał - 0.17% (7)
radziecka - 0.17% (7)
między - 0.17% (7)
lwowskich - 0.17% (7)
skład - 0.17% (7)
czerwca - 0.17% (7)
wybuch - 0.17% (7)
stanisław - 0.17% (7)
ok. - 0.15% (6)
profesorów - 0.15% (6)
roman - 0.15% (6)
zostało - 0.15% (6)
tego - 0.15% (6)
ponad - 0.15% (6)
mieście - 0.15% (6)
narodowe - 0.15% (6)
ukraińskiej - 0.15% (6)
ukraińców - 0.15% (6)
masowy - 0.15% (6)
dla - 0.15% (6)
lwów, - 0.15% (6)
ukraińskiego - 0.15% (6)
rzeczpospolita - 0.15% (6)
jest - 0.15% (6)
miejsce - 0.15% (6)
polaków - 0.15% (6)
ukrainy - 0.15% (6)
uniwersytet - 0.15% (6)
lwowem - 0.15% (6)
1945 - 0.15% (6)
sierpnia - 0.15% (6)
 osobne - 0.15% (6)
artykuły: - 0.15% (6)
niemcy - 0.15% (6)
ponownie - 0.15% (6)
lipca - 0.15% (6)
ludność - 0.15% (6)
znalazł - 0.15% (6)
działał - 0.15% (6)
ukraińskich - 0.15% (6)
stolica - 0.15% (6)
lub - 0.12% (5)
miasta, - 0.12% (5)
ziem - 0.12% (5)
wielu - 0.12% (5)
5.1 - 0.12% (5)
historia - 0.12% (5)
1.1 - 0.12% (5)
ośrodkiem - 0.12% (5)
halicko-włodzimierskiej - 0.12% (5)
przedstawicieli - 0.12% (5)
podczas - 0.12% (5)
lwowskiego - 0.12% (5)
swoje - 0.12% (5)
roku, - 0.12% (5)
pierwszy - 0.12% (5)
austriacki - 0.12% (5)
masowych - 0.12% (5)
1918 - 0.12% (5)
obojga - 0.12% (5)
kościoła - 0.12% (5)
halicki - 0.12% (5)
około - 0.12% (5)
które - 0.12% (5)
włodzimierz - 0.12% (5)
 osobny - 0.12% (5)
iii - 0.12% (5)
form - 0.12% (5)
pierwsze - 0.12% (5)
królestwa - 0.12% (5)
województwa - 0.12% (5)
stanowi - 0.12% (5)
artykuł: - 0.12% (5)
niemiecka - 0.12% (5)
wielkie - 0.12% (5)
broni - 0.12% (5)
kraju - 0.12% (5)
króla - 0.12% (5)
zostali - 0.12% (5)
stolicą - 0.12% (5)
tysięcy - 0.1% (4)
wojska - 0.1% (4)
jednak - 0.1% (4)
austrii - 0.1% (4)
wojsko - 0.1% (4)
prowadzili - 0.1% (4)
również - 0.1% (4)
listopada - 0.1% (4)
dwa - 0.1% (4)
lwowskiej - 0.1% (4)
śmierci - 0.1% (4)
wobec - 0.1% (4)
im. - 0.1% (4)
polski, - 0.1% (4)
lwowskim - 0.1% (4)
wieku - 0.1% (4)
kazimierza - 0.1% (4)
trzy - 0.1% (4)
zajęty - 0.1% (4)
towarzystwo - 0.1% (4)
vii - 0.1% (4)
powstał - 0.1% (4)
swojego - 0.1% (4)
składzie - 0.1% (4)
żydów - 0.1% (4)
sztuki - 0.1% (4)
ukrainy. - 0.1% (4)
walk - 0.1% (4)
akcja - 0.1% (4)
okupacji - 0.1% (4)
1941) - 0.1% (4)
których - 0.1% (4)
nauki, - 0.1% (4)
centrum - 0.1% (4)
akty - 0.1% (4)
jednym - 0.1% (4)
zamieszki - 0.1% (4)
władzą - 0.1% (4)
stały - 0.1% (4)
narodów - 0.1% (4)
1944 - 0.1% (4)
położenie - 0.1% (4)
prawa - 0.1% (4)
armii - 0.1% (4)
