find.vodka - Shorten URLs and EARN MONEYResults of analysis for biznes.interia.pl/prasa/gazeta-podatkowa/news/przeslanki-nalezytej-starannosci-w-vat,2572694,3415

HTML Content

Title:

Przesłanki należytej staranności w VAT - Biznes w INTERIA.PL

Description:

Przesłanki należytej staranności w VAT - Biznes w INTERIA.PL - Ministerstwo Finansów prowadziło konsultacje podatkowe w sprawie listy przesłanek należytej staranności po stronie nabywcy w transakcjach krajowych w kontekście prawa do odliczenia VAT. Celem

Keywords:

Ministerstwo, Finansów, prowadziło, konsultacje, podatkowe, sprawie, listy, przesłanek, należytej, staranności, Biznes, INTERIA.PL

Here you find basic information about your page. Title of your page is very important for better visibility in search engines like Google, Bing or Yahoo. Meta tag description is also very important tag for search visibility. Meta keywords is used by some web catalogues.

SEO Content

URL:

biznes.interia.pl/prasa/gazeta-podatkowa/news/przeslanki-nalezytej-starannosci-w-vat,2572694,3415

Status Code:

200

Content Type:

text/html; charset=iso-8859-2

Language:

pl

Here you find information from server response headers. This information is important for header analysis. Check, if your answer code is 200 - correct request. Answer code for error (no-existing) page is 400.

Ranking:

1.93 score from seowykop.pl for:biznes.interia.pl/prasa/gazeta-podatkowa/news/przeslanki-nalezytej-starannosci-w-vat,2572694,3415

Text on your page:

