find.vodka - Shorten URLs and EARN MONEYResults of analysis for biznes.interia.pl/finanse-osobiste/news/konsekwencje-niezaplacenia-podatku-z-pit-za-2017-r,2568669,4141

HTML Content

Title:

Konsekwencje niezapłacenia podatku z PIT za 2017 r. - Biznes w INTERIA.PL

Description:

Konsekwencje niezapłacenia podatku z PIT za 2017 r. - Biznes w INTERIA.PL - Podatnik, który nie uregulował podatku wykazanego w PIT za 2017 r., może spodziewać się telefonu lub SMS-a, a ostatecznie - upomnienia nakazującego zapłatę pod rygorem wszczęcia

Keywords:

Podatnik, który, uregulował, podatku, wykazanego, 2017, może, spodziewać, telefonu, ostatecznie, Biznes, INTERIA.PL

Here you find basic information about your page. Title of your page is very important for better visibility in search engines like Google, Bing or Yahoo. Meta tag description is also very important tag for search visibility. Meta keywords is used by some web catalogues.

SEO Content

URL:

biznes.interia.pl/finanse-osobiste/news/konsekwencje-niezaplacenia-podatku-z-pit-za-2017-r,2568669,4141

Status Code:

200

Content Type:

text/html; charset=iso-8859-2

Language:

pl

Here you find information from server response headers. This information is important for header analysis. Check, if your answer code is 200 - correct request. Answer code for error (no-existing) page is 400.

Ranking:

2.06 score from seowykop.pl for:biznes.interia.pl/finanse-osobiste/news/konsekwencje-niezaplacenia-podatku-z-pit-za-2017-r,2568669,4141

Text on your page:

przejdďż˝ do g��wnej czďż˝ci strony interia fakty biznes sport moto tech gry muzyka film kobieta menway plotki forum zaloguj się załóż konto serwisy interia.pl poczta fakty biznes sport pomponik pogoda styl kobieta nowe technologie gry giełda waluty praca wyniki motoryzacja film świat seriali muzyka nowa historia dziecko menway pc format mobtech program tv horoskop świat kobiety noclegi opracowania ebrokerpartner encyklopedia bryk sowa finansowa tekściory radio shoperia baza krs okazjum na żywo forum smaker deccoria maxmodels rankomat tipy promocyjni kody rabatowe zakupy porównywarka ebroker opinie24 biznes firma czateria zdrowie porady gotowanie pieniądze podróże rodzina promoceny pogoda warszawa pogoda poznań pogoda łódź pogoda lublin pogoda olsztyn pogoda gdynia pogoda kielce pogoda zabrze pogoda gliwice pogoda bytom pogoda zielona góra pogoda koszalin pogoda płock pogoda rybnik pogoda tychy pogoda wałbrzych pogoda opole pogoda legnica pogoda przemyśl pogoda zamość pogoda rzeszów prawo jazdy biznes wyszukiwarka serwisowa w serwisie biznes w serwisie bizneswśród walorówwybierz × m.interia.pl korzystasz z urządzenia mobilnego? wybróbuj wersję interii, zaprojektowaną specjalnie dla twojego urządzenia. startwiadomościgiełdywalutypracafirmanieruchomościbudownictwopodatkimediaprasagaleriebiznestvankietyraportynotowania gpwwaluty onlinekredyty hipotecznemapa serwisunewsroommakroekonomiaubezpieczeniawiadomości dniamakroekonomiafinanse osobistenotowania gpwstatystyki gpwanaliza technicznanotowania i indeksynewconnectgiełdy zagraniczneaktualnościkomentarzesurowcekontraktyemitentkalendariumrynek pierwotnypochodnenarzędziasurowce onlineprofile spółekwykresymoja giełdafundusze inwestycyjnefundusze emerytalneikeknfsłownik giełdowyaktualnościkomentarzewaluty onlinekantorynotowania nbpnbp kupno/sprzedażnotowania f/xnotowania i indeksyaktualnościaktualnościkalkulatoryprawomakroekonomiainformacje z firmhoteleaktualnościkredyty hipoteczneemmersonpolecamy:deccoria - serwis wnętrzarskiaktualnościporady budowlanepolecamy:deccoria - serwis wnętrzarskiaktualnościpodatki 2016epodatnik.pl stawki podatkoweformularze pit-ówprogram pitmispnowy przemysłgazeta podatkowagofin.plprivate bankinggazeta bankowatrenddziennik gazeta prawnarynek kolejowyrynek infrastrukturyrynek zdrowiarynek spożywczyfotoreportażeteraz tonie grecja. kto następnykryzys finansowy w świeciegaz łupkowyporozmawiajmy o zarobkachemerytury: musimy dłużej pracować? × treść dostępna również w wersji mobilnej na m.interia.pl oraz w aplikacjach na ios i android konsekwencje niezapłacenia podatku z pit za 2017 r. czwartek, 17 maja (06:00) tweetnij0skomentuj ten artykuł możesz przeczytać również w wersji mobilnej » podatnik, który nie uregulował podatku wykazanego w pit za 2017 r., może spodziewać się telefonu lub sms-a, a ostatecznie - upomnienia nakazującego zapłatę pod rygorem wszczęcia postępowania egzekucyjnego. urząd skarbowy ma prawo zająć prawie cały majątek dłużnika na pokrycie długu podatkowego. w skrajnych przypadkach na zwlekających z zapłatą może być nałożona grzywna.podatnik, który nie uregulował podatku za 2017 r., może spodziewać się telefonu lub sms /afp czytaj dalej fiskus będzie kupował puste faktury być ponad prawem w imieniu prawa - fiskus chce kupować faktury dokumentujące fikcyjne transakcje, czyli w praktyce brać czynny udział w nielegalnym obrocie tzw. pustymi fakturami. jak duże mogą być konsekwencje balansowania na granicy nakłaniania przedsiębiorców do popełnienia przestępstwa? więcej » informacja o długu termin uiszczenia podatku wykazanego do zapłaty w pit-28 za 2017 r. upłynął 31 stycznia 2018 r. kwoty wynikające z pit-36, pit-36l, pit-37, pit-38 i pit-39 za 2017 r. należało uiścić do 30 kwietnia 2018 r. podatek nieuregulowany w terminie jest zaległością podatkową. urząd skarbowy, po stwierdzeniu braku wpłaty wymaganej kwoty, podejmuje czynności zmierzające do jej