armię - 0.1% (4)
osób - 0.1% (4)
austro-węgier - 0.1% (4)
cmentarz - 0.1% (4)
ukraina - 0.1% (4)
żydzi - 0.1% (4)
nadał - 0.07% (3)
gospodarcze - 0.07% (3)
zsrr, - 0.07% (3)
szuchewycz - 0.07% (3)
aresztowani - 0.07% (3)
1997 - 0.07% (3)
przedstawiciele - 0.07% (3)
zbudowano - 0.07% (3)
kilka - 0.07% (3)
sejm - 0.07% (3)
już - 0.07% (3)
racji - 0.07% (3)
populacja - 0.07% (3)
więzieni - 0.07% (3)
mimo - 0.07% (3)
wschodnią - 0.07% (3)
103 - 0.07% (3)
bolesław - 0.07% (3)
stećki - 0.07% (3)
narodowości - 0.07% (3)
antoni - 0.07% (3)
tadeusz - 0.07% (3)
arcybiskup - 0.07% (3)
rządu - 0.07% (3)
pogrom - 0.07% (3)
polscy - 0.07% (3)
józef - 0.07% (3)
jana - 0.07% (3)
zakończeniu - 0.07% (3)
ukraińską - 0.07% (3)
1908 - 0.07% (3)
naukowe - 0.07% (3)
założono - 0.07% (3)
plan - 0.07% (3)
marca - 0.07% (3)
obrona - 0.07% (3)
temu - 0.07% (3)
polityczne - 0.07% (3)
polską - 0.07% (3)
związek - 0.07% (3)
wojną - 0.07% (3)
września - 0.07% (3)
miały - 0.07% (3)
działalności - 0.07% (3)
ukraińscy - 0.07% (3)
działały - 0.07% (3)
niepodległości - 0.07% (3)
innych - 0.07% (3)
skutek - 0.07% (3)
organizowane - 0.07% (3)
wszystkie - 0.07% (3)
uniwersytetu - 0.07% (3)
partia - 0.07% (3)
dniach - 0.07% (3)
miasta. - 0.07% (3)
terenów - 0.07% (3)
okupowanych - 0.07% (3)
1848 - 0.07% (3)
gdy - 0.07% (3)
1900 - 0.07% (3)
wojennych - 0.07% (3)
powstanie - 0.07% (3)
część - 0.07% (3)
obszar - 0.07% (3)
głównych - 0.07% (3)
tzw. - 0.07% (3)
rzeczypospolitej. - 0.07% (3)
status - 0.07% (3)
obywateli - 0.07% (3)
galicji. - 0.07% (3)
rzeczypospolitej, - 0.07% (3)
daniela - 0.07% (3)
lwowska - 0.07% (3)
pomiędzy - 0.07% (3)
ośrodków - 0.07% (3)
konsekwencji - 0.07% (3)
km² - 0.07% (3)
upadku - 0.07% (3)
dzielnic - 0.07% (3)
religii - 0.07% (3)
królestwo - 0.07% (3)
polacy, - 0.07% (3)
teatr - 0.07% (3)
1349 - 0.07% (3)
wcześniej - 0.07% (3)
tys. - 0.07% (3)
republiki - 0.07% (3)
św. - 0.07% (3)
ośrodek - 0.07% (3)
wielkiego - 0.07% (3)
prawie - 0.07% (3)
lew - 0.07% (3)
kwietnia - 0.07% (3)
lwów. - 0.07% (3)
istniał - 0.07% (3)
wschodniej. - 0.07% (3)
lodomerii - 0.07% (3)
1772 - 0.07% (3)
nazwa - 0.07% (3)
1991 - 0.07% (3)
byli - 0.07% (3)
ormianie, - 0.07% (3)
panorama - 0.07% (3)
związani - 0.07% (3)
różnych - 0.07% (3)
księcia - 0.07% (3)
jarosława - 0.07% (3)
obwód - 0.07% (3)
została - 0.07% (3)
granicach - 0.07% (3)
polska - 0.07% (3)
burmistrz - 0.07% (3)
xvii - 0.07% (3)
węgier, - 0.07% (3)
