find.vodka - Shorten URLs and EARN MONEYResults of analysis for magazynauto.interia.pl/porady/przepisy/ruch-drogowy-2878/news-taryfikator-punktow-karnych-2012,nId,633789

HTML Content

Title:

Taryfikator punktów karnych 2012 - magazynauto.interia.pl - testy i opinie o samochodach nowych i używanych

Description:

Taryfikator punktów karnych 2012 - Aktualny taryfikator punktów karnych za wykroczenia drogowe:

Keywords:

Aktualny, taryfikator, punktów, karnych, wykroczenia, drogowe

Here you find basic information about your page. Title of your page is very important for better visibility in search engines like Google, Bing or Yahoo. Meta tag description is also very important tag for search visibility. Meta keywords is used by some web catalogues.

SEO Content

URL:

magazynauto.interia.pl/porady/przepisy/ruch-drogowy-2878/news-taryfikator-punktow-karnych-2012,nId,633789

Status Code:

200

Content Type:

text/html; charset=UTF-8

Language:

pl

Here you find information from server response headers. This information is important for header analysis. Check, if your answer code is 200 - correct request. Answer code for error (no-existing) page is 400.

Ranking:

2.12 score from seowykop.pl for:magazynauto.interia.pl/porady/przepisy/ruch-drogowy-2878/news-taryfikator-punktow-karnych-2012,nId,633789

Text on your page:

przejdź na stronę główną interia.pl magazynauto > porady motoryzacyjne > przepisy (kodeks ruchu drogowego) > ruch drogowy > taryfikator punktów karnych 2012 taryfikator punktów karnych 2012 piątek, 15 czerwca 2012 (18:09) ten artykuł możesz przeczytać również w wersji mobilnej » aktualny taryfikator punktów karnych za wykroczenia drogowe: czyny o charakterze szczególnym popełnienie przestępstwa drogowego: 10 punktówspowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - kolizja drogowa: 6 punktówkierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu: 10 punktównieudzielenie pomocy ofiarom wypadku: 10 punktówkierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środka odurzającego: 10 punktówspowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: 10 punktów nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym: 10 punktówwyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi: 10 punktównieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu: 10 punktównieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd: 10 punktówniezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia: 10 punktównieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania: 6 punktównaruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych: 5 punktów reklama niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu: 8 punktówniestosowanie się do: - sygnałów świetlnych: 6 punktów - sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym: 6 punktów - sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego: 6 punktówniezastosowanie się do znaków: - b-2 "zakaz wjazdu": 5 punktów - b-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach": 5 punktów - b-21 "zakaz skręcania w lewo" lub b-22 "zakaz skręcania w prawo": 5 punktów - c-1 do c-12 "nakaz jazdy...": 5 punktów - f-10, f-15 do f-19, określających kierunki na pasach ruchu lub sposób ich wykorzystania: 5 punktów - p-8a do p-8c "strzałka kierunkowa": 5 punktów - p-4 "linia podwójna ciągła": 5 punktów - b-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka": 4 punkty - b-3 do b-7 "zakaz wjazdu ...": 3 punkty - b-13 do b-19 "zakaz wjazdu ...": 2 punktyniestosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych: 1 punktniezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem b-20 "stop": 2 punktyniestosowanie się do znaków: - d-18 "parking" lub d-18b "parking zadaszony", z umieszczoną pod znakiem tabliczką t-29, albo d-18a "parking - miejsce zastrzeżone", z umieszczoną pod znakiem tabliczką t-29: 5 punktów - p-18 "stanowisko postojowe" i p-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" albo p-20 "koperta" i p-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej", umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego d-18, d-18a lub d-18b: 5 punktów nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdów nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: - na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej: 6 punktów - na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu: 6 punktów - pojazdom szynowym: 6 punktów - rowerzystom: 6 punktów - podczas zmiany pasa ruchu: 5 punktów - w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze: 5 punktów - podczas włączania się do ruchu: 5 punktów - podczas cofania: 4 punktynieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu: 5 punktównaruszenie zakazu zawracania: 5 punktówutrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru: 2 punkty nieprzestrzeganie przepisów dotyczących prędkości przekroczenie prędkości: - powyżej 50 km/h: 10 punktów - od 41 do 50 km/h: 8 punktów - od 31 do 40 km/h: 6 punktów - od 21 do 30 km/h: 4 punkty - od 11 do 20 km/h: 2 punkty - od 6 do 10 km/h: 1 punktjazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym: 2 punkty naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania: 5 punktówwyprzedzanie z niewłaściwej strony: 3 punktynaruszenie zakazu wyprzedzania: - na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi: 10 punktów - przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia: 5 punktów - na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi: 5 punktów - na skrzyżowaniach: 5 punktów - na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi: 5 punktów - na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi: 5 punktówniestosowanie się do znaku b-25 lub b-26 "zakaz wyprzedzania": 5 punktówzwiększenie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym: 3 punktywyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym: 3 punkty używanie świateł zewnętrznych niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł: - od zmierzchu do świtu: 4 punkty - w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza: 2 punkty - w okresie od świtu do zmierzchu: 2 punkty - w tunelu, niezależnie od pory doby: 4 punktynaruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych: - przednich: 2 punkty - tylnych: 2 punktypozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia: 3 punktykorzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami: 3 punkty naruszenie innych przepisów, które powoduje zagrożenie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym naruszenie zakazu cofania: - na drodze ekspresowej lub autostradzie: 5 punktów - w tunelu, na moście lub wiadukcie: 2 punktyomijanie pojazdu z niewłaściwej strony: 2 punktynaruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju: 1 punktkierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu: 1 punktnieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie: 3 punktywyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia: 3 punktynaruszenie obowiązku "jazdy prawostronnej": 2 punktynaruszenie obowiązku używania pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem: 2 punktynaruszenie obowiązku używanie hełmu ochronnego odpowiadającego odpowiednim warunkom technicznym technicznym przez kierującego motocyklem lub motorowerem: 2 punktynaruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku: 2 punktynaruszenie zakazu: - objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczenie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone: 4 punkty - wjeżdżania na przejazd, jeśli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy: 4 punktynaruszenie przez kierującego zakazu: - wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca na kontynuowanie jazdy: 2 punktyzakrywania świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne: 3 punktyozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic: 1 punktwjeżdżanie pomiędzy jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe albo pojazdu uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych ministrowi obrony narodowej: 2 punktyciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub podobnym urządzeniu: 5 punktów przewóz osób przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami: 6 punktówprzewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu hełmów ochronnych: 4 punktynaruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez: - kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym: 2 punkty - kierującego innym pojazdem: 1 punktnaruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez: - kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne: 2 punkty - kierującego innym pojazdem: 1 punktprzewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi: 1 punkt za każdą osobę, maks. 10 punktównaruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy, jeżeli: - liczba osób przekracza 5: 3 punkty - osoby znajdują się pomiędzy ładunkiem a przednią ścianą przyczepy: 3 punktynaruszenie warunków przewozu osób w przyczepie, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem e 01-e 05, c 07-c 16, c 17 i c 18: 2 punktynaruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem e 01-e 05: 2 punkty naruszenia, którym przypisano zerową wartość punktową kierowanie pojazdem: - pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdu: 0 punktów - nie mając do tego wymaganych uprawnień: 0 punktów - nie mając przy sobie wymaganych dokumentów: 0 punktówjazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych: 0 punktównaruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku: 0 punktówprzejeżdżanie przez przejazd kolejowy pojazdu lub zespołu pojazdów o długości przekraczającej 10 m i niemogących rozwinąć prędkości powyżej 6 km/h bez uprzedniego upewnienia się, że w czasie potrzebnym na przejazd nie nadjedzie pociąg lub bez uzgodnienia czasu przejazdu z dróżnikiem kolejowym: 0 punktównaruszenie zakazu holowania: 0 punktównaruszenie przepisów dotyczących jazdy w zorganizowanych kolumnach, w tym: - przekroczenie dopuszczalnej liczby pojazdów: 0 punktów - niezachowanie wymaganej odległości między kolumnami lub pojazdami w kolumnie: 0 punktówwjeżdżanie na pas między jezdniami: 0 punktówużywanie "szperacza" podczas jazdy: 0 punktówbezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym: 0 punktówniestosowanie się, przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym, do sygnałów dawanych przez osobę kierującą ruchem: 0 punktównaruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych: 0 punktówbezpodstawne używanie żółtych sygnałów błyskowych: 0 punktówużywanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim: 0 punktówumieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany: 0 punktówoddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu: 0 punktówpozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym: 0 punktówużywanie opon z umieszczonymi w nich na trwale elementami przeciwślizgowymi: 0 punktówużywanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem: 0 punktówumieszczenie na pojeździe ładunku w sposób: - powodujący przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu: 0 punktów - naruszający stateczność pojazdu: 0 punktów - utrudniający kierowanie pojazdem: 0 punktów - ograniczający widoczność drogi lub zasłaniający światła, urządzenia sygnalizacyjne, tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony: 0 punktówniezabezpieczenie ładunku umieszczonego na pojeździe przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu: 0 punktówprzewożenie ładunku o odrażającym wyglądzie lub wydzielającego odrażającą woń - bez odpowiedniego zabezpieczenia: 0 punktówniezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy: 0 punktównaruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich: 0 punktówprzewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób: 0 punktówprzejazd bez zezwolenia: - pojazdu z ładunkiem powodującym przekroczenie określonych gabarytów: 0 punktów - zespołu pojazdów o większej niż dopuszczalna liczbie pojazdów bądź długości: 0 punktówciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego: 0 punktówpalenie tytoniu lub spożywanie pokarmów w czasie jazdy przez kierującego przewożącego osobę pojazdem silnikowym: 0 punktów naruszenia, którym nie przypisano wartości punktowej inne naruszenie przepisów ruchu drogowego: brak artykuł pochodzi z kategorii: ruch drogowy przejdź na początek artykułu sprawdź: https://niecodzienni.pl/wrotki.html, wrotki sportbazar drukuj więcej na temat:punkty karne zobacz również czarne punkty. mapa,... oto miejsca, w których najczęściej dochodzi do wypadków i kolizji. jak się okazuje, najgorzej jest na autostradach i drogach ekspresowych. więcej udostępnij reklama najczęściej czytane używana dacia duster i (2010-2018) inne znaczenia kontrolki świec żarowych ford mondeo 2.0 tdci - test - jak daleko od audi? kupujemy używane auto z silnikiem 1.6 hdi. zalety, usterki, na co uważać, polecane modele zgubiony kod do radia? są na to sposoby reklama zakupy najlepsze zdjęcia wasze komentarze dodaj komentarz oceń tekst ocen: 4 75% na plus 25% na minus strona główna magazynauto polecamy polecamy auto lider głosuj w plebiscycie auto lider 2018... ty też możesz być jurorem motoryzacyjnym! weź udział w... więcej eksploatacja 15 czynności, o których nie pamięta... nawet auto, które dopiero było w warsztacie mogą dotknąć... więcej samochody używane używana mazda 6 gg/gy (2002-2007) sprawdziliśmy, czy mazda 6 jest faktycznie tak zła, jak... więcej "motor" z przeszłości łada 1500 - badanie drogowe... w "motorze" nr 45 z 6 listopada 1977 roku -... więcej samochody używane używana toyota prius ii (2003-2009) -... trudno znaleźć samochód lepiej dostosowany do warunków... więcej samochody używane używany seat leon i (1999-2005) kiedyś leon był wart zainteresowania jako auto o... więcej reklama kalkulatory kalkulator prędkości kalkulator momentu obrotowego kalkulator mocy kalkulator długości kalkulator zużycia paliwa kalkulator opłacalności montażu instalacji lpg kalkulator zamienników opon wzory umów formularz pcc-3 i pcc-3a umowa kupna-sprzedaży samochodu wypowiedzenie umowy oc oświadczenie sprawcy kolizji rejestracja pojazdu wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych deklaracja akc-u niezbędnik kierowcy taryfikator mandatów taryfikator punktów karnych autoleksykon - samochodowe symbole i skróty co trzeba wiedzieć o fotoradarach? prawo jazdy - zdaj za pierwszym razem wszystko o instalacjach lpg syntetyczny czy mineralny - jaki olej wybrać? magazynauto serwis motoryzacyjny interii oraz magazynów "motor" i "auto moto" szukaj w serwisie start wiadomości nowości motoryzacyjne motorynek drogi i prawo tuning testy pierwsze jazdy testy i porównania testy zderzeniowe używane opinie o samochodach używanych raporty awaryjności youngtimery i zabytki porady eksploatacja przepisy bezpieczeństwo technika akcesoria i dodatki rozrywka na luzie "motor" z przeszłości dziewczyny "motoru" auto lider indeks aut marka model reklama napisz do serwisu mapa serwisu newsroom rss portal w komórce reklama korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu. prywatność. copyright by interia.pl 1999-2019. wszystkie prawa zastrzeżone.

Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

Words density analysis:

Numbers of all words: 2123

One word
nie - 9.66% (205)
punkt - 6.59% (140)
punktów - 4.15% (88)
pojazd - 2.73% (58)
lub - 2.21% (47)
punkty - 1.98% (42)
pojazdu - 1.22% (26)
naruszenie - 1.18% (25)
się - 1.13% (24)
przez - 1.08% (23)
ruch - 1.08% (23)
bez - 1.04% (22)
pod - 0.99% (21)
że - 0.94% (20)
przed - 0.89% (19)
ruchu - 0.85% (18)
pojazdem - 0.8% (17)
oto - 0.8% (17)
przy - 0.8% (17)
jazdy - 0.75% (16)
osób - 0.71% (15)
aut - 0.71% (15)
auto - 0.66% (14)
kierującego - 0.61% (13)
czy - 0.61% (13)
przejazd - 0.57% (12)
osoby - 0.57% (12)
jest - 0.57% (12)
punktynaruszenie - 0.57% (12)
przepisów - 0.52% (11)
sygnał - 0.52% (11)
miejsc - 0.42% (9)
tablic - 0.42% (9)
podczas - 0.42% (9)
zakazu - 0.42% (9)
albo - 0.38% (8)
pierwsze - 0.38% (8)
sygnałów - 0.38% (8)
punktównaruszenie - 0.38% (8)
drogowy - 0.38% (8)
kalkulator - 0.38% (8)
więcej - 0.38% (8)
drogowego - 0.38% (8)
nim - 0.38% (8)
"zakaz - 0.33% (7)
km/h - 0.33% (7)
niestosowanie - 0.33% (7)
używanie - 0.33% (7)
pojazdów - 0.33% (7)
sposób - 0.33% (7)
ich - 0.33% (7)
oraz - 0.33% (7)
pas - 0.33% (7)
który - 0.33% (7)
pojeździe - 0.33% (7)
prędkości - 0.28% (6)
tej - 0.28% (6)
km/h: - 0.28% (6)
b-2 - 0.28% (6)
znaków - 0.28% (6)
reklama - 0.28% (6)
dla - 0.28% (6)
stanie - 0.28% (6)
świateł - 0.28% (6)
d-18 - 0.28% (6)
obowiązku - 0.28% (6)
używane - 0.28% (6)
wjeżdża - 0.28% (6)
jak - 0.24% (5)
bezpieczeństwa - 0.24% (5)
kierowanie - 0.24% (5)
pojazdem: - 0.24% (5)
inne - 0.24% (5)
przewożenie - 0.24% (5)
przepisami - 0.24% (5)
dotyczących - 0.24% (5)
pierwszeństwa - 0.24% (5)
ładunku - 0.24% (5)
warunków - 0.24% (5)
taryfikator - 0.24% (5)
kolumn - 0.24% (5)
przewozu - 0.24% (5)
został - 0.19% (4)
test - 0.19% (4)
które - 0.19% (4)
jazdy: - 0.19% (4)
silnik - 0.19% (4)
przejazdu - 0.19% (4)
punktówużywanie - 0.19% (4)
wymaganych - 0.19% (4)
uprzywilejowane - 0.19% (4)
między - 0.19% (4)
nieustąpienie - 0.19% (4)
pasa - 0.19% (4)
wyprzedzania - 0.19% (4)
ruchu: - 0.19% (4)
przekroczenie - 0.19% (4)
miejsca - 0.19% (4)
naruszenia - 0.19% (4)
kod - 0.19% (4)
niż - 0.19% (4)
pieszych - 0.19% (4)
tak - 0.19% (4)
prawo - 0.19% (4)
olej - 0.19% (4)
serwis - 0.19% (4)
pojazdu: - 0.19% (4)
drogowego: - 0.19% (4)
celu - 0.19% (4)
kontroli - 0.19% (4)
się, - 0.19% (4)
bezpośrednio - 0.19% (4)
karnych - 0.19% (4)
nimi: - 0.19% (4)
skrzyżowaniu - 0.19% (4)
uprawnione - 0.19% (4)
wart - 0.14% (3)
urządzeń - 0.14% (3)
drogowym - 0.14% (3)
błyskowych - 0.14% (3)
punktównieustąpienie - 0.14% (3)
opon - 0.14% (3)
pieszemu - 0.14% (3)
skręca - 0.14% (3)
wjeżdżania - 0.14% (3)
osobę - 0.14% (3)