uzyskania (wraz z odsetkami za zwłokę). w pierwszej kolejności mogą to być działania informujące. sprowadza się to do przekazania podatnikowi wiadomości o niezapłaconym podatku przez sms, e-mail, faks czy telefon. takie działania wykorzystuje się, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że samo przypomnienie o zaległości podatkowej zmotywuje do uregulowania jej bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej. jeżeli nie przyniesie to rezultatów, do podatnika wysyłane jest pisemne upomnienie. upomnienie zawiera wezwanie do uiszczenia, w ciągu 7 dni od dnia jego doręczenia, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami upomnienia. po bezskutecznym upływie tego terminu może być wszczęte postępowanie egzekucyjne. urząd skarbowy nie musi wydawać decyzji określającej wysokość podatku dochodowego. należność może być dochodzona na podstawie złożonego zeznania podatkowego. każda zaległość podatkowa może być przedmiotem administracyjnego postępowania egzekucyjnego. urzędy skarbowe na ogół jednak odstępują od ściągania kilku- czy kilkunastozłotowych kwot. dopuszczalne jest umorzenie przez nie z urzędu (bez wniosku podatnika) zaległości podatkowej nieprzekraczającej 58 zł. zajęcie majątku urząd skarbowy może zająć na spłatę zaległego podatku cały majątek podatnika: wynagrodzenie za pracę, środki na koncie bankowym, samochód itp. egzekucja podatku nieuregulowanego przez osobę prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą może objąć jej mienie firmowe i prywatne. podatnik, który jest w związku małżeńskim, musi liczyć się z zajęciem nie tylko majątku osobistego, ale także wspólnie wypracowanego przez niego i małżonka. majątek wspólny tworzą przedmioty majątkowe nabyte przez jednego lub oboje małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej. wspólne są m.in. pobrane pensje, dochody z działalności gospodarczej, dochody z majątku wspólnego. przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością stanowią majątek osobisty każdego z małżonków. zalicza się do nich m.in. przedmioty majątkowe nabyte przed zawarciem małżeństwa, prawa autorskie, darowizny, spadki. małżonkowie, którzy skorzystali z prawa do łącznego opodatkowania swoich dochodów, odpowiadają solidarnie za zapłatę podatku wynikającego ze wspólnego zeznania podatkowego. urząd skarbowy może zająć ich majątki osobiste oraz majątek wspólny. egzekucji nie podlegają prawa i rzeczy wymienione w art. 8-10 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. katalog wyłączeń wprowadzono z myślą o zapewnieniu podatnikowi i jego rodzinie minimum egzystencji. urząd skarbowy nie może zająć m.in. narzędzi i innych przedmiotów potrzebnych dłużnikowi do pracy zarobkowej wykonywanej osobiście (z wyjątkiem środków transportu), kwot otrzymanych z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń majątkowych, stypendiów, świadczeń alimentacyjnych. ryzyko grzywny podatnik, który nie reguluje na czas swoich zobowiązań podatkowych, naraża się niekiedy na odpowiedzialność karną skarbową. karane jest uporczywe niewpłacanie podatku w terminie. stanowi o tym art. 57 § 1 kodeksu karnego skarbowego. takie działanie jest wykroczeniem skarbowym. grozi za nie grzywna od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (aktualnie od 210 zł do 42.000 zł). w przypadku wykroczeń skarbowych o mniejszej szkodliwości społecznej grzywnę nakłada w formie mandatu karnego upoważniony pracownik w urzędzie skarbowym. taki tryb stosuje się, gdy osoba sprawcy i okoliczności popełnienia wykroczenia skarbowego nie budzą wątpliwości, a nie zachodzi potrzeba wymierzenia surowszej kary niż grzywna nieprzekraczająca podwójnej wysokości minimalnej pensji (obecnie 4.200 zł). ukarany musi ponadto zgodzić się na przyjęcie mandatu karnego. jeżeli tego nie zrobi, sprawa trafia do sądu. sąd może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli przed wszczęciem postępowania w sprawie o wykroczenie skarbowe cały należny podatek został wpłacony. przesłanką ukarania podatnika za niewpłacenie podatku w terminie jest uporczywość takiego działania. powszechnie przez "uporczywie" rozumie się "trwający dłuższy czas" lub "cyklicznie powtarzający się". podobnie pojęcie to jest definiowane w orzecznictwie sądowym. przyjmuje się, że "uporczywie" oznacza periodyczne i umyślne łamanie obowiązku terminowego uiszczania podatku albo długotrwałe zaniechanie uregulowania podatku płaconego jednorazowo. takiej cechy nie można natomiast przypisać krótkotrwałej zwłoce lub kilkukrotnym opóźnieniom przedzielonym okresami terminowych wpłat (por. postanowienie sn z dnia 28 listopada 2013 r., sygn. akt i kzp 11/13). podatnik musiał mieć ponadto obiektywną możliwość uregulowania zobowiązania podatkowego (por. wyrok sądu okręgowego w częstochowie z dnia 25 listopada 2014 r., sygn. akt vii ka 830/14). ©123rf/picsel opłaty pobierane przez urzędy skarbowe za czynności egzekucyjne czynność egzekucyjna wysokość opłaty pobranie pieniędzy na miejscu u zobowiązanego 5% kwoty pobranej należności, nie mniej niż 2,50 zł zajęcie świadczeń z ubezpieczenia społecznego 4% kwoty egzekwowanej należności, nie mniej niż 1,40 zł zajęcie wynagrodzenia za pracę 4% kwoty egzekwowanej należności, nie mniej niż 2,50 zł zajęcie innych wierzytelności pieniężnych lub praw majątkowych (np. rachunku bankowego) 5% kwoty egzekwowanej należności, nie mniej niż 4,20 zł zajęcie ruchomości 6% kwoty egzekwowanej należności, nie mniej niż 6,80 zł zajęcie nieruchomości 8% kwoty egzekwowanej należności, nie więcej niż 34.200 zł odebranie zajętych ruchomości od zobowiązanego 5% kwoty wartości szacunkowej tych ruchomości, nie mniej niż 6,80 zł ogłoszenie sprzedaży zajętych ruchomości w drodze licytacji lub przetargu ofert lub dokonanie czynności przygotowawczych do sprzedaży egzekucyjnej w inny sposób 6,80 zł ogłoszenie sprzedaży zajętej nieruchomości 10 zł przeprowadzenie licytacji lub dokonanie sprzedaży egzekucyjnej w inny sposób 5% kwoty uzyskanej ze sprzedaży, nie mniej niż 6,80 zł spisanie na miejscu u zobowiązanego protokołu o jego stanie majątkowym 10% kwoty egzekwowanej należności, nie więcej niż 3 zł spisanie protokołu o udaremnieniu przez zobowiązanego przeprowadzenia egzekucji z zajętych ruchomości lub praw majątkowych przez ich usunięcie, zbycie lub uszkodzenie 10% wartości szacunkowej tych ruchomości, nie mniej niż 13,50 zł podstawa prawna ustawa z dnia 29.08.1997 r. - ordynacja podatkowa (dz. u. z 2018 r. poz. 800) ustawa z dnia 10.09.1999 r. - kodeks karny skarbowy (dz. u. z 2017 r. poz. 2226 ze zm.) ustawa z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (dz. u. z 2017 r. poz. 1201 ze zm.) autor: małgorzata żujewska gazeta podatkowa nr 39 (1496) z dnia 2018-05-14 gofin podpowiada źródło informacji: więcej o: pit, pit po terminie, deklaracje pit, e-deklaracja, kodeks karny skarbowy zobacz równieżbranża drobiarska: konsumentów czeka szok. jesienią...branża ostrzega, że jesienią oraz zimą mięso z kurczaków i indyków może wyraźnie jak zgromadzić emerytalny kapitał?polacy mający nadwyżki finansowe coraz częściej myślą o oszczędzaniu z myślą o waluty giełda stopy waluty eur 4,3061 -0.10 % szczegóły > chf 3,7926 -0.54 % szczegóły > usd 3,7784 -0.23 % szczegóły >giełda wig 58 130,92 -1,34 % szczegóły > wig20 2 217,74 -1,96 % szczegóły > techwig 792,68 -0,34 % szczegóły >stopy wibor6m 1,78 0,00 % szczegóły > libor6m(eur) -0,31 -0,36 % szczegóły > euribor6m -0,27 0,00 % szczegóły > najczęściej czytane najnowsze 1 darłówko: w morzu znaleziono ciało chłopca 2 podkarpackie: tragiczny wypadek autobusu 3 konrad gaca nie żyje. osierocił ciężko chorą córeczkę! 4 królowa elżbieta ii w żałobie! to był tragiczny wypadek! 5 jadwiga jankowska-cieślak była największym wsparciem dla męża 6 "kultowe seriale": córki słynnych ojców mają trudniej? 