find.vodka - Shorten URLs and EARN MONEYResults of analysis for biznes.interia.pl/boryszew/news/aktualizacja-programu-nabycia-akcji-wlasnych-boryszew-sa,2583047,7825

HTML Content

Title:

Aktualizacja ?Programu nabycia akcji własnych Boryszew S.A.? - Biznes w INTERIA.PL

Description:

Aktualizacja ?Programu nabycia akcji własnych Boryszew S.A.? - Biznes w INTERIA.PL -

Keywords:

, Biznes, INTERIA.PL

Here you find basic information about your page. Title of your page is very important for better visibility in search engines like Google, Bing or Yahoo. Meta tag description is also very important tag for search visibility. Meta keywords is used by some web catalogues.

SEO Content

URL:

biznes.interia.pl/boryszew/news/aktualizacja-programu-nabycia-akcji-wlasnych-boryszew-sa,2583047,7825

Status Code:

200

Content Type:

text/html; charset=iso-8859-2

Language:

pl

Here you find information from server response headers. This information is important for header analysis. Check, if your answer code is 200 - correct request. Answer code for error (no-existing) page is 400.

Ranking:

1.66 score from seowykop.pl for:biznes.interia.pl/boryszew/news/aktualizacja-programu-nabycia-akcji-wlasnych-boryszew-sa,2583047,7825

Text on your page:

przejdďż˝ do g��wnej czďż˝ci strony interia fakty biznes sport moto tech gry muzyka film kobieta menway plotki forum zaloguj się załóż konto serwisy interia.pl poczta fakty biznes sport pomponik pogoda styl kobieta nowe technologie gry giełda waluty praca wyniki motoryzacja film świat seriali muzyka nowa historia dziecko menway pc format mobtech program tv horoskop świat kobiety noclegi opracowania ebrokerpartner encyklopedia bryk sowa finansowa tekściory radio shoperia baza krs okazjum na żywo forum smaker deccoria maxmodels rankomat tipy promocyjni kody rabatowe zakupy porównywarka ebroker opinie24 biznes firma czateria zdrowie porady gotowanie pieniądze podróże rodzina promoceny radio online pogoda poznań pogoda łódź pogoda lublin pogoda olsztyn pogoda gdynia pogoda kielce pogoda zabrze pogoda gliwice pogoda bytom pogoda zielona góra pogoda koszalin pogoda płock pogoda rybnik pogoda tychy pogoda wałbrzych pogoda opole pogoda legnica pogoda przemyśl pogoda zamość pogoda rzeszów pogoda warszawa prawo jazdy biznes wyszukiwarka serwisowa w serwisie biznes w serwisie bizneswśród walorówwybierz × m.interia.pl korzystasz z urządzenia mobilnego? wybróbuj wersję interii, zaprojektowaną specjalnie dla twojego urządzenia. startwiadomościgiełdywalutypracafirmanieruchomościbudownictwopodatkimediaprasagaleriebiznestvankietyraportynotowania gpwwaluty onlinekredyty hipotecznemapa serwisunewsroommakroekonomiaubezpieczeniawiadomości dniamakroekonomiafinanse osobistenotowania gpwstatystyki gpwanaliza technicznanotowania i indeksynewconnectgiełdy zagraniczneaktualnościkomentarzesurowcekontraktyemitentkalendariumrynek pierwotnypochodnenarzędziasurowce onlineprofile spółekwykresymoja giełdafundusze inwestycyjnefundusze emerytalneikeknfsłownik giełdowyaktualnościkomentarzewaluty onlinekantorynotowania nbpnbp kupno/sprzedażnotowania f/xnotowania i indeksyaktualnościaktualnościkalkulatorymakroekonomiainformacje z firmhoteleaktualnościkredyty hipoteczneemmersonpolecamy:deccoria - serwis wnętrzarskiaktualnościporady budowlanepolecamy:deccoria - serwis wnętrzarskiaktualnościepodatnik.pl stawki podatkoweformularze pit-ówprogram pitnowy przemysłgazeta podatkowagofin.plprivate bankinggazeta bankowatrenddziennik gazeta prawnarynek kolejowyrynek infrastrukturyrynek zdrowiarynek spożywczyfotoreportażeteraz tonie grecja. kto następnykryzys finansowy w świeciegaz łupkowyporozmawiajmy o zarobkachemerytury: musimy dłużej pracować? × treść dostępna również w wersji mobilnej na m.interia.pl oraz w aplikacjach na ios i android aktualizacja ?programu nabycia akcji własnych boryszew s.a.? wtorek, 21 sierpnia 2018 (13:33) tweetnij0skomentuj ten artykuł możesz przeczytać również w wersji mobilnej » raport bieżący nr 69/2018 podstawa prawna: inne uregulowania zarząd boryszew s.a. ("spółka?) realizując postanowienia uchwały nr 22 z dnia 14 czerwca 2018 roku zwyczajnego walnego zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały nr 19 zwyczajnego walnego zgromadzenia boryszew spółka akcyjna z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie: upoważnienia zarządu spółki do nabycia akcji własnych boryszew s.a., podaje do publicznej wiadomości treść zmienionego "programu nabycia akcji własnych boryszew s.a.? szczegółowy opis zmian wprowadzonych ww. uchwałą z dnia 14 czerwca 2018 roku został przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 56/2018. "program nabycia akcji własnych boryszew s.a." i. podstawa prawna uwzględniając art. 362 § 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych, realizując postanowienia uchwały nr 19 zwyczajnego walnego zgromadzenia boryszew s.a. z siedzibą w warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie: upoważnienia zarządu spółki do nabycia akcji własnych boryszew s.a. oraz uchwały nr 22 zwyczajnego walnego zgromadzenia boryszew s.a. z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 19 zwyczajnego walnego zgromadzenia boryszew spółka akcyjna z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie: upoważnienia zarządu spółki do nabycia akcji własnych boryszew s.a., zarząd spółki przedstawia zmieniony "program nabycia akcji własnych boryszew s.a.?. niniejszy program nabycia (zwany dalej "programem") dotyczy akcji spółki, notowanych na rynku podstawowym giełdy papierów wartościowych w warszawie s.a. (zwanej dalej "gpw") i jego treść przygotowana została stosownie do postanowień uchwały nr 19 podjętej przez zwz boryszew s.a w dniu 25 czerwca 2014 roku oraz uchwały nr 22 podjętej przez zwz boryszew s.a. w dniu 14 czerwca 2018 roku. ii. cel programu celem programu jest nabywanie przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia lub w celu odsprzedaży na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, na warunkach i w trybie określonym w wyżej opisanych uchwałach walnego zgromadzenia. nabywanie własnych akcji w celu ich umorzenia stwarza możliwość sprzedaży akcji inwestorów, którzy postanowią pozbyć się akcji spółki uznając, że cena oferowana w ramach skupu jest dla nich korzystna. zdaniem zarządu boryszew s.a. obecny poziom wycen rynkowych spółki odbiega od jej realnej wartości, zaś możliwość wykupu części akcji po cenach z dyskontem do tych wycen i z dyskontem w stosunku do średniej rynkowej wyceny spółki, będzie korzystna dla tych akcjonariuszy, którzy nie zamierzają wycofać się z inwestycji w postaci akcji boryszew s.a. iii. szczegółowe informacje dotyczące programu 1. łączna maksymalna liczba nabywanych akcji własnych nie przekroczy 48.000.000 (słownie: czterdzieści osiem milionów) akcji uprawniających do 48.000.000 (słownie: czterdzieści osiem milionów) głosów na walnym zgromadzeniu spółki, z uwzględnieniem akcji własnych, które spółka już nabyła. 2. programem objęte są akcje spółki notowane na rynku podstawowym gpw. 3. na realizację programu skupu akcji własnych spółka przeznaczy maksymalnie kwotę kapitału rezerwowego spółki utworzonego w tym celu na mocy uchwał walnych zgromadzeń boryszew s.a., tj.: uchwały nr 5 nzw boryszew s.a. z dnia 13 października 2011 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na skup akcji własnych spółki, uchwały nr 21 zwz boryszew s.a. z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie zwiększenia kapitału rezerwowego, utworzonego na mocy uchwały nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia boryszew spółka akcyjna z dnia 13 października 2011 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych spółki oraz uchwały nr 19 zwz boryszew s.a. z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie podziału zysku netto za 2017 rok. 4. termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 5 lat od dnia 25 czerwca 2014 roku, to jest do dnia 25 czerwca 2019 roku ? nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków, które mogą być przeznaczone na ich nabycie. 5. spółka będzie nabywać akcje własne w następujący sposób: (i) w transakcjach na rynku regulowanym giełdy papierów wartościowych w warszawie s.a., (ii) w transakcji lub transakcjach poza rynkiem regulowanym, lub (iii) w drodze publicznego wezwania lub wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych ogłoszonego (ogłoszonych) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dz. u. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.) ("ustawa?). akcje własne mogą być nabywane przez spółkę (lub jej spółkę zależną) bezpośrednio lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej. 6. nabycie akcji własnych może następować za cenę nie niższą niż wartość nominalna tj. 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za jedną akcję i nie wyższą niż 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych) za jedną akcję. 7. w przypadku nabywania akcji własnych w transakcjach na rynku regulowanym, cena za jedną akcję będzie określona przez zarząd z uwzględnieniem art. 5 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (ue) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/we parlamentu europejskiego i rady i dyrektywy komisji 2003/124/we, 2003/125/we i 2004/72/we (dz. u. ue. l. 2014.173.1), ("rozporządzenie mar?) oraz rozporządzenia delegowanego komisji (ue) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016r. uzupełniającego rozporządzenie mar w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji ("rozporządzenie delegowane?), z uwzględnieniem pkt 6. 