find.vodka - Shorten URLs and EARN MONEYResults of analysis for biznes.interia.pl/firma/news/ochrona-danych-kontra-przedsiebiorca,2552382,1852

HTML Content

Title:

Ochrona danych kontra przedsiębiorca - Biznes w INTERIA.PL

Description:

Ochrona danych kontra przedsiębiorca - Biznes w INTERIA.PL - Czasu jeszcze trochę zostało, ale już coraz mniej. W maju 2018 r. wchodzi w życie ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Przedsiębiorcy muszą się spieszyć z implementacją nowych

Keywords:

Czasu, jeszcze, trochę, zostało, coraz, mniej, maju, 2018, wchodzi, życie, Biznes, INTERIA.PL

Here you find basic information about your page. Title of your page is very important for better visibility in search engines like Google, Bing or Yahoo. Meta tag description is also very important tag for search visibility. Meta keywords is used by some web catalogues.

SEO Content

URL:

biznes.interia.pl/firma/news/ochrona-danych-kontra-przedsiebiorca,2552382,1852

Status Code:

200

Content Type:

text/html; charset=iso-8859-2

Language:

pl

Here you find information from server response headers. This information is important for header analysis. Check, if your answer code is 200 - correct request. Answer code for error (no-existing) page is 400.

Ranking:

2.31 score from seowykop.pl for:biznes.interia.pl/firma/news/ochrona-danych-kontra-przedsiebiorca,2552382,1852

Text on your page:

przejdďż˝ do g��wnej czďż˝ci strony interia fakty biznes sport moto tech gry muzyka film kobieta menway plotki forum zaloguj się załóż konto serwisy interia.pl poczta fakty biznes sport pomponik pogoda styl kobieta nowe technologie gry giełda waluty praca wyniki motoryzacja film świat seriali muzyka nowa historia dziecko menway pc format mobtech program tv horoskop świat kobiety noclegi opracowania ebrokerpartner encyklopedia bryk sowa finansowa tekściory radio shoperia baza krs okazjum na żywo forum smaker deccoria maxmodels rankomat tipy promocyjni kody rabatowe zakupy porównywarka ebroker opinie24 biznes firma czateria zdrowie porady gotowanie pieniądze podróże rodzina promoceny radio online pogoda poznań pogoda łódź pogoda lublin pogoda olsztyn pogoda gdynia pogoda kielce pogoda zabrze pogoda gliwice pogoda bytom pogoda zielona góra pogoda koszalin pogoda płock pogoda rybnik pogoda tychy pogoda wałbrzych pogoda opole pogoda legnica pogoda przemyśl pogoda zamość pogoda rzeszów pogoda warszawa prawo jazdy biznes wyszukiwarka serwisowa w serwisie biznes w serwisie bizneswśród walorówwybierz × m.interia.pl korzystasz z urządzenia mobilnego? wybróbuj wersję interii, zaprojektowaną specjalnie dla twojego urządzenia. startwiadomościgiełdywalutypracafirmanieruchomościbudownictwopodatkimediaprasagaleriebiznestvankietyraportynotowania gpwwaluty onlinekredyty hipotecznemapa serwisunewsroommakroekonomiaubezpieczeniawiadomości dniamakroekonomiafinanse osobistenotowania gpwstatystyki gpwanaliza technicznanotowania i indeksynewconnectgiełdy zagraniczneaktualnościkomentarzesurowcekontraktyemitentkalendariumrynek pierwotnypochodnenarzędziasurowce onlineprofile spółekwykresymoja giełdafundusze inwestycyjnefundusze emerytalneikeknfsłownik giełdowyaktualnościkomentarzewaluty onlinekantorynotowania nbpnbp kupno/sprzedażnotowania f/xnotowania i indeksyaktualnościaktualnościkalkulatoryprawomakroekonomiainformacje z firmhoteleaktualnościkredyty hipoteczneemmersonpolecamy:deccoria - serwis wnętrzarskiaktualnościporady budowlanepolecamy:deccoria - serwis wnętrzarskiaktualnościpodatki 2016epodatnik.pl stawki podatkoweformularze pit-ówprogram pitmispnowy przemysłgazeta podatkowagofin.plprivate bankinggazeta bankowatrenddziennik gazeta prawnarynek kolejowyrynek infrastrukturyrynek zdrowiarynek spożywczyfotoreportażeteraz tonie grecja. kto następnykryzys finansowy w świeciegaz łupkowyporozmawiajmy o zarobkachemerytury: musimy dłużej pracować? × treść dostępna również w wersji mobilnej na m.interia.pl oraz w aplikacjach na ios i android ochrona danych kontra przedsiębiorca sobota, 13 stycznia (06:00) tweetnij0skomentuj ten artykuł możesz przeczytać również w wersji mobilnej » czasu jeszcze trochę zostało, ale już coraz mniej. w maju 2018 r. wchodzi w życie ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. przedsiębiorcy muszą się spieszyć z implementacją nowych przepisów. rząd pracuje już nad nowym projektem ustawy o ochronie danych osobowych. ©123rf/picsel czytaj dalej 2018 rok ważny w ochronie danych osobowych rodo rok 2017 możemy uznać jako przełomowy w zakresie przygotowań do wdrożenia europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (rodo). ustawodawca przedstawił projekt regulacji krajowych odnoszących się do planowanych zmian, a firmy informatyczne rozpoczęły przygotowania mające na celu dostosowanie swoich rozwiązań do nowych wymogów. niestety, nie obeszło się również bez wpadek. więcej » rejestr ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (rodo) to akt prawny, który wywołuje strach wśród podmiotów przetwarzających dane osobowe. nie tylko ze względu na drakońskie kary pieniężne (nawet do 20 mln euro lub 4% rocznego światowego obrotu za poprzedni rok obrotowy), ale także z uwagi na konieczność dostosowania się do zupełnie nowych regulacji prawnych. poniżej zostanie przedstawiona tylko część nowych obowiązków nałożonych na przedsiębiorców. jedną z nowości jest bez wątpienia obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych. z obowiązku prowadzenia tego rejestru zwolnieni są przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 250 osób, chyba że przetwarzanie przez nich danych może powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą, nie ma ono charakteru sporadycznego lub gdy chodzi o przetwarzanie danych wrażliwych lub danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa. rejestr może być prowadzony w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej. szczegółowy zakres informacji, jakie powinny znaleźć się w rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych, określa art. 30 ust. 1 i 2 rodo. notyfikacja rodo wprowadza także obowiązek zgłaszania do organu nadzoru przypadków naruszenia ochrony danych osobowych. administrator na dokonanie takiego zgłoszenia ma 72 godziny, licząc od chwili jego stwierdzenia, a w razie przekroczenia tego terminu powinien dołączyć wyjaśnienia przyczyn opóźnienia. rozporządzenie wprowadza pewną furtkę dla administratora danych osobowych - jest on zwolniony z obowiązku wspomnianej notyfikacji, jeśli jest mało prawdopodobne, by naruszenie ochrony danych osobowych niosło ze sobą ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. administrator ma obowiązek dokumentować wszelkie przypadki naruszenia ochrony danych osobowych w taki sposób, aby dokumentacja ta pozwalała organowi nadzorczemu na weryfikację przestrzegania przez administratora obowiązku notyfikacji i obowiązków z tym związanych. dodatkowo, jeśli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia o naruszeniu osobę, której dane dotyczą. w tym przypadku administrator również może nie realizować