find.vodka - Shorten URLs and EARN MONEYResults of analysis for biznes.interia.pl/podatki/news/nsa-uchylil-interpretacje-fiskusa-przedsiebiorca-moze,2578583,4211

HTML Content

Title:

NSA uchylił interpretację fiskusa - przedsiębiorca może ponownie odliczyć wydatek na zakup kasy fiskalnej - Biznes w INTERIA.PL

Description:

NSA uchylił interpretację fiskusa - przedsiębiorca może ponownie odliczyć wydatek na zakup kasy fiskalnej - Biznes w INTERIA.PL - Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował, że organy skarbowe błędnie odmawiały prawa do ponownego odliczenia wydatku na kasę

Keywords:

Naczelny, Administracyjny, zdecydował, organy, skarbowe, błędnie, odmawiały, prawa, ponownego, odliczenia, Biznes, INTERIA.PL

Here you find basic information about your page. Title of your page is very important for better visibility in search engines like Google, Bing or Yahoo. Meta tag description is also very important tag for search visibility. Meta keywords is used by some web catalogues.

SEO Content

URL:

biznes.interia.pl/podatki/news/nsa-uchylil-interpretacje-fiskusa-przedsiebiorca-moze,2578583,4211

Status Code:

200

Content Type:

text/html; charset=iso-8859-2

Language:

pl

Here you find information from server response headers. This information is important for header analysis. Check, if your answer code is 200 - correct request. Answer code for error (no-existing) page is 400.

Ranking:

2.48 score from seowykop.pl for:biznes.interia.pl/podatki/news/nsa-uchylil-interpretacje-fiskusa-przedsiebiorca-moze,2578583,4211

Text on your page:

przejdďż˝ do g��wnej czďż˝ci strony interia fakty biznes sport moto tech gry muzyka film kobieta menway plotki forum zaloguj się załóż konto serwisy interia.pl poczta fakty biznes sport pomponik pogoda styl kobieta nowe technologie gry giełda waluty praca wyniki motoryzacja film świat seriali muzyka nowa historia dziecko menway pc format mobtech program tv horoskop świat kobiety noclegi opracowania ebrokerpartner encyklopedia bryk sowa finansowa tekściory radio shoperia baza krs okazjum na żywo forum smaker deccoria maxmodels rankomat tipy promocyjni kody rabatowe zakupy porównywarka ebroker opinie24 biznes firma czateria zdrowie porady gotowanie pieniądze podróże rodzina promoceny radio online pogoda poznań pogoda łódź pogoda lublin pogoda olsztyn pogoda gdynia pogoda kielce pogoda zabrze pogoda gliwice pogoda bytom pogoda zielona góra pogoda koszalin pogoda płock pogoda rybnik pogoda tychy pogoda wałbrzych pogoda opole pogoda legnica pogoda przemyśl pogoda zamość pogoda rzeszów pogoda warszawa prawo jazdy biznes wyszukiwarka serwisowa w serwisie biznes w serwisie bizneswśród walorówwybierz × m.interia.pl korzystasz z urządzenia mobilnego? wybróbuj wersję interii, zaprojektowaną specjalnie dla twojego urządzenia. startwiadomościgiełdywalutypracafirmanieruchomościbudownictwopodatkimediaprasagaleriebiznestvankietyraportynotowania gpwwaluty onlinekredyty hipotecznemapa serwisunewsroommakroekonomiaubezpieczeniawiadomości dniamakroekonomiafinanse osobistenotowania gpwstatystyki gpwanaliza technicznanotowania i indeksynewconnectgiełdy zagraniczneaktualnościkomentarzesurowcekontraktyemitentkalendariumrynek pierwotnypochodnenarzędziasurowce onlineprofile spółekwykresymoja giełdafundusze inwestycyjnefundusze emerytalneikeknfsłownik giełdowyaktualnościkomentarzewaluty onlinekantorynotowania nbpnbp kupno/sprzedażnotowania f/xnotowania i indeksyaktualnościaktualnościkalkulatorymakroekonomiainformacje z firmhoteleaktualnościkredyty hipoteczneemmersonpolecamy:deccoria - serwis wnętrzarskiaktualnościporady budowlanepolecamy:deccoria - serwis wnętrzarskiaktualnościepodatnik.pl stawki podatkoweformularze pit-ówprogram pitnowy przemysłgazeta podatkowagofin.plprivate bankinggazeta bankowatrenddziennik gazeta prawnarynek kolejowyrynek infrastrukturyrynek zdrowiarynek spożywczyfotoreportażeteraz tonie grecja. kto następnykryzys finansowy w świeciegaz łupkowyporozmawiajmy o zarobkachemerytury: musimy dłużej pracować? × treść dostępna również w wersji mobilnej na m.interia.pl oraz w aplikacjach na ios i android nsa uchylił interpretację fiskusa - przedsiębiorca może ponownie odliczyć wydatek na zakup kasy fiskalnej czwartek, 12 lipca 2018 (06:00) tweetnij0skomentuj ten artykuł możesz przeczytać również w wersji mobilnej » naczelny sąd administracyjny zdecydował, że organy skarbowe błędnie odmawiały prawa do ponownego odliczenia wydatku na kasę fiskalną w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową.może ponownie odliczyć wydatek na zakup kasy /©123rf/picsel a zatem interpretacja fiskusa odnosząca się do przejmowania obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy pomocy kas rejestrujących przez spółki powstałe w wyniku przekształcenia jest wadliwa. przełomowy wyrok naczelnego sądu administracyjnego (nsa) zapadł 2 marca 2018 r. (sygn. akt i fsk 726/16). sentencja orzeczenia wskazywała na konieczność uchylenia w całości zaskarżonego wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego w kielcach, który oddalił skargę przedsiębiorcy na interpretację indywidualną ministra finansów z 5 sierpnia 2015 r. (znak: iptpp3/4512-243/15-2/aln) w zakresie podatku od towarów i usług. naczelny sąd administracyjny, uchylając tę interpretację, uznał za błędną wykładnię przepisów prawa podatkowego dokonaną zarówno przez fiskusa, jak i przez sąd i instancji. w ocenie sądu rozpoznającego skargę kasacyjną indywidualny przedsiębiorca może ponownie odliczyć wydatki na zakup kasy fiskalnej, jeżeli zdecydował się na przekształcenie w spółkę kapitałową. wyrok nsa potwierdza, iż skorzystanie z takiej ulgi nie jest dopuszczalne przy innym rodzaju przekształceń, co znajduje potwierdzenie w dotychczasowym orzecznictwie sądów administracyjnych. nsa wyjaśnił również rozbieżności interpretacyjne przepisów podatkowych, które pojawiły się w związku z wcześniej ogłoszonym wyrokiem z 23 listopada 2017 r. (sygn. akt i fsk 279/16), gdzie analizie poddawane były kwestie sukcesji uniwersalnej. fiskus i wsa bezpodstawnie odmówiły spółce prawa do powtórnej ulgi omawiany wyrok wydany został przez naczelny sąd administracyjny w następstwie rozpatrywanej skargi kasacyjnej, której podstawą było wykazanie, że organy podatkowe i wojewódzki sąd administracyjny w kielcach w sposób błędny i nieuprawniony odmówiły podatnikowi skorzystania z powtórnego prawa do ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących. w tym zakresie skarżąca spółka wywodziła, że na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dz.u. z 2017 r. poz. 1221, dalej: "ustawa o vat") uprawniona była do otrzymania zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania w wysokości 90% jej zakupu bez podatku, ale w wysokości nie więcej niż 700 zł. stan faktyczny sprawy wskazywał, że w 2014 r. nastąpił wpis przekształcenia jednoosobowego przedsiębiorstwa w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego (krs). podstawą prawną dokonanego przekształcenia był art. 551 w zw. z art. 584 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (dz.u. z 2017 r. poz. 1577, dalej: "k.s.h."). zmiana formy prawnej skutkowała zarejestrowaniem spółki w krs i otrzymaniem przez nią nowych numerów nip oraz regon. po przekształceniu działalności gospodarczej nowa spółka wymieniła kasy fiskalne i poinformowała urząd skarbowy o rozpoczęciu obowiązku ewidencjonowania, wskazując liczbę urządzeń oraz miejsce ich używania. jednocześnie powstała w wyniku transformacji spółka wystąpiła do fiskusa z zapytaniem o możliwość skorzystania z odliczenia wydatków poniesionych na zakup kas fiskalnych na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy o vat. otrzymawszy negatywną interpretację indywidualną, podmiot zdecydował się złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego w kielcach. sąd i instancji podtrzymał wykładnię przepisów