find.vodka - Shorten URLs and EARN MONEYResults of analysis for biznes.interia.pl/boryszew/news/aktualizacja-programu-nabycia-akcji-wlasnych-boryszew-sa,2583047,7825

HTML Content

Title:

Aktualizacja ?Programu nabycia akcji własnych Boryszew S.A.? - Biznes w INTERIA.PL

Description:

Aktualizacja ?Programu nabycia akcji własnych Boryszew S.A.? - Biznes w INTERIA.PL -

Keywords:

, Biznes, INTERIA.PL

Here you find basic information about your page. Title of your page is very important for better visibility in search engines like Google, Bing or Yahoo. Meta tag description is also very important tag for search visibility. Meta keywords is used by some web catalogues.

SEO Content

URL:

biznes.interia.pl/boryszew/news/aktualizacja-programu-nabycia-akcji-wlasnych-boryszew-sa,2583047,7825

Status Code:

200

Content Type:

text/html; charset=iso-8859-2

Language:

pl

Here you find information from server response headers. This information is important for header analysis. Check, if your answer code is 200 - correct request. Answer code for error (no-existing) page is 400.

Ranking:

1.64 score from seowykop.pl for:biznes.interia.pl/boryszew/news/aktualizacja-programu-nabycia-akcji-wlasnych-boryszew-sa,2583047,7825

Text on your page:

przejdďż˝ do g��wnej czďż˝ci strony interia fakty biznes sport moto tech gry muzyka film kobieta menway plotki forum zaloguj się załóż konto serwisy interia.pl poczta fakty biznes sport pomponik pogoda styl kobieta nowe technologie gry giełda waluty praca wyniki motoryzacja film świat seriali muzyka nowa historia dziecko menway pc format mobtech program tv horoskop świat kobiety noclegi opracowania ebrokerpartner encyklopedia bryk sowa finansowa tekściory radio shoperia baza krs okazjum na żywo forum smaker deccoria maxmodels rankomat tipy promocyjni kody rabatowe zakupy porównywarka ebroker opinie24 biznes firma czateria zdrowie porady gotowanie pieniądze podróże rodzina promoceny radio online pogoda poznań pogoda łódź pogoda lublin pogoda olsztyn pogoda gdynia pogoda kielce pogoda zabrze pogoda gliwice pogoda bytom pogoda zielona góra pogoda koszalin pogoda płock pogoda rybnik pogoda tychy pogoda wałbrzych pogoda opole pogoda legnica pogoda przemyśl pogoda zamość pogoda rzeszów pogoda warszawa prawo jazdy biznes wyszukiwarka serwisowa w serwisie biznes w serwisie bizneswśród walorówwybierz × m.interia.pl korzystasz z urządzenia mobilnego? wybróbuj wersję interii, zaprojektowaną specjalnie dla twojego urządzenia. startwiadomościgiełdywalutypracafirmanieruchomościbudownictwopodatkimediaprasagaleriebiznestvankietyraportynotowania gpwwaluty onlinekredyty hipotecznemapa serwisunewsroommakroekonomiaubezpieczeniawiadomości dniamakroekonomiafinanse osobistenotowania gpwstatystyki gpwanaliza technicznanotowania i indeksynewconnectgiełdy zagraniczneaktualnościkomentarzesurowcekontraktyemitentkalendariumrynek pierwotnypochodnenarzędziasurowce onlineprofile spółekwykresymoja giełdafundusze inwestycyjnefundusze emerytalneikeknfsłownik giełdowyaktualnościkomentarzewaluty onlinekantorynotowania nbpnbp kupno/sprzedażnotowania f/xnotowania i indeksyaktualnościaktualnościkalkulatoryprawomakroekonomiainformacje z firmhoteleaktualnościkredyty hipoteczneemmersonpolecamy:deccoria - serwis wnętrzarskiaktualnościporady budowlanepolecamy:deccoria - serwis wnętrzarskiaktualnościpodatki 2016epodatnik.pl stawki podatkoweformularze pit-ówprogram pitmispnowy przemysłgazeta podatkowagofin.plprivate bankinggazeta bankowatrenddziennik gazeta prawnarynek kolejowyrynek infrastrukturyrynek zdrowiarynek spożywczyfotoreportażeteraz tonie grecja. kto następnykryzys finansowy w świeciegaz łupkowyporozmawiajmy o zarobkachemerytury: musimy dłużej pracować? × treść dostępna również w wersji mobilnej na m.interia.pl oraz w aplikacjach na ios i android aktualizacja ?programu nabycia akcji własnych boryszew s.a.? wtorek, 21 sierpnia (13:33) tweetnij0skomentuj ten artykuł możesz przeczytać również w wersji mobilnej » raport bieżący nr 69/2018 podstawa prawna: inne uregulowania zarząd boryszew s.a. ("spółka?) realizując postanowienia uchwały nr 22 z dnia 14 czerwca 2018 roku zwyczajnego walnego zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały nr 19 zwyczajnego walnego zgromadzenia boryszew spółka akcyjna z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie: upoważnienia zarządu spółki do nabycia akcji własnych boryszew s.a., podaje do publicznej wiadomości treść zmienionego "programu nabycia akcji własnych boryszew s.a.? szczegółowy opis zmian wprowadzonych ww. uchwałą z dnia 14 czerwca 2018 roku został przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 56/2018. "program nabycia akcji własnych boryszew s.a." i. podstawa prawna uwzględniając art. 362 § 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych, realizując postanowienia uchwały nr 19 zwyczajnego walnego zgromadzenia boryszew s.a. z siedzibą w warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie: upoważnienia zarządu spółki do nabycia akcji własnych boryszew s.a. oraz uchwały nr 22 zwyczajnego walnego zgromadzenia boryszew s.a. z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 19 zwyczajnego walnego zgromadzenia boryszew spółka akcyjna z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie: upoważnienia zarządu spółki do nabycia akcji własnych boryszew s.a., zarząd spółki przedstawia