przejdďż˝ do g��wnej czďż˝ci strony interia fakty biznes sport moto tech gry muzyka film kobieta menway plotki forum zaloguj się załóż konto serwisy interia.pl poczta fakty biznes sport pomponik pogoda styl kobieta nowe technologie gry giełda waluty praca wyniki motoryzacja film świat seriali muzyka nowa historia dziecko menway pc format mobtech program tv horoskop świat kobiety noclegi opracowania ebrokerpartner encyklopedia bryk sowa finansowa tekściory radio shoperia baza krs okazjum na żywo forum smaker deccoria maxmodels rankomat tipy promocyjni kody rabatowe zakupy porównywarka ebroker opinie24 biznes firma czateria zdrowie porady gotowanie pieniądze podróże rodzina promoceny pogoda warszawa pogoda poznań pogoda łódź pogoda lublin pogoda olsztyn pogoda gdynia pogoda kielce pogoda zabrze pogoda gliwice pogoda bytom pogoda zielona góra pogoda koszalin pogoda płock pogoda rybnik pogoda tychy pogoda wałbrzych pogoda opole pogoda legnica pogoda przemyśl pogoda zamość pogoda rzeszów prawo jazdy biznes wyszukiwarka serwisowa w serwisie biznes w serwisie bizneswśród walorówwybierz × m.interia.pl korzystasz z urządzenia mobilnego? wybróbuj wersję interii, zaprojektowaną specjalnie dla twojego urządzenia. startwiadomościgiełdywalutypracafirmanieruchomościbudownictwopodatkimediaprasagaleriebiznestvankietyraportynotowania gpwwaluty onlinekredyty hipotecznemapa serwisunewsroommakroekonomiaubezpieczeniawiadomości dniamakroekonomiafinanse osobistenotowania gpwstatystyki gpwanaliza technicznanotowania i indeksynewconnectgiełdy zagraniczneaktualnościkomentarzesurowcekontraktyemitentkalendariumrynek pierwotnypochodnenarzędziasurowce onlineprofile spółekwykresymoja giełdafundusze inwestycyjnefundusze emerytalneikeknfsłownik giełdowyaktualnościkomentarzewaluty onlinekantorynotowania nbpnbp kupno/sprzedażnotowania f/xnotowania i indeksyaktualnościaktualnościkalkulatoryprawomakroekonomiainformacje z firmhoteleaktualnościkredyty hipoteczneemmersonpolecamy:deccoria - serwis wnętrzarskiaktualnościporady budowlanepolecamy:deccoria - serwis wnętrzarskiaktualnościpodatki 2016epodatnik.pl stawki podatkoweformularze pit-ówprogram pitmispnowy przemysłgazeta podatkowagofin.plprivate bankinggazeta bankowatrenddziennik gazeta prawnarynek kolejowyrynek infrastrukturyrynek zdrowiarynek spożywczyfotoreportażeteraz tonie grecja. kto następnykryzys finansowy w świeciegaz łupkowyporozmawiajmy o zarobkachemerytury: musimy dłużej pracować? × treść dostępna również w wersji mobilnej na m.interia.pl oraz w aplikacjach na ios i android mf: przesłanki należytej staranności w vat czwartek, 14 czerwca (06:00) tweetnij0skomentuj ten artykuł możesz przeczytać również w wersji mobilnej » ministerstwo finansów prowadziło konsultacje podatkowe w sprawie listy przesłanek należytej staranności po stronie nabywcy w transakcjach krajowych w kontekście prawa do odliczenia vat. celem tych konsultacji było opracowanie możliwie kompletnej i precyzyjnej listy przesłanek należytej staranności, których spełnienie w momencie zawierania transakcji skutkowałoby brakiem podstaw do kwestionowania u podatników prawa do odliczenia vat w następstwie uznania, że podatnicy nie wiedzieli i nie mogli wiedzieć, że w ramach danej transakcji ich dostawca dopuścił się przestępstwa.ważne stanowisko ministerstwa finansów ws. vat /© panthermedia w dniu 25 kwietnia 2018 r. ministerstwo ogłosiło finał tych konsultacji, prezentując efekt prowadzonych prac, czyli dokument pt. "metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych". cele metodyki jak wyjaśniło mf, metodyka skierowana jest do krajowej administracji skarbowej i jest to dla niej zbiór wskazówek pomocnych urzędnikom w ocenie dochowania należytej staranności w vat przez przedsiębiorców. jest to także "drogowskaz" dla przedsiębiorców, wskazujący czym w ocenie należytej staranności kierują się urzędnicy. określa ona najistotniejsze okoliczności, które powinny być brane pod uwagę przy ocenie zachowania podatników, którzy sami nie dokonali oszustwa w zakresie vat oraz nie wiedzieli, że transakcja, w wyniku której nabyli towar, służy oszustwu w zakresie vat. ma to zwiększyć pewność obrotu krajowego i przejrzystość działań kas. aby stwierdzić, czy w danym przypadku zasadne jest kwestionowanie prawa podatnika do odliczenia vat, kluczowe znaczenie ma ocena, czy w konkretnej sprawie, w której stwierdzono oszustwo w zakresie vat, podatnik powinien był wiedzieć, że uczestniczy w transakcji związanej z oszustwem lub nadużyciem w zakresie vat. w sytuacji gdy podatnik nie będzie odpowiednio uważny przy zawieraniu transakcji, a więc zignoruje obiektywne okoliczności, wskazujące na to, że transakcja może mieć na celu naruszenie prawa lub oszustwo, wówczas może zostać zakwestionowane jego prawo do odliczenia vat. podjęcie więc przez podatnika działań wskazanych w metodyce istotnie zwiększa prawdopodobieństwo dochowania przez podatnika należytej staranności. sprawdzanie formalnego statusu kontrahenta ocena dochowania należytej staranności powinna uwzględniać dokonanie sprawdzenia formalnego statusu kontrahenta. mf określiło ponadto, przesłanki