7 katastrofa lotnicza finałem kłótni małżeńskiej. "wleciał prosto w dom" 05:56 polską walutę osłabia turecka zawierucha 05:55 elektromobilność - samochód elektryczny dla każdego polaka? 05:55 czy powstanie ostatnia wielka elektrownia węglowa w polsce? banki nie chcą dać pieniędzy 05:55 sondaż deutsche bank: polacy wybrali najbardziej luksusowe miejsca na świecie 05:54 ile państwo dołoży do każdej emerytury w ramach ppk? ankietaczy jestes za emeryturami dla kobiet które posiadają czworo dzieci? tak nie trudno powiedzieć nie mam zdania czy jestes za emeryturami dla kobiet które posiadają czworo dzieci? dziękujemy. twój głos został już zarejestrowanywynikitak 31%nie 61%trudno powiedzieć 5%nie mam zdania 3%głosów: 14589zagłosuj w innych ankietach » skomentuj artykuł: przejdź do forum » wasze komentarze (144) dodaj komentarz pokaż: wszyscy zalogowani sortuj: najnowsze najstarsze najlepiej ocenione wg liczby odp. najnowsze najstarsze najlepiej ocenione wg liczby odp. ~aa - 19.05 (14:50) złodzieje z us juz 2,5 miesiąca oddają nadpłacony podatek 0 0 odpowiedz ~pracodawca - 18.05 (10:43) a kiedy urząd skarbowy odda mi moje pieniądze?! dlaczego kilka miesięcy trzymają moją kasę? dlaczego od niej nie liczą mi odsetek? mam iść zająć im komputery w urzędzie? albo zablokować ich rachunki w bankach? ale kiedy to ja musiałem zapłacić dochodowy to po paru dniach zajęli mi konto w banku! us jest mi winny ponad 50.000 zł, to poszedłem z propozycją aby sobie wzięli ten dochodowy z pieniędzy, które są mi winni a resztę trzymali sobie na swoim koncie - na jakieś przyszłe podatki. odpowiedź: ok, nie ma problemu. kilka dni temu loguje się na konto bankowe a tam zajęcie rachunku, kredyt zablokowany, wszystko poblokowane! tak działa ostatnio skarbówka. od jakiego roku jest istny armagedon. robią wszystko aby nie prowadzić działalności w tym kraju. 1 0 odpowiedz ~matt - 18.05 (10:08) polskie paliwowki pokryqwaja wzrost cen benzyny, ale przez amerynakow i arabow idzie wszystko w gore 0 1 odpowiedz ~aska - 18.05 (09:48) ropa drożeje, paliwo na stacjach też. trzeba przeczekać. to wszystko zalezy od sytuacji geopolitycznej i żydow 0 0 odpowiedz ~bobo - 18.05 (09:32) kto by pomyślał, że tak diametralnie może się zmienić cena paliwa na stacjach. szok w oczy pali. wszystkie zagraniczne podnosza ceny. tylko nasi staraja sie trzymac 0 1 odpowiedz ~anna - 17.05 (19:03) ktoś może wie??? a co jeśli urząd skarbowy nie oddaje należnego zwrotu podatku w terminie 3 miesięcy??? odda z odsetkami? a może będę musiała założyć sprawę sądową naczelnikowi urzędu skarbowego? sprawę bez precedensu? odpowiedzi: 3 33 1 odpowiedz ~robin - 17.05 (23:07) mogą mnie cmoknąć piso bolszewickie hordy. 4 0 odpowiedz ~re - 17.05 (20:56) a jak kopalnie nie płacą podatków i zus to znaczy ,że fiskus wejdzie na majątek kopidołów !??? 20 1 odpowiedz ~kosa12 - 17.05 (19:55) caly czas wszyscy narzekacie na smog. a teraz przez trumpa paliwa beda po 5 zeta 3 8 odpowiedz ~maciek - 17.05 (18:52) polaku oglądnij link załączniki: 1 0 odpowiedz 123456789następne dodaj komentarz najciekawsze tematy na forum kaczyński pozywa wałęsę. burza w sieci!te popularne leki przecibólowe są śmiertelnie niebezpieczne!największa mistyfikacja w historii? szokujące wyniki badań jak wysoką emeryturę dostaje jarosław kaczyński? biznes w interia.pl to najświeższe informacje gospodarcze, a więc aktualne kursy walut, notowania giełdowe i wiadomości z gpw. serwis funkcjonuje jako niezbędnik każdego przedsiębiorcy - dowiedz się, na jakiej zasadzie działa firma i giełda, jak rozliczyć pit, co zmieniło się w prawie gospodarczym oraz jakie fundusze inwestycyjne i waluty warto nabyć. przeczytaj rekomendacje ekspertów i z sukcesem pomnażaj swój kapitał.napisz do nasmapa serwisunewsroomrssprzeglądaj w wersji mobilnejreklamakorzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu. polityka cookies. prywatność. copyright © 1999-2018 interia.pl. wszystkie prawa zastrzeżone.

Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

Words density analysis:

Numbers of all words: 2064

One word
nie - 6.4% (132)
pod - 3.15% (65)
że - 1.6% (33)
czy - 1.41% (29)
ale - 1.26% (26)
pogoda - 1.07% (22)
mają - 1.02% (21)
się - 1.02% (21)
- 1.02% (21)
praw - 0.97% (20)
akt - 0.87% (18)
mnie - 0.78% (16)
może - 0.78% (16)
pit - 0.78% (16)
przed - 0.78% (16)
dni - 0.73% (15)
podatku - 0.68% (14)
jest - 0.63% (13)
kwot - 0.63% (13)
skarbowy - 0.63% (13)
podatnik - 0.58% (12)
lub - 0.58% (12)
odpowiedz - 0.58% (12)
niż - 0.53% (11)
niej - 0.53% (11)
kwoty - 0.53% (11)
przez - 0.53% (11)
jak - 0.48% (10)
tak - 0.48% (10)
urząd - 0.48% (10)
ruchomości - 0.44% (9)
termin - 0.44% (9)
mniej - 0.44% (9)
szczegóły - 0.44% (9)
serwis - 0.44% (9)
dnia - 0.44% (9)
sie - 0.44% (9)
działa - 0.44% (9)
biznes - 0.39% (8)
zajęcie - 0.39% (8)
być - 0.39% (8)
- 0.39% (8)
cen - 0.39% (8)
bez - 0.39% (8)
waluty - 0.34% (7)
dla - 0.34% (7)
musi - 0.34% (7)
należności, - 0.34% (7)
notowania - 0.34% (7)
2017 - 0.34% (7)
prawa - 0.29% (6)
tych - 0.29% (6)
egzekucyjne - 0.29% (6)
inny - 0.29% (6)
skarbowe - 0.29% (6)
ich - 0.29% (6)
egzekwowanej - 0.29% (6)
interia - 0.29% (6)
majątek - 0.29% (6)
oraz - 0.29% (6)
zeta - 0.29% (6)
sąd - 0.24% (5)
2018 - 0.24% (5)
głos - 0.24% (5)
terminie - 0.24% (5)
komentarz - 0.24% (5)
aby - 0.24% (5)
taki - 0.24% (5)
ten - 0.24% (5)
giełda - 0.24% (5)
interia.pl - 0.24% (5)
podatkowa - 0.24% (5)
17.05 - 0.24% (5)
więc - 0.24% (5)
tech - 0.24% (5)
kobiet - 0.24% (5)
eur - 0.24% (5)
sprzedaży - 0.24% (5)
zająć - 0.24% (5)
ponad - 0.19% (4)
podatkowego - 0.19% (4)
jego - 0.19% (4)
podatnika - 0.19% (4)
r., - 0.19% (4)
czas - 0.19% (4)
wszystko - 0.19% (4)
6,80 - 0.19% (4)
zaległości - 0.19% (4)
sowa - 0.19% (4)
odda - 0.19% (4)
się, - 0.19% (4)
takie - 0.19% (4)
wiadomości - 0.19% (4)
18.05 - 0.19% (4)
forum - 0.19% (4)
gazeta - 0.19% (4)
majątkowe - 0.19% (4)
więcej - 0.19% (4)
jakie - 0.19% (4)
wig - 0.19% (4)
kto - 0.19% (4)
podatnik, - 0.19% (4)
zobowiązanego - 0.19% (4)
który - 0.19% (4)
kodeks - 0.15% (3)
poz. - 0.15% (3)
osobiste - 0.15% (3)
rzeczy - 0.15% (3)
(dz. - 0.15% (3)
innych - 0.15% (3)
fundusze - 0.15% (3)
karnego - 0.15% (3)
każdego - 0.15% (3)
stanowi - 0.15% (3)
tym - 0.15% (3)
m.in. - 0.15% (3)
myślą - 0.15% (3)
kredyt - 0.15% (3)
grzywna - 0.15% (3)
pieniędzy - 0.15% (3)
nieruchomości - 0.15% (3)
które - 0.15% (3)
majątkowych - 0.15% (3)
zajętych - 0.15% (3)
mam - 0.15% (3)
05:55 - 0.15% (3)
komentarze - 0.15% (3)
2,5 - 0.15% (3)
pracę - 0.15% (3)
pit, - 0.15% (3)
musiał - 0.15% (3)
wspólne - 0.15% (3)
stanie - 0.15% (3)
skarbowego - 0.15% (3)
ustawa - 0.15% (3)
szok - 0.15% (3)
najnowsze - 0.15% (3)
kiedy - 0.15% (3)
warto - 0.15% (3)
działania - 0.15% (3)
mobilnej - 0.15% (3)
jeżeli - 0.15% (3)
deccoria - 0.15% (3)
uregulowania - 0.15% (3)
sms - 0.15% (3)
fiskus - 0.15% (3)
odsetkami - 0.15% (3)
podatkowego. - 0.15% (3)
wyniki - 0.15% (3)
podatkowej - 0.15% (3)
tego - 0.15% (3)
mogą - 0.15% (3)
firma - 0.15% (3)
wersji - 0.15% (3)
prawo - 0.15% (3)
majątku - 0.15% (3)
cały - 0.15% (3)
samo - 0.15% (3)
sport - 0.15% (3)
