find.vodka - Shorten URLs and EARN MONEYResults of analysis for biznes.interia.pl/firma/news/ochrona-danych-kontra-przedsiebiorca,2552382,1852

HTML Content

Title:

Ochrona danych kontra przedsiębiorca - Biznes w INTERIA.PL

Description:

Ochrona danych kontra przedsiębiorca - Biznes w INTERIA.PL - Czasu jeszcze trochę zostało, ale już coraz mniej. W maju 2018 r. wchodzi w życie ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Przedsiębiorcy muszą się spieszyć z implementacją nowych

Keywords:

Czasu, jeszcze, trochę, zostało, coraz, mniej, maju, 2018, wchodzi, życie, Biznes, INTERIA.PL

Here you find basic information about your page. Title of your page is very important for better visibility in search engines like Google, Bing or Yahoo. Meta tag description is also very important tag for search visibility. Meta keywords is used by some web catalogues.

SEO Content

URL:

biznes.interia.pl/firma/news/ochrona-danych-kontra-przedsiebiorca,2552382,1852

Status Code:

200

Content Type:

text/html; charset=iso-8859-2

Language:

pl

Here you find information from server response headers. This information is important for header analysis. Check, if your answer code is 200 - correct request. Answer code for error (no-existing) page is 400.

Ranking:

2.31 score from seowykop.pl for:biznes.interia.pl/firma/news/ochrona-danych-kontra-przedsiebiorca,2552382,1852

Text on your page:

przejdďż˝ do g��wnej czďż˝ci strony interia fakty biznes sport moto tech gry muzyka film kobieta menway plotki forum zaloguj się załóż konto serwisy interia.pl poczta fakty biznes sport pomponik pogoda styl kobieta nowe technologie gry giełda waluty praca wyniki motoryzacja film świat seriali muzyka nowa historia dziecko menway pc format mobtech program tv horoskop świat kobiety noclegi opracowania ebrokerpartner encyklopedia bryk sowa finansowa tekściory radio shoperia baza krs okazjum na żywo forum smaker deccoria maxmodels rankomat tipy promocyjni kody rabatowe zakupy porównywarka ebroker opinie24 biznes firma czateria zdrowie porady gotowanie pieniądze podróże rodzina promoceny pogoda warszawa pogoda poznań pogoda łódź pogoda lublin pogoda olsztyn pogoda gdynia pogoda kielce pogoda zabrze pogoda gliwice pogoda bytom pogoda zielona góra pogoda koszalin pogoda płock pogoda rybnik pogoda tychy pogoda wałbrzych pogoda opole pogoda legnica pogoda przemyśl pogoda zamość pogoda rzeszów prawo jazdy biznes wyszukiwarka serwisowa w serwisie biznes w serwisie bizneswśród walorówwybierz × m.interia.pl korzystasz z urządzenia mobilnego? wybróbuj wersję interii, zaprojektowaną specjalnie dla twojego urządzenia. startwiadomościgiełdywalutypracafirmanieruchomościbudownictwopodatkimediaprasagaleriebiznestvankietyraportynotowania gpwwaluty onlinekredyty hipotecznemapa serwisunewsroommakroekonomiaubezpieczeniawiadomości dniamakroekonomiafinanse osobistenotowania gpwstatystyki gpwanaliza technicznanotowania i indeksynewconnectgiełdy zagraniczneaktualnościkomentarzesurowcekontraktyemitentkalendariumrynek pierwotnypochodnenarzędziasurowce onlineprofile spółekwykresymoja giełdafundusze inwestycyjnefundusze emerytalneikeknfsłownik giełdowyaktualnościkomentarzewaluty onlinekantorynotowania nbpnbp kupno/sprzedażnotowania f/xnotowania i indeksyaktualnościaktualnościkalkulatoryprawomakroekonomiainformacje z firmhoteleaktualnościkredyty hipoteczneemmersonpolecamy:deccoria - serwis wnętrzarskiaktualnościporady budowlanepolecamy:deccoria - serwis wnętrzarskiaktualnościpodatki 2016epodatnik.pl stawki podatkoweformularze pit-ówprogram pitmispnowy przemysłgazeta podatkowagofin.plprivate bankinggazeta bankowatrenddziennik gazeta prawnarynek kolejowyrynek infrastrukturyrynek zdrowiarynek spożywczyfotoreportażeteraz tonie grecja. kto następnykryzys finansowy w świeciegaz łupkowyporozmawiajmy o zarobkachemerytury: musimy dłużej pracować? × treść dostępna również w wersji mobilnej na m.interia.pl oraz w aplikacjach na ios i android ochrona danych kontra przedsiębiorca sobota, 13 stycznia (06:00) tweetnij0skomentuj ten artykuł możesz przeczytać również w wersji mobilnej » czasu jeszcze trochę zostało, ale już coraz mniej. w maju 2018 r. wchodzi w życie ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. przedsiębiorcy muszą się spieszyć z implementacją nowych przepisów. rząd pracuje już nad nowym projektem ustawy o ochronie danych osobowych. ©123rf/picsel czytaj dalej 2018 rok ważny w ochronie danych osobowych rodo rok 2017 możemy uznać jako przełomowy w zakresie przygotowań do wdrożenia europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (rodo). ustawodawca przedstawił projekt regulacji krajowych odnoszących się do planowanych zmian, a firmy informatyczne rozpoczęły przygotowania mające na celu dostosowanie swoich rozwiązań do nowych wymogów. niestety, nie obeszło się również bez wpadek. więcej » rejestr ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (rodo) to akt prawny, który wywołuje strach wśród podmiotów przetwarzających dane osobowe. nie tylko ze względu na drakońskie kary pieniężne (nawet do 20 mln euro lub 4% rocznego światowego obrotu za poprzedni rok obrotowy), ale także z uwagi na konieczność dostosowania się do zupełnie nowych regulacji prawnych. poniżej zostanie przedstawiona tylko część nowych obowiązków nałożonych na przedsiębiorców. jedną z nowości jest bez wątpienia obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych. z obowiązku prowadzenia tego rejestru zwolnieni są przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 250 osób, chyba że przetwarzanie przez nich danych może powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą, nie ma ono charakteru sporadycznego lub gdy chodzi o przetwarzanie danych wrażliwych lub danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa. rejestr może być prowadzony w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej. szczegółowy zakres informacji, jakie powinny znaleźć się w rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych, określa art. 30 ust. 1 i 2 rodo. notyfikacja rodo wprowadza także obowiązek zgłaszania do organu nadzoru przypadków naruszenia ochrony danych osobowych. administrator na dokonanie takiego zgłoszenia ma 72 godziny, licząc od chwili jego stwierdzenia, a w razie przekroczenia tego terminu powinien dołączyć wyjaśnienia przyczyn opóźnienia. rozporządzenie wprowadza pewną furtkę dla administratora danych osobowych - jest on zwolniony z obowiązku wspomnianej notyfikacji, jeśli jest mało prawdopodobne, by naruszenie ochrony danych osobowych niosło ze sobą ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. administrator ma obowiązek dokumentować wszelkie przypadki naruszenia ochrony danych osobowych w taki sposób, aby dokumentacja ta pozwalała organowi nadzorczemu na weryfikację przestrzegania przez administratora obowiązku notyfikacji i obowiązków z tym związanych. dodatkowo, jeśli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia o naruszeniu osobę, której dane dotyczą. w tym przypadku administrator również może nie realizować obowiązku notyfikacji, m.in. jeśli poinformowanie wspomnianej osoby wymagałoby niewspółmiernie dużo wysiłku lub jeśli administrator zastosował następnie środki eliminujące prawdopodobieństwo wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą. rodo wprowadza definicję "naruszenia ochrony danych osobowych", precyzując, iż chodzi tu o naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. obowiązek informacyjny w porównaniu do dotychczasowych krajowych przepisów ustawy o ochronie danych osobowych rodo dosyć istotnie poszerza zakres obowiązku informacyjnego. administrator powinien m.in. wskazywać osobie, której dane dotyczą, okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu, informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych. powinien też wskazywać osobie, której dane dotyczą, informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. czytaj dalej inspektor ochrony danych zastąpi abi w 2018 r. 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać w naszym kraju unijne tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. choć wydaje się, że czasu jest sporo, to warto wiedzieć, jakie kroki należy podjąć wcześniej, by właściwie dostosować się do jego rozwiązań. wraz z nowymi przepisami pojawi się w naszym porządku prawnym nowa funkcja inspektorów ochrony danych osobowych, którzy docelowo zastąpią obecnie funkcjonujących abi. więcej » iod w świetle nowego rozporządzenia nie będzie już administratorów bezpieczeństwa informacji. zastąpią ich inspektorzy ochrony danych (iod). zasadniczo powołanie iod jest fakultatywne. jednak iod musi zostać wyznaczony w trzech sytuacjach - jeśli: a) przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości; b) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę; lub c) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia, oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa. nowa ustawa o ochronie danych osobowych w związku z bliskim terminem wejścia w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych polski ustawodawca pracuje nad projektem nowej ustawy o ochronie danych osobowych. jako że kwestie merytoryczne są w większości uregulowane w unijnym rozporządzeniu, nowa ustawa o ochronie danych osobowych koncentrować się będzie na kwestiach proceduralnych. będzie określała procedury związane z akredytacją i certyfikacją, czyli możliwością uzyskania "licencji" na udzielanie certyfikatów, oraz certyfikowaniem podmiotów prywatnych, a więc potwierdzaniem, iż dane przedsiębiorstwo spełnia należycie wymogi rodo. ustawa będzie także normowała postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych i postępowanie kontrolne. wprowadza m.in. regulację, zgodnie z którą prezes urzędu ochrony danych osobowych (który zastąpi giodo) może poprzestać na upomnieniu, jeżeli stwierdzi naruszenie przez przedsiębiorcę przepisów o ochronie danych osobowych w stopniu znikomym i jeżeli strona zaprzestała naruszeń. zmieniły się także przepisy dotyczące kontroli. w projektowanej ustawie jest m.in. przewidziane uprawnienie kontrolującego do skorzystania z pomocy funkcjonariuszy innych organów kontroli państwowej lub policji. wydaje się, iż posługiwanie się policją przy kontroli dotyczącej danych osobowych jest środkiem zbyt represyjnym. warto też zwrócić uwagę, iż w projektowanej ustawie o ochronie danych osobowych administracyjne kary pieniężne wobec podmiotów publicznych nie mogą być wyższe niż 100 tys. zł. możliwość odrębnego uregulowania kwestii kar pieniężnych w stosunku do podmiotów z sektora publicznego została przewidziana w rodo. nie zmienia to faktu, iż jeżeli przedsiębiorca naruszy przepisy o ochronie danych osobowych, to grozi mu kara do 20 mln euro, tymczasem w przypadku takiego samego lub znacznie bardziej dotkliwego naruszania przepisów o ochronie danych osobowych przez podmiot publiczny kara jest znacząco niższa. czas przygotowań mając na uwadze całą masę nowych obowiązków wynikających z przedmiotowego rozporządzenia, każdy przedsiębiorca winien jak najszybciej podjąć stosowne czynności. zwłaszcza że przepisy rodo są w dużej mierze niejasne, cechuje je też wysoki stopień ogólności i zwrotów "miękkich". jasne jest jednak, że wszyscy przedsiębiorcy powinni dokonać gruntownej rewizji dokumentacji ochrony danych osobowych oraz zastanowić się, jak wdrożyć poszczególne wymogi z rodo. autorzy: radca prawny tomasz brolski, radca prawny robert nogacki kancelaria prawna skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku oraz doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców. źródło informacji: więcej o: rozporządzenie o ochronie danych osobowych, ochrona danych osobowych, rodo, inspektor pracy, inspektorzy zobacz równieżenerga czeka na dziewiątego, kghm ma piątego,...energa czeka na dziewiątego szefa zarządu, kghm ma piątego. kolejnego może mieć ustawa o sukcesji: co z jednoosobową działalnością po...uchwalona przez sejm 5 lipca 2018 r. ustawa o zarządzie sukcesyjnym najczęściej czytane najnowsze 1 rmf: kilkaset osób zakażonych superbakterią new delhi w polsce 2 marina vlady wyszła za mąż za włodzimierza wysockiego. potem zaczął się koszmar... 3 marian opania był wściekły. kolega po fachu wyjawił jego wstydliwy sekret 4 rmf: darłówko. nie żyje 14-latek, który wraz z rodzeństwem został porwany przez morskie fale 5 krzysztof kowalewski drży o córkę! ona robi sobie krzywdę! 6 gdyby rosja napadła na polskę... 7 niemcy oficjalnie wprowadzają trzecią płeć. "duch czasu" 11:51 chairman and vice-chairman of the čez supervisory board have been elected 11:48 informacja o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce 11:45 zawarcie aneksu do umowy kredytowej z bankiem bgż bnp paribas s.a. 11:45 zawarcie umowy kredytowej 11:40 uokik wydał zgodę na przejęcie pll lot przez polską grupę lotniczą kalkulator ustawowydata powstania zobowiďż˝zania*:12345678910111213141516171819202122232425262728293031styczeńlutymarzeckwiecieńmajczerwieclipiecsierpieńwrzesieńpaździerniklistopadgrudzień198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018data zapďż˝aty zobowiďż˝zania*:12345678910111213141516171819202122232425262728293031styczeńlutymarzeckwiecieńmajczerwieclipiecsierpieńwrzesieńpaździerniklistopadgrudzień198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018kwota: rynek międzybankowywibor6m1,780,00%więcej»libor6m(eur)-0,31-0,77%więcej»euribor6m-0,270,00%więcej» więcej informacjipowiązane informacjeustawa o sukcesji: co z jednoosobową działalnością po śmierci przedsiębiorcyenerga czeka na dziewiątego, kghm ma piątego, kolejnego może mieć pgz. gorące fotele prezesów państwowych firm1,8 mln zł kar uokik dla firmy telekomunikacyjnej nasza sa"rzeczpospolita": pożegnanie z deklaracją vatkary dla firm mogą wynieść 3,2 mln zł, a dotyczą obowiązku raportowania do nbpzwrot vat w 25-dniowym terminieminister energii liczy, że węglokoks w ciągu kilku lat będzie kontrolować rynek importu węglapolskie food trucki - rynek z potencjałemweryfikacja rozliczeń podatkowych w trybie kontroli celno-skarbowejustawa o sukcesji: co z jednoosobową działalnością po śmierci przedsiębiorcy"rzeczpospolita": pożegnanie z deklaracją vatkary dla firm mogą wynieść 3,2 mln zł, a dotyczą obowiązku raportowania do nbpzwrot vat w 25-dniowym terminieopłata 2000 zł za interpretację od skarbówki nie na kieszeń przedsiębiorcówurzędu ochrony danych osobowych ostrzega przed fałszywymi kontrolerami skomentuj artykuł: przejdź do forum » wasze komentarze (251) dodaj komentarz pokaż: wszyscy zalogowani sortuj: najnowsze najstarsze najlepiej ocenione wg liczby odp. najnowsze najstarsze najlepiej ocenione wg liczby odp. ~dorisa - 14.03 (00:50) przedsiębiorcy wcale nie powinni spieszyć się z wprowadzeniem zmian przed rodo bo już dawno wszystkie dane powinny być przechowywane bezpiecznie. moja firma od dłuższego czasu używa aplikacji usecryptsafe, która pozwala na szyfrowanie danych. jest ona bardzo łatwa w użyciu, nie wymaga jakichś nakładów pracy żeby zabezpieczyć dane. więc nie rozumiem tych nerwów przed rodo 1 0 odpowiedz ~aner - 13.01 (12:10) nie wierzę w żadną ochronę danych w polsce jesteśmy z wszystkich stron podsłuchiwani/ przez polaków i amerykanów /, kontrolowani przez banki i innych. za prl-u to była ochrona danych , a jak cię podsłuchiwali to powiedzieli,że "rozmowa będzie kontrolowana" . teraz to włączają swoje aparatury czy chcesz tego czy nie.i to ma być ta niby demokracja, za którą ginęli nasi rodzice i dziadkowie.dno... odpowiedzi: 4 115 3 odpowiedz ~vvd - 13.01 (13:37) kolejny etap zniewolenia cyfrowego, jak bydło nas numerują, tu nie chodzi o ochronę a o zniewolenie i pełną inwigilację odpowiedzi: 19 278 11 odpowiedz ~gospodarkatoty - 14.01 (01:55) 3 lata temu zgłosiłem bazę danych ( bez danych wrażliwych ) do giodo ... do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi. podobnie było w 2008 kiedy to w 2014 uzyskałem odpowiedź. przedsiębiorcy mają obowiązek zgłoszenia w terminie 72 godzin ... a jaki czas mają urzędy na odpowiedź ? zwracam uwagę, że już 3 lata czekam na rejestrację bazy danych, chcąc być uczciwym przedsiębiorcą. odpowiedzi: 4 41 1 odpowiedz ~:/ - 13.01 (13:57) włączam internet w smartfonie i od razu z automatu jestem zalogowany w społecznościakach choć się wylogowałem. dokładnie wiedzą, czy jedziesz autem czy siedzisz w domu czy jesteś gdzieś daleko. a to dopiero początek szpiegowania. odpowiedzi: 11 216 2 odpowiedz ~scripter - 14.01 (22:45) ciekawe ilu z was logujących się smartfonem do szajsbooka wie o tym że na początku tej operacji ściągana jest wasza lista kontaktów na serwer. no , ilu ma tą wiedzę?? tak własnie działać miał szajsbook według *zalecen* cia. nawet gostek który to stworzył dostał wsparcie finansowe od tej agencji. tyle ,że o tym się nike mówi. agencja dostała i dostaje to co było kosztowne i czasochłonne szybko i na złotej tacy. 9 0 odpowiedz ~mysza - 14.01 (22:26) po pierwsze to zabezpiecza się dostęp do baz danych a następnie wprowadza do nich dane a nie na odwrót . obecnie dowolne dane można po prostu sobie kupić , żaden to problem gdyż te dane są od dawna w posiadaniu prywatnych zbieraczy. 2 0 odpowiedz ~kleofas - 13.01 (17:34) ciekawe jak to rodo stworzone w pocie czoła ma się do sytuacji gdy czytam np. w umowie z polską firmą xxx sp. z o.o. że "...administratorem danych osobowych jest spółka yyy.ltd z siedzibą na wyspach kokosowych..." odpowiedzi: 1 18 1 odpowiedz ~dindon - 13.01 (14:12) ja tylko się pytam,to robi dla swojego narodu ten dobry pis ? odpowiedzi: 4 39 11 odpowiedz ~hahahahihihi - 13.01 (11:54) zostało pięć miesięcy, a rząd już pracuje nad projetem odpowiedzi: 2 27 2 odpowiedz 123456789...12następne dodaj komentarz najciekawsze tematy na forum kaczyński pozywa wałęsę. burza w sieci!te popularne leki przecibólowe są śmiertelnie niebezpieczne!największa mistyfikacja w historii? szokujące wyniki badań jak wysoką emeryturę dostaje jarosław kaczyński? biznes w interia.pl to najświeższe informacje gospodarcze, a więc aktualne kursy walut, notowania giełdowe i wiadomości z gpw. serwis funkcjonuje jako niezbędnik każdego przedsiębiorcy - dowiedz się, na jakiej zasadzie działa firma i giełda, jak rozliczyć pit, co zmieniło się w prawie gospodarczym oraz jakie fundusze inwestycyjne i waluty warto nabyć. przeczytaj rekomendacje ekspertów i z sukcesem pomnażaj swój kapitał.napisz do nasmapa serwisunewsroomrssprzeglądaj w wersji mobilnejreklamakorzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu. polityka cookies. prywatność. copyright © 1999-2018 interia.pl. wszystkie prawa zastrzeżone.

Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

Words density analysis:

Numbers of all words: 2306

One word
nie - 5.46% (126)
danych - 2.17% (50)
wie - 2.04% (47)
się - 1.86% (43)
że - 1.65% (38)
osobowych - 1.6% (37)
czy - 1.17% (27)
praw - 1.13% (26)
przed - 1.08% (25)
jest - 1.04% (24)
pogoda - 0.95% (22)
lub - 0.91% (21)
ochronie - 0.78% (18)
odpowiedz - 0.78% (18)
rząd - 0.78% (18)
akt - 0.74% (17)
jak - 0.74% (17)
dane - 0.65% (15)
rodo - 0.65% (15)
ale - 0.61% (14)
dotyczą - 0.56% (13)
ona - 0.52% (12)
administrator - 0.52% (12)
pis - 0.52% (12)
bez - 0.48% (11)
ochrony - 0.48% (11)
tego - 0.48% (11)
kar - 0.48% (11)
przez - 0.48% (11)
firm - 0.48% (11)
- 0.43% (10)
kto - 0.43% (10)
... - 0.43% (10)
przy - 0.43% (10)
nas - 0.43% (10)
więc - 0.43% (10)
który - 0.39% (9)
tym - 0.39% (9)
może - 0.39% (9)
osób - 0.39% (9)
tak - 0.39% (9)
serwis - 0.39% (9)
czas - 0.39% (9)
2018 - 0.35% (8)
rok - 0.35% (8)
biznes - 0.35% (8)
przedsiębiorcy - 0.35% (8)
- 0.35% (8)
rynek - 0.35% (8)
ich - 0.35% (8)
naruszenia - 0.35% (8)
podmiot - 0.35% (8)
oraz - 0.35% (8)
dla - 0.3% (7)
działa - 0.3% (7)
notowania - 0.3% (7)
- 0.3% (7)
więcej - 0.3% (7)
obowiązku - 0.3% (7)
odpowiedzi: - 0.3% (7)
sowa - 0.3% (7)
jaki - 0.3% (7)
ustawa - 0.3% (7)
będzie - 0.26% (6)
projekt - 0.26% (6)
wprowadza - 0.26% (6)
rejestr - 0.26% (6)
13.01 - 0.26% (6)
osobowych, - 0.26% (6)
lat - 0.26% (6)
być - 0.26% (6)
gdy - 0.26% (6)
iod - 0.26% (6)
interia - 0.26% (6)
już - 0.26% (6)
osobowych. - 0.26% (6)
- 0.22% (5)
mowa - 0.22% (5)
waluty - 0.22% (5)
nad - 0.22% (5)
nowa - 0.22% (5)
dotyczą, - 0.22% (5)
obowiązek - 0.22% (5)
nowych - 0.22% (5)
ten - 0.22% (5)
vat - 0.22% (5)
rozporządzenia - 0.22% (5)
niż - 0.22% (5)
osób, - 0.22% (5)
rozporządzenie - 0.22% (5)
które - 0.22% (5)
komentarz - 0.22% (5)
mln - 0.22% (5)
ogólne - 0.22% (5)
prawny - 0.22% (5)
zakres - 0.22% (5)
jakie - 0.22% (5)
inspektor - 0.22% (5)
również - 0.22% (5)
jeśli - 0.22% (5)
mają - 0.22% (5)
inny - 0.22% (5)
przepisów - 0.22% (5)
interia.pl - 0.22% (5)
jego - 0.22% (5)
new - 0.17% (4)
naruszenie - 0.17% (4)
administratora - 0.17% (4)
się, - 0.17% (4)
czasu - 0.17% (4)
wolności - 0.17% (4)
zastąpi - 0.17% (4)
rodo. - 0.17% (4)
ono - 0.17% (4)
organ - 0.17% (4)
chodzi - 0.17% (4)
informacje - 0.17% (4)
których - 0.17% (4)
m.in. - 0.17% (4)
której - 0.17% (4)
firma - 0.17% (4)
był - 0.17% (4)
został - 0.17% (4)
czeka - 0.17% (4)
sobie - 0.17% (4)
winien - 0.17% (4)
podmiotów - 0.17% (4)
baz - 0.17% (4)
kary - 0.17% (4)
tech - 0.17% (4)
także - 0.17% (4)
kontroli - 0.17% (4)
przetwarzania - 0.17% (4)
forum - 0.17% (4)
mogą - 0.13% (3)
tych - 0.13% (3)
działalnością - 0.13% (3)
banki - 0.13% (3)
jednoosobową - 0.13% (3)
sukcesji: - 0.13% (3)
porady - 0.13% (3)
stron - 0.13% (3)
dziewiątego - 0.13% (3)
kghm - 0.13% (3)
giełda - 0.13% (3)
wymogi - 0.13% (3)
świat - 0.13% (3)
nowe - 0.13% (3)
gazeta - 0.13% (3)
warto - 0.13% (3)
umowy - 0.13% (3)
2000 - 0.13% (3)
wymaga - 0.13% (3)
też - 0.13% (3)
liczby - 0.13% (3)
jeżeli - 0.13% (3)
prawo - 0.13% (3)
przepisy - 0.13% (3)
deccoria - 0.13% (3)
publiczny - 0.13% (3)
lot - 0.13% (3)
komentarze - 0.13% (3)
wysoki - 0.13% (3)
prawa - 0.13% (3)
najnowsze - 0.13% (3)
was - 0.13% (3)
przedsiębiorca - 0.13% (3)
czytaj - 0.13% (3)
ustawy - 0.13% (3)
naruszeń - 0.13% (3)
tylko - 0.13% (3)
dostęp - 0.13% (3)
euro - 0.13% (3)
2014 - 0.13% (3)
ryzyko - 0.13% (3)
obowiązków - 0.13% (3)
tej - 0.13% (3)
notyfikacji - 0.13% (3)
pracuje - 0.13% (3)
życie - 0.13% (3)
mniej - 0.13% (3)
terminie - 0.13% (3)
czynności - 0.13% (3)
fundusze - 0.13% (3)
dnia - 0.13% (3)
2008 - 0.13% (3)
powinien - 0.13% (3)
ochrona - 0.13% (3)
2017 - 0.13% (3)
jako - 0.13% (3)
wiadomości - 0.13% (3)
14.01 - 0.13% (3)
prawie - 0.13% (3)
taki - 0.13% (3)
wersji - 0.13% (3)
mobilnej - 0.13% (3)
kalkulator - 0.09% (2)
,że - 0.09% (2)
format - 0.09% (2)
dostał - 0.09% (2)
śmierci - 0.09% (2)
piątego, - 0.09% (2)
inwestycyjne - 0.09% (2)
nawet - 0.09% (2)
polską - 0.09% (2)
uokik - 0.09% (2)
polsce - 0.09% (2)
dostaje - 0.09% (2)
sport - 0.09% (2)
kredytowej - 0.09% (2)
zawarcie - 0.09% (2)
prywatnych - 0.09% (2)
11:45 - 0.09% (2)
zostało - 0.09% (2)
moto - 0.09% (2)
pożegnanie - 0.09% (2)
and - 0.09% (2)
chairman - 0.09% (2)
robi - 0.09% (2)
kaczyński - 0.09% (2)
tematy - 0.09% (2)
menway - 0.09% (2)
deklaracją - 0.09% (2)
pozwala - 0.09% (2)
odp. - 0.09% (2)
zmian - 0.09% (2)
wszystkie - 0.09% (2)
przechowywane - 0.09% (2)
godzin - 0.09% (2)
moja - 0.09% (2)
było - 0.09% (2)
odpowiedź - 0.09% (2)
pracy - 0.09% (2)
kobieta - 0.09% (2)
giodo - 0.09% (2)
ochronę - 0.09% (2)
lata - 0.09% (2)
teraz - 0.09% (2)
swoje - 0.09% (2)
film - 0.09% (2)
ocenione - 0.09% (2)
szajsbook - 0.09% (2)
nbpzwrot - 0.09% (2)
gry - 0.09% (2)
vatkary - 0.09% (2)
wyniki - 0.09% (2)
wynieść - 0.09% (2)
zł, - 0.09% (2)
praca - 0.09% (2)
raportowania - 0.09% (2)
25-dniowym - 0.09% (2)
najlepiej - 0.09% (2)
muzyka - 0.09% (2)
ilu - 0.09% (2)
ciekawe - 0.09% (2)
skomentuj - 0.09% (2)
jesteś - 0.09% (2)
dodaj - 0.09% (2)
najstarsze - 0.09% (2)
3,2 - 0.09% (2)
przygotowań - 0.09% (2)
rmf: - 0.09% (2)
zgłoszenia - 0.09% (2)
prawa. - 0.09% (2)
formie - 0.09% (2)
powinny - 0.09% (2)
kontra - 0.09% (2)
określa - 0.09% (2)
art. - 0.09% (2)
ust. - 0.09% (2)
ios - 0.09% (2)
takiego - 0.09% (2)
wspomnianej - 0.09% (2)
wyroków - 0.09% (2)
notyfikacji, - 0.09% (2)
aby - 0.09% (2)
wysokie - 0.09% (2)
dotyczą. - 0.09% (2)
przypadku - 0.09% (2)
następnie - 0.09% (2)
środki - 0.09% (2)
bezpieczeństwa - 0.09% (2)
nieuprawnionego - 0.09% (2)
sposób - 0.09% (2)
skazujących - 0.09% (2)
dotyczących - 0.09% (2)
osobie, - 0.09% (2)
nowym - 0.09% (2)
ustawodawca - 0.09% (2)
zakresie - 0.09% (2)
regulacji - 0.09% (2)
krajowych - 0.09% (2)
firmy - 0.09% (2)
rozwiązań - 0.09% (2)
dalej - 0.09% (2)
(rodo) - 0.09% (2)
projektem - 0.09% (2)
wśród - 0.09% (2)
względu - 0.09% (2)
wrażliwych - 0.09% (2)
pieniężne - 0.09% (2)
poniżej - 0.09% (2)
przedsiębiorców. - 0.09% (2)
prowadzenia - 0.09% (2)
rejestru - 0.09% (2)
spieszyć - 0.09% (2)
przetwarzanie - 0.09% (2)
nich - 0.09% (2)
powodować - 0.09% (2)
artykuł - 0.09% (2)
wskazywać - 0.09% (2)
osobowe - 0.09% (2)
mieć - 0.09% (2)
uwagę, - 0.09% (2)
postępowanie - 0.09% (2)
sprawie - 0.09% (2)
którą - 0.09% (2)
prezes - 0.09% (2)
urzędu - 0.09% (2)
dotyczące - 0.09% (2)
projektowanej - 0.09% (2)
ustawie - 0.09% (2)
innych - 0.09% (2)
ebroker - 0.09% (2)
skalę - 0.09% (2)
kara - 0.09% (2)
mając - 0.09% (2)
program - 0.09% (2)
jasne - 0.09% (2)
wszyscy - 0.09% (2)
powinni - 0.09% (2)
radca - 0.09% (2)
prawna - 0.09% (2)
dziewiątego, - 0.09% (2)
kolejnego - 0.09% (2)
rozporządzenia, - 0.09% (2)
dużą - 0.09% (2)
fakty - 0.09% (2)
obecnie - 0.09% (2)
podania - 0.09% (2)
danych. - 0.09% (2)
abi - 0.09% (2)
naszym - 0.09% (2)
choć - 0.09% (2)
wydaje - 0.09% (2)
należy - 0.09% (2)
podjąć - 0.09% (2)
wraz - 0.09% (2)
zastąpią - 0.09% (2)
urządzenia - 0.09% (2)
swój - 0.09% (2)
m.interia.pl - 0.09% (2)
inspektorzy - 0.09% (2)
jednak - 0.09% (2)
musi - 0.09% (2)
serwisie - 0.09% (2)
główna - 0.09% (2)
działalność - 0.09% (2)
podmiotu - 0.09% (2)
przetwarzającego - 0.09% (2)
polega - 0.09% (2)
polski - 0.09% (2)
Two words phrases
danych osobowych - 1.6% (37)
ochronie danych - 0.74% (17)
o ochronie - 0.69% (16)
ochrony danych - 0.48% (11)
danych osobowych. - 0.26% (6)
ustawa o - 0.26% (6)
danych osobowych, - 0.26% (6)
- 13.01 - 0.26% (6)
się do - 0.22% (5)
dane dotyczą, - 0.22% (5)
się w - 0.22% (5)
lub wolności - 0.17% (4)
rozporządzenie o - 0.17% (4)
naruszenia praw - 0.17% (4)
wolności osób - 0.17% (4)
której dane - 0.17% (4)
1 odpowiedz - 0.17% (4)
praw lub - 0.17% (4)
2018 r. - 0.17% (4)
osobowych jest - 0.13% (3)
ryzyko naruszenia - 0.13% (3)
w wersji - 0.13% (3)
których dane - 0.13% (3)
jednoosobową działalnością - 0.13% (3)
o sukcesji: - 0.13% (3)
dla firm - 0.13% (3)
przepisów o - 0.13% (3)
ochrona danych - 0.13% (3)
czeka na - 0.13% (3)
kghm ma - 0.13% (3)
na dziewiątego - 0.13% (3)
działalnością po - 0.13% (3)
sukcesji: co - 0.13% (3)
naruszenia ochrony - 0.13% (3)
osobowych w - 0.13% (3)
z jednoosobową - 0.13% (3)
danych w - 0.13% (3)
biznes w - 0.13% (3)
wersji mobilnej - 0.13% (3)
ogólne rozporządzenie - 0.13% (3)
ustawy o - 0.13% (3)
odpowiedzi: 1 - 0.13% (3)
0 odpowiedz - 0.13% (3)
- 14.01 - 0.13% (3)
odpowiedzi: 4 - 0.13% (3)
a jaki - 0.13% (3)
osób, których - 0.13% (3)
do nbpzwrot - 0.09% (2)
ma piątego, - 0.09% (2)
mogą wynieść - 0.09% (2)
deklaracją vatkary - 0.09% (2)
pożegnanie z - 0.09% (2)
liczby odp. - 0.09% (2)
kolejnego może - 0.09% (2)
dziewiątego, kghm - 0.09% (2)
zł, a - 0.09% (2)
ocenione wg - 0.09% (2)
11 odpowiedz - 0.09% (2)
najstarsze najlepiej - 0.09% (2)
2 odpowiedz - 0.09% (2)
a więc - 0.09% (2)
wg liczby - 0.09% (2)
fundusze inwestycyjne - 0.09% (2)
3,2 mln - 0.09% (2)
dotyczą obowiązku - 0.09% (2)
obowiązku raportowania - 0.09% (2)
danych ( - 0.09% (2)
a dotyczą - 0.09% (2)
mln zł, - 0.09% (2)
przed rodo - 0.09% (2)
nie na - 0.09% (2)
wynieść 3,2 - 0.09% (2)
dodaj komentarz - 0.09% (2)
firm mogą - 0.09% (2)
vatkary dla - 0.09% (2)
raportowania do - 0.09% (2)
z deklaracją - 0.09% (2)
po śmierci - 0.09% (2)
najlepiej ocenione - 0.09% (2)
3 lata - 0.09% (2)
umowy kredytowej - 0.09% (2)
w 25-dniowym - 0.09% (2)
nbpzwrot vat - 0.09% (2)
najnowsze najstarsze - 0.09% (2)
fakty biznes - 0.09% (2)
11:45 zawarcie - 0.09% (2)
20 mln - 0.09% (2)
naruszenie ochrony - 0.09% (2)
w formie - 0.09% (2)
i naruszeń - 0.09% (2)
wyroków skazujących - 0.09% (2)
osobowych dotyczących - 0.09% (2)
danych wrażliwych - 0.09% (2)
nie ma - 0.09% (2)
z obowiązku - 0.09% (2)
czynności przetwarzania - 0.09% (2)
nowych obowiązków - 0.09% (2)
kary pieniężne - 0.09% (2)
dane dotyczą. - 0.09% (2)
ze względu - 0.09% (2)
a firmy - 0.09% (2)
rozporządzenia o - 0.09% (2)
w zakresie - 0.09% (2)
osobowych rodo - 0.09% (2)
czytaj dalej - 0.09% (2)
w życie - 0.09% (2)
również w - 0.09% (2)
- serwis - 0.09% (2)
w serwisie - 0.09% (2)
może powodować - 0.09% (2)
rodo wprowadza - 0.09% (2)
może mieć - 0.09% (2)
ust. 1 - 0.09% (2)
na dziewiątego, - 0.09% (2)
radca prawny - 0.09% (2)
w projektowanej - 0.09% (2)
projektowanej ustawie - 0.09% (2)
urzędu ochrony - 0.09% (2)
pracuje nad - 0.09% (2)
nowa ustawa - 0.09% (2)
biznes sport - 0.09% (2)
skazujących i - 0.09% (2)
dotyczących wyroków - 0.09% (2)
dużą skalę - 0.09% (2)
wskazywać osobie, - 0.09% (2)
polega na - 0.09% (2)
podmiotu przetwarzającego - 0.09% (2)
administratora lub - 0.09% (2)
główna działalność - 0.09% (2)
przetwarzającego polega - 0.09% (2)
lub podmiotu - 0.09% (2)
działalność administratora - 0.09% (2)
wydaje się, - 0.09% (2)
w naszym - 0.09% (2)
dane osobowe - 0.09% (2)
naruszeń prawa. - 0.09% (2)
Three words phrases
ochronie danych osobowych - 0.74% (17)
o ochronie danych - 0.69% (16)
praw lub wolności - 0.17% (4)
ochronie danych osobowych. - 0.17% (4)
naruszenia praw lub - 0.17% (4)
rozporządzenie o ochronie - 0.17% (4)
sukcesji: co z - 0.13% (3)
z jednoosobową działalnością - 0.13% (3)
o sukcesji: co - 0.13% (3)
czeka na dziewiątego - 0.13% (3)
przepisów o ochronie - 0.13% (3)
w wersji mobilnej - 0.13% (3)
jednoosobową działalnością po - 0.13% (3)
której dane dotyczą, - 0.13% (3)
naruszenia ochrony danych - 0.13% (3)
ogólne rozporządzenie o - 0.13% (3)
mogą wynieść 3,2 - 0.09% (2)
najnowsze najstarsze najlepiej - 0.09% (2)
wg liczby odp. - 0.09% (2)
na dziewiątego, kghm - 0.09% (2)
najstarsze najlepiej ocenione - 0.09% (2)
z deklaracją vatkary - 0.09% (2)
do nbpzwrot vat - 0.09% (2)
wynieść 3,2 mln - 0.09% (2)
dla firm mogą - 0.09% (2)
zł, a dotyczą - 0.09% (2)
obowiązku raportowania do - 0.09% (2)
nbpzwrot vat w - 0.09% (2)
pożegnanie z deklaracją - 0.09% (2)
dotyczą obowiązku raportowania - 0.09% (2)
vatkary dla firm - 0.09% (2)
mln zł, a - 0.09% (2)
fakty biznes sport - 0.09% (2)
w projektowanej ustawie - 0.09% (2)
czeka na dziewiątego, - 0.09% (2)
naruszenie ochrony danych - 0.09% (2)
danych osobowych rodo - 0.09% (2)
rozporządzenia o ochronie - 0.09% (2)
ze względu na - 0.09% (2)
wolności osób, których - 0.09% (2)
danych osobowych dotyczących - 0.09% (2)
wyroków skazujących i - 0.09% (2)
wskazywać osobie, której - 0.09% (2)
ochronie danych osobowych, - 0.09% (2)
działalność administratora lub - 0.09% (2)
podmiotu przetwarzającego polega - 0.09% (2)
których dane dotyczą, - 0.09% (2)
dotyczących wyroków skazujących - 0.09% (2)
i naruszeń prawa. - 0.09% (2)
nowa ustawa o - 0.09% (2)
ocenione wg liczby - 0.09% (2)

Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

© 2015-2017 Website review of biznes.interia.pl/firma/news/ochrona-danych-kontra-przedsiebiorca,2552382,1852 by SEOWYKOP - to darmowe narzędzie online do szybkiego wykonania audytu twojej strony www. Przeanalizujemy strukturę twojej strony www i podamy co jest do poprawienia. | 1.56796 | SEOWYKOP.PL - Wyszukiwarka stron