find.vodka - Shorten URLs and EARN MONEYResults of analysis for biznes.interia.pl/prasa/gazeta-podatkowa/news/przeslanki-nalezytej-starannosci-w-vat,2572694,3415

HTML Content

Title:

Przesłanki należytej staranności w VAT - Biznes w INTERIA.PL

Description:

Przesłanki należytej staranności w VAT - Biznes w INTERIA.PL - Ministerstwo Finansów prowadziło konsultacje podatkowe w sprawie listy przesłanek należytej staranności po stronie nabywcy w transakcjach krajowych w kontekście prawa do odliczenia VAT. Celem

Keywords:

Ministerstwo, Finansów, prowadziło, konsultacje, podatkowe, sprawie, listy, przesłanek, należytej, staranności, Biznes, INTERIA.PL

Here you find basic information about your page. Title of your page is very important for better visibility in search engines like Google, Bing or Yahoo. Meta tag description is also very important tag for search visibility. Meta keywords is used by some web catalogues.

SEO Content

URL:

biznes.interia.pl/prasa/gazeta-podatkowa/news/przeslanki-nalezytej-starannosci-w-vat,2572694,3415

Status Code:

200

Content Type:

text/html; charset=iso-8859-2

Language:

pl

Here you find information from server response headers. This information is important for header analysis. Check, if your answer code is 200 - correct request. Answer code for error (no-existing) page is 400.

Ranking:

1.91 score from seowykop.pl for:biznes.interia.pl/prasa/gazeta-podatkowa/news/przeslanki-nalezytej-starannosci-w-vat,2572694,3415

Text on your page:

przejdďż˝ do g��wnej czďż˝ci strony interia fakty biznes sport moto tech gry muzyka film kobieta menway plotki forum zaloguj się załóż konto serwisy interia.pl poczta fakty biznes sport pomponik pogoda styl kobieta nowe technologie gry giełda waluty praca wyniki motoryzacja film świat seriali muzyka nowa historia dziecko menway pc format mobtech program tv horoskop świat kobiety noclegi opracowania ebrokerpartner encyklopedia bryk sowa finansowa tekściory radio shoperia baza krs okazjum na żywo forum smaker deccoria maxmodels rankomat tipy promocyjni kody rabatowe zakupy porównywarka ebroker opinie24 biznes firma czateria zdrowie porady gotowanie pieniądze podróże rodzina promoceny radio online pogoda poznań pogoda łódź pogoda lublin pogoda olsztyn pogoda gdynia pogoda kielce pogoda zabrze pogoda gliwice pogoda bytom pogoda zielona góra pogoda koszalin pogoda płock pogoda rybnik pogoda tychy pogoda wałbrzych pogoda opole pogoda legnica pogoda przemyśl pogoda zamość pogoda rzeszów pogoda warszawa prawo jazdy biznes wyszukiwarka serwisowa w serwisie biznes w serwisie bizneswśród walorówwybierz × m.interia.pl korzystasz z urządzenia mobilnego? wybróbuj wersję interii, zaprojektowaną specjalnie dla twojego urządzenia. startwiadomościgiełdywalutypracafirmanieruchomościbudownictwopodatkimediaprasagaleriebiznestvankietyraportynotowania gpwwaluty onlinekredyty hipotecznemapa serwisunewsroommakroekonomiaubezpieczeniawiadomości dniamakroekonomiafinanse osobistenotowania gpwstatystyki gpwanaliza technicznanotowania i indeksynewconnectgiełdy zagraniczneaktualnościkomentarzesurowcekontraktyemitentkalendariumrynek pierwotnypochodnenarzędziasurowce onlineprofile spółekwykresymoja giełdafundusze inwestycyjnefundusze emerytalneikeknfsłownik giełdowyaktualnościkomentarzewaluty onlinekantorynotowania nbpnbp kupno/sprzedażnotowania f/xnotowania i indeksyaktualnościaktualnościkalkulatoryprawomakroekonomiainformacje z firmhoteleaktualnościkredyty hipoteczneemmersonpolecamy:deccoria - serwis wnętrzarskiaktualnościporady budowlanepolecamy:deccoria - serwis wnętrzarskiaktualnościpodatki 2016epodatnik.pl stawki podatkoweformularze pit-ówprogram pitmispnowy przemysłgazeta podatkowagofin.plprivate bankinggazeta bankowatrenddziennik gazeta prawnarynek kolejowyrynek infrastrukturyrynek zdrowiarynek spożywczyfotoreportażeteraz tonie grecja. kto następnykryzys finansowy w świeciegaz łupkowyporozmawiajmy o zarobkachemerytury: musimy dłużej pracować? × treść dostępna również w wersji mobilnej na m.interia.pl oraz w aplikacjach na ios i android mf: przesłanki należytej staranności w vat czwartek, 14 czerwca (06:00) tweetnij0skomentuj ten artykuł możesz przeczytać również w wersji mobilnej » ministerstwo finansów prowadziło konsultacje podatkowe w sprawie listy przesłanek należytej staranności po stronie nabywcy w transakcjach krajowych w kontekście prawa do odliczenia vat. celem tych konsultacji było opracowanie możliwie kompletnej i precyzyjnej listy przesłanek należytej staranności, których spełnienie w momencie zawierania transakcji skutkowałoby brakiem podstaw do kwestionowania u podatników prawa do odliczenia vat w następstwie uznania, że podatnicy nie wiedzieli i nie mogli wiedzieć, że w ramach danej transakcji ich dostawca dopuścił się przestępstwa.ważne stanowisko ministerstwa finansów ws. vat /© panthermedia w dniu 25 kwietnia 2018 r. ministerstwo ogłosiło finał tych konsultacji, prezentując efekt prowadzonych prac, czyli dokument pt. "metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych". cele metodyki jak wyjaśniło mf, metodyka skierowana jest do krajowej administracji skarbowej i jest to dla niej zbiór wskazówek pomocnych urzędnikom w ocenie dochowania należytej staranności w vat przez przedsiębiorców. jest to także "drogowskaz" dla przedsiębiorców, wskazujący czym w ocenie należytej staranności kierują się urzędnicy. określa ona najistotniejsze okoliczności, które powinny być brane pod uwagę przy ocenie zachowania podatników, którzy sami nie dokonali oszustwa w zakresie vat oraz nie wiedzieli, że transakcja, w wyniku której nabyli towar, służy oszustwu w zakresie vat. ma to zwiększyć pewność obrotu krajowego i przejrzystość działań kas. aby stwierdzić, czy w danym przypadku zasadne jest kwestionowanie prawa podatnika do odliczenia vat, kluczowe znaczenie ma ocena, czy w konkretnej sprawie, w której stwierdzono oszustwo w zakresie vat, podatnik powinien był wiedzieć, że uczestniczy w transakcji związanej z oszustwem lub nadużyciem w zakresie vat. w sytuacji gdy podatnik nie będzie odpowiednio uważny przy zawieraniu transakcji, a więc zignoruje obiektywne okoliczności, wskazujące na to, że transakcja może mieć na celu naruszenie prawa lub oszustwo, wówczas może zostać zakwestionowane jego prawo do odliczenia vat. podjęcie więc przez podatnika działań wskazanych w metodyce istotnie zwiększa prawdopodobieństwo dochowania przez podatnika należytej staranności. sprawdzanie formalnego statusu kontrahenta ocena dochowania należytej staranności powinna uwzględniać dokonanie sprawdzenia formalnego statusu kontrahenta. mf określiło ponadto, przesłanki które mogą wskazywać, że podatnik nie zweryfikował swojego kontrahenta w stopniu wystarczającym, co może prowadzić do wniosku, że nie dochował należytej staranności. należą do nich: brak rejestracji kontrahenta w krajowym rejestrze sądowym lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, o ile rejestracja w krs lub ceidg jest wymagana w przypadku kontrahenta, kontrahent nie jest zarejestrowany jako podatnik vat czynny (nabywca może to zweryfikować przez usługę "sprawdzenie statusu podmiotu vat" lub poprzez złożenie wniosku do właściwego naczelnika urzędu skarbowego), kontrahent jest, na moment transakcji, wpisany do prowadzonego przez szefa kas wykazu podmiotów, które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnicy vat lub które nie zostały zarejestrowane przez naczelnika urzędu skarbowego, kontrahent nie posiada lub, pomimo żądania podatnika, nie przedstawił wymaganych koncesji i zezwoleń dotyczących towarów będących przedmiotem planowanych transakcji, osoby zawierające umowę/dokonujące transakcji nie posiadają umocowania do działania w imieniu kontrahenta (podatnik może przykładowo zweryfikować umocowanie osób upoważnionych do udzielenia pełnomocnictw w imieniu kontrahenta na podstawie danych z krs lub ceidg. kryteria transakcyjne ministerstwo wskazało także listę kryteriów transakcyjnych dochowania należytej staranności. stwierdzenie przez organ podatkowy, że podatnik zweryfikował okoliczności transakcji wskazane w metodyce, zwiększy prawdopodobieństwo, iż podatnik dochował należytej staranności. za nietypową należy uznać sytuację, gdy kontrahent (dostawca) lub podmiot działający w jego imieniu proponuje podatnikowi dalszą sprzedaż dostarczonych przez kontrahenta towarów wskazanemu przez ten podmiot nabywcy. przy czym ten nabywca płaci należność za towar podatnikowi, zanim ten zapłaci swojemu kontrahentowi. tym samym płatność za towar (od podmiotu wskazanego przez kontrahenta - przez podatnika - do kontrahenta) zabezpiecza transakcję u podatnika zanim jeszcze dojdzie do dostawy towaru. na brak dochowania przez podatnika należytej staranności mogą wskazywać następujące okoliczności: podatnik nie weryfikował w sposób regularny czy kontrahent jest zarejestrowany jako podatnik vat czynny, podatnik nie weryfikował w sposób regularny czy kontrahent nie utracił wymaganych koncesji i zezwoleń, podatnik nie weryfikował w sposób regularny czy osoby zawierające umowę/dokonujące transakcji posiadają aktualne umocowania do działania w imieniu kontrahenta, kontrahent został wpisany do prowadzonego przez szefa kas wykazu podmiotów, które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnicy vat, chyba że rejestracja kontrahenta została przywrócona w późniejszym okresie. przy ocenie dochowania przez podatnika należytej staranności w sytuacji kontynuacji współpracy z kontrahentem, należy wziąć pod uwagę kryteria formalne, jednakże ich wystąpienie nie musi każdorazowo oznaczać, że podatnik nie dochował należytej staranności. najważniejszym czynnikiem przy ocenie dochowania należytej staranności jest zmiana, bez ekonomicznego uzasadnienia, dotychczasowych zasad współpracy między podatnikiem, a jego kontrahentem. dodatkowo ministerstwo wskazało, że metodyka podlegać będzie aktualizacji m.in. z uwagi na zmiany w przepisach prawa, jak również w celu dostosowania jej treści do aktualnych potrzeb kas albo gdyby na taką konieczność wskazywała praktyka życia gospodarczego. z uwagi na to, że okoliczności określone w metodyce nie mają charakteru zamkniętego, organy podatkowe mogą brać pod uwagę wszystkie okoliczności, jakie uznają za konieczne dla rzetelnej oceny dochowania przez podatnika należytej staranności. ponadto zaznaczono, że każda sytuacja powinna być rozpatrywana przez organ podatkowy na tle całokształtu okoliczności towarzyszących danej transakcji gospodarczej. najważniejsze kryteria transakcyjne dochowania należytej staranności: - zawarcie transakcji bez ryzyka gospodarczego, - płatność gotówką albo obniżenie ceny w razie płatności gotówką - w przypadku gdy wartość transakcji przekracza 15.000 zł, - zapłata za towar na dwa odrębne rachunki bankowe (nie dotyczy mechanizmu podzielonej płatności), rachunek podmiotu trzeciego lub rachunek zagraniczny, - cena towaru znacząco odbiegała od ceny rynkowej - bez ekonomicznego uzasadnienia, - transakcja, bez ekonomicznego uzasadnienia, dotyczyła towarów, które należały do innej branży niż ta, w której działa kontrahent i których dotychczas podatnik od niego nie nabywał, - termin płatności za towar od podatnika był krótszy niż standardowy termin płatności - bez ekonomicznego uzasadnienia, - warunki transakcji nie gwarantują bezpieczeństwa obrotu (według standardów obowiązujących w danej branży), - kontrahent dostarczał towary niezgodne z wymaganiami jakościowymi określonymi w przepisach prawa, - transakcja pomiędzy podatnikiem a kontrahentem nie została udokumentowana umową w formie pisemnej (w tym w formie elektronicznej), zamówieniem lub innym potwierdzeniem warunków tej transakcji. ©123rf/picsel autor: aleksandra węgielska gazeta podatkowa nr 44 (1501) z dnia 2018-06-01 gofin podpowiada źródło informacji: więcej o: podatek, vat zobacz równieżbony towarowe a rozliczenie podatku vatzgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy o vat odpłatne wydanie bonu, kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców tuż-tużw sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w więcej informacjipowiązane informacjebony towarowe a rozliczenie podatku vatkolejne ułatwienia dla przedsiębiorców tuż-tużewidencja kosztów i przychodów na przełomie miesiącazus od nieodpłatnej umowy współmałżonkówkorygowanie błędów w dokumentowaniu transakcji w vatzasady małżeńskiej odpowiedzialności za długi podatkowejak uzyskać indywidualną interpretację podatkową?zabezpieczenie przy nabywaniu nieruchomościbony towarowe a rozliczenie podatku vat37 proc. msp rozważa wprowadzenie split payment w przyszłościkolejne ułatwienia dla przedsiębiorców tuż-tużprzekazywanie struktur jpk na żądanie organu podatkowegomniejsze składki zus dla drobnych przedsiębiorcówuokik zaostrzył politykę karania przedsiębiorcówewidencja kosztów i przychodów na przełomie miesiąca ankietaczy istnieją różnice jakości produktów w polsce i na zachodzie?tak nie trudno powiedzieć nie mam zdania czy istnieją różnice jakości produktów w polsce i na zachodzie?dziękujemy. twój głos został już zarejestrowanywynikitak 93%nie 4%trudno powiedzieć 2%nie mam zdania 1%głosów: 10125zagłosuj w innych ankietach » skomentuj artykuł: przejdź do forum » wasze komentarze (16) dodaj komentarz pokaż: wszyscy zalogowani sortuj: najnowsze najstarsze najlepiej ocenione wg liczby odp. najnowsze najstarsze najlepiej ocenione wg liczby odp. ~canada - 14.06 (13:41) hahaha-to jak z oceną krowy czarnobiałej-jeden powie że widzi więcej białego a drugi czarnego,podatniku jesteś na przegranej pozycji. 0 0 odpowiedz ~rs - 14.06 (08:17) im dłużej rządzą tym bardziej debilne pomysły im przychodzą do głowy odpowiedzi: 1 53 2 odpowiedz ~tirówka - 14.06 (12:35) tylko ełro jest wstanie nas uratować !!! 2 6 odpowiedz ~x - 14.06 (12:21) oprócz sprawdzenia statusu vat podatnika warto również sprawdzić, czy twój kontrahent nie jest wyborcą głosującym na pis. co prawda prawdopodobieństwo znikome, ale obciach wielki. 11 2 odpowiedz ~werty - 14.06 (11:53) zarząd kgh (kghm) zarekomendował akcjonariuszom przekazanie całego zysku netto za 2017 r., w kwocie 1 323,77 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka. "opracowując rekomendację, zarząd kghm polska miedź s.a. wziął pod uwagę przede wszystkim aktualną oraz prognozowaną sytuację finansową grupy kapitałowej kghm polska miedź s.a. ze szczególnym uwzględnieniem poziomu planowanych krajowych wydatków inwestycyjnych przy wysokim poziomie zadłużenia grupy kapitałowej kghm polska miedź s.a." - czytamy w komunikacie. w 2011 wypłacono dywidendy 5 668 mln zł, to ja się pytam gdzie ten boooom gospodarczy i ile jeszcze spółki wytrzymają ich okradania. 4 0 odpowiedz ~az100 - 14.06 (10:06) w takiej postaci w jakiej funkcjonuje ustawa vat obecnie i w przeszłości jest ona kryminogenna na 2 sposoby: 1) generuje stan prawny umożliwiający oszustom stosunkowo łatwy zarobek przy niewielkim ryzyku kary 2) obciąża uczciwych podatników skutkami oszustw dokonanych przez innych. i żaden rząd nie podjął działań aby to zmienić definitywnie. co najwyżej ograniczają. choć w tym przypadku raczej rozszerzają skalę niepraworządności. 13 1 odpowiedz ~hania - 14.06 (09:54) dlaczego złotówka słabnie. trzeba ją mocno wzmocnić . 2 0 odpowiedz ~firma - 14.06 (09:51) banda pisowskich nierobów którzy by chcieli miec wszystko podane na tacy bo "im sie to zwyczajnie należało" 30 2 odpowiedz ~przedsiebiorca - 14.06 (09:48) pisowcy szukajcie sobie złodzieji wśród swoich a nie obciązajcie drobnych przedsiebiorców często usługodawców jakimis plikami jpk czy sprawdzaniem kontrachentów którzy dokonuja transakcji na 20-100zł !!!! 35 1 odpowiedz ~george - 14.06 (09:46) ten pis to istna skaranie boskie. mam nadzieję, że zakończy swoją przygodę z władzą na jednej kadencji, bo inaczej zadusi przedsiębiorczość w polsce skuteczniej niż pzpr w prl-u. 30 2 odpowiedz 12następne dodaj komentarz najciekawsze tematy na forumniemcy chcą emigrować? szokujące wyniki sondażuczego rosja polsce nie przebaczy? ostre słowa ambasadorazaskakujące wyniki sondażu zaufania do politykówtrump naprawdę to zrobi? ta decyzja dotknie cały świat biznes w interia.pl to najświeższe informacje gospodarcze, a więc aktualne kursy walut, notowania giełdowe i wiadomości z gpw. serwis funkcjonuje jako niezbędnik każdego przedsiębiorcy - dowiedz się, na jakiej zasadzie działa firma i giełda, jak rozliczyć pit, co zmieniło się w prawie gospodarczym oraz jakie fundusze inwestycyjne i waluty warto nabyć. przeczytaj rekomendacje ekspertów i z sukcesem pomnażaj swój kapitał.napisz do nasmapa serwisunewsroomrssprzeglądaj w wersji mobilnejreklamakorzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu. polityka cookies. prywatność. copyright © 1999-2018 interia.pl. wszystkie prawa zastrzeżone.

Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

Words density analysis:

Numbers of all words: 1912

One word
nie - 6.01% (115)
pod - 4.34% (83)
że - 1.78% (34)
podatnik - 1.73% (33)
- 1.67% (32)
ale - 1.41% (27)
czy - 1.41% (27)
kontrahent - 1.36% (26)
vat - 1.31% (25)
jest - 1.2% (23)
pogoda - 1.15% (22)
przez - 1.1% (21)
należy - 0.99% (19)
przy - 0.99% (19)
tej - 0.94% (18)
jak - 0.94% (18)
należytej - 0.89% (17)
staranności - 0.89% (17)
transakcji - 0.84% (16)
towar - 0.84% (16)
powie - 0.84% (16)
się - 0.78% (15)
odpowiedz - 0.63% (12)
kontrahenta - 0.63% (12)
lub - 0.63% (12)
podatnika - 0.58% (11)
sie - 0.58% (11)
pis - 0.58% (11)
aby - 0.58% (11)
14.06 - 0.52% (10)
ona - 0.52% (10)
dochowania - 0.52% (10)
zus - 0.47% (9)
niej - 0.47% (9)
działa - 0.47% (9)
dla - 0.47% (9)
- 0.47% (9)
które - 0.47% (9)
serwis - 0.47% (9)
bez - 0.47% (9)
rząd - 0.42% (8)
ten - 0.42% (8)
biznes - 0.42% (8)
jako - 0.42% (8)
zasad - 0.42% (8)
prawa - 0.37% (7)
podmiot - 0.37% (7)
został - 0.37% (7)
okoliczności - 0.37% (7)
przedsiębiorców - 0.37% (7)
notowania - 0.37% (7)
ich - 0.31% (6)
staranności. - 0.31% (6)
nad - 0.31% (6)
interia - 0.31% (6)
transakcja - 0.31% (6)
może - 0.31% (6)
oszustw - 0.31% (6)
nowa - 0.31% (6)
stan - 0.31% (6)
więc - 0.31% (6)
oraz - 0.31% (6)
nas - 0.31% (6)
weryfikował - 0.26% (5)
zakresie - 0.26% (5)
- 0.26% (5)
ceny - 0.26% (5)
jego - 0.26% (5)
ocenie - 0.26% (5)
gdy - 0.26% (5)
waluty - 0.26% (5)
tych - 0.26% (5)
kgh - 0.26% (5)
interia.pl - 0.26% (5)
podatkowe - 0.26% (5)
głos - 0.26% (5)
również - 0.26% (5)
komentarz - 0.26% (5)
kas - 0.21% (4)
kghm - 0.21% (4)
uzasadnienia, - 0.21% (4)
ekonomicznego - 0.21% (4)
skarbowego - 0.21% (4)
ustaw - 0.21% (4)
sowa - 0.21% (4)
wyniki - 0.21% (4)
firma - 0.21% (4)
przypadku - 0.21% (4)
forum - 0.21% (4)
tym - 0.21% (4)
urzędu - 0.21% (4)
naczelnika - 0.21% (4)
tech - 0.21% (4)
uwagę - 0.21% (4)
jakie - 0.21% (4)
kapitał - 0.21% (4)
online - 0.21% (4)
osób - 0.21% (4)
vat. - 0.21% (4)
odliczenia - 0.21% (4)
imieniu - 0.21% (4)
polsce - 0.21% (4)
ministerstwo - 0.21% (4)
towarów - 0.21% (4)
niż - 0.21% (4)
statusu - 0.21% (4)
gazeta - 0.21% (4)
płatności - 0.21% (4)
prawo - 0.21% (4)
organ - 0.21% (4)
wskazane - 0.16% (3)
osoby - 0.16% (3)
posiada - 0.16% (3)
podmiotu - 0.16% (3)
kryteria - 0.16% (3)
rozliczenie - 0.16% (3)
sposób - 0.16% (3)
mam - 0.16% (3)
fundusze - 0.16% (3)
prawie - 0.16% (3)
wiadomości - 0.16% (3)
informacje - 0.16% (3)
s.a. - 0.16% (3)
miedź - 0.16% (3)
polska - 0.16% (3)
warto - 0.16% (3)
komentarze - 0.16% (3)
jakości - 0.16% (3)
regularny - 0.16% (3)
ułatwienia - 0.16% (3)
kolejne - 0.16% (3)
podatku - 0.16% (3)
towarowe - 0.16% (3)
więcej - 0.16% (3)
dnia - 0.16% (3)
kontrahentem - 0.16% (3)
ta, - 0.16% (3)
cena - 0.16% (3)
zarejestrowany - 0.16% (3)
zostały - 0.16% (3)
dokument - 0.16% (3)
działań - 0.16% (3)
prawdopodobieństwo - 0.16% (3)
metodyce - 0.16% (3)
to, - 0.16% (3)
transakcji, - 0.16% (3)
wersji - 0.16% (3)
mobilnej - 0.16% (3)
ios - 0.16% (3)
podatnicy - 0.16% (3)
vat, - 0.16% (3)
której - 0.16% (3)
krs - 0.16% (3)
którzy - 0.16% (3)
być - 0.16% (3)
okoliczności, - 0.16% (3)
czym - 0.16% (3)
metodyka - 0.16% (3)
oceny - 0.16% (3)
krajowych - 0.16% (3)
których - 0.16% (3)
2018 - 0.16% (3)
danej - 0.16% (3)
deccoria - 0.16% (3)
był - 0.16% (3)
podatników - 0.16% (3)
ile - 0.16% (3)
świat - 0.16% (3)
giełda - 0.16% (3)
informacji - 0.16% (3)
brak - 0.16% (3)
mogą - 0.16% (3)
dochował - 0.16% (3)
powiedzieć - 0.1% (2)
trudno - 0.1% (2)
sprawie - 0.1% (2)
listy - 0.1% (2)
muzyka - 0.1% (2)
produktów - 0.1% (2)
przesłanek - 0.1% (2)
różnice - 0.1% (2)
gry - 0.1% (2)
istnieją - 0.1% (2)
miesiąca - 0.1% (2)
drobnych - 0.1% (2)
struktur - 0.1% (2)
nabywcy - 0.1% (2)
jpk - 0.1% (2)
twój - 0.1% (2)
przełomie - 0.1% (2)
moto - 0.1% (2)
przychodów - 0.1% (2)
kosztów - 0.1% (2)
transakcjach - 0.1% (2)
sport - 0.1% (2)
konsultacji - 0.1% (2)
podstaw - 0.1% (2)
odpłatne - 0.1% (2)
ustawy - 0.1% (2)
obecnie - 0.1% (2)
inwestycyjne - 0.1% (2)
zdania - 0.1% (2)
grupy - 0.1% (2)
finansów - 0.1% (2)
jakiej - 0.1% (2)
program - 0.1% (2)
kto - 0.1% (2)
funkcjonuje - 0.1% (2)
urządzenia - 0.1% (2)
zarząd - 0.1% (2)
m.interia.pl - 0.1% (2)
mln - 0.1% (2)
dłużej - 0.1% (2)
serwisie - 0.1% (2)
porady - 0.1% (2)
ebroker - 0.1% (2)
gospodarczy - 0.1% (2)
kapitałowej - 0.1% (2)
radio - 0.1% (2)
!!! - 0.1% (2)
praca - 0.1% (2)
sytuację - 0.1% (2)
przesłanki - 0.1% (2)
skomentuj - 0.1% (2)
film - 0.1% (2)
artykuł - 0.1% (2)
dodaj - 0.1% (2)
sondażu - 0.1% (2)
kobieta - 0.1% (2)
najnowsze - 0.1% (2)
menway - 0.1% (2)
najstarsze - 0.1% (2)
najlepiej - 0.1% (2)
ocenione - 0.1% (2)
wśród - 0.1% (2)
liczby - 0.1% (2)
odp. - 0.1% (2)
innych - 0.1% (2)
rejestracja - 0.1% (2)
wiedzieli - 0.1% (2)
sprawdzanie - 0.1% (2)
formalnego - 0.1% (2)
zawierające - 0.1% (2)
umowę/dokonujące - 0.1% (2)
posiadają - 0.1% (2)
umocowania - 0.1% (2)
działania - 0.1% (2)
istotnie - 0.1% (2)
zezwoleń - 0.1% (2)
transakcyjne - 0.1% (2)
wskazało - 0.1% (2)
celu - 0.1% (2)
zwiększy - 0.1% (2)
będzie - 0.1% (2)
sytuacji - 0.1% (2)
podatnikowi - 0.1% (2)
planowanych - 0.1% (2)
koncesji - 0.1% (2)
nabywca - 0.1% (2)
szefa - 0.1% (2)
kontrahenta, - 0.1% (2)
czynny - 0.1% (2)
zweryfikować - 0.1% (2)
wniosku - 0.1% (2)
zweryfikował - 0.1% (2)
wpisany - 0.1% (2)
prowadzonego - 0.1% (2)
sprawdzenia - 0.1% (2)
wymaganych - 0.1% (2)
wykazu - 0.1% (2)
podmiotów, - 0.1% (2)
fakty - 0.1% (2)
wykreślone - 0.1% (2)
powinna - 0.1% (2)
rejestru - 0.1% (2)
ocena - 0.1% (2)
sprzedaż - 0.1% (2)
płaci - 0.1% (2)
wiedzieć, - 0.1% (2)
cele - 0.1% (2)
gotówką - 0.1% (2)
także - 0.1% (2)
zł, - 0.1% (2)
dotyczy - 0.1% (2)
rachunek - 0.1% (2)
towaru - 0.1% (2)
branży - 0.1% (2)
ceidg - 0.1% (2)
ponadto - 0.1% (2)
dotychczas - 0.1% (2)
termin - 0.1% (2)
podatnikiem - 0.1% (2)
formie - 0.1% (2)
dostawca - 0.1% (2)
podatkowa - 0.1% (2)
gofin - 0.1% (2)
podatkowy - 0.1% (2)
wszystkie - 0.1% (2)
zanim - 0.1% (2)
współpracy - 0.1% (2)
oszustwo - 0.1% (2)
płatność - 0.1% (2)
jeszcze - 0.1% (2)
wskazywać - 0.1% (2)
obrotu - 0.1% (2)
aktualne - 0.1% (2)
została - 0.1% (2)
musi - 0.1% (2)
mają - 0.1% (2)
transakcja, - 0.1% (2)
sami - 0.1% (2)
między - 0.1% (2)
uwagi - 0.1% (2)
przepisach - 0.1% (2)
prawa, - 0.1% (2)
albo - 0.1% (2)
oznacza - 0.1% (2)
Two words phrases
należytej staranności - 0.89% (17)
- 14.06 - 0.52% (10)
podatnik nie - 0.31% (6)
dochowania należytej - 0.31% (6)
należytej staranności. - 0.31% (6)
przez podatnika - 0.31% (6)
w zakresie - 0.26% (5)
kontrahent nie - 0.21% (4)
za towar - 0.21% (4)
dochowania przez - 0.21% (4)
podatnika należytej - 0.21% (4)
do odliczenia - 0.21% (4)
zakresie vat - 0.21% (4)
pod uwagę - 0.21% (4)
naczelnika urzędu - 0.21% (4)
urzędu skarbowego - 0.21% (4)
bez ekonomicznego - 0.21% (4)
odliczenia vat - 0.21% (4)
2 odpowiedz - 0.21% (4)
dla przedsiębiorców - 0.21% (4)
ekonomicznego uzasadnienia, - 0.21% (4)
ułatwienia dla - 0.16% (3)
polska miedź - 0.16% (3)
w imieniu - 0.16% (3)
imieniu kontrahenta - 0.16% (3)
0 odpowiedz - 0.16% (3)
w polsce - 0.16% (3)
w sposób - 0.16% (3)
rozliczenie podatku - 0.16% (3)
towarowe a - 0.16% (3)
kolejne ułatwienia - 0.16% (3)
regularny czy - 0.16% (3)
a rozliczenie - 0.16% (3)
ocenie dochowania - 0.16% (3)
przez naczelnika - 0.16% (3)
w wersji - 0.16% (3)
nie weryfikował - 0.16% (3)
wersji mobilnej - 0.16% (3)
biznes w - 0.16% (3)
przy ocenie - 0.16% (3)
że podatnik - 0.16% (3)
staranności w - 0.16% (3)
również w - 0.16% (3)
dochował należytej - 0.16% (3)
w metodyce - 0.16% (3)
prawa do - 0.1% (2)
transakcji w - 0.1% (2)
przez organ - 0.1% (2)
na przełomie - 0.1% (2)
i przychodów - 0.1% (2)
listy przesłanek - 0.1% (2)
transakcjach krajowych - 0.1% (2)
przepisach prawa, - 0.1% (2)
- transakcja - 0.1% (2)
kryteria transakcyjne - 0.1% (2)
ustawy o - 0.1% (2)
przesłanek należytej - 0.1% (2)
wiedzieć, że - 0.1% (2)
w której - 0.1% (2)
w formie - 0.1% (2)
uzasadnienia, - - 0.1% (2)
odliczenia vat. - 0.1% (2)
lub ceidg - 0.1% (2)
istnieją różnice - 0.1% (2)
wg liczby - 0.1% (2)
fundusze inwestycyjne - 0.1% (2)
a więc - 0.1% (2)
wyniki sondażu - 0.1% (2)
dodaj komentarz - 0.1% (2)
1 odpowiedz - 0.1% (2)
kapitałowej kghm - 0.1% (2)
w serwisie - 0.1% (2)
- serwis - 0.1% (2)
najlepiej ocenione - 0.1% (2)
jakości produktów - 0.1% (2)
najnowsze najstarsze - 0.1% (2)
liczby odp. - 0.1% (2)
ocenione wg - 0.1% (2)
najstarsze najlepiej - 0.1% (2)
mam zdania - 0.1% (2)
nie mam - 0.1% (2)
trudno powiedzieć - 0.1% (2)
uwagi na - 0.1% (2)
oceny dochowania - 0.1% (2)
danej transakcji - 0.1% (2)
w przepisach - 0.1% (2)
kontrahenta w - 0.1% (2)
statusu kontrahenta - 0.1% (2)
formalnego statusu - 0.1% (2)
do działania - 0.1% (2)
transakcji nie - 0.1% (2)
zawierające umowę/dokonujące - 0.1% (2)
koncesji i - 0.1% (2)
jako podatnicy - 0.1% (2)
z rejestru - 0.1% (2)
zostały wykreślone - 0.1% (2)
przez kontrahenta - 0.1% (2)
podmiotów, które - 0.1% (2)
kas wykazu - 0.1% (2)
przez szefa - 0.1% (2)
do prowadzonego - 0.1% (2)
podatnik vat - 0.1% (2)
zarejestrowany jako - 0.1% (2)
nie jest - 0.1% (2)
kontrahenta, kontrahent - 0.1% (2)
krs lub - 0.1% (2)
to, że - 0.1% (2)
z uwagi - 0.1% (2)
wykazu podmiotów, - 0.1% (2)
w przypadku - 0.1% (2)
w transakcjach - 0.1% (2)
jest to - 0.1% (2)
rejestru jako - 0.1% (2)
skarbowego z - 0.1% (2)
w ocenie - 0.1% (2)
wykreślone przez - 0.1% (2)
które zostały - 0.1% (2)
szefa kas - 0.1% (2)
w sytuacji - 0.1% (2)
prowadzonego przez - 0.1% (2)
wpisany do - 0.1% (2)
działania w - 0.1% (2)
umocowania do - 0.1% (2)
umowę/dokonujące transakcji - 0.1% (2)
osoby zawierające - 0.1% (2)
kontrahent jest - 0.1% (2)
zakresie vat. - 0.1% (2)
biznes sport - 0.1% (2)
fakty biznes - 0.1% (2)
Three words phrases
dochowania należytej staranności - 0.31% (6)
dochowania przez podatnika - 0.21% (4)
podatnika należytej staranności - 0.21% (4)
do odliczenia vat - 0.21% (4)
w zakresie vat - 0.21% (4)
bez ekonomicznego uzasadnienia, - 0.21% (4)
przez podatnika należytej - 0.21% (4)
w sposób regularny - 0.16% (3)
nie weryfikował w - 0.16% (3)
sposób regularny czy - 0.16% (3)
weryfikował w sposób - 0.16% (3)
w imieniu kontrahenta - 0.16% (3)
przez naczelnika urzędu - 0.16% (3)
należytej staranności w - 0.16% (3)
towarowe a rozliczenie - 0.16% (3)
podatnik nie weryfikował - 0.16% (3)
dochował należytej staranności. - 0.16% (3)
w wersji mobilnej - 0.16% (3)
kghm polska miedź - 0.16% (3)
najlepiej ocenione wg - 0.1% (2)
wg liczby odp. - 0.1% (2)
osoby zawierające umowę/dokonujące - 0.1% (2)
najstarsze najlepiej ocenione - 0.1% (2)
umocowania do działania - 0.1% (2)
w polsce i - 0.1% (2)
kosztów i przychodów - 0.1% (2)
różnice jakości produktów - 0.1% (2)
że podatnik nie - 0.1% (2)
polsce i na - 0.1% (2)
w przepisach prawa, - 0.1% (2)
- bez ekonomicznego - 0.1% (2)
jakości produktów w - 0.1% (2)
na przełomie miesiąca - 0.1% (2)
fakty biznes sport - 0.1% (2)
jest zarejestrowany jako - 0.1% (2)
kontrahent nie jest - 0.1% (2)
przesłanek należytej staranności - 0.1% (2)
w transakcjach krajowych - 0.1% (2)
do odliczenia vat. - 0.1% (2)
listy przesłanek należytej - 0.1% (2)
ocenie dochowania należytej - 0.1% (2)
staranności w vat - 0.1% (2)
w zakresie vat. - 0.1% (2)
na to, że - 0.1% (2)
zarejestrowany jako podatnik - 0.1% (2)
regularny czy kontrahent - 0.1% (2)
do prowadzonego przez - 0.1% (2)
szefa kas wykazu - 0.1% (2)
podmiotów, które zostały - 0.1% (2)
wykreślone przez naczelnika - 0.1% (2)
urzędu skarbowego z - 0.1% (2)
rejestru jako podatnicy - 0.1% (2)
zawierające umowę/dokonujące transakcji - 0.1% (2)
do działania w - 0.1% (2)
w serwisie biznes - 0.1% (2)
kapitałowej kghm polska - 0.1% (2)

Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

© 2015-2017 Website review of biznes.interia.pl/prasa/gazeta-podatkowa/news/przeslanki-nalezytej-starannosci-w-vat,2572694,3415 by SEOWYKOP - to darmowe narzędzie online do szybkiego wykonania audytu twojej strony www. Przeanalizujemy strukturę twojej strony www i podamy co jest do poprawienia. | 1.79121 | SEOWYKOP.PL - Wyszukiwarka stron