dokonaną przez ministerstwo finansów - uzasadnił to, twierdząc, że w rozpoznawanej sprawie nie doszło do likwidacji jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej. sąd administracyjny podkreślił za organem, że proces przekształcenia w istocie dotyczył zmiany formy prawnej prowadzonej działalności, a więc wystąpiła kontynuacja istniejącego obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej. uznawszy, że w przekształconej spółce nie powstał nowy obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą ww. urządzeń, fiskus oraz wsa w kielcach odmówiły spółce prawa do ponownego odliczenia poniesionego przez nią wydatku. skarżąca spółka nie zgodziła się z tym stanowiskiem i zdecydowała się złożyć skargę kasacyjną. nsa wskazał na dokonanie niewłaściwej wykładni przepisów prawa podatkowego na gruncie rozpatrywanej sprawy naczelny sąd administracyjny stwierdził, że zarówno w uzasadnieniu interpretacji indywidualnej, jak i wyroku sądu i instancji nie dokonano wykładni przepisów ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (dz.u. z 2018 r. poz. 800, dalej: "ordynacja podatkowa"). w szczególności nie dokonano prawidłowej analizy art. 112b ordynacji podatkowej w związku z art. 93a § 4 tej ustawy. w konsekwencji pominięto fakt, że w niniejszej sprawie nie doszło do pełnej sukcesji podatkowej. sąd rozpoznający skargę kasacyjną zwrócił szczególną uwagę na to, że sukcesja praw podatkowych następuje z mocy przepisów ustawy (art. 93a § 4 ordynacji podatkowej). natomiast do przejęcia zobowiązań przez osoby trzecie niezbędne jest wydanie decyzji na podstawie art. 108 § 1 ordynacji podatkowej. zasadnicze znaczenie dla rozpatrywanej sprawy miała również właściwa wykładnia art. 112b ordynacji podatkowej, zgodnie z którym za osobę trzecią uznaje się jednoosobową spółkę kapitałową powstałą w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa będącego osobą fizyczną. tym samym nsa podkreślił, że organy rozpoznające sprawę w niższych instancjach nieprawidłowo przyjęły, że odpowiedzialność osoby trzeciej za zaległości podatkowe oznacza przejęcie obowiązków. nsa, rozpatrując skargę kasacyjną co do uprawnień spółki do ponownego skorzystania z ulgi na zakup kas rejestrujących, podkreślił: "przytoczenie pełnej treści art. 93a ordynacji podatkowej jest o tyle istotne, że w treści tego przepisu ustawodawca przewidział inny zakres sukcesji w zależności od formy prawnej przekształcenia. nie ulega wątpliwości - co także dostrzegł organ i orzekający sąd pierwszej instancji - iż w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową (jak w niniejszej sprawie) spółka ta wstępuje jedynie w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, a nie obowiązki". naczelny sąd administracyjny - przyznając rację skarżącej spółce - podkreślał konieczność prawidłowej wykładni art. 93a § 1, § 2 oraz § 3 ordynacji podatkowej. wskazane regulacje wskazują na zdarzenie sukcesji uniwersalnej, czyli przejęcia wszelkich praw i obowiązków przekształcanej osoby albo spółki. nsa zwrócił też uwagę na art. 93a § 4 ordynacji podatkowej, który stanowi, że spółka po transformacji z mocy prawa przejmuje jedynie prawa wynikające z przepisów podatkowych dotyczące przekształcanego podmiotu. tym samym odpowiedzialność osoby trzeciej za zaległości podatkowe nie może być utożsamiana ze wstąpieniem spółki w obowiązki osoby fizycznej, wobec czego błędna była interpretacja przepisów prawa podatkowego dokonana przez fiskusa i wsa w kielcach. skoro skarżąca spółka nie kontynuuje obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, to fiskus oraz sąd administracyjny i instancji niesłusznie postąpiły, odmawiając jej prawa do ulgi przy zakupie kas rejestrujących. sąd jednoznacznie podkreślił, że nowa spółka stała się podatnikiem, który rozpoczyna ewidencjonowanie zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o vat, a tym samym uwzględnił argumenty podnoszone w treści skargi kasacyjnej. przekształcenie spółki w spółkę wyklucza powtórne prawo do ulgi powtórne skorzystanie z ulgi nie będzie możliwe w przypadku, kiedy nowa osoba prawna utworzona zostaje w wyniku przekształcenia, łączenia czy przejęcia spółek osobowych lub kapitałowych i wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki poprzednika prawnego (sukcesja generalna). stanowisko takie znalazło potwierdzenie w wyroku naczelnego sądu administracyjnego z 23 listopada 2017 r. (sygn. akt i fsk 279/16), który rozstrzygnął zagadnienie możliwości skorzystania z ponownej ulgi na zakup kasy rejestrującej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która przejęła spółkę komandytową. stan faktyczny dotyczył połączenia spółek prawa handlowego w trybie przejęcia całego majątku spółki przejmowanej przez spółkę przejmującą (art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.). spółka przejmowana prowadziła ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. w przeszłości, na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy o vat, odliczyła od podatku należnego kwotę wydatkowaną na zakup kas rejestrujących. spółka przejmująca zdecydowała, że przed dniem połączenia zakupi kasy rejestrujące, natomiast w dniu poprzedzającym dzień połączenia zakończona zostanie praca "starych" kas fiskalnych. planując zdarzenie przyszłe, spółka zdecydowała się zadać organowi podatkowemu pytanie, czy będzie mogła skorzystać z prawa odliczenia od podatku kwoty wydatkowanej na zakup każdej z kas rejestrujących. wojewódzki sąd w poznaniu wyrokiem z 12 listopada 2015 r. (sygn. akt i sa/po 993/15) oddalił skargę na rozstrzygnięcie izby skarbowej w poznaniu. uznał bowiem, iż w takim stanie prawnym i faktycznym dochodzi do sukcesji uniwersalnej. oznacza to przejęcie przez nową spółkę po jej poprzedniczce prawnej zarówno praw, jak i obowiązków, w tym zobowiązania ewidencji za pomocą kas rejestrujących. organy podtrzymały dotychczasową praktykę, zgodnie z którą nabycie kolejnych kas po dacie powstania obowiązku ewidencjonowania nie uprawnia podatnika do skorzystania z ustanowionej ulgi (zob. wyrok wsa w krakowie z 17 lipca 2014 r., sygn. akt i sa/kr 729/14; wyrok nsa z 26 lutego 2013 r., sygn. akt i fsk 494/12). w świetle powyższego izba skarbowa w poznaniu i wsa w poznaniu uznały, że nie istnieją podstawy do ponownego odliczenia wydatku na kasę fiskalną, ponieważ w myśl art. 93 § 1 i § 2 ordynacji podatkowej spółka nie rozpoczynała ewidencjonowania fiskalnego. stanowisko takie potwierdził naczelny sąd administracyjny w wyroku z 23 listopada 2017 r. (sygn. akt i fsk 279/16), który zwrócił uwagę, że na gruncie art. 111 ust. 4 ustawy o vat prawo do skorzystania z ulgi ma charakter jednorazowy, odnoszący się do całości dotychczasowej działalności gospodarczej podmiotu chcącego skorzystać z takiego uprawnienia. nsa uznał, że w przypadku przejęcia spółki komandytowej, która otrzymała w przeszłości ulgę na zakup kas, spółka ją przejmująca nie nabywa ponownie prawa do odliczenia. istotą sukcesji z art. 93 ordynacji podatkowej jest bowiem takie korzystanie z uprawnień poprzednika, jak gdyby w ogóle nie nastąpiło połączenie spółek przez przejęcie (wyrok nsa z 14 lutego 2014 r., sygn. akt ii fsk 536/12). rodzaj przekształcenia ma zatem decydujące znaczenie, jeśli chodzi o prawo do ponownego odliczenia wydatków na kasę fiskalną. nie będzie ono przysługiwało przekształconemu przedsiębiorstwu, jeżeli na gruncie przepisów prawa podatkowego dochodzi do sukcesji uniwersalnej (generalnej). uprawnienie takie przysługuje natomiast indywidualnemu przedsiębiorcy, który przekształci swoją działalność w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. autor: radca prawny robert nogacki kancelaria prawna skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku oraz doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców. sprawdź: https://sii.pl/oddzialy/krakow/, https://sii.pl/oddzialy/poznan/, as/400 integracja - sii, tłumaczenia medyczne online, reserved promocje - zrabatowani źródło informacji: więcej o: nsa, interpretacja podatkowa, kasa fiskalna, ulga podatkowa zobacz równieżsposoby złożenia rozliczeń pit za 2018 rokpodatnicy do 30 kwietnia 2019 r. mają czas na rozliczenie się z tytułu podatku "sz": niemieckie banki przeciwko przymusowej daninie...polskie władze chcą pomóc kredytobiorcom, którzy zaciągnęli kredyty stawki podatkowe 201018%do 85 528 zł32%powyżej 85 528 złwięcej » stawki podatkowe 201118%do 85 528 zł32%powyżej 85 528 złwięcej » rozliczenia podatkowestawki podatkowewybierz formularze pitpobierz darmowy program pit 2015dowiedz się wszystkiego o ulgach więcej informacjipowiązane informacjesposoby złożenia rozliczeń pit za 2018 rok"sz": niemieckie banki przeciwko przymusowej daninie w polsceluka w twój e-pit istnieje. ministerstwo podjęło działania, uodo żąda wyjaśnieńurząd skarbowy właściwy w sprawie pit za 2018 r.wytworzenie środka trwałego a jednorazowy odpis amortyzacyjny przewidziany dla małych podatnikówuodo chce wyjaśnień w sprawie twój e-pitpodstępny twój e-pit. szefowie sprawdzą sobie inne źródła naszych dochodównowe oszustwo. na e-pitnowe obowiązki denuncjacyjne księgowych i dyrektorów finansowychzmiany w zakresie kas fiskalnych w 2019 r.kartą zapłacisz nawet w... parafiinsa: benzyna zużyta przez pracownika tylko z paragonemulga z tytułu zakupu kasy fiskalnejzwrot towaru a jednorazowa wartość transakcji skomentuj artykuł: przejdź do forum » wasze komentarze (21) dodaj komentarz pokaż: wszyscy zalogowani sortuj: najnowsze najstarsze najlepiej ocenione wg liczby odp. najnowsze najstarsze najlepiej ocenione wg liczby odp. ~tyle w temacie - 12.07.2018 (11:06) a kiedy zwykły kowalski będzie miał kwotę wolną od podatku taką, jaką mają parlamentarzyści ??? to może chociaż te obiecane 8000 zł ? za trudne do wykonania ? to po co było obiecywać ? odpowiedzi: 5 37 0 odpowiedz ~lomis - 12.07.2018 (16:37) a kiedy zmiana progów podatkowych i ulgi ?? odpowiedzi: 1 7 0 odpowiedz ~xxxxx - 12.07.2018 (17:51) to nie jest żadna porażka tylko powrót do normalności. us zmusza przedsiębiorcę do kupna tej kasy. ale kwoty zakupu nie mógł odliczyć! kompletny idiotyzm.! 4 1 odpowiedz ~wpis - 12.07.2018 (16:49) każda porażka złodziei cieszy! 4 0 odpowiedz obojętny kaktus75 - 12.07.2018 (09:23) do pseudo dra zoidberga może i jesteś doktorem , ale jakiegoś uniwersytetu ale gminnego. szkoda, że nie widzisz , jakie kardynalne błędy popełnił wsa w kielcach . to potwierdza tylko konieczność przeorania sądów, bo to nie jest przypadek odosobniony. zresztą o jakości polskich sądów świadczy też ilość spraw przegranych przez polskie sądy w ets. i to też świadczy o konieczności przeorania tego towarzystwa wzajemnej adoracji . odpowiedzi: 2 16 6 odpowiedz ~robo - 12.07.2018 (16:17) polska jest państwem faszystowskim bo spełnia wszystkie kryteria państwa faszystowskiego zgodnie z definicją mussoliniego: "wszystko dla państwa, nic poza państwem, wszystko w państwie". obywatel, który by chciał się z tego wyłamać jest dyscyplinowany przemocą. 5 0 odpowiedz ~firma - 12.07.2018 (13:20) polska to teoretyczny kraj gdzie ciągle komunistyczny urzędnik postkomunistycznego zoligarchizowanego systemu zwanego iii rp decyduje jak ma wyglądać prawo. 11 3 odpowiedz obojętny baltic - 12.07.2018 (11:11) udawanie demokracji !!! 10 0 odpowiedz ~henryk xiv - 12.07.2018 (10:43) wsa to przeważnie kolesie tych z us, zero wiedzy i kometencji , juz nie mówiąc o niezawisłości. załosne to jest. 8 3 odpowiedz ~dr. zoidberg - 12.07.2018 (07:41) nsa - naczelny sąd administracyjny. patrzcie pis-aczki co to znaczy niezależny sąd. gdy pis już zawładnie (bezprawnie) nad wszystkimi sądami, takich wyroków nie będzie. to władza będzie usłużnym sędziom dyktować wyroki. odpowiedzi: 3 33 7 odpowiedz dodaj komentarz najciekawsze tematy na forumlista rydzyka w wyborach do europarlamentu? w sieci wrzenie!zaskakujące wyniki sondażu! kto ma powody do zadowolenia?szokujące słowa janusz palikota. w sieci zawrzało!gdzie mieszka ojciec tadeusz rydzyk? biznes w interia.pl to najświeższe informacje gospodarcze, a więc aktualne kursy walut, notowania giełdowe i wiadomości z gpw. serwis funkcjonuje jako niezbędnik każdego przedsiębiorcy - dowiedz się, na jakiej zasadzie działa firma i giełda, jak rozliczyć pit, co zmieniło się w prawie gospodarczym oraz jakie fundusze inwestycyjne i waluty warto nabyć. przeczytaj rekomendacje ekspertów i z sukcesem pomnażaj swój kapitał.napisz do nasmapa serwisunewsroomrssprzeglądaj w wersji mobilnejreklamakorzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu. polityka cookies. prywatność. copyright © 1999-2019 interia.pl. wszystkie prawa zastrzeżone.

Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

Words density analysis:

Numbers of all words: 2484

One word
nie - 4.87% (121)
praw - 2.46% (61)
- 1.65% (41)
że - 1.49% (37)
kas - 1.37% (34)
się - 1.29% (32)
sąd - 1.17% (29)
jest - 1.09% (27)
stan - 1.05% (26)
akt - 1.05% (26)
podatkowe - 0.97% (24)
pogoda - 0.89% (22)
czy - 0.81% (20)
przed - 0.81% (20)
ono - 0.81% (20)
przy - 0.76% (19)
odpowiedz - 0.76% (19)
ale - 0.72% (18)
prawa - 0.72% (18)
art. - 0.72% (18)
pit - 0.72% (18)
zakup - 0.68% (17)
pis - 0.68% (17)
- 0.68% (17)
2018 - 0.64% (16)
ministra - 0.64% (16)
nsa - 0.6% (15)
rejestru - 0.6% (15)
wyrok - 0.56% (14)
jak - 0.56% (14)
przez - 0.56% (14)
nic - 0.52% (13)
spółka - 0.52% (13)
spraw - 0.48% (12)
administracyjny - 0.44% (11)
podatku - 0.44% (11)
nowa - 0.44% (11)
oraz - 0.44% (11)
ulgi - 0.44% (11)
spółkę - 0.4% (10)
podatkowej - 0.4% (10)
przekształcenia - 0.4% (10)
- 0.4% (10)
12.07.2018 - 0.4% (10)
rejestrujących - 0.4% (10)
ordynacji - 0.36% (9)
ustawy - 0.36% (9)
kasy - 0.36% (9)
przepisów - 0.36% (9)
serwis - 0.36% (9)
kwot - 0.36% (9)
spółki - 0.36% (9)
który - 0.32% (8)
osoby - 0.32% (8)
fiskus - 0.32% (8)
sygn. - 0.32% (8)
biznes - 0.32% (8)
działa - 0.32% (8)
skargę - 0.28% (7)
więc - 0.28% (7)
sukcesji - 0.28% (7)
odliczenia - 0.28% (7)
wsa - 0.28% (7)
naczelny - 0.28% (7)
może - 0.28% (7)
kasa - 0.28% (7)
organ - 0.28% (7)
notowania - 0.28% (7)
kielcach - 0.24% (6)
urząd - 0.24% (6)
kto - 0.24% (6)
stanie - 0.24% (6)
vat - 0.24% (6)
sądu - 0.24% (6)
fsk - 0.24% (6)
był - 0.24% (6)
prawie - 0.24% (6)
skorzystania - 0.24% (6)
sowa - 0.24% (6)
111 - 0.24% (6)
zdecydował - 0.24% (6)
tym - 0.24% (6)
rejestrujących. - 0.24% (6)
takie - 0.24% (6)
interia - 0.24% (6)
przedsiębiorcy - 0.24% (6)
będzie - 0.24% (6)
wykładni - 0.24% (6)
obrotu - 0.2% (5)
fakty - 0.2% (5)
spółek - 0.2% (5)
93a - 0.2% (5)
przejęcia - 0.2% (5)
fiskusa - 0.2% (5)
więcej - 0.2% (5)
tych - 0.2% (5)
działalności - 0.2% (5)
ewidencjonowania - 0.2% (5)
interia.pl - 0.2% (5)
podatkowego - 0.2% (5)
dnia - 0.2% (5)
komentarz - 0.2% (5)
waluty - 0.2% (5)
ust. - 0.2% (5)
online - 0.2% (5)
fiskalne - 0.2% (5)
- 0.2% (5)
ponownego - 0.2% (5)
należnego - 0.2% (5)
również - 0.2% (5)
obowiązku - 0.2% (5)
2017 - 0.2% (5)
dla - 0.2% (5)
ten - 0.2% (5)
podatkowa - 0.2% (5)
sprawie - 0.2% (5)
instancji - 0.2% (5)
(sygn. - 0.2% (5)
prawo - 0.2% (5)
tego - 0.2% (5)
wojewódzki - 0.16% (4)
zgodnie - 0.16% (4)
jakie - 0.16% (4)
zakupu - 0.16% (4)
zakres - 0.16% (4)
spółce - 0.16% (4)
kapitałową - 0.16% (4)
podstawie - 0.16% (4)
czas - 0.16% (4)
odpowiedzi: - 0.16% (4)
powtórne - 0.16% (4)
wszystkie - 0.16% (4)
powstał - 0.16% (4)
poznaniu - 0.16% (4)
podkreślił - 0.16% (4)
korzystanie - 0.16% (4)
łączenia - 0.16% (4)
uniwersalnej - 0.16% (4)
mocy - 0.16% (4)
obowiązki - 0.16% (4)
mają - 0.16% (4)
528 - 0.16% (4)
bez - 0.16% (4)
e-pit - 0.16% (4)
podatkowych - 0.16% (4)
ich - 0.16% (4)
prawnej - 0.16% (4)
przypadku - 0.16% (4)
wyniku - 0.16% (4)
kasacyjną - 0.16% (4)
organy - 0.16% (4)
firma - 0.16% (4)
tech - 0.16% (4)
forum - 0.16% (4)
ewidencji - 0.16% (4)
odliczyć - 0.16% (4)
listopada - 0.16% (4)
ponownie - 0.16% (4)
interpretację - 0.16% (4)
stawki - 0.16% (4)
wyroku - 0.16% (4)
administracyjnego - 0.16% (4)
uznał - 0.16% (4)
fizyczną - 0.12% (3)
kredyty - 0.12% (3)
uwagę - 0.12% (3)
zwrócił - 0.12% (3)
będącego - 0.12% (3)
podatkowej. - 0.12% (3)
program - 0.12% (3)
osobą - 0.12% (3)
wersji - 0.12% (3)
jednoosobową - 0.12% (3)
twój - 0.12% (3)
gruncie - 0.12% (3)
interpretacja - 0.12% (3)
fiskalną - 0.12% (3)
nowy - 0.12% (3)
prowadzenia - 0.12% (3)
tylko - 0.12% (3)
komentarze - 0.12% (3)
zdecydowała - 0.12% (3)
banki - 0.12% (3)
natomiast - 0.12% (3)
odmówiły - 0.12% (3)
gazeta - 0.12% (3)
połączenia - 0.12% (3)
r., - 0.12% (3)
mobilnej - 0.12% (3)
prawna - 0.12% (3)
kiedy - 0.12% (3)
fiskalnej - 0.12% (3)
też - 0.12% (3)
obowiązków - 0.12% (3)
chodzi - 0.12% (3)
ulga - 0.12% (3)