8. w przypadku nabywania akcji własnych w transakcji lub transakcjach poza rynkiem regulowanym, cena za jedną akcje własną zostanie określona przez zarząd, z uwzględnieniem postanowień pkt. 6. 9. zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 4 lub przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie lub zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części. 10. w przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w pkt 9 powyżej zobowiązuje się zarząd boryszew s.a. do podania informacji do publicznej wiadomości w sposób właściwy dla publikacji informacji poufnych w rozumieniu przepisów rozporządzenia mar w sposób określony w ustawie. 11. spółka będzie podawać do publicznej wiadomości informacje o nabytych ilościach akcji własnych zgodnie z przepisami prawa. podstawa prawna: inne uregulowania szczegółowa podstawa prawna: art. 2 ust. 1 rozporządzenia delegowanego komisji (ue) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (ue) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji. podpisy osób reprezentujących spółkę data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 2018-08-21 piotr szeliga p.o. prezes zarządu sprawdź: hale całoroczne najlepszy wybór, https://sii.pl/oddzialy/krakow/, https://sii.pl/oddzialy/poznan/, as/400 integracja - sii, tłumaczenia medyczne online źródło informacji: emitent zobacz równieżnieprawomocny wyrok dla romana karkosika za...roman karkosik i jego żona grażyna dopuścili się manipulacji na giełdzie - taki boryszew: stołeczny sąd nie chce sądzić sprawy...stołeczny sąd chce przeniesienia do torunia procesu jednego z najbogatszych najczęściej czytane najnowsze 1 przydatne skróty klawiszowe w systemie windows 2 wpolityce.pl: angielscy naukowcy znaleźli trotyl na szczątkach wraku tu-154m 3 wyjątkowo ciepła sobota, potem deszcz. prognoza pogody 4 porwanie trzyletniej amelki i jej matki. rodzina ojca zabrała głos 5 skoki narciarskie. michal doleżal nowym trenerem reprezentacji polski 6 małgorzata foremniak zbliżyła się do roberta więckiewicza? co na to żona aktora? 7 pś w skokach. adam małysz uzasadnił wybór michala doleżala na trenera kadry 14:12 transakcje na akcjach własnych amrest wykonane w ramach realizacji programu opcji menadżerskich 06:00 z ppk można też skorzystać przed emeryturą 06:00 polacy napędzają sprzedaż komputerów poleasingowych. używany sprzęt jest w cenie, a rynek rośnie 06:00 zatory płatnicze groźne dla firm budowlanych 06:00 wielu seniorom brakuje pieniędzy na codzienne wydatki brszawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu boryszew s.a.rozliczenie nabycia akcji alchemia s.a.zawarcie transakcji w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji alchemia s.a.podsumowanie wyników wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji alchemia s.a.nabycie akcji własnych boryszew s.a. galeriezobacz więcej »lego z rekordową stopą zwwrotu(4 zdjęć)zobacz więcej »akwarele hitlera fałszywe?(3 zdjęć) ankietaczy kupujesz marki własne?tak nie czy kupujesz marki własne?dziękujemy. twój głos został już zarejestrowanywynikitak 72%nie 28%głosów: 3136zagłosuj w innych ankietach » skomentuj artykuł: przejdź do forum » twój komentarz może być pierwszy piszesz jako gość ...a zalogowani dostają więcej. ? zaloguj się lub załóż konto interia zapoznaj się z regulaminem treść:* podpis:* dodaj komentarz wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe. najciekawsze tematy na forumwpadka pis? wyniki sondażu nie pozostawiają złudzeń!uczelnia rydzyka przegrała w sądzie. w sieci wrzenie!cejrowski ostro o rządzie. zakłada swoją partię?niespodziewane słowa wałęsy! pochwalił rząd pis-u? biznes w interia.pl to najświeższe informacje gospodarcze, a więc aktualne kursy walut, notowania giełdowe i wiadomości z gpw. serwis funkcjonuje jako niezbędnik każdego przedsiębiorcy - dowiedz się, na jakiej zasadzie działa firma i giełda, jak rozliczyć pit, co zmieniło się w prawie gospodarczym oraz jakie fundusze inwestycyjne i waluty warto nabyć. przeczytaj rekomendacje ekspertów i z sukcesem pomnażaj swój kapitał.napisz do nasmapa serwisunewsroomrssprzeglądaj w wersji mobilnejreklamakorzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu. polityka cookies. prywatność. copyright © 1999-2019 interia.pl. wszystkie prawa zastrzeżone.

Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

Words density analysis:

Numbers of all words: 1661

One word
nie - 4.09% (68)
akcji - 2.11% (35)
s.a - 1.57% (26)
boryszew - 1.51% (25)
s.a. - 1.51% (25)
własnych - 1.38% (23)
rząd - 1.38% (23)
pogoda - 1.32% (22)
dnia - 1.02% (17)
program - 0.96% (16)
roku - 0.84% (14)
uchwał - 0.84% (14)
się - 0.84% (14)
spółki - 0.78% (13)
lub - 0.78% (13)
czerwca - 0.72% (12)
przed - 0.72% (12)
czy - 0.72% (12)
że - 0.72% (12)
zarząd - 0.66% (11)
uchwały - 0.66% (11)
prawie - 0.66% (11)
sprawie - 0.6% (10)
przez - 0.6% (10)
nabycia - 0.6% (10)
spółka - 0.54% (9)
serwis - 0.54% (9)
2018 - 0.54% (9)
biznes - 0.48% (8)
2014 - 0.48% (8)
oraz - 0.48% (8)
ich - 0.48% (8)
głos - 0.48% (8)
mar - 0.42% (7)
interia - 0.42% (7)
programu - 0.42% (7)
wiadomości - 0.42% (7)
notowania - 0.42% (7)
walnego - 0.42% (7)
zgromadzenia - 0.42% (7)
sprzedaż - 0.42% (7)
cel - 0.36% (6)
tech - 0.36% (6)
pkt - 0.36% (6)
firm - 0.36% (6)
rynek - 0.36% (6)
zwyczajnego - 0.36% (6)
jest - 0.36% (6)
dla - 0.36% (6)
być - 0.3% (5)
2016 - 0.3% (5)
zarządu - 0.3% (5)
publicznej - 0.3% (5)
- 0.3% (5)
skup - 0.3% (5)
prawna - 0.3% (5)
rynku - 0.3% (5)
sowa - 0.3% (5)
waluty - 0.3% (5)
interia.pl - 0.3% (5)
online - 0.3% (5)
będzie - 0.3% (5)
więc - 0.3% (5)
- 0.3% (5)
rady - 0.3% (5)
akcje - 0.3% (5)
jak - 0.3% (5)
tych - 0.3% (5)
warto - 0.3% (5)
akcjach - 0.3% (5)
transakcjach - 0.24% (4)
art. - 0.24% (4)
własne - 0.24% (4)
celu - 0.24% (4)
informacje - 0.24% (4)
spółki, - 0.24% (4)
spółkę - 0.24% (4)
(słownie: - 0.24% (4)
ii. - 0.24% (4)
zwz - 0.24% (4)
"program - 0.24% (4)
niż - 0.24% (4)
kapitału - 0.24% (4)
rezerwowego - 0.24% (4)
giełdy - 0.24% (4)
uwzględnieniem - 0.24% (4)
nabycie - 0.24% (4)
regulowanym - 0.24% (4)
rozporządzenia - 0.24% (4)
forum - 0.24% (4)
komentarz - 0.24% (4)
06:00 - 0.24% (4)
sąd - 0.24% (4)
osób - 0.24% (4)
środków - 0.24% (4)
rozporządzenie - 0.24% (4)
zmian - 0.24% (4)
treść - 0.24% (4)
(ue) - 0.24% (4)
ten - 0.24% (4)
cena - 0.24% (4)
jedną - 0.24% (4)
podstawa - 0.24% (4)
może - 0.24% (4)
s.a., - 0.24% (4)
mocy - 0.18% (3)
wezwania - 0.18% (3)
inwestycyjne - 0.18% (3)
wycen - 0.18% (3)
części - 0.18% (3)
fundusze - 0.18% (3)
transakcji - 0.18% (3)
więcej - 0.18% (3)
alchemia - 0.18% (3)
regulowanym, - 0.18% (3)
zapisywania - 0.18% (3)
zobacz - 0.18% (3)
podpis - 0.18% (3)
przypadku - 0.18% (3)
sposób - 0.18% (3)
informacji - 0.18% (3)
mowa - 0.18% (3)
głosów - 0.18% (3)
skupu - 0.18% (3)
akcję - 0.18% (3)
europejskiego - 0.18% (3)
parlamentu - 0.18% (3)
komisji - 0.18% (3)
jej - 0.18% (3)
ramach - 0.18% (3)
s.a.? - 0.18% (3)
spółek - 0.18% (3)
został - 0.18% (3)
upoważnienia - 0.18% (3)
sprawie: - 0.18% (3)
akcyjna - 0.18% (3)
zmiany - 0.18% (3)
prawna: - 0.18% (3)
raport - 0.18% (3)
mobilnej - 0.18% (3)
jego - 0.18% (3)
również - 0.18% (3)
kto - 0.18% (3)
gazeta - 0.18% (3)
firma - 0.18% (3)
deccoria - 0.18% (3)
nowa - 0.18% (3)
wyniki - 0.18% (3)
giełda - 0.18% (3)
warszawie - 0.18% (3)
wersji - 0.18% (3)
nabywanie - 0.18% (3)
programem - 0.12% (2)
serwisie - 0.12% (2)
stołeczny - 0.12% (2)