1387 - 0.07% (3)
wraz - 0.07% (3)
miejskie - 0.07% (3)
kultura - 0.07% (3)
największe - 0.07% (3)
sowieci - 0.05% (2)
wprowadzili - 0.05% (2)
aresztowań - 0.05% (2)
elit - 0.05% (2)
politycznych - 0.05% (2)
politycznym - 0.05% (2)
więzieniach - 0.05% (2)
koronnego - 0.05% (2)
lwowie. - 0.05% (2)
nowych - 0.05% (2)
1379 - 0.05% (2)
rozbioru - 0.05% (2)
austro-węgier, - 0.05% (2)
ataku - 0.05% (2)
uniemożliwił - 0.05% (2)
zachodnioukraińskiej - 0.05% (2)
zachodniej - 0.05% (2)
listopadzie - 0.05% (2)
lwowem: - 0.05% (2)
pierwszej - 0.05% (2)
podlegali - 0.05% (2)
katyńska - 0.05% (2)
polskę - 0.05% (2)
konferencji - 0.05% (2)
jałtańskiej - 0.05% (2)
podpisał - 0.05% (2)
żołnierzy - 0.05% (2)
umowę - 0.05% (2)
złożeniu - 0.05% (2)
granicy - 0.05% (2)
radziecka[edytuj - 0.05% (2)
zginęło - 0.05% (2)
okazały - 0.05% (2)
oprócz - 0.05% (2)
wojskowe - 0.05% (2)
pomnik - 0.05% (2)
mieście. - 0.05% (2)
policji - 0.05% (2)
niepodległej - 0.05% (2)
kwietniu - 0.05% (2)
sowiecka - 0.05% (2)
wszystkich - 0.05% (2)
obok - 0.05% (2)
i ukraińska - 0.05% (2)
składu - 0.05% (2)
aneksji - 0.05% (2)
jedno - 0.05% (2)
represji - 0.05% (2)
sowietyzacji - 0.05% (2)
małopolski - 0.05% (2)
(od - 0.05% (2)
radzieckiej - 0.05% (2)
obozie - 0.05% (2)
uczestniczący - 0.05% (2)
głąb - 0.05% (2)
następnie - 0.05% (2)
okupacją - 0.05% (2)
poznania, - 0.05% (2)
krakowa - 0.05% (2)
zamordowani - 0.05% (2)
były - 0.05% (2)
adam - 0.05% (2)
mieszkańcy - 0.05% (2)
obwodu - 0.05% (2)
zamordowanych - 0.05% (2)
głównie - 0.05% (2)
ukraińcy - 0.05% (2)
andrij - 0.05% (2)
parafialnego - 0.05% (2)
mapie - 0.05% (2)
stanu - 0.05% (2)
ziemie - 0.05% (2)
2015 - 0.05% (2)
eugeniusz - 0.05% (2)
liczył - 0.05% (2)
272 - 0.05% (2)
zatrudnionych - 0.05% (2)
porozumienie - 0.05% (2)
strona - 0.05% (2)
narodowej - 0.05% (2)
nacjonalizm - 0.05% (2)
nacjonalistyczne - 0.05% (2)
kierunku - 0.05% (2)
herb - 0.05% (2)
flaga - 0.05% (2)
pisanej - 0.05% (2)
stepana - 0.05% (2)
львів - 0.05% (2)
zorganizowane - 0.05% (2)
odpowiedzialność - 0.05% (2)
państwo - 0.05% (2)
napływ - 0.05% (2)
1356 - 0.05% (2)
800 - 0.05% (2)
biskupów - 0.05% (2)
przeciw - 0.05% (2)
prl - 0.05% (2)
rozbudowa - 0.05% (2)
którym - 0.05% (2)
wyjazd - 0.05% (2)
sowieckiej - 0.05% (2)
„burza” - 0.05% (2)
oun-b - 0.05% (2)
nazwał - 0.05% (2)
cześć - 0.05% (2)
halickiego, - 0.05% (2)
władzy - 0.05% (2)
milicja - 0.05% (2)
nacjonalistów - 0.05% (2)
aresztowany - 0.05% (2)