obowiązku notyfikacji, m.in. jeśli poinformowanie wspomnianej osoby wymagałoby niewspółmiernie dużo wysiłku lub jeśli administrator zastosował następnie środki eliminujące prawdopodobieństwo wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą. rodo wprowadza definicję "naruszenia ochrony danych osobowych", precyzując, iż chodzi tu o naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. obowiązek informacyjny w porównaniu do dotychczasowych krajowych przepisów ustawy o ochronie danych osobowych rodo dosyć istotnie poszerza zakres obowiązku informacyjnego. administrator powinien m.in. wskazywać osobie, której dane dotyczą, okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu, informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych. powinien też wskazywać osobie, której dane dotyczą, informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. czytaj dalej inspektor ochrony danych zastąpi abi w 2018 r. 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać w naszym kraju unijne tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. choć wydaje się, że czasu jest sporo, to warto wiedzieć, jakie kroki należy podjąć wcześniej, by właściwie dostosować się do jego rozwiązań. wraz z nowymi przepisami pojawi się w naszym porządku prawnym nowa funkcja inspektorów ochrony danych osobowych, którzy docelowo zastąpią obecnie funkcjonujących abi. więcej » iod w świetle nowego rozporządzenia nie będzie już administratorów bezpieczeństwa informacji. zastąpią ich inspektorzy ochrony danych (iod). zasadniczo powołanie iod jest fakultatywne. jednak iod musi zostać wyznaczony w trzech sytuacjach - jeśli: a) przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości; b) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę; lub c) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia, oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa. nowa ustawa o ochronie danych osobowych w związku z bliskim terminem wejścia w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych polski ustawodawca pracuje nad projektem nowej ustawy o ochronie danych osobowych. jako że kwestie merytoryczne są w większości uregulowane w unijnym rozporządzeniu, nowa ustawa o ochronie danych osobowych koncentrować się będzie na kwestiach proceduralnych. będzie określała procedury związane z akredytacją i certyfikacją, czyli możliwością uzyskania "licencji" na udzielanie certyfikatów, oraz certyfikowaniem podmiotów prywatnych, a więc potwierdzaniem, iż dane przedsiębiorstwo spełnia należycie wymogi rodo. ustawa będzie także normowała postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych i postępowanie kontrolne. wprowadza m.in. regulację, zgodnie z którą prezes urzędu ochrony danych osobowych (który zastąpi giodo) może poprzestać na upomnieniu, jeżeli stwierdzi naruszenie przez przedsiębiorcę przepisów o ochronie danych osobowych w stopniu znikomym i jeżeli strona zaprzestała naruszeń. zmieniły się także przepisy dotyczące kontroli. w projektowanej ustawie jest m.in. przewidziane uprawnienie kontrolującego do skorzystania z pomocy funkcjonariuszy innych organów kontroli państwowej lub policji. wydaje się, iż posługiwanie się policją przy kontroli dotyczącej danych osobowych jest środkiem zbyt represyjnym. warto też zwrócić uwagę, iż w projektowanej ustawie o ochronie danych osobowych administracyjne kary pieniężne wobec podmiotów publicznych nie mogą być wyższe niż 100 tys. zł. możliwość odrębnego uregulowania kwestii kar pieniężnych w stosunku do podmiotów z sektora publicznego została przewidziana w rodo. nie zmienia to faktu, iż jeżeli przedsiębiorca naruszy przepisy o ochronie danych osobowych, to grozi mu kara do 20 mln euro, tymczasem w przypadku takiego samego lub znacznie bardziej dotkliwego naruszania przepisów o ochronie danych osobowych przez podmiot publiczny kara jest znacząco niższa. czas przygotowań mając na uwadze całą masę nowych obowiązków wynikających z przedmiotowego rozporządzenia, każdy przedsiębiorca winien jak najszybciej podjąć stosowne czynności. zwłaszcza że przepisy rodo są w dużej mierze niejasne, cechuje je też wysoki stopień ogólności i zwrotów "miękkich". jasne jest jednak, że wszyscy przedsiębiorcy powinni dokonać gruntownej rewizji dokumentacji ochrony danych osobowych oraz zastanowić się, jak wdrożyć poszczególne wymogi z rodo. autorzy: radca prawny tomasz brolski, radca prawny robert nogacki kancelaria prawna skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku oraz doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców. źródło informacji: więcej o: rozporządzenie o ochronie danych osobowych, ochrona danych osobowych, rodo, inspektor pracy, inspektorzy zobacz równieżw czasie specjalnych wydarzeń, takich jak black...w 2017 r. na świecie wartość sprzedaży detalicznej online wyniosła ponad 2 bln dyrektorzy finansowi czują zaostrzenie praktyki...większość dyrektorów finansowych (cfo) działających w polsce firm silnie odczuwa najczęściej czytane najnowsze 1 ze śmiercią im do twarzy: ciała nietknięte zębem czasu 2 mariusz czajka: ania wyrwała mnie z piekła 3 urszula dudziak: moja choroba uratowała córkę! 4 ​na kogo zagłosują polacy? najnowszy sondaż ibris 5 co takiego? w rewelacje o woźniak-starak aż trudno uwierzyć! to koniec? 6 trener andrzej gmitruk zginął tragicznie, miał 67 lat 7 polska przekazała ke odpowiedź w sprawie decyzji tsue 17:24 zgoda komisji nadzoru finansowego na powierzenie panu marcinowi gadomskiemu funkcji członka zarządu pekao banku hipotecznego s.a. nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku. 17:24 informacja o sprzeciwie zgłoszonym do protokołu podczas obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy toya s.a. z dnia 20 listopada 2018r., ze wskazaniem uchwały której sprzeciw dotyczy. 