punktówprzewożenie - 0.14% (3)
znajdują - 0.14% (3)
przekracza - 0.14% (3)
którym - 0.14% (3)
magazynauto - 0.14% (3)
taki - 0.14% (3)
tego - 0.14% (3)
kolejowy - 0.14% (3)
2012 - 0.14% (3)
korzystanie - 0.14% (3)
długości - 0.14% (3)
artykuł - 0.14% (3)
testy - 0.14% (3)
tych - 0.14% (3)
dopuszczalnej - 0.14% (3)
rejestracyjnych - 0.14% (3)
jeśli - 0.14% (3)
cofania: - 0.14% (3)
używania - 0.14% (3)
drodze - 0.14% (3)
innych - 0.14% (3)
"motor" - 0.14% (3)
używana - 0.14% (3)
zatrzymanie - 0.14% (3)
znaczenia - 0.14% (3)
innym - 0.14% (3)
...": - 0.14% (3)
b-1 - 0.14% (3)
wjazdu - 0.14% (3)
określonego - 0.14% (3)
dawanych - 0.14% (3)
znakiem - 0.14% (3)
punktówniestosowanie - 0.14% (3)
przejazdach - 0.14% (3)
znaku - 0.14% (3)
drogowych - 0.14% (3)
drogi - 0.14% (3)
brak - 0.14% (3)
miejsce - 0.14% (3)
"parking - 0.14% (3)
lider - 0.14% (3)
samochody - 0.14% (3)
poza - 0.14% (3)
przeszłości - 0.09% (2)
zespołu - 0.09% (2)
których - 0.09% (2)
polecamy - 0.09% (2)
aby - 0.09% (2)
model - 0.09% (2)
dostęp - 0.09% (2)
swobodny - 0.09% (2)
pieszym - 0.09% (2)
w... - 0.09% (2)
serwisu - 0.09% (2)
przejściu - 0.09% (2)
mając - 0.09% (2)
mapa - 0.09% (2)
przypisano - 0.09% (2)
komentarz - 0.09% (2)
naruszenia, - 0.09% (2)
18: - 0.09% (2)
01-e - 0.09% (2)
czasie - 0.09% (2)
kierowcy - 0.09% (2)
eksploatacja - 0.09% (2)
większej - 0.09% (2)
całkowitej - 0.09% (2)
używany - 0.09% (2)
ograniczający - 0.09% (2)
powodujący - 0.09% (2)
sposób: - 0.09% (2)
nich - 0.09% (2)
postoju - 0.09% (2)
tablice - 0.09% (2)
- 0.09% (2)
punktówniezabezpieczenie - 0.09% (2)
oznaczonego - 0.09% (2)
leon - 0.09% (2)
był - 0.09% (2)
to, - 0.09% (2)
motoryzacyjny - 0.09% (2)
dopuszczalna - 0.09% (2)
mocy - 0.09% (2)
lpg - 0.09% (2)
punktówumieszczenie - 0.09% (2)
błyskowych: - 0.09% (2)
żółtych - 0.09% (2)
mazda - 0.09% (2)
punktówbezpodstawne - 0.09% (2)
pcc-3 - 0.09% (2)
przyczepy - 0.09% (2)
kolizji - 0.09% (2)
-... - 0.09% (2)
wrotki - 0.09% (2)
mogą - 0.09% (2)
najczęściej - 0.09% (2)
przejdź - 0.09% (2)
kodem - 0.09% (2)
tabliczką - 0.09% (2)
znaków: - 0.09% (2)
obu - 0.09% (2)
skręcania - 0.09% (2)
c-1 - 0.09% (2)
określających - 0.09% (2)
b-3 - 0.09% (2)
punktyniestosowanie - 0.09% (2)
d-18b - 0.09% (2)
umieszczoną - 0.09% (2)
d-18a - 0.09% (2)
poleceń - 0.09% (2)
p-24 - 0.09% (2)
"miejsce - 0.09% (2)
niepełnosprawnej" - 0.09% (2)
umieszczonego - 0.09% (2)
nieprzestrzeganie - 0.09% (2)
skrzyżowaniach - 0.09% (2)
przecinania - 0.09% (2)
kierunków - 0.09% (2)
toru - 0.09% (2)
przejazdu: - 0.09% (2)
ruchem - 0.09% (2)
niezastosowanie - 0.09% (2)
pierwszeństwo - 0.09% (2)
punktówkierowanie - 0.09% (2)
porady - 0.09% (2)
motoryzacyjne - 0.09% (2)
przepisy - 0.09% (2)