jej - 0.15% (3)
czynności - 0.15% (3)
przedmioty - 0.15% (3)
gdy - 0.15% (3)
podatek - 0.15% (3)
egzekucji - 0.15% (3)
postępowania - 0.15% (3)
prawie - 0.15% (3)
również - 0.15% (3)
konto - 0.15% (3)
zdania - 0.1% (2)
urządzenia - 0.1% (2)
skomentuj - 0.1% (2)
powiedzieć - 0.1% (2)
dodaj - 0.1% (2)
trudno - 0.1% (2)
wspólności - 0.1% (2)
dzieci? - 0.1% (2)
artykuł - 0.1% (2)
telefonu - 0.1% (2)
spodziewać - 0.1% (2)
0,00 - 0.1% (2)
wykazanego - 0.1% (2)
tragiczny - 0.1% (2)
wypadek - 0.1% (2)
był - 0.1% (2)
uregulował - 0.1% (2)
banki - 0.1% (2)
czworo - 0.1% (2)
polacy - 0.1% (2)
świecie - 0.1% (2)
ile - 0.1% (2)
emerytury - 0.1% (2)
jestes - 0.1% (2)
emeryturami - 0.1% (2)
konsekwencje - 0.1% (2)
posiadają - 0.1% (2)
ios - 0.1% (2)
ocenione - 0.1% (2)
m.interia.pl - 0.1% (2)
sprawę - 0.1% (2)
stacjach - 0.1% (2)
trzeba - 0.1% (2)
paliwa - 0.1% (2)
nowe - 0.1% (2)
wszystkie - 0.1% (2)
zagraniczne - 0.1% (2)
menway - 0.1% (2)
kobieta - 0.1% (2)
gore - 0.1% (2)
teraz - 0.1% (2)
film - 0.1% (2)
kaczyński - 0.1% (2)
informacje - 0.1% (2)
muzyka - 0.1% (2)
gry - 0.1% (2)
moto - 0.1% (2)
inwestycyjne - 0.1% (2)
paliwo - 0.1% (2)
praca - 0.1% (2)
wszyscy - 0.1% (2)
porady - 0.1% (2)
najstarsze - 0.1% (2)
najlepiej - 0.1% (2)
stopy - 0.1% (2)
liczby - 0.1% (2)
odp. - 0.1% (2)
serwisie - 0.1% (2)
pieniądze - 0.1% (2)
dlaczego - 0.1% (2)
świat - 0.1% (2)
kilka - 0.1% (2)
miesięcy - 0.1% (2)
ebroker - 0.1% (2)
dochodowy - 0.1% (2)
sobie - 0.1% (2)
bankowe - 0.1% (2)
tam - 0.1% (2)
program - 0.1% (2)
upomnienia - 0.1% (2)
egzekucyjnego. - 0.1% (2)
częściej - 0.1% (2)
mandatu - 0.1% (2)
skarbowym. - 0.1% (2)
zwłokę - 0.1% (2)
wysokości - 0.1% (2)
wynagrodzenia - 0.1% (2)
wraz - 0.1% (2)
upomnienie - 0.1% (2)
zł). - 0.1% (2)
urzędzie - 0.1% (2)
zeznania - 0.1% (2)
wymierzenia - 0.1% (2)
kary - 0.1% (2)
4.200 - 0.1% (2)
ponadto - 0.1% (2)
wykroczenie - 0.1% (2)
został - 0.1% (2)
"uporczywie" - 0.1% (2)
wysokość - 0.1% (2)
urzędy - 0.1% (2)
albo - 0.1% (2)
tylko - 0.1% (2)
nabyte - 0.1% (2)
pobrane - 0.1% (2)
dochody - 0.1% (2)
działalności - 0.1% (2)
wspólny - 0.1% (2)
swoich - 0.1% (2)
wspólnego - 0.1% (2)
liczyć - 0.1% (2)
fakty - 0.1% (2)
samochód - 0.1% (2)
art. - 0.1% (2)
postępowaniu - 0.1% (2)
egzekucyjnym - 0.1% (2)
koncie - 0.1% (2)
narzędzi - 0.1% (2)
urzędu - 0.1% (2)
oznacza - 0.1% (2)
wpłat - 0.1% (2)
jesienią - 0.1% (2)
prawna - 0.1% (2)
dokonanie - 0.1% (2)
egzekucyjnej - 0.1% (2)
długu - 0.1% (2)
sposób - 0.1% (2)
spisanie - 0.1% (2)
protokołu - 0.1% (2)
10% - 0.1% (2)
małżonków - 0.1% (2)
ogłoszenie - 0.1% (2)
wszczęcia - 0.1% (2)
karny - 0.1% (2)
zm.) - 0.1% (2)
administracji - 0.1% (2)
gofin - 0.1% (2)
zapłatę - 0.1% (2)
czeka - 0.1% (2)
licytacji - 0.1% (2)
ruchomości, - 0.1% (2)
(por. - 0.1% (2)
2,50 - 0.1% (2)
listopada - 0.1% (2)
sygn. - 0.1% (2)
zachodzi - 0.1% (2)
podatnikowi - 0.1% (2)
sądu - 0.1% (2)
opłaty - 0.1% (2)
miejscu - 0.1% (2)
ubezpieczenia - 0.1% (2)
szacunkowej - 0.1% (2)
wynikające - 0.1% (2)
uiszczenia - 0.1% (2)
popełnienia - 0.1% (2)
rachunku - 0.1% (2)
faktury - 0.1% (2)
czytaj - 0.1% (2)
wartości - 0.1% (2)
świadczeń - 0.1% (2)