17:21 r22 kontynuuje dynamiczny wzrost wyników 17:21 uchwały podjęte oraz uchwały niepodjęte przez nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy herkules s.a. z dnia 20 listopada 2018 roku 17:21 r22 spółka akcyjna skonsolidowany raport kwartalny qsr f kwartał 1/2018 rynek międzybankowywibor6m1,790,00%więcej»libor6m(eur)-0,331,45%więcej»euribor6m-0,260,00%więcej» więcej informacjipowiązane informacjew czasie specjalnych wydarzeń, takich jak black friday wzrost może osiągnąć nawet 70 proc.dyrektorzy finansowi czują zaostrzenie praktyki podatkowej fiskusa20 proc. klientów robi zakupy pod wpływem digital signagebadanie rynku: polacy chcieliby kupować w e-biedronce. jeśli dyskont zdecyduje się na uruchomienie sklepu internetowego, to ma szanse na sukcesodpowiedzialny znaczy ubezpieczonyzarządca sukcesyjny to koło ratunkowe dla firm rodzinnychuwaga! oszuści podszywają się pod krs. nie dajcie się nabraćblisko połowa polskich firm używa nielegalnego oprogramowaniazarządca sukcesyjny to koło ratunkowe dla firm rodzinnychodliczanie vat od wydatków na samochód, dla którego przeprowadzono dodatkowe badanie techniczneile trzeba zapłacić za interpretację podatkową?dalsze zmiany w cenach transferowychprezydent podpisał kilka ustaw podatkowychod stycznia 2019 roku nowe ułatwienia dla małych i średnich firmniezwrócony vat zagrożeniem dla płynności finansowej firmy skomentuj artykuł: przejdź do forum » wasze komentarze (251) dodaj komentarz pokaż: wszyscy zalogowani sortuj: najnowsze najstarsze najlepiej ocenione wg liczby odp. najnowsze najstarsze najlepiej ocenione wg liczby odp. ~dorisa - 14.03 (00:50) przedsiębiorcy wcale nie powinni spieszyć się z wprowadzeniem zmian przed rodo bo już dawno wszystkie dane powinny być przechowywane bezpiecznie. moja firma od dłuższego czasu używa aplikacji usecryptsafe, która pozwala na szyfrowanie danych. jest ona bardzo łatwa w użyciu, nie wymaga jakichś nakładów pracy żeby zabezpieczyć dane. więc nie rozumiem tych nerwów przed rodo 1 0 odpowiedz ~aner - 13.01 (12:10) nie wierzę w żadną ochronę danych w polsce jesteśmy z wszystkich stron podsłuchiwani/ przez polaków i amerykanów /, kontrolowani przez banki i innych. za prl-u to była ochrona danych , a jak cię podsłuchiwali to powiedzieli,że "rozmowa będzie kontrolowana" . teraz to włączają swoje aparatury czy chcesz tego czy nie.i to ma być ta niby demokracja, za którą ginęli nasi rodzice i dziadkowie.dno... odpowiedzi: 4 115 3 odpowiedz ~vvd - 13.01 (13:37) kolejny etap zniewolenia cyfrowego, jak bydło nas numerują, tu nie chodzi o ochronę a o zniewolenie i pełną inwigilację odpowiedzi: 19 278 11 odpowiedz ~gospodarkatoty - 14.01 (01:55) 3 lata temu zgłosiłem bazę danych ( bez danych wrażliwych ) do giodo ... do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi. podobnie było w 2008 kiedy to w 2014 uzyskałem odpowiedź. przedsiębiorcy mają obowiązek zgłoszenia w terminie 72 godzin ... a jaki czas mają urzędy na odpowiedź ? zwracam uwagę, że już 3 lata czekam na rejestrację bazy danych, chcąc być uczciwym przedsiębiorcą. odpowiedzi: 4 41 1 odpowiedz ~:/ - 13.01 (13:57) włączam internet w smartfonie i od razu z automatu jestem zalogowany w społecznościakach choć się wylogowałem. dokładnie wiedzą, czy jedziesz autem czy siedzisz w domu czy jesteś gdzieś daleko. a to dopiero początek szpiegowania. odpowiedzi: 11 216 2 odpowiedz ~scripter - 14.01 (22:45) ciekawe ilu z was logujących się smartfonem do szajsbooka wie o tym że na początku tej operacji ściągana jest wasza lista kontaktów na serwer. no , ilu ma tą wiedzę?? tak własnie działać miał szajsbook według *zalecen* cia. nawet gostek który to stworzył dostał wsparcie finansowe od tej agencji. tyle ,że o tym się nike mówi. agencja dostała i dostaje to co było kosztowne i czasochłonne szybko i na złotej tacy. 9 0 odpowiedz ~mysza - 14.01 (22:26) po pierwsze to zabezpiecza się dostęp do baz danych a następnie wprowadza do nich dane a nie na odwrót . obecnie dowolne dane można po prostu sobie kupić , żaden to problem gdyż te dane są od dawna w posiadaniu prywatnych zbieraczy. 2 0 odpowiedz ~kleofas - 13.01 (17:34) ciekawe jak to rodo stworzone w pocie czoła ma się do sytuacji gdy czytam np. w umowie z polską firmą xxx sp. z o.o. że "...administratorem danych osobowych jest spółka yyy.ltd z siedzibą na wyspach kokosowych..." odpowiedzi: 1 18 1 odpowiedz ~dindon - 13.01 (14:12) ja tylko się pytam,to robi dla swojego narodu ten dobry pis ? odpowiedzi: 4 39 11 odpowiedz ~hahahahihihi - 13.01 (11:54) zostało pięć miesięcy, a rząd już pracuje nad projetem odpowiedzi: 2 27 2 odpowiedz 123456789...12następne dodaj komentarz najciekawsze tematy na forumawantura o paszporty! czy nowy wzór dyskryminuje?czy to już koniec nowoczesnej? w internecie wrze!czego rosja polsce nie przebaczy? ostre słowa ambasadorazaskakujące wyniki sondażu zaufania do polityków biznes w interia.pl to najświeższe informacje gospodarcze, a więc aktualne kursy walut, notowania giełdowe i wiadomości z gpw. serwis funkcjonuje jako niezbędnik każdego przedsiębiorcy - dowiedz się, na jakiej zasadzie działa firma i giełda, jak rozliczyć pit, co zmieniło się w prawie gospodarczym oraz jakie fundusze inwestycyjne i waluty warto nabyć. przeczytaj rekomendacje ekspertów i z sukcesem pomnażaj swój kapitał.napisz do nasmapa serwisunewsroomrssprzeglądaj w wersji mobilnejreklamakorzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu. polityka cookies. prywatność. copyright © 1999-2018 interia.pl. wszystkie prawa zastrzeżone.

Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

Words density analysis:

Numbers of all words: 2313

One word
nie - 5.84% (135)
wie - 2.2% (51)
danych - 2.12% (49)
się - 1.82% (42)
pod - 1.64% (38)
osobowych - 1.56% (36)
że - 1.43% (33)
ania - 1.3% (30)
czy - 1.25% (29)
praw - 1.17% (27)
jest - 1.04% (24)
pogoda - 0.95% (22)
przed - 0.95% (22)
lub - 0.91% (21)
rząd - 0.86% (20)
odpowiedz - 0.82% (19)
ochronie - 0.78% (18)
jak - 0.78% (18)
akt - 0.78% (18)
rodo - 0.65% (15)
dane - 0.65% (15)
ona - 0.56% (13)
kto - 0.56% (13)
firm - 0.56% (13)
pis - 0.56% (13)
- 0.56% (13)
tak - 0.52% (12)
ale - 0.52% (12)
ich - 0.52% (12)
czas - 0.52% (12)
administrator - 0.52% (12)
ustaw - 0.52% (12)
bez - 0.48% (11)
ochrony - 0.43% (10)
więc - 0.43% (10)
oraz - 0.43% (10)
rok - 0.43% (10)
nad - 0.43% (10)
przy - 0.43% (10)
nas - 0.39% (9)
serwis - 0.39% (9)
- 0.39% (9)
nowy - 0.39% (9)
przez - 0.39% (9)
dla - 0.39% (9)
który - 0.35% (8)
biznes - 0.35% (8)
osób - 0.35% (8)
2018 - 0.35% (8)
podmiot - 0.35% (8)
naruszenia - 0.35% (8)
może - 0.35% (8)
... - 0.35% (8)
inny - 0.3% (7)
odpowiedzi: - 0.3% (7)
które - 0.3% (7)
już - 0.3% (7)
jaki - 0.3% (7)
więcej - 0.3% (7)
sowa - 0.3% (7)
tym - 0.3% (7)
notowania - 0.3% (7)
- 0.26% (6)
jeśli - 0.26% (6)
kar - 0.26% (6)
być - 0.26% (6)
osobowych, - 0.26% (6)
iod - 0.26% (6)
rejestr - 0.26% (6)
mowa - 0.26% (6)
interia - 0.26% (6)
projekt - 0.26% (6)
taki - 0.26% (6)
przedsiębiorcy - 0.26% (6)
osobowych. - 0.26% (6)
13.01 - 0.26% (6)
działa - 0.26% (6)
rynek - 0.26% (6)
interia.pl - 0.22% (5)
ono - 0.22% (5)
obowiązek - 0.22% (5)
obowiązku - 0.22% (5)
tego - 0.22% (5)
dnia - 0.22% (5)
online - 0.22% (5)
mają - 0.22% (5)
- 0.22% (5)
dotyczą, - 0.22% (5)
tech - 0.22% (5)
wprowadza - 0.22% (5)
przepisów - 0.22% (5)
gdy - 0.22% (5)
również - 0.22% (5)
będzie - 0.22% (5)
waluty - 0.22% (5)
zakres - 0.22% (5)
jakie - 0.22% (5)
inspektor - 0.22% (5)
nowa - 0.22% (5)
osób, - 0.22% (5)
której - 0.22% (5)
komentarz - 0.22% (5)
prawny - 0.22% (5)
rozporządzenie - 0.22% (5)
nowych - 0.22% (5)
mnie - 0.22% (5)
rozporządzenia - 0.22% (5)
których - 0.17% (4)
lat - 0.17% (4)
rodo. - 0.17% (4)
czasu - 0.17% (4)
informacje - 0.17% (4)
wolności - 0.17% (4)
ogólne - 0.17% (4)
organ - 0.17% (4)
warto - 0.17% (4)
firma - 0.17% (4)
chodzi - 0.17% (4)
baz - 0.17% (4)
nowe - 0.17% (4)
zastąpi - 0.17% (4)
winien - 0.17% (4)
forum - 0.17% (4)
się, - 0.17% (4)
m.in. - 0.17% (4)
ten - 0.17% (4)
niż - 0.17% (4)
naruszenie - 0.17% (4)
prawie - 0.17% (4)
podmiotów - 0.17% (4)
przetwarzania - 0.17% (4)
jego - 0.17% (4)
także - 0.17% (4)
innych - 0.17% (4)
administratora - 0.17% (4)
fundusze - 0.13% (3)
odpowiedź - 0.13% (3)
17:21 - 0.13% (3)
koniec - 0.13% (3)
s.a. - 0.13% (3)
wiadomości - 0.13% (3)
też - 0.13% (3)
nawet - 0.13% (3)
najnowsze - 0.13% (3)
moja - 0.13% (3)
sprawie - 0.13% (3)
publiczny - 0.13% (3)
tych - 0.13% (3)
zmian - 0.13% (3)
wysoki - 0.13% (3)
kontroli - 0.13% (3)
stron - 0.13% (3)
przepisy - 0.13% (3)
jeżeli - 0.13% (3)
14.01 - 0.13% (3)