możesz - 0.09% (2)
również - 0.09% (2)
czyny - 0.09% (2)
punktówspowodowanie - 0.09% (2)
zagrożenia - 0.09% (2)
kolizja - 0.09% (2)
mechanicznym - 0.09% (2)
pieszych: - 0.09% (2)
alkoholu - 0.09% (2)
środka - 0.09% (2)
drogowa - 0.09% (2)
zachowanie - 0.09% (2)
omijanie - 0.09% (2)
pojazdu, - 0.09% (2)
tym - 0.09% (2)
punktówwyprzedzanie - 0.09% (2)
jezdnię - 0.09% (2)
razie - 0.09% (2)
znakami - 0.09% (2)
sygnalizowanie - 0.09% (2)
wyłączeniem - 0.09% (2)
przewożącym - 0.09% (2)
znaków, - 0.09% (2)
być - 0.09% (2)
pomiędzy - 0.09% (2)
kolumnie - 0.09% (2)
pojazdy - 0.09% (2)
przewóz - 0.09% (2)
pasażerów - 0.09% (2)
dzieci - 0.09% (2)
przez: - 0.09% (2)
młodzież - 0.09% (2)
przejazd, - 0.09% (2)
bądź - 0.09% (2)
liczbie - 0.09% (2)
przekraczającej - 0.09% (2)
określonych - 0.09% (2)
jeżeli - 0.09% (2)
liczba - 0.09% (2)
niewłaściwy - 0.09% (2)
czynności - 0.09% (2)
przyczepie - 0.09% (2)
ładunkiem - 0.09% (2)
zostało - 0.09% (2)
zapór - 0.09% (2)
powyżej - 0.09% (2)
niezgodny - 0.09% (2)
wyprzedzania: - 0.09% (2)
niewłaściwej - 0.09% (2)
strony: - 0.09% (2)
uprzywilejowanego - 0.09% (2)
obszarze - 0.09% (2)
zabudowanym: - 0.09% (2)
zmierzchu - 0.09% (2)
świtu - 0.09% (2)
tunelu, - 0.09% (2)
dopuszczalności - 0.09% (2)
przepisami: - 0.09% (2)
zakazu: - 0.09% (2)
interia.pl - 0.09% (2)
pomimo - 0.09% (2)
braku - 0.09% (2)
umieszczanie - 0.09% (2)
wyposażenie - 0.09% (2)
urządzenia - 0.09% (2)
pasów - 0.09% (2)
technicznym - 0.09% (2)
korzystania - 0.09% (2)
trzymania - 0.09% (2)
portal - 0.09% (2)
Two words phrases
0 punktów - 2.21% (47)
punktów - - 1.55% (33)
5 punktów - 1.13% (24)
2 punkty - 0.99% (21)
10 punktów - 0.61% (13)
punkty - - 0.57% (12)
6 punktów - 0.52% (11)
3 punkty - 0.52% (11)
przez kierującego - 0.38% (8)
4 punkty - 0.38% (8)
kierującego pojazdem - 0.33% (7)
ruchu drogowego - 0.33% (7)
niestosowanie się - 0.33% (7)
pojazdu w - 0.28% (6)
0 punktównaruszenie - 0.28% (6)
w ruchu - 0.28% (6)
2 punktynaruszenie - 0.28% (6)
przepisów dotyczących - 0.24% (5)
nie ma - 0.24% (5)
0 punktówużywanie - 0.19% (4)
- kierującego - 0.19% (4)
punktów karnych - 0.19% (4)
nieustąpienie pierwszeństwa - 0.19% (4)
bezpośrednio przed - 0.19% (4)
podczas jazdy - 0.19% (4)
i bezpośrednio - 0.19% (4)
przepisów o - 0.19% (4)
w sposób - 0.19% (4)
taryfikator punktów - 0.19% (4)
na skrzyżowaniu - 0.19% (4)
przed nimi: - 0.19% (4)
w pojeździe - 0.19% (4)
pojazdu uprzywilejowane - 0.14% (3)
z przepisami - 0.14% (3)
- podczas - 0.14% (3)
4 punktynaruszenie - 0.14% (3)
punktynaruszenie obowiązku - 0.14% (3)
3 punktynaruszenie - 0.14% (3)
przewozu osób - 0.14% (3)
wjeżdżania na - 0.14% (3)
pojazdu: 0 - 0.14% (3)
w stanie - 0.14% (3)
punktynaruszenie zakazu - 0.14% (3)