zmieniony "program nabycia akcji własnych boryszew s.a.?. niniejszy program nabycia (zwany dalej "programem") dotyczy akcji spółki, notowanych na rynku podstawowym giełdy papierów wartościowych w warszawie s.a. (zwanej dalej "gpw") i jego treść przygotowana została stosownie do postanowień uchwały nr 19 podjętej przez zwz boryszew s.a w dniu 25 czerwca 2014 roku oraz uchwały nr 22 podjętej przez zwz boryszew s.a. w dniu 14 czerwca 2018 roku. ii. cel programu celem programu jest nabywanie przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia lub w celu odsprzedaży na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, na warunkach i w trybie określonym w wyżej opisanych uchwałach walnego zgromadzenia. nabywanie własnych akcji w celu ich umorzenia stwarza możliwość sprzedaży akcji inwestorów, którzy postanowią pozbyć się akcji spółki uznając, że cena oferowana w ramach skupu jest dla nich korzystna. zdaniem zarządu boryszew s.a. obecny poziom wycen rynkowych spółki odbiega od jej realnej wartości, zaś możliwość wykupu części akcji po cenach z dyskontem do tych wycen i z dyskontem w stosunku do średniej rynkowej wyceny spółki, będzie korzystna dla tych akcjonariuszy, którzy nie zamierzają wycofać się z inwestycji w postaci akcji boryszew s.a. iii. szczegółowe informacje dotyczące programu 1. łączna maksymalna liczba nabywanych akcji własnych nie przekroczy 48.000.000 (słownie: czterdzieści osiem milionów) akcji uprawniających do 48.000.000 (słownie: czterdzieści osiem milionów) głosów na walnym zgromadzeniu spółki, z uwzględnieniem akcji własnych, które spółka już nabyła. 2. programem objęte są akcje spółki notowane na rynku podstawowym gpw. 3. na realizację programu skupu akcji własnych spółka przeznaczy maksymalnie kwotę kapitału rezerwowego spółki utworzonego w tym celu na mocy uchwał walnych zgromadzeń boryszew s.a., tj.: uchwały nr 5 nzw boryszew s.a. z dnia 13 października 2011 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na skup akcji własnych spółki, uchwały nr 21 zwz boryszew s.a. z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie zwiększenia kapitału rezerwowego, utworzonego na mocy uchwały nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia boryszew spółka akcyjna z dnia 13 października 2011 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych spółki oraz uchwały nr 19 zwz boryszew s.a. z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie podziału zysku netto za 2017 rok. 4. termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 5 lat od dnia 25 czerwca 2014 roku, to jest do dnia 25 czerwca 2019 roku ? nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków, które mogą być przeznaczone na ich nabycie. 5. spółka będzie nabywać akcje własne w następujący sposób: (i) w transakcjach na rynku regulowanym giełdy papierów wartościowych w warszawie s.a., (ii) w transakcji lub transakcjach poza rynkiem regulowanym, lub (iii) w drodze publicznego wezwania lub wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych ogłoszonego (ogłoszonych) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dz. u. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.) ("ustawa?). akcje własne mogą być nabywane przez spółkę (lub jej spółkę zależną) bezpośrednio lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej. 6. nabycie akcji własnych może następować za cenę nie niższą niż wartość nominalna tj. 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za jedną akcję i nie wyższą niż 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych) za jedną akcję. 7. w przypadku nabywania akcji własnych w transakcjach na rynku regulowanym, cena za jedną akcję będzie określona przez zarząd z uwzględnieniem art. 5 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (ue) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/we parlamentu europejskiego i rady i dyrektywy komisji 2003/124/we, 2003/125/we i 2004/72/we (dz. u. ue. l. 2014.173.1), ("rozporządzenie mar?) oraz rozporządzenia delegowanego komisji (ue) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016r. uzupełniającego rozporządzenie mar w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji ("rozporządzenie delegowane?), z uwzględnieniem pkt 6. 