żona - 0.12% (2)
karkosik - 0.12% (2)
wyżej - 0.12% (2)
emitent - 0.12% (2)
porady - 0.12% (2)
rodzina - 0.12% (2)
uzupełniające - 0.12% (2)
określony - 0.12% (2)
prawo - 0.12% (2)
m.interia.pl - 0.12% (2)
chce - 0.12% (2)
urządzenia - 0.12% (2)
zrezygnować - 0.12% (2)
pkt. - 0.12% (2)
stabilizacji - 0.12% (2)
korzystna - 0.12% (2)
odkupu - 0.12% (2)
programów - 0.12% (2)
zastosowanie - 0.12% (2)
mających - 0.12% (2)
warunków - 0.12% (2)
dotyczących - 0.12% (2)
ebroker - 0.12% (2)
możliwość - 0.12% (2)
standardów - 0.12% (2)
skomentuj - 0.12% (2)
sport - 0.12% (2)
moto - 0.12% (2)
gry - 0.12% (2)
jakie - 0.12% (2)
muzyka - 0.12% (2)
film - 0.12% (2)
kobieta - 0.12% (2)
menway - 0.12% (2)
zaloguj - 0.12% (2)
jako - 0.12% (2)
załóż - 0.12% (2)
twój - 0.12% (2)
michal - 0.12% (2)
konto - 0.12% (2)
marki - 0.12% (2)
kupujesz - 0.12% (2)
zdjęć) - 0.12% (2)
fakty - 0.12% (2)
praca - 0.12% (2)
sprzedaży - 0.12% (2)
świat - 0.12% (2)
dyskontem - 0.12% (2)
radio - 0.12% (2)
wybór - 0.12% (2)
doleżal - 0.12% (2)
technicznych - 0.12% (2)
regulacyjnych - 0.12% (2)
postanowień - 0.12% (2)
lat - 0.12% (2)
walnym - 0.12% (2)
rynkiem - 0.12% (2)
poza - 0.12% (2)
opis - 0.12% (2)
zgromadzeniu - 0.12% (2)
362 - 0.12% (2)
kodeksu - 0.12% (2)
podjętej - 0.12% (2)
mogą - 0.12% (2)
handlowych, - 0.12% (2)
2019 - 0.12% (2)
termin - 0.12% (2)
milionów) - 0.12% (2)
które - 0.12% (2)
utworzenia - 0.12% (2)
2011 - 0.12% (2)
października - 0.12% (2)
dalej - 0.12% (2)
podstawowym - 0.12% (2)
utworzonego - 0.12% (2)
papierów - 0.12% (2)
wartościowych - 0.12% (2)
gpw. - 0.12% (2)
już - 0.12% (2)
dniu - 0.12% (2)
osiem - 0.12% (2)
odniesieniu - 0.12% (2)
48.000.000 - 0.12% (2)
warunkach - 0.12% (2)
finansowy - 0.12% (2)
marca - 0.12% (2)
2016/1052 - 0.12% (2)
delegowanego - 0.12% (2)
("rozporządzenie - 0.12% (2)
dłużej - 0.12% (2)
596/2014 - 0.12% (2)
umorzenia - 0.12% (2)
którzy - 0.12% (2)
dotyczące - 0.12% (2)
artykuł - 0.12% (2)
zgodnie - 0.12% (2)
określona - 0.12% (2)
nabywania - 0.12% (2)
bieżący - 0.12% (2)
czterdzieści - 0.12% (2)
inne - 0.12% (2)
tj. - 0.12% (2)
uregulowania - 0.12% (2)
realizując - 0.12% (2)
postanowienia - 0.12% (2)
(dz. - 0.12% (2)
przepisami - 0.12% (2)
prawa - 0.12% (2)
Two words phrases
akcji w - 1.44% (24)
akcji własnych - 1.26% (21)
boryszew s.a - 1.26% (21)
boryszew s.a. - 1.2% (20)
z dnia - 0.78% (13)
uchwały nr - 0.66% (11)
w sprawie - 0.6% (10)
nabycia akcji - 0.54% (9)
roku w - 0.48% (8)
własnych boryszew - 0.48% (8)
walnego zgromadzenia - 0.42% (7)
25 czerwca - 0.36% (6)
zwyczajnego walnego - 0.36% (6)
zgromadzenia boryszew - 0.3% (5)
2014 roku - 0.3% (5)
czerwca 2018 - 0.3% (5)
14 czerwca - 0.3% (5)
2018 roku - 0.3% (5)
s.a. z - 0.3% (5)
dnia 25 - 0.3% (5)
czerwca 2014 - 0.3% (5)
na rynku - 0.3% (5)
dnia 14 - 0.24% (4)
kapitału rezerwowego - 0.24% (4)
zwz boryszew - 0.24% (4)
z uwzględnieniem - 0.24% (4)
własnych w - 0.24% (4)
za jedną - 0.24% (4)
do publicznej - 0.24% (4)
publicznej wiadomości - 0.24% (4)
boryszew spółka - 0.18% (3)
akcyjna z - 0.18% (3)
w przypadku - 0.18% (3)
boryszew s.a., - 0.18% (3)
w warszawie - 0.18% (3)