na przejazdach - 0.14% (3)
punktówniestosowanie się - 0.14% (3)
punktynaruszenie warunków - 0.14% (3)
korzystanie z - 0.14% (3)
w celu - 0.14% (3)
się w - 0.14% (3)
punktównieustąpienie pierwszeństwa - 0.14% (3)
pojazdu z - 0.14% (3)
10 punktównieustąpienie - 0.14% (3)
punktównaruszenie zakazu - 0.14% (3)
do znaków - 0.14% (3)
punktównaruszenie przepisów - 0.14% (3)
kontroli ruchu - 0.14% (3)
- sygnałów - 0.14% (3)
ruchu drogowego: - 0.14% (3)
samochody używane - 0.14% (3)
ruchu lub - 0.14% (3)
na pojeździe - 0.14% (3)
"zakaz wjazdu - 0.14% (3)
auto lider - 0.14% (3)
innym pojazdem: - 0.09% (2)
zespołu pojazdów - 0.09% (2)
z przeszłości - 0.09% (2)
dzieci lub - 0.09% (2)
ruch drogowy - 0.09% (2)
pojazdem przewożącym - 0.09% (2)
osoby znajdują - 0.09% (2)
naruszenia, którym - 0.09% (2)
niewłaściwy sposób - 0.09% (2)
liczba osób - 0.09% (2)
naruszenia określonego - 0.09% (2)
niż dopuszczalna - 0.09% (2)
z wyłączeniem - 0.09% (2)
żółtych sygnałów - 0.09% (2)
kodem e - 0.09% (2)
do tego - 0.09% (2)
błyskowych: 0 - 0.09% (2)
0 punktówbezpodstawne - 0.09% (2)
podczas jazdy: - 0.09% (2)
w czasie - 0.09% (2)
pojazdów o - 0.09% (2)
0 punktówumieszczenie - 0.09% (2)
na drodze - 0.09% (2)
0 punktówniezabezpieczenie - 0.09% (2)
nie mając - 0.09% (2)
w niewłaściwy - 0.09% (2)
punktówprzewożenie ładunku - 0.09% (2)
jazdy: 0 - 0.09% (2)
e 01-e - 0.09% (2)
określonego kodem - 0.09% (2)
wyłączeniem naruszenia - 0.09% (2)
ruchu drogowym - 0.09% (2)
0 punktówprzewożenie - 0.09% (2)
warunków dopuszczalności - 0.09% (2)
dotyczących przewozu - 0.09% (2)
przejdź na - 0.09% (2)
z przepisami: - 0.09% (2)
sygnałów i - 0.09% (2)
p-24 "miejsce - 0.09% (2)
znakiem tabliczką - 0.09% (2)
umieszczoną pod - 0.09% (2)
znaków i - 0.09% (2)
punktyniestosowanie się - 0.09% (2)
wjazdu ...": - 0.09% (2)
skręcania w - 0.09% (2)
do znaków: - 0.09% (2)
uprawnione do - 0.09% (2)
przez osoby - 0.09% (2)
i sygnałów - 0.09% (2)
osoby niepełnosprawnej" - 0.09% (2)
w razie - 0.09% (2)
przez jezdnię - 0.09% (2)
pierwszeństwa pieszemu - 0.09% (2)
dla pieszych - 0.09% (2)
kolizja drogowa - 0.09% (2)
mechanicznym w - 0.09% (2)
punktówkierowanie pojazdem - 0.09% (2)
zagrożenia bezpieczeństwa - 0.09% (2)
10 punktówspowodowanie - 0.09% (2)
karnych 2012 - 0.09% (2)
dla pojazdu - 0.09% (2)
na skrzyżowaniach - 0.09% (2)
sposób niezgodny - 0.09% (2)
z niewłaściwej - 0.09% (2)
ma miejsca - 0.09% (2)
lub za - 0.09% (2)
na przejazd, - 0.09% (2)
- wjeżdżania - 0.09% (2)
przejazd, jeśli - 0.09% (2)
zakazu: - - 0.09% (2)
pasów bezpieczeństwa - 0.09% (2)
obowiązku używania - 0.09% (2)
pojeździe lub - 0.09% (2)
punktynaruszenie przepisów - 0.09% (2)
niezgodny z - 0.09% (2)