8. w przypadku nabywania akcji własnych w transakcji lub transakcjach poza rynkiem regulowanym, cena za jedną akcje własną zostanie określona przez zarząd, z uwzględnieniem postanowień pkt. 6. 9. zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 4 lub przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie lub zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części. 10. w przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w pkt 9 powyżej zobowiązuje się zarząd boryszew s.a. do podania informacji do publicznej wiadomości w sposób właściwy dla publikacji informacji poufnych w rozumieniu przepisów rozporządzenia mar w sposób określony w ustawie. 11. spółka będzie podawać do publicznej wiadomości informacje o nabytych ilościach akcji własnych zgodnie z przepisami prawa. podstawa prawna: inne uregulowania szczegółowa podstawa prawna: art. 2 ust. 1 rozporządzenia delegowanego komisji (ue) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (ue) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji. podpisy osób reprezentujących spółkę data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 2018-08-21 piotr szeliga p.o. prezes zarządu źródło informacji: emitent zobacz równieżnieprawomocny wyrok dla romana karkosika za...roman karkosik i jego żona grażyna dopuścili się manipulacji na giełdzie - taki boryszew: stołeczny sąd nie chce sądzić sprawy...stołeczny sąd chce przeniesienia do torunia procesu jednego z najbogatszych najczęściej czytane najnowsze 1 nago po firmie za 10 tysięcy? tak się pracuje w warszawskich korporacjach! 2 "na wspólnej": niewykorzystany potencjał sylwii gliwy 3 louis de fună¨s: każdy dzień zaczynał od mszy świętej 4 jola pieńkowska w "dzień dobry tvn". o jej metamorfozie mówią wszyscy! 5 przemówienie trumpa w onz. wspomniał o polsce 6 "m jak miłość": kasia cichopek opuszcza serial?! 7 lublin: ucieczka faworyta 13:03 uchwały podjęte na zwz w dniu 26.09.2018 r. 12:36 wstępne prognozy wyników iii kwartału 2018 roku 12:31 pharmena przedstawia strategię sprzedaży suplementów nowej marki menavitin 12:25 gddkia podpisała umowę na odcinek drogi ekspresowej s7 12:20 aktualizacja struktury akcjonariatu emitenta brsnabycie akcji własnych boryszew s.a.nabycie akcji własnych boryszew s.a.nabycie akcji własnych boryszew s.a.raport półroczny boryszew spółka akcyjna skonsolidowany raport półroczny psr galeriezobacz więcej »maccoins - nowa globalna waluta(9 zdjęć)zobacz więcej »zakaz posiadania i pochówku w trumnach(6 zdjęć) ankietajak oceniasz ze polska jest w gronie 25 najbardziej rozwiniętych gospodarek świata? dobrze zle trudno powiedzieć nie mam zdania jak oceniasz ze polska jest w gronie 25 najbardziej rozwiniętych gospodarek świata? dziękujemy. twój głos został już zarejestrowanywynikidobrze 59%zle 24%trudno powiedzieć 11%nie mam zdania 6%głosów: 1278zagłosuj w innych ankietach » skomentuj artykuł: przejdź do forum » twój komentarz może być pierwszy piszesz jako gość ...a zalogowani dostają więcej. ? zaloguj się lub załóż konto interia zapoznaj się z regulaminem treść:* podpis:* dodaj komentarz wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe. najciekawsze tematy na forum te zdjęcia kaczyńskiego dają do myślenia! aż huczy od domysłówacta 2 przegłosowane! to koniec wolności w sieci?będzie 500 plus dla emerytów? kaczyński zabrał głos prezent ślubny - ile włożyć do koperty? biznes w interia.pl to najświeższe informacje gospodarcze, a więc aktualne kursy walut, notowania giełdowe i wiadomości z gpw. serwis funkcjonuje jako niezbędnik każdego przedsiębiorcy - dowiedz się, na jakiej zasadzie działa firma i giełda, jak rozliczyć pit, co zmieniło się w prawie gospodarczym oraz jakie fundusze inwestycyjne i waluty warto nabyć. przeczytaj rekomendacje ekspertów i z sukcesem pomnażaj swój kapitał.napisz do nasmapa serwisunewsroomrssprzeglądaj w wersji mobilnejreklamakorzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu. polityka cookies. prywatność. copyright © 1999-2018 interia.pl. wszystkie prawa zastrzeżone.

Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

Words density analysis:

Numbers of all words: 1644

One word
nie - 3.83% (63)
akcji - 2.01% (33)
boryszew - 1.64% (27)
s.a - 1.46% (24)
własnych - 1.46% (24)
s.a. - 1.4% (23)
pogoda - 1.34% (22)
dnia - 1.03% (17)
lub - 0.91% (15)
roku - 0.91% (15)
program - 0.91% (15)
uchwał - 0.91% (15)
- 0.85% (14)
się - 0.79% (13)
spółki - 0.79% (13)
czerwca - 0.73% (12)
uchwały - 0.73% (12)
2018 - 0.67% (11)
prawie - 0.67% (11)
zarząd - 0.67% (11)
że - 0.67% (11)
spółka - 0.61% (10)
sprawie - 0.61% (10)
przez - 0.61% (10)
przed - 0.61% (10)
serwis - 0.55% (9)
nabycia - 0.55% (9)
2014 - 0.49% (8)
biznes - 0.49% (8)
oraz - 0.49% (8)
głos - 0.49% (8)
jak - 0.49% (8)
notowania - 0.43% (7)
walnego - 0.43% (7)
zgromadzenia - 0.43% (7)
jest - 0.43% (7)
interia - 0.43% (7)
wiadomości - 0.43% (7)
tych - 0.43% (7)
ich - 0.43% (7)
programu - 0.36% (6)
mar - 0.36% (6)
będzie - 0.36% (6)
sowa - 0.36% (6)
nabycie - 0.36% (6)
pkt - 0.36% (6)
2016 - 0.36% (6)
ten - 0.36% (6)
zwyczajnego - 0.36% (6)
dla - 0.36% (6)
tech - 0.36% (6)
cel - 0.36% (6)
publicznej - 0.3% (5)
sprzedaż - 0.3% (5)
być - 0.3% (5)
rynku - 0.3% (5)
skup - 0.3% (5)
prawna - 0.3% (5)
zarządu - 0.3% (5)
zwz - 0.3% (5)
rady - 0.3% (5)
interia.pl - 0.3% (5)
warto - 0.3% (5)
raport - 0.3% (5)
waluty - 0.3% (5)
celu - 0.24% (4)
akcje - 0.24% (4)
art. - 0.24% (4)
- 0.24% (4)
środków - 0.24% (4)
uwzględnieniem - 0.24% (4)
(ue) - 0.24% (4)
(słownie: - 0.24% (4)
informacje - 0.24% (4)
spółkę - 0.24% (4)
spółki, - 0.24% (4)
rezerwowego - 0.24% (4)
online - 0.24% (4)
giełdy - 0.24% (4)
cena - 0.24% (4)
osób - 0.24% (4)
podpis - 0.24% (4)
komentarz - 0.24% (4)
nowa - 0.24% (4)
świat - 0.24% (4)
kapitału - 0.24% (4)
"program - 0.24% (4)
- 0.24% (4)
może - 0.24% (4)
niż - 0.24% (4)
s.a., - 0.24% (4)
więc - 0.24% (4)
transakcjach - 0.24% (4)
regulowanym - 0.24% (4)
rozporządzenie - 0.24% (4)
akcyjna - 0.24% (4)
rozporządzenia - 0.24% (4)
podstawa - 0.24% (4)
jedną - 0.24% (4)
forum - 0.24% (4)
treść - 0.24% (4)
komisji - 0.18% (3)
europejskiego - 0.18% (3)
emitent - 0.18% (3)
parlamentu - 0.18% (3)
akcję - 0.18% (3)
zobacz - 0.18% (3)
przypadku - 0.18% (3)
mocy - 0.18% (3)
skupu - 0.18% (3)
wycen - 0.18% (3)
jej - 0.18% (3)
części - 0.18% (3)
giełda - 0.18% (3)
inwestycyjne - 0.18% (3)
sposób - 0.18% (3)
fundusze - 0.18% (3)
informacji - 0.18% (3)
regulowanym, - 0.18% (3)
spółek - 0.18% (3)
sprzedaży - 0.18% (3)
więcej - 0.18% (3)
s.a.? - 0.18% (3)
gazeta - 0.18% (3)
upoważnienia - 0.18% (3)
zmian - 0.18% (3)
został - 0.18% (3)
sprawie: - 0.18% (3)
prawo - 0.18% (3)
również - 0.18% (3)
warszawie - 0.18% (3)
podjęte - 0.18% (3)
wersji - 0.18% (3)
mobilnej - 0.18% (3)
iii - 0.18% (3)
deccoria - 0.18% (3)
jego - 0.18% (3)
prawna: - 0.18% (3)
sąd - 0.18% (3)
firma - 0.18% (3)
nabywanie - 0.18% (3)
dniu - 0.18% (3)
gospodarek - 0.12% (2)
standardów - 0.12% (2)
regulacyjnych - 0.12% (2)
trudno - 0.12% (2)
polska - 0.12% (2)
odniesieniu - 0.12% (2)
jakie - 0.12% (2)
oceniasz - 0.12% (2)
dobrze - 0.12% (2)
zle - 0.12% (2)
świata? - 0.12% (2)
marca - 0.12% (2)
2016/1052 - 0.12% (2)
delegowanego - 0.12% (2)
zdjęć) - 0.12% (2)
596/2014 - 0.12% (2)
technicznych - 0.12% (2)