w celu - 0.18% (3)
europejskiego i - 0.18% (3)
jedną akcję - 0.18% (3)
zapisywania się - 0.18% (3)
na sprzedaż - 0.18% (3)
lub za - 0.18% (3)
oraz uchwały - 0.18% (3)
19 zwyczajnego - 0.18% (3)
do nabycia - 0.18% (3)
biznes w - 0.18% (3)
w wersji - 0.18% (3)
spółka akcyjna - 0.18% (3)
w sprawie: - 0.18% (3)
upoważnienia zarządu - 0.18% (3)
spółki do - 0.18% (3)
akcji alchemia - 0.18% (3)
w ramach - 0.18% (3)
zarządu spółki - 0.18% (3)
sprawie: upoważnienia - 0.18% (3)
podstawa prawna: - 0.18% (3)
rozporządzenia delegowanego - 0.12% (2)
odkupu i - 0.12% (2)
mających zastosowanie - 0.12% (2)
nr 596/2014 - 0.12% (2)
do programów - 0.12% (2)
komisji (ue) - 0.12% (2)
na walnym - 0.12% (2)
rady (ue) - 0.12% (2)
przez zarząd - 0.12% (2)
dnia 8 - 0.12% (2)
cena za - 0.12% (2)
transakcjach na - 0.12% (2)
wezwania do - 0.12% (2)
nabywania akcji - 0.12% (2)
2016/1052 z - 0.12% (2)
warunków mających - 0.12% (2)
odniesieniu do - 0.12% (2)
mowa w - 0.12% (2)
marca 2016 - 0.12% (2)
r. uzupełniające - 0.12% (2)
w odniesieniu - 0.12% (2)
do regulacyjnych - 0.12% (2)
standardów technicznych - 0.12% (2)
prawna: inne - 0.12% (2)
z przepisami - 0.12% (2)
ich nabycie - 0.12% (2)
określona przez - 0.12% (2)
regulacyjnych standardów - 0.12% (2)
dotyczących warunków - 0.12% (2)
rynkiem regulowanym, - 0.12% (2)
transakcjach poza - 0.12% (2)
transakcji lub - 0.12% (2)
i środków - 0.12% (2)
programów odkupu - 0.12% (2)
zastosowanie do - 0.12% (2)
technicznych dotyczących - 0.12% (2)
fakty biznes - 0.12% (2)
2011 roku - 0.12% (2)
zł (słownie: - 0.12% (2)
kodeksu spółek - 0.12% (2)
przez spółkę - 0.12% (2)
podjętej przez - 0.12% (2)
w dniu - 0.12% (2)
przez zwz - 0.12% (2)
i jego - 0.12% (2)
papierów wartościowych - 0.12% (2)
sprawie zmiany - 0.12% (2)
postanowienia uchwały - 0.12% (2)
art. 362 - 0.12% (2)
(słownie: czterdzieści - 0.12% (2)
"program nabycia - 0.12% (2)
zmiany uchwały - 0.12% (2)
realizując postanowienia - 0.12% (2)
zarząd boryszew - 0.12% (2)
inne uregulowania - 0.12% (2)
- serwis - 0.12% (2)
w serwisie - 0.12% (2)
biznes sport - 0.12% (2)
załóż konto - 0.12% (2)
ich umorzenia - 0.12% (2)
osiem milionów) - 0.12% (2)
nabycie akcji - 0.12% (2)
na skup - 0.12% (2)
(dz. u. - 0.12% (2)
zgodnie z - 0.12% (2)
poza rynkiem - 0.12% (2)
lub transakcjach - 0.12% (2)
w transakcji - 0.12% (2)
w transakcjach - 0.12% (2)
akcje własne - 0.12% (2)
mogą być - 0.12% (2)
sprawie utworzenia - 0.12% (2)
głosów na - 0.12% (2)
października 2011 - 0.12% (2)
dnia 13 - 0.12% (2)
skup akcji - 0.12% (2)
utworzenia kapitału - 0.12% (2)
zaloguj się - 0.12% (2)
13 października - 0.12% (2)
na mocy - 0.12% (2)
skupu akcji - 0.12% (2)
walnym zgromadzeniu - 0.12% (2)
kupujesz marki - 0.12% (2)
Three words phrases
roku w sprawie - 0.48% (8)
własnych boryszew s.a. - 0.48% (8)
akcji własnych boryszew - 0.48% (8)
nabycia akcji własnych - 0.42% (7)
zwyczajnego walnego zgromadzenia - 0.36% (6)
uchwały nr 19 - 0.3% (5)
czerwca 2014 roku - 0.3% (5)
walnego zgromadzenia boryszew - 0.3% (5)
14 czerwca 2018 - 0.3% (5)
boryszew s.a. z - 0.3% (5)
czerwca 2018 roku - 0.3% (5)