przecinania się - 0.09% (2)
na obszarze - 0.09% (2)
pojazdu uprzywilejowanego - 0.09% (2)
nimi: 5 - 0.09% (2)
niewłaściwej strony: - 0.09% (2)
punkty naruszenie - 0.09% (2)
km/h: 1 - 0.09% (2)
do ruchu: - 0.09% (2)
ruchu: 5 - 0.09% (2)
jazdy pojazdów - 0.09% (2)
kierunków ruchu - 0.09% (2)
"motor" z - 0.09% (2)
Three words phrases
5 punktów - - 0.75% (16)
0 punktów - - 0.42% (9)
6 punktów - - 0.33% (7)
2 punkty - - 0.28% (6)
punktów - na - 0.28% (6)
przez kierującego pojazdem - 0.24% (5)
taryfikator punktów karnych - 0.19% (4)
punkty - w - 0.19% (4)
i bezpośrednio przed - 0.19% (4)
bezpośrednio przed nimi: - 0.19% (4)
4 punkty - - 0.19% (4)
kontroli ruchu drogowego - 0.14% (3)
- na przejazdach - 0.14% (3)
punktów - podczas - 0.14% (3)
punktów - od - 0.14% (3)
się do znaków - 0.14% (3)
się do znaków: - 0.09% (2)
punkty - kierującego - 0.09% (2)
wjeżdżania na przejazd, - 0.09% (2)
na przejazd, jeśli - 0.09% (2)
nie ma miejsca - 0.09% (2)
kierującego pojazdem przewożącym - 0.09% (2)
dzieci lub młodzież - 0.09% (2)
zagrożenia bezpieczeństwa ruchu - 0.09% (2)
kierującego innym pojazdem: - 0.09% (2)
innym pojazdem: 1 - 0.09% (2)
- w tunelu, - 0.09% (2)
naruszenia określonego kodem - 0.09% (2)
punktówkierowanie pojazdem mechanicznym - 0.09% (2)
mechanicznym w stanie - 0.09% (2)
punktównaruszenie przepisów o - 0.09% (2)
na obszarze zabudowanym: - 0.09% (2)
0 punktówumieszczenie na - 0.09% (2)
podczas jazdy: 0 - 0.09% (2)
0 punktówprzewożenie ładunku - 0.09% (2)
zespołu pojazdów o - 0.09% (2)
drogowego: 10 punktów - 0.09% (2)
w sposób niezgodny - 0.09% (2)
do kontroli ruchu - 0.09% (2)
- na skrzyżowaniu - 0.09% (2)
przez osoby uprawnione - 0.09% (2)
"zakaz wjazdu ...": - 0.09% (2)
3 punkty - - 0.09% (2)
2 punktyniestosowanie się - 0.09% (2)
znaków i sygnałów - 0.09% (2)
pod znakiem tabliczką - 0.09% (2)
"miejsce dla pojazdu - 0.09% (2)
p-24 "miejsce dla - 0.09% (2)
punktów - sygnałów - 0.09% (2)
punktynaruszenie warunków dopuszczalności - 0.09% (2)
kierunków ruchu lub - 0.09% (2)
10 punktów - - 0.09% (2)
bezpieczeństwa ruchu drogowego - 0.09% (2)
punkty - od - 0.09% (2)
sygnałów i poleceń - 0.09% (2)
i sygnałów drogowych - 0.09% (2)
punktównieustąpienie pierwszeństwa pieszemu - 0.09% (2)
przed nimi: 10 - 0.09% (2)
większej niż dopuszczalna - 0.09% (2)

Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

© 2015-2017 Website review of magazynauto.interia.pl/porady/przepisy/ruch-drogowy-2878/news-taryfikator-punktow-karnych-2012,nId,633789 by SEOWYKOP - to darmowe narzędzie online do szybkiego wykonania audytu twojej strony www. Przeanalizujemy strukturę twojej strony www i podamy co jest do poprawienia. | 1.69163 | SEOWYKOP.PL - Wyszukiwarka stron