kasę - 0.12% (3)
treści - 0.12% (3)
deccoria - 0.12% (3)
przejęcie - 0.12% (3)
oznacza - 0.12% (3)
2019 - 0.12% (3)
krs - 0.12% (3)
samym - 0.12% (3)
fiskalnych - 0.12% (3)
wydatku - 0.12% (3)
trzecie - 0.12% (3)
podmiot - 0.12% (3)
zastosowaniu - 0.12% (3)
poz. - 0.12% (3)
nią - 0.12% (3)
faktyczny - 0.12% (3)
2015 - 0.12% (3)
skarżąca - 0.12% (3)
sądów - 0.12% (3)
informacje - 0.12% (3)
ograniczoną - 0.12% (3)
odpowiedzialnością - 0.12% (3)
wiadomości - 0.12% (3)
(dz.u. - 0.12% (3)
zakresie - 0.12% (3)
tytułu - 0.12% (3)
jej - 0.12% (3)
279/16), - 0.12% (3)
sprawy - 0.12% (3)
formy - 0.12% (3)
2014 - 0.12% (3)
gdy - 0.12% (3)
dalej: - 0.12% (3)
zarówno - 0.12% (3)
konieczność - 0.12% (3)
gospodarczej - 0.12% (3)
giełda - 0.12% (3)
gdzie - 0.12% (3)
nowe - 0.12% (3)
fundusze - 0.12% (3)
praca - 0.12% (3)
rozpatrywanej - 0.12% (3)
rozliczeń - 0.08% (2)
muzyka - 0.08% (2)
gry - 0.08% (2)
złożenia - 0.08% (2)
zoidberg - 0.08% (2)
sieci - 0.08% (2)
prawny - 0.08% (2)
ebroker - 0.08% (2)
porady - 0.08% (2)
liczby - 0.08% (2)
rodzaj - 0.08% (2)
moto - 0.08% (2)
kwoty - 0.08% (2)
finansowy - 0.08% (2)
inwestycyjne - 0.08% (2)
dochodzi - 0.08% (2)
sport - 0.08% (2)
lutego - 0.08% (2)
istnieją - 0.08% (2)
serwisie - 0.08% (2)
myśl - 0.08% (2)
dowiedz - 0.08% (2)
jako - 0.08% (2)
urządzenia - 0.08% (2)
podmiotu - 0.08% (2)
przeszłości - 0.08% (2)
bowiem - 0.08% (2)
m.interia.pl - 0.08% (2)
państwa - 0.08% (2)
kraj - 0.08% (2)
inne - 0.08% (2)
uodo - 0.08% (2)
menway - 0.08% (2)
obojętny - 0.08% (2)
porażka - 0.08% (2)
jednorazowy - 0.08% (2)
skorzystać - 0.08% (2)
wyjaśnień - 0.08% (2)
skomentuj - 0.08% (2)
potwierdza - 0.08% (2)
miał - 0.08% (2)
dodaj - 0.08% (2)
wyniki - 0.08% (2)
najnowsze - 0.08% (2)
najstarsze - 0.08% (2)
najlepiej - 0.08% (2)
odp. - 0.08% (2)
świat - 0.08% (2)
daninie - 0.08% (2)
radio - 0.08% (2)
państwem - 0.08% (2)
"sz": - 0.08% (2)
niemieckie - 0.08% (2)
wszystko - 0.08% (2)
film - 0.08% (2)
ocenione - 0.08% (2)
przeciwko - 0.08% (2)
przymusowej - 0.08% (2)
chcą - 0.08% (2)
formularze - 0.08% (2)
polska - 0.08% (2)
polskie - 0.08% (2)
kobieta - 0.08% (2)
świadczy - 0.08% (2)
zł32%powyżej - 0.08% (2)
złwięcej - 0.08% (2)
przeorania - 0.08% (2)
uniwersalnej. - 0.08% (2)
inny - 0.08% (2)
zakupi - 0.08% (2)
skarbowy - 0.08% (2)
sierpnia - 0.08% (2)
przedsiębiorców - 0.08% (2)
finansów - 0.08% (2)
indywidualną - 0.08% (2)
zmiana - 0.08% (2)
oddalił - 0.08% (2)
wojewódzkiego - 0.08% (2)
całości - 0.08% (2)
urządzeń - 0.08% (2)
wpis - 0.08% (2)
transformacji - 0.08% (2)
wystąpiła - 0.08% (2)
wydatków - 0.08% (2)
złożyć - 0.08% (2)
kielcach. - 0.08% (2)
marca - 0.08% (2)
podtrzymał - 0.08% (2)
ministerstwo - 0.08% (2)
to, - 0.08% (2)
przedsiębiorstwa - 0.08% (2)
nastąpił - 0.08% (2)
naczelnego - 0.08% (2)
skorzystanie - 0.08% (2)
wydany - 0.08% (2)
skargi - 0.08% (2)
podstawą - 0.08% (2)
było - 0.08% (2)
wyrokiem - 0.08% (2)
związku - 0.08% (2)
które - 0.08% (2)
potwierdzenie - 0.08% (2)
kapitałową. - 0.08% (2)
niż - 0.08% (2)
przekształcenie - 0.08% (2)
jeżeli - 0.08% (2)
dokonaną - 0.08% (2)
usług - 0.08% (2)
była - 0.08% (2)
dzień - 0.08% (2)
wykładnię - 0.08% (2)
wysokości - 0.08% (2)
towarów - 0.08% (2)
doszło - 0.08% (2)
dotyczył - 0.08% (2)
przejmująca - 0.08% (2)
rozpoczyna - 0.08% (2)
lipca - 0.08% (2)
wstępuje - 0.08% (2)
jedynie - 0.08% (2)
przekształcanego - 0.08% (2)
wskazują - 0.08% (2)
zdarzenie - 0.08% (2)
być - 0.08% (2)
stała - 0.08% (2)
vat, - 0.08% (2)
tyle - 0.08% (2)
wydatek - 0.08% (2)
przedsiębiorca - 0.08% (2)
lub - 0.08% (2)
poprzednika - 0.08% (2)
stanowisko - 0.08% (2)
rejestrującej - 0.08% (2)
która - 0.08% (2)
majątku - 0.08% (2)
kwotę - 0.08% (2)
artykuł - 0.08% (2)
rejestrujących, - 0.08% (2)
zmiany - 0.08% (2)
sukcesja - 0.08% (2)
pomocą - 0.08% (2)
dokonano - 0.08% (2)
ordynacja - 0.08% (2)
zatem - 0.08% (2)
prawidłowej - 0.08% (2)
112b - 0.08% (2)
tej - 0.08% (2)
niniejszej - 0.08% (2)
pełnej - 0.08% (2)
(art. - 0.08% (2)