Two words phrases
% szczegóły - 0.44% (9)
szczegóły > - 0.44% (9)
mniej niż - 0.39% (8)
nie mniej - 0.39% (8)
urząd skarbowy - 0.39% (8)
należności, nie - 0.34% (7)
2017 r. - 0.34% (7)
podatku w - 0.29% (6)
egzekwowanej należności, - 0.29% (6)
z dnia - 0.29% (6)
kwoty egzekwowanej - 0.29% (6)
za 2017 - 0.24% (5)
0 odpowiedz - 0.24% (5)
zł zajęcie - 0.24% (5)
- 17.05 - 0.24% (5)
może być - 0.19% (4)
5% kwoty - 0.19% (4)
podatnik, który - 0.19% (4)
w terminie - 0.19% (4)
6,80 zł - 0.19% (4)
1 odpowiedz - 0.19% (4)
- 18.05 - 0.19% (4)
może zająć - 0.15% (3)
zajętych ruchomości - 0.15% (3)
niż 6,80 - 0.15% (3)
w inny - 0.15% (3)
ustawa z - 0.15% (3)
(dz. u. - 0.15% (3)
r. poz. - 0.15% (3)
skarbowy nie - 0.15% (3)
myślą o - 0.15% (3)
w wersji - 0.15% (3)
przedmioty majątkowe - 0.15% (3)
wersji mobilnej - 0.15% (3)
biznes w - 0.15% (3)
zaległości podatkowej - 0.15% (3)
2018 r. - 0.15% (3)
który nie - 0.15% (3)
posiadają czworo - 0.1% (2)
kobiet które - 0.1% (2)
emeryturami dla - 0.1% (2)
jestes za - 0.1% (2)
tragiczny wypadek - 0.1% (2)
0,00 % - 0.1% (2)
karny skarbowy - 0.1% (2)
gazeta podatkowa - 0.1% (2)
uregulował podatku - 0.1% (2)
z 2017 - 0.1% (2)
pit za - 0.1% (2)
w administracji - 0.1% (2)
ze zm.) - 0.1% (2)
kodeks karny - 0.1% (2)
mam zdania - 0.1% (2)
zeznania podatkowego. - 0.1% (2)
2017 r., - 0.1% (2)
wg liczby - 0.1% (2)
fundusze inwestycyjne - 0.1% (2)
w serwisie - 0.1% (2)
a może - 0.1% (2)
- serwis - 0.1% (2)
się na - 0.1% (2)
również w - 0.1% (2)
najlepiej ocenione - 0.1% (2)
za emeryturami - 0.1% (2)
najnowsze najstarsze - 0.1% (2)
liczby odp. - 0.1% (2)
ocenione wg - 0.1% (2)
najstarsze najlepiej - 0.1% (2)
czworo dzieci? - 0.1% (2)
które posiadają - 0.1% (2)
dla kobiet - 0.1% (2)
czy jestes - 0.1% (2)
niż 3 - 0.1% (2)
protokołu o - 0.1% (2)
postępowania egzekucyjnego. - 0.1% (2)
niż 2,50 - 0.1% (2)
się, gdy - 0.1% (2)
u zobowiązanego - 0.1% (2)
na miejscu - 0.1% (2)
sygn. akt - 0.1% (2)
wraz z - 0.1% (2)
w urzędzie - 0.1% (2)
4% kwoty - 0.1% (2)
mandatu karnego - 0.1% (2)
wynagrodzenia za - 0.1% (2)
urzędy skarbowe - 0.1% (2)
skarbowy może - 0.1% (2)
majątek wspólny - 0.1% (2)
majątkowe nabyte - 0.1% (2)
postępowaniu egzekucyjnym - 0.1% (2)
odsetkami za - 0.1% (2)
terminie jest - 0.1% (2)
zł spisanie - 0.1% (2)
się telefonu - 0.1% (2)
miejscu u - 0.1% (2)
inny sposób - 0.1% (2)
egzekucyjnej w - 0.1% (2)
licytacji lub - 0.1% (2)
może spodziewać - 0.1% (2)
sprzedaży egzekucyjnej - 0.1% (2)
zł ogłoszenie - 0.1% (2)
tych ruchomości, - 0.1% (2)
podatku wykazanego - 0.1% (2)
wartości szacunkowej - 0.1% (2)
nie uregulował - 0.1% (2)
nie więcej - 0.1% (2)
lub sms - 0.1% (2)
lub praw - 0.1% (2)
2,50 zł - 0.1% (2)
biznes sport - 0.1% (2)
fakty biznes - 0.1% (2)

Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

© 2015-2017 Website review of biznes.interia.pl/finanse-osobiste/news/konsekwencje-niezaplacenia-podatku-z-pit-za-2017-r,2568669,4141 by SEOWYKOP - to darmowe narzędzie online do szybkiego wykonania audytu twojej strony www. Przeanalizujemy strukturę twojej strony www i podamy co jest do poprawienia. | 1.61864 | SEOWYKOP.PL - Wyszukiwarka stron