dnia 25 czerwca - 0.3% (5)
25 czerwca 2014 - 0.3% (5)
akcji własnych w - 0.24% (4)
dnia 14 czerwca - 0.24% (4)
s.a. z dnia - 0.24% (4)
z dnia 14 - 0.24% (4)
spółka akcyjna z - 0.18% (3)
zapisywania się na - 0.18% (3)
2014 roku w - 0.18% (3)
sprawie: upoważnienia zarządu - 0.18% (3)
boryszew spółka akcyjna - 0.18% (3)
oraz uchwały nr - 0.18% (3)
parlamentu europejskiego i - 0.18% (3)
europejskiego i rady - 0.18% (3)
spółki do nabycia - 0.18% (3)
nr 19 zwyczajnego - 0.18% (3)
uchwały nr 22 - 0.18% (3)
do nabycia akcji - 0.18% (3)
zarządu spółki do - 0.18% (3)
akcyjna z dnia - 0.18% (3)
zgromadzenia boryszew spółka - 0.18% (3)
19 zwyczajnego walnego - 0.18% (3)
do zapisywania się - 0.18% (3)
roku w sprawie: - 0.18% (3)
upoważnienia zarządu spółki - 0.18% (3)
własnych boryszew s.a.? - 0.18% (3)
na sprzedaż akcji - 0.18% (3)
z dnia 25 - 0.18% (3)
w sprawie: upoważnienia - 0.18% (3)
(ue) nr 596/2014 - 0.12% (2)
warunków mających zastosowanie - 0.12% (2)
sprzedaż akcji alchemia - 0.12% (2)
komisji (ue) 2016/1052 - 0.12% (2)
określona przez zarząd - 0.12% (2)
regulowanym, cena za - 0.12% (2)
odniesieniu do regulacyjnych - 0.12% (2)
standardów technicznych dotyczących - 0.12% (2)
w transakcji lub - 0.12% (2)
do programów odkupu - 0.12% (2)
i środków stabilizacji - 0.12% (2)
nabywania akcji własnych - 0.12% (2)
transakcjach poza rynkiem - 0.12% (2)
delegowanego komisji (ue) - 0.12% (2)
2016/1052 z dnia - 0.12% (2)
8 marca 2016 - 0.12% (2)
rady (ue) nr - 0.12% (2)
do regulacyjnych standardów - 0.12% (2)
głosów na walnym - 0.12% (2)
programów odkupu i - 0.12% (2)
technicznych dotyczących warunków - 0.12% (2)
mających zastosowanie do - 0.12% (2)
fakty biznes sport - 0.12% (2)
(słownie: czterdzieści osiem - 0.12% (2)
w przypadku nabywania - 0.12% (2)
w celu ich - 0.12% (2)
również w wersji - 0.12% (2)
podstawa prawna: inne - 0.12% (2)
postanowienia uchwały nr - 0.12% (2)
zmiany uchwały nr - 0.12% (2)
własnych boryszew s.a., - 0.12% (2)
"program nabycia akcji - 0.12% (2)
2018 roku w - 0.12% (2)
sprawie zmiany uchwały - 0.12% (2)
na rynku podstawowym - 0.12% (2)
giełdy papierów wartościowych - 0.12% (2)
w warszawie s.a. - 0.12% (2)
przez zwz boryszew - 0.12% (2)
kodeksu spółek handlowych, - 0.12% (2)
poza rynkiem regulowanym, - 0.12% (2)
48.000.000 (słownie: czterdzieści - 0.12% (2)
w serwisie biznes - 0.12% (2)
uchwały nr 5 - 0.12% (2)
z dnia 13 - 0.12% (2)
października 2011 roku - 0.12% (2)
w sprawie utworzenia - 0.12% (2)
skup akcji własnych - 0.12% (2)
akcji własnych spółki - 0.12% (2)
skupu akcji własnych - 0.12% (2)
transakcjach na rynku - 0.12% (2)
wartościowych w warszawie - 0.12% (2)
transakcji lub transakcjach - 0.12% (2)
czy kupujesz marki - 0.12% (2)

Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

© 2015-2017 Website review of biznes.interia.pl/boryszew/news/aktualizacja-programu-nabycia-akcji-wlasnych-boryszew-sa,2583047,7825 by SEOWYKOP - to darmowe narzędzie online do szybkiego wykonania audytu twojej strony www. Przeanalizujemy strukturę twojej strony www i podamy co jest do poprawienia. | 1.36177 | SEOWYKOP.PL - Wyszukiwarka stron