rozwiniętych - 0.12% (2)
("rozporządzenie - 0.12% (2)
powiedzieć - 0.12% (2)
jako - 0.12% (2)
dotyczących - 0.12% (2)
mowa - 0.12% (2)
pól - 0.12% (2)
stołeczny - 0.12% (2)
gronie - 0.12% (2)
skomentuj - 0.12% (2)
chce - 0.12% (2)
tak - 0.12% (2)
uzupełniające - 0.12% (2)
dzień - 0.12% (2)
twój - 0.12% (2)
określony - 0.12% (2)
kaczyński - 0.12% (2)
struktury - 0.12% (2)
prezent - 0.12% (2)
mam - 0.12% (2)
zrezygnować - 0.12% (2)
s.a.nabycie - 0.12% (2)
pkt. - 0.12% (2)
stabilizacji - 0.12% (2)
półroczny - 0.12% (2)
zdania - 0.12% (2)
odkupu - 0.12% (2)
programów - 0.12% (2)
karkosik - 0.12% (2)
ile - 0.12% (2)
zastosowanie - 0.12% (2)
mających - 0.12% (2)
warunków - 0.12% (2)
najbardziej - 0.12% (2)
dyskontem - 0.12% (2)
określona - 0.12% (2)
inne - 0.12% (2)
kto - 0.12% (2)
finansowy - 0.12% (2)
dłużej - 0.12% (2)
aktualizacja - 0.12% (2)
artykuł - 0.12% (2)
bieżący - 0.12% (2)
uregulowania - 0.12% (2)
m.interia.pl - 0.12% (2)
realizując - 0.12% (2)
postanowienia - 0.12% (2)
zmiany - 0.12% (2)
opis - 0.12% (2)
362 - 0.12% (2)
kodeksu - 0.12% (2)
handlowych, - 0.12% (2)
urządzenia - 0.12% (2)
serwisie - 0.12% (2)
dalej - 0.12% (2)
zaloguj - 0.12% (2)
sport - 0.12% (2)
moto - 0.12% (2)
gry - 0.12% (2)
muzyka - 0.12% (2)
film - 0.12% (2)
kobieta - 0.12% (2)
menway - 0.12% (2)
załóż - 0.12% (2)
lublin - 0.12% (2)
konto - 0.12% (2)
nowe - 0.12% (2)
praca - 0.12% (2)
wyniki - 0.12% (2)
radio - 0.12% (2)
ebroker - 0.12% (2)
porady - 0.12% (2)
przedstawia - 0.12% (2)
podstawowym - 0.12% (2)
nabywania - 0.12% (2)
mogą - 0.12% (2)
utworzonego - 0.12% (2)
października - 0.12% (2)
2011 - 0.12% (2)
utworzenia - 0.12% (2)
termin - 0.12% (2)
lat - 0.12% (2)
własne - 0.12% (2)
programem - 0.12% (2)
transakcji - 0.12% (2)
poza - 0.12% (2)
rynkiem - 0.12% (2)
zgodnie - 0.12% (2)
przepisami - 0.12% (2)
(dz. - 0.12% (2)
tj. - 0.12% (2)
gpw. - 0.12% (2)
już - 0.12% (2)
papierów - 0.12% (2)
możliwość - 0.12% (2)
wartościowych - 0.12% (2)
postanowień - 0.12% (2)
podjętej - 0.12% (2)
ii. - 0.12% (2)
umorzenia - 0.12% (2)
warunkach - 0.12% (2)
wyżej - 0.12% (2)
którzy - 0.12% (2)
które - 0.12% (2)
fakty - 0.12% (2)
korzystna - 0.12% (2)
48.000.000 - 0.12% (2)
czterdzieści - 0.12% (2)
osiem - 0.12% (2)
milionów) - 0.12% (2)
głosów - 0.12% (2)
prawa - 0.12% (2)
Two words phrases
akcji w - 1.52% (25)
akcji własnych - 1.4% (23)
boryszew s.a - 1.34% (22)
boryszew s.a. - 1.28% (21)
z dnia - 0.79% (13)
uchwały nr - 0.67% (11)
własnych boryszew - 0.61% (10)
w sprawie - 0.61% (10)
roku w - 0.49% (8)
nabycia akcji - 0.49% (8)
walnego zgromadzenia - 0.43% (7)
25 czerwca - 0.36% (6)
zwyczajnego walnego - 0.36% (6)
2018 roku - 0.36% (6)
2014 roku - 0.3% (5)
czerwca 2018 - 0.3% (5)
14 czerwca - 0.3% (5)
czerwca 2014 - 0.3% (5)
dnia 25 - 0.3% (5)
zgromadzenia boryszew - 0.3% (5)
s.a. z - 0.3% (5)
na rynku - 0.3% (5)
z uwzględnieniem - 0.24% (4)
publicznej wiadomości - 0.24% (4)
do publicznej - 0.24% (4)
własnych w - 0.24% (4)
zwz boryszew - 0.24% (4)
spółka akcyjna - 0.24% (4)
za jedną - 0.24% (4)
nabycie akcji - 0.24% (4)
boryszew spółka - 0.24% (4)
dnia 14 - 0.24% (4)
kapitału rezerwowego - 0.24% (4)
oraz uchwały - 0.18% (3)
jedną akcję - 0.18% (3)
w celu - 0.18% (3)
w warszawie - 0.18% (3)