żydowskiej - 0.05% (2)
syna - 0.05% (2)
mordu - 0.05% (2)
żydowskich - 0.05% (2)
dokonali - 0.05% (2)
zginęli - 0.05% (2)
m.in.: - 0.05% (2)
witold - 0.05% (2)
lwa. - 0.05% (2)
edward - 0.05% (2)
1250 - 0.05% (2)
niemieckiego - 0.05% (2)
struktury - 0.05% (2)
henry - 0.05% (2)
paweł - 0.05% (2)
delegatura - 0.05% (2)
tajny - 0.05% (2)
aresztowało - 0.05% (2)
liczby - 0.05% (2)
wydział - 0.05% (2)
juliusz - 0.05% (2)
założony - 0.05% (2)
einsatz - 0.05% (2)
policja - 0.05% (2)
(1941) - 0.05% (2)
niemieckiej - 0.05% (2)
polsce - 0.05% (2)
stefan - 0.05% (2)
auerbach, - 0.05% (2)
inni - 0.05% (2)
czynnego - 0.05% (2)
wrześniu - 0.05% (2)
zgodnie - 0.05% (2)
wały - 0.05% (2)
tam - 0.05% (2)
związku - 0.05% (2)
ostatecznie - 0.05% (2)
muzeum - 0.05% (2)
lwowską - 0.05% (2)
1897 - 0.05% (2)
lwowa, - 0.05% (2)
stolicy - 0.05% (2)
tymczasowy - 0.05% (2)
umowy - 0.05% (2)
polski. - 0.05% (2)
książę - 0.05% (2)
1809 - 0.05% (2)
józefa - 0.05% (2)
centralny - 0.05% (2)
1340 - 0.05% (2)
miasto, - 0.05% (2)
bolesława - 0.05% (2)
kijowskiej - 0.05% (2)
bezpośrednio - 0.05% (2)
też - 0.05% (2)
lwowa. - 0.05% (2)
najstarsze - 0.05% (2)
zobacz - 0.05% (2)
światową - 0.05% (2)
siczowy - 0.05% (2)
sport - 0.05% (2)
organizacje - 0.05% (2)
ślady - 0.05% (2)
instytucja - 0.05% (2)
osady - 0.05% (2)
autonomii - 0.05% (2)
panowanie - 0.05% (2)
lędzian - 0.05% (2)
istniało - 0.05% (2)
ukraińskim - 0.05% (2)
katedry - 0.05% (2)
pełtwią - 0.05% (2)
czasie - 0.05% (2)
zniszczył - 0.05% (2)
1414 - 0.05% (2)
metropolita - 0.05% (2)
pierwszych - 0.05% (2)
którzy - 0.05% (2)
1412 - 0.05% (2)
(przeniesioną - 0.05% (2)
ludwik - 0.05% (2)
czerwoną - 0.05% (2)
ponadto - 0.05% (2)
gdańsk - 0.05% (2)
rozwoju - 0.05% (2)
rozkwit - 0.05% (2)
mieszczan - 0.05% (2)
drugim - 0.05% (2)
posiadał - 0.05% (2)
zwłaszcza - 0.05% (2)
średniowiecza - 0.05% (2)
wyraz - 0.05% (2)
znalazło - 0.05% (2)
silnie - 0.05% (2)
grzegorz - 0.05% (2)
tytuł - 0.05% (2)
miastu - 0.05% (2)
rusini, - 0.05% (2)
tatarzy - 0.05% (2)
semper - 0.05% (2)
fidelis - 0.05% (2)
stare - 0.05% (2)
wysokie - 0.05% (2)
zarówno - 0.05% (2)
lwowskie, - 0.05% (2)
później - 0.05% (2)
pierwszym - 0.05% (2)
biskupem - 0.05% (2)
swoich - 0.05% (2)
której - 0.05% (2)
bronił - 0.05% (2)
mają - 0.05% (2)
diecezji - 0.05% (2)
49°50′31,20″n 24°01′55,19″e/49,842000 24,031997 - 0.05% (2)
lwowscy - 0.05% (2)
walki - 0.05% (2)
zniesienie - 0.05% (2)
włączono - 0.05% (2)
samo - 0.05% (2)