które mogą wskazywać, że podatnik nie zweryfikował swojego kontrahenta w stopniu wystarczającym, co może prowadzić do wniosku, że nie dochował należytej staranności. należą do nich: brak rejestracji kontrahenta w krajowym rejestrze sądowym lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, o ile rejestracja w krs lub ceidg jest wymagana w przypadku kontrahenta, kontrahent nie jest zarejestrowany jako podatnik vat czynny (nabywca może to zweryfikować przez usługę "sprawdzenie statusu podmiotu vat" lub poprzez złożenie wniosku do właściwego naczelnika urzędu skarbowego), kontrahent jest, na moment transakcji, wpisany do prowadzonego przez szefa kas wykazu podmiotów, które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnicy vat lub które nie zostały zarejestrowane przez naczelnika urzędu skarbowego, kontrahent nie posiada lub, pomimo żądania podatnika, nie przedstawił wymaganych koncesji i zezwoleń dotyczących towarów będących przedmiotem planowanych transakcji, osoby zawierające umowę/dokonujące transakcji nie posiadają umocowania do działania w imieniu kontrahenta (podatnik może przykładowo zweryfikować umocowanie osób upoważnionych do udzielenia pełnomocnictw w imieniu kontrahenta na podstawie danych z krs lub ceidg. kryteria transakcyjne ministerstwo wskazało także listę kryteriów transakcyjnych dochowania należytej staranności. stwierdzenie przez organ podatkowy, że podatnik zweryfikował okoliczności transakcji wskazane w metodyce, zwiększy prawdopodobieństwo, iż podatnik dochował należytej staranności. za nietypową należy uznać sytuację, gdy kontrahent (dostawca) lub podmiot działający w jego imieniu proponuje podatnikowi dalszą sprzedaż dostarczonych przez kontrahenta towarów wskazanemu przez ten podmiot nabywcy. przy czym ten nabywca płaci należność za towar podatnikowi, zanim ten zapłaci swojemu kontrahentowi. tym samym płatność za towar (od podmiotu wskazanego przez kontrahenta - przez podatnika - do kontrahenta) zabezpiecza transakcję u podatnika zanim jeszcze dojdzie do dostawy towaru. na brak dochowania przez podatnika należytej staranności mogą wskazywać następujące okoliczności: podatnik nie weryfikował w sposób regularny czy kontrahent jest zarejestrowany jako podatnik vat czynny, podatnik nie weryfikował w sposób regularny czy kontrahent nie utracił wymaganych koncesji i zezwoleń, podatnik nie weryfikował w sposób regularny czy osoby zawierające umowę/dokonujące transakcji posiadają aktualne umocowania do działania w imieniu kontrahenta, kontrahent został wpisany do prowadzonego przez szefa kas wykazu podmiotów, które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnicy vat, chyba że rejestracja kontrahenta została przywrócona w późniejszym okresie. przy ocenie dochowania przez podatnika należytej staranności w sytuacji kontynuacji współpracy z kontrahentem, należy wziąć pod uwagę kryteria formalne, jednakże ich wystąpienie nie musi każdorazowo oznaczać, że podatnik nie dochował należytej staranności. najważniejszym czynnikiem przy ocenie dochowania należytej staranności jest zmiana, bez ekonomicznego uzasadnienia, dotychczasowych zasad współpracy między podatnikiem, a jego kontrahentem. dodatkowo ministerstwo wskazało, że metodyka podlegać będzie aktualizacji m.in. z uwagi na zmiany w przepisach prawa, jak również w celu dostosowania jej treści do aktualnych potrzeb kas albo gdyby na taką konieczność wskazywała praktyka życia gospodarczego. z uwagi na to, że okoliczności określone w metodyce nie mają charakteru zamkniętego, organy podatkowe mogą brać pod uwagę wszystkie okoliczności, jakie uznają za konieczne dla rzetelnej oceny dochowania przez podatnika należytej staranności. ponadto zaznaczono, że każda sytuacja powinna być rozpatrywana przez organ podatkowy na tle całokształtu okoliczności towarzyszących danej transakcji gospodarczej. najważniejsze kryteria transakcyjne dochowania należytej staranności: - zawarcie transakcji bez ryzyka gospodarczego, - płatność gotówką albo obniżenie ceny w razie płatności gotówką - w przypadku gdy wartość transakcji przekracza 15.000 zł, - zapłata za towar na dwa odrębne rachunki bankowe (nie dotyczy mechanizmu podzielonej płatności), rachunek podmiotu trzeciego lub rachunek zagraniczny, - cena towaru znacząco odbiegała od ceny rynkowej - bez ekonomicznego uzasadnienia, - transakcja, bez ekonomicznego uzasadnienia, dotyczyła towarów, które należały do innej branży niż ta, w której działa kontrahent i których dotychczas podatnik od niego nie nabywał, - termin płatności za towar od podatnika był krótszy niż standardowy termin płatności - bez ekonomicznego uzasadnienia, - warunki transakcji nie gwarantują bezpieczeństwa obrotu (według standardów obowiązujących w danej branży), - kontrahent dostarczał towary niezgodne z wymaganiami jakościowymi określonymi w przepisach prawa, - transakcja pomiędzy podatnikiem a kontrahentem nie została udokumentowana umową w formie pisemnej (w tym w formie elektronicznej), zamówieniem lub innym potwierdzeniem warunków tej transakcji. ©123rf/picsel autor: aleksandra węgielska gazeta podatkowa nr 44 (1501) z dnia 