akcyjna z - 0.18% (3)
w przypadku - 0.18% (3)
boryszew s.a., - 0.18% (3)
do nabycia - 0.18% (3)
lub za - 0.18% (3)
w dniu - 0.18% (3)
europejskiego i - 0.18% (3)
19 zwyczajnego - 0.18% (3)
zarządu spółki - 0.18% (3)
w sprawie: - 0.18% (3)
sprawie: upoważnienia - 0.18% (3)
boryszew s.a.? - 0.18% (3)
podstawa prawna: - 0.18% (3)
wersji mobilnej - 0.18% (3)
biznes w - 0.18% (3)
w wersji - 0.18% (3)
upoważnienia zarządu - 0.18% (3)
spółki do - 0.18% (3)
warunków mających - 0.12% (2)
rozwiniętych gospodarek - 0.12% (2)
i środków - 0.12% (2)
rady (ue) - 0.12% (2)
nr 596/2014 - 0.12% (2)
25 najbardziej - 0.12% (2)
programów odkupu - 0.12% (2)
zastosowanie do - 0.12% (2)
regulacyjnych standardów - 0.12% (2)
technicznych dotyczących - 0.12% (2)
w gronie - 0.12% (2)
odniesieniu do - 0.12% (2)
dnia 8 - 0.12% (2)
2016/1052 z - 0.12% (2)
transakcji lub - 0.12% (2)
polska jest - 0.12% (2)
komisji (ue) - 0.12% (2)
rozporządzenia delegowanego - 0.12% (2)
oceniasz ze - 0.12% (2)
określona przez - 0.12% (2)
transakcjach poza - 0.12% (2)
gospodarek świata? - 0.12% (2)
boryszew s.a.nabycie - 0.12% (2)
odkupu i - 0.12% (2)
ze polska - 0.12% (2)
jest w - 0.12% (2)
gronie 25 - 0.12% (2)
do programów - 0.12% (2)
mających zastosowanie - 0.12% (2)
dotyczących warunków - 0.12% (2)
najbardziej rozwiniętych - 0.12% (2)
standardów technicznych - 0.12% (2)
rynkiem regulowanym, - 0.12% (2)
trudno powiedzieć - 0.12% (2)
do regulacyjnych - 0.12% (2)
nie mam - 0.12% (2)
w odniesieniu - 0.12% (2)
r. uzupełniające - 0.12% (2)
marca 2016 - 0.12% (2)
prawna: inne - 0.12% (2)
z przepisami - 0.12% (2)
ich nabycie - 0.12% (2)
mowa w - 0.12% (2)
fakty biznes - 0.12% (2)
dnia 13 - 0.12% (2)
przez zarząd - 0.12% (2)
art. 362 - 0.12% (2)
przez spółkę - 0.12% (2)
podjętej przez - 0.12% (2)
przez zwz - 0.12% (2)
i jego - 0.12% (2)
papierów wartościowych - 0.12% (2)
sprawie zmiany - 0.12% (2)
postanowienia uchwały - 0.12% (2)
kodeksu spółek - 0.12% (2)
"program nabycia - 0.12% (2)
(słownie: czterdzieści - 0.12% (2)
zmiany uchwały - 0.12% (2)
realizując postanowienia - 0.12% (2)
zarząd boryszew - 0.12% (2)
inne uregulowania - 0.12% (2)
również w - 0.12% (2)
- serwis - 0.12% (2)
w serwisie - 0.12% (2)
biznes sport - 0.12% (2)
załóż konto - 0.12% (2)
ich umorzenia - 0.12% (2)
osiem milionów) - 0.12% (2)
cena za - 0.12% (2)
akcje własne - 0.12% (2)
transakcjach na - 0.12% (2)
nabywania akcji - 0.12% (2)
zł (słownie: - 0.12% (2)
(dz. u. - 0.12% (2)
zgodnie z - 0.12% (2)
poza rynkiem - 0.12% (2)
lub transakcjach - 0.12% (2)
w transakcji - 0.12% (2)
w transakcjach - 0.12% (2)
mogą być - 0.12% (2)
skupu akcji - 0.12% (2)
na skup - 0.12% (2)
sprawie utworzenia - 0.12% (2)
października 2011 - 0.12% (2)
zaloguj się - 0.12% (2)
skup akcji - 0.12% (2)
utworzenia kapitału - 0.12% (2)
2011 roku - 0.12% (2)
13 października - 0.12% (2)
na mocy - 0.12% (2)
fundusze inwestycyjne - 0.12% (2)
Three words phrases
akcji własnych boryszew - 0.61% (10)
roku w sprawie - 0.49% (8)
nabycia akcji własnych - 0.43% (7)
zwyczajnego walnego zgromadzenia - 0.36% (6)
czerwca 2014 roku - 0.3% (5)
25 czerwca 2014 - 0.3% (5)
boryszew s.a. z - 0.3% (5)
uchwały nr 19 - 0.3% (5)
czerwca 2018 roku - 0.3% (5)
walnego zgromadzenia boryszew - 0.3% (5)