ludowy - 0.05% (2)
politechnika - 0.05% (2)
tereny - 0.05% (2)
dziedzictwa - 0.05% (2)
ważny - 0.05% (2)
ukrainie. - 0.05% (2)
głównym - 0.05% (2)
utracił - 0.05% (2)
przedlokacyjne - 0.05% (2)
piechoty - 0.05% (2)
pułku - 0.05% (2)
1923 - 0.05% (2)
rada - 0.05% (2)
prehistoria, - 0.05% (2)
trzecim - 0.05% (2)
czasy - 0.05% (2)
światowego - 0.05% (2)
warszawy - 0.05% (2)
lista - 0.05% (2)
populacji - 0.05% (2)
ukraińskich, - 0.05% (2)
wyniku - 0.05% (2)
niemcy, - 0.05% (2)
getto - 0.05% (2)
żydzi, - 0.05% (2)
parad - 0.05% (2)
czyli - 0.05% (2)
powojennych - 0.05% (2)
wielkości - 0.05% (2)
listę - 0.05% (2)
3,5% - 0.05% (2)
wilna - 0.05% (2)
trzecie - 0.05% (2)
stanowili - 0.05% (2)
historyczne - 0.05% (2)
większości - 0.05% (2)
wpisane - 0.05% (2)
pamiątkową - 0.05% (2)
odznaką - 0.05% (2)
republika - 0.05% (2)
1914 - 0.05% (2)
nocy - 0.05% (2)
światowej. - 0.05% (2)
bitwie - 0.05% (2)
socjalistyczna - 0.05% (2)
światowa - 0.05% (2)
odrodzenie - 0.05% (2)
1918, - 0.05% (2)
dzielnice - 0.05% (2)
ludzie - 0.05% (2)
padł - 0.05% (2)
plac - 0.05% (2)
1910 - 0.05% (2)
ofiarą - 0.05% (2)
lotniczy - 0.05% (2)
systemu - 0.05% (2)
konflikt - 0.05% (2)
kolejowy - 0.05% (2)
ludowej - 0.05% (2)
wojna - 0.05% (2)
piłsudski - 0.05% (2)
1.3 - 0.05% (2)
1.4 - 0.05% (2)
1.2 - 0.05% (2)
orląt - 0.05% (2)
obrony - 0.05% (2)
odznaczone - 0.05% (2)
krzyżem - 0.05% (2)
zostały - 0.05% (2)
czerwonej - 0.05% (2)
autonomia - 0.05% (2)
wybuchły - 0.05% (2)
galicyjska - 0.05% (2)
doszło - 0.05% (2)
zabór - 0.05% (2)
oddziały - 0.05% (2)
1920 - 0.05% (2)
maja - 0.05% (2)
kulturowego - 0.05% (2)
Two words phrases
we lwowie - 0.39% (16)
edytuj kod] - 0.29% (12)
| edytuj - 0.29% (12)
i polski - 0.19% (8)
i wojny - 0.19% (8)
w latach - 0.17% (7)
w okresie - 0.17% (7)
wojny światowej - 0.17% (7)
lwów był - 0.15% (6)
 osobne artykuły: - 0.15% (6)
i rzeczpospolita - 0.15% (6)
i rzeczypospolitej - 0.12% (5)
rusi halicko-włodzimierskiej - 0.12% (5)
ii wojny - 0.12% (5)
 osobny artykuł: - 0.12% (5)
lwów w - 0.12% (5)
galicji wschodniej - 0.12% (5)
w galicji - 0.12% (5)
w mieście - 0.12% (5)
a lwów - 0.1% (4)
ii rzeczpospolita - 0.1% (4)
lwów został - 0.1% (4)
jako stolica - 0.1% (4)
znalazł się - 0.1% (4)
a także - 0.1% (4)
okupacja radziecka - 0.1% (4)
i okupacja - 0.1% (4)
i kultury - 0.1% (4)
w składzie - 0.1% (4)
władze sowieckie - 0.1% (4)
lwowa z - 0.1% (4)
ze lwowem - 0.1% (4)
pod władzą - 0.1% (4)