2018-06-01 gofin podpowiada źródło informacji: więcej o: podatek, vat zobacz równieżweryfikacja rozliczeń podatkowych w trybie kontroli...kontrole celno-skarbowe, które są podejmowane w zakresie przestrzegania prawa zwrot vat w 25-dniowym terminiepodstawowym terminem zwrotu vat jest termin 60-dniowy, liczony od dnia złożenia więcej informacjipowiązane informacjeweryfikacja rozliczeń podatkowych w trybie kontroli celno-skarbowejzwrot vat w 25-dniowym terminiepełnomocnictwo ogólne na (nie)urzędowym formularzupraktyczne problemy w stosowaniu split paymentodwołanie z urlopu w podatku dochodowymdokumentacja przetwarzania danych według zaleceń puodozmiany w przedawnieniu roszczeń wobec członków zarządugdzie w internecie znaleźć informacje o kontrahencie?kontrola skarbowa: fiskus chętnie korzystał z jpkcelny strzał blachotrapezukomisja śledcza ds. vat to czysta polityka. gospodarka i podatnicy nic z tego nie będą miećweryfikacja rozliczeń podatkowych w trybie kontroli celno-skarbowejustawa o sukcesji: co z jednoosobową działalnością po śmierci przedsiębiorcy"rzeczpospolita": pożegnanie z deklaracją vatkary dla firm mogą wynieść 3,2 mln zł, a dotyczą obowiązku raportowania do nbp ankietaczy jestes za emeryturami dla kobiet które posiadają czworo dzieci? tak nie trudno powiedzieć nie mam zdania czy jestes za emeryturami dla kobiet które posiadają czworo dzieci? dziękujemy. twój głos został już zarejestrowanywynikitak 31%nie 61%trudno powiedzieć 5%nie mam zdania 3%głosów: 15007zagłosuj w innych ankietach » skomentuj artykuł: przejdź do forum » wasze komentarze (16) dodaj komentarz pokaż: wszyscy zalogowani sortuj: najnowsze najstarsze najlepiej ocenione wg liczby odp. najnowsze najstarsze najlepiej ocenione wg liczby odp. ~canada - 14.06 (13:41) hahaha-to jak z oceną krowy czarnobiałej-jeden powie że widzi więcej białego a drugi czarnego,podatniku jesteś na przegranej pozycji. 0 0 odpowiedz ~rs - 14.06 (08:17) im dłużej rządzą tym bardziej debilne pomysły im przychodzą do głowy odpowiedzi: 1 53 2 odpowiedz ~tirówka - 14.06 (12:35) tylko ełro jest wstanie nas uratować !!! 2 6 odpowiedz ~x - 14.06 (12:21) oprócz sprawdzenia statusu vat podatnika warto również sprawdzić, czy twój kontrahent nie jest wyborcą głosującym na pis. co prawda prawdopodobieństwo znikome, ale obciach wielki. 11 2 odpowiedz ~werty - 14.06 (11:53) zarząd kgh (kghm) zarekomendował akcjonariuszom przekazanie całego zysku netto za 2017 r., w kwocie 1 323,77 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka. "opracowując rekomendację, zarząd kghm polska miedź s.a. wziął pod uwagę przede wszystkim aktualną oraz prognozowaną sytuację finansową grupy kapitałowej kghm polska miedź s.a. ze szczególnym uwzględnieniem poziomu planowanych krajowych wydatków inwestycyjnych przy wysokim poziomie zadłużenia grupy kapitałowej kghm polska miedź s.a." - czytamy w komunikacie. w 2011 wypłacono dywidendy 5 668 mln zł, to ja się pytam gdzie ten boooom gospodarczy i ile jeszcze spółki wytrzymają ich okradania. 4 0 odpowiedz ~az100 - 14.06 (10:06) w takiej postaci w jakiej funkcjonuje ustawa vat obecnie i w przeszłości jest ona kryminogenna na 2 sposoby: 1) generuje stan prawny umożliwiający oszustom stosunkowo łatwy zarobek przy niewielkim ryzyku kary 2) obciąża uczciwych podatników skutkami oszustw dokonanych przez innych. i żaden rząd nie podjął działań aby to zmienić definitywnie. co najwyżej ograniczają. choć w tym przypadku raczej rozszerzają skalę niepraworządności. 13 1 odpowiedz ~hania - 14.06 (09:54) dlaczego złotówka słabnie. trzeba ją mocno wzmocnić . 2 0 odpowiedz ~firma - 14.06 (09:51) banda pisowskich nierobów którzy by chcieli miec wszystko podane na tacy bo "im sie to zwyczajnie należało" 30 2 odpowiedz ~przedsiebiorca - 14.06 (09:48) pisowcy szukajcie sobie złodzieji wśród swoich a nie obciązajcie drobnych przedsiebiorców często usługodawców jakimis plikami jpk czy sprawdzaniem kontrachentów którzy dokonuja transakcji na 20-100zł !!!! 35 1 odpowiedz ~george - 14.06 (09:46) ten pis to istna skaranie boskie. mam nadzieję, że zakończy swoją przygodę z władzą na jednej kadencji, bo inaczej zadusi przedsiębiorczość w polsce skuteczniej niż pzpr w prl-u. 30 2 odpowiedz 12następne dodaj komentarz najciekawsze tematy na forum kaczyński pozywa wałęsę. burza w sieci!te popularne leki przecibólowe są śmiertelnie niebezpieczne!największa mistyfikacja w historii? szokujące wyniki badań jak wysoką emeryturę dostaje jarosław kaczyński? biznes w interia.pl to najświeższe informacje gospodarcze, a więc aktualne kursy walut, notowania giełdowe i wiadomości z gpw. serwis funkcjonuje jako niezbędnik każdego przedsiębiorcy - dowiedz się, na jakiej zasadzie działa firma i giełda, jak rozliczyć pit, co zmieniło się w prawie gospodarczym oraz jakie fundusze inwestycyjne i waluty warto nabyć. przeczytaj rekomendacje ekspertów i z sukcesem pomnażaj swój kapitał.napisz do nasmapa serwisunewsroomrssprzeglądaj w wersji mobilnejreklamakorzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu. polityka cookies. prywatność. copyright © 1999-2018 interia.pl. wszystkie prawa zastrzeżone.

Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

Words density analysis:

Numbers of all words: 1928

One word
nie - 5.45% (105)
pod - 4.41% (85)
że - 1.76% (34)
podatnik - 1.71% (33)
- 1.56% (30)
ale - 1.5% (29)
czy - 1.5% (29)
jest - 1.35% (26)
kontrahent - 1.35% (26)
vat - 1.3% (25)
pogoda - 1.14% (22)
przez - 1.09% (21)
należy - 0.99% (19)
tej - 0.93% (18)
należytej - 0.88% (17)
staranności - 0.88% (17)
nic - 0.88% (17)
jak - 0.83% (16)
powie - 0.78% (15)
przy - 0.78% (15)
transakcji - 0.78% (15)
towar - 0.67% (13)
sie - 0.67% (13)
lub - 0.62% (12)
które - 0.62% (12)
kontrahenta - 0.62% (12)
- 0.57% (11)
podatnika - 0.57% (11)
odpowiedz - 0.57% (11)
się - 0.57% (11)
pis - 0.52% (10)
14.06 - 0.52% (10)
aby - 0.52% (10)
dochowania - 0.52% (10)
ona - 0.52% (10)
działa - 0.52% (10)
serwis - 0.47% (9)
bez - 0.47% (9)
ten - 0.41% (8)
prawa - 0.41% (8)
rząd - 0.41% (8)
biznes - 0.41% (8)
dla - 0.41% (8)
okoliczności - 0.36% (7)
zasad - 0.36% (7)
został - 0.36% (7)
podmiot - 0.36% (7)
notowania - 0.36% (7)
ich - 0.31% (6)
niej - 0.31% (6)
interia - 0.31% (6)
nas - 0.31% (6)
nowa - 0.31% (6)
termin - 0.31% (6)
więc - 0.31% (6)
tak - 0.31% (6)
oszustw - 0.31% (6)
jako - 0.31% (6)
stan - 0.31% (6)
zakresie - 0.31% (6)
staranności. - 0.31% (6)
może - 0.31% (6)
transakcja - 0.31% (6)
firm - 0.31% (6)
podatkowy - 0.26% (5)
ceny - 0.26% (5)
weryfikował - 0.26% (5)
- 0.26% (5)
posiada - 0.26% (5)
kobiet - 0.26% (5)
ocenie - 0.26% (5)
kgh - 0.26% (5)
głos - 0.26% (5)
jego - 0.26% (5)
komentarz - 0.26% (5)
gdy - 0.26% (5)
interia.pl - 0.26% (5)
sowa - 0.26% (5)
tych - 0.26% (5)
waluty - 0.26% (5)
oraz - 0.26% (5)
również - 0.26% (5)
kas - 0.21% (4)
urzędu - 0.21% (4)
przypadku - 0.21% (4)
tym - 0.21% (4)
prawo - 0.21% (4)
informacje - 0.21% (4)
ministerstwo - 0.21% (4)
osób - 0.21% (4)
firma - 0.21% (4)
imieniu - 0.21% (4)
odliczenia - 0.21% (4)
posiadają - 0.21% (4)
statusu - 0.21% (4)
skarbowego - 0.21% (4)
mogą - 0.21% (4)
naczelnika - 0.21% (4)
gazeta - 0.21% (4)
tech - 0.21% (4)
towarów - 0.21% (4)
dnia - 0.21% (4)
uzasadnienia, - 0.21% (4)
ekonomicznego - 0.21% (4)
niż - 0.21% (4)
jakie - 0.21% (4)
podatnicy - 0.21% (4)
kghm - 0.21% (4)
kapitał - 0.21% (4)
uwagę - 0.21% (4)
vat. - 0.21% (4)
forum - 0.21% (4)
płatności - 0.21% (4)
mam - 0.16% (3)
cena - 0.16% (3)
oceny - 0.16% (3)
zostały - 0.16% (3)
deccoria - 0.16% (3)
nbp - 0.16% (3)
podmiotu - 0.16% (3)
ta, - 0.16% (3)
osoby - 0.16% (3)
mln - 0.16% (3)
regularny - 0.16% (3)
kontrahentem - 0.16% (3)
krs - 0.16% (3)
- 0.16% (3)
sposób - 0.16% (3)
więcej - 0.16% (3)
rozliczeń - 0.16% (3)
podatkowych - 0.16% (3)
giełda - 0.16% (3)
zarejestrowany - 0.16% (3)
zwrot - 0.16% (3)
fundusze - 0.16% (3)
wiadomości - 0.16% (3)
wyniki - 0.16% (3)
kontroli - 0.16% (3)
wskazane - 0.16% (3)
organ - 0.16% (3)
kryteria - 0.16% (3)
prawie - 0.16% (3)
trybie - 0.16% (3)
dokument - 0.16% (3)
zł, - 0.16% (3)
którzy - 0.16% (3)
był - 0.16% (3)
s.a. - 0.16% (3)
mobilnej - 0.16% (3)
prawdopodobieństwo - 0.16% (3)
metodyce - 0.16% (3)
ios - 0.16% (3)
