find.vodka - Shorten URLs and EARN MONEYResults of analysis for biznes.interia.pl/prasa/gazeta-podatkowa/news/podstawa-i-dopelnienie-ekwiwalentu-za-urlop,2578605,3415

HTML Content

Title:

Podstawa i dopełnienie ekwiwalentu za urlop - Biznes w INTERIA.PL

Description:

Podstawa i dopełnienie ekwiwalentu za urlop - Biznes w INTERIA.PL - Coroczny urlop wypoczynkowy jest prawem każdego pracownika. Powinien on być wykorzystany w naturze w czasie trwania stosunku pracy. Jeżeli jednak do dnia ustania zatrudnienia pracownikowi

Keywords:

Coroczny, urlop, wypoczynkowy, jest, prawem, każdego, pracownika, Powinien, wykorzystany, naturze, Biznes, INTERIA.PL

Here you find basic information about your page. Title of your page is very important for better visibility in search engines like Google, Bing or Yahoo. Meta tag description is also very important tag for search visibility. Meta keywords is used by some web catalogues.

SEO Content

URL:

biznes.interia.pl/prasa/gazeta-podatkowa/news/podstawa-i-dopelnienie-ekwiwalentu-za-urlop,2578605,3415

Status Code:

200

Content Type:

text/html; charset=iso-8859-2

Language:

pl

Here you find information from server response headers. This information is important for header analysis. Check, if your answer code is 200 - correct request. Answer code for error (no-existing) page is 400.

Ranking:

1.88 score from seowykop.pl for:biznes.interia.pl/prasa/gazeta-podatkowa/news/podstawa-i-dopelnienie-ekwiwalentu-za-urlop,2578605,3415

Text on your page:

przejdďż˝ do g��wnej czďż˝ci strony interia fakty biznes sport moto tech gry muzyka film kobieta menway plotki forum zaloguj się załóż konto serwisy interia.pl poczta fakty biznes sport pomponik pogoda styl kobieta nowe technologie gry giełda waluty praca wyniki motoryzacja film świat seriali muzyka nowa historia dziecko menway pc format mobtech program tv horoskop świat kobiety noclegi opracowania ebrokerpartner encyklopedia bryk sowa finansowa tekściory radio shoperia baza krs okazjum na żywo forum smaker deccoria maxmodels rankomat tipy promocyjni kody rabatowe zakupy porównywarka ebroker opinie24 biznes firma czateria zdrowie porady gotowanie pieniądze podróże rodzina promoceny radio online pogoda poznań pogoda łódź pogoda lublin pogoda olsztyn pogoda gdynia pogoda kielce pogoda zabrze pogoda gliwice pogoda bytom pogoda zielona góra pogoda koszalin pogoda płock pogoda rybnik pogoda tychy pogoda wałbrzych pogoda opole pogoda legnica pogoda przemyśl pogoda zamość pogoda rzeszów pogoda warszawa prawo jazdy biznes wyszukiwarka serwisowa w serwisie biznes w serwisie bizneswśród walorówwybierz × m.interia.pl korzystasz z urządzenia mobilnego? wybróbuj wersję interii, zaprojektowaną specjalnie dla twojego urządzenia. startwiadomościgiełdywalutypracafirmanieruchomościbudownictwopodatkimediaprasagaleriebiznestvankietyraportynotowania gpwwaluty onlinekredyty hipotecznemapa serwisunewsroommakroekonomiaubezpieczeniawiadomości dniamakroekonomiafinanse osobistenotowania gpwstatystyki gpwanaliza technicznanotowania i indeksynewconnectgiełdy zagraniczneaktualnościkomentarzesurowcekontraktyemitentkalendariumrynek pierwotnypochodnenarzędziasurowce onlineprofile spółekwykresymoja giełdafundusze inwestycyjnefundusze emerytalneikeknfsłownik giełdowyaktualnościkomentarzewaluty onlinekantorynotowania nbpnbp kupno/sprzedażnotowania f/xnotowania i indeksyaktualnościaktualnościkalkulatorymakroekonomiainformacje z firmhoteleaktualnościkredyty hipoteczneemmersonpolecamy:deccoria - serwis wnętrzarskiaktualnościporady budowlanepolecamy:deccoria - serwis wnętrzarskiaktualnościepodatnik.pl stawki podatkoweformularze pit-ówprogram pitnowy przemysłgazeta podatkowagofin.plprivate bankinggazeta bankowatrenddziennik gazeta prawnarynek kolejowyrynek infrastrukturyrynek zdrowiarynek spożywczyfotoreportażeteraz tonie grecja. kto następnykryzys finansowy w świeciegaz łupkowyporozmawiajmy o zarobkachemerytury: musimy dłużej pracować? × treść dostępna również w wersji mobilnej na m.interia.pl oraz w aplikacjach na ios i android mrpips: podstawa i dopełnienie ekwiwalentu za urlop czwartek, 12 lipca 2018 (06:00) tweetnij0skomentuj ten artykuł możesz przeczytać również w wersji mobilnej » coroczny urlop wypoczynkowy jest prawem każdego pracownika. powinien on być wykorzystany w naturze w czasie trwania stosunku pracy. jeżeli jednak do dnia ustania zatrudnienia pracownikowi pozostanie jakaś część lub cały niewykorzystany urlop, przekształci się on w prawo do ekwiwalentu pieniężnego.niewykorzystany urlop, przekształca się w prawo do ekwiwalentu pieniężnego /©123rf/picsel wliczanie składników do podstawy metodyka ustalania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wynika z przepisów rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (dz. u. z 1997 r. nr 2, poz. 14 ze zm.). w celu jego obliczenia przyjmuje się, w sposób zgodny z powołanym rozporządzeniem, trzy grupy składników, tj. określone w stałej miesięcznej wysokości, przysługujące za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, z wyłączeniem stałych miesięcznych oraz przysługujące za okresy dłuższe niż 1 miesiąc. i tak, składniki wynagrodzenia określone w stałej stawce miesięcznej uwzględnia się przy obliczaniu ekwiwalentu w wysokości należnej w miesiącu nabycia do niego prawa. zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, przyjmuje się przy ustalaniu podstawy tego ekwiwalentu w przeciętnej wysokości z tego okresu. jeśli jednak przez cały okres przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru ekwiwalentu poprzedzający miesiąc nabycia do niego prawa lub przez okres krótszy, lecz obejmujący pełny miesiąc kalendarzowy lub pełne miesiące kalendarzowe, pracownikowi nie przysługiwało wynagrodzenie zmienne - przy ustalaniu tej podstawy uwzględnia się najbliższe miesiące, za które ono przysługiwało. wynagrodzenie zmienne wymaga też czasami dopełnienia podstawy. stosuje się je, gdy pracownik nie przepracował pełnego okresu, z którego obliczana jest podstawa wymiaru. wówczas wynagrodzenie jakie pracownik faktycznie otrzymał w tym okresie dzieli się przez liczbę dni pracy, za które to wynagrodzenie przysługiwało. otrzymany wynik mnoży się przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy (przykład 1). natomiast składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się przy jego ustalaniu w średniej wysokości z tego okresu (przykład 2). obliczanie ekwiwalentu ekwiwalent za niewykorzystany urlop oblicza się: dzieląc sumę miesięcznych wynagrodzeń przez współczynnik urlopowy, a następnie dzieląc tak otrzymany ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez liczbę odpowiadającą dobowej normie czasu pracy obowiązującej pracownika, a następnie, mnożąc tak otrzymany ekwiwalent za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. w podanym sposobie obliczania ekwiwalentu wykorzystywany jest współczynnik urlopowy, który wyraża przeciętną miesięczną liczbę dni przypadających do przepracowania w tym roku. w 2018 r. współczynnik do obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla pracowników pełnoetatowych wynosi 20,92. dla pracownika "niepełnoetatowego" podlega on proporcjonalnemu zmniejszeniu do wymiaru czasu pracy takiego pracownika. dla zatrudnionego na 1/2 etatu współczynnik urlopowy w 2018 r. wynosi 10,46, tj. 1/2 etatu × 20,92. jak wynika z powołanych przepisów sposób obliczenia ekwiwalentu za urlop jest jednakowy dla pracowników pełnoetatowych i niepełnoetatowych. różnica polega na stosowaniu współczynnika urlopowego zmniejszonego proporcjonalnie do wielkości etatu. przykład 1 pracownik zatrudniony na 3/4 etatu i wykonujący pracę od poniedziałku do piątku po 6 godzin na dobę wynagradzany jest stawką 22 zł na godzinę. z dniem 31 lipca br. rozwiąże się jego umowa o pracę zawarta na czas określony. pracownik od 7 maja br. nieprzerwanie choruje, przy czym za 2 dni pracy w maju br. otrzymał wynagrodzenie w kwocie 264 zł. za marzec i kwiecień br., w których przepracował odpowiednio 22 i 20 dni, wynagrodzenie wyniosło odpowiednio 2.904 zł i 2.640 zł. posiada on 9 dni (72 godz.) niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. w celu obliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wynagrodzenie za 3 miesiące poprzedzające pełny miesiąc niezdolności do pracy, tj. za okres od marca do maja 2018 r., należy dopełnić. pracownik w wymienionych miesiącach powinien przepracować 62 dni (22 dni + 20 dni + 20 dni). dopełnienie podstawy: - (2.904 zł + 2.640 zł + 264 zł) : (22 dni + 20 dni + 2 dni) = 132 zł, - 132 zł × 62 dni = 8.184 zł, - 8.184 zł : 3 = 2.728 zł. obliczenie ekwiwalentu: - 2.728 zł : (20,92 × 3/4 etatu) = 173,87 zł, - 173,87 zł : 8 = 21,73 zł, - 21,73 zł × 72 godz. = 1.564,56 zł. przykład 2 pracownik pełnoetatowy z dniem 13 lipca 2018 r. rozwiązuje umowę o pracę i przechodzi na emeryturę. posiada 128 godzin niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. przysługuje mu stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4.150 zł oraz premie kwartalne. w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozwiązania umowy o pracę otrzymał 4 premie w łącznej kwocie 3.600 zł. pracownika obowiązuje 8-godzinna dobowa norma czasu pracy. przeciętna premia dla potrzeb obliczenia ekwiwalentu wynosi 300 zł (3.600 zł : 12 m-cy). natomiast podstawę do ustalenia ekwiwalentu stanowi kwota 4.450 zł, tj. 4.150 zł + 300 zł. wysokość ekwiwalentu wynosi 3.403,52 zł, zgodnie z wyliczeniem: - 212,72 zł (4.450 zł : 20,92), - 26,59 zł (212,72 zł : 8), - 3.403,52 zł (128 godz. × 26,59 zł). podstawa prawna ustawa z dnia 26.06.1974 r. - kodeks pracy (dz. u. z 2018 r. poz. 917 ze zm.)autor: ewa madejek gazeta podatkowa nr 55 (1512) z dnia 2018-07-09 gofin podpowiada sprawdź: https://sii.pl/oddzialy/krakow/, tłumaczenia medyczne online, reserved promocje - zrabatowani źródło informacji: więcej o: urlop, ekwiwalent, kodeks pracy, niewykorzystany urlop, zaległy urlop zobacz równieżeliminowanie punktów spornych przy najmie lokaliwiele sporów na tle stosunku najmu powstaje na etapie rozliczeń dokonanych po sposoby na klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowaniklauzula przeciwko unikaniu opodatkowania ma niwelować korzyści podatkowe więcej informacjipowiązane informacjeeliminowanie punktów spornych przy najmie lokalisposoby na klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowanibrak zaświadczenia i wpisu w dowodzie rejestracyjnymmiesięczne i kwartalne zaliczki na podatek w 2019 r.ustalanie wynagrodzenia za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracyzmiany w zakresie druków i kodów w zuskrajowy rejestr zadłużonych wpłynie na funkcjonowanie firmsporządzenie przez płatnika deklaracji pit-4r za 2018 rokpierwszy w polsce sąd arbitrażowy online już działakomornik bierze wszystkomiesięczne i kwartalne zaliczki na podatek w 2019 r.zus: od 1 grudnia wystawiono ponad 5 mln e-zwolnieńuknf zabiera się za rynek family office. eksperci: branża ma wiele do przemyśleniapoczta polska ostrzega pracowników. listonosze mają uważać, co piszą w internecieprokuratorzy dostaną niezwykle groźne narzędzie ankietajak oceniasz propozycję dopłaty 36 tys. zł do zakupu samochodu elektrycznego? dobrze zle trudno powiedzieć nie mam zdania jak oceniasz propozycję dopłaty 36 tys. zł do zakupu samochodu elektrycznego? dziękujemy. twój głos został już zarejestrowanywynikidobrze 38%zle 50%trudno powiedzieć 7%nie mam zdania 5%głosów: 671zagłosuj w innych ankietach » skomentuj artykuł: przejdź do forum » wasze komentarze (80) dodaj komentarz pokaż: wszyscy zalogowani sortuj: najnowsze najstarsze najlepiej ocenione wg liczby odp. najnowsze najstarsze najlepiej ocenione wg liczby odp. ~maria - 13.07.2018 (10:39) mała, ten papier co ci dali jest nieważny z mocy prawa, bo wbrew ustawie 0 0 odpowiedz ~gfdg - 12.07.2018 (08:39) na śmieciówkach pracuja setki tysięcy polaków i nie mają prawa do żadnego urlopu, a państwo polskie udaje, że tego nie widzi! odpowiedzi: 4 148 8 odpowiedz ~ślusarz - 12.07.2018 (17:03) o czym tu jeczeć ja od 24 lat na urlopie nie byłem bo jak iść na urlop prowadząc własną firmę jak liczysz że pracownicy nawet zaufani popchną ci interas jak cię nie będzie 2 czy 3 tygodnie to się mylisz .każdy miałczy to ubranie to buty to badania i kursy do tego podatki zusy . pracownik chce miec miejsce pracy dobre narzędzia i maszyny material rysunek i robi szef musi towszystko połapać i jest tak ze pracownik n grillu czy na rybach a boos na zakładzie do 2 w nocy. odpowiedzi: 7 7 32 odpowiedz ~no to ..dziubek - 12.07.2018 (16:46) sami widzicie, w szkole uczą grać na flecie i malować bzdury na lekcjach plastyki; plecaki uginają się na plecach dzieciaków niosących pędzle, kredki, bloki techniczne, strój na wychowanie fizyczne, i jeszcze trzeba wpakować flet w tornister, a o książkach to już nie wspomnę, i podręcznik i ćwiczenia i te wszystkie wymagania w erze ryjbuka, to nie potrwa długo. odpowiedzi: 1 5 4 odpowiedz ~emerytka 70 - 12.07.2018 (17:37) zlikwidować ekwiwalent , wtedy wszyscy odpoczną !!! wprowadzić karę dla pracodawców za brak wykorzystania urlopu, proporcjonalnie za każdy miesiąc zatrudnienia 26: 12 = 2,17 dnia za każdy miesiąc ... do wykorzystania 2 x 2 tygodnie i 6 dni luzem .... na żądanie .... zaraz będzie porządek ....!!!! odpowiedzi: 11 31 3 odpowiedz ~lexlox - 12.07.2018 (17:59) tylko firmy korporacyjne respektują w miarę przysługujące urlopy i ich wykorzystanie podobnie jak czas pracy bo boją się kar i donosów do pip, mali przedsiębiorcy prywatni już tak nie podchodzą do przepisów i często je pomijają niestety co prowadzi do nieporozumień i bałaganu ogólnego w takiej firmie. odpowiedzi: 1 13 1 odpowiedz ~mała - 12.07.2018 (09:49) u mnie dali mi papier, że nie ma ekwiwalentu i co? odpowiedzi: 3 69 6 odpowiedz ~sex - 12.07.2018 (19:48) sex link link link 0 3 odpowiedz ~mslami - 12.07.2018 (18:52) agencje żądza się swoimi prawami urlop też tam jest skrucony o 2 dni 3 2 odpowiedz ~abigaila - 12.07.2018 (18:07) w pszczynie na śląsku zamknięto szpital. mama jest pielęgniarką, pracowała do 30 czerwca. ekwiwalentu nie dostała. na do widzenia dostała gołą wypłatę, a przepracowała tam 12 lat. odpowiedzi: 2 10 0 odpowiedz 1234następne dodaj komentarz najciekawsze tematy na forumlista rydzyka w wyborach do europarlamentu? w sieci wrzenie!zaskakujące wyniki sondażu! w sieci zawrzało!aleksander kwaśniewski w nowej roli! sprawdził się?ojciec rydzyk powiedział o słowo za dużo? w sieci zawrzało! biznes w interia.pl to najświeższe informacje gospodarcze, a więc aktualne kursy walut, notowania giełdowe i wiadomości z gpw. serwis funkcjonuje jako niezbędnik każdego przedsiębiorcy - dowiedz się, na jakiej zasadzie działa firma i giełda, jak rozliczyć pit, co zmieniło się w prawie gospodarczym oraz jakie fundusze inwestycyjne i waluty warto nabyć. przeczytaj rekomendacje ekspertów i z sukcesem pomnażaj swój kapitał.napisz do nasmapa serwisunewsroomrssprzeglądaj w wersji mobilnejreklamakorzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu. polityka cookies. prywatność. copyright © 1999-2019 interia.pl. wszystkie prawa zastrzeżone.

Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

Words density analysis:

Numbers of all words: 1883

One word
nie - 5.36% (101)
dni - 2.44% (46)
się - 1.86% (35)
- 1.81% (34)
urlop - 1.59% (30)
ekwiwalent - 1.38% (26)
przy - 1.22% (23)
pogoda - 1.17% (22)
czy - 1.17% (22)
ekwiwalentu - 1.12% (21)
pracownik - 1.01% (19)
2018 - 0.96% (18)
odpowiedz - 0.9% (17)
miesiąc - 0.9% (17)
pracy - 0.8% (15)
jak - 0.74% (14)
okres - 0.74% (14)
czas - 0.64% (12)
jest - 0.64% (12)
że - 0.53% (10)
serwis - 0.48% (9)
12.07.2018 - 0.48% (9)
dnia - 0.48% (9)
urlopu - 0.48% (9)
przez - 0.42% (8)
ono - 0.42% (8)
wynagrodzenie - 0.42% (8)
prawa - 0.42% (8)
biznes - 0.42% (8)
odpowiedzi: - 0.37% (7)
wykorzystany - 0.37% (7)
tak - 0.37% (7)
notowania - 0.37% (7)
trzy - 0.37% (7)
dla - 0.37% (7)
zł, - 0.32% (6)
podstawy - 0.32% (6)
zł. - 0.32% (6)
interia - 0.32% (6)
wynik - 0.32% (6)
oblicza - 0.32% (6)
niewykorzystany - 0.32% (6)
online - 0.32% (6)
rynek - 0.32% (6)
godzin - 0.32% (6)
liczbę - 0.27% (5)
podatkowa - 0.27% (5)
wysokości - 0.27% (5)
waluty - 0.27% (5)
komentarz - 0.27% (5)
współczynnik - 0.27% (5)
etatu - 0.27% (5)
tech - 0.27% (5)
miesięczne - 0.27% (5)
interia.pl - 0.27% (5)
czasu - 0.27% (5)
tego - 0.27% (5)
pracownika - 0.27% (5)
oraz - 0.27% (5)
wynagrodzenia - 0.27% (5)
już - 0.21% (4)
cię - 0.21% (4)
poprzedzający - 0.21% (4)
obliczenia - 0.21% (4)
jego - 0.21% (4)
wynosi - 0.21% (4)
pieniężnego - 0.21% (4)
przepracował - 0.21% (4)
urlop, - 0.21% (4)
pracę - 0.21% (4)
nabycia - 0.21% (4)
forum - 0.21% (4)
nowa - 0.21% (4)
sowa - 0.21% (4)
br. - 0.21% (4)
pełnoetatowy - 0.21% (4)
niż - 0.21% (4)
gazeta - 0.21% (4)
pracy, - 0.21% (4)
dłuższe - 0.21% (4)
jakie - 0.21% (4)
... - 0.21% (4)
ten - 0.21% (4)
okresie - 0.21% (4)
przykład - 0.21% (4)
okresy - 0.21% (4)
przysługujące - 0.21% (4)
lub - 0.21% (4)
tj. - 0.21% (4)
ustalaniu - 0.16% (3)
je, - 0.16% (3)
wymiaru - 0.16% (3)
urlopowy - 0.16% (3)
pracowników - 0.16% (3)
wypoczynkowego. - 0.16% (3)
niewykorzystanego - 0.16% (3)
zle - 0.16% (3)
fakty - 0.16% (3)
okresu - 0.16% (3)
mam - 0.16% (3)
miesiące - 0.16% (3)
głos - 0.16% (3)
otrzymany - 0.16% (3)
otrzymał - 0.16% (3)
komentarze - 0.16% (3)
które - 0.16% (3)
przysługiwało - 0.16% (3)
poprzedzających - 0.16% (3)
lat - 0.16% (3)
miesięcy - 0.16% (3)
firma - 0.16% (3)
podstawa - 0.16% (3)
ios - 0.16% (3)
wersji - 0.16% (3)
również - 0.16% (3)
.... - 0.16% (3)
godz. - 0.16% (3)
prawo - 0.16% (3)
mnie - 0.16% (3)
stałe - 0.16% (3)
link - 0.16% (3)
każdy - 0.16% (3)
deccoria - 0.16% (3)
wyniki - 0.16% (3)
sieci - 0.16% (3)
giełda - 0.16% (3)
informacje - 0.16% (3)
więc - 0.16% (3)
wiadomości - 0.16% (3)
ewa - 0.16% (3)
fundusze - 0.16% (3)
lipca - 0.16% (3)
mobilnej - 0.16% (3)
pełnoetatowych - 0.16% (3)
przepisów - 0.16% (3)
miesiąc, - 0.16% (3)
2019 - 0.16% (3)
składniki - 0.16% (3)
kwartalne - 0.16% (3)
uwzględnia - 0.16% (3)
rejestr - 0.16% (3)
jednak - 0.16% (3)
unikaniu - 0.16% (3)
przeciwko - 0.16% (3)
zmienne - 0.16% (3)
czym - 0.16% (3)
tys. - 0.11% (2)
kodeks - 0.11% (2)
zakupu - 0.11% (2)
gofin - 0.11% (2)
wiele - 0.11% (2)
najmie - 0.11% (2)
więcej - 0.11% (2)
punktów - 0.11% (2)
sposoby - 0.11% (2)
świadczenia - 0.11% (2)
podatek - 0.11% (2)
zaliczki - 0.11% (2)
spornych - 0.11% (2)
podatkowe - 0.11% (2)
dopłaty - 0.11% (2)
mają - 0.11% (2)
propozycję - 0.11% (2)
klauzulę - 0.11% (2)
oceniasz - 0.11% (2)
papier - 0.11% (2)
samochodu - 0.11% (2)
przedsiębiorcy - 0.11% (2)
musi - 0.11% (2)
sami - 0.11% (2)
wszystkie - 0.11% (2)
erze - 0.11% (2)
!!! - 0.11% (2)
brak - 0.11% (2)
wykorzystania - 0.11% (2)
kar - 0.11% (2)
prowadzi - 0.11% (2)
miec - 0.11% (2)
sex - 0.11% (2)
tam - 0.11% (2)
pracowała - 0.11% (2)
dostała - 0.11% (2)
rydzyk - 0.11% (2)
zawrzało! - 0.11% (2)
działa - 0.11% (2)
prawie - 0.11% (2)
narzędzia - 0.11% (2)
podatki - 0.11% (2)
elektrycznego? - 0.11% (2)
najstarsze - 0.11% (2)
dobrze - 0.11% (2)
trudno - 0.11% (2)
powiedzieć - 0.11% (2)
zdania - 0.11% (2)
skomentuj - 0.11% (2)
dodaj - 0.11% (2)
wszyscy - 0.11% (2)
najnowsze - 0.11% (2)
najlepiej - 0.11% (2)
kursy - 0.11% (2)
ocenione - 0.11% (2)
liczby - 0.11% (2)
odp. - 0.11% (2)
26,59 - 0.11% (2)
dali - 0.11% (2)
mocy - 0.11% (2)
urlopu, - 0.11% (2)
będzie - 0.11% (2)
tygodnie - 0.11% (2)
prawna - 0.11% (2)
urlopowy, - 0.11% (2)
212,72 - 0.11% (2)
zasad - 0.11% (2)
być - 0.11% (2)
stosunku - 0.11% (2)
pracy. - 0.11% (2)
zatrudnienia - 0.11% (2)
pracownikowi - 0.11% (2)
cały - 0.11% (2)
składników - 0.11% (2)
ustalania - 0.11% (2)
wynika - 0.11% (2)
(dz. - 0.11% (2)
pracownika. - 0.11% (2)
poz. - 0.11% (2)
celu - 0.11% (2)
przyjmuje - 0.11% (2)
się, - 0.11% (2)
sposób - 0.11% (2)
określone - 0.11% (2)
stałej - 0.11% (2)
miesięcznej - 0.11% (2)
miesięcznych - 0.11% (2)
powinien - 0.11% (2)
każdego - 0.11% (2)
wypłacone - 0.11% (2)
praca - 0.11% (2)
sport - 0.11% (2)
moto - 0.11% (2)
gry - 0.11% (2)
muzyka - 0.11% (2)
film - 0.11% (2)
kobieta - 0.11% (2)
menway - 0.11% (2)
poczta - 0.11% (2)
nowe - 0.11% (2)
świat - 0.11% (2)
artykuł - 0.11% (2)
program - 0.11% (2)
radio - 0.11% (2)
ebroker - 0.11% (2)
porady - 0.11% (2)
przemyśl - 0.11% (2)
serwisie - 0.11% (2)
m.interia.pl - 0.11% (2)
urządzenia - 0.11% (2)
kto - 0.11% (2)
dopełnienie - 0.11% (2)
niego - 0.11% (2)
bezpośrednio - 0.11% (2)
3.403,52 - 0.11% (2)
8.184 - 0.11% (2)
odpowiednio - 0.11% (2)
2.904 - 0.11% (2)
2.640 - 0.11% (2)
posiada - 0.11% (2)
r., - 0.11% (2)
(22 - 0.11% (2)
zł) - 0.11% (2)
dni) - 0.11% (2)
132 - 0.11% (2)
2.728 - 0.11% (2)
kwocie - 0.11% (2)
173,87 - 0.11% (2)
21,73 - 0.11% (2)
128 - 0.11% (2)
4.150 - 0.11% (2)
premie - 0.11% (2)
3.600 - 0.11% (2)
norma - 0.11% (2)
300 - 0.11% (2)
4.450 - 0.11% (2)
264 - 0.11% (2)
maja - 0.11% (2)
ekwiwalentu, - 0.11% (2)
zgodnie - 0.11% (2)
ustalenia - 0.11% (2)
pełny - 0.11% (2)
pełne - 0.11% (2)
przysługiwało. - 0.11% (2)
wymaga - 0.11% (2)
też - 0.11% (2)
gdy - 0.11% (2)
tym - 0.11% (2)
dni, - 0.11% (2)
(przykład - 0.11% (2)
dniem - 0.11% (2)
natomiast - 0.11% (2)
dzieląc - 0.11% (2)
następnie - 0.11% (2)
godzinę - 0.11% (2)
obliczania - 0.11% (2)
który - 0.11% (2)
20,92. - 0.11% (2)
1/2 - 0.11% (2)
proporcjonalnie - 0.11% (2)
3/4 - 0.11% (2)
inwestycyjne - 0.11% (2)
Two words phrases
- 12.07.2018 - 0.48% (9)
niewykorzystany urlop - 0.32% (6)
ekwiwalentu w - 0.27% (5)
2018 r. - 0.27% (5)
czasu pracy - 0.27% (5)
za okresy - 0.21% (4)
nie ma - 0.21% (4)
ekwiwalentu za - 0.21% (4)
zł, - - 0.21% (4)
przez liczbę - 0.21% (4)
ekwiwalentu pieniężnego - 0.21% (4)
za urlop - 0.21% (4)
niż 1 - 0.21% (4)
20 dni - 0.21% (4)
prawa do - 0.16% (3)
się przy - 0.16% (3)
liczbę dni - 0.16% (3)
współczynnik urlopowy - 0.16% (3)
przeciwko unikaniu - 0.16% (3)
za niewykorzystany - 0.16% (3)
w okresie - 0.16% (3)
ekwiwalent za - 0.16% (3)
miesiąc nabycia - 0.16% (3)
obliczenia ekwiwalentu - 0.16% (3)
urlopu wypoczynkowego. - 0.16% (3)
wynagrodzenia za - 0.16% (3)
w sieci - 0.16% (3)
biznes w - 0.16% (3)
uwzględnia się - 0.16% (3)
wynagrodzenie w - 0.16% (3)
niewykorzystanego urlopu - 0.16% (3)
w wersji - 0.16% (3)
przysługujące za - 0.16% (3)
niewykorzystany urlop, - 0.16% (3)
odpowiedzi: 1 - 0.16% (3)
kwartalne zaliczki - 0.11% (2)
4.150 zł - 0.11% (2)
okresie 12 - 0.11% (2)
zgodnie z - 0.11% (2)
na klauzulę - 0.11% (2)
212,72 zł - 0.11% (2)
spornych przy - 0.11% (2)
gazeta podatkowa - 0.11% (2)
z dnia - 0.11% (2)
3.403,52 zł - 0.11% (2)
na podatek - 0.11% (2)
ekwiwalentu wynosi - 0.11% (2)
zł do - 0.11% (2)
w 2019 - 0.11% (2)
najlepiej ocenione - 0.11% (2)
3 odpowiedz - 0.11% (2)
każdy miesiąc - 0.11% (2)
za każdy - 0.11% (2)
się na - 0.11% (2)
na urlop - 0.11% (2)
liczby odp. - 0.11% (2)
ocenione wg - 0.11% (2)
najstarsze najlepiej - 0.11% (2)
wg liczby - 0.11% (2)
najnowsze najstarsze - 0.11% (2)
za czas - 0.11% (2)
dodaj komentarz - 0.11% (2)
jak oceniasz - 0.11% (2)
mam zdania - 0.11% (2)
zakupu samochodu - 0.11% (2)
lipca 2018 - 0.11% (2)
36 tys. - 0.11% (2)
propozycję dopłaty - 0.11% (2)
podatek w - 0.11% (2)
zaliczki na - 0.11% (2)
i kwartalne - 0.11% (2)
w wysokości - 0.11% (2)
fakty biznes - 0.11% (2)
72 godz. - 0.11% (2)
okresy dłuższe - 0.11% (2)
przy ustalaniu - 0.11% (2)
do niego - 0.11% (2)
do ustalenia - 0.11% (2)
wysokości z - 0.11% (2)
bezpośrednio poprzedzających - 0.11% (2)
miesiąc, wypłacone - 0.11% (2)
nabycia do - 0.11% (2)
w stałej - 0.11% (2)
nie dłuższe - 0.11% (2)
wynagrodzenie zmienne - 0.11% (2)
określone w - 0.11% (2)
w sposób - 0.11% (2)
w celu - 0.11% (2)
pieniężnego za - 0.11% (2)
się w - 0.11% (2)
prawo do - 0.11% (2)
- serwis - 0.11% (2)
w serwisie - 0.11% (2)
za które - 0.11% (2)
jakie pracownik - 0.11% (2)
2.728 zł - 0.11% (2)
biznes sport - 0.11% (2)
8.184 zł - 0.11% (2)
62 dni - 0.11% (2)
zł × - 0.11% (2)
wypoczynkowego. w - 0.11% (2)
dni pracy - 0.11% (2)
z dniem - 0.11% (2)
przykład 1 - 0.11% (2)
dla pracowników - 0.11% (2)
w 2018 - 0.11% (2)
się przez - 0.11% (2)
1/2 etatu - 0.11% (2)
pracowników pełnoetatowych - 0.11% (2)
obliczania ekwiwalentu - 0.11% (2)
godzin niewykorzystanego - 0.11% (2)
otrzymany ekwiwalent - 0.11% (2)
urlopu przez - 0.11% (2)
tak otrzymany - 0.11% (2)
tego okresu - 0.11% (2)
12 miesięcy - 0.11% (2)
sieci zawrzało! - 0.11% (2)

Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

© 2015-2017 Website review of biznes.interia.pl/prasa/gazeta-podatkowa/news/podstawa-i-dopelnienie-ekwiwalentu-za-urlop,2578605,3415 by SEOWYKOP - to darmowe narzędzie online do szybkiego wykonania audytu twojej strony www. Przeanalizujemy strukturę twojej strony www i podamy co jest do poprawienia. | 1.58598 | SEOWYKOP.PL - Wyszukiwarka stron