lwowa w - 0.1% (4)
kultury polskiej - 0.1% (4)
czerwca 1941 - 0.1% (4)
stało się - 0.07% (3)
2 listopada - 0.07% (3)
zajęty przez - 0.07% (3)
i wielki - 0.07% (3)
polskich i - 0.07% (3)
nkwd w - 0.07% (3)
na skutek - 0.07% (3)
związani ze - 0.07% (3)
obrona lwowa - 0.07% (3)
w dniach - 0.07% (3)
się z - 0.07% (3)
polskiej na - 0.07% (3)
państwa polskiego - 0.07% (3)
sierpnia 1945 - 0.07% (3)
stał się - 0.07% (3)
ukraińska partia - 0.07% (3)
w konsekwencji - 0.07% (3)
jednym z - 0.07% (3)
i masowych - 0.07% (3)
galicji i - 0.07% (3)
składzie królestwa - 0.07% (3)
16 sierpnia - 0.07% (3)
a ludność - 0.07% (3)
po zakończeniu - 0.07% (3)
wraz z - 0.07% (3)
ośrodków nauki - 0.07% (3)
mieszkańców miasta - 0.07% (3)
września 1939 - 0.05% (2)
lwów po - 0.05% (2)
obrony lwowa - 0.05% (2)
zachodnioukraińskiej republiki - 0.05% (2)
zostało odznaczone - 0.05% (2)
pamiątkową 5 - 0.05% (2)
i zsrr - 0.05% (2)
ludności po - 0.05% (2)
pułku piechoty - 0.05% (2)
zsrr na - 0.05% (2)
w kwietniu - 0.05% (2)
głównym ośrodkiem - 0.05% (2)
się na - 0.05% (2)
w mieście. - 0.05% (2)
w listopadzie - 0.05% (2)
i policji - 0.05% (2)
odznaką pamiątkową - 0.05% (2)
5 pułku - 0.05% (2)
we wrześniu - 0.05% (2)
włączono do - 0.05% (2)
był to - 0.05% (2)
radziecka[edytuj | - 0.05% (2)
z głównych - 0.05% (2)
zgodnie z - 0.05% (2)
masowych aresztowań - 0.05% (2)
delegatura rządu - 0.05% (2)
lipca 1944 - 0.05% (2)
w nocy - 0.05% (2)
w czasie - 0.05% (2)
ze lwowem: - 0.05% (2)
okupacji niemieckiej - 0.05% (2)
przedstawiciele nauki - 0.05% (2)
polskiej związani - 0.05% (2)
nkwd aresztowało - 0.05% (2)
akcja „burza” - 0.05% (2)
stare miasto - 0.05% (2)
odpowiedzialność za - 0.05% (2)
na listę - 0.05% (2)
parafialnego kościoła - 0.05% (2)
kościoła św. - 0.05% (2)
kod] w - 0.05% (2)
jana kazimierza - 0.05% (2)
marca 1946 - 0.05% (2)
sierpnia 1941 - 0.05% (2)
ukraińska milicja - 0.05% (2)
miały miejsce - 0.05% (2)
światowego dziedzictwa - 0.05% (2)
listopada 1918, - 0.05% (2)
wojny światowej. - 0.05% (2)
terenów okupowanych - 0.05% (2)
złożeniu broni - 0.05% (2)
w głąb - 0.05% (2)
w obozie - 0.05% (2)
małopolski wschodniej. - 0.05% (2)
nauki polskiej - 0.05% (2)
lipca 1941 - 0.05% (2)
30 czerwca - 0.05% (2)
władzy w - 0.05% (2)
zsrr i - 0.05% (2)
we lwowie. - 0.05% (2)
po ataku - 0.05% (2)
niemiec na - 0.05% (2)
i ukraińskich - 0.05% (2)
granicy z - 0.05% (2)
ok. 1900 - 0.05% (2)
na ukrainie. - 0.05% (2)
politechnika lwowska - 0.05% (2)