być - 0.16% (3)
zarząd - 0.16% (3)
miedź - 0.16% (3)
której - 0.16% (3)
to, - 0.16% (3)
działań - 0.16% (3)
podatkowe - 0.16% (3)
transakcji, - 0.16% (3)
krajowych - 0.16% (3)
vat, - 0.16% (3)
wersji - 0.16% (3)
okoliczności, - 0.16% (3)
czym - 0.16% (3)
metodyka - 0.16% (3)
2018 - 0.16% (3)
komentarze - 0.16% (3)
danej - 0.16% (3)
ile - 0.16% (3)
informacji - 0.16% (3)
brak - 0.16% (3)
dochował - 0.16% (3)
warto - 0.16% (3)
skarbowej - 0.16% (3)
polska - 0.16% (3)
podatników - 0.16% (3)
podstaw - 0.16% (3)
branży - 0.1% (2)
formie - 0.1% (2)
podatkowa - 0.1% (2)
podatnikiem - 0.1% (2)
inwestycyjne - 0.1% (2)
przedsiębiorcy - 0.1% (2)
oznacza - 0.1% (2)
dotychczas - 0.1% (2)
gofin - 0.1% (2)
sytuację - 0.1% (2)
grupy - 0.1% (2)
towaru - 0.1% (2)
kary - 0.1% (2)
kapitałowej - 0.1% (2)
jestes - 0.1% (2)
innych - 0.1% (2)
dodaj - 0.1% (2)
twój - 0.1% (2)
zdania - 0.1% (2)
powiedzieć - 0.1% (2)
trudno - 0.1% (2)
najnowsze - 0.1% (2)
najstarsze - 0.1% (2)
dzieci? - 0.1% (2)
najlepiej - 0.1% (2)
czworo - 0.1% (2)
wśród - 0.1% (2)
ocenione - 0.1% (2)
emeryturami - 0.1% (2)
liczby - 0.1% (2)
gdzie - 0.1% (2)
dotyczą - 0.1% (2)
odp. - 0.1% (2)
będą - 0.1% (2)
tego - 0.1% (2)
ustawa - 0.1% (2)
funkcjonuje - 0.1% (2)
jakiej - 0.1% (2)
według - 0.1% (2)
jpk - 0.1% (2)
skomentuj - 0.1% (2)
kaczyński - 0.1% (2)
rachunek - 0.1% (2)
25-dniowym - 0.1% (2)
!!! - 0.1% (2)
gospodarczy - 0.1% (2)
rejestru - 0.1% (2)
dotyczy - 0.1% (2)
oszustwo - 0.1% (2)
konsultacji - 0.1% (2)
których - 0.1% (2)
wiedzieli - 0.1% (2)
wiedzieć, - 0.1% (2)
dostawca - 0.1% (2)
cele - 0.1% (2)
także - 0.1% (2)
transakcja, - 0.1% (2)
obrotu - 0.1% (2)
sytuacji - 0.1% (2)
nabywcy - 0.1% (2)
będzie - 0.1% (2)
mieć - 0.1% (2)
celu - 0.1% (2)
istotnie - 0.1% (2)
sprawdzanie - 0.1% (2)
formalnego - 0.1% (2)
ocena - 0.1% (2)
powinna - 0.1% (2)
sprawdzenia - 0.1% (2)
transakcjach - 0.1% (2)
przesłanek - 0.1% (2)
działalności - 0.1% (2)
program - 0.1% (2)
sport - 0.1% (2)
moto - 0.1% (2)
gry - 0.1% (2)
muzyka - 0.1% (2)
film - 0.1% (2)
kobieta - 0.1% (2)
menway - 0.1% (2)
praca - 0.1% (2)
świat - 0.1% (2)
ebroker - 0.1% (2)
listy - 0.1% (2)
porady - 0.1% (2)
serwisie - 0.1% (2)
m.interia.pl - 0.1% (2)
urządzenia - 0.1% (2)
kto - 0.1% (2)
dłużej - 0.1% (2)
przesłanki - 0.1% (2)
artykuł - 0.1% (2)
finansów - 0.1% (2)
sprawie - 0.1% (2)
zweryfikował - 0.1% (2)
rejestracja - 0.1% (2)
(nie - 0.1% (2)
współpracy - 0.1% (2)
sprzedaż - 0.1% (2)
nabywca - 0.1% (2)
płaci - 0.1% (2)
zanim - 0.1% (2)
płatność - 0.1% (2)
jeszcze - 0.1% (2)
wskazywać - 0.1% (2)
aktualne - 0.1% (2)
została - 0.1% (2)
musi - 0.1% (2)
zwiększy - 0.1% (2)
między - 0.1% (2)
uwagi - 0.1% (2)
zmiany - 0.1% (2)
przepisach - 0.1% (2)
prawa, - 0.1% (2)
albo - 0.1% (2)
mają - 0.1% (2)
wszystkie - 0.1% (2)
ponadto - 0.1% (2)
gotówką - 0.1% (2)
podatnikowi - 0.1% (2)
wskazało - 0.1% (2)
ceidg - 0.1% (2)
wykreślone - 0.1% (2)
kontrahenta, - 0.1% (2)
czynny - 0.1% (2)
zweryfikować - 0.1% (2)
wniosku - 0.1% (2)
wpisany - 0.1% (2)
prowadzonego - 0.1% (2)
szefa - 0.1% (2)
wykazu - 0.1% (2)