komentarze - 0.13% (3)
sobie - 0.13% (3)
wymogi - 0.13% (3)
polsce - 0.13% (3)
was - 0.13% (3)
ustawa - 0.13% (3)
tej - 0.13% (3)
finansowe - 0.13% (3)
wymaga - 0.13% (3)
vat - 0.13% (3)
dostęp - 0.13% (3)
uchwały - 0.13% (3)
prawa - 0.13% (3)
notyfikacji - 0.13% (3)
ochrona - 0.13% (3)
naruszeń - 0.13% (3)
porady - 0.13% (3)
prawo - 0.13% (3)
gazeta - 0.13% (3)
wersji - 0.13% (3)
ryzyko - 0.13% (3)
ios - 0.13% (3)
nich - 0.13% (3)
czynności - 0.13% (3)
program - 0.13% (3)
przedsiębiorca - 0.13% (3)
obowiązków - 0.13% (3)
euro - 0.13% (3)
życie - 0.13% (3)
tylko - 0.13% (3)
pracuje - 0.13% (3)
ustawy - 0.13% (3)
czytaj - 0.13% (3)
jako - 0.13% (3)
deccoria - 0.13% (3)
mobilnej - 0.13% (3)
takiego - 0.13% (3)
powinien - 0.13% (3)
nadzoru - 0.13% (3)
świat - 0.13% (3)
giełda - 0.13% (3)
artykuł - 0.09% (2)
używa - 0.09% (2)
gry - 0.09% (2)
polacy - 0.09% (2)
sukcesyjny - 0.09% (2)
koło - 0.09% (2)
ratunkowe - 0.09% (2)
kobieta - 0.09% (2)
stycznia - 0.09% (2)
dodaj - 0.09% (2)
spieszyć - 0.09% (2)
robi - 0.09% (2)
muzyka - 0.09% (2)
badanie - 0.09% (2)
film - 0.09% (2)
skomentuj - 0.09% (2)
szajsbook - 0.09% (2)
praktyki - 0.09% (2)
proc. - 0.09% (2)
wzrost - 0.09% (2)
dalej - 0.09% (2)
inwestycyjne - 0.09% (2)
listopada - 0.09% (2)
sport - 0.09% (2)
sprzeciw - 0.09% (2)
moto - 0.09% (2)
r22 - 0.09% (2)
podjęte - 0.09% (2)
menway - 0.09% (2)
nadzwyczajne - 0.09% (2)
walne - 0.09% (2)
roku - 0.09% (2)
spółka - 0.09% (2)
raport - 0.09% (2)
projektem - 0.09% (2)
black - 0.09% (2)
nowym - 0.09% (2)
najstarsze - 0.09% (2)
liczby - 0.09% (2)
najlepiej - 0.09% (2)
ebroker - 0.09% (2)
serwisie - 0.09% (2)
lata - 0.09% (2)
giodo - 0.09% (2)
było - 0.09% (2)
,że - 0.09% (2)
godzin - 0.09% (2)
internet - 0.09% (2)
urządzenia - 0.09% (2)
jesteś - 0.09% (2)
ciekawe - 0.09% (2)
ilu - 0.09% (2)
zakupy - 0.09% (2)
format - 0.09% (2)
krs - 0.09% (2)
radio - 0.09% (2)
m.interia.pl - 0.09% (2)
swoje - 0.09% (2)
ocenione - 0.09% (2)
zostało - 0.09% (2)
dostał - 0.09% (2)
odp. - 0.09% (2)
tematy - 0.09% (2)
kontra - 0.09% (2)
wszystkie - 0.09% (2)
przechowywane - 0.09% (2)
pozwala - 0.09% (2)
prywatnych - 0.09% (2)
teraz - 0.09% (2)
pracy - 0.09% (2)
2017 - 0.09% (2)
praca - 0.09% (2)
wyniki - 0.09% (2)
finansowy - 0.09% (2)
ochronę - 0.09% (2)
banki - 0.09% (2)
akcjonariuszy - 0.09% (2)
miał - 0.09% (2)
banku - 0.09% (2)
jednak - 0.09% (2)
formie - 0.09% (2)
prawa. - 0.09% (2)
należy - 0.09% (2)
podjąć - 0.09% (2)
zastąpią - 0.09% (2)
obecnie - 0.09% (2)
skazujących - 0.09% (2)
inspektorzy - 0.09% (2)
musi - 0.09% (2)
choć - 0.09% (2)
wyroków - 0.09% (2)
dotyczących - 0.09% (2)
główna - 0.09% (2)
działalność - 0.09% (2)
podmiotu - 0.09% (2)
przetwarzającego - 0.09% (2)
polega - 0.09% (2)
wrażliwych - 0.09% (2)
swój - 0.09% (2)
wydaje - 0.09% (2)
naszym - 0.09% (2)
skalę - 0.09% (2)
sposób - 0.09% (2)
aby - 0.09% (2)
dotyczą. - 0.09% (2)
przypadku - 0.09% (2)
notyfikacji, - 0.09% (2)
następnie - 0.09% (2)
środki - 0.09% (2)
wspomnianej - 0.09% (2)
bezpieczeństwa - 0.09% (2)
nieuprawnionego - 0.09% (2)