prehistoria, czasy - 0.05% (2)
polskie i - 0.05% (2)
listę światowego - 0.05% (2)
wpisane na - 0.05% (2)
od 1991 - 0.05% (2)
w granicach - 0.05% (2)
niepodległej ukrainy. - 0.05% (2)
rzeczpospolita obojga - 0.05% (2)
zabór austriacki - 0.05% (2)
ukraińska socjalistyczna - 0.05% (2)
republika radziecka - 0.05% (2)
pod panowanie - 0.05% (2)
w rusi - 0.05% (2)
radziecka i - 0.05% (2)
ii okupacja - 0.05% (2)
i wojna - 0.05% (2)
światowa i - 0.05% (2)
odrodzenie państwa - 0.05% (2)
się w - 0.05% (2)
pod okupacją - 0.05% (2)
założony ok. - 0.05% (2)
1250 przez - 0.05% (2)
i halickiego, - 0.05% (2)
który nazwał - 0.05% (2)
liczby ludności - 0.05% (2)
obwodu lwowskiego - 0.05% (2)
w kierunku - 0.05% (2)
obwód lwowski - 0.05% (2)
na mapie - 0.05% (2)
miasto lwowem - 0.05% (2)
na cześć - 0.05% (2)
galicji. w - 0.05% (2)
ii rzeczypospolitej, - 0.05% (2)
okresie ii - 0.05% (2)
i stolicą - 0.05% (2)
kraju koronnego - 0.05% (2)
swojego syna - 0.05% (2)
królestwa polskiego - 0.05% (2)
stolica królestwa - 0.05% (2)
ok. 1250 - 0.05% (2)
przez księcia - 0.05% (2)
– kraju - 0.05% (2)
rozwoju nauki - 0.05% (2)
założono muzeum - 0.05% (2)
lwów stał - 0.05% (2)
stolica galicji - 0.05% (2)
panorama lwowa - 0.05% (2)
rzeczypospolitej obojga - 0.05% (2)
od średniowiecza - 0.05% (2)
w wyniku - 0.05% (2)
a jako - 0.05% (2)
towarzystwo naukowe - 0.05% (2)
i odrodzenie - 0.05% (2)
nocy z - 0.05% (2)
został zajęty - 0.05% (2)
przez armię - 0.05% (2)
wojna światowa - 0.05% (2)
w związku - 0.05% (2)
i wojną - 0.05% (2)
w 1908 - 0.05% (2)
ukraińców w - 0.05% (2)
semper fidelis - 0.05% (2)
miastu tytuł - 0.05% (2)
po śmierci - 0.05% (2)
miasto na - 0.05% (2)
do lwowa - 0.05% (2)
xvii wieku - 0.05% (2)
królestwo polskie - 0.05% (2)
związku z - 0.05% (2)
daniela i - 0.05% (2)
w xvii - 0.05% (2)
jest w - 0.05% (2)
do wielkości - 0.05% (2)
miastem rzeczypospolitej. - 0.05% (2)
miastem w - 0.05% (2)
(przeniesioną z - 0.05% (2)
i swoich - 0.05% (2)
już w - 0.05% (2)
rusini, ormianie, - 0.05% (2)
prawo składu - 0.05% (2)
m.in. w - 0.05% (2)
nauki, kultury - 0.05% (2)
bitwie pod - 0.05% (2)

Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

© 2015-2017 Website review of pl.wikipedia.org/wiki/Lwów by SEOWYKOP - to darmowe narzędzie online do szybkiego wykonania audytu twojej strony www. Przeanalizujemy strukturę twojej strony www i podamy co jest do poprawienia. | 1.46178 | SEOWYKOP.PL - Wyszukiwarka stron