14 czerwca 2018 - 0.3% (5)
dnia 25 czerwca - 0.3% (5)
akcji własnych w - 0.24% (4)
boryszew spółka akcyjna - 0.24% (4)
dnia 14 czerwca - 0.24% (4)
z dnia 14 - 0.24% (4)
s.a. z dnia - 0.24% (4)
spółka akcyjna z - 0.18% (3)
zarządu spółki do - 0.18% (3)
2014 roku w - 0.18% (3)
uchwały nr 22 - 0.18% (3)
sprawie: upoważnienia zarządu - 0.18% (3)
spółki do nabycia - 0.18% (3)
nr 19 zwyczajnego - 0.18% (3)
z dnia 25 - 0.18% (3)
w sprawie: upoważnienia - 0.18% (3)
akcyjna z dnia - 0.18% (3)
własnych boryszew s.a.? - 0.18% (3)
europejskiego i rady - 0.18% (3)
parlamentu europejskiego i - 0.18% (3)
zgromadzenia boryszew spółka - 0.18% (3)
19 zwyczajnego walnego - 0.18% (3)
roku w sprawie: - 0.18% (3)
upoważnienia zarządu spółki - 0.18% (3)
do nabycia akcji - 0.18% (3)
oraz uchwały nr - 0.18% (3)
w transakcji lub - 0.12% (2)
komisji (ue) 2016/1052 - 0.12% (2)
standardów technicznych dotyczących - 0.12% (2)
(ue) nr 596/2014 - 0.12% (2)
odniesieniu do regulacyjnych - 0.12% (2)
warunków mających zastosowanie - 0.12% (2)
do programów odkupu - 0.12% (2)
i środków stabilizacji - 0.12% (2)
nabywania akcji własnych - 0.12% (2)
fakty biznes sport - 0.12% (2)
transakcjach poza rynkiem - 0.12% (2)
s.a.nabycie akcji własnych - 0.12% (2)
w gronie 25 - 0.12% (2)
ze polska jest - 0.12% (2)
rozwiniętych gospodarek świata? - 0.12% (2)
gronie 25 najbardziej - 0.12% (2)
polska jest w - 0.12% (2)
boryszew s.a.nabycie akcji - 0.12% (2)
programów odkupu i - 0.12% (2)
delegowanego komisji (ue) - 0.12% (2)
mających zastosowanie do - 0.12% (2)
technicznych dotyczących warunków - 0.12% (2)
do regulacyjnych standardów - 0.12% (2)
rady (ue) nr - 0.12% (2)
8 marca 2016 - 0.12% (2)
2016/1052 z dnia - 0.12% (2)
określona przez zarząd - 0.12% (2)
uchwały nr 5 - 0.12% (2)
regulowanym, cena za - 0.12% (2)
w celu ich - 0.12% (2)
również w wersji - 0.12% (2)
podstawa prawna: inne - 0.12% (2)
postanowienia uchwały nr - 0.12% (2)
zmiany uchwały nr - 0.12% (2)
własnych boryszew s.a., - 0.12% (2)
"program nabycia akcji - 0.12% (2)
2018 roku w - 0.12% (2)
sprawie zmiany uchwały - 0.12% (2)
na rynku podstawowym - 0.12% (2)
giełdy papierów wartościowych - 0.12% (2)
w warszawie s.a. - 0.12% (2)
przez zwz boryszew - 0.12% (2)
kodeksu spółek handlowych, - 0.12% (2)
w przypadku nabywania - 0.12% (2)
48.000.000 (słownie: czterdzieści - 0.12% (2)
(słownie: czterdzieści osiem - 0.12% (2)
w serwisie biznes - 0.12% (2)
z dnia 13 - 0.12% (2)
października 2011 roku - 0.12% (2)
w sprawie utworzenia - 0.12% (2)
skup akcji własnych - 0.12% (2)
akcji własnych spółki - 0.12% (2)
skupu akcji własnych - 0.12% (2)
transakcjach na rynku - 0.12% (2)
wartościowych w warszawie - 0.12% (2)
transakcji lub transakcjach - 0.12% (2)
poza rynkiem regulowanym, - 0.12% (2)
najbardziej rozwiniętych gospodarek - 0.12% (2)

Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

© 2015-2017 Website review of biznes.interia.pl/boryszew/news/aktualizacja-programu-nabycia-akcji-wlasnych-boryszew-sa,2583047,7825 by SEOWYKOP - to darmowe narzędzie online do szybkiego wykonania audytu twojej strony www. Przeanalizujemy strukturę twojej strony www i podamy co jest do poprawienia. | 2.05310 | SEOWYKOP.PL - Wyszukiwarka stron