zgłoszenia - 0.09% (2)
abi - 0.09% (2)
wskazywać - 0.09% (2)
osobie, - 0.09% (2)
fakty - 0.09% (2)
podania - 0.09% (2)
danych. - 0.09% (2)
ust. - 0.09% (2)
art. - 0.09% (2)
określa - 0.09% (2)
powinny - 0.09% (2)
dużą - 0.09% (2)
rozporządzenia, - 0.09% (2)
17:24 - 0.09% (2)
(rodo) - 0.09% (2)
czasie - 0.09% (2)
specjalnych - 0.09% (2)
wydarzeń, - 0.09% (2)
takich - 0.09% (2)
świecie - 0.09% (2)
dyrektorzy - 0.09% (2)
finansowi - 0.09% (2)
czują - 0.09% (2)
zaostrzenie - 0.09% (2)
rozwiązań - 0.09% (2)
wśród - 0.09% (2)
firmy - 0.09% (2)
krajowych - 0.09% (2)
regulacji - 0.09% (2)
ustawodawca - 0.09% (2)
sondaż - 0.09% (2)
przygotowań - 0.09% (2)
wysokie - 0.09% (2)
zakresie - 0.09% (2)
decyzji - 0.09% (2)
prawna - 0.09% (2)
radca - 0.09% (2)
powodować - 0.09% (2)
prowadzenia - 0.09% (2)
polski - 0.09% (2)
przetwarzanie - 0.09% (2)
postępowanie - 0.09% (2)
mniej - 0.09% (2)
którą - 0.09% (2)
rejestru - 0.09% (2)
dotyczące - 0.09% (2)
projektowanej - 0.09% (2)
ustawie - 0.09% (2)
przedsiębiorców. - 0.09% (2)
powinni - 0.09% (2)
uwagę, - 0.09% (2)
kara - 0.09% (2)
mln - 0.09% (2)
pieniężne - 0.09% (2)
mając - 0.09% (2)
kary - 0.09% (2)
względu - 0.09% (2)
jasne - 0.09% (2)
wszyscy - 0.09% (2)
osobowe - 0.09% (2)
Two words phrases
danych osobowych - 1.56% (36)
ochronie danych - 0.73% (17)
o ochronie - 0.69% (16)
ochrony danych - 0.43% (10)
danych osobowych, - 0.26% (6)
- 13.01 - 0.26% (6)
danych osobowych. - 0.26% (6)
się w - 0.22% (5)
dane dotyczą, - 0.22% (5)
się do - 0.22% (5)
rozporządzenie o - 0.17% (4)
1 odpowiedz - 0.17% (4)
której dane - 0.17% (4)
praw lub - 0.17% (4)
wolności osób - 0.17% (4)
lub wolności - 0.17% (4)
naruszenia praw - 0.17% (4)
ogólne rozporządzenie - 0.13% (3)
przepisów o - 0.13% (3)
biznes w - 0.13% (3)
ryzyko naruszenia - 0.13% (3)
których dane - 0.13% (3)
odpowiedzi: 1 - 0.13% (3)
osób, których - 0.13% (3)
ochrona danych - 0.13% (3)
osobowych w - 0.13% (3)
ustawy o - 0.13% (3)
0 odpowiedz - 0.13% (3)
danych w - 0.13% (3)
wersji mobilnej - 0.13% (3)
naruszenia ochrony - 0.13% (3)
odpowiedzi: 4 - 0.13% (3)
- 14.01 - 0.13% (3)
a jaki - 0.13% (3)
2018 r. - 0.13% (3)
osobowych jest - 0.13% (3)
17:21 r22 - 0.09% (2)
fakty biznes - 0.09% (2)
20 listopada - 0.09% (2)
z dnia - 0.09% (2)
w polsce - 0.09% (2)
finansowi czują - 0.09% (2)
takich jak - 0.09% (2)
czasie specjalnych - 0.09% (2)
radca prawny - 0.09% (2)
w projektowanej - 0.09% (2)
projektowanej ustawie - 0.09% (2)
specjalnych wydarzeń, - 0.09% (2)
dla firm - 0.09% (2)
wydarzeń, takich - 0.09% (2)
wg liczby - 0.09% (2)
11 odpowiedz - 0.09% (2)
3 lata - 0.09% (2)
danych ( - 0.09% (2)
przed rodo - 0.09% (2)
liczby odp. - 0.09% (2)
ocenione wg - 0.09% (2)
najstarsze najlepiej - 0.09% (2)
najlepiej ocenione - 0.09% (2)
jak black - 0.09% (2)
najnowsze najstarsze - 0.09% (2)
dodaj komentarz - 0.09% (2)
pracuje nad - 0.09% (2)
koło ratunkowe - 0.09% (2)
sukcesyjny to - 0.09% (2)
się na - 0.09% (2)
czują zaostrzenie - 0.09% (2)
w sprawie - 0.09% (2)
działalność administratora - 0.09% (2)
nowa ustawa - 0.09% (2)
ze względu - 0.09% (2)
osobowych dotyczących - 0.09% (2)
danych wrażliwych - 0.09% (2)
nie ma - 0.09% (2)
z obowiązku - 0.09% (2)
czynności przetwarzania - 0.09% (2)
nowych obowiązków - 0.09% (2)
20 mln - 0.09% (2)
kary pieniężne - 0.09% (2)
rozporządzenia o - 0.09% (2)
i naruszeń - 0.09% (2)
w zakresie - 0.09% (2)
osobowych rodo - 0.09% (2)
2018 rok - 0.09% (2)
czytaj dalej - 0.09% (2)
w życie - 0.09% (2)
również w - 0.09% (2)
- serwis - 0.09% (2)
w serwisie - 0.09% (2)
wyroków skazujących - 0.09% (2)
w formie - 0.09% (2)
naruszeń prawa. - 0.09% (2)
przetwarzającego polega - 0.09% (2)
skazujących i - 0.09% (2)
dotyczących wyroków - 0.09% (2)
ust. 1 - 0.09% (2)
dużą skalę - 0.09% (2)
polega na - 0.09% (2)
podmiotu przetwarzającego - 0.09% (2)
administratora lub - 0.09% (2)
główna działalność - 0.09% (2)
lub podmiotu - 0.09% (2)
naruszenie ochrony - 0.09% (2)
biznes sport - 0.09% (2)
wydaje się, - 0.09% (2)
w naszym - 0.09% (2)
dane osobowe - 0.09% (2)
wskazywać osobie, - 0.09% (2)
rodo wprowadza - 0.09% (2)
dane dotyczą. - 0.09% (2)
może powodować - 0.09% (2)
2 odpowiedz - 0.09% (2)
Three words phrases
ochronie danych osobowych - 0.73% (17)
o ochronie danych - 0.69% (16)
ochrony danych osobowych - 0.35% (8)
rozporządzenie o ochronie - 0.17% (4)
ochronie danych osobowych. - 0.17% (4)
lub wolności osób - 0.17% (4)
praw lub wolności - 0.17% (4)
której dane dotyczą, - 0.13% (3)
danych osobowych w - 0.13% (3)
przepisów o ochronie - 0.13% (3)
danych osobowych jest - 0.13% (3)
ustawy o ochronie - 0.13% (3)
ryzyko naruszenia praw - 0.13% (3)
danych osobowych, o - 0.13% (3)
osób, których dane - 0.13% (3)
ogólne rozporządzenie o - 0.13% (3)
wyroków skazujących i - 0.09% (2)
20 listopada 2018 - 0.09% (2)
sukcesyjny to koło - 0.09% (2)
ratunkowe dla firm - 0.09% (2)
najstarsze najlepiej ocenione - 0.09% (2)
s.a. z dnia - 0.09% (2)
finansowi czują zaostrzenie - 0.09% (2)
specjalnych wydarzeń, takich - 0.09% (2)
wg liczby odp. - 0.09% (2)
najnowsze najstarsze najlepiej - 0.09% (2)
ustawa o ochronie - 0.09% (2)
to koło ratunkowe - 0.09% (2)
fakty biznes sport - 0.09% (2)
danych osobowych dotyczących - 0.09% (2)
ze względu na - 0.09% (2)
przetwarzającego polega na - 0.09% (2)
administratora lub podmiotu - 0.09% (2)
osobie, której dane - 0.09% (2)
w serwisie biznes - 0.09% (2)
wskazywać osobie, której - 0.09% (2)
danych osobowych rodo - 0.09% (2)
naruszenie ochrony danych - 0.09% (2)
skazujących i naruszeń - 0.09% (2)
osobowych dotyczących wyroków - 0.09% (2)
czynności przetwarzania danych - 0.09% (2)
do 20 mln - 0.09% (2)
w życie ogólne - 0.09% (2)
również w wersji - 0.09% (2)
ocenione wg liczby - 0.09% (2)

Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

© 2015-2017 Website review of biznes.interia.pl/firma/news/ochrona-danych-kontra-przedsiebiorca,2552382,1852 by SEOWYKOP - to darmowe narzędzie online do szybkiego wykonania audytu twojej strony www. Przeanalizujemy strukturę twojej strony www i podamy co jest do poprawienia. | 6.94283 | SEOWYKOP.PL - Wyszukiwarka stron