podmiotów, - 0.1% (2)
fakty - 0.1% (2)
transakcyjne - 0.1% (2)
wymaganych - 0.1% (2)
koncesji - 0.1% (2)
zezwoleń - 0.1% (2)
planowanych - 0.1% (2)
zawierające - 0.1% (2)
umowę/dokonujące - 0.1% (2)
umocowania - 0.1% (2)
działania - 0.1% (2)
pełnomocnictw - 0.1% (2)
danych - 0.1% (2)
polityka - 0.1% (2)
Two words phrases
należytej staranności - 0.88% (17)
- 14.06 - 0.52% (10)
dochowania należytej - 0.31% (6)
podatnik nie - 0.31% (6)
należytej staranności. - 0.31% (6)
przez podatnika - 0.31% (6)
w zakresie - 0.31% (6)
kontrahent nie - 0.21% (4)
za towar - 0.21% (4)
dochowania przez - 0.21% (4)
podatnika należytej - 0.21% (4)
do odliczenia - 0.21% (4)
zakresie vat - 0.21% (4)
pod uwagę - 0.21% (4)
naczelnika urzędu - 0.21% (4)
urzędu skarbowego - 0.21% (4)
bez ekonomicznego - 0.21% (4)
2 odpowiedz - 0.21% (4)
odliczenia vat - 0.21% (4)
ekonomicznego uzasadnienia, - 0.21% (4)
a więc - 0.16% (3)
w imieniu - 0.16% (3)
0 odpowiedz - 0.16% (3)
imieniu kontrahenta - 0.16% (3)
miedź s.a. - 0.16% (3)
kghm polska - 0.16% (3)
w trybie - 0.16% (3)
mln zł - 0.16% (3)
przez naczelnika - 0.16% (3)
rozliczeń podatkowych - 0.16% (3)
podatkowych w - 0.16% (3)
nie weryfikował - 0.16% (3)
regularny czy - 0.16% (3)
ocenie dochowania - 0.16% (3)
w wersji - 0.16% (3)
w sposób - 0.16% (3)
również w - 0.16% (3)
wersji mobilnej - 0.16% (3)
przy ocenie - 0.16% (3)
że podatnik - 0.16% (3)
biznes w - 0.16% (3)
dochował należytej - 0.16% (3)
w metodyce - 0.16% (3)
staranności w - 0.16% (3)
transakcjach krajowych - 0.1% (2)
kontrahenta w - 0.1% (2)
mln zł, - 0.1% (2)
w 25-dniowym - 0.1% (2)
za emeryturami - 0.1% (2)
dla kobiet - 0.1% (2)
które posiadają - 0.1% (2)
czworo dzieci? - 0.1% (2)
prawa do - 0.1% (2)
- transakcja - 0.1% (2)
zwrot vat - 0.1% (2)
odliczenia vat. - 0.1% (2)
w formie - 0.1% (2)
przepisach prawa, - 0.1% (2)
uzasadnienia, - - 0.1% (2)
w której - 0.1% (2)
przesłanek należytej - 0.1% (2)
kryteria transakcyjne - 0.1% (2)
przez organ - 0.1% (2)
trudno powiedzieć - 0.1% (2)
kobiet które - 0.1% (2)
nie mam - 0.1% (2)
liczby odp. - 0.1% (2)
fundusze inwestycyjne - 0.1% (2)
w serwisie - 0.1% (2)
1 odpowiedz - 0.1% (2)
grupy kapitałowej - 0.1% (2)
- serwis - 0.1% (2)
zarząd kgh - 0.1% (2)
listy przesłanek - 0.1% (2)
ocenione wg - 0.1% (2)
jestes za - 0.1% (2)
najstarsze najlepiej - 0.1% (2)
wg liczby - 0.1% (2)
najlepiej ocenione - 0.1% (2)
najnowsze najstarsze - 0.1% (2)
dodaj komentarz - 0.1% (2)
posiadają czworo - 0.1% (2)
uwagi na - 0.1% (2)
emeryturami dla - 0.1% (2)
oceny dochowania - 0.1% (2)
wiedzieć, że - 0.1% (2)
w przepisach - 0.1% (2)
z rejestru - 0.1% (2)
krs lub - 0.1% (2)
statusu kontrahenta - 0.1% (2)
do działania - 0.1% (2)
transakcji nie - 0.1% (2)
zawierające umowę/dokonujące - 0.1% (2)
koncesji i - 0.1% (2)
formalnego statusu - 0.1% (2)
jako podatnicy - 0.1% (2)
zostały wykreślone - 0.1% (2)
to, że - 0.1% (2)
podmiotów, które - 0.1% (2)
kas wykazu - 0.1% (2)
przez szefa - 0.1% (2)
do prowadzonego - 0.1% (2)
podatnik vat - 0.1% (2)
zarejestrowany jako - 0.1% (2)
nie jest - 0.1% (2)
kontrahenta, kontrahent - 0.1% (2)
w przypadku - 0.1% (2)
przez kontrahenta - 0.1% (2)
w sytuacji - 0.1% (2)
z uwagi - 0.1% (2)
wykazu podmiotów, - 0.1% (2)
lub ceidg - 0.1% (2)
danej transakcji - 0.1% (2)
w transakcjach - 0.1% (2)
rejestru jako - 0.1% (2)
skarbowego z - 0.1% (2)
jest to - 0.1% (2)
wykreślone przez - 0.1% (2)
które zostały - 0.1% (2)
szefa kas - 0.1% (2)
zakresie vat. - 0.1% (2)
prowadzonego przez - 0.1% (2)
wpisany do - 0.1% (2)
działania w - 0.1% (2)
umocowania do - 0.1% (2)
umowę/dokonujące transakcji - 0.1% (2)
osoby zawierające - 0.1% (2)
kontrahent jest - 0.1% (2)
w ocenie - 0.1% (2)
biznes sport - 0.1% (2)
fakty biznes - 0.1% (2)
Three words phrases
dochowania należytej staranności - 0.31% (6)
naczelnika urzędu skarbowego - 0.21% (4)
podatnika należytej staranności - 0.21% (4)
bez ekonomicznego uzasadnienia, - 0.21% (4)
przez podatnika należytej - 0.21% (4)
dochowania przez podatnika - 0.21% (4)
w imieniu kontrahenta - 0.16% (3)
sposób regularny czy - 0.16% (3)
rozliczeń podatkowych w - 0.16% (3)
w trybie kontroli - 0.16% (3)
nie weryfikował w - 0.16% (3)
podatnik nie weryfikował - 0.16% (3)
weryfikował w sposób - 0.16% (3)
w wersji mobilnej - 0.16% (3)
podatkowych w trybie - 0.16% (3)
w sposób regularny - 0.16% (3)
należytej staranności w - 0.16% (3)
polska miedź s.a. - 0.16% (3)
kghm polska miedź - 0.16% (3)
ekonomicznego uzasadnienia, - - 0.1% (2)
fakty biznes sport - 0.1% (2)
vat w 25-dniowym - 0.1% (2)
w przepisach prawa, - 0.1% (2)
zwrot vat w - 0.1% (2)
podatnika należytej staranności. - 0.1% (2)
emeryturami dla kobiet - 0.1% (2)
które posiadają czworo - 0.1% (2)
jestes za emeryturami - 0.1% (2)
dla kobiet które - 0.1% (2)
posiadają czworo dzieci? - 0.1% (2)
najnowsze najstarsze najlepiej - 0.1% (2)
ocenione wg liczby - 0.1% (2)
najlepiej ocenione wg - 0.1% (2)
kontrahent nie jest - 0.1% (2)
- bez ekonomicznego - 0.1% (2)
regularny czy kontrahent - 0.1% (2)
z uwagi na - 0.1% (2)
podatnik vat czynny - 0.1% (2)
staranności w vat - 0.1% (2)
również w wersji - 0.1% (2)
listy przesłanek należytej - 0.1% (2)
prawa do odliczenia - 0.1% (2)
formalnego statusu kontrahenta - 0.1% (2)
że podatnik nie - 0.1% (2)
nie dochował należytej - 0.1% (2)
jest zarejestrowany jako - 0.1% (2)
wpisany do prowadzonego - 0.1% (2)
przy ocenie dochowania - 0.1% (2)
przez szefa kas - 0.1% (2)
wykazu podmiotów, które - 0.1% (2)
zostały wykreślone przez - 0.1% (2)
z rejestru jako - 0.1% (2)
koncesji i zezwoleń - 0.1% (2)
osoby zawierające umowę/dokonujące - 0.1% (2)
umocowania do działania - 0.1% (2)
jako podatnik vat - 0.1% (2)
działania w imieniu - 0.1% (2)
30 2 odpowiedz - 0.1% (2)

Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

© 2015-2017 Website review of biznes.interia.pl/prasa/gazeta-podatkowa/news/przeslanki-nalezytej-starannosci-w-vat,2572694,3415 by SEOWYKOP - to darmowe narzędzie online do szybkiego wykonania audytu twojej strony www. Przeanalizujemy strukturę twojej strony www i podamy co jest do poprawienia. | 1.47362 | SEOWYKOP.PL - Wyszukiwarka stron