uprawnień - 0.08% (2)
znaczenie - 0.08% (2)
podatkowej, - 0.08% (2)
skarbowe - 0.08% (2)
podkreślił, - 0.08% (2)
rozpoznające - 0.08% (2)
odpowiedzialność - 0.08% (2)
trzeciej - 0.08% (2)
zaległości - 0.08% (2)
nsa, - 0.08% (2)
warto - 0.08% (2)
Two words phrases
sąd administracyjny - 0.4% (10)
- 12.07.2018 - 0.4% (10)
kas rejestrujących - 0.4% (10)
na zakup - 0.4% (10)
ordynacji podatkowej - 0.36% (9)
sygn. akt - 0.32% (8)
się z - 0.28% (7)
naczelny sąd - 0.28% (7)
art. 93 - 0.28% (7)
skorzystania z - 0.24% (6)
w kielcach - 0.24% (6)
prawa do - 0.24% (6)
4 ustawy - 0.24% (6)
kas rejestrujących. - 0.24% (6)
art. 93a - 0.2% (5)
111 ust. - 0.2% (5)
do ponownego - 0.2% (5)
prawa podatkowego - 0.2% (5)
0 odpowiedz - 0.2% (5)
art. 111 - 0.2% (5)
r. (sygn. - 0.2% (5)
ust. 4 - 0.2% (5)
podatku należnego - 0.2% (5)
z art. - 0.16% (4)
i instancji - 0.16% (4)
należnego przy - 0.16% (4)
na podstawie - 0.16% (4)
w wyniku - 0.16% (4)
kwot podatku - 0.16% (4)
zgodnie z - 0.16% (4)
ustawy o - 0.16% (4)
sukcesji uniwersalnej - 0.16% (4)
sądu administracyjnego - 0.16% (4)
obrotu i - 0.16% (4)
podstawie art. - 0.16% (4)
zakup kasy - 0.16% (4)
spółkę kapitałową - 0.16% (4)
w spółkę - 0.16% (4)
93a § - 0.16% (4)
85 528 - 0.16% (4)
się w - 0.16% (4)
i kwot - 0.16% (4)
przepisów prawa - 0.16% (4)
ponownego odliczenia - 0.16% (4)
w przypadku - 0.16% (4)
będącego osobą - 0.12% (3)
kasę fiskalną - 0.12% (3)
na kasę - 0.12% (3)
na gruncie - 0.12% (3)
ponownie odliczyć - 0.12% (3)
przy zastosowaniu - 0.12% (3)
wyrok nsa - 0.12% (3)
nie będzie - 0.12% (3)
obowiązku prowadzenia - 0.12% (3)
ewidencji obrotu - 0.12% (3)
kas fiskalnych - 0.12% (3)
osoby trzecie - 0.12% (3)
r., sygn. - 0.12% (3)
tym samym - 0.12% (3)
spółki w - 0.12% (3)
z ulgi - 0.12% (3)
wersji mobilnej - 0.12% (3)
osobą fizyczną - 0.12% (3)
również w - 0.12% (3)
kasy fiskalnej - 0.12% (3)
spółka nie - 0.12% (3)
prowadzenia ewidencji - 0.12% (3)
może ponownie - 0.12% (3)
w wersji - 0.12% (3)
zastosowaniu kas - 0.12% (3)
prawo do - 0.12% (3)
biznes w - 0.12% (3)
działalności gospodarczej - 0.12% (3)
jednoosobową spółkę - 0.12% (3)
formy prawnej - 0.12% (3)
listopada 2017 - 0.12% (3)
z tytułu - 0.12% (3)
skarżąca spółka - 0.12% (3)
za 2018 - 0.12% (3)
do ulgi - 0.12% (3)
nie jest - 0.12% (3)
że organy - 0.12% (3)
administracyjny w - 0.12% (3)
pit za - 0.12% (3)
fsk 279/16), - 0.12% (3)
rejestrujących. w - 0.12% (3)
r. poz. - 0.12% (3)
wyniku przekształcenia - 0.12% (3)
ograniczoną odpowiedzialnością - 0.12% (3)
2014 r. - 0.12% (3)
w zakresie - 0.08% (2)
najlepiej ocenione - 0.08% (2)
liczby odp. - 0.08% (2)
za pomocą - 0.08% (2)
wg liczby - 0.08% (2)
zdecydowała się - 0.08% (2)
do sukcesji - 0.08% (2)
w sprawie - 0.08% (2)
ocenione wg - 0.08% (2)
najstarsze najlepiej - 0.08% (2)
w sieci - 0.08% (2)
kasy rejestrującej - 0.08% (2)
do skorzystania - 0.08% (2)
a więc - 0.08% (2)
skorzystanie z - 0.08% (2)
że nie - 0.08% (2)
przymusowej daninie - 0.08% (2)
w przeszłości - 0.08% (2)
rozliczeń pit - 0.08% (2)
2019 r. - 0.08% (2)
odpowiedz obojętny - 0.08% (2)
dochodzi do - 0.08% (2)
"sz": niemieckie - 0.08% (2)
banki przeciwko - 0.08% (2)
to nie - 0.08% (2)
2014 r., - 0.08% (2)
w treści - 0.08% (2)
skorzystać z - 0.08% (2)
dodaj komentarz - 0.08% (2)
się do - 0.08% (2)
zł32%powyżej 85 - 0.08% (2)
w wyroku - 0.08% (2)
3 odpowiedz - 0.08% (2)
stanowisko takie - 0.08% (2)
528 złwięcej - 0.08% (2)
odliczenia wydatku - 0.08% (2)
a kiedy - 0.08% (2)
? odpowiedzi: - 0.08% (2)
najnowsze najstarsze - 0.08% (2)
fakty biznes - 0.08% (2)
o vat, - 0.08% (2)
sąd i - 0.08% (2)
z 2017 - 0.08% (2)
towarów i - 0.08% (2)
podatku od - 0.08% (2)
ustawy z - 0.08% (2)
zakupu kas - 0.08% (2)
wojewódzki sąd - 0.08% (2)
spółce prawa - 0.08% (2)
w związku - 0.08% (2)
potwierdzenie w - 0.08% (2)
ulgi nie - 0.08% (2)
zdecydował się - 0.08% (2)
przedsiębiorca może - 0.08% (2)
od towarów - 0.08% (2)
spółkę z - 0.08% (2)
interpretację indywidualną - 0.08% (2)
oddalił skargę - 0.08% (2)
administracyjnego w - 0.08% (2)
wojewódzkiego sądu - 0.08% (2)
naczelnego sądu - 0.08% (2)
a zatem - 0.08% (2)
fizyczną w - 0.08% (2)
przekształcenia przedsiębiorcy - 0.08% (2)
wydatku na - 0.08% (2)
odliczyć wydatek - 0.08% (2)
- serwis - 0.08% (2)
w serwisie - 0.08% (2)
stan faktyczny - 0.08% (2)
z dnia - 0.08% (2)
fiskus oraz - 0.08% (2)
4 ordynacji - 0.08% (2)
przez fiskusa - 0.08% (2)
i obowiązków - 0.08% (2)
3 ordynacji - 0.08% (2)
w jednoosobową - 0.08% (2)
przedsiębiorcy będącego - 0.08% (2)
przypadku przekształcenia - 0.08% (2)
kas rejestrujących, - 0.08% (2)
zaległości podatkowe - 0.08% (2)
trzeciej za - 0.08% (2)
odpowiedzialność osoby - 0.08% (2)
112b ordynacji - 0.08% (2)
ordynacji podatkowej. - 0.08% (2)
doszło do - 0.08% (2)
nowa spółka - 0.08% (2)
sprawie nie - 0.08% (2)
w niniejszej - 0.08% (2)
biznes sport - 0.08% (2)
art. 112b - 0.08% (2)
nie dokonano - 0.08% (2)
przepisów ustawy - 0.08% (2)
instancji nie - 0.08% (2)
się złożyć - 0.08% (2)
odmówiły spółce - 0.08% (2)
nie doszło - 0.08% (2)
wykładnię przepisów - 0.08% (2)
w kielcach. - 0.08% (2)
złożyć skargę - 0.08% (2)
fundusze inwestycyjne - 0.08% (2)
Three words phrases
na zakup kas - 0.36% (9)
naczelny sąd administracyjny - 0.28% (7)
akt i fsk - 0.2% (5)
111 ust. 4 - 0.2% (5)
(sygn. akt i - 0.2% (5)
ust. 4 ustawy - 0.2% (5)
r. (sygn. akt - 0.2% (5)
kwot podatku należnego - 0.16% (4)
na zakup kasy - 0.16% (4)
na podstawie art. - 0.16% (4)
obrotu i kwot - 0.16% (4)
i kwot podatku - 0.16% (4)
podatku należnego przy - 0.16% (4)
pit za 2018 - 0.12% (3)
należnego przy zastosowaniu - 0.12% (3)
w wyniku przekształcenia - 0.12% (3)
zakup kas rejestrujących - 0.12% (3)
prowadzenia ewidencji obrotu - 0.12% (3)
r., sygn. akt - 0.12% (3)
podstawie art. 111 - 0.12% (3)
sąd administracyjny w - 0.12% (3)
obowiązku prowadzenia ewidencji - 0.12% (3)
2017 r. (sygn. - 0.12% (3)
i fsk 279/16), - 0.12% (3)
23 listopada 2017 - 0.12% (3)
z 23 listopada - 0.12% (3)
będącego osobą fizyczną - 0.12% (3)
ewidencji obrotu i - 0.12% (3)
przy zastosowaniu kas - 0.12% (3)
naczelnego sądu administracyjnego - 0.08% (2)
trzeciej za zaległości - 0.08% (2)
wyrok nsa z - 0.08% (2)
ustawy o vat, - 0.08% (2)
przedsiębiorcy będącego osobą - 0.08% (2)
do skorzystania z - 0.08% (2)
do sukcesji uniwersalnej - 0.08% (2)
spółkę z ograniczoną - 0.08% (2)
niemieckie banki przeciwko - 0.08% (2)
85 528 zł32%powyżej - 0.08% (2)
85 528 złwięcej - 0.08% (2)
zł32%powyżej 85 528 - 0.08% (2)
złożenia rozliczeń pit - 0.08% (2)
najnowsze najstarsze najlepiej - 0.08% (2)
ocenione wg liczby - 0.08% (2)
fizyczną w jednoosobową - 0.08% (2)
fakty biznes sport - 0.08% (2)
w przypadku przekształcenia - 0.08% (2)
towarów i usług - 0.08% (2)
również w wersji - 0.08% (2)
przedsiębiorca może ponownie - 0.08% (2)
odliczyć wydatek na - 0.08% (2)
zakup kasy fiskalnej - 0.08% (2)
prawa do ponownego - 0.08% (2)
odliczenia wydatku na - 0.08% (2)
przypadku przekształcenia przedsiębiorcy - 0.08% (2)
w jednoosobową spółkę - 0.08% (2)
wydatek na zakup - 0.08% (2)
sądu administracyjnego w - 0.08% (2)
spółce prawa do - 0.08% (2)
tytułu zakupu kas - 0.08% (2)
(dz.u. z 2017 - 0.08% (2)
ulgi na zakup - 0.08% (2)
w spółkę z - 0.08% (2)
ustawy z dnia - 0.08% (2)
2017 r. poz. - 0.08% (2)
się złożyć skargę - 0.08% (2)
sąd i instancji - 0.08% (2)
nie doszło do - 0.08% (2)
w serwisie biznes - 0.08% (2)
skarżąca spółka nie - 0.08% (2)
sprawie nie doszło - 0.08% (2)
§ 4 ordynacji - 0.08% (2)
odpowiedzialność osoby trzeciej - 0.08% (2)
za zaległości podatkowe - 0.08% (2)
najlepiej ocenione wg - 0.08% (2)

Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

© 2015-2017 Website review of biznes.interia.pl/podatki/news/nsa-uchylil-interpretacje-fiskusa-przedsiebiorca-moze,2578583,4211 by SEOWYKOP - to darmowe narzędzie online do szybkiego wykonania audytu twojej strony www. Przeanalizujemy strukturę twojej strony www i podamy co jest do poprawienia. | 1.59021 | SEOWYKOP